Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet kitap kulübü Her KİTAP dünyaya bir umut sunar. KİTAP. CAĞALOĞLU'SERGİ SALONUNDA.. TurfcocagCad ,No 3a4' .34334/CagatogkJstanbul Teı (2 1 2)5"4 01 96 Faks (212)514 01 95 Cumhuriyetİ)107.4 CumhuriyeC -ftfitiffiUL VE ÇEVRESİNDE YAYJNDAYIZ P 5. Y I L SAYI: 26697 / 150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 10KASIM 1998SALI H R H A K K î A GILGAMIŞ DESTANI Çeviren: Muzaffer Ramazanoğlu Homeros'tan yaklaşık 1200 yıl önce Sümer Akat diliyle yazılmış, dünyada bilinen en eski destan... Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... Fazıl Hüsnü Dağlarca GAZIMUSTAFA KEMAL ATATURK EYLEMDE/10 KASIMLARDA Dağlarca'nın bu önemli ve etkili şiir kitaplarını, tek kitap olarak okuyucularımıza sunuyoruz. Cuma günü Cumhuriyet Me birlikte... Türkiye Cumhuriyetİ'nin kurucusu Atatürk, aramızdan aynlışınm 60. yılında anılıyor Seni çoközlü\oıiızBüyük Önder'i anmak için tüm yurtta etkinlikler düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Demirel yayımladığı mesajda, ulusun "Az zamanda çok ve büyük işler başardık. daha da başaracağız" diyen büyük Atatürk'ün ilkelerine ve Cumhunyete sahip çıktığını, ideallerini büyük ölçüde gerçekleştirdiğini kaydetti. TBMM Başkanı Hikmet Çetın de "Onun gerçekleştirdiği eşsiz başanlannın sonucunda bugün ulusça ulaştığımız demokratik, laik, çağdaş Cumhuriyetimizde yaşamanın kıvanç ve mutluluğu içindeyiz" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın önden, Cumhunyetın kurucusu Musfafa Kemal Atatürk, ölümü- nün 60. yıldönümünde Cumhurıyetin 75. yıldönümü etkınhklenne koşut programlar- la anılıyor Cumhurbaşkanı Süleyman De- mirel, "Türk milleti; Atatürkiimiiz. Cumhu- rnetimiz ve 75 yıllık başanlanmız ile haklı olarak gurur duymaktadır" dedı TBMM Başkanı Hikmet Çetin. çağa damgasını vu- ran Atatürk'ün ilke ve düşün- cülenyle yalnız Türk ulu- suna değil, bağımsızlık savaşı veren bütün mazlum uluslara da kurtuluş ışığı yaktığıru belırttı. 10 Kasım nedenıyle bugün Ata- türk'ün yaşama gözlerinı yumduğu saat olan 09.05 'te bütün yurtta 1 dakıkalık saygı du- ruşu yapılacak. Saygı duruşuna sırenler, ka- ra ve deniz araclan da klaksonlan ile eşlik edecek. Ankara'daki törenler Cumhurbaşka- nı Süleyman Demirel ile devlet erkânının sa- at 08 45'te Anıtkabir Aslanlı Yol'un baş- langıcında yerlenni almasıyla başlayacak. Demirel, TBMM'DEN ANITKABİR *E Cumhunyete bağlılık zinciri• Atatürk'ün ölümünün 60. yıldönümü nedeniyle Anıtkabir sabahın erken saatlerinden başlayarak çeşitli dernek ve kuruluşlar ile öğrencilerin akınına uğradı. Binlerce yurttaş, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı eski TBMM'den Anıtkabir'e kadar uzanan bir "sevgi zinciri" oluşturdu. caksuT dedı. "Baskı bunun neresm- de" diye soran Gözüaçık, Cumhun- yete ve onun ilkelenne dört elle sa- nlmması gerektığmı bıldırdı. Ankara II Mılli Eğıtım Müdürii Behçet Yavuz da, yüce Ata- turk'iin emanet ettığı Cumhunyete asla ıhanet etmeyecek- MArkostSu. 19, SiL3'te ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Atatürk'ün ölümünün 60. yıldönü- mü nedenıyle binlerce yurttaş, Cum- huriyetın temellennin atıldığı eski TBMM'den Anıtkabir'e kadar ''sev- gi zinciri" oluşturdu. 10 Kasım'dan bir gün önce ilk tö- ren eski TBMM Binası'nda bulunan Cumhunyet Müzesı'nde gerçekleş- tırildı. Aıîkara Valı Yardımcısı Ziver Gözüaçık. burada yaptığı konuşma- da, TürkıyeCumhunveti'nın kurulu- şundan bu yana düşmanlannın hıç bıtmedığınt söyledı. Gözüaçık. tür- ban tartışmalanna da değınerek "Tiirbanla devletdairelerine girilme- vecek kuralını kabul edenler devlet memuru olacaktır. Eğer uvmaya- caksandevlet memuru daolmava- • • saat 09.05'te Atatürk'ün huzuruna çıkacak ve Türkiye Cumhunyetı adına çelenk koya- cak. Saygı duruşunun ardından 5 bın öğren- ci ve öğretmenden oluşan "75. Yıl Cumhu- riyet Korosu" çeşıtlı marşlar seslendırecek. Demirel, daha sonra Anıtkabir Özel Defte- ri'ni ımzalayacak. Adnan ötüken ll Halk Kü- tüphanesı'nde "Atatürk Konulu Kitap veSü- reH Yayınlar", TCDD Müzesı ve Sanat Ga- lensı'nde "Atatürk ve DemiryoUan" fotoğ- UArkasıSa. 19,Sü.3'te BU GECE ANITKABİR Korkunç birgürültü vardı Anıtkabir'de Sözcükler avluyu doldurmuştu çatlak ağız Sesieripis mipis Kargaya benzeyen kel kafalı birer kuştular Ata'nın devrimleri bekçisidir yaşamm Kimyalancı Kim değil Araya araya bulmuştular Yazılan sözcükleryüzleştirümişti gerçekle Uygulanmastz olanlan Anıtkabir'deki defterden Kovulmuştular FAZBL HÜSNÜ DAĞLARCA O KT AY A KB A L E V E T H A Y I R 2 . S a y f a d a Türkiye Kadın Dernekleri Federasvonu Ata'yı zrvaret etti. GÖZLERÎNt 'YÜREĞINDEKİ KENT'TE KAPADI M 6. Sayfada ATA'NIN TARÎH VE KENT BÎLtNCÎ U 6. Sayfada ATATÜRK KUPASI ÎLK SAHlBÎNl BULUYOR MSpor'da 'Kalemli çete' yine mahkûm • Ankara 2 No'lu DGM, "Kalemli çete" olarak îilınen. TBMM'de pankart ıçan öğrencilenn y'argılandığı davada 5 Sğrencıyi 8'er vıl 20 gün, 3 jğrencıyı 2'şer yıl 6 ay. bir iğrencıyı de 10 av ağırhapıs :ezasına mahkûm etti. Mahkemenin askeri üyesi laaıklara \enlen cezayı az »ularak karara muhalefet K--hı koydu. • 5. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYÜREK Doğruları Söylemek! Türkiye'de muhalefet görevi üstlenenleri tanımlayan son örnek önümüzde. Çift partili rejım işlerlık kazandıktan sonra, muhale- fet sorumluluğunu üstlenen Ismet Paşa'lı CHR bir konuyu halka yansıtmadan ya da Meclis'e getirmeden önce ınce eleyip sık dokurdu. Tabıi, belgeli bilgili bu biçimdeki muhalefet geçmiş- • Arkası Sa. 19, Sû. 1 'de Eğttimin bilançosu kötü 8 yıllık temel eğitime katkı payından elde edilen 203 trilyon 303 milyar lira ve 2 trilyon 236 milyar liralık halk bağışına karşın okul ve bilgisayar ihalelerindeki gecikmeler, bu yıl için beklenen gelışımı sağlayamadı. • 3. Sayfada Sivil örgütler bir araya geliyor Türk-iş, DİSK, TISK, TOBB ve TESK genel başkanlan, son siyasi gelişmeleri değerlendirmek üzere bugün yemekli bir toplantıda bir araya geliyorlar. Meral, siyasi partiler ve seçim yasalarındaki değişiklik konulannın gündeme getebıleceğini söyledı. • 9. Sayfada 'Marx bir romantik hümanistti' Marksizmin, "insan varoluşunun estetikliği ve estetıze edilmesi" fiknni ıçerdiğini düşünüyorum. Bu, Marksizme bakmanın popüler olmayan, alışılmamış bir yolu. Marksizmin idealist felsefı tabanının, Marksist politika, ekonomi ve toplum biçimlerinin estetik fikirlere dayandığına inanıyorum. • 15. Sayfada Borsa yerinde saydılMKB haftanın ilk gününde yerinde saydı. Bileşik endeks, cuma gününe göre sadece 2 puan yükselerek ilk seansı dün 2556.70 puandan kapattı. • 12. Sayfada BORSA Dün 2534 Ûncekı 2555 DOLAR CXjn 2O3.3OO OnceKI 2S1.3OO MARK Dün 174,000 öncekı 170.300 AL.TIN ODun 2.76D.OOO öncekı 2.79O.OOO ALÎ S î R M E N D Ü N Y A D A B U G Ü N 4 . S a y f a d a Y a z ı I a r ı y I a Bugün Cumhuriyet te WEFBaşkanı Schwap 'Ekonotni ve siyaset istikrarsız'• Dünya Ekonomik Formu'nun (WEF) her yıl düzenledıği "ülke toplantılan" çerçevesinde bu yıl îstanbul'da gerçekleştirilen "Türkiye Toplantısı" sona erdi. WEF Başkanı Schwap, Türkiye'nin polıtik yapısında birtakım soru işaretleri bulunduğunu belirtti. Schwap, Türkiye'nın küresel rekabette gücünü arttırması için yapısal reformlar yapılmasını önerdi. • 13. Sayfada Işadamlan ifade verdi Korkmaz Yiğit gözaltına alındı • Türk Tıcaret Bankası'nın satışıyla ilgili olarak ülkücü marya elebaşısı Alaattin Çakıcı ile yaptığı telefon görüşmelen ortaya çıkan Korkmaz Yiğit, tstanbul Organıze Suçlar ve Silah Mühimmat Kaçakçıhk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. • Işadamlan Hayyam Garipoğlu, Hüseyin Bayraktar ve Erol Aksoy, Türk Ticaret Banİcası ihalesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında DGM Cumhuriyet Savcıhğı'nda ifade verdi. • 9. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Dosyalardan Fal Tuttum... Türkiye'de bir dosyanın "dört dönemi" vardır Tozlanma dönemi... Açığa çıkma dönemi... * Sulanma dönemi... • ?- Aklanma dönemi... Birinci aşamada kalan dosya tozlanma sürecinin ardından adım adım yok otmaya doğru gider. Ikinci dö- neme geçeTı dosya ise evrimleşir, ona buna bulaşır, m Arkası Sa. 19, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog