Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

kitap Jcufûbjî Yaşamı Kısacık Bir Mum Alevi Olarak Gönnemenin Yolu: KİTAP Türtocaöı Cad. Mo: 3^41 (34334)Cağatoğlıvfetanbuf Tet:(2igŞ14 01 96Faks(212)514 01 95 Cumhuriyet74. YlJ^SAYI: 26308 /100000 TL (KDViçiriei ECumhuriYet kitap kulübü îçinizde Benzersiz Bir Meşale Taşımanız İçin TekAraç: KİTAP Turtocağı Cad. No: 39/41 (34334)CağaloğtVİstanbul Tel:(212)514 01 96 Faks:(212)514 01 95 KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1345) BAŞYAZARi: NADİR NADİ 0945-1991) 15 OCAK 1998 PERŞEMBE Başbakan Yılmaz, Susurluk Raporu'nun bir kopyasmı Bülent Ecevit'e verdi De\iet çeteyikabuDendiTuğgeneralKüçük, Genelkurmay'a havale Başbakan Mesut Yılmaz: Gereğiyapüacak Çüler'den Yılmaz'a 'şereföiz'suçlaması Başbakanhk Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş tarafından hazırlanan raporda, Giresun Jandarma Asayiş Komutanı Veli Küçük'ün Susurluk'taki kazadan 20 dakika sonra savcıyı telefonla aradığı kaydedildi. Veli Küçük'ün. Mehmet Özbay adlı kişinin Çatlı olduğunu söyleyerek, yine aranan Susurluk zanlısı, ülkücü Sami Hoştan'i ilçeye gönderdiği iddialan dile getirildi. Başbakan'ın, Susurluk Raporu'nu Genelkurmay'a gönderirken. "gereğinin yapılması" yönünde talimat da vereceği kaydedildi. ANAP'lı Okuyan, "Devlet ilk kez kendisini sorguladı ve içinde varhğmı kabul ettiği çetelerin cinayet işlediğini belgeledi" dedi. MGK'de ele alınması beklenen raporun büyük bölümünün kamuoyuna açıkJanacağı öğrenildi. • 17. Sayfada DYP lideri Çiller, DYP grubunda yaptığı konuşmada, Başbakan Yılmaz'ın ülkede yargısız infazı icat ettiğini, elinde belge olmamasına rağmen kaset var diyerek şeref ve haysiyet cellatlığı yaptığını söyledi. Çiller, "Bugün kendisinin şerefini. daha doğrusu şerefsizliğini tescil etmiştir" dedi. Yılmaz ise Çiller'i "'Ruh haline bağlıyorum, hoşgörüyorum" diye yanıtladı. • 5. Sayfada SİYASİLERDEN RAPORA TEPKİ Perinçek: Sıra Fethullah Gülen'de • Perinçek, kamuoyunun merakla beidediği Başbakanlık Teftiş Kurulu Raporu'nun aslında Başbakan Mesut Yılmaz tarafından Kutlu Savaş'a "ısmarlama" yazdınlmış bir rapor olduğunu öne sürdü. Buna karşın rapordaki bilgilerin Çiller Özel Örgütü'nü resmi olarak doğruladığını belirten Perinçek, Çüler'den sonra şimdi sıranın Fethullah Gülen'e geldiğini savundu. İSTANBUL / ANKARA (Cumtauriyet) - Partisinın Sam- sun'da düzenlediği mitingde Başbakan Mesut Yılmaz'a u şe- refsiz onbas.r dıyen DYP Genel Başkanı Tansu Çiller. Susurluk Raporu'yla ılgilı gelişmeleri de- ğerlendirirken. yine a>Tiı tanımı yaptı. Çiller. "Elindehiçbir bel- ge vokken. kaset var diyerek şe- ref vehaysiyetcellatlığıyapan Id- şi bugün de kendisinin şerefini, dahadoğrusu şerefsizliğini tescil etmiştir'' dedi. Işçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek ise Başbakan Mesut Yılmaz'ın, Başbakanlık Teftiş Kurulu'nca kendisine sunulan rapordaki ki- mi bilgilenn "devletsun" oldu- | u gerekçesiyle açıklanamaya- cağını söylemesinin asıl nede- ninin "siyasi şantajyapmak" ol- duğunu öne sürdü. Perinçek. raporun doğru an- cak eksik olduğunu belirterek. tarikat lideri FethullahGülen'ın • Arkası Sa. 17,Sü.l 'de Eski İçişleri Bakanı ve DYP ElazjğMilletvekili Mehmet Ağar'dan sonra,DYPŞanlıurfa MilletvekiliSedat Edip Bucak da dün sanık sıfaöyla DGM'de yaklaşık olarak 55 saat ifade verdL (Fotoğraf: KUBİLAY TÜNTÜL) Sedat Bucak Istanbul DGM'de İstanbul Haber Servisi - Susurluk so- ruşturması kapsa- mında dokunulmaz- lığı kaldınlan DYP Şanlıurfa Milletve- kili Sedat Edip Bu- cak, dün istanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığı 'na gele- rek "sanık" sıfatıyla ifade verdi. Savcılık Bucak'ı Mehmet Ağar gibı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Özel timciler Oğuz Ybrul- maz ile Ercan Er- spy'un iki kez, Sedat Bucak'ın ifadesinın alındığı DGM'nin I Arkası 17. Sayfada 'SusurlukRaporu eksiksiz açıklansın'• Aydınhk Için Yurttaş Girişimi, "devlet sırn" gerekçesiyle Susurluk Raporu'nun demokrasi açısından yaşamsal önemdeki bölümlerinin kamuoyundan gizleneceği yönündeki açıklaması üzerine, Başbakan Yılmaz'ı faks yağmuruna tuttu. İstanbul Haber Servisi - Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kuttu Savaş'ın ha- zıriadığı Susuriuk Raporu'nun vakitge- çirmeden, "eksiksiz" olarak kamuoyuna açıklanması istendi. Toplam 206 kuru- luştan oluşan Sivil Toplum Kuruluşlan Birliği (STK.B) adına açıklama yapan Prof. Türkân Saylan, Tîmur Erk, Haş- met Atahan ve Öner Yagcı, yasadışı iş- lerin ortadan kalkması, demokratik, te- miz siyasete ve yönetime kavuşulması için Susurluk Raporu'nun "eksiksiz" açıklanmasını istedıler. "Aydınhk İçin YurttaşGirişimi" de aynı taleple Başba- kan Yılmaz'a faks çekme eylemı başlat- tı. Başbakan Mesut Yılmaz'ın. raporun içerdiği "devletsırn* kapsammdaki bil- gileri açıklayamayacagı yönündeki söz- len, sivil toplum kuruluşlannı harekete geçırdi. 1 yıldan fazla bir süredir gün- demden düşmemesine rağmen Susurluk skandalı ile ilgili somut bir gelişme ol- maması, toplumun bu yöndeki beklen- tilerini öfkeyedönüştürüyor. Türkıye ta- rihinin devlet otoritesine karşı "Sürekli Aydıntak İçin 1 Dakika Karanlık" başlı- gı altında en geniş katılımlı sivil itaatsiz- lik eylemini başlatan Aydınhk İçin Yurt- taş Girişimi'nin açıklamasında, "Devlet sırn kavramııun işienen ağırsuçlann giz- • Arkası Sa. 17, Sü. 8 'de AJmanya îlePKK gerginliğ • Almanya Federal Başsavcısf nın önceki gün yaptığı açıklama, Türkiye ile Almanya'yı karşı karşıya getirdi. Başsavcı Kai Nehm, PKK'nin terör örgütü değil, suç örgütü olduğunu söylemişti. • Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, Almanya'nın PKK'den, ülkesinde terörist faaliyette bulunmayacağma yönelik güvenee istediğini yani 'kendilerini sokmayan yılanbin yaşasın' düşüncesinde olduklannı söyledi. M 11. Sayfada Açlık grevibitti • Erzurum Özel Tip ve E Tipi cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin 55 gün önce başlattığı süresiz ve dönüşümlü açlık grevi Diyarbakır Demokrasi Platformu'nun girişimleriyle dün sona erdirildi. • 4. Sayfada ORUÇ YÜZÜNDEN KAVGA: 1 ÖĞRENGİ BIÇAKLAND1 M 3. Sayfada TEKEL'İN SATIŞININ İPTALİ İSTENDİ M 10. Sayfada ABD'DE ÇAL1ŞMA SAATİ KISALTILIYOR • 10. Sayfada DGM'DEN ŞÜKRÜ KARATEPE'YE YENİ DAVA • 5. Sayfada Nâzttn'in büinmeyen mektuplan • Nâzım Hikmet'in 96. yaşında, 'Piraye'ye Mektuplar'mın tümü ilk kez yayımlanıyor. Nâzım'ın 1933'ten 1950'ye kadar, on yedi yıl boyunca çeşitli cezaevlerinden Piraye'ye yazdığı mektuplan Memet Fuat derledi. • Piraye'nin yıllardır bir tahta çantada koruduğu, sakladığı, 'yoğun bir duygusallık içeren ve birçoğu baslı basına bir çığlık' olan mektuplar kısa bir süre sonra iki cilt olarak Adam Yayınlan'ndan yayımlanacak. Nâzım'ın doğum gününde, bu kitapta yer alan Memet Fuat'ın önsözünü ve hiçbir yerde yayımlanmamış mektuplanndan seçmeler sunuyoruz. • "Kancığım, anneciğim. sevgilim, çocuğum, ablam ve küçük kardeşim. Sana hasretim. Geberiyorum senin için. Büyük adamım ve kusurlan bile harikulade kadınım benim." H13. Sayfada GUNCEL CLNEYT ARCA\XREK Panik Nanik Sorunu... Hükümetin, tirajlanna bakarak haberle beslediği ki- m\ gazetelerimize göre kapatma davası sona yaklaş- tıkça RP'de "panik" giderek büyüyor. Son paniğe Anayasa Mahkemesi'nin RP'nin Hazi- ne'den alacağı 1 trifyon 236 milyara "ihtiyati tedbir" koyması neden gösteriliyor. Partili milletvekilleh telaşlı. Oysa Takkeli Erbakan m Arkası Sa. 17, Sü. l'de B U G : o!kîopda3E îözden Mâ /azıya ^M r U l M/TKÜİ N C o f f l h u r i y e t ' l e TEM CİNAYETİ AYDINLANIYOR Sanık polisler itirafetti• TEM'deki 6 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 polis, cinayetleri işledikJerini itirafetti. Polisler, cinayet nedeni olan 78 kilo eroinin sahibinin Niğdeli Selahattin Öztekin olduğunu söylediler. • Edirne Cumhuriyet Savcısı Ali Arlı, kullanılan otomobilin de Selahattin Öztekin'e ait olduğunu belirtti. Mehmet Ağar, bir süre korumahğını yapan sanık polislerden Cemil Andırmak'la arasmda bağlantı kurulmasını "haysiyetsizlik" olarak değerlendirdi. • 17. Sayfada SAFİYE AYLA 91 YAŞINDA ÖLDÜ Tarih olan bir ses daha sustu• Cumhuriyet dönemınin ilk kadın sanatçılanndan, Türk müziğinin önemli ismi Safiye Ayla dün kalp ve doiaşım yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. Aralık ayında da böbrek yetmezliği teşhisiyle hastaneye kaldınlan Safiye Ayla yoğun bakıma alınmıştı. • Yaşamı boyunca Atatürk ve ilkelerine bağlılığıyla bilinen Safiye Ayla, ilk ciddi musiki dersini Eyyubi Mustafa Bey'den aldı. 13 yaşındayken ilk plağını dolduran Safiye Ayla, 14 yaşında Atatürk'ün huzurunda 'Yanık Ömer' şarkısını söyledi. M 12. Sayfada C U M H U R İ Y E T ' İ N K 0 L T 0 R H İ Z M E T İ Türkiye'de Yerel Kongre İktidarları (1918-1920) BULENT TANÖR Kurtuluş Savaşı tarihimizde Mondros Mütarekesi (30 Ekim 1918) ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı (23 Nisan 1920) arasmda geçen zamana 'Kongreler Dönemi' denir. Du dönemde Anadolu ve Trakya'daki işgal girişimlerinin haksızlığına karşı büyük bir direnme başlar. Yapılan yirmiden çok kongre, açıkça birer 'siyasal iktidar' çekirdeğidir. Bunlar, bolge halkının siyasal yazgısını belirleyici kararlaralmışlar, kanunlar çıkarmışlar, yasama ve yürütme organları gibi devlet yetkilerini kullanmışlardır. Bu kongreler, Kurtuluş Savaşı tarihimiz içinde; Kars, Ardahan, İzmir, Balıkesir, Erzurum, Nazilli, Alaşehir, Muğla, Sıvas, Edirne, Lüleburgaz, Afyon, Pozantı (Adana) kongreleri olarak sıralanırlar. \J günleri yaşayan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, bu kongreleri "dağlarda yakılan çoban ateşlerf'ne benzetmiştir. Bülent Tanör'ün titiz ve uzun araştırma sonucu hazırladığı bu kitap, özellikle öğretim çağındaki gençlerimizin okuduklan 'Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük' ders kitaplarına yardımcı olacak bir çaltşmadır. Yann Cumhuriyet 'le BORSA DOLAR ûDun 212.800 Önceki 212.300 MARK Dun 116.700 Önceki 117.000 ALTIN ûDün 1.960.000 Önceki 1.922.000 Ogretmenlere ek zam • Öğretmenlere ek zam komisyonda kabul edildi. Milli Eğitım Bakanı Hikmet Uluğbay, 30 saatlik ek dersin tamamına giren bir öğretmenin maaşında, yılbaşından itibaren yüzde 6l'lik artış sağladıklannı söyledi. UArka Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Hük(ü)met Sendikacıhğı... Memurlar bir türlü mamur bir yasaya kavuşamadı. 28 Mayıs 1990'da Nryazi Ajtunya başkanlığında bir araya gelen 22 eğitimcinin girişimiyle başlayan kamu emekçileri sendikacıhğı, o günden bu yana çok yol aldı ama yasası emeklemeye devam ediyor. Bugün Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal fşler Komis- yonu toplanarak hükümetin hazırladığı son yasa ta- • Arkası Sa. 1'7, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog