Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

SATFA CUMHURİYET 8TEMMUZ1997SALI 14 TELEVIZYON GüNÜN FiLMLERİ Bıba, Oğul ve Metres 10.00 TRT 3 Dram O ) (Father. Son and Mistress)-Çok zengin bir işa- v3/ damı olan Aaram, koleji veni bitiren oğlunun ha- yarta hıçbır amacının olmadığını anlayınca bütûn şir- keierinı satarak ona yoksul olmanın nasıl bir şey ol- duiunu göstermek ister. Jay Saudrick'in yönetimin- de Jack Lemau ile Talıe Shire oynuyor. Gerçek Aşk 13.00 Kanal D Duygusal ©(I Don't Buy Kisses Anv more)-Bernie Fishbine'ın tek isteği mükemtnel bir hayat arkadaşı bulmak- tır Sıradanakşamlannbırindeotobüs durağında Tress Garabaldi ile karşılaşır. Tress. şarkı söylemek için am- casının restoranına giden son derece güzel bir kadın- dır. Mitchell Matovichin yönetiminde. Jason Alexan- de: ile Nia Peeples var. Kanlar Koğuşu 2 15.40 atv Dram @ Dün birinci bölümü yayımlanan "K.anlar Koğu- $u'" ikinci bölümüyle ekrana gelecek. Halit Re- fığ'ın yönettiği \ e Kemal Tahir'in Malatya Cezaevi'nde geçirdiği üç aylık dönemi konu alan filmin başrolle- rinde. Kadir İnanır üe Hülya Koçyiğit var. Kızgm Güneş 16.10 İnterstar Dram /İ7\ Babasını öldürüp kendisiyle evlenerek mirasa kon- <^y mak isteyen Sami ve adamlanndan kaçan birgenç kızla. onu TIR'ına alarak yardım eden bir şoförün öy- küsü anlatılıyor. Yapımın başrollerinde Fatma Belgen ile Yalçın Gülhan oynuyor. Vahşi Sevgili 16.40 Kanal D Macera /İ7\ Ayılar tarafından kaçmlıp onlann arasında büyü- yzs yen bir kız ile bir gazino patronunun öyküsü. Yö- netmen: Tolgay Ziya. Oynr: Müjde Ar, Selçuk Özer. Aşkın Saati Getince 17.30 TGRT Dram /Î7\ Annesinin ölümünden sonra zengin birailenin ya- v İ ' nına evlatlık verilen bir kızla, evin oğlu arasında- ki aşkın öyküsü anlatılıyor. Yönetmenliğini Nejat Say- dam'ın yaptığı filmin başrollerini, Belgin Doruk ile Göksel Arsoy paylaşıyor. Yargısız İnfaz 20.00 TGRT Macera (O\ (Pure Race)-Okullanna giderken arabalan Ar- ^ V \,an ulusunun topraklannda bozulan ve bundan sonra kendilenni öldürmeye çalışanlardan kaçmaya başlayan ıki gencin öyküsü anlatılıyor. Rocco Devil- liers'in yapımında. Fred Hunting, Cregg Haynes var. Küçük Mücahit 20.45 Show TV Dram (Z7\ Üsteğmen Murat. genç öğretmen Lale ile evlen- vCV dikten sonra şehit düşer. Genç kadın yeni doğan bebeği ileKıbrıs'tanlstanburadönmekzorundakahr. Bu arada ablası ve eniştesı de öldürülür. Bu olay üze- rine genç kadın akli dengesini yitirirken, küçük bebe- ği ise çocuklan olmayan bir çift evlat edinir. Yapım- da. Sezer İnanoğlu ile Zeynep Değirmencioğlu var. GerçeğeÇağn21.00 Kanal D Bilimkurgu /Oj (Total Recall) - Bir zamanlar Mars'ta yaşamış olan >ü' bıradam o günlerin tamamını hatırlamaktadır. Fa- kat bundan rahatsız olan bazı güçler, onun hafızasını silerler. Dünyaya döndükten sonra hiçbir şey hatırla- mamasına rağmen birçok çelişkı yaşayan adam gerçek kimliğini bulmak için Mars'a gitmeye karar verir. Pa- ul Verhoeven'in yönettiği yapımın başrollerini Arnold Schwarzenegger ile Rachel Ticotın paylaşıyor. Kısa Süre 22.00 İnterstar Güldürü /O\ (Short Time) - Burt Simpson, karısından ayn ya- v3/ şa\an bir polistir. Hayatının tek eğlencesi olan oğlunu. Hanard"a göndermek istemektedir. Emekli olmasına bir hafta kala öleceğini ögrenen Burt, sigor- tadan para alabiimek için kendisini öldürecek birileri- ni aramaya başlar. Yönetmen: Gregg Champion. Oy- nayanlar: Barr>' Corbin. Joe Pentoliano. North 22.30 atv Macera /Oj (North) -1 l yaşındaki North, annesi ve babasın- Vi^ dan yeteri kadar ilgi gömıediğini düşünmektedir. Bir avukat tutarak kendini serbest ajan ilan eder ve mükemmel aileyı bulmak için dünyayı dolaşmaya baş- lar. Yönetmen: Rob Remor. Oynayanlar: Elıjah Wood, Bruce Willis. Mathew McCurley (1994). 23.30 / KanaJ D / Hovvards End Aynnta yanda Ejder Geçidi 01.00 interstar Macera ©(Dragon Gate)-K.ılıçla dövüş sanatına olan tutku- su nedeniyle sevgilisi tarafından terk edilen birada- mın yaşadıklan anlatılıyor. Mike Marvin'in yöneti- minde. Geoffrey Le\vis oynuyor. Robotiar^ 01.00 Show TV Bilimkurgu /CT\ (Phoenix)-Kontrolden çıkarak masum insanları viv öldürmeye başlayan robotlarla, onlara karşı mü- cadele eden bir asker ve arkadaşlannın öyküsü. Troy Cook"un yönetiminde. Brad Dourif. Billy Drago var. Yakm Komşular 01.00 atv Dram ©(Very Close Quarters)-Birbirlerine benzemeyen ve aynı evi kullanmak zorunda kalan otuz insanın öyküsü. Viladmir Rif in yapımında, Shelly Winters ile Paul Sorvino oynuyor. Yerli OrtaHalli ..Değmez Yabancı UYDULAR RTL EUROSPORT 11.30 Reich und Schön 12.00 Der Preis ist Heiss 12.30 Familien Duel 13.00 Punkt 12 13.30 Magnum 14.30 Hör mal wer da hammert! 15.00 Barbel Schafer 16.00 llona Chris- ten 17.00 Hans Meiser 18.00 Jeopardy 18.30 Un- ter uns 19.00 Guten Abend 19.30 Exlusiv 19.45 RTL Aktüel 20.10 Explosiv 20.40 Gute zeiten Schlechte Zetine 21.15 Doppelter Einsatz 22.15 Tequila & Bonetti 23.15 Quincy 00.10 New York Undercover 01.00 RTL Nachtjournal 01.30 Che- ers 02.00 Tekrarlar. 8MT1 11.30 Bube. Dame, Hörig 12.00 Kerner 13.00 Vera am mittag 14.00 Sonja 15.00 Trapper John M.D. 16.00 StarTrek 17.00 Pa- cific Drive 18.00 Jeder ge- gen Jeder 18.30 SAT 1 Regional Report 19.00 Blitz'Magâzin" 19.30 SAT 1 Newsmagazin, SAT 1 Spor 20.10 Geliebte Schvvestern 20.40 Glücks- rad 21.15 Mery Mission 'Film" 23.15 Chicago Ho- pe 00.15 Die Harald Schmıdt Show 01.15 Die Superschnffler "Film". 09.30 Basketbol 11.00 Bi- siklet Yarışlan 12.00 Atle- tizm 13.00 VVheelies 13.30 Motocross 14.00 Triahth- lon 15.00 Bisiklet Yarışla- rı (Tekrar) 16.00 Bisiklet Yarışları 18.15 Hız Dün- yası 19.30 Motor Sporla- rı 20.30 Fun Sport 21.00 Tourenvvagen 22.00 Boks 24.00 Bisiklet Yarışları 02.00 Olimpiyat Oyunları. MTV 15.00 MTV in Touch 16.00 HitsNonStop 17.00 Se- lect MTV 18.00 MTV Be- ach House 19.00 The Grind 20.00 MTV Hot 20.30 Hot Music 21.00 MTV's Us Top 20 22.00 MTV's Finest 22.30 Rock am ring'97 23.00 Sinled Out 23.30 MTV Amour 00.30 Beavis & Butt-head 01.00 Alternative Nation 03.00 Night Videos. TV5 07.00 - 17,45 Nachrch- ten, 19.30 Journal 20.00 Paris Lumieres 20.30 Jo- urnal Suisse 21.00 Les gens de Mogador 22.40 Teletourisme 23.00 Jour- nal 23.30 Strip Tease 00.30 Les grandes enig- mes de la science 01.30 Soir 3 02.00 Journal bel- ge 02.30-07.00 Tekrarlar. KentTV 23.00İ 'Dönemeç' CHP'nin tavn TVr Servisi - Gazetemiz Genel Yayın Koordinatörü Hikmet Çetinkaya ve ga- zetemiz yazan Deniz Som ile Ümit Zileli'nin birlikte hazırlayıp sunduklan '•Dö- nemeç" programının bu haf- taki konusu "Yeni hükümet ve CHP'nin koalisyona ba- kışı" olacak. Programın ko- nuğu CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin. canlı yayın- da partisinin koalisyona ver- diği destek ile beklentileri konusunda değerlendirme- lerde bulunacak. Aynca Ankara gündemi- ni sarsan köstebek olayının da ele alınacağı programda, "ANASOL hükümeti se- çim hükümeti mi, çözüm hükümeti mi", "CHP bir an önce seçimde neden ıs- rariı", "Garnizonlara sızan köstebek kim" ve "Özer Çıllersavcılıkta niçin ifade verdi" şeklındeki sorulara yanıt aranacak. NTV 21.05İ İki bölüm halinde Evita belgeseli TV Servisi - NTV, Aıjan- tin tarihinin en önemli isim- lerinden biri olan Eva Pe- roo'un yaşamöyküsünü. iki bölümlük bir belgesel halin- de ekrana getiriyor: "Evita". Belgeselin ilk bölümünde. Eva Peron'un 1945'te pek ta- nmmamış bir sahne ve radyo sanatçısıyken Albay Juan Peron'la evlenmesi ve ko- casının 1945'teki cumhur- başkanlığı seçim kampanya- sına katılarak kitlelerin sev- gisini kazanması anlatılacak. Belgeselin özeti şöyle: 7 Ma- yıs 1919'daBuenos Aires'de dogan Eva Peron. kocası Ar- jantin Devlet Başkanı Juan Peron'un birinci başkanlık döneminde. herhangi bırres- mi görevi bulunmamasına karşm yoksul tabakalann hay- ranlığını kazanarak yöneti- mm en nüfuzlu kişilerinden oldu. Hiçbir resmi göre\i bu- lunmamasına karşın fiilen sağlık ve çalışma bakanı gi- bi davranan Eva, kocasına si- yasal destek sağlamak için işçi ücretlerini arttırdı. Seçkin tabakanın yardım derneğine devletin yaptığı mali katkıyı keserek bu der- neğin yerine kendisine bağlı Eva Peron Vakfı'nı kurdu. Elde edilen gelir- le hastane, okul, kiınsesizleryurdu. yaşlılar için bakı- mevleri ve başka yardım kurumlan kurdu. Arjantin"de ka- dınlann seçme \ e seçilme hakkına sahip olmalarını sağlayan yasanın kabul edilmesin- de önemli bir rol oynadı. Eva Pe- ron. Arjantin hal- kınıngözündebir ilahe olsa da top- lumun aristokrat İki bölüm halinde ekrana gelecek veentelektüelke- belgeselde, Eva Peron'un yaşamöy- sımlerinin nefre- küsü konu ediliyor. tini toplamıştı. Sıınf aynhkLarı MURAT OZER James Ivory'nin son dönem fllmleri içinde "aynealıklı" bir konu- masahipolan u Howards End", usta yönetmenin E. M. Forstertakıntısının da en "yetkin" örneği. 20. yüzyıl başlannda lngiltere... Margaret ve Helen Schlegel kardeştir. Ortasınıftan zeki. kültür- lü ve zamanın standartla- nna göre hayli serbest. ha- yır işleri yapan. çay ma- sasında tartışmalara katı- lan hanımlar. Refah için- deki, gelenekçi Wilcox ai- lesiyle tanışırlar ve He- len. Wilcox"lann küçük oğlu Paul'a âşık olur. Bu aşk, birbirinden böylesine farklı iki birey söz konu- su olduğunda sona erebi- lecek en kötü biçimde so- na erer. İki aile, bir daha görüşmeme umuduyla ay- nlır. Ama gene karşılaşır- lar ve Margaret ile Bayan Wilcox, sıkı bir dostluk kurar. Helen ise Wilcox aile- sine sırtını çevirmiştir. kendi işleriyleuğraşır. Le- onard Bast adlı. mutsuz bir evlilik süren genç bir memurun yüksek kültü- rel amaçlannı teşvik et- mek de bu işler arasında- dır. Bayan Wilcox ölür. Hastanede alelacele çizik- tirilmiş vasiyetnamesi açı- lır. Ailesi, kadının, evleri Hovvards End'i Margaret Schlegel'e bıraktığını öğ- renir. Aile. sorumsuzca bir kapris olarakgördük- leri bu gerçeği örtbas ede- rek bir daha Schlegel'le- ri asla görmeme umutla- nnı sürdüıme karan alır. Ama Margaret ile dul Bay Wilcox. tanışıklıklannı ta- zelerler; hatta bu tanışık- lık daha da ileri gıder. Ba> Wilcox. Marga- ret'e evlenme teklif eder ve olumlu yanıt alır. Bu durum hem Schlegel hem de Wilcox aıleleri tarafın- dan büyük bir üzüntüyle karşılanır. Kanal D 23.30 Hovvards End - Hovvards End / Yönetmen: James Ivory / Senaryo: Ruth Prawer Jhabvala (E. M. Forster'ın romanından) / Görüntü: Tony Pierce-Roberts / Müzik: Richard Robbins / Oyuncular: Anthony Hopkins, Emma Thompson, Vanessa Redgrave, Helena Bonham Carter, James Wilby, Sam VVest, jemma Redgrave / 1992 ingiltere yapımı, 140 dakika. Üç dalda Oscar alan "Hovvards E n d " , E. M. Forster dünyasını beyazperdeye taşıyor. En iyi film, yönetmen, yardımcı kadın oyuncu (Vanessa Redgrave). gö- rüntü, müzik, kostüm dal- larında adaylıkta kalan: kadın oyuncu (Emma Thompson), u>arlama se- naryo ve sanat yönetimi dallarında Oscar almayı başaran "Howards End", James lvor>'nin dönem fılmlerinin tipik ömeklerinden. Yönetme- nin armosfer yaratma be- cerisinin üst sınırlarda ge- zindiği yapım, oyunculuk açısından da zirvelerde bir yerlerde. Bir malikânenin de baş- rollerinden bırine soyun- duğu film, E. M. Forster dünyasını alabildiğine ba- şanlt biçimde bey azperde- ye taşıyor. Dönem Ingil- teresi'nde >aşanan sınıf ayrılıkları, ahlaköi yapı, işsizlik gibi durumlan ve sorunlan da yaşatan ya- pıt, kadının kimlik arayı- şı konusuna da "cesur" bir yaklaşım getiriyor. Ustalığı tartışılmaz bir yönetmenin. aynı tartış- mazlıktaki ba^vapıtı "Ho- vvards End". sinema sa- natının "inatçı" takip- çilennin duraklanndan biri olacak bu gece... MERCEKLE BAKINCA \ MAHMUT T. ÖNGÖREN ^ TRT Ne Olacak? Her yeni hükümetin kuruluşundan sonra bu so- ru sorulur. TRT ne olacak? Hiçbir şey de olmaz. Olmaması da bir yerde olumlu bir durumdur. Çün- kü hükümetlerTRT'ye herellerini uzatışta. TRT'nin bağımsızlığı dahada geriye gitmiştir. Ne var ki, bu- gün "TRT'ye şimdi ne olacak" diye sormanın ge- regi vardır. TRT Genel Müdüıiüğü koltuğu uzun bir süreden beri boştur da, ondan. REFAHYOL, kendi adamını TRT'ye atayamadı- ğı için bu koltuğu aylarca boş bıraktı. Adayını ken- dine göre saptadı, ama bu adayı atayamadığı tçin detürlü çeşitli manevralara başvurarak uygun bir ortam hazırlamaya çalıştı. TRT Yasası'nı değiştir- meye bile kalkıyordu, kendi adayını boş koltuğa oturtmak için. Şimdi bu görev yeni hükümete kaldı. Bakalım, Başbakan Yılmaz'ın yönetimindeki hükümet na- sıl biradım atacak, kimi TRT'nin başına getirecek? TRT, birtürlü başyöneticisine kavuşamadığı için yalpalayıp duruyor. TRT'nin içindeki kimi yapım- cılara bakarsanız, 'böylesi daha iyi". Çunkü her- kes REFAHYOL'un "eşref saaf/"ni bulup "muha- fazakâr, milliyetçi, dinci", hatta bıraz da "MHP'li" birini işbaşına getirmesinden korkuyprdu. Nite- kim, REFAHYOL'un böyle birini RTÜK içinden seçtiği de söylentiler arasındaydı. Şimdi TRT'de bu adaya uygun klikler varmı, bil- miyorum. Ama her şeyın "oluruna bırakıldığı" ke- sin. Klikler olmasa bıle, Tayfun Akgüner döne- cek diye, onun yokluğunda aleyhte davrananla- rın ve konuşanların bir hayli tedirgın olduğunu du- yuyorduk. Artık Akgüner'in geri dönmeyeceği ke- sin gibi görünüyor. Ama belli olmaz, burası Tür- kiye. Bir bakarsınız dönmüş. Seyreyleyin siz cüm- büşü. Şakayı ve söylentileri bir yana bırakırsak. TRT'nin bir genel müdüre gereksınimı olduğu yadsına- maz. TRT de Türkiye gibi. Içerden de, dışardan da yıkılmaya çalışıhyor; ama yine de yoluna zar zor devam ediyor. Oysa artık bu kurumun teknik ba- kımdan, ybnetsel bakımdan ve yayıncılık bakı- mından değişmesi, gelişmesi ve yepyeni bir yol bulması gerekiyor. Yeni bir genel müdürle yolunu bulur mu? Hangi iktidar işbaşına gelirse gelsin, ger- çekten yararlı olabilecek bir başyöneticiyi işbaşı- na getirebilir mi? TRT'nin başsız olduğu, Şevki Yılmaz'ın sözlü , saldırılannda bir kez daha ortaya çıktı. Şevki Yıl-J maz, önemsenmeyecek bir kişilik olarak kabul edilebilir. Sözlü saldırılannda TRT'den daha önem- li kurumlara, ömeğin parlamentoya da çok ağır sal- dırılar yaptığı ve oradan bile bir yanıt almadığı da düşünülebilir. Yine de TRT'den kendisine TRT'nin ne gibi bir kurum olduğu anımsatılmalı ve bir ya- nıt verilmeliydi. Artık uzun süre beklemeye gerek kalmadı. Ye-, ni hükümet, kurumun ya içinden ya da dışından hiç olmazsa yansız davranacak, radyolan ve TV kanallarını özeller karşısında bıraz "canlandıra- , cak", idari işleri yoluna koyabılecek bir başyöne- ; tici bulup çıkarabilir. Bakalım, ne yapacaklar? • Sinema yazılarından oluşan yeni bir kitap: Sa- di Çilingir, "Varsa Yoksa Sınemalar", Antrakt Si- nema Kitapları, Istanbul, 1996. Tv PROGRAMLARI 17 18 07.00 Haber Gündemi 08.30 Gün Başlıyor 10.00 Haberler 10.10 Böcekistan 10.35 Evdekı Mımar 11.00 Çizgı Film: Esmer Clara 12.00 Haberler 12.10 Konser 13.00 Haber 13 13.40 Stüdyo TRT 15.00 Haberler 15.05 Dizı: Gençlik Ateşı 16.00 Haberler ve Borsa 16.25 Kamber Ağa 16.55 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Kuşağı 05 18.00 Haberler 18.30 Yörelerimiz Türkülerimiz 19.05 Fasıl 19.30 Dızı: Genç Gazeteciler 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.45 Spor 21.00 Gezetim Görelim 22.00 Dünya Haberien 23.00 Dizi: Marienhof 24.00 Haber 24 00.45 Stüdyo TRT FM 03.00 Yabancı Film: Kız Kardeşter 04.40 Konser 06.10 Müzik Pınan S (0 312) 428 22 30 06.20 MEB Açıköğretim Lısesi Ders Programı 08.25 Anadolu Üniversitesı Açıköğretim Fakültesi Ders Programlari 10.05 GAP TV'ye Geçiş 10.10 Dört Mevsim Kadın 11.10 llkokullararası Bilgi Yarışması 12.00 Cahide 13.00 TRT Halk Konserleri 14.00 Haberler 14.15 Söz Sızin 15.15 Anadolu'dan Görünüm 16.00 GıdeGıde GAP 17.10 Belgesel: Derindeki Izler 17.40 Geçmışe Özlem 18.05 Belgesel: Akdağlar 18.35 Jazz Saati 19.00 Akşam Bültenı 19.30 Yarışma: Tatil Şansı 20.05 Devlet Koroları 20.55 Zaman İçinde Bir Yolculuk 21.10 Ekonomı Dosyası 22.00 Gece Bülteni 22.45 Festivalde Dün, Bugün, Yann 23.00 Belgesel 23.50 Müzik Dünyasından ©(0 212)259 72 75 °8 -58 A Ç| h s °9 -00 Telegün 10.00 Yabancı Film: Baba, Oğul ve Metres 11.35 Belge- sel: Akdeniz'de Solan Güneş 12.00 Radyo Sanatçıları Kortseri 14.00 TBMM TV 19.00 Okuduk- ça 19.30 Müzik Pınan 20.00 Belgesel 21.00 Genç Ha- ber 21.15 Orhan Ayhan'la Spor Yorum 21.30 Yaban- cı Film: Baba, Oğul ve Metres (tekrar) 23.00 Bizim Sazımız Bizin Cazımız 23.30 Kuzeyde Bir Yer. ytfj 10.00 MEB Açıköğretim Lısesi Ders Prog- , *\ ramlan 12.00 Beraber ve Solo Türküler 12.30 HJT TSM Bir Solist 13.00 Konser 13.10 Bir Solist 13.45 Konser 14.00 Eğitim Paketı 15.00 MEB Açıköğ- retim Lisesi Ders Programlari 16.40 Asya'dan Müzik- li Esıntiler 17.10 TSM Bir Solist 17.55 Konser 19.00 TSHM Bir Solist 19.30 TSM Radyo Sanatçıları Kon- seri 21.00 MEB Açıköğretim Lısesi Ders Programlan. 06.10 Fasıl 06.40 Öğrendikçe 07.00 Güne Başlarken 08.30 Gün Başlıyor 10.00 Ha- berler 10.10 Dört Mevsim Kadın 11.10 Bel- gesel 11.40 Dizı: Ferhunde Hanım ve Kızları 12.00 Müzik Pınan 12.20 Dizi: Sahte Dünyalar 13.00 Ha- ber 1313.40 Dizi: Kuruluş 14.40 Yanşan Şahinter 15.10 Sizin için 16.00 Haberler ve Borsa 16.15 Dızı: Genç Gazeteciler 16.45 Genç Haber 16.55 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Kuşağı 18.00 Merhaba 19.00 Akşam Bütteni 19.30 Yanşma 20.00 Dizi: Gençlik Ateşi 21.00 Haberler 21.30 Kuzeyde Bir Yer 2Z30 Yerli Film: Öç 24.00 Haber 24 00.35 Almanca-lngiiızce Haberler 00.45 Stüdyo TRT FM 03.00 Yabancı Film: Kız Kar- deşler 04.40 Konser 05.20 Dizi: Soytarı. 06.00 Huzura Doğru 06.30 lyı Sabahlar 08.30 Çızgı Dünyası 10.00 Sabahın Se- dası 11.30 Huzura Doğru 12.00 Haber- ler 12.15 Hanımeli 13.30 Yerli Film: Ya- rim Istanbul'u Mesken mi Tuttun 15.00 Haberler 15.05 Yaz Saati 17.00 Haberler 17.30 Yerli Film: Aş- kın Saati Gelince 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Yabancı Film: Yargısız İnfaz 21.30 Orhan Abı Halk Show 22.30 Alternatıf 24.00 Haberler 00.30 Jale'den Sevgıler!e01.30Yer1i Film: Yarim Istanbul'u Mes- ken mi Tuttun 03.00 Müzik 03.45 Dızı: Komşular04.30 Yerli Film: Aşkın Saati Gelince. S (0 212) 652 25 60 06.00 Türk Halk Müzıği 06.30 Belgesel 07.00 Günışığı 09.00 Çizgı Dizi: Casper 09.30 Çızgi Dızı: Taş Devri 10.10 Küçük Silahşör 10.40 Sevimlı Kahramanlar 11.20 Yerli Film: Yaşarken Ölmek 13.00 Yabancı Film: Gerçek Aşk 14.50 Dızı: İlk Aşk 15.40 Sen Herşeyi Düşünürsün 16.10 Çızgi Dizi: Jetgıller 16.40 Yerli Film: Vahşi Sevgili 18.20 Dizi: Melek Apartmanı 19.10 ince Ince Yasemince 20.00 Kanal D Ana Haber Bülteni 20.50 Spor Gündemi 21.00 Yabancı Film: Gerçeğe Çağn 23.00 Gecenın İçinden 23.30 Yabancı Film: Hovvards End 01.10 Gılette Boston Pop 02.00 Belgesel 02.30 Türk Halk Müziği 03.10 Sigarayla Savaş 03.30 Kapanış S (0 212) 215 51 11 SH*W T.V. 07.00 Show Başlıyor 08.00 Sıhırlı Şovalyeler 08.30 Sevgili Köpeğım 09.00 Kassandra 10.00 Yerli Film: Mavi Yosma 11.45 Çizgı Dizi: Kedicik 12.15 Küçük Cadı 12.45 Dizi: Sarı Dev 13.45 Yerli Film: Hatırası Var 15.45 Çızgi Dizi: Cici Kız 16.15 PeterPan 16.45 AslanKral 17.15 Povver Rangers 17.45 Yerli Film: Balıkçı Osman 19.30 Show TV Haber 20.00 Aktüel 20.30 Spor Sayfası 20.45 Yerli Film: Küçük Mücahit 22.30 Olay Olay 23.30 Dizi: Zırvedekıler 00.30 Haber Hattı 01.00 Yabancı Film: Robotlar Cehennemi 02.40 Cınemagazın 03.10 Kapanış S (0 212) 655 11 11 atv06.30 Gönül Nağmeterı 07.00 Kahvaltı Haberleri 09.00 Bir Adım 09.30 atv'de Sabah 11.00 AyşeOzgun Talk Show 12.00 Dızi: Flipper 13.00 Gün Ortası 13.20 Çizgı Dizi: Temel Reıs 14.05 A'dan Z'ye 15.15 Çızgi Dizi: Sailor Moon 15.40 Yerli Film: Kanlar Koğuşu 2 17.15 Dizi: Hastane 18.15 Yanşma: Gelin-Kaynana 19.00 Dizı: Yalan Rüzgân 20.00 atv Ana Haber 21.00 Spor Haberleri 21.10 Dizı: llişkıler 22.30 Yabancı Film: North 00.20 Son Durak - Haber 01.10 Yabancı Film: Yakın Komşular 02.30 Bir Adım (Tekrar) 03.00 Ayşe Özgün Talk Show (Tekrar) 04.00 Kadınlar Matınesi 05.00 Bam Teli (Tekrar) 05.40 Kadınlar Matınesi S (0 212) 655 00 00 07.00 Klip 08.00 Çızgi Film. She Ra 08.30 Şirın Kızlar 09.00 Çızgı Film: Beverty Hılls 09.30 Çızgı Film: Afacan Kedı 10.00 Dızi: Manmar 3 10.40 Dızr Marıa Bonıta 11.30 Çıtır Sabah Şekerlerı 13.30 Çizgı Film: Polyanna 14.00 Çizgı Film: Beverly Hills 14.30 Dızı: Savcı 15.20 Dızi: Ana 16.10 Yerli Film: Kızgın Güneş 18.10 Dızı: Cesur ve Güzel 18.50 Dizi: Komşu Komşu 19.30 Star Haber 20,50 Star Spor 21.00 Bir Demet Tiyatro 22.00 Yabancı Film: Kısa Süre 23.50 Tiyatro. Canım Cenette 00.30 Esra Zeynep'le Gece Hattı 01.00 Yabancı Film: Ejder Geçiti 02.50 Müzik... Müzik... Müzik 04.00 Mızrap 06.25 Zirve Defteri S (0 212) 698 49 01 'Komşu Komşu' TV Servisi - Yönetmenli- ğini Asaf KöksaPın üst- lendiği "Komşu Komşu"'. 7. bölümüyle ekranda. Başrolle- rini, Zihni Göktay, Zafer Algöz, Hikmet Körmükçü, Zey- nep Irgat, Avni Yalçın ve Nazlı Tosunoğlu'nun paylaştığı dizinin bu akşamki bölümü " t ş Mektubu" başlığını taşıyor. Dizinin özeti şöyle: K.erim'in, sığındıklan tavanarasına herza- mankinden erken dönmesi, annesi Zehra ve kansı Canan'ın dikkatini çeker. lşten atılmış olabileceği endişesiyle onu sor- guya çekerler ve postadan çok önemli resmi bir mektup bek- lediğini öğrenirler (İnterstar, 18.50). 'Ankara'da Gündem' T\' Servisi - Orhan Uğuroğlu'nun hazırlayıp sunduğu "Ankara'da GiindenT'in bu bölümünde "milletvekili istifalan" ele alınacak. "Partisinden istifa etmesi için milletvekillerine maddi veya manevi vaatler yapılıyor m u " sorusuna yanıt aranacak olan programa. konuk olarak Yıldırım Aktuna, Sadi Somoncuoğlu. Ertuğrul Yalçınbayır, İsmail Köse ve Ayseli Göksoy katılacak (HBB,'22.30). 08.15 Yabancı Film: Baronun Se- rüvenlerı 10.20 Yabancı Film: Türk 182! 11.55 Yabancı Film: Proje: X 13.45 Yabancı Film: Prehistorya 2 15.05 Ya- bancı Film: Cobb 17.15 Yabancı Film: Yakıcı Mevsim 19.20 Yabancı Film: Kaygısız Kelly 20.45 Cine 5 Haber 21.00 Yabancı Film: Aşk ve Zeka 22.40 Yabancı Film: Saklanacak Yer Yok 00.10 Hot Line 00.45 Taciz 02.50 Kapa- nış 05.00 Kültür-Eğitım. ©(0 212)225 55 55 10.10 PolıtıkaGundemı 11.00 Haber- ler11.05DoıtMevsım12.00Haber- • • • • • • ler 12.05 Ekonominin İçinden 13.00 Haberler 13.15 Ankara Panoraması 14.00 Işte Ha- yat 16.00 Haberler 16.05 Hayvanlar Âlemi 16.25 Küçük Soytarılar 17.00 Haberler 17.05 Çevre Ak- tüel 18.00 Aşkın Yüzü 19.00 Ana Haber 19.45 HBB Spor 20.20 Engür Kalender ve Istekleriniz 22.00 On- da On Haber 22.30 Ankara'da Gündem 24.00 Ha- berler 00.30 Engür Kalender ve Istekleriniz (Tek- rar) 02.00 Çeşitli Muzık. S (0 212) 281 48 00 07.00 Bu Sabah 09.00 Çızgı Dızı. Vahşi Kedi 09.30 Yanşma: Tatıl Penceresı 10.30 Şeker Kız 12.00 Sızin Istekleriniz 13.00 Haberler 13.15 Dızı:Şeyh 14.15 Yerli Film: Yeşil Kurbağalar 15.45 MuzıkSetı 16.30 Yerli Film: Sönen Ocak 17.15 Haberler 17.20 Filmin Devamı 18.15 FoksıShow 18.45 Modeno ile Harıka Masallar 19.00 Ana Haber 19.50 SporaBakış 20.00 Hava Durumu 20.05 Yanşma: Altına Hucum 21.20Haydi Düğüne 23.00 Top Secret 00.10 Güne Bakış 00.45 Belgesel: Jamaıka 01.35 Yanşma: Tatıl Penceresi (Tekrar) 02.25 Kapanış S (0 212) 289 01 63 07 -°° G u n e Başlarken 09.00 Haberler, ' \ Lifestyle. Ekonomı. Gundemdekiler,"! Yurtta Bugün 12.00 Günün İçinden ,4 14.00 Haber, Lifestyle. Haber Özeti, Ekonomı, Dünya-.,y . da Bugün. Yurtta Bugün 18.20 Gece Gundüz Festival - 18.35 Gündemdekiler 19.00 Haberler 19.20 Ekonomi •_ . 19.30 Sporda Bugun 20.00 Haberler 20.10 Haberle- « rin içinden 20.45 Ekonomı 20.50 Spor Gündemi 21.05' - Belgesel: Evita 22.05 Dünya Gözüyle Anadolu 22.40 Gece Gündüz Festival 23.15 Gündemdekiler. ® (0 212) 213 03 33 \. 07.00 Clip's 08.00 Türkülerimiz 09.00 Çiz- ' 9' F l l m O9 -30 S e k e r C a d l 10 -°° Kadınca ' • 11.30 Yabancı Film: Bu Gece ve Her Ge- ' • ce 13.00 Genel Haber 13.15 Belgesel 13.45 Çatlak- - lar 15.00 Dizı: Kate And Allıe 15.30 Salıncak 17.00 Ali -. Babanın Çıftlığı 17.30 Müzik Hatı 18.00 Gülümse 78.30 , Eko Bugün 19.00 Ana Haberler 19.40 Cümbüş 20.30 ' GerçekKesit21.30TapOn22.00Dizı:ŞenOlasınNu- >' ri Bey 23.00 23. Saat 24.00 Yabancı Film: Vikingter. S (0 212) 256 82 82 ;.,- 07.05 Gündem 09.30 Ana Haber 09.50 Eko Start 10.35 Borsanın Şirketlen 11.10 Para Ra- ^ poru 11.35 Alışveriş 12.10 Para Raporu 12.35 , KANAtE piaj Voleybolu 13.00 Ana Haber 13.20 Ya- ." bancı Klıp 13J5 Dünya Modası 14.10 Para Raporu 14.35 •" Alışvenş 15.10 Para Raporu 15.35 Piyasalar 16.10 ' Para Raporu 1&35 Plaj Voleybolu 17.10 Eko Fınish 17.35 Yabancı Klıp 18.10 Eko Fınish 18.35 Dünya Modası ,,- 19.35 Hedef Üniversıte 20.30 Ana Haber 21.10 Eko ', Finish 21.35 Fınans Dünyası 22.05 Haftanın Sohbeti. S (0 212) 282 51 00 > 08.001 Numaralı Hit Videolar 09.00 Klip ", - >* Ekspresi0.00 Kültür Sanat Rehberii 1.30 Alper 13.00 Spor Hattı 14.00 VJ Burçın ' ^ 15.00 VJ Pınar 16.00 Nefise 17.00 Banu 18.00 Cen- ".: terfresh Poınt 18.30 Number One Mega Beşli 19.00 Özlem 19.45 Haberler 20.00 Verdure Time 21.00 Ha- ,-J berler 21.15 MTV Plaj Partısı 22.00 Haberler 22.15ln- 'i gıltere nın Bir Numaraları 23.15 Klıp Ekspres. ' S (0 212) 503 87 14
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog