Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Y*T Cumhuriyel L^. kitap kulübü İçinizde Bcnzersiz Bir Meşale Taşunanız Için TekAraç:KÎTAP Titocağı Cad No 39/41 (34334P$ak>ğfcj/lstenbıJ Tel4212)514 01 96 Faks.(212)514 01 95 Cumhuriyel TgT CumhuriYet L^^ kitap kulübü Yaşamı Kısacık Bir Mum Alevi Olarak Görmemenin Yolu: K İ T A P T û t o c ^ C a d No 39/41 (34334)CağaloğlıVlstanbul Tel (212)51401 96 Faks (212)51401 95 74. YIL SAYI 26408 / 1OOOOO TL (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924 1945)BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 25 OCAK 1998 PAZAR Öldürülmesinin 5. yılmda arkadaşımız Uğur Mumcu'yu anan on binler, Susurluk kazasıyla ortaya çıkan devlet-mafya-çete ilişkilerini protesto etti ve katillerin bulunmasmı istedi MıuiK'iı ayclmlığı24 Ocak 1993 f te arabasının altına konan Ankara 'daki Uğur Mumcu 9 nun Sokağı ve UğurMumcu y nunyıllar boyuncayaktığı bombaylayitirdiğimizgazetemizyazarı gazetemizin merkez binasındaki meşalenin aydınlığındayürüyen, temiz Uğur Mumcu için Türkiye f nin dört bir törenlerdeyapılan konuşmalar anlamlı ve toplum, temiz devlet isteyenlerin yanında demokrasiden, laiklikten, düşündürücüydü, Susurluk'la ortaya haykırışlarında herkes için cok ö'nemli çağdaşlıktan, şeffafdevletten yana çıkan karanlık ilişkilerin üstündeki sis mesajlar vardı: Mumcular Olmez... Biz insanlar bir araya geldl perdesinin kalkmadığı vurgulanıyordu. sahip çıktıkça çeteleryargılanacak... MUMCU AIMTPNDA TÖREN 'întikam değil adalef• Ankara Uğur Mumcu'nun Sokağı'ndakı anıt onunde bombanın patladığı saatte yapılan törene demokratık kıtle orgutlen ve bını aşkın yurttaş katıldı. Törende konuşan tıyatro sanatçısı Levent Ülgen, cınayetın aydınlatılması ıstemını yıneleyerek "întikam değıl, adalet ıstıyoruz" dedı. • Mumcu'nun eşı Güldal Mumcu da, 5 yıl geçmesıne karşın cınayetı unutmayan sorumlu ve bılınçlı ınsanlann varlığının, kendısıne acılan aşma gücü verdığını söyledi. 7. Sayfada Ankara'da Uğur Mumcu'nun evinın onunde, İstanbul'da gazetemizin merkez büıasında toplanan aydınlık insanlar, aydınlık bir Türkiye istedikr. (Fotograflar HASAN AYDIN KUBlLAY TÜNTUL) Mesajlar: Onurlu bîr miras bıraktı Kitle örgütleri. çeteler gizleniyor 'O yaşarken ölümü yenmişti' Tüm yurtta etkinliklerle anıldı \ 6. Sayfada 7. Sayfada 7. Sayfada MUHABÎRİMtZ GÖZALTINA ALINPI Polisten 'yeni Mumcu tehdidi'• Gazetemiz foto muhabırlennden Uğur Demır, CHP Beşıktaş ılçe örgutunun duzenledığı Uğur Mumcu'yu anma toplantısını ızlerken, Beşıktaş Terörle Mucadele Burosu polıslennce keyfı bıçımde gözaltına alındı Demır'ı 7 saat sureyle nezarette rutan polısler, "Sen yenı bir Uğur Mumcu vakası mı olmak ıstıyorsun" dıyerek tehdıt ettıler Istanbul Haber Servisi - Ya- zanmız Uğur Mumcu için CHP Beşıktaş llçe Orgutu tara- findan düzenlenen etkınlığı ta- kıp eden foto muhabınmız Uğur Demir. Beşıktaş Terorle Mucadele Burosu polıslen ta- rafından tartaklanarak gozaltı- na aldı Oncekı gece Beşıktaş llçe Emnıyet Mudurlüğû'nun nezarethanesmde 7 saat surey- le tutulan arkadaşımız, "Sen >eni bir Uğur Mumcu vakası mı olmak istiyorsun" sozleny- le tehdıt edıldı CHP'nın Uğur Mumcu'yu anma etkınlığını goruntulemek için görevlendınlen gazetemiz fotomuhabm Uğur Demır go- zaltına alınışını şoyle anlattı "Etkinliğin bittiği saat 19J0 sıralannda Beşiktaş Sabit Pa- • Arkası Sa. 6, SiL 3'te EMEKÇİLERDEN HUKUMETE PROTESTO • 3. Sayfada ADALET BAKANLIĞI'NDAN TURBANA ONAY • 3. Sayfada OKULLARDA ŞERtA.TÇI KİTAPLAR • 3. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ 7-14-19-3441-42 Başbakan Mesut Yılmaz, Kutlu Savaş'ın önerileri çerçevesinde müfettişler görevlendirdi Susurluk^a sorusturma talimab ! ıpını Kinı GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Raporun Başarıları!.. Yok, yok1 Hemen ıtıraz etmeyınız Susurluk raporu ışe yaradı Asıl hedeflennde fazla ışe yaramadı dıyebılırsınız ancak hıç değılse super bir mufettış kazandırdı bıze Unlu polıs romanı yazarlan Sımenon'un Maıg- retsı Agatha Chnstie'nın Poırot'su gıbı artık ıftıhar- la soyleyebılınz kı • Arkası Sa. 6, Su. l'de Bir siyasetçi söylüyordu: Devlet çeteleşmıştır Sorun devletın varolup olmayacağı noktas/na dayanmıştır. Bu sozler Susurluk'u ve Gladıo'nun Turk Tetıkçısı'nı anlatıyordu. Çozum mu? Bılıyoruz... Bugün Cumhuriyet 'le • Başbakan Mesut Yılmaz, Susurluk skandalından sonra gerçeklenn ortaya çıkması ıçın 6 soruşturma tahmatı \erdı Yılmaz'ın göre\ lendırdığı müfettişler, Exımbank-Turkmenıstan ve Emperyal şırketı ılışkılerını, kumarhaneler kralı Omer Lütfıı Topal'ın şırketlen hakkındakı ıncelemelennı hızla tamamlayacaklar Yılmaz, kayıp sılahlar konusunda da, Başbakanlık Teftış Kurulu, lçışlen, Emnıyet teftış kurullanndan ıkışer mufettış, Gumruk Musteşarlığı'ndan bir mufettışın katılımıyla genış kapsamlı bir ınceleme- soruşturma başlatılmasını ıstedı • 6. Sayfada Gizli oturum tartışması • Yılmaz'ın, Kutlu Savaş tarafından hazırlanan Susurluk raporunun buyuk bolumünü "devlet sırn" kavramının arkasına sığınarak açıklamaması uzerıne Mechs'te "gızlı oturum" tartışması başladı Yılmaz'ın, raporu Kanal D'de açıklamasına tepkıler sürerken DYP, "gızlı oturum" yapılmasi çağnsında bulundu Yılmaz'ın tavnna tepkı gosteren CHP, "Her şey kamuoyuna açıklansın" dıyerek gızlı oturum onensıne karşı çıkarken ANAP'lı Baş, DYP'nın gınşımının yarar sağlamayacağını soyledı • 5. Sayfada Okuducu: Kadın devrimi gerekli • CHP Kadın Kollan Gene) Başkanı Guldal Okuducu, yenı bir kadın devnmı yaratmak ıçın çalıştıklannı soyledı Onumuzdekı seçımlerde muhtarlıktan beledıye başkanlığına ve mılletvekıllığıne kadar kadınlann yonetım kademelennde hak ettıklen yen almalan gerektığını soyleyen Okuducu. CHP'dekı yuzde 25 kadın kotasının daha yukanlara çıkanlması gerektığını belırttı • 4. Sayfada Bill Clinton'ın zor günleri • ABD Başkanı Bill Chnton, basının tabınyle 'Uçkurgate' skandalı yuzunden zor gunler geçınyor Savcılık, ABD Başkanı Clinton'ın aleyhıne tanıklık yapması ıçın Monıca Levvınsky ye dokunulmazlık onerdı Teyp bantlanndan Clinton'ın stajyer kızla "telefonla seks" yaptığı ve Monıca Lewınsky'nın, dığer ılışkılen nedenıyle Chnton'ı kıskandığı oğrenıldı • 9. Sayfada GUNDEM MLSTAFA BALBA\ Bir Avuç... Oteden ben takıldığım bir deyımdır - Bir avuç Olumlu-olumsuz bir dızı olaya uyarlantr - Bu ışe başladığımızda bir avuçtuk - Bir avuç kaldılar - Bir avuç kışıyle baş edemedıler - Bir avuç toprakla başladılar I ArkosıSa. 6,Su.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog