Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 KASIM 1998 ÇARŞAM 18 SPOR Ankara'daki anlamlı mücadelede Beşiktaş'ı, Tayfun ve Moshoeu'nin golleriyle 2-0 yendiler Ilk Atatüı-k Kupası E Bahçe'nin Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 2 STAT: 19 Uayıs (Ankara) HAKEMLER: Oğu: Sanan (6), Turgay Güdü (6), CengizAkyüz (6) BEŞİKTAŞ: Ekrem (4), Savaş (3), Mutlu (4), Hikmet (3), Alpay (3), Ra- ftim (4), Erkan (4), Sihat (5), Ertuğul (5), Yasin (4), Serdar (3) (Dk.67 Ay- dın 4) FE1VERBAHÇE: Murat (5), Mustafa Doğan (5), Uche (6), Högh (5), Erol (5), Dimas (4) (dk. 18 llker 4), Tayfun (6), Murat Yakın (6) (Dk 77 Kema- lettin 5), Boliç (6) (Dk.87 Faruk), Moshoeu (6), Metin (5) GOLLER: Dk. 38 Tayfun, dk. 56 Moshoeu SARI KART: Alpay ERDİNÇ SEZER ANKARA - Cumhurbaşkanhgı Ku- pası'nın »ahıbı Beşiktaş ıleBaşbakan- lık Kupasfnın sahibi Fenerbahçe'yi karşı karşjya getiren ve ılk kez düzen- lenen Atatürk Kupası'nı Fenerbahçe kazandı. F.Bahçe'de, kalede Rüştü'nün rahat- sızlığı nedeniyle Murat yer aldı. Mol- dovan da uzun süredir sakattı ve yıne takımdakı yerinı alamamıştı. Beşiktaş ıse yabancısız ve genç isimlerden ku- rulu bır kadroyla mücadele etti. Saha- da tecrübesıy le ağır basan taraf Fener- bahçe olurken San-Lacıvertliler oyu- na ıstediği gibi yön verdi. Ilk yandaki mücadele, orta sahada geçti diyebilı- nz F.Bahçe'nin rakibine karşı ilk ya- nm saarte uyguladığı taktik. semeresi- ni ılerle>en dakikalarda gösterdi. Maç boyunca gol bölgelerınde daha etkili olan taraf Fenerbahçe olurken Beşik- taş 38. dakıkaya kadardırenebıldi. Bu dakikada Tayfun'un attıgı gol oyuna hareket getırırken Beşiktaş kalesinde arka arkaya hatalar yapmaya başladı. fkinci yanda beraberlik peşinde koşan Beşiktaş. atağı düşündüğü anlarda ka- lesinde açıklar verdı. Orta saha-savun- ma bloku arasında bağlantıyı kaybe- den, orta sahada presi unutan, gol böl- gelerinde 'bilinçsizce' atak üreten Be- şiktaş, 56. dakikada Moshoeu'nun at- tığı gole engel olamadı. Yenilen golde savunmanın büyûk hatası vardı. 2- O'dan sonra oyun dısiplininden kopan Beşiktaş, F.Bahçe'nm sahada rahat ha- reket ermesinden yararlanmak istedi. Ancak San-Lacıvertlilenn başanlı sa- vunma kurgusu, Beşiktaş'ın ataklan- nı başlamadan önledi llerleyen dakikalarda Fenerbahçe'de 2-0'ın rahatlığı, Beşiktaş "ta ise skorun verdiği ümitsizliği gözlemledik. So- nuçta da sahadan galip aynlan taraf Fe- nerbahçe oldu ve ılkAtatürk Kupasf nı müzesıne götürmenin mutlulugunu yaşadı. F.Bahçe'ye kupasını Spordan Sorumlu Devlet Bakaıy Yücel Seçki- ner ve Futbol Federasyonu Başkanı Hahık Ulusov birlikte verdi. Fenerbahçe'ye kupayı Yücel Seçldnerve Yılmazllusoy biriikte verdi (Fotoğraf:AA) ANKARA 19 MAYIS STADI'NDAN IVOTLAR / MEHMET AÇIKTAN Beşiktaş'tan ödiile tavırANKARA - Fenerbahçe'yle Beşiktaş arasında oynanan Atatürk Kupası karşılaşması, futbol dünyasında gözlerın Ankara'va çevrilmesine neden oldu. Türk futbolunun 2 dev ısmı başkentte karşı karşıya geldi, ancak lig mücade- lesinin kızıştığı bir dönemde bu karşılaşmanın oynanma- sı eleştırilen de beraberinde getirdi. Futbol otoritelerine göre böylesıne anlamlı bır kupa, daha çok ılgi toplayaca- gı bir dönemde oynanmalıydı. F.Bahçe kalesinde Riiştü yer almıyordu. Maç öncesi yüksek atesı aatfeniyte aor b,ır geçe geçiren ve 5 şişe se- rum venlen Rüştü, maç saatine kadarkendine gelemeyin- ce teknık direktör Lim tarafından yedekte bırakıldı ve ka- leyi Murat korudu. Aynca San- Lacivertlilerde Murat Ya- kın, sakatlı|ından uzun bir süre sonra ilk onbirde kendi- ne yer buldu. Fenerbahçe de Beşiktaş karşısında Rüştü'nün yoklu- ğunda Uche takım kaptanı olarak görev yaptı. 10 Kasım'daAnıtkabir'de oluşan kalabalık nedeniyle Fe- nerbahçe yönetimi, kaldıklan otelde futbolcularla birlik- te saygı duruşunda bulunmayı yeğlediler. San-Lacivertli yönetim, Genelkurmay Başkanı Örg. Hüseyin Kıvnkoğ- İu'nu da makamında ziyaret ettiler. Bu arada bugün yapı- lacak yönetim kurulu toplantısı öncesi başta teknik direk- tör Joachim Lövv olmak üzere teknik heyetin sessizliği dik- kat çekti. Fenerbahçe'de son dönemde başansız grafiğiy- le dikkat çeken Boüç'eAnkaragücü talip oldu. Başkent yö- neticilen bu futbolcuyu kadrolanna katmayı istediklerini ve bu konuda Fenerbahçe yönetiminden anlayış bekledik- lerini kaydettiler. Beşiktaş yabancısız ve yıldızsız bir kadroyla Fenerbah- çe karşısına çıktı. Bu arada Siyah-Beyazlılar, geçen sezon Futbol Federasyonu tarafından verilen 'Fair Play' ödülü- nü alıp almama konusunda tereddüt yaşadı. Törene hiç bir yönetıci katılmazken divan kurulu üyelerinden Turgay Atasu kulüp adına Fair- Play plaketini aldı. Bu durum çe- şitli spekülasyonlara yol açtı. Beşiktaş'ın Futbol Federas- yonu'nun son zamanlarda verdiği cezalan protesto etmek ıçin bu yolu seçtiği görüşü ağırlık kazandı. Maç öncesi bir tatsızlık da Beşiktaş muhabirleri ile gü- venlik kuvvetleri arasında yaşandı. Beşiktaş menajeri Ka- dirAkbuiut güvenlik birimleri ıle gazetecıler arasında tan- siyonun gerilmesine neden olmakla suçlandı. Karşılaşmanın 1,2 ve 4 milyon lira olarak beFtrlenen bi- let fiyatlan ise maça ilginin az olmasına neden oldu ve tri- bünlenn bir kısmı boş kaldı. Karşılaşmayı izleyenler arasında dün doğum gününü kutlayan MilliTakımTeknik Direktörü Mustafa Denizü de vardı. NEYMIŞ ABDÜLKADİR YÜCELMAN Dünyaya Rezil Olduk Doğrudur Hani adam vardır, konuşur konuşur ama ettiği laf incir çekırdeğini doldurmaz. Kimi adam da vardır, olmayacak işlerle uğraşır kı buna eskiler "abesle iştigal" derler. Toplum olarak ıkı gruba ayrılıyoruz. Kimilerimiz ekst- rem. yani hep uçta olanlar. Yani onlar için ya çok iyi ya çok kötü, ya mükemmellik ya da rezalet vardır. Toplumun öteki kesimi ise duyarsız. "Bana dokunma- yan yılan bın yaşasın" der geçer. Neme lazımcıdır; ba- kar, görmezlikten gelir, duyar ama duymazlıktan gelir. Konuşmaz, sanki dilini yutmuştur. Şımdi siz çevrenize bakın. Televizyonlardaki program- ları izleyin (tabii tahammül edebilirseniz) kavgacı, güriil- tücü, pıre için yorgan yakan toplumdan örnekler göre- ceksinız. Trafik canavarları ile kana susamışlann öyküle- rine. spikerlerin ballandıra baHandıra anlattıklarına tanık olacaksınız. Ve hele spor programlannda kin kusanları, fırsat kol- layanları bir dinleyin hele. Neymiş; Beşiktaş 3 gol yemiş ve de kupadan elenmiş. Vay efendim "Dünyaya rezil ol- duk. kepaze olduk" yaygaralan, tehditler, saldınlar. Kimi- len zaten Beşiktaş'ın yenilmesini pusuya yatmış bekliyor- du. Işte ellerine fırsat geçti, "vurabalıya". Fenerbahçe, Antalya'da yenildi. Yenilmek suç mu? Değii. Ama bizim ülkede yenilmek suç. "lyı oynayan ka- zansın" deriz ama hiç birimiz dediğimize uymayız. llle de kazanmak, ille de kazanmak... Fenerbahçe'nin yenildiği günün ertesinde başlığı şöy- leverdık "BirZamanlar Fenerbahçeydi". Bu başlığı be- ğenen de oldu, eleştiren de. Fenerbahçe, Türkiye'nin üç büyuk kulübünden birisidir. Elbette yenilmesi olaydır, ta- raftan üzen birdurumdur. Ama felaket değildir, rezalet ve kepazelik hiç değil. Bızden eskı, bızden daha deneyimli gazeteci ağabey- lerimiz bile Fenerbahçe'nin yenilgi sonrası yorumuna "Utandım" diye başlarsa genç gazeteciler ve koyu ta- • raftarlar ne yapsın? Iğneyi önce kendimize batırmadık- - ça doğruyu anlayamayacağız ve de bizi bizden sonraki - kuşaklar lanetleyecekler. • Evet ortada bir rezalet var. dünyaya rezil olduğumuz toirday var. 0 da genç bir kızın bir geri zekâlının (nasıl bir -kutlama ise) attığı silahla kafasından yaralanması ve bit- • kisei yaşama girmesidir. Budur utanılacak ve dünyanın • gözunde rezil olunacak olay. Yoksa spor olayında elbet- te yenilen ve yenen taraf vardır ve yenilmek asla dünya- -.flin sonu değildir. Veşu anda dünyanın en rezil adamlan, o silahı atan ve onu görüp de susan yanmdakilerdir. Acaba bu ahlaksız- lar nasıl bir vicdan huzuru içindeyaşamlannı sürdürecek- ler; merak ediyorum. Bu duyarsızlıktan da öte bir şey. Iş- te bu gibı insanlıktan nasibini almamışlaria aynı toplum- dayaşamaktan utanalım. Daha 17'inci bahannı bile göremeyen Aysel'i bitkisel yaşama sokan o rezil, ortalıkta serbestçe dolaşırken sa- dece Türkiye'nin değil dünyanın 4 oktavlı bir sesine sa- hıp Ham Çökelek'in Atilla Taş'ını yerden yere vurmak için sıraya giren megastar yandaşlan televizyoncular nerede- ler? Hâlâ reyting peşinde koşanları da toplum bir gün mut- laka sorguiayacaktır. Buna inanıyoruz. cumspfa superonline.com //-»»* «j Galatasarayü futbolcu ve teknik adamlarTürWyeCumhuri>eti'ninkurucusuUlu IÇ-lrt Önder Atatürk'ii 60. ölüm yıldönümünde sajgı duruşuyla andılar. Sabata saat 09.05'te Hadımköv 'deki bir askeri birlikte Atatürk için düzenlenen törene kaülan futbolcular, antrenman sonrasında da medya nıensuplannın getirdiği 75. >ıl bayrağıveAtatürk portresi önünde 1 daldkalık ildnci bir saygı duruşunda bulundular. (Fotoğraf: GÖKMEN ALAKUŞ) Fatih Terim tüm fütbolculanndan hazır olmalannı istedi G.Saray'da forma savaşı ARIF KIZILYALIN Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, ligde de şampi- yonluk mücadelesi veren Galatasaray'daki forma re- kabeti teknik direktör Fatih Terim'i sevindiriyor. Kadro dışı bırakıldıktan sonra Karabük karşılaşma- sı ile eski günlerine dönen Ar- iTin Rosenborg ve Çanakkale Dardanel maçındaki perfor- mansıyla yerini garantilemesi, Ümit başta olmak üzere Suat, Ergün ve Tolunav'm ilk 11 şan- sını azalttı. Antrenmanlarda teknik di- rektör Fatih Terim'in en çok il- gilendiği futbolcu haline gelen Arif, Hakan Şükür'le birlikte çok iyi bir ikili oluştururken Okan. Hasan Şaş ve K. Ha- kan'ın da bu oyunculara uyum sağlaması Fatih Terim tarafın- dan, "Sistem oturdu" şeklinde yorumlandı. Orta alan ve forvetteki bu forma mücadelesinin bir ben- zeri de defansta yaşanıyor. Tek- nik direktör Fatih Terim tara- fından ısrarla oynatılan Ve- dat'ın sürekli hata yapması ve Filipescu'nun da PFDK'den ce- za alması nedeniyle ilk 11 'de forma şansı yakalayan kaptan Bülent, Trabzonspor ve Juven- tus maçlan öncesi yerini garan- tileyen isimlerden. sabah yaptığı ilk antrenmana Romanya'ya giden Ha- gi,Popescuve Emrekatılmadı. Ancak bu oyuncular ak- şam yapılan antrenmana çıktılar. Çanakkale maçında beyin travması geçiren Emre koşu yapmaya başlarken TaffareTin performansı da Terim'i sevindirdi. Akşam tam kadro Trabzonspor'la oynayacağı 12. hafta maçının hazırlıklan- na başlayan Galatasaray'ın dün ELEŞTİRÎ / ADIVAN DtNÇER Yitirilen Anlam Önce Benjamin Toshack'a sormak gerek. Aca- ba Elizabeth hanımefendi için oynanacak bir ku- pada Ingıltere de bu ciddiyetsiz kadroyu mu çıka- racaktı sahaya? Çarşamba günü PAF takımı ile oynar gibi 19 Mayıs Stadfnda sahaya sürdüğü kadro, Atatürk Kupası'nı hangi cevherieri ile alacaktı? Evet, bazı düşünceleri doğru olabilirama Fenerbahçe ile oy- narken her Beşiktaşlı kazanmak, Atatürk Kupası'nı da mutlaka müzesine götürmek isterdi. Nerede o kafa Benjamin'de! Ayıpladım ama sadece onu değil, ona bu sorumsuzluğu verenleri de. Fenerbahçe daha akıllı ve derli toplu oynarken 4-4-2 düzenini denedi. Uche ve Högh, tandemi başanlı uygularken Murat, Moshoeu, Tayfun or- ta alanda çok çalıştılar. Sahanın yıldızı Tayfun ve Moshoeu idi. Ama ilk kez Boliç i beğendim. Iki gol- de de büyük payı vardı. O kazandırdı ve onun iyi niyeti ve inadı, yoktan var etti pozisyonlan. Tay- fun'un ilk goldeki vuruşu çok güzeldi. Ilk yansı çok pas anlamsızlığı içinde geçen, pozisyonsuz karşı- laşmada ikinci yannın hemen başında Yasin ve daha sonra Nihat, iki önemli fırsatı değerlendire- mediler. Sonra Fenerbahçe'nin topa rahat hükmeden süreci içinde attığı iki golü izledik. Zaman zaman panikleyen Beşiktaş savunmasının hatalannı iyi değertendirseler, belki de orta alanda sadece mü- cadele etmeye çalışan genç Kartal'ı iyice çöker- teceklerdi skorları ile Kanaryalar. 60 yıl önce aramızdan ayrılan Ata'mızın anma gününde eskiden tam gün matem vardı. Şimdi daha gerçekçi bir anma uygarlığı göstermeye ça- lışan zihniyetler yaratmak isterken de biraz ciddi olmamız gerekeceğini anımsatan bu karşılaşma sınasında düşündüm. Sahada Uche, Högh, Boliç, Moshoeu, Dimas gibi yabancılar ve sonra da Murat, Mustafa Do- ğan, Erol gibi de gurbetçilerimizin oynadığı kar- şılaşmada, özkaynağımızdan futbolumuza katkı- mızın oranını düşündüm. Ulu Önder sen rahat uyu! Türk genci ve onun hocalarına güvenmeyenleri birgün senin huzurunda Atatürk Kupası'nı daha çok anılacak olgunluk ve coşkuda sahaya süre- cek inançtaki mentaliteyi göreceksin. 10 Kasım etkinlikleri Atatürk için koştular Spor Servisi - Ulu ön- der Afürürk'ün ölümü- nün 60. yıldönümü dola- yısıyla bu yıl 7'ncisi ger- çekleştirilen Atatürk'ü Anma Kros Yanşmalan, Ankara'da yapıldı ve ge- nel klasmanda Ağn bi- rinci oldu. Atatürk Kültür Mer- kezi içerisinde bulunan Hipodrom alanında yapı- lan ve 24 ilden 185 ba- yan, 201 erkek sporcu- nun katıldığı yanşmalar- da kategorilerinde ilk sı- rayı alan sporcular şun- lar: tlkokuJ ErkekJer: A- dem Belir (Erzurum). Takım Sıralaması: Arda- han U Karması. Ükokul Bayanlar: Gü- leser Görmez (Ağn). Takım Sıralaması: Ar- dahan ll Karması Ortaokul Erkekler: Hakan Ayduı (Ardahan), Takım Siralaması: Ağ- n II Karması. Ortaokul Bayanlar: Melike Çorlu (Sıvas). Takım SıraJaması: Is- parta ll Karması. Lise Erkekler: Bahat- tin Ince (Kars). Takun Sıralaması: 1997-1998 sezonunda dereceye girenlere ödülleri törenle verüdi (Fotoğraf: GÖKMEN ALAKUŞ) Şeref kürsüsünde ödül günü Spor Servisi - Türk SporAjansı tarafından düzen- lenen "Renault Mais Şeref Kürsüsü" yanşması 9. sezonuna başladı. 1997,1998 sezonunda aym ve yılın Şeref Kür- süsü'ne seçilen sporcu ve takımlann ödüllerinin ve- rildiği törene, Dünya Şampiyonu Zekeriya Güçlü. Ordulararası Dünya Güreş Şampiyonu SedatDum- lu, Balkan Gençler Cimnastik Şampiyonu fbrahim Bulut, Üniversitelerarası Dünya Okçuluk Şampi- yonu DenizGünay, Avrupa Kupası Şampiyonu yel- kenci Alp Alpagut. Avrupa Şampiyonu güreşçile- rimizden Şeref Eroğlu,Yüksel Şanta,Ayduı Polat- çı, Akdeniz Oyunlan'nın altm madalyalı atleti Se- rap Aktaş, Istanbul Büyükşehir Belediyesi Greko- Romen Güreş Takımı ve TEDAŞ Spor Kulübü yö- neticileri katıldı. Törende Yılın Şeref Kürsüsü'ne seçilen Serap Aktaş, Hamza Yerlikaya ve Ruhan Işun'a ödülleri Renault MAÎS Genel Müdürii Onur Bayük tarafın- dan verildi. Bu arada yılın fotoğraftnı çeken spor servisi arkadaşlannuzdan Kerem Kaçaıiar da ödülünü aldı. Kars ll Karması. Lise Bayanlar: Ayfer Yiğit (Sıvas). Takım Sıralaması: Kars ll Karması. Üniversite Erkekler: Mahsuni Demir (Manisa Celal Bayar Ünv). Takım Stralaması: Ka- ra Harp Okulu. Üniversite Bayanlar: Süreyya Ayhan (Kahra- manmaraş Sütçü Imam Onv). Takım Sıralaması: Niğde Üniversitesi. Basketfool Şampiyonaa Silahlı Kuvvetler Ata- türk Kupası Basketbol Şampiyonası'na dün oy- nanan karşılaşmalarla devam edildi. Şampiyonanın ikinci gününde Kara Kuvvetle- ri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı- nı 55-33, Deniz Kuvvet- leri Komutanlığı ise Jan- darma Genel Komutan- iığı'nı 69-58 mağlup et- ti. Şampiyona bugün ya- pılacak karşılaşmalarla sona erecek. DağcılarAtatürk için farmandı Hacılar Dağcılık ve Kış Sporlan Merkezi dağcılan, Atafürk'ün ölümünün 60. yılı dolayı- sıyla Erciyes Dağı'nm zirvesine anma tırmanışı gerçekleştirdi. Süt Donduran yayla- sında kurduklan kamp- tan önceki akşam Kuzey buzulu kulvannı izleye- rek tırmanışa başlayan Ali Rıza Ceyhan, Yase- min Yılmaz ve tsmaOYıl- maz'dan oluşan ekip, dün sabah 3 bin 916 merre yükseklikteki ana zirve- ye ulaştı. Öte yandan Erzu- rum'da bir grupdağcı. 10 Kasım dolayısıyla 7 kat- h binaya duvardan tuma- nış ve iniş gösterisi ger- çekleştirdi. Erzurum Gençlik ve Spor ll Müdürlüğü dağ- cılık ekibinden oluşan 6 sporcu, saat 09.15'de Cumhuriyet Cadde- si'ndeki 7 katlı Cumhu- riyet Iş Merkezi'ne 10 Kasım tırmanışı yaptı. Zorlu'dan ilginç açıklama tZMİR(Cumhuriyet)- tay Kulübü Başkanı N Zorfu, yönetim kurulu ve nik heyete yöneltılen eleş lere olan kızgınlığını, il{ biryazılı açıklamayladile tird'i. Zorlu, "AKay Spor 1 lübü'nü maaksef İ7 avdır kötü yönetiyoruz, Izmi ler'den özür dilerim" d başlayan yazılı açıklamasu özetle şu ifadelere yer ve1 "Son 10 yılın en zayıf takı nı kurduk. Takımın baş kendini ispatlamanuş bir t nikadam gerirdik.Transfeı kariyeri olmayan oyuncu aldık. Sattığımız oyııncul ghtikleri takımın yıldızı olı Camia çok bü\ük maddi n nevi destek sağladı. İzmir'ı ki kunıluşlar etrafımı/ pervane olup, bütün imkân nnı kulübe aloro. Hakem rüı vardınu ik çok ucuzpus lar kazandık. lzmirti Mf üyeleri ve medkamız. hakeı ler üzi'rinde baskı oluşturt Alta> kulübüne karşıhksız fa yükparalar >"erecekyönetiı İervarken koltuğa sık) sıkı \ pıştık. Bütün bu gerçekler t ğında. kendimizi çok sevip^ ta>'} düşünmediğinıiz için kı makta ısrar edivoruz." Kocaelispor stres attı KOCAELt (Cumhuriyet Kocaelispor, 2-1'lık Bursa por yenilgisinin neden old ğumoral bozukluğunu, Tara tarlar Derneği 'nin düzenlec ği gecede üzennden attı. Kulüp Başkanı Sefa Si men, Venüs Restoran'da ge çekleştirilen gecedeki konu masmda, ligde 4 hafta üst ü tealınangalibiyetlerin ardı dan gelen yenilgiye üzüldü lerini. ancak bunun dünyan sonu oimadığını söyledi. Kocaelispor'da, sezon ö cesi behrlenen şampiyonlı hedefınin değişmediğinı b lirten Sirmen, "Bursaspor) nilgisi bizi yıkmadı, sade sarsü. Kendi sahamızda arl arkaya yapacağunız iki ma da ka/anırsak,işunizhaylik la>laşacak"dedı 'AltmTop' adaylan Spor Servisi - Fransaı yayınlanan "France Foo ball" dergisinin her yıl gel neksel olarak düzenlediği' Avrupa'da yılın futbolcus nun seçildiği 'Altın Top' a ketinde yer alan 50 futbolı belirlendi. Ispanya'nın Real Madr takımından tam 7 futbolc nun yer aldığı (Suker, Robe to Carlos, Raul, Hierro, Ja ni, Mijatovic, Seedorf) list de Arsenallı Tony Adam Manchester Unitedlı Denn Bergkamp, Milan'm Alrn; forvet oyuncusu Oliver Bie hoff, lig maçında sakatlan rak sahalaradan 5 ay ayn k lacak olan Alesandro Del F ero, Bir dönem Galatas ray'ın da formasını giyen V lencialı Rumen futbolcu A rian tlie de bulunuyor. Aspirilla 4 ay yok Spor Servisi - Sağ ayağı dan sakatlanarak ameliy olan Kolombiya'nın ve Pf ma'nın forvet oyuncusu F ustino Aspirilla nın 4 hal futboldan uzak kalacağı ö renildi. Ünlü futbolcu Bogota K niği'nde geçirdiği ameliy sonrasında durumunu sor; basın mensuplanna "Henı bir şey belli değil, ama sar yorum bir ay sonra sahal ra dönerim" dedi. l.KOŞU:F:Börteçine(l), Ortatepe (4), PP: Gülsev (7), S: Topşah (6). 2. KOŞU: F: Haberal (4). Top. Sun (7), PP: Bander (l),S:Voleur (5). 3. KOŞU: F: Akdonat (2), Rıma (9). PP: Hanbey ( S: Çmarcıklı (6). 4.KOŞU:F.BoatRace(5), Deep Blue (1). PP: N Destıny (2), S: Ma Bak (4). 5. KOŞU: F: Kanıkar (4), Celenty (6), PP: Ayizı (3). S: Anuşşel (7). 6. KOŞU: F: Tom Cat (2), llıvan (1), PP: Aston Vi (6),S:Centon(4),S:Vas De Gama (5). 7. KOŞU: F: Şentay (3), Rişvanbey (2), PP: Gelı kız(5), S:Ginza(l). Günün fkilisi: l.Koşu: \'- Tabela Bahis: 2. 1.6.4.5. ALTILI GANYAN 4 2 5 4 2 3 7 9 6 1 1 1 3 6 6 7
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog