Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

11 KASIM1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA 17 Tebligat Kanunu Koltuğu bırakmamak içın görevden l d ğğ J ilışkın teblıgatın usulune uygun yapılmadığını ıddıa eden İstanbul Büyukşehır Belediye Başkanı Tayyıp Erdoğan'a Ânkara'dan bir hukukçu okurumuz 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 32. maddesının birıncı paragrafını anımsattı: "Teblığ usulune aykırı yapılmış olsa bıle muhatabı teblığe muttalı olmuş ıse muteber sayılır." El ele yürüyenler Demokratık Sol Partı Kadıkoy llçe Başkanlığı, 10Kasım nedenıyle Bağdat Caddesı uzerıne astığı pankarta Genel Başkanları Bulent Ecevıt'ın "Ataturk'u, yolunda yuruyenler yaşatır" sozunu yazmış. Ecevıt'ın bu sozu ne zaman soyledığı bellı değıl ama son yıllardakı politıkası nedenıyle bır duzeltme yapmak gerekıyor: "Ataturk'u, tyı tarıkatlarla el ele tutuşup yürüyenler yaşatır." Elektronik posta: som@posta.cumhunyetcom.tr Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 - 3 mılyon genç ilk kez oy kullanacakmış... "Umanz. pısman olmazlar!' o rtalık sakınleşınce daha sağlıkh btr değer- lendırme ortamı doğuyor Levent Kırca'nın, Radyo ve Televızyon Ust Kurulu'na yanı RTUK'e karşı açtığı "sansure karşı ozgur- luk bayrağı" ortaya ılgınç bır tablo çıkartıyor Neydı konu? Kanal D'de yayımlanan ve Levent Kırca'nın hazırladığı "Olacak O Kadar" programına yonelık san- sur mıP Sansur onceden denetleme ve yayım ya da gos- terımı ızne bağlama anlamında bır sozcuk Bu du- rumda ıçerığını bır kenara bıraktığımız "Işılay Say- gın Skecı"ne nasıl bır sansur uygulandı acaba1 Program yayımlandığına gore ortada sansur uy- gulaması yok Yayından sonra televızyona verılen ka- patma cezası var Evet, bu ceza çağdışıdır Para cezası getırılmesı ıstenebılır ya da programa yone- lık yayın durdurma onerılebılır Ancak her zaman olduğu gıbı Turkıye'de elmalar- la armutlar yıne bırbınne kanştırıldı Olacak 0 Kadar Sansur adının geçtığı ve kamuoyunun dıkkatının bu yone çekıldığı bır ortamda gerçek sansuru pek tartışan olmadı Oysa RTUK Yasası, başbakana ya da gorevlendıreceği bır bakana varsayıma daya- narak yayını onceden durdurma yetkısı verıyor Bu yetkı henuz kullanılmış değıl Ancak bundan sonra da kullanılmayacağı anlamına gelmıyor Kamuoyu açısından balctığımızda "Olacak O Ka- dar"a yonelık başka bır "sansur" gundeme gelıyor Beğenı ıle ızlendığı soylenen programı, Levent Kırca yayından kaldırdı Yanı tek tarafh olarak prog- ramın yayınını kendı ıznıne bağladı, bır anlamda sansur uyguladı Eğer televızyon şırketı ıle yapımcı arasında bır sozleşme varsa -kı vardır fakat ıçerığı- nı bılmıyoruz- Kırca'nın tavrı tıcarı kurallara da uy- muyor Ancak, Kanal D bugune dek, Kırca'dan her- hangıbırtazmınattalebındebulunmadıaksıneyap- tığı yayınlarla Kırca'yı destekledı Televızyon şırketı ıle Kırca arasında programın geçıcı bır sure yayın- dan kaldırılması ıçın bır mutabakat soz konusu san- kı Duşunduğunuz zaman, tekrar ekrana geldığı gun, bugune dek bır programdan elde edılmış en buyuk reklam gelırıne ulaşılabıleceğı akla gelıyor Kaldı kı, son donemde Kırca'nın yoğun bır tem- poda tıyatroya ağırlık verdığı bılınıyor Şu ara tele- vızyona ayıracak zamanı olmayabılır Ote yandan tıyatrolar cep kadar salonu dolduru- lamazken, Kırca'nın yenı açtığı hangar gıbı salon, ay- nı zamanda açılan "sansure karşı ozgurluk bayra- ğı" ıle tıklım tıklım doluyor, salondan ekranlara can- lı bağlantılar kuruluyor, oğle yemeğı ıle akşam ye- meğı arasında açlık grevı yapılıyor Olacak o kadar da, reklamlann sonunda asıl prog- ram ne zaman başlayacak1 SESSİZ SEDASIZ (!) NURİKURTCEBE Yüksek Yenhm Hattı Erdınç UTKU Mızahta etık yok, etek var' Tecavüzden önce verilen rapor Buyukçekmece'de stajyer bır oğretmenın oğrencılenne tecavüz ettığı ıddıasıyla tutuklanmasından once Eğıtım-Sen İstanbul 7 No'lu Şube'den, Mıllı Eğıtım Bakanlığı'nın en tepesıne kadar ılgılı her kademesıne ulaştınlan rapordan bırkaç alıntı "Buyukçekmece llçe Mıllı Eğıtım Muduru H.Avni Sandıkçı, ıdan bır cezası olduğu halde, bu gorevı yurutmektedır En basıt bır yonetıcılık ıçın aranan koşullardan bırı 'kademe durdurması almamak' şeklınde ıken bu koşulun H Avnı Sandıkçı ıçın geçerlı olmamasının hukuk devletınde soz konusu olmaması gerekır llçe Mıllı Eğıtım Muduru, eşının uzerıne kayıtlı bır şırket aracılığıyla bolge okullarının taşımacılığını almış, okullara malzeme satışı ve benzerı ışlerı yapmış, yapmaktadır, Sınıf oğretmenı Bülent Çelık, henuz stajyer olduğu halde bır yılda 'cınsel tacız' ıddıası ıle dort okul değıştırmış llçe, bu oğretmenı nedense koruyor, korumaktadır Turbanlı oğretmene soruşturma açan Incırtepe Ilkoğretım Okulu Muduru Enver Erdoğan, baskı ıle ıstıfa ettırılmıştır Bolgede turbanlı oğretmenler hâlâ derslere gırmektedır Bakanlığın ve Valılığın • bu konudakı uyarısı gozardı edılmektedır Bu ılçede makbuz kesılmeden para alınmakta, karşı çıkanlar tehdıtle sındırılmektedır" OKUR MEKTUPLARI İletişim: Zeynep Eşiyok Faks: 0.212. 513 85 95 Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu 34334 htanbul Fırtına Vadisi'nden mektup Enerjı ve Tabıı Kavnaklar Ba- kanlığınca Vap Işlet DevTet mode- lı ıle Fırtına ve Hala deresı sulann- dan ıstıfade edılerek Fırtına ve Ha- kemer koprulen ve yuz yıllardır gu- rul guru] akan derelen ıle adeta bır dunva cennetı olan Çamlıhemşın v e Fırtına Vadısı ıçın Tunzm Bakan- la vadjjeande japılması planjanan lığı ınanılnıazleşv ıklerle yerlı ve \a- muhtelıf buyukluktekı 6 adet regû- lator 5 adet baraj ve 10 adet hıdro- elektnk santralından Dılek-Guroluk Hes'nın temelı butun teknık ve >a- sal eksıklıklere ve Vakfunızın hak- lı gerekçelerle karşı çıkmasına rağ- men 26 06 1998 tanhınde atılmış bo> lece bu temelle Fırtına Vadısı- ne ılk darbe vurulmuştur Veşılın her tonunun doğada na- kış gıbı ışlendığı bınlerce tur bota- nık bıtkısı ve kuş turunun bulundu- ğu.gurormanlan.kaplıcalan vav- laları. kratergollen, tanhı kalelerı Antalya'ya öğrenciyurdu 1995 vılında çağdaş, demokrat bıreyler ta- rafindan kurulan Antalya Çağdaş Eğıtım ve Kültür Vakfı (ANTÇEV). 336'ya ulaşan uye saytsı ıle Turkıye'nın en genış vakıfla- nndanbın ANTÇEV, temel kuruluş amaçlarına uygun olarak, ana projelermden bınnı "Ogrencı Yur- du" yapımını gerçekleştırmek ıçın kollannı sıvadı Tankat yurtlannm oldukça yoğun ol- duğu Antalya'da, gençlen tankat yurtiannın elınden kurtarmak ve demokrasıyı özumse- mış, eleştırel düşünebılert, toplusal sorumlu- luk ta$ıyabılen, yarattcı ozgurluk ve bagun- sızlığına düşkün öğrencılenn yetıştınlmesı- ne katkıda bulunmayı gorev bılen ANTÇEV rdm demokrası guçlennden destek bekJıyor Vakıf, ogrencı yurdu ıçın Döşemealtı Be- ledıyesı smırlan ıçınde 10 5 donumlük bır arsa satın aldı Proje çalişmalan tamamlan- mak üzere olan yurdun ınşaatına yakın bırza- manda başlanacak Dığer ıllerdekı aynı dö- nemlerde kurulmuş olan benzer amaçlı ÇEV'len \ e dığer srv ıl toplum orgutlennı de öğrencı yurduyapmaya davet eden vakıf, yurt mşaatt ıçın açmış olduğu kampanya>a yardım- lannızı beklıyor Yardımlannız nakdı olabı- leceğı gıbı ınşaat veyateftış malzemelen şek- lınde de olabılır HesapNo TCZiraatBankasıAntahaŞu- besi 30440-2151 Vakıfiar Bankası Antalya Şubesi 2097387 SühevIaDoğan \NTÇE\ Vönetim Kurulu adına bancı tunzmcılerın ıştahını kabar- tırken Enerjı Bakanlığı ınanılmaz bır şekılde buyorev ı enerjıde pılot bol- ge seçmıştır Boyle bır yervuzu tennetınde ovunulecek tanhı ve kulturuyle ıç ıçe mutlu bır yaşam suren Çamlı- hemşın'lıye ve voreve en ufak bır faydası olmadığı gıbı sağlığa çev- reve canlılarazararlıveustelıkvo- renın Uınzmını baltalavarak ınsan- lann gelınnı elınden alacak ve on- ları yenıden goçe zorlavacak bır projede ısrarlı olmaMnın mantığını anlamak mumkun değıldır Bu sebeple sonuna kadar gotur- meye kararlı olduğu- muz "Fırtına \adı- sini Kurtarma" mu- cadelemızde yanı- mızda yer alan sıv ıl toplum orgutlen çev- recı kuruluşlar ıle ba- sınımızın değerlı uye- sı Cumhunvet gaze- tesının bu konudakı ılgı ve desteğı çalış- malarımızda bızım ıçın ınarulmaz bır guç kavnağı olmuştur Haklı mucadele- mızde bundan sonra da y anımızda ver ala- rak Fırtına Vadısı'nm kurtanlrrjası çahşma- lannı topluma male- deceğımıze olan ınancımızla savın Oktav Ekinci. savın OmerŞan sayınFa- ık Bakoğlu sayın Umit Otan, sayın •\hmet Şefik v e tum Cumhunvet aılesıne gecıken teşekkurlen- mi7i ve şukranlanmı- zı sunuyoruz Okav Karavalçın/ Çamlıhtmşin- Hemşin Vakfı 75. yılda sağlığımız Cumhunvetımızm 75 >ılınıva- adığımız şu gunlerde bütun sektor- srde bır değerlendırme vapmak, lumlu ve olumsuz tum etkenlen ozden geçırmek geleceğımız ıçın ırzorunluluktur Buçabalarolum- j olanı çoğaltmak olumsuzun ne- enlennı bılımsel vontemlerle ınce- :mek ve çozmek gıbı bır anlayış- iyapılırsaCumhun>etın75 >ılda akettığı vere ulaşmış olacaktır 75 yıl ınsanı değıştırdı anlavış- mdeğıştırdı doğa>ıdegıştırdı kı- acası herşey bu zaman dılımınde eğiştı Ancak bu değışımın her landa olumlu oldunu sovlemek lumsuz olanlan azaltmav a çabala- ıak geleceğî zıyan etmek anlamm- adır Saglık sektorunde ılk goze îrpan değışme kalıfıye ınsan gu- unun artmasıdır Genç Cumhunyetın 344 hekım, Oeczacı, 136 ebe 560sağlıkme- ıuru bulunurken bugun 2ÖÖ bın cı- vannda sağlık personelı venştınlmış- tır 60 bın cıvannda hekım 10 bı- nın uzerınde dışhekımı 15 bının uzennde eczacı. 25 bın cıvannda sağlık memuru 50 bın cıvannda hemşıre, 35 bın cıvannda ebe var- dır Parası personelıolma>anbugenç Cumhun>etın başanlan genç ku- şaklaraders olarak okutulmalıdır Bu buvuk başanlann ardmdan gunu- muz sağlık sıstemı toplumu tatmı- nedıcı değıldır Bunun nedenlen araştınlmalı, Cumhun>et ruhunun fedakar çalışkan, ulkevı demırag- larla donatan vatanperver kuşakla- nnm dınamızmı venıden v aratılma- lıdır Cumhunvet kutlamalan eg- lenceye yonelık değıl duşunmeye yonelık olmahdır Bu mıllet tanhı- nı yenıden okumahdır Dr. Emın Dınççağ / Samsun Sinop Tabip Odası Denetleme Kurulu uvesı ÇİZGİLİK KÂMİL MASAKACI ÂHARBİ SEVİH POROY BULUT BEBEK MKAYçtFTÇi Kemall / M'aapıyosun orda? çabük. buraya / Cumhvr'ıyet iılrrnne TARİHTE BUGUN \II\ITAZ ARIKAN 11 Kasım ISMET/NONü CUMUURBASKANL İ338'ÖE Bü£liH, 6EAJBL Ku&JL TOfHANVSItJDA yAPILAH OYtAMA- DA, HAZIR 8ULUMAN 348 UYENtM TUMUNUN OV, ILE ISUETIMOHU CUMHURBA$K4UISEÇtLOI O SlRADA S3 YAÇtNOAYOl ATXTlJf?K'UN ÖLU- MU».e BOŞALAM CUUHUeBAÇKANLfĞI UAkA UIMA EN UY6ÜM ADAYSAYIUAIÇTI. OYLAAJA AUINDA EVIS1PE OiAAJ INOMU, MECLİSE ÇASlRlLDI JINAYASANIN 38 yUADPESl 6EBE- ĞNCS YEMlN ETTieiNDE, S4ATLEH İZ. lO'U GOSTEfUYOROU- İSAAET iMONU, /OJfZAUAAA UY&UN OLARAK ISTlFA EDEN BAŞBAkA/U_ C£L4L 8AYAR'/, YENIDEU GO/ZEVE ÇA6l- RAC4KT/. KURULACAK YEMl KAS 12 B/tf(ANUk y£R ALACAÜTI. ÖM£RBESİMKO6ALAY. İ357'D£ SüGUN, ÖMER B££/U KOŞALAY S3 yAŞ/MOA İSTANBUL 'M OLPU. OHCEİSKl GÜ- KE%LE UĞÜAÇUIÇ, 191?'PE S2 KIIC ISTANBUL ŞAMPtYOUU OİMUŞTU. DAHA SONBALAU VEFA VE GAIATASA- BAY TAK1AALA&HM RJTBoL OXWA- YAM OUEJİBESIU, 1922'PEAHETI2- UE BAŞLADt. Ç o t Ve&MU GEÇ£N 10 YiujıcAnemM YAÇAMINDA Z? TU&UYE BEKCRU K<GCM UJJCEJUlZD lUİKBZ BOOMBneEY/ i S9.6/i0'CA KDSAZAK Itü DAKJKA OUVA&UI ATIET YlfiE O OLMUŞTU- İLAN T.C. DİYARBAKIR İŞ MAHKEMESİ'NDEN Sayı 1997/148 Davacı SSK Genel Mudürlüğü tarafmdan davalılar Mehmet Alı Uyan ve arkadaşlan aleyhme mahkememızde açmış olduğu ıstırdat davasının yapılan açık vargılaması sırasında venlen ara karan gereğınce Davalı Mehmet Alı Uvan adına çıkanlan teblıgatın bıla ıkmal ıade edıldığı, mahkememızce yaptınlan adres araştırmasından adresı tes- pıt edılemedığı ve tum aramalara rağmen bulunamadıgından ılanen tebligat yapıfmasına karar venlmış olup davalı Mehmet Alı Uyan'ın mahkememızce yapılacak olan 20 11 1998 gunlu duruşmasına gelerek dava ıle ılgılı belgelennı sunması veya kendını bır vekılle temsıl ettırmesı, aksı takdırde ılanın teblığınden ıtıbaren 15 gun ıçınde dava dılekçesının teblığ edılmış savılacağı hususu ılanen teblığ olunur Basın 71 P İLAN T.C. TRABZOIV ASLİYE 2. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo 1997 438 Davacı K.adem Karamus vekılı Av Sebat Kazancıoğlu tarafından davalılar Pır oğlu Şevkı, Pır kızı Layıka, Pır kızı Samye, Abdullah kızı Zekıye aleyhlenne açılan Tapu fptalı ve Tescıl davasuıın yapılan duruşmasında venlen ara karan gereğınce, Medenı Kanun'un 639/3-4 maddesı uyannca ılanen tebligat yapılmasına karar verılmıştır Davalılann ılan tanhınden ıtıbaren uç ay ıçersınde davaya karşı ıtıraz edenler varsa mahkememıze muracaat etmelen ılanen tebhg olunur Basın 48251 PANO DENIZ KAVUKÇUOGLU Üzüm mü Yiyeceğiz, Bağcı mı Döveceğiz? Kıtap fuan tum coşkusuyla suruyor Bugun beşıncı gunu Kıtapsevetier daha dort "uzun gun" kıtap solu- yacaklar, kıtapla yatıp, kıtapla kalkacaklar En kotum- ser bır varsayımla fuan, son uç yılda olduğu gıbı bu yıl da uç yuz bının uzennde ınsan gezecek TUYAP zıyaretçılennın buyuk çoğunluğunu otuz yaş altı gençler oluşturuyor Turkıye'nın, başka hıçbır Ba- tı ulkesınde benzerı gorulmeyen genç nufus yapısı İs- tanbul Kıtap Fuan'na da bıre bır yansıyor Istanbul'un caddelerı, sokakları, alanları da boyle değıl mı"? Avru- pa'nın hangı kentınde futbol stadyumlan açık hava kon- serlen, gosten yuruyuşlerı dışında bu kadar gencı bır arada gorebılıyoruz'' Bu genç ınsanlann bır bolumu kı- tapla ılk kez TUYAP fuarlannda tanıştı Okul kıtapları- nın dışında, kıtabın o sonsuz dunyasını bu fuarlarda tanıdı Kıtap fuannın bu gunlere gelmesınde çocukla- rını ellennden tutup fuan gezdıren anne babaların, oğ- rencılenne, "haydı fuara1 dıyen duyarlı oğretmenlerın pavlannı şukranla anmak gerekıyor İstanbul Kıtap Fuan yayınevlerının ozvenlenyle, Tur- kıye Yazarlar Sendıkası, PEN Yazariar Derneğı, Ede- bıyatçılar Derneğı gıbı yazar orgutlennın desteklerıy- le, sıvıl toplum kuruluşlannın katıkları ve kıtapseverle- rın buyuk ılgısıyle on yedı yıl ıçınde 'avangard" bır kı- tap etkınlığınden, zıyaretçı sayısı açısından Avrupa'nın en yoğun kıtap fuan konumuna yukseldı İstanbul Kı- tap Fuan bugun salt kıtap alışvenşının yapıldığı, "yıl- da bırkez dokuzgunluğune açılan dev bırkttabevı" go- runtusunun dışında, aynı zamanda da fuar suresınce duzenlenen kultur-edebıyat etkınlıklerı, yabancı ko- nuklan, ımza gunlen, genış yazar katılımlarıyla ulke- mızın en buyuk "kıtap şenlığı" olarak tanımlanıyor Konuya yakın olmayan okurlarımız belkı haklı ola- rak yadırgayacaklar, fakat kımı yayıncılann TUYAP'a yonelık eleştınlennın çıkış noktasını da ışte bu "şen- lık" goruntusu oluşturuyor TUYAP, tasarlayıp on yedı yıldır surdurduğu istanbul Kıtap Fuan'nın "okurayo- nelık" temel nıtelığının korunması gerektığını savunur- ken, budostlanmızfuann, "yayıncılıksektorundemes- lek ıçıprofesyonellenn alışvenşyapacaklan" bır ortam oluşturması gerektığını soyluyorlar Bu ıse her yıl yuz bınlerce kıtapsevere evsahıplığı yapan fuardan "okur ayağının kesılmesı" anlamını taşıyor Fuann nıtelığının değıştmlmesını ongoruyor TUYAP'ın onculuk edıp, yaşama geçırdığı ve ara- dan geçen yıllar ıçınde gerek yayınevlennın gerekse kıtapseveıienn artan ılgılenyle başansı kanıtlanmış fu- ar projesının ozunu "yay/r>c/-yazar-o/cu/''' ılışkısı oluş- turuyor Başka bır deyışie TUYAP, duzenledığı kıtap fu- annın ışlevını, "yayıncının urettığı urun ıle, yanı kıtap- la, o urunun son alıcısını, yanı okuru buluştuımak" ola- rak anlıyor ve bu "buluşmaya" o urunun, yanı kıtabın yarat/cısı olan yazann da katılımını rıedeflıyor Bu açı- dan bakıldığında -dolayısıyla uygulamada da-, İstan- bul Kıtap Fuan ulkemızın kendı ozgun koşulları ıçın- de ortaya çıkmış, gelışmış, yuruyen bır "tuketıcı", ya- nı "okur fuan" TUYAP yonetımı, fuarın bu temel nıte- lığının, ozunun değışmesını ıstemıyor Yukanda sozunu ettığım kımı yayıncılar ıse kendı goz- lemlerıne dayanarak, kendı gozlemlennden yola çıka- rak "meslekprofesyonellennın" yanı yayıncılann ulus- lararası yayınevı temsılcılennın uluslararası ve ulusal buyuk alıcılann, kutuphanelenn, krtabevlerının, telıf hakları ajanslannın aralannda tıcarı ılışıkler kurmalan- na, kurulmuş ılışkılen pekıştırmeye zemın oluşturacak farkhbıretkınlıkduşünüyorlar Bu>s& eğer nesnel ko- şullarioluşmuşsa -kıbunu en lyı değerlendırecekoten yıne kendılendır-, İstanbul Kıtap Fuan ndan çok fark- lı nrtelıkte bır fuar projesını gerektırıyor Oysa, arala- nnda yayıncılık faalıyetınırt yanı sıra dağıtımcılık, pe- rakende kıtapçılık gıbı faahyetler surduren bu neden- le de tıcarı yaklaşımlan haklı olarak okura yonelık bır fuaria çatışan yayıncılar da bulunan bu dostlanmız TU- YAP'tan, bu farklı nıtelıktekı projenın, ufak tefek değı- şıklıklerle mevcut fuara, İstanbul Kıtap Fuan'na uyar- lanmasını, dolayısıyla fuardan okura kıtap satışının kaldırılmasını talep edıyoıiar Zaman zaman basından ızledığınız, kıtap fuanna yonelık eleştırıler, "ımza kam- panyalan" ışte bu talebın TUYAP tarafından kabul gor- memesınden kaynaklanıyor Çunku konusu kıtap da olsa profesyonel fuarcılık- ta farklı nıtelıktekı ıkı ayrı etkınlıgı bır potada kaynaş- tırmak çeşıtlı nedenlerle mumkun değıl Dunyadakı dığer kıtap fuariarının "ıhtısas fuarian" ya da "tuketıcı fuahan" olarak sınıflandınlmalannın başlıca nedenle- rınden bın de bu "olmazlık" gerçeğı O halde ne yapı- labılır? Bız, TUYAP olarak, farklı bır fuar projesını dıle getıren yayıncı dostlanmıza, daha once de bırçok se- çenek onermıştık Bır seçenek daha onenyoruz Eğer amaç, "bağcı dövmek"değıl de "uzum yemekse", gelsınler İstanbul Sergı Sarayı'nı tum altyapısıyla bır- lıkte ongorduklen proje ıçın hızmetlenne sunalım Yak- laşık 30 mılyar lıra tutan "kıra ve hızmet bedelı"m de talep etmeyelım Katılımcılardan sağlayacakları stand kıralarıya, sponsor gelırlenyle bırfon oluşturup, gerek- lı tanıtım masraflarını karşılasınlar Kıtap satışının ol- madığı profesyonel bır sergı gerçekleştırsınler Dıledık- len etkınlıklerı duzenlesınler Uygun gorduklerı odul- len versınler Konuklannı ağırlasınlar Bundan daha somut bır onen olabılır mı7 TUYAP, her zaman olduğu gıbı bugun de ozverıye hazır Ama İstanbul Krtap Fuan'nı kıtap coşkusu ya- şamak ısteyen, kıtap solumak ısteyen yuz bınlerce, ço- luk çocuk, genç yaşlı kıtapseverlere bıraksınlar Bu ka- dannı ıstemeye de herhalde hakkımız var Öyle değıl mı' (Faks:0216-418 8410) BULMACA SEDAT YAŞAYA \ SOLDANSAĞA: 1/Yerlı yersızso- ze kanşarak bıl- gısını gostermek ısteyen kımse II Içe doğan yara- 3 tıcı duygu Da- nışıklı dövûş 3/ "Ercüment Beh- zat —" Şaır ve tıyatro oyuncu- 6 muz Bozma 7 bozukluk 4/ Bır tıyatro oyuncu- 8 sunun, ızleyıcıle- q nn duyacağı bı- y çımde ama sankı dığer oyuncular duymuyormuş gıbı konuşması ya da dü- şünmesı Bırnota 5/Bır 2 yerde çalışan kımselere, 3 genelhklekazançtandagı- tılanaylıkdışıpara 6/Ad- lan sıfat yapmakta kulla- nılan bır yapım ekı Po- 1 2 3 4 5 6 7 lıtıka 7/ Ayak dıreme Hayvanlara vurulan dam- ga 8/ Ince ve nazık yapı- lı kımse Genış kannlı ve dıbı dar toprak kap 9/ 20 Ekım 1827'de Osmanlı donan- masmm yenılgısıyle sonuçlanan denız savaşı YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Bır yapının hangı amaçla yapıldığı konusunda bılgı ver- mek ve yapıyı tanımlamak amacıyla kullanılan amblem 2/ Bırpeygamber Sıtmanıntedavısınde kullanılan alkaloıt 3/ tçındedınbalıksaklanan,denızdenaynlmışhavıız "—var, post var, meydanda er yok" (Yahya Kemal) 4/ Genışhk Çuha kumaşının sanldığı top 5/ Koruvucu Eskı Mısır'da guneştannsı 6/lslamdaehlısünnetmezheplerınınenbüyüğü 7/ Afhka'da bır ırmak \BD halkından olan 8/ Büyök ve derın karavana Şöhret 9/Yayvan sepet Yığıt, kahraman
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog