Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

@ ÇAĞDAŞ YAYINLARI N E Ş E A K ü Z Û M D 0 S T E R ö ğ r e t m e n i n g ü n l ü ğ ü 200.000TL Çağ Pazariama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsogut Sok. No 9/B Cağalo;lu'lstanbul Tel 514 01 96/95 Posta çekı no 666322 Cumhuriyet <Ş CAĞDAŞ YAYINLARI M î T Ç E T İ N K A Y A % zâhfibak *sanar<ia bulaştı kan Çağ Pazariaırte A.Ş. YereSat&ı Cad Saltamsogut Sok No 9 * Cağalogiu/lstafıbul Tel 5 « 01 96 95 Posta çekı no 666322 74. Y l SAYI: 26204 / 75000 TL (KDV ıçınde) KURUCUSU. YUMÜSIUDİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADB NADİ (1945-1991) 5TMMUZ1997CUMARTESİ Sabotaj REFAHYOL, Kınkkale MKE'deki uzmanların yerine tüpçü, turizmci, öğretmen ve teknisyen atadı kadrolaşma Su helikopterleri geldi îlk yardım Israil'den • Kınkkale'deki patlamalann ardından çıkan yangınm söndûrülememesi üzerine Dışişleri Bakanlığı'nın Israil, ABD, Almanya, Hollanda, lngiltere ve Fransa'ya yaptığı yardım çağnsına ilk yanıt veren ülke Israil oldu. • Israil'den gelen havadan su boşaltma yeteneğine sahip iki helikopter ve bunlann teknik gereçlerini taşıyan bir nakliye uçağı dün sabahtan itibaren Kınkkale'deki söndünne ve soğutma operasyonuna katıldı. Fransa da 3 kişılik U2man ekiple çalışmalara destek verdi. Ml7. Sayfada Notlar Uzunbir felaket gecesi SERKA1N DEMİRTAŞ KIRIKKALE - Kmkkale'deki askeri mühimmat fabrikalannda önceki gûn mey- dana gelen patlamalar ve büyük yangından korkarak kenti terk eden Kınkkaleliler için gece çok uzundu.. Şanslı Kınkkaleliler, yaklaşık 1 saat uzaklıktakı Ankara'ya yakınlannın yanına giderken. kentten uzaklaşamayanların bir kısmı geceyi Kınkkale Ünıversitesi'nin yurdunda, en şanssızlar ise arabalarda, oto- büslerde ve kamyonlarda geçirmek zonın- • Arkası Sa, 17,SiL4 'te Uzman görüsü Çarpık yapılaşma • Prof. Dr. Ilhan Tekeli, "Türkiye'de yaşanan kontrolsüz ve plansız kentleşme bu sonucu doğurdu. Buna göz yuman yönetimler. İmar Bakanlığı, belediyeler, gecekondu yapan halk, kısacası herkes bu işten sorumludur" dedi. 117. Sayfada Vurttaşlar, aşevinin dağıttıgı pilaM alabilmek için uzun kuvruklar oluşturdu. (Fotoğraflar: HASAN AYDIN) • REFAHYOUun ıktidara gelmesıyle genel müdür görevden alındı. 7 ay boş kalan koltuğa emekîi Tümgeneral Recaı Önder getirildı. Patlayıcı madde uzmanı Mehmet Çelik, genel müdür yardımcılığından alınarak, yerine öğretmenlik formasyonuna sahıp olan Doğan Mahmutoğlu atandı. Pınnçsan AŞ Genel Müdürlüğü'ne RP Kınkkale Milletvekilı adayı, mesleğı turizmcılık olan Murat Yılmazer getirildi. Çeliksan'a da, DYP Kınkkale Milletvekilı Hacı Fıliz'in akrabası Yılmaz Altan atandı. • Atamalardakı partizanlığın vardığı noktaya en iyi örnek Hurdasan Genel Müdürlüğü'ne yapılan atamada yaşandı. PTT hat bakım bölümünden emeklı, sonra da Zonguldak'ta tüpçülük yapmaya başlayan Rafet Kara. Hurdasan'a müdür oldu. Antalya'daki pıl ve batarya üreten Anpıl AŞ'nın Genel Müdürlüğü görevine de Van'ın Ercış ilçesinde seçimi kaybeden eski belediye başkanı, turizm yüksekokulu mezunu tsmail Hakkı Erdinç getirildi. 1/7. Sayfada Sabotaj dahil her olasılık araştınlıyor. Ecevit gerekli önlemlerin alınmadığını açıkladı 'Uyardar düileıimedr • Emniyet müdürlüğü. Kınkkale'dekı yangında sabotaj ihtimali üzerinde çalışmalannı sürdürürken askeri uzmanlar, yangının yeterli önlem alınmaması nedeniyle büyüdüğüne dikkat çektiler. • Başbakan Yardımcısı Bülent Ece\ it, fabrikada 1993. 1995 ve 1996 yıllanndaki denetimler sonucu yapılan uyanlara karşın ciddı adımların atılmadığmın görüldüğünü kaydederek "Gerekli önlemler alınmış olsaydı, sabotaj yapılsa dahi bu kadar hasar meydana gelmezdi" dedi. • 1 7. Sayfada Kmkkale'deki Makina Kiıma Endüstrisi'ne ait tesisler korkunç patlamalardan sonra harabeye döndü. Kıbns'ta ödün veren vereneÇİIIer'den SOIira mÜStesar Dışışlen Bakanlığı görevi sona eren Tansu Çıller'ın, ıç politıkada kazanım amacıyla Kıbns polıtıkasını zayıflatan yaklaşımını Dışışlen Müsteşan Onur Öymen'ın de paylaştığı ortaya çıktı. Öymen'ın, bazı Avrupa Bırlığı üyesi ülkelerdekı muhataplanna "Türkiye "sız bir AB'ye Kıbns'ın giremeyeceğı" yolundaki Ankara'nın temel tezınden önemlı ölçüde ödün verdıği belirlendi. MArka Sayfada Liderlerden ortak bildiri KKTC Cumhurbaşkam Rauf Denktaş. 9-13 temmuz arasında New York'ta yapılacak görüşmeler öncesınde strateji gelıştırmek üzere Cumhurbaşkam Süleyman Demırel'le bir arava geldi. Iki lider görüşmeden sonra ortak bir bildiri yayımladı. Bıldınde Günev Kıbns Rum Yönetımf nin AB'ye tam üyelık yolunda atacağı her adımın, KKTC'nin Türkiye ıle bütünleşme sürecinı hızlandıracağı vurgulandı. I Arka Sayfada Keşfedİlmeyİ bekliyor Adı. sıyasal gergınlık ve savaşla anılan Kıbns, bu imajını düzeltmek için kollan sıvadı. Türkiye dışında, diğer ülkelerden tunstlenn aktarmalı olarak adaya gelmesi ve Rum tarafınin. KKTC'yı zıyaret edeceklere engeî olması, ülkenın runzmını olumsuz yönde etkıliyor. KKTC Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, ekonomide güçlü olmak için turizmi gelıştırmek zorunda olduklannı söylüyor. • Arka Sayfada Telefon numaralan belirlendi Emniyet (tinliyor• Emniyet'in, DYP Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın genel müdür olduğu dönemde çıkanlan Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin kararlanna dayanarak. cep telefonlan dahil, çok sayıda telefonu dınlediği belirlendi. Aralarında Başbakan Mesut Yılmaz'ın da bulunduğu bazı siyasiler ve gazetecilerin telefonlannın dinlendiğine ilişkin iddialan araştırmak üzere kurulan TBMM Araştırma Komisvonu'na, "mahkeme karanyla" dinleme yapılan bazı abonelerin cep ve normal telefon numaralan Içişleri Bakanlığı tarafından ıletıldi. • Komisyona ulaşan belgeler, aralannda ünlü polıtıkacılar \e üst düzey devlet görevlilennin de bulunduğu kişilerin dinlenmesi ıçın teknik donanımı yaptığı ılen sürülen eskı Emniyet İstihbarat Teknik Daıre Başkanı Osman Ak"ı da yalanlıyor. Ak'ın, komisyona verdıği ıfadede "cep telefonlannın dinlenemedığinı". dınlemek için ABD'den son derece pahalı cıhazlann getırilmesi gerektığıni söylemesıne karşın komisyona. dinlenen cep telefonlannın numaralan da iletildi. OTŞE Sfflm-n iiaberi • 5. Sayfada SON ZAMLAR YANSITILMADI REFAHYOL mirası yüzde 78 enflasyon aldatlCI REFAHYOL'un iktidarda olduğu bir yıllık sürede, tüketici fiyatlan yüzde 78. toptan eşya fiyatlan yüzde 75.7 oranında arttı. Haziran ayında fiyatlar bir önceki ava göre, toptan eşyada yüzde 3.4, tüketici mallannda yüzde 2.9 yukseldı. Ancak bu oran, zorunlu tüketim mallannda, ekmekte yüzde 18.8. şekerde yüzde 11.8, yağda yüzde 8.9, benzindeyüzde 6.8 gibi yüksek düzeylerde gerçekleşti. • 6. Sayfada EKONOMİDE ÖNCELİK BÜTÇE Özelleştirmeler gözaltma almıyor • Yeni hükümet, ekonomi programındaki öncelıkleri bütçe denetlmi ve kaynak arayışı olarak belirlerken son dört yıllık dönemde gerçekleştınlen kuşkulu özelleştirmeleri masaya yatırma karan aldı. Bu kapsamda ilk aşamada Et ve Balık Kurumu. Süt Endüstrisi Kurumu, Petlas. KÜMAŞ. HAVAŞ ıle Anadolu Bankası. Denızbank ve Etıbank'ın ıhaleleri ıncelenecek. 7. Sayfada BORSA ûDun 1918 Öncekı 1912 DOLAR Dun 149.300 Oncekı 149.650 MARK Dun 85200 Oncekı 85.550 ALT1N Dun 1.566.000 Orcekı 1.605.000 B U G Ü N Cumhuriyet'le GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Ha 0 Kala, Ha Bu! Kesıntısiz 8 yılın önce "pılot bölgelerde" uygulana- cağından söz ediliyor. Pılot bölge namıyla sorunu bir yıl sonraya ertele- mek, MGK kararlannı ve Türkıye'yı birbirıne katan olaylann kaynağını unutturmak! Yapılmak istenen bu mu acaba? "Böyyük Türkiye"ye yakışmayan bir başka gerek- • Arkası Sa. 17, Sü. Vde Beşiktaşh Oktay'ın acı günü GUNDEM Milli tutbolcunun eşi Yeşim Derelioğlu evinde ölü bulundu Spor Servisi - Beşiktaşh mıllı futbolcu Okta\ Derelio^u'nun eşı Yeşim Derelioğlu, evinde ölü bulundu. Oktay'ın Beşiktaş takımıyla bırlıkte Rıva'da kampta olduğu sırada Dıkılıtaş"takı evinde akra- balan ıle bırlıkte kalan Yeşim Derelıoğlu'nun. aynı apartmanın en üst katında >er alan kendı evi- ne çıktığı sırada girdıği bunalım sonucu ıntihar m Arkası Sa. 17, Sü. Vde MUSTAFA BALBAY Bombalar Once Devlet Çarkında Patladı... Bız Türkler, köndımızı överken de yererken de abar- tırız ama, "Turkün aklına sonradan gelir" sozunün, Kı- rıkkale ıçın eksığı var, fazlası yok. Bu tür felaketlerden sonra ne-yapılması gerektığı M Arkası So.17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog