Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

@ ÇAĞDAŞ YAYINLARI İ LH A N S ELÇU K yüzbaşı selahattin'in romani(2 ciit) 1.000000TL Ça$ Pazariama A.Ş. Yerebatan Cafl SaHamsogut Sok No 9/B Caşabgkj/lstanbd Posta çekı no 666322 Cumhuri <§• ÇAĞDAŞ YAYINLARI N EC A T İ CU MA L I uç minik serçem 350.000TL Çağ Pazariama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsoğut Sok No 9/B Cagaloğlu/lstanbul Posta çekı no 666322 74. Yl SAYI: 28274 / 75000 TL (KDV,çmde) KURUCUSU: YUMH tUBk (1924-1945) BAŞYAZARİ: NADH N « İ (1945-1991) 13EYIİİL1997CUMMTBİ Ömer Lütfü Topal cinayetinin sanıklan Çarkm, Yorulmaz ve Ersoy bırakılmadı Susurluk'a talıliye K ö s t e b e k s k a n d a l ı d a v a s ı Orakoğlu tutuksuz yargılanacak • TSK'ye yönelik istihbarat faaliyetlerini yönlendirdiği suçlamasıyla Deniz Kuvvetleri Askeri Mahkemesi'nde yargılanan eski Emniyet Genel Müdürlüğü istihbarat Daire Başkanvekili Bülent Orakoğlu, tutuksuz yargılamnak üzere tahliye edıldi. Tahliye istemi reddedilen onbaşı Kadir Sarmusak, Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın odasuun da dınlendiğini öne sürdü. • 11. Sayfada ŞahİII Serbest îstanbul DGM Savcısı Götekmerdan, Susurluk davasında sanık olan Ağar ve Bucak'ın dokunulmazlık durumunun belli olmadığını, gıyabi tutuklu Sami Hoştan ve Ali Fevzi Bir'in ise bir türlü yakalanamadığını belirterek tüm sanıklann tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti savcının talebine uyarak tutuklu 6 polisin tahliyesine karar verdi. Ibrahim Şahin, Ziya Bandırmalıoğlu ve Ayhan Akça serbest bırakıldı. • 4. Sayfada Hükümet seyretti çath, Bucak ve Kocadağ'ın Susurluk'taki kazada aynı araçta bulunması, devlet içinde örgütlendiğinden kuşkulanılan 'çete'nin varhğını açığa çıkardı. Sonışturmalar sırasında, NATO ülkelerinde görülen Gladio'nun yıllardır Türkiye'de de faaliyette olduğu ve 1 Mayıs 1977 katliamı ile Mumcu suikastı başta olmak üzere birçok faili meçhul cinayette parmağı olduğu iddialan ortaya atıldı. • 4. Sayfada Mahkeme, 16 kişinin tutuklanması istemini reddetti, malvarlıklanna tedbir konuldu Biirokratların servetîne gözalü iran'a füzeye tepki Israil, Rus doğalgazı projesini dondurdu • tsraıl, Rusya'dan doğalgaz alma projesini, bu ülkenin lran'ın füze ûretimine yardımcı olduğu gerekçesiyle dondurdu. Bu nedenle Akdeniz'in tabanından geçerek Türkiye ile Israil'i birbırine bağlayacak doğalgaz boru ' hattı proıesı şimdilik rafa kalktı. • 8. Sayfada Anlasma bozuldu Rusya'dan Çeçenlere boru hattı sürprizi • Rusya, Azeri petrolünün taşınmasında Çeçenistan'ı dışanda bırakan yeni bir boru hattı yapmaya karar verdi. Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Boris Nemtsov, yeni hathn, Rusya'ya bağlı Dağıstan'ın Hasavyurt kasabasından Rusya'nın Kuzey Osetya Cumhuriyeti'ne ulaşacağını açıkladı. • 17. Sayfada İfade verdi Karatepe serbest bırakıldı ANKARA (Cumhurivet Bü- rosu) - Ankara 1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM), yaptığı ıkı ayn konuşmada 'halkı din farklılığı gözeterek kin ve düşmanbğa açıkça tah- rikettiği' gerekçesiyle hakkın- da dava açılan RP'lı Kaysen Büyükşehır Beledıye Başkanı Şükrü Karatepe'yi- ifadesini aldıktan sonra tutuksuz yargı- lanmak üzere serbest bıraktı. Ankara DGM'ye avukatlan M Arkası Sa.17, Sü. l'de DİSK'in Olağanüstü Genel Kuruiu'nda hükümet, çahşma yaşanıı konusunda uyankü. (Fotograf: HATlCE TUNCER) ' 12 Eylül yıkımı aşıldı'• Deniz Baykal, hükümeti sert bır dille eleştirerek "çözüm hükümeti mi seçim hükümeti mi olduklanru açıklamaya" çağırdı. Çalışma Bakanı Nami Çağan ıse emeklilık yaşının tek başma ele alınamayacağını ve sosyal güvenliğin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğıni vurguladı. Istanbul Haber Servis -Tûrkiye Devrimci lşçi Sendıkalan Konfederasyonu(DlSK) 10. Olağan Genel Kurulu, konfederasyon baş- kanlannı ve sol parti liderlerini bir araya ge- tırdı. CHP GeneJ Başkanı Deniz Baykal. sert bir dille eleştırdığı üçlu koalısyon hüküme- tini, 'çözüm hükümeti mi, seçim hükümeti mi olduklannı açıklamaya' çağırdı. DtSK Ge- nel Başkanı Rıdvan Budakda DtSK'ın, ka- ralamalan aşarak halkla buluştuğunu, sıra- nnı örgütlenmede olduğunu söyledı. Çalış- ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan ise emeklilık yaşının tek başına ele alınama- yacağını ve sosyal güvenliğin bir bütün ola- M Arkası Sa.17, Sü. 3'te • Ankara Sulh Ceza Mahkemesi, Savcı Adil Kubat'ın 8 klasörden oluşan servet araştırması üzerinde yaptığı inceleme sonucunda, ikı genel müdür ve eski bakanlardan Oğuz Tezmen'in de aralannda bulunduğu 16 üst düzey bürokratın serveti içın "ihtıyati tedbir" karan aldı. Mahkeme bürokratlann tutuklanma istemini reddederken, Savcı Adil Kubat, tutuklama ısteminde ısrar edeceğını belirterek, "Biz cumhuriyetin savcısıyız" dedı. OLCAYAYDtLEK ANKARA - Ankara 12. Sulh Ce- za Mahkemesi, Telekom ve Posta Iş- letmesi'ndeki yolsuzluk savlan ne- deniyle haklannda soruşturma açı- lan 16 üst düzey bürokratın malvar- lığı için "ihtiyati tedbir" karan aldı Iki genel müdür ve eski bakanlar- dan Oğuz Tezmen'in de aralannda • Arkası Sa.17, Sü. 3'te 100. Yıl Üniversitesi Hayali projeyle vurgun • Van 100. Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu'nun sahte imzalarla talan edildiğini ortaya çıkaran Sayıştay 2. Dairesi, aralannda eski Rektör Seyit Mehmet Şen'in de bulunduğu 55 öğretim üyesi ve personel hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. "Hayali" projeler için devletten alınan milyarlarca lirantn sahte evTaklarla zimmete geçinldiği bıldirilirken, Van canavarını araştırmak için de 3 ayn sahte proje oluşturulduğu öğrenildi. • 3. Sayfada Yasaldı müteahhide çifte soruşturma Diyarbakır Büromuzu basan Altındağ, sahibi olduğu gazete ve TV'den hakaretyağdırdı DtYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu)- Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı, gazetemızde yayımla- nan bir haber nedenıyle Diyarba- kır Büromuza sılahlı baskın dü- zenleyerek arkadaşlanmızı ölüm- le tehdıt eden Mehmet AH Attm- dağ hakkında soruşturma açtı. Savcılık, Altındağ ve yakınlanna aıt iki şirketın ihaleleriyle ılgilı olarak da inceleme başlattı. Bas- kın sırasında Altındağ'ın yanuıda bulunan silahlı ıkı kişiden binnin koruma polisi olduğu anlaşıldı. Büromuza yönelik saldınya tep- kiler artarken Mehmet Alı Altın- dağ, sahibi bulunduğu Söz TV'de 45 dakıka boyunca gazetemize hakaretler yağdırdı. Gazetemiz söz konusu yayınlar nedenıyle RTÜK'e şıkâyette bulundu. Çakmakçılıktan Güneydoğu'- nun en büyük ışadamlan arasına gıren ve "Hizbullah'uı finansör- lerinden" olduğu öne sürülen Mehmet Ali Alnndağ'ın gazete- miz Diyarbakır Bürosu'na yöne- lik silahlı saldınsı nedeniyle Di- yarbakır Cumhunyet Savcılığı sonışturma başlattı. Cumhunyet Savcılığı, gazetemiz Yurt Haber- leri Servısı Şefı MehmetFaraç'uı ifadesine başvurduktan sonra bü- romuza saldırarak arkadaşımız Ziya Aksoy'u tartaklayan ve ölümle tehdit eden Mehmet Ali Alnndağ ile yanındaki koruma- lann ifadelerini alacak. Mehmet Ali Altındağ'ın gaze- temiz bürosuna yönelik saldınsı sırasında yanında bulunan silah- lı ıki kişiden birinın koruma po- lisi olduğu öğrenildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Altındağ'ın saldınsına müdahale etmeyen polis memuru ile ilgıli olarak da soruşturma açılacağmı söylediler. Bu arada Diyarbakır Cumhuri- yet Savcılığı, M. Ali Altındağ ve yakınlanna ait Intim ve Altındağ inşaat şirketlennin Dıyarbakır'da yaptığı kamu bınalan ihalelerini M Arkası Sa. 17, Sü. S'te Avrıjpa heyecanı başlıyor... Avrupa kupalarında birçok başarımız var. Şimdi niye olmasın?.. • Avrupa'nın kapısına dayandık. Galatasaray, Beşiktaş, Kocaelispor, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u güçlü rakipler bekliyor... * Galatasaray zoru sever. Galatasaray'm rakibi Avrupa'nın son şampiyonu Dortmund... Salı giinü Cumhuriyet le birlikle UYUŞTURLCU OPERASYONU 8 trilyonluk eroin ele geçirildi • Narkotik polisinin Mersin'de yaptığı operasyonda piyasa değeri 8 trilyon olan 175 kilogram eroin ile 28 kilogram eroin atığı ele geçirildi. Olayla ilgilı 3 kişi gözaltına alındı. Van'uı Başkale ilçesmde de ikı kişi 32 kilogram eroin ile yakalandı. Yurt Haberieri Servisi - Mersinde, piyasa değeri 8 trilyon lıra olan 175 kılogram eroın ile 28 kilogram eroin atığı ele geçirildi. Olay- la ilgili 3 kışı yakalandı. 3 kişi de aranıyor. Van'ın Başkale ilçesınde yapılan operasyon- da da iki kışı 32 kilo saf eroin ile yakalandı. Içel Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açık- lamaya göre. Mersinde bar işleten ve kuyum- culuk yapan Yasin Umu ile Istanbul'da otel iş- leten Suhan Doğan'ın, yurtdışına uyuşturucu sevkıyatı yapacağı yolundakı duyumlar üzeri- ne. bu kışıler polis tarafmdan ızlemeye alındı. Yapılan araştırmada, Îstanbul ve Van'da otel ış- leten Naif Söylemez'in, yaklaşık 3 ay önce, M Arkası So. 17, Sü. 3'te GREKOROMEN Güreşte iki dünya şampiyonu • Polonya"da yapılan Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda rakıplerini yenen 54 kiloda Ercan Yıldız ve 63 kiloda Şeref Eroğlu altın madalya kazandı. • Spor'da GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK Bir Umut ve 'Son Şans' Kazakistan dönüşü Çankaya Köşkü'ne çıkan Baş- bakan Yılmaz "ırtica konusu"na değinen gazeteci- ye: "O konu artık gündemden çıkmıştır" diye yanıt ve- riyor. Sevinelim mı, yoksa oturup şöyle bir düşünelim mi? • Arkası Sa. 77,5ü. l'de BORSA ODün 2307 Öncekı 2293 DOLAR ODün 169.800 Öncekı 170.400 MARK ODün 95.3OO Öncekı 95.1OO ALTIN ODün 1.773.0OO Öncekı 1.77O.OOO 3. köprüden belediyenin haberi yok 'Karayolu geçişi İstanbul'u bitirir' • îstanbul Boğazı'na 3. köprü yapılması için Yüksek Planlama Kuruiu'nda karar alınırken, îstanbul Büyük§ehir Belediyesi'ne haber verilmediği ortaya çıktı. Üniversite temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlan, 3. boğaz geçişinin karayolunu içermesi halinde îstanbul'da artık ulaşım sorununun kesinlikle çözülemeyeceğini belirttiler. • 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Müzelik Olmayagör... TİRAN - Arnavutluk'un ulusal kahramanı Iskender Bey'in heykelini ve adını taşıyan alanın çevresini, Os- manlılar'ın yaptırdığı Ethem Bey Camisi, Sovyetler Birliği'nin inşa ettiği Küttür Merkezi, 1928-39 döne- minde Italyanlann inşa ettiği devlet binaları, ülkenin uzak-yakın geçmişinin sergilendığı Tarıh Müzesı ku- şatıyor. m Arkası Sa. 17, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog