Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

"MANŞETTEN İN^EYİN" 107.4 Cumhuriyet "MANŞETTEN İNMEYİN" 74. Y1L SAYI: 26394 / 1OOOOO TL (KDVıynde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 11 OCAK 1998 PAZAR Türkleri Hitler'e benzeten Yunanlı Bakana Dışişleri'nden çok sert yanıt Faşist PangalosTürkiye ile Yunanistan'ın ilişkilerindeki gerginlik, Türkiye ve Türk düşmanlığını her söyleminde dile getiren Yunan Dışişleri Bakanı Pangalos'un son açıklamalannın ardından tırmandı. Iraklı ve Türkiyeli Kürtlerin yasadışı yollarla Avnıpa'ya kaçınlması ile ilgili olarak Türkiye'yi diplomatik gelenek ve ahlak kurallanna uygun olmayan bir dille eleştiren Pangalos'a yanıt dün Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Necati Utkan tarafmdan yapılan "Türkiye'ye karşı düşmanlık gütmenin sonucu bellidir: Yunanistan'a yakın tarihte ne olmuşsa gene aynısı olur" başlıklı açıklamada, Yunanistan'ın faşizmi ve ırkçılığı kara bir leke olarak tarihinde taşıdığı bildirildi. Aynı açıklamada, "fareli köyün kavalcısı"na benzetilen Pangalos'un Yunan faşisti olduğu da kaydedildi. KKTC CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ Bafüssüuyansı • Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Birleşmiş Milletler, ABD ve İngiltere'den, Baf taki hava üssünün açılmasını engellemelerini istedi. Denktaş, hava üssünün açılışının önlenmemesi halinde Türk tarafının da benzer bir önlem alacağını bildirdi. • 9. Sayfada YUNAN BASIM Türk fobisi dorukta • Son aylarda tatbikatlar nedeniyle zirveye tırmanan kriz, tam bir Türkiye fobisine dönüştü. Türkiye'nin, 2 Ocak'ta Ege Denizi'nde başlattığı tatbikatlar devam ederken aralık ayının son haftasından başlayarak Türkiye ile ilgili konulara ağırlık veren medyanın bu tutumu bütün hızıyla sürüyor. • 9. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Tiirkıye, Türkleri Hit- ler'e benzeten ve Kürtlere soy- kınm yapıldığını öne süren Yu- nanıstan Dışişleri Bakaıu Te- odoros Pangalos'a çok sert ya- nıt verdı. Dışişlen Bakanlığı, "Türkiye'ye karşı düşmanlık gütmenin sonucu bellidir: Yu- nanistan'a yakın tarihte ne ol- muşsa gene aynısı olur" başlık- lı açıkJamasında, Yunanis- tan'ın faşizmi ve ırkçılığı kara bir leke olarak tanhinde taşıdı- ğını bildirdi. Aynı açıklamada, "fareli kövün kavaldsTna ben- zetilen Pangalos'un Yunan fa- şisti olduğu da kaydedildi. Türkiye ile Yunanistan ara- sındaki gerginlik, Türkiye ve Türk düşmanlığını her söyle- minde dile getiren Yunan Dı- şişleri Bakanı Pangalos'un son açıklamalannın ardından tır- mandı. Iraklı ve Türkıyeli Kürtlenn yasadışı yollarla Av- rupa'ya kaçınlması ile ilgili olarak Türkiye'yi diplomatik gelenek ve ahlak kurallanna uygun olmayan bir dille eleşti- mArkasıSa.l7,Sü.3'te DYP E l a z ı ğ M i l l e t v e k i l i ' n d e n , DCM s a v c ı l ı ğ ı n a 1 5 0 s a y f a l ı k s a v u n m a Ağar îstanbul'da ifade verdi GAZETECİLER BAYRAMI Siyasiler yîne basına • • •• "•••1 ozgürlük sözü verdi• Gazetecilenn çoktandır "kutlamaktan" vazgeçtikJeri lOOcak Çalışan Gazeteciler Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, TBMM Baskanı Hikmet Çetin ve Başbakan Mesut Yılmaz, demokrasinin işlemesınde basının önemini vurgulayan mesajlar yayımladılar. • Türk basınının. "demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru haline geldiğini" bildiren Cumhurbaşkanj Demirel, "Basınımız, objektif olmayı en üstün bir ideal olarak gördüğü sürece halkımızdan güç almaya da devam edecektir" dedi. • Meclis Başkanı Hikmet Çetin Ankara'da, Başbakan Mesut Yılmaz Istanbul'da Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Yılmaz'la görüşen TGC Genel Başkanı Nail Güreli, basında çalışanlara ek sosyal haklar getiren 212 sayılı yasanın büyük ölçüde bertaraf edildiğini belirtti. • 10. Sayfada TGS'den tepki Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Ziya Sonay, gazete işverenlerinin 212 sayılı yasayı hiçe saydığını, bu yasayı ortadan kaldırmak için çabalannı sürdürdüklerini söyledi. Ziya Sonay, "Basın vahşi kapitalizmin en ağır uygulandığı işkolu haline geldi" dedi. • 10. Sayfada Sezonun ses getiren nıüzikallerinden 'Anlat Şehrazat'ın galası yann s s a t 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapüacak. Mehmet Bir- kiye ve Atilla Birkiye'nin Interbank'uı sponsorluğunda 'Binbir Gece Masallan'ndan sahneye uyarladığı mü/ikalde Müşfik Kenter, Candan Erçetin, Mehem CumbuL, KadrKe Kenter, Levent Güner. Tunca Aydoğan \e Ke\ork Tavityan rol alıvor. Çerçeve öyküsünü 'Hezar Efsane' adlu bugün \itik bulunan tran'a ait bir ka\naktan alan ve ö>künün baş- kişilcri Şehrazat ve Şehriyar'ın ilişkileri üzerine oturtulan 'Binbir Gece Masallan', kansının ihaneti üzerine, evlendi- ği kızlan ertcsi gün öldürten kanlı bir hükümdarla ülkesinin kadınlannı bu zulümden kurtarmak üzere evlenen Şeh- razat'ın kendi ölümünü geciktirmek, sonra da büsbütün bağışlanmak için binbir gece anlarbgı masallardan oluşuyor. • DYP Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar, ilk kez yargı önüne çıktı. Îstanbul DGM Başsavcısı Erdal Gökçen tarafından yaklaşık 2.5 saat sorgulanan Ağar'ın 150 sayfalık yazılı bir savunma verdiği öğrenildi. -*^^ • Başsavcının, sorgulanması sırasında Ağar'a, Kocadağ ile Çath'yla ilişkilerini sorduğu belirtildi. Ağar, tahkikat aşamasında konuşamayacağını belirtti. Sedat Bucak'ın en kısa zamanda savcılığa ifade vermesi bekleniyor. • 11. Sayfada Keskin: Enerji ihaleleri usulsüz • CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, özelleştirmek üzere gerçekleştirdiği dağıtım şebekesi ihalesini eleştirdi. Enerji dağıtım şebekelerinin özelleştirme ihalelerini "en büyük yolsuzluk" olarak nitelendiren Keskin, "Enerji sektörünün idam fermanı imzalanıyor" dedi. I 5. Sayfada 'Kalemli yapım sözleşmesini gizledf • Meclis Genel Kurulu inşaatında yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Emlak Konut'un 25 Eylül 1996'da Yurtıçi Kargo ile TBMM BaşkanlığYna gönderdiği ve içinde Mesa- Nurol'la imzaladığı yapım sözleşmesi, teklif alma şartnamesı bulunan İcoli önceki gün bulundu. Komisyon üyeleri bulana kadar kolinin hiç açılmadan kargodan geldiği şekliyle "korunduğu" anlaşıldı. CHP'li komisyon üyesi Önder Kırlı, Emlak Konut'un öncelikle "başkanlığın incelemesine sunduğu'" dosyanın, Mustafa Kalemli ve Genel Sekreter Necdet Basa tarafından gizlendiğini bildirdi. AYŞE SAYEV ANKARA - Türkiye Büyük Millet Mec- lısı Genel Kurul salonu yolsuzluğunu araş- tıran komisyon, Emlak Konut AŞ'nin yük- lenıci Mesa-Nurol ile imzaladığı yapım söz- leşmesi ve teklif alma şartnamesini içeren dosyayı 16 ay gecikmeyle buldu. CHP'li TBMM ldare Amın ve Komisyon üyesi Ön- der Kırn, Emlak Konut'un öncelikle "baş- kanlığın incelemesine sunduğu" dosyanın, eskı Başkan Mustafa Kakmli ve Genel Sek- reter Necdet Basa tarafından gizlendiğini bildirdi. Emlak Konut ile TBMM Teknik Daire Başkanlığı arasında ihaleye çıkılma- dan önce yaptığı göriişmelerin tutanak \e bant kayıtlannı da incelemeye alan komis- yon, Başkan Hikmet Çetin'e Kalemli'nin yanı sıra Genel Sekreter Necdet Basa ve Emlak Konut yetkilileri hakkında da "suç duyurusunda" bulunulması önensi götüre- cek. TBMM Genel Kurul Salonu yolsuzlu- ğu ile ilgili ortaya çıkan bılgi ve belgelere hergeçen gün yenisı ekleniyor. Genel kuruJ W Arkası Sa. 17, Sü\3'te MESA KENDİ rNŞAATINrN FATURASINI MECLİS'E ÇIKARDI U 17. Sayfada Onat Kutlar'ı anıyoruz... 3 yıl önce aramızdan ayrılan Onat Kutlar, bugün saat 12.00'de Aşiyan'daki mezarının başında anılacak. 17. sayfada... Vakur yazar ve ozan tavrıyla hep yaşamı doğrulayan Onat Kutlar'ı, duyarlı ve büyüleyici yazılarından, şiirlerinden seçtiklerimizle anmak ve anımsatmak istedik. 12. sayfada... Şehnaz dokundu... ^ehnaz'ın kendisinden daha cesur olduğunu söyleyen Perran Kutman, dizinin yayından kaldırılış nedeninin Şehnaz'ın karakterindeki değişim olduğu inancında... arka sayfada... Alzheimer tek bir hastalık değil Amerika'dan gelen alzheimer uzmanı İstanbullu Prof. Marsel Meşulam'la alzheimer'ın nedenleri toplumsal etkileri ve alüminyumur; rolü hakkında konuştuk... 6. sayfada... DAĞLARCA KAZADA YARALANDI • 77. Sayfada IMF İLE İLKE ANLAŞMASI TAMAM U 17. Sayfada ABD İLE BORU HATTI PAZARLIĞI • 9. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ, 6 BlLEN ÇIKMADI, KAZANAN NUMARALAR: 11-14-20-27-37-38 GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Ya Siyaset Ne Yapıyor? Son günlerin iki olayı var ki, varacağı sonuçların si- yasal yaşama olası etkileri merak uyandırıyor. Önce Kalemli olayını ele alalım: Genel kurul salonunu düzenleme skandalının orta- ya çıktığı günden bugünlere değin, hemen her çev- re, sadece "parasal" yanıyla ilgilendi. Oysa, TBMM'nin onca yıllık geçmişinde ilk kez gö- rülen böylesi bir rezalete söz sahibi siyaset adamla- • Arkası Sa. 17, Sü. 1 'de | Basarı puanında 8. sınıf dikkate alınmayacak | Liseye geçişte merkezi sınav • Öğrencilerin, 8 yıllık ANKARA (Cumhuriyet nan sınavda 8. sınıf notlan kesintisiz temel eğitim Bürosu) - Milli Eğitim Ba- dikkate alınmayacak. llköğ- sonrasında gireceği okullar kanlığı, 8 yıllık kesintisiz te- retim başan puanının hesap- merkezi sınavla belirlenecek. mel eğitim sonrasında yapı- lanmasında 4.5,6 ve 7. sınıf Öğrenciler tercih formu lacak Anadolu. fen, Anadolu notlan kullanılırken öğrencı- üzerinden hangi okulun smavına imam-hatip, Anadolu ögret- ler tercih formu üzerinden girmek istediğini işaretleyecek. men lısesi ve devlet parasız hangi smava girmek istediği- llköğretim başan puanmm yatılı sınavlannı aynı gün ni belirleyecek. Her sınav hesaplanmasında 4, 5, 6 ve 7. merkezi sistemle yapmaya için istenen özel koşullar ko- sınıf notlan kullanılırken 8. sınıf karar verdi. Hazıran ayının notlan dikkate ahnmayacak. ilk haftası yapılması planla- M Arkası Sa. 17, Sü. l'de GÜNDEM MUSTAFA BALBAY 7ıldızlanın Üzerindeyim../ Hayal kurmak kolay gibi görünür, ama öyle değil- dir. Umutlanmız kadar genç, hayallenmız kadar zengi- niz. Öğretmen arkadaşımdan rica ettim: - Lise son sınıf öğrencilerinden hayallerini yazma- lannı ıster misin? Kımi kareli bir defter yaprağına, kimi o an bulduğu • Arkası Sa. 17,Sü.8 'de -,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog