Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 KASIM 1998 ÇARŞAM 16 TELEVIZYON GüNÜN FîLMLERİ Aldatan Aşk 10.00 ctv Macera / A (D>ing to Love You) - Roger Paulson'ın yerel ö gazetedeki ilanına cevap veren Elaine Miller, onun hayalindeki mükemmel kadın olduğuna inanır. Elaine'den etkılenen Roger, yavaş yavaş işini aksat- maya başlar. Yön: Robert Oscove. Oyuncular: Tim Matheson, Tracy Pollan, Christine Ebersole. 11.50/TRT3/Onlki... Aynntı yanda Reyhan 14.30 Show TV Dram ©Iftiraya uğrayan yoksul bir şoforle, tezgâhtar sevgilisinin başından geçen olaylann öyküsü. Metin Erksan'ın yönetiminde, Kartal Tibet, Filiz Akınvar(1969). tidbin Yılın... 15.10 Kanal D Tarihsel , Genç bir kadınla yaşamına giren bir erkeğin y O ' 2000 yıl arayla yaşadıkJan varsayılan aşkm öy- küsü. Ertem Göreç'ın yönetiminde Hülya Koçyiğit, Serdar Gökhan ve Atıf Kaptan var (1973). Sevdalılar 16.35 TRT 1 Duygusal /Î7\ Genç bir kızla, kabadayı bir adamın duygusal vV ılışkısi anlatılıyor. Yönetmenliğini Ülkü Eraka- lın'm üstlendiği yapımın başrollerinde Serdar Gök- han ile Perıhan Sa\ aş oynuyor. 20.00 / HBB / Mutlu Son Ayrıntı yanda Aynlık 20.10 ctv Duygusal Ov (Seperation) - Joe fazla üretken olmayan, sinir- vV li, fobileriyle yaşamaya alışmış, gizemli bir ya- zardır. Bir gün New Yorklu bir aktris olan Sarah'dan birtelefon alır. Genç kadın, Joe'nun oyunlanndan bi- rini Broadway'de sergilemek istemektedir. Yön: Barry Davis Oyn' Da\id Suchet. Rosanna Arquette. 21.00 / Show TV / Nil'in... Ayrıntı yanda Tehlikeli Aşk 21.05 Kanal 6 Gerilim . (Evidence of Love) - Candy Morrison, bulun- maz bir eş, anne ve dindar bir kadındır. Ancak bu görünümünün altında içi kıpırdamaktadır. Küçük bir kasabanın rutın hayatından sıkılmış ve heyecan aramaktadır. Bu nedenle de yakın arkadaşlanndan birının kocasına göz diker ve kısa zamanda aralann- da ılişkı başlar. Yön: Stephen Gyllenhad. Oyn: Bar- bara Hershey, Brian Dennehy. 87. BölgedekL. 21.10 Kanal E Gerilim (Ed McBain's 87th Precinct) - 87. bölgede bir katil, kadınlan vahşice öldürmekte ve kur- banlannın yanına üzerine şimşek resmi çizilmiş bir kâğıdı imza olarak bırakmaktadır. Yönetmen: Bru- ce Paltrovv. Oyuncular: Dandy Quaid, Alex Ma- cArthur. Ving Rhames. tçimizdeki Yabancı 21.10 Prima Macera . (A Stranger Among Us) - Cinayet olaylan- nı çözmekle görevli dedektif Emily Eden, ye- tiştirildiği kültürün izlerini taşıyan bir kadındır. Bir gece geç saatlerde aynı kültürden olan bir adam New York'un mücevher merkezindeki ofi- sinde öldürülür. Cinayetle ilgili hiçbir ipucuna rastlanmaz^y.öjoetoıen: Sidney Lumet. Oyuncu- lar Mrfanie Griffıth, Eric Thal, Johtı Panko\v (1992 ABD. 109 dk). Tehlikeli Yaratk 22.10 Kanal D Gerilim (Mimic) - Susan Taylor ve kocası Peter Mann, ' çocuklann hayatını tehdit eden bulaşıcı bir vi- rüsle mücadele etmeye karar verirler. Bu virüs, ha- mamböceklerinden bulaşmaktadır. Doktorlar ve bilim adamlan bu virüse karşı yeni bir böcek tû- rü üretirler... Yönetmen: Guillerno Del Toro. Oyuncular: Mira Sorvino, Jeremy Northam ve CharlesS. Dutton (1997). Kör Nokta 23.10 Interstar Macera , (Hollow Point) - FBI ajanı Diane Knox, Rus mafyasından Ivan Krezinsky ile altı aydırbe- raberdir. Evlilik günü DEA ajanı Max Perish ile Ivan Krezinsky'in babası Oleg'i yakalarlar. Yö- netmen: Sidney J. Furie. Oyuncular: Donald Sut- herland, John Lithgow. Düzenbazlar Şehri 23.15 HBB Macera /f>! (Dodge City) - Demiryolunun soyulmasına yar- v i ' dım eden eski bir askerin öyküsü. Yönetmen: Michael Curtız. Oyuncular: Errol Flynn, Olivia de Havılland, Ann Shendan (1939 ABD, 105 dk). 8. Henry'nin „ 23.50 Prima Biyografik ©(Private Life of Henry VIII) - Altı kansı olan 8. Henry'nin özel hayatı konu ediliyor. Yönet- men: Alexander Korda. Oyuncular: Charles Laugh- ton, Bınnıe Bames. Merle Oberon. Oyunun Üd Yûzü 00.15 atv Macera /f>v (Theft Under the Sun) - Ka-ho, dostlan ve ya- ö salar arasında seçim yapmak zorunda kalan gizli polıstir. En son operasyonunu yapmaya hazır- lanırken, bir zamanlar Amerikan ordusunda görev yapmış Dan karşısına çıkar. Yönetmen: Cha Chu- en-Yee. Oyuncular: Michael FitzgeraldWong, Che- ung Chi-Lam, Gigi Laı. C^) Yabancı Izleyin Orta Değmez O RADYO CUMHURIYET'TE BUGÜN R AO YO Cumhuriyel O7.4 06.00 Türkülerle Mer- haba (Arzu Aksakal) 08.00 Sesli Gazete (Ümit Zileli - Mustafa Balbay - Altan Aşar) 09.45 Söylev (Meriç Velidedeoğlu) 10.05 Al Gözüm Seyreyle (Işıl Özgentürk) 12.05 Bil- gisayar Dünyası (Ha- kan Kara) 14.05 Spo- run Perde Arkası (Ad- . nan Dinçer) 15.05 Va- ziyet (Deniz Som) 16.05 Sallanan San- dalye (Senem Ertekin) 17.15 Söylev (Meriç Velidedeoğlu) 18.30 Günün Yorumu (Hik- met Çetinkaya) 18.35 Insana Yolculuk (Nebil Özgentürk) 19.30 lyi Akşamlar (Nazlıcan Yardım) 20.15 Sesli Ki- taplar (Tuna Egemen) 21.00 Alaturka Sevda- lar (Aylin Şengün) 22.00 Keyif Mesaisi (Kadri özen - Genco Yücel)00.15KırkAm- bat (Selim lleri) (Tek- rar) 02.00 Gecenin Yol- cusu (Mustafa DerelO. Tel: 0 212 513 80 06 Faks:02125137719 +Saat 13.00'te ve f&Oftfe 'ana haber1 , hersa- at başı da haber bütteni yayına girecektir. •09.45 Söylev: Meriç Velidedeoğlu'nun hazır- ladığı 'Söylev' programının 8. bölümünü 17.15'te de dinleyebilirsiniz. •10.05 Al Gözüm. Seyreyle: Programda, Ah- met Altan, Erdal Öz, Ergin Çinmen ve Agâh Ozgüç'le edebiyatta, sinemada ve yaşamda 'sansûr' konusu tartışılıyor. •12.05 Bilgisayar Dünyası: Hakan Kara, bilgi- sayar teknolojisindeki son gelişmeleri aktanyor. TRT 2 19.30 4 Kardelen' TV Servisi - "Atatürk'ün çev- re anlayışı" üzerine Prof. Dr. Ümit Erdem ve Prof. Dr. Ergün Ay- barsla söyleşinin yapıldığı "Kar- delen" programında aynca "Çi- çek Dünyası" ile "Şifalı Bitki- ler" köşeleri ekrana geliyor. TRT2 20.00 'Çağdaş Türk Bestecileri' TV Servisi - "Çağdaş Türk Bestecileri" programında bu haf- ta Nevid Kodallı'nın "Atatürk Oratoryosu"nun ikinci bölümü ekrana geliyor. Ankara Devlet Ope- ra-Balesi Koro ve Orkestrasfnın verdiği konseri Hikmet Şimşek yönetiyor. Yapımcılığını Ertuğ- rul Sönmez'in üstlendiği progra- mın yönetmeni ise Taner Kaltalı NTV 20.05 'Gündemdekiler' TV Servisi - "Gündemdeki- ler"in bu akşamki konuğu sanat- çı Rutkay Aziz Murat Birselm hazırlayıp sunduğu program- da,"Cumhuriyet" filmi hakkında sohbet edilecek. TRT2 21.15 'Düş ve gerçek' TV Servisi - "Düş ve gerçek" konu başlığıyla ekrana gelen'' Bir Yurttaşın Güncesi"nde bilime ve akla dayanan eğitimin önemi için- de kurulan Köy Enstitüleri'nin ya- şatılmamasının bir kayıp olduğu- na deginiliyor. Cevdet Arıcılar'ın sunduğu yapıma, Prof. Dr. Erdal Inönü. eğitimci İbrahim Arıkan. eğitmen-yazar Mehmet Başaran, gazeteci Miyase tlknur. eğitimci M. Ali Kavhan konuk oluvor. İnterstar 22.10 'Objektif TV Servisi - "Objektif", çocuk esirgeme yurtlanndaki durumu ek- rana taşıyor. KadirÇelik'in hazırla- yıp sunduğu program, anne karnın- da ikiz olan bebeklerin doğum son- rasında nasıl bire indiğini konu alan dosyayla de\ am ediyor. Aynca, Kay- sen'nin Tomarza ilçesinde AIDS'e ya- kalanan 11 yaşındaki çocuğun trajı- komik öyküsü, uyuşturucu kaçakçı- sı Yaşar Öz'ün eski MlT Daire Baş- kanı Mehmet Eymür'ü suçlaması yapımın dığer konu başlıklannı oluş- turuyor. CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de programm canlı yayın konuklan olu- yor. Gökçek"in yönetimiyle yolsuz- luk yaptığı, kanunsuz davranışlar ser- gilediği ıddiasında bulunan Ateş, bu iddialan canlı yayında belgeliyor. TKT3 22.50 Festival organizatörleri TV Servisi - Belgesel yapım "Festival Hazineleri"nin bu bolü- münde "festival organizatörleri" tanıtılıyor. Programda, bir festiva- lin nasıl düzenlendiği, hangi unsur- lann arandığı anlatılarak değişik festivallerden ömekler sunuluyor. 'Amazon'da Fırtına'nın devamı niteliğindeki filmi bu kez Lewis Teague yönetti Âşıklann Nü'deki serüveniCUMHUR CANBAZOĞLU ShowTV 21.00 Geçen hafta Show TVde ya>ımlanan "Amazon'da Fır- tına"da, (yönetmen Zemec- kis) Kolombiya ormanlann- da tanışıp binbır tehlike atlat- tıktan sonra hayatta kalmayı başaran. bu arada birbirlerin- den hoşlanmaya da başlayan macera tutkunu Jack Colton (Douglas) ile ucuz romanlar yazan Joan VVılder (Turner) bu kez Kuzey Afrika ülkele- rinden birinde "başlarını be- laya" sokuyor. Bu "devam filmi" Jack'in Akdeniz'de yol alan yelkenli- Nil'in Incisi - The Jewel of the Nile / Yönetmen: Levvis Teague / Senaryo: Mark Rosenthal, Laurence Kon- ner / Görüntü: Jan De Bont / Müzik: Jack Nitzsche / Oyuncular: Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny DeVito, Spiros Focas, Avner Eisenberg, Paul David Magid /1985 ABD yapımı, 103 dakika. sinde başlıyor. Jack denizin zevkini çıkarmaya çalışırken Joan bir an önce kente dön- me> i arzuluyor. Bir parti sırasında tanıştığı çekici Arap prensi Ömer (Fo- cas), Joan'dan onun yaşamöy- küsünü kaleme almasını isti- yor ve birlikte Nil kıyısında- ki topraklanna gidiyorlar. Jo- an'ı kıskanan Jack tabii ki peş- lerine düşüyor ve ikili bu kez Nil'de gizemli bir hazineyi aramaya ginşiyor... Sonu evliliğe kadar uzana- cak yeni serüvende Douglas ve Turner ilk filmde çizdikle- ri "özgün tipler"e yeni bir şey katamayınca sıradan ko- nu ve sürprizi olmayan taze kahramanlar seyirciyi doyur- muyor. Yönetmen de görsel zenginliği ve tempoyu arttırma- ya çalışırken ilk filmdeki esp- rili ortamın sağlanmasını tek Danny DeVito'nun üstüne yı- kınca ortaya bol gürültülü, az esprili bir film çıkıyor. İlk film- den hoşlananlar ve bol vakti olanlariçin "Nil'in tncisi". Filmlerdeki hatalara me- rakh seyircilere ilginç gele- cek bir malzeme var "Nil'in tncisi"nde. Damdan, hareket halindeki trenin üzerine atla- yan ve aşağıya kayan Tur- ner'ın tekrar yukarı çıktığı sahnelerde kullandığı ayak- kabılara dikkat!.. KentTV 19.. Velidedeoğlu i 'Söylev' üzerin TV Servisi - "Genç Düşünenlı programının konuğu Meriç Veli deoğlu. Ayşen Laçiner'in sunduğu pımda "Söylev"le ilgili bilgiler alıyor. "Eğitim seferberliği" ko suna paralel olarak çeşitli görüşk de ekrana geleceği programı P« Gümüşbaş Yurdakoş yönetiyor. atv 23.( Kanada'dan Ruanda'ya TV Servisi - "Haberci" bu r ta Kanada ve Ruanda'da. Coşl Aral ve ekibinin hazırladığı belge de ilk olarak, 1800'lü yıllarda, a peşinde zengin olma hayalleri ku serüvencilerin yaşadığı ve bugün müzeye dönüştürülen Barkerville sabasından görüntüler yer alıyor. 1 sabadabazı tarihlerde sembolik a arama yanşlan düzenleniyor ve e zamanlardaki gösterişli yaşam canl dınlıyor. Program ekibi, umutla san madene bağlayan insanlann küsünü anlatıyor. "Hab«rci"ci aynca, Hutularti fından bir milyon Tutsi'nin öldüı düğü, 90 bin Hutu'nun cezaeviı tutuklu olarak BM tarafindan ku lan mahkemede yargılanmayı bel diği Ruanda'dan görüntüleri de rana getinyor. Kanal D 24.( Atatürk'ün milli sırn TV Servisi - Can Dündar'ın zırlayıp sunduğu belgesel yap "Yükselen Bir Deniz", üçüncî son bölümüyle ekranda. Atatürk kafasında milli bir sır olarak sal dığı Cumhuriyet'i uygulamaya k- ma dönemi ele alınıyor. Ata' Samsun'a çıkışıyla başlayan 1 lümde, padişahın egemenliği yt ne ulusun egemenliğini koyma; nünde attığı adımlar ve daha so yenirejimintemellerini yerine otı ma çabalan işleniyor. Yapım daha önce 'Denizin Derinliklerinden' adıyla da ekrana geldi Babasının izindeki süngerci TRT 3 11.50 On Iki Mil Kayahklan Altında - Beneath the 12-Mile Reef / Yön: Robert D. Webb / Se- naryo: A. I. Bezzerides / Oyn: Robert Wagner, Terry Mo- ore, Gilbert Roland, Peter Graves, J. Carroll Naish, Ric- hard Boone, Angela Clarke / 1953 ABD yapımı, 102 dakika. TV Servisi - Olaylar. Tarpon Springs, Flonda'daki sünger avcısı Yunan kolonisi dahilindegeçer. Su- altı harikalannın yanı sıra Florida Körfezi'nin nefıs gündoğumuyla günbatımlannı ve bilumum deniz manzaralarını ızleriz (Edward Cronjager'in görüntüleri Oscar ada- yı oldu). Daha önce "Denizin Derinlikle- rinden" adıyla da ekrana gelen "On tki Mil Kayahklan Altında "nın Mankenler kraliçesi seçildi TV Servisi - Bu yıl 10. gerçekleştinlen "Dünya Mankenler Kraliçesi Yanşması" TRT l'den banttan yayımlanıyor. SvvıssoteFde 8 Kasım'da düzenlenen yanşmaya katılan 45 güzel arasından kraliçe Büyük Britanya'dan Abby Essien seçildi. Kraliçenin birinci nedimesi Singapurlu Woon Yeow, ikinci nedimesi de Özbekıstanlı Veronica Laskaeva oldu. Savaş Karakaş ve ABD'li Tracy CampbelTın birlikte sunduğu yanşmaya Birkaç İyi Adam ile Yonca Evcimik de şarkılanyla katıldılar. Programın yönetmenliğini ise Erşan Başbuğ üstleniyor (TRT 1, 22.45) ilk meselesi, insanla deniz arasında- ki mücadeledir. Sonra da Tarpon Spings'teki süngerci Yunanlar ile sığ Key West sulannın süngerleri arasındaki ikinci mücadele çıkar or- taya. Gözükara Roland, Boone'un alanı olan Key West bölgesine girer, genç Wagner ise Moore ile karşıla- şır ve yıldtnm aşkına tutulurlar. Roland, tehlikeli 12 millik mer- can kayalığında dalarken ölünce, iki- si kaçıp evlenir. VVagner böylece ai- lenin reisi olur. Babasının öldüğü yerde dalar, bir ahtapotla boğuşur ve sualtında bir kavgada Graves'i yener. Webb'in gençbirkadrosu var. On- lan yönetmekte hayli zorluk çekmiş. Özellikle iki kahraman, Moore ve VVagner, bu derinliklerde derinlik- siz performans sunuyorlar. Ama iki- si de genç ve sevimli, onun için na- kıs oyunculuk, hoşça vakit geçirmek kastıyla ekran karşısına oturanlan ra- hatsız etmeyebilir. Yardımayetişer Ishoçyalı zengiı cgr HBB 20.00 Mutlu Son - Happy Go Lovely / Yön: Bruce Humberstone/ Oyn: David Niven, Vera- Ellen, Cesar Rome- ro, Bobby Howes, Diana Hart, Gordon Jackson, Barbara Couper, Gladys Hen- son/1950 ABD yapı- mı, 97 dakika. TV Servisi - Müzikaller- de çalışan Jonfy Johnsbirsü- redir iş bulamamakta ve oda kirasını ödeyememektedir. Sonunda bir müzikalde iş bulur. Ancak müzıkalın ya- pımcısı da para sıkuıüsı çek- mektedir. Bir rastlantı so- nucutanışacaklan Iskoçya- h bir zengin, olaylann akı- şını değiştirecektir. Hollywood'da önce ( matik rollerde, sonra güldürü oyuncusu ola ünlenen David Niven t rolde. Soğukkanh lng tipini birçok filmde ba rıyla canlandıran Niv 1958'de "Ayrı Ma lar"daki yorumuyla ı car'a değer görülmüşti Latin Amerikalı oyu Cesar Romero da filı oyunculan arasında. 1' doğumlu Romero, dans lükten geldiği Holl>^ od'da birçok müzikaldt rol almıştı. Bir dönemin i zikalfilmlerininçıtıpıtı dızı Vera-Ellen da filr David Niven'a eşlik edi; 1945 yılında sinemaya çen Vera-Ellen. 1956'da yazperdeden çekilmişti Tv PROGRAMLARI 09.00 Çocuk Saatı 10.00 Haberler 10.05 Günden Gune 12.00 Haberler 1Z10 Ufukla- nn Ötesınde 13.00 Haber 1313.35 Kuçuk Ka- dınlar 14.30 Çocuk Saatı 15.00 Çocuk Haber 15.05 Çocuk Saatı 15.35 Kasırga Gucu 16.00 Haberler 16.05 Türk Silahh Kuvvetleri Saatı 16.35 Yerli Film: Sevda- lılar 17.00 Habeıier 17.05 Filmin Devamı 18.00 Ha- berter 19.05 Bızım Mahalle 19.40 Spor 19.55 Hava Du- rumu 20.00 Haberler 20.45 Tele Tempo 22.00 Rota 22.45 Dunya Mankenler Kraliçesi Yanşması 00.15 Gü- nün Getırdiklerı (0 312 428 22 30). 17.58 GAP TV'den Geçiş 18.00 Program ve Tanıtım 18.05 Dızı: Uç fstanbul 19.00 Akşam Bultenı19J0Karde)en 20.00 ÇağdaşTürk Bes- tecileri 20.30 Akşama Doğru (Canlı) 21.15 Bir Yurtta- şın Güncesı 22.00 Gece Bültenı ve Ingilızce Haberler 22.30 Yerii Film: Dikenli Yol 00.10 Dızı: Deniz Şahın- len 01.00 Kapanış (0 212 259 72 75). 08.00 Telegun 09.30 DoğaveBılim 10.00 Ult- raB 10^5Yerli Rlm:KıbnsZaferi 11.50Ya- bancı Film: On Iki Mil Kayahklan Artında 1^30 Belegesel: Gıtar 14.00 TBMM TV 19.00 Dızı: Ad- renalin Tutkunlan 19.50 Genç Haber 20.00 Gençlık Evı 20.50 Dizi: Pota Altı 21.20 Pota 22.50 Festival Hazine- leri 23.20 Film: Oniki Mil Kayalıklan Altında (Tekrar). 06.58 Açılış07.00 MEB Açıköğretım Lısesı ve AçıkılkoğretımOkuluDersProgramlan 10.00 Beraber ve Solo Şarkılar 10.30 Konser THM 11.15 Devlet Koroları TSM-THM 12.00 Konser TSM 12.50 At Yanşları 16.10 Taş Plaktan Bugüne 17.00 THM-TSM Khpler 18.00 Devlet Koroları 18.45 Kon- ser THM 19.30 Fasıl 20.00 THM-TSM Klipleri 21.00 Nazar Değmesin 22.15 Konser TSM 23.00 THM- TSM Klipleri 24.00 Kapanış. 08.30 Müzık Pınarı 09.00 Çocuk Saatı 10.00 Haberter 10.05 Günden Güne 12.00 Haber- ler 12.05 Öğrendikçe 13.00 Haber 13 13.30 Yerti Film: Bin Yıllık Yol 15.00 Sizin İçin 16.00 Ha- berler 16.05 Izmır'den 16.45 Mektup Koşesı 17.00 Ha- ber 17.05 Çocuk Saati 18.00 Haberler 19.05 Dızı: Bı- zim Mahalle 19.35 Haberler 19.40 Spor Haberlerı 19.55 Hava Durumu 20.00 Haberler 20.45 Tele Tempo 22.00 Avrupa Hattı 23.05 Dunya Duşunurlerı Ataturk'u ve Cumhunyetı Anlattyor 00.15 Günun Getırdıklen 00.45 Gece Başlarken (Canlı) 02.45 Telegün. 08.30 Bu Sabah10.30 Orson ile Olivia 11.00 Dizi: Beybaba 12.00 Halk Oyunla- n 12.05 Dort Mevsirm Kadın13.00 Sizın İçin Seçtıklenmız 13.30 Belgesel: Koyumuzde Şenlık Var 14.00 Eski Dosttar Eski Şarkılar 14.15 Bereketın Adı GAP 14.30 Haber 14.45 Dıcle'den Gelen Şıfa 15.45 Yore- lerımız Türkulenmız 16.15 Bu Dıyar Bızım Dıyar 17.00 Glde Gıde GAP 17.58 TRT 2 ye Geçiş. 7.00 Show Başlıyor 08.00 Çızgi Film: Dedektif Conan 08.30 Çızgı Film: Şut ve Gol 09.00 Dizi: Dallas 10.15 Dızı: Bıtme- yen Aşk 11.30 Klıp'9813.30 Çizgi Film: Çiko 14.00 Çızgi Film: Basket 14.30 Yerli Film: Reynan 16.30 Dızı: Cesur ve Güzel 17.30 Dizi: Yalan Rüzgârı 18.30 Dizi: Ayşecik 19.30 Show Ha- ber 20.45 Spor Sayfası 21.00 Yaban- cı Film: Nil'in Incisi 23.00 Dızı: Son- bahar Kadınlan 24^0 Haber Hattı 00.30 Dızı: Afrodizyak (0 212 286 35 35). 6 08.30 Çızgı Film: Robın Hood 09.00 Çızgı Film: Galaxy Polısı 09.25 Çızgi Film Prens Valiarrt 09.50 Sinema Dünyası 10.25 Dizi: Güç Oyunları 11.25 Yerli Film: Alnı Açık Iki Kişi 13.00 Haberler 13.15 Dızı: Ana 13.50 Çızgı Film. Robın Hood 14.20 Çızgı Film: Galaxy Polisi 14.45 Çizgı Film: Prens Valiant 15.15 Dızı: Acıl Ser- vıs 16.20 Dızı: Kaptan Güç 17.00 Ara Haberler 17.15 Dizi: Tehdit 18.15 Dizi: Day Day 19.00 Ana Haber 19.50 Spo- ra Bakış 20.05 Dizi: Kaygısızlar 21.05 Yabancı Film: Tehlikeli Aşk 22.50 Eko- nomı Vıtnnı 23.30 Gece Haberı 23.50 Belgesel: Hayalet Hıkâyelen 00.50 Ge- ce Haberi 01.20 Belgesel: Zımbabwe 02.20 Mayaların izı (0 212 284 31 50). 04.55 Kültür -Eğitim 08.30 Kamera Arkası 08.55 Yabancı Film: Uy- gunsuz Bir Kadın 12.00 Yabancı Film: Cherokee Kıd 13.30 Belgesel 14.05 Yabancı Film: Karanlık Basınca Gü- zelim 16.05 Yabancı Film: Alaska 17.50 Hava Atışı 18.00 Basketbol: Koraç Kupası/Darüşşafaka-lraklio (Şıfresız) 19.45 Yabancı Film: Silici 21.45 Yabancı Film: Günah Çıkarrna 23.35 Yabancı Film: Burma'da Göz- yaşları 01.10 Yabancı Film: Teslim Ol Tatlım! 02.25 Jet Strip 03.20 Di- zi: Gizli Itiraflar 9 03.50 Juli'nin Sek- si Dostlan (0212 225 55 55). j=^ 09.00 Haber 09.20 Lı- İ.i festyle 09.30 Haber Özeti 09.35 Ekonomi 12.00 Günün Içinden 14.00 Haber 14.20 Lifestyle 14.30 Haber Özetı 14.35 Ekonomi 17.00 Haber 17.30 Haber Ozetı 17.35 Sporda Bugün 17.45 Lifestyle 18.00 Tofaş-KK Bos- na Basket Maçı (Naklen - 1. Devre) 18.35 Haber Özeti 18.40 Tofaş-KK Bosna Basket Maçı (2. Devre) 19.25 Haber 19 20.05 Gündemdekıler 21.05 Belgesel: Yannın Dünyası 21.45 Ar- senal-Chelsea Karşılaşması 23.40 24 Saat 24.00 Spor Gündemı 00.05 Ha- berler 00.30 Gece Gunduz 01.00 Spor 01.05 Haber (0 212 213 03 33). 08.30 Bir Nu- mara Seç 10.30 Mega 11.00 35 MM 11.15 Jess 13.00 Top 20 15.00 Hakan 16.00 Piren 17.30 Mega 5 18.00 Hrt list 19.00 Müge 19.45 Haberler 20.00 Kelıme Avı 20.30Vıdeone 21.00 Ha- berler 21.15 Men-e-Men 2Z25 Haberler 22.30 35 MM 23.00 Mega 23.30 Top 20 00.30 Yunus 03.00 Kanşık Türk Halk ve Sanat Müziği (0212 288 75 75). 09.15 Eko Start 10.15ParaRapo- ru 11.00 Haberler 11.15ParaRapo- ru 11.40 Son Düzluk 12.00 Haberler 13.30 Spor Mer- kezi 13.45 Seans Arası 14.00 Haberler 14.45 Para Raporu 15.00 Haberler 15.15 Para Raporu 16.00 Haberter 16.15 Para Rapo- ru 16.45 Eko Finish 17.00 Haberler 17.15 Su Dünya- sı 17.45 Dunya Modası 18.00 Haberler 18.45 Spor Merkezı 19.00 Sımurg 19.35 Şario 20.00 Haberler 20.10 Demiryolu Öykulerı 21.00 Haberler 21.10 Yabancı Film: 87. Bölgedeki Takip 23.30 Haberler 23.35 Fuar Vızyon 24.00 Haber Bülte- ni (0 212 282 51 00). KANAL [ 09.50 IMKB 10.00 Yabancı Rlm: Aldatan Aşk 11.30 Ça- lışan Kadınlar 12.00 İMKB 12.10 Doğa Öykülen 13.00 Ha- ber 13.15 Çıkar Yo! 13.30 Dı- zı- ikı Kışılık Dunya 14.00 Bel- gesel: Vahşı Guzellıkler 14.30 Dızı Ayna Ayna 15.20 Çızgı Kuşaâı 16.00 IMKB 16.10 Vvil- lıam Tell Efsanesı 17.00 So- kak Kanunu 17.50 Belgesel: Vietnam 18.30 Robınson Aıle- sı'nın Maceralan 19.30 Ana Ha- ber 20.10 Yabancı Film: Ay- nlık 22.20 Dızı: Dıeppe23.00 Buyuk Oyun 24.00 Haber 00.40 Muzık (0 212 282 36 00). - m 07.00 Kahvaltı Haberlerı 9 T V 09.05 Heıdı09.35 101 Dal- * • • maçyalı 10.05 Süper Ör- dekler 10.40 Ayşe Ozgün Talk Show 11.50 Evrenın Dıli 13.00 Gün Ortası 13.30 101 Dalmaçyalı14.00ÇızgiFilm: Super Ördekler 14.30 Aden Z'ye 17.00 Yanşma: Gelın Kaynana 18.00 Dizr. Çi- çekTaksi 19.00 atv Ana Haber 19.40 Pa- ra Hattı 19.45 Spor Haberlerı 19.50 Ha- va Durumu 20.00 Yanşma: Bay Tumı- ke 21.40 Dizr. Böyle mi Olacaktı 23.00 Haberci 24.00 Gece Haberlerı 00.15 Yabancı Film: Oyunun iki Yüzü 02.00 Altaylar 2000 02.30 Bir Adım 03.10 Ay- şe Ozgün Talk Show (0212 655 00 00). 06.30 İş Dünyamız 07.00 Sabah Haberlerı 08.30 Sı- yaset Vıtnnı 09.00 Huzura Doğru 09.30 Ihtıras Rüzgâr- ları fO.OO Haberler 10.05 Ihtıras Rüz- garları 10.30 Sabahın Sevdası 12.00 Haberler 12.30 Kasabanın Sevgılisi 13.30 Pışır Pişirebılirsen 14.05 Nıl Gün ile Ye- ni Bir Gün 15.00 Haber 15.05 Çocuk Si- neması 16.00 Haber 16.05 Uzay Yolu 17.00 Haber 17.30 Uç Yapraklı Yonca ia00 Haber 18.02 Aşk Değırmeni 19.00 Ana Haber Bültenı 20.00 Yanşma: Söy- lemesi Kolay 21.00 Alternatif 22.30 Cosby Ailesi 23.00 Kahve Molası 24.00 Gece Haberleri (0 212 652 25 60). 06.00 Sevilen Klipler 06.30 Platın 07.00 Çalar at 09.00 Çizgi Film: Şirinler 09.30 Çızgı F UçanKaz 10.00 Maske 10.30 Sevımlı Kahrarr lar 12.00 Sabah Şekarierı 13.30 Sen Her Şeyi Düşür sün 14.00 Haber 14.10 El Ele Forum 15.00 Haber 1£ Yerli Film: Ikibin Yılın Sevgilisi 17.00 Haber 17.10 zi: Kaynanalar 18.00 Aıleler Yarışıyor 19.00 Ana Ha Bültenı 19.45 Günün Yorumu 19.50 Spor Günd 20.00Çarkjfetek21.00Ayn Dünyalar 22.10 Yabancı F Tehlikeli Yaratık 24.00 Yükselen Bir Deniz 00.40 < cenin Içınden 01.10 SporTuru 01.20 Dizi: Ateşten kaklar 02.30 Platın 03.00 Türk Halk Müziği 03.30 Si ranın Zararian 04.00 Kapanış (0 212 215 51 11) ^ ^ 07.00 Günaydın Türkıye 09.00 Dızı: Yangın 5 şe 10.00 Dizi: Süper Yıldız 11.00Yerli Film: I mı Diğer Çolak 13.00 Gün Ortası 13.30 Dizi: meralda 14.20 Dızı: Acı Günler 15.30 Çizgi Film: Uz lı Haylazlar 16.00 Çızgi Film: Aslan Kral 16.30 Y Film: Yadeller 18.40 Dizi: Ferhunde Hanımlar 19 Star Haber 20.40 Star Spor 21.00 Dizi: Kara Me 22.10 Objektif 23.10 Yabancı Film: Kör Nokta 01 Gece Hattı 01.30 Spor Gecesı 01.40 Yabancı Fi Kahraman Melekler-3 03.30 Motor Sporlan Dun> 04.10 Zirve Defterı 04.50 Mızrap (0 212 448 80 00, 06.30 Aerobik 07.30 Bugün (Canlı) 1C Haberler 10.15 Nazım Usta ile Günün I •••••• nüsü 11.00 Haberler 11.05 Dört Mev 12.00 Haberler 12.05 0x1x2 (At Yarışı) 13.00 Habe 13.15 Müzik Kulübü 14.00 2'den 4'e (Canlı) 16.00 berler 16.35 Belgesel: Hayvanlar Alemi 17.00 Habe 17.05 Müzık Bahçesi 17.30 Hayatımız Moda 17.551 ga Hafıza (3) 18.30 Ana Haber Bültenı 19.45 HBB S 20.00 Yabancı Film: Mutlu Son 22.00 Onda On ber 22.45 Mega Hafıza (2) 23.15 Yabancı Film: Düz bazlar Şehri OO.X Haberter 00.45 Mega Response 0" 2'den 4'e (Tekrar) 03.00 Kapanış (0 212 281 48 00 07.00 Cümbüş 07.30 Sabah Kahvesı 0S Türkülerımız 10.30 Yabancı Film: Kom çi Ülkesi 12.00 Gerçek Kesıt 13.00 Ar raGündemi 13.30 Banş'la Müzık 15.30 Serpıl Barla Kurdela 18.30 Eko-Bugün 19.00 Ali Baba'nın Çit 19.30 Flash Haber 20.30 Yabancı Film: Çığlık 2İ Üçkağıtçılar 23.00 23. Saat 24.00 Yıldo ile 02.00 Ka nışfü 212 256 82 82). 07.00 Her Sabah 10.00 Polemik 11.00 Ha ler 11.15 Polemik 12.00 Haberler 12.30 E nomi 13.00 Haberter 13.15 Yorumcu 14.00 y ler 15.15 Belgesel 16.00 Haberler 16.30 Ekonomi 1 Haberler 17.15 Dünyanın Sporu 18.00 Haberler 1i SporGünlüğü 18.45 Ajanda 19.00 Haberler 19.15 gesel 20.00Ana Haber 22.00 Rota 23.00 Haberler 2 Gezgin 24.00 Her Gece (0 212 285 43 00).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog