Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

TâjT Cumhuriyet L^^ kitap kulübü Dostlarınız da "Kitap Kurdu" Oldn mn? Turkocagj Cad. No 39/41 (34334)Ca§a(oğiıı/tstantxrf Tefc(212)51401 96 F*s (212)51401 95 Cumhuriyet Cumhuriyel kitap kulübü "Kitap Kürdıf Oldugnnuz l l d mi? Tüftocağı Cad. No 39/41 (34334)Cağatoğlu/lstantxjl Tel (212)514 01 96F*s:(212)514 01 95 74. YIL SAYI: 26385 / 100000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 2 OCAK 1998 CUMA C U M H U R İ Y E T ' İ N K Ü L T Ü R H Î Z M E T İ Atatürk'ün Yazdığı Geometri Kılavuzu Hazırlayan: NURER UĞURLU Deniz Baykal, CHP'nin 1998'denbeklentilerini Cumhuriyet'e değerlendirdi 'İktidara hazırız''1998 arayış yılı olacak' Hükümetin enflasyonla mücadele programı koyamadığmı belirten Deniz Baykal, I998'in bir arayış yılı olacağını söyledi. Enflasyonu yeneceklerinden bürokratlann bile umutsuz olduğunu kaydeden Baykal, "IMF'yi de inandıramıyorlar" dedi. îktidann uzun süre enkaz edebiyatı yaptığını ileri süren CHP lideri, "Şimdi de bahane anyorlar ve kendilerine destek verenleri suçlama aşamasına geldiler" diye konuştu. 'Sağ ve sığ politikalar aşılacak" Türkiye'nin bugünkü duruma gelmesinde yıllardır izlenen sağ ve sığ politikalann etkisi olduğunu belirterek "Artık sınıra dayandık" değerlendirmesi yapan Baykal, 1998'in bu politikalann aşıldığı bir yıl olacağını öne sürdü. Knzden çıkışm yeni bir siyaset anlayışıyla gerçekleşebileceğini söyleyen Baykal, "Yeni bir çıkış yolu bulunacaktır" diyerek seçim sinyali verdi ve "Hiçbir parti CHP kadar iktidara hazır değil" dedi. •Sol politikalar yükseliyor' Türkiye'de artık sosyal sorunlann hukuk krizine dönüştüğünü, olumsuzluklann otoyollara dökülmeye başladığını belirten CHP Genel Başkanı, "Özellikle hukukun tıkalı olması toplumda ikilem yaratıyor. Vergi almak yerine borç alıyorlar" dedi. Deniz Baykal, "1998 umut yılı. Sol yükseliyor, Türkiye bu süreci yakalayacak. Globalleşme derken bunun sosyal demokrat süreci de var" diye konuştu. • 5. Sayfada 30 yıllığma devredilmek istenen dağıtım şebekeleri aslmda kârlı kuruluşlar Enerjide yağmanın itirafı... 1998 Yeni yıla sakin girdi HaberMerkezi-Türkiye, 1998'esakin ve "bolbebekfi" gırdı. Halk, yeni yılı bü- yük bir coşku ıle karşılarken I998'ın ılk saatlennde 146 bebek dünyaya geldı Mıllı Pıyango'nun 300 milyar lıralık bü- yük ıkramıyesinın tam biletle Bursa'ya çıkması, ilde heyecan yarattı. Büyük ık- ramiyenın kıme çıktığı merak konusu olurken bıletın sahıbi henüz ortaya çık- madı. lstanbul Taksim Meydanı ve tstıklal Caddesı üzerinde toplanan binlerce kışı, yeni yılı coşkuyla, havaı fışek gösterile- n ve danslarla karşıladı. Bu arada lstanbul'da yeni yılın *ük"le- nbelırlendı 1998'ınılkbebeklerindenbi- ri olan Mustafa. Semıha Şakir Doğum ve Kadın Hastalıklan Hastanesı'nde saat OOO3'te dünyava geldı Doktorlar, Iraklı Abbas (23) ve Neda (17) Türkmenoğlu çıftının ılk çocuğu olarak dünyaya gelen Mustafa'nın sağlıklı bir bebek olduğunu belırttı Özel Fatıh Sultan Hastanesi'nde. saat 00 lOsıralanndagerçekleşendoğum- da da 1998'e gözlenni açan Ramazan Koç (28) ıle Kezban Koç (26) çıftının bebeğı- MArkasıSa. 17,Sü.8'de K. İrlanda'da kanlı yılbaşı Kuzey trlanda'nın başkentı Belfast'ta yılbaşı gecesı Katoliklenn yılbaşını kutladıklan bir bara düzenlenen silahh saldında bir kişinın ölmesi ve 5 kişinın yaralanmasıyla Kuzey Irlanda banş süreci tehlikeye girdi. • 8. Sayfada Eğlencenin merkea Beyoğlu'nda pasajlar, gazinolar. sokaklar ve Taksim Meydaıu salkım saçak doiuydu. '98'in ilk dakikalannda coşku doruğa çıktL Yeni yılın ilk bebeğine Mustafa adı kondu. Ortadirek ise mütoazı sofranın çevTesinde televizyon scyretti. Londra'nın ünlii köprüsü havai fışekk aydınlandL (Fotoğraflar: HATİCE TUN- CER, KADER TÜĞLA, UGUR DEMİR, SAADET USLU, REUTER) • 2 milyar dolara devredilmek istenen dağıtım şebekeleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bilançolanna göre 14 milyar dolar kâr etti. OLCAY AYDİLEK ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığf nca ha- zırlanan bılançolar, 25 dağıtım şebekesının 30 yıllığına dev- redilmesindendevletın ^mil- yar dolar kayba uğrayacağını ortaya koydu. TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından hazırla- nan 1996 yılı bılançolanna gö- re, devredılmelen planlanan döneme ılışkın kârlan 14 mil- yar 700 milyon dolar olan da- ğıtım şebekeleri içın 2 milyar 625 milyon dolarlık satış bede- lı öngörüldü. Hükümette sorun yaratan ıhalelenn sonuçlannı süreklı erteleyerek zaman kazanmaya çalışan Enerji Bakanlığı'na bağh TEDAŞ Genel Müdürlü- ğü 1996 bilançolanna göre, 30 yıllığına özel sektöre devredı- lecek dağıtım şebekelerinin 1996 yılı kân 73 tnlyon 799 milyar 652 milyon 322 bin 615 Türk Lirası'na ulaşıyor. Dağı- tım şebekeleri için 30 yıllığına öngörülen toplam devir bede- li 2 milyar 625 milyon dolar- ken, 1996 rakamlanyla şebe- kelenn30yıllıkkân 14 milyar 700 milyon dolar olarak hesap- landı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer'ın, satışlan konusunda "Uykula- nmı kaçınyor" dedığı dağıtım MArkasıSa. 17,Sü. 3'te Sigara devlerinin sinsi işgal planı• Amerikan sigara tekellerinin Ortadoğu ve Asya'ya yayılma savaşımında Türkiye, "stratejik nokta" olarak tanımlanıyor. TEKEL'in özelleştirilmesi adımlannın bu senaryonun bir parçası olduğunu belirten TZD Yönetim Kurulu Başkanı Ibrahım Yetkin, "Senaryonun son hamlesı yapıldı. Eğer bu tepkileri aşarlarsa Türkiye'yi ışgal edecekler" uyansında bulundu. MERİHAK İZMİR - Avrupa ve ABD'de basanya ulaşan antisigara kam- panyalannın ardından Türkiye pazanna yönelen yabancı ser- maye, amacına ulaşmak üzere. 1986'da dönemın Başbakanı Turgut Ozal'ın, gece yansı Mec- lıs'ten geçırtnğı ve "MuhaJefete gol attun" diye yorumladığı ya- sayla Türkıye'ye gıren yabancı tekeller, sigara fabnkalannı pay- laşmaya başladılar. Akhisar Fabrikası için British American Tobacco'nun adının geçmesinin ardından dığer iki yabancı sigara tekelı Phılıp Mor- ris ve Reynolds da harekete geç- ti. Yabancı sigara tekelleri, Türk pazannı ele geçırmenin ardın- dan BDT ve Ortadoğu'ya da yö- nelmek için yoğun çalışmalar başlathlar. "Tûrkiye, Amerikan sigara tekelkrinin yayılma sava- şımında stratejik nokta" olarak nıtelenırken. u Senaryonun son hamlesi yapıldı. Eğer bu tepkile- ri aşarlarsa Türkiye'yi işgal ede- cekler" görüşlen dile getırilıyor. MArkasıSa. 17,SH3'te Bugün CUmh Washington boru hattında yumuşamiyor • ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili James Foley, tran üzerinden Türkiye'ye Türkmen doğalgazı getirecek projenin "yaşama geçirilmemesini ümit ettiklerini" söyledi. ABD yönetimi, aylar önce Türkmenistan-Iran-Türkiye projesinin, yaptınmlan gerekli kılacak bir şekilde ABD yasalanm ihlal etmediği düşüncesinde olduğunu açıklamıştı. • Amerikalı yetkili, Iran ile resmi bir diyaloğa girmeyi ve kaygı verici konulann ele alınmasını istediklerini belirtti. Foley, tran'ın "terorizme verdiği destek", "Ortadoğu banş sürecini baltalama çabalan" ve "kitle imha silahlannın peşinde koşması"nı ele almak istediklerini ifade etti. ABD, Iran'ı "dünyanın en tehlikeli ülkesi" olarak nitelemesine rağmen bir süredir diyalog çağnlannda bulunuyor. • 9. Sayfada Kennedy'nin bir oğlu daha öldü • Suikast sonucu öldürülen ABD'li eski Senatör Robert F. Kennedy'nin oğlu Michael Kennedy, Colorado'dakı Aspen Dağı'nda kayak yaparken geçirdiği kaza sonucu öldü. Üç çocuk babası olan Kennedy'nin erkek kardeşi David Kennedy de Florida'da, aldığı yüksek miktarda uyuşturucu nedeniyle 1984 yılında ölmüştü. • Erkek kardeşi Joe Kennedy'nin eski eşi Sheila'nın yazdığı kitap skandala neden olmuştu. Kitapta Sheila eski eşinin kendisine zorbaca davTandığını ve taciz ettığıni yazmıştı. 1991 'de "klanın" diğer bir üyesi, William Kennedy Smith, Paskalya tatili sırasında kadına tecavüzden yargılandı. • 9. Sayfada BİR GEMİ DAHA YAKALANDI îtalya'ya sığınmacı akını devam ediyor • Italya'ya yasadışı yollardan girmek ısteyen ve çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu yüzlerce sığınmacıyı taşıyan bir geminın güvenlik güçleri tarafından yakalandığı bildirildi. Reuters'ın habenne göre gemı Panama bandıralı. I 9. Sayfada SINAVA DOĞRU SORÜVEYANITLAR • 10. Sayfada Cumhuriyet-Odak , Derstanesi işörlğiyle hazrtammştr. GUNCEL CUNEYT ARCA\X REK Şaibenin Içi-Dışı! Şaibe Hanım yıne yalancı kahramanlık örneklerin- den birini veriyor. Üstü kapalı ifadelerte askeriere, daha sonra Cum- hurbaşkanhğı'na, tabii Yılmaz ve hükümetine ver- yansın etmeyi sürdürüyor. Yalancı kahramanlığın son örneğıne geçmeden önce; Şaibe Hapım'ın devletin önemli kurum ve kışi- MArkasıSa.l7,Sü. l'de vapur-su-ekmek Yeni yıla zamlı girdik • lstanbul'da yeni yılın ilk zammı Şehır Hatlan Işletmesi'nin yolcu taşıma ücretlerine yüzde 17-33. suya da yüzde 70'le yapıldı. Ozel muayene ücretleri tüm illerde arttınlırken Izmirliler de yeni yılı ekmek zammı ile karşıladı. • Arka Sayfada Basketbol Efes'inbütçesi Utrilyon • Basketbol Birinci Ligi'ndeki lötakırnın toplam bütçesi 9 trilyonu geçti. En büyük yatınmı 8.5 milyon dolarla (1.7 trilyon) Efes Pilsen yaparken, Galatasaray 6.5 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. MSpor'da Habere tepki Özden, Star'a dava açacak • Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Özden. înterstar televizyonu Genel Yayın Müdürü Ufuk Güldemir hakkında dava açacak. Özden, programda Şevki Yılmaz'la klyaslanmasının hakaret olduğunu söyledi. • 4. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Ankara Milletvekili Kıymetleri Borsası... Cumhurbaşkanından sıradan yurttaşına kadar pek çok kesimin zaman zaman dile getırdiğı değerlendir- me vardır: - Sistem tıkandı... Doğrudur, sıstemin kimi noktalan tıkandı ama, can MArkasıSa. 17,SH 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog