Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 TEMMUZ1997 CUMA EKONOMI / PARA RAPORU BORSA VERİLERI Endeksler 336 9B«Rm OTfeMTttai MtloıftSa üGfrsa «htfea OUfasan I k U 6<J ftısÇrato Mkptıp-* Mtan-r-iM MMM BünM HltatC Bıleşık Endeks Mali Endeks Sanayı Endeks Hız"ietler End Onceki seans 1873 2053 1753 1848 1. Seans 1891 2074 1772 1868 Değişim (%) 0 96 102 1 08 1 08 2. Seans 1912 2099 1790 1864 Değişim (%) 1 11 1 21 1 02 -0 20 Işlem Hacmı 27 480 405 949 320 BORSA (1. SEANS) 3 TOMUZISS? HısseSeaedı OKtkı En Dı toesı 7ı ' « « o r t ı r a l ı :Jtea Mlt«B-M HiÜMIM •4255 (300 5W 1551 UXO 12253 IM 1225 IM 5 li »M an» î • m 11» <xc !!5» .. ..._ '1233 IM 2« a * Kİ9 Sff 26 Ate m İM 53.GCC IJH 39CC «a UC-ihtta Il.a i 2325C öfeıaSfrra 35 50C 23 XC l "SDOC 383 E •ak-Tıiı 391 BafstoaSan 092 EÖ2sE*r3Ctt HMRBn SFınMnpıı BFmtaglL ıcoFamm ın fmimt F U U I IU I «VMNS IWktWI inBMTttn 1&T • i t o Fatmaan ratMap ••;ir«şSotr2 115 H*| '«frplC-eM-» ll7rgM>T--* ntEta mpÜMfa- ıagiF« TZ2 T btankas lAl 129 \SOF 131 ESS ISbı Şb-jjtt*- «iıtMkm «laMMı Ç 42toıaB tCBto MMİlkl I C B l M ••İCCC "4İ5C E3Û3 i« İM İM 15S 1525 •:TC -<ra "4CC "33 i'stfl '1503 18 M 2a 1 7 1 5 1 1 3 1 4.1N ZJI IM SM 11250 ' 50C 2«M *6M ita ii5i 27300 2 9 0 1 5.100 6.300 ın IM 17» 17 » •90CC1 M 415t Î3S0 11» 340 ••m İM IM 1JB m 8.5i «M IM 4*K 1151 *• sxc 11» IN m ım İM 3"3CC 11251«M ıa ' " S 12.3OC IM IM 2feXC X5X /M l « 2.75C 2Ü; 33» İM 53CCC 5<00C 4EI İ 53K 1JI 53K 1JI K» 4Sİ 5130 IM 17M 1JI IM K» 17M IM m•ı~\ İM IM BM ıa IM m5.25C İM !M SM IM a16TC İM flM İ Mj«ı O.M 14 M s * IM 4M 430! 533C "400 •2000 a.751 1111 Uli IM 5.2» H.5» 2âXC 3M 1751 ••"SC 1:29 4XC 3.M MM 96C 1<25C 353CC I I M IH 2M i.* UM 56J0C iia •m I M 2*5 30C JK İM 530ÛC IM 330C IM 17 M 2503C IM IM ';M İM İİM İM 1551 İİM 2ÜÂ3* 850OC 2O0O3 7M 2S2.5O3 17i I H 0..3C :"\ SJI1M 521 !»• IHI 299.330 1334.: 4 Û9':' " i " 3 •66-30» 12-85 »JM 2LS3 İKM IH 2 5 M I 2.2H 5M7JM 1117 2KM S2R "6tlC - - ı 11İ1M 141 «I 11751i 11W 226». "û- 33-3GC 6-39 t l M M 11H ÎU.M 17 * •55KC -EÜ3 UÎ24,434 ItH 1M.M 4232 2990CC 3 1 1253.2M UM 7!t M 14M 3O5.0CC s»5 532530C -:~: •%XC -"?a !«.M I « B3M C! 4S7M 1V7 115M 283 2.I4LM 2151 •22K x:ü 2CI15S 1281 2i'32I X. ITfiM ) M s<3X 24: CÎ; l.«4M 117! 'x','t t V 1I7Sİ5I 1157 ":». :::"' 1HM 4117 »E :S5" 1JKM 1211 İ1£M 1İH 2JK 2t:a IB7M I'T] IÜ4.M M J J I '6i". 2J97M IMM I2M «n U4&M 158 2 «31 4557 nüj» net :-923S 2 3 2 1 nooo 3»r 270MO 13İ95 7İ41M T3H 58453 2S3C' MJI 173 115i 117VI 211 21» 1,M 1 « CM «5İ •375C 1425C 4250 4300 •82a: 132SC 34250 2-5SC İB 1175 ıııı HM 1525 1575 7M TM 1251 Iİ.25I !S5I 2 M •80C 1375 !2B 3.H 2M IH 1M 1175 1,5i IM IM 425C - m 4İ5C 111 1.SI İM II5İ 11M 11M Sü 27M 27M İM 7M ' M IIS M» 14» IM 5Eİ 4H 151 İM İM 154İM15MM SMM im RM ıi M 1"75C 13.300 •l*. 1525 » M 2175 I6J30C SC30C *47lmmM-p-i İM t«IM 12251 ICI 4N IIM n» SSİ İ M IM 1551 8BT 16' M*.**! le-unrıtacn «1 su_1B*ta7rW «Ma T7t 9Mx DUtatteA. 7'OBfflr j asar \lihihm 175Pâın 17i fta mteS 1EMB SM tSMtaalljı !M 167 lUsBetEltMtr 5M lilMTıptt 1175 9CS •=-s*s» tMSıhMı 1E&; ISSMM •y" ScnrEPannJcu ISbvNsnn 293T3i v atn-O- 13X JI . '"250 ıs:cc 11M 13251 56ÛO 56CC İ1I İM UI İM 553 21C • :-"5 1 3 1 'A Hl 2-4T5<B 2!TJ»DB HİTMs mm !7HH-*o BltalSmt' 51» 22] MfFisallf 'M0 225 Wti İH0 2Z7MIS*pm*ITQ IKI "ana&it 13751 233l« 234 r « in 1121 5853 1MJI : 131! SM SI72M 1HM ... İİM İM 53e OGC " 3 9 «7(71» 1SJ7 1111575 !M lütM İK UM 125 45 MM !W VM a» 1KM 7» 721M IJ5> f'ttt 'K: 575M U H OS3S 15M IJ:"'" 1 ' JJS 51CM II Tl 71H İ3t •"Sjs: :.'» '«M 1571 ninin c 47 M 117» 777M 21» 1HM İM 211M 44251 251"3OC -1C3 189006 425" T23CC :"9f 5322": 2436S 1K2B 1B1 41I41M 1IO4 ZIMM 15a 2B2M 72» •riM IIM 'mm iM 295763« -:J" 24K.M M 2I7İM IM IWM İB QM 23,51i lÜTM İ21I CKM IH 37SM !W 1İ1M «a (TlM S7B İ5MM -.-a '-X •;•T -: İS1İ »51İ : c 73İBC " 3 C " 3«2S" '495 WİUm 2D4 8,'5930C :32 •!i'M ;ır 2H2TSI! 11W 1I1KM T 2£IM 14532 'SM «331 MM 132» 232M KC 'CI i» M M İM7 233IM 11 m •«JOC s'St 6 3 : :ss ija 253 1150 i 1 » 1J5İM İK İJ551I İİ7İ HJ1M İK 1ÎM !.E 4H41S 13 tl! &M il« 5KM 1271 5« 35M !.?» »M it«sn m 451 til 171257 1İ7İM İK 3Î5;: ."% 3CM 551! 12İ4SM 2H UU1 IH 72M 1K 10K1M 1112 2I1M 11K mjnjss »ı 11.CTM 2111! !S930:C 12535 2C*:'. 35f eiM ı IX 1HM IE3 BORSA (2. SEANS) 3 TBMHUZISS? Onceki Es [n is« yiksek siefl'as 1*4 7ı att MlDTıstıl 3C" III «UFİHS|Taı| 2 »fâ.'t»ı Cotre 326 Uerv ı I"» BMrtna B»alıot 320A1İ3SVJ— B 1 « H 0 BSkM BvâıBat B T.52 Boıassn E3CMS IM 5«C 6X •:•"•-« ]_• 2İ75J 2275 S3CC S23C 11251 24251 '95K 2SJ0C L iti 321 17M 11» •35: 415: IM VlM MM 111İ •55: 2M rx 3DM 11» •ı:>x2«5M Hİahbı İM Klra UM İM SM "ni 11251 •ia VM :t*.<3 1 1 * 5 İ Î1J5I s.:03 2CDO3 252M I 1 » İS5 Ifil 5M 11M İTİ 1225 2S5C 2i k 11M İİM 35XC 3CD0C «!i İM •230C 4551 III 11751 2125 • i m - Ûs 4251 U7» UM 1İX 1575 7300 •3İ5C 2» •325 ,*$ İM 21M 3850 2İX 45 500 51M ' 353 IM :3X 7M '£25 •4203 .. 77i •330: -S.3ÛC H.M 22İH 4303 4201 _12S 2JZ 5203 ll(. I1Ü 11751 MM 245M •9253 13T0 2"M3 2S.IC IM I M 1-30 :2t0 17M 1IJ5I 117H 1İ M •s: 25C4 50 IH 425C 41» •4.Sİ 1)251 C'5ü 1JM İM UM llli IIM '2"S3 14H 5303 •600 '3 "53 7H •2.30C 22M 4 I !M 53CC 52CC 11 SM 245 M 1350C 2750C İM 320C 'IM t!M '35C 420C I N '9"5C t!M 3K 11300 « M ıw£03 IH 2M !H 29500 3CXC 35İOO 3cXC 115» M M • "5C -225C 560C 35OC 245M 247M "ECG !M U» S3M : • ! 2H 3M S4M51M 54M 4'x - S SSCC 3XC l » I M •f "5C '"2K ÜM 27MM 32X M n UM «79 "K"3CC 9.13C VMnnB efloc 5900 .. .. K.M »M 350C 36X -50C <İ5! UM 14251 21M 21M ü!Ol £.300 1350C 20300 "200 " M ».M 2S5M IM IM 15» ıa 15i İM ı£ «» •6CC 1550 •m 1325 1JK 3J0O 1250 1350J 19O0O -1000 23000 24IC "600 8 0 550 600 4550 M17! 3^=9e! 2IC 7800 550 47X 11M 1179 117» 21JH .'»300 3505: 32500 335OC IM IJ»IM IM 2OC İİM 7M îS « •15i MM """" 2275 İM 3B9Ef*a MtaPUI «BvılınSa KEnmliiMi B E p h Ç iB E n p h 3&4E2İ» H âerScaGmr F ı s a s C66 Fnsltrmr MtaıFinll X F^narscarfı 3" FtrarsYlrr 1 F l ^ a HliaaiM INEıfefi tBtta 2125 1M 43İO3 44M3 11» MM 4M 4J9 İU» HJM 24J9 25M J325 107! •:aı 105a •S5 16CC 7200 740C •2İO0 1300C 2.» 2.H * T5 1B5C 96C 4SCC 1 4450 SJI : 9 3 2125 5X00 ç 2C JdısatFnare İM 3J0C . .. 225C 45X00 4550C S"M 5I.M C60 I1M •E5 IM 36300 UM 2.303 3 "A 247 M "3CC 2H 14» 54 M 4 '?3 :30! m '7303 UM 520C a «7» 5.303 3300 RM 3.550 450! 142» 217» EOOÛ •95C "203 SSM IM 1500 m :4M SM 1279 •625 UH 122 3,350 '3.000 23.750 '703 4650 117» 21M 35 OCC 33SCC IIJM 7 * 1200C IM M MJH 2.251 IH 4352C 14 M 43» 1!.5« 247» 105C 1325C 1525 T30C 1 SOC 35C 4503 İM 2429 İM 1B0C 2125 1C75 1179 •!*. İM 2» I,M 119 1,M K500 110OC 26İC0 2" OOC 6300 "OCC '4250 14 "3Î 4503 495Î OD «50C 11M I M 4251 •110 27 300 "5Ç *i ~5G 435J ü û ] E4O3 «50C 54X 9 1275 IM !! • 15"5Î 2"30C 530C T5C "•asx İİM 66C553 "-:30C R M Ü M 713 30C BM *--CC H852 114 M l » 2J62.IC 5303 3"4432C '596 32* XC '3"S 17» 75» 7» u9E3a '223" vtm *IM !.*.M !i« •L13CC B&6 I:i1303 5İ"3 IJÜ 11.571 1G4M I42.411 •153300 19482 2j4aocc 2"499 aja.m t« •24143CC C*43 t«M 17» _41tM 11757 '22İ3İ 42C6 İ75M in 664oi5« 2C3' UtiM 14» £8O3X 952 ! 2 Ji3âC " CC2 İK.M İ1S 4T2.M 1I2B 2 - DX Kc 412.M 1W :265O3Ö 2552= "K3O3 2999 1S7475 M H ;:2;"5: • Si 2*50300 3E99 15LM 2472» lWül 2171 51174JI 1427 55İ.M 5121 "•CO. 4 şc aa :r 44HM I1Tİ t3K3o: *en 122M S11 5â30C 534 1124M IH 1I7M 1I2B Z5:-00C 6B" 26tED30 -3S: UM İ4K jtzaec :~55 1:538254 :JOC 1411M -1S4 57HJB nm 5ÎJM 3*39' :*tH 133TC .54 00: us 1 Ü41221 254 W .]?.*. >JŞ 2IZSM İ M 1112M 1151 K1M 5417 17KM Üİ22 59139TC 1E5 1J5.XC 1998 1».M İ711 S950CC 12« 15.3C80CC 1EC3 68C0CC 1930C 123 OOC SSl 2İT30C 759' 5733CC 46£2 1171251 11M M M 21 S» 33350C 3439S 4B4MC 32.S9 14TM »171 1IJ51M 17» 1ü"30C -2.14- 5İ1IM 454i 2HM tl» 12717M 124 2244M 153! 3300C 4414- 14S.M 1424! m 4» 11İ1M 1U« 414İBÎ 24117 59000C ' G S O 4J52D0C 1525 7 4.1CM00 1361 914J0C m 17 İ İ M 2JM '»14800C '3-5 "LŞ15O0C 9U T4M.I71 5JB 1M.7II 24J> ST45.M m '3Ü75COC İ752 248000 2.169 362.Î3C 45.1V 111755i S7J» 1«9MS '050 2tM 11744 'i66"ao: *fl5û 21 « M urc Iffii 1255 1I77IM 3271 5O-OO0 13740 57303 2654 •4-5D3C E365 =31-605 '445- " Î 9 M 3 4"f 351'MO E4-6 194515 6S7VJ IC2.M r75i 0 ISlÜklte 127kTMıMif « M H M I I lHIMn 121 (KMHHHJ 4 <CÇ v 3BrT "£ fentûda 1Î7 Cpffita GptıiM. 3£ <et£oe< MooSs 3c Ksrvûca tj| tMB) CvMin '4J KjTÎÖS 113 Kfftâs *£ KLtafvaPofsee '•!£ UoKaJfe ^V*reTakn 14SİRt 153 fertsk 154 HflJl ::'.' js ; V ^: 159 fertııCiKiflG iC y^ryıâ' 'ilMlUi 1!2 tetrt'iuiiıl 1Q Noıı lUta <S4lıts 6i ^*teC•^eT: 18 hOHMi "" \f~SZ') x Cfa" "*sa 'SCHnjısa İ İ M J £75 :.Ti3 12 M 43'. um4CJ}] •3253 !3aCO3 İM E3X ıca!Ş X.JX IM 1T0 •3.İC 15Cİ «M IM £2D3 vaLM 'D"3)3 "225 4350 I H 171 ""K İM IM IM CM :3CC 7M 'C3CC 5'5C 5TC "3 CaurOBtusto *. 5.3CC "1 Ccsan "2 Cz Fraıs ^öjniK "3RS» riFnMn "SFTBI "3 Psnteıt^ırer ••^ f^narEı ;33P»srSut '12 PtMa 33 CaS^rrsSssc 3SH 133C 55 XC 1* «.M 14M •351 "İX m: 21i İM "53C r»1_47J "5*5 •"00 5M 12 M 4il UM «100 '3J3OO 325ÜO0 İM :T0 TTC I2İ '25CC 73 3X IM 1101 4500 13JCC ESX •ECC •;si 4M - -;^ E'OC 3H İM •S30C '3C 4"5C İM IH *3"5C İM 1M IM l'Si :U 7M 133OC 5.3OC İ53C 5.300 ^300 1 ^ 54 30G IM 4Uİ UM 1250 "2CC İ350 "3CC 21251 ıa"İC 11M 1,525 ıc53a 5M 13251 . / 15 Si 41C0C 1325C 333 OCC İM S3CC '2253 İM :3a Î-JCC ISİ •5CC 460C 1İ 7 5C 660C 12» 459 • -^ 63CC IH ITİ T300C •22! 4933 1T| İM 202s: LM 18 1» CM 'ım •05OC :23C 5 1 5503 BCDOO •'J£ scaj IM ÜM SM '35Û3 "4CC 3450 "20: "IM I H "60C 11» IM 2300 î2X 5M 11251 S * 4.351 '325! 330300 LM rx•2330 IM •2'5C T33C IM •1253 4.553 •351 5 ?f 12,» »a iti tTN *2X ••SÜJ 37H 3M 2303: LM m 425H H IM •C0O3 50a. 56H 53CC 10CC 21 54 OCC IM 5tM 35M 1325C "21 -•x22M IM "653 IHIII7 13a'M 222MM 4^0*0 IS3M 4a6'jX fico: '33300 12DM r.-jx 1U7M 436Ü35 •ı:03 l « i 2'3CO 1J» T C03 23 JX r!300 44!y"S KM 4KM S3XB3 4862CO3 22N5M 1»M "564?3 4 3'*- 3 1 "!' •449:03 42E M t1(T]T7 '6;;:u; 2İ4SM » M «.H M 272IM 33:O0 13537:OC 1231122 2136:50 51253X 1403 3CC 439335 6XC 1J5İ15I 1İ7İ71 1İOM 45i JOC 2138C 2631ÜOC ••972i; 1215M I4İ1M •345IC 11* 15B '395 \1 4:" 35» 4u,4E6 .-J.-7 325 "2 İ.3T £TX "969 I » *2 TC c 194 ıcı11ÜT 455- '3546 !6CC 1!C1 4M ••5C E'32 3» İM T 4 1 123 4S22 ım3774 1339S ifil1J1I İ K 42271 •132 7.» •123" 536' 5,532 53"6 •232 54333 •122 AM 14.731 •Q39S "284 142 "396 2214 U74 •umvsT İ5IUCS 91 SAS» -»Srfas 35 JHisSseCâr J4Ss«t2r* irSg-K-Mtı '3EScrnezHarH1 2KTÎImı »IT o*aşO1cmocı ^îfi "3nsj"Kxirç 21i 7i» L'ilıV'i-sısalKr 23İ *xz?" H'ras 2j;iwl-e*ljıos 21511 14» 4»: sco: •653 ics **50C 931; 9a" 3CO3 İM 631 1» IH IÎ7S II» ıa 2. 33 6403 4-51 105 LM E.M 8203 ÜM "ÜOC ;joc 7U IH IM roooc 110C 24a s?c - suc <!• 242a: 1251 İM 1125 IH Sü 27» MM :=cc •şçc '5a. 1H -K tl3C 171 2175 •"25C 1""5C "OCC "1X İ M 1.M 3TC 33OC 29££ 315C SBCC 320C •2T5C 13.30C 5 M 5 1 i 630C İ M 2 M I E'I SM 2M 1225 10» 1!M 19 41i •.•:: -za !45C 55OC 41 SC 4İB3 2 7 1 2H İ40I İM 15511 ~m 51M 7100 '503 :a: 7M 2151 İM 69CC 1425 14Jİ IS25 KM HM İM IM 365 OCC 3TJD3 )1« !M 3» IH 5M 57i 'JSOO 4551 135C 4 1 * 140X '4253 303 'Söfl 24 0X 2433 I2.M 1 1 M 1551 1125 I M İİM '•a 41i 653 27M Ü.M ii: 501 2.İ75 TİK •'X IM 9903 3003 9003 •!75C 5711 fj33 !M 2M l « 11M I7H 2'2: 6103 4 3)3 2M İ9D ÜM 52 M "003 I1Z ım m 1M UM »m IM 3te 003 İM 1M SM 2403 •603 •n 159 14000 •soc 2425C UM :BJ 1151 41» «»» S« 11 »M tSjK SCJM 3542 4925300 6'45 70902.330 •« 22,77114i l,m 4296X03 1*495 5C8"JO0 "CS 7,413» 1,421 "53"'64 9844 3 2 5 300 3C22 "60CC 90C2 296.0CO ' 2 1 II» 5,H 2*000 62K 311» UM 11» 2M »M 1393 İMM 11471 41C7M Iİ1İ "34:j:c 2'35 '23CM3 S C 62825 i'433 52717721 27B 171M İ423 ITfM X153 356365ÛT 822 1S1I1I S15I 36C43CC "OOC 3* 331'4c 45c 425 TC 2 3S 12«M 747! 171H7B IH7 2211M I3C S.M2N B,4C 235BJI İ K rjJC *"34c 2.MM im 1759IT jH 1İ11M SEt :?:•£ 2«i 13"6S33C 3343 «1 ıc - rs *.1XM IH 3ÜXC •i'tr 44["3'£i - 0 " •£O2)X 24092 ilSaitf 12711 5877IS12 1 « İKM n» 271S4I IH Ek bütçe için kollar sıvandı. İlk aşamada memur maaşlarına yapılacak zammm oranı görüşüldü Seçenekli zaııı formülü\NK\RA (Cumhuri>et Bü- rosu) - \1alı\e Bakanı Zekeri- ya Temizel başkanlığında yapı- lan ılk çalışmada, memur maaş- larına temmuz avında yuzde 21 ıle yüzde 25 oranlannda ıkı seçe- nekli zam formiilü üzerinde gö- rüşuldü Maaş zamlan ıçın bütçe ola- naklannı değerlendırmeve çalı- şan Temızel'e sunulan raporda. REFAHYOL hükümetının yılın ilk 6 ayinda. buyük bolumü RP'iı olan beledıvelere. ayrılan öde- neklen dışında 35 trılyon lıra pa- ra aktardığı bıldırıldı Aktarımın 15 trılyon lıralık bolumunun 54 hukumetın son 15 günlük döne- mınde \enldığı ortaya çıktı Malıve Bakanı Temızel'ın. öncekı gün bürokratlardan tüm butçe harcama \e gelırlen konu- sunda bılgı aldığı öğrenıldı Bü- rokratlann verdığı bılgıve gore. butçe RPGenel Baijkanı >ecmet- tin Erbakan'in gelırvegıderle- nn e-fit olduğunu savunduğu ocak avında 125 tnlyon. şubat avında 120 tnlyon lıra açık verdi Bütçe açığ!marta\ında3avlık415 tnl- Malive Bakanı Zekeriya Temizel, bütçe harcamalarıyla ilgili çalışmalarına başladı. yon liraya. mayıs sonunda 521 trilyon lıraya. hazıran ayı sonun- da da 600 tnlyon liraya çıktı. Temızel'e bütçede kamu ta- şınmazlannın satı-ji \e dzelle^tır- meden sağlanması öngörülen yak- laşık 1 katnlyon lıralık gelır ka- leminın de gerçekle^meyeceğıni bildıren bürokratların raporuna göre. 6.2 katnlyon lıralık harca- ma sınınnın da 1 2 katnlyon lı- ra arttınlması gerekıyor. Alınan bılgılere gore. butçe- den, aynlan ödenekler dışında. özellıklebazı Islamı vakıfveder- neklere >ılbaşından bu yana 10 tnlyon lıranın üzerinde para ak- tanldı REFAHYOL"un yılbaşın- dan bu yana. bütçeden beledıye- lere aynlan pay dışında, büyük bolumu RP'lı olan beledıyelere 35 tnlyon lıra verdığı öğrenildı. Aktarımlann 15 tnlyon lirasının hükümetın son 15 günü içınde gerçekleştınldiği kaydedıldı Te- mizel'e venlen bnfıngde, 1997 sonunda butçe açğının 2.2 kat- nlyon liraya ulaşmasının beklen- dığı kaydedıldı. Zamda yüzde 21 önerisi Temizel başkanlığındakı çalış- mada. memur maaşlanna butçe olanaklan içınde, temmuz ayın- da yüzde 21 ıle yüzde 25 düzey- lerınde zam ongören ıkı seçene- ğın hazırlandığı öğrenıldı. Bu oranlarda maaş artışı yapılması durumunda butçeye 125 ıle 160 tnlyon lıra arasında ek yuk gele- ceâı bıldınldı. Bakanlık yetkılı- len. yılsonuna kadar 1.2 katnlyon lıralık yenı bır ek bütçe yasa ta- sansının TBMM'ye sevkedılmesı gerektığını bıldırdıler Dolar dııruldu, borsada rekorEkonomi Senisi - Son gunlerde kuçük dalgalanmalar yaparak 1 74-1.75 sevıyele- rinde dolaşan dolar-mark pantesi. ABD'de yaşanan gelışmelere koşut olarak önce 1 757O'i görerek yılın en yüksek düzeyıne ulaştı. sonra bır mıktar düştü Pariteye pa- ralel olarak Merkez Bankası'nda bırmıktar artarak 149.400 olan dolar serbest pıyasa- da 149 650 ıle sakın seynnı sürdürürken. borsada rekor kınldı Bıleşık endeks düne göre yuzde 2 08"lık artışla günü 1912 pu- andan kapattı. Bono faizlennde ise yüksel- me goruldu." ABD Merkez Bankası FED"ın faızoran- lannı yükseltmemesı. dün pantenın 1.757O'e ulaşması ve dolann mark karşısında bu yı- lın rekorunu kırmasına yol açtı. Ancak ABD'de hazıran ayı ışsızlıkoranınınbıron- cekı aya göre 0.2 puanlık artışla yüzde 5 du- zeyıne ulaştığının açıklanması üzerine pa- rıte 1 7514'e kadar gerıleyerek günu l.7540"tan kapattı. A\rupa Para Bırlığı'ndeki belirsizlık \e FED'ın önümüzdekı avlarda faız oranlan- nı yükseltecegı yönündekı beklenti, pi> asa- lann dolara yönelmesını ve dolann \ ııkse- lışinı desteklemeye devam edıyor. Alternatıfbank Dovız Bolümü'nden Di- dem Anadol, "İngiltere ve Fransa'nın EMl '\u destcklememesi. Almanva'nın da ekonomik verilerinin pek iyi olmaması sonucu piyasalar neredeyse tamamen do- lara yönelmiş durumda" dıverek faızler- de oynama olmazsa pantenın 1.73"lere ge- rilemesını bekledıklennı söyledı. Bankkapıtal Dövız Bölümü'nden Cem Özberk ıse pantedekı artışın ıç pıyasalar- da dolann yavaşyükselışınıdestekledığını. ancak eylülden sonra pantede 1 721eredoğ- ru bır düzeltme yapılacağını belırttı Dolar. dün Merkez Bankası'nda 149.400"den ka- panırken, serbest pıyasada 149.700'u gör- dükten sonra 149.650 ıle kapandı. Istanbul Menkul Kıymetler Borsası dün durgun görünmesıne karşın v enı bir rekor da- ha gerçekleştırdı Düne göre yüzde 2 08 de- ğer kazanan bıleşık endeks gunü 1912 pu- anla kapadı Uzmanlar. sıyasetın görece ola- rak ıstıkrara ka\uştuğunu ve teknık venle- nn onümuzdekı gunlerde borsa üzennde daha fazla etkılı olacağını belırtıyorlar Öncekı gun yapılan ıskontolu ıhalede yüzde 106 69 oranından satılan 9 aylık bo- nolarm ıkıncı el pıvasada faız oranı yükse- lıyor. Lzmanlaryukselışınbugünde devam edeceğinı belırtıyorlar Dun TL sıkışıklığı yaşanan pıyasa da fa- ız oranının vukselmesıne neden olurken Merkez Bankası repo ıhalesı açarak sıkı- şıklığı gıdermeye çalıştı. M-aliye'den şüpheli işlemler teblîği AMC\RA (Cumhuriyet Büro- su) - Malıye Bakanlığı Malı Suç- ları Araştırma Kurulu (MSAK), bankalar ıle ozel fınans kuruluşla- rını uyarmak amacıyla "Şüpheli İşlemler Tebliği" hazırladı. Içışle- n Bakanlığı'nca hazırlanan>-i Kont- rollü Teslimat Yönetmeliği"nde de kara para aklama ışlemlenne karşı yürütülecek operasyonlara yer venldı MSAK. gereklı yönetmelıklenn hazırlanarak kurumsal yapınm oluş- turulmasından sonra bankalar ıle dıger fınans kuruluşlannı kara pa- ra aklama yontemlen konusunda uyarmak amacıyla, başta Italya ol- mak ûzere -\\ rupa ülkelerının de- ne>ımlerınden yararlanarak Şüp- heli işlemler Teblıgı hazırladı. MSAK'nm teblığınde belırtılen ka- ra para aklama yöntemlennden ba- zılan şöyle' I Kişi \ada kuruluşların kay- nağı belirsiz çek \e diğer kıy met- li e>rakla bü>ük çaplı mevduat •A oluşturması. • Hesaplann nedensız olarak kı- sa sürelerde artış gostermesı. bu hesaplarda kısa sürelı çok fezla gı- nş olması ve paranın geldığı veya gıttiğı yerin müştennın ış yaptığı ver- le ilgısının bulunmaması • Hesaplara küçük miktarlar- la ama sık para \atırılması. • Hesaplann bırden çok kışı adı- na açılması ve ışlemlenn daha çok temsılcılerle yürutulmesı. • Aynı kişi adına çok sayıda he- sap açılması. • Şırket hesaplanndan gınş çi- kışlann nakıt olarak yapılması • Hesaplara sık sık me\duat sertifikası, kolavca satılıp devre- dilebilecek araçlann vatınlması. • Küçük kupurlu banknotlan büyüklerle değıştırme ıstemı • Nakitlerin sürekli dövize çe\rilnıesi istemi. I Hesaplara yabancı ülkelerden büyük mıktarlı ödemeler • Fazla kullanılmavan hesap- lara \ urtdışından para transferi. • Müştennın kışısel bankacıhk hızmetlennden yararlanmaması • Hesap açılırken gerekli bil- gilerin sağlanmasında zorluk çe- kilmesi, kimlik beyanında istek- siz da\ ranılması. • Buyük mıktarlı, 3. kışılere ait, ancak müşterı lehıne cırolanmış çeklerın hesaba geçınlmesı. • Fonlarda bankacıhk işlem- lerinin tercih edilmemesi. I Fonlar ıçın yatırım yönetım danışmanlığının fınans kurumla- nndan ıstenmesı. • Müşterinin sık sık sey ahat çe- ki. \abancı para cinsinden poli- çe. diğer devredilebilir menkul değerleri satın alma isteği. • Gınş çıkış esasına uy ulmadan ya da bır hesap kulianmaksızın müş- tence sebepsız elektronık fon trans- fennm vapılması I Sorunlu kredilerin beklen- medik biçimdc ödenmesi. • Yuksek değerlı taşınmaz alı- mı ıçın fınans kurumundan kredı alınması ve hemen gen ödenmesi. • lyuşturucutraflğininyoğun olduğu bölgelerdeki şubelerde müşteri sayısındaki artış. • Kıralık kasadan vararlanma. BOLGESEL PAZARLAR (2. S E A N S ) 3TOMUZ1997 Onctkı ItatSeiHf En ı jSksti Ued< »t«rt Fıyjt: KUüÇamfe DW Bonsafj-j &d Him MSorialşJ "fflhas&AeDer 11» 53M '351 500C iM ÜM 5.300 33 5X 2» 11i 11251 İİM •301 50CC İM UM 33 51 !» İM U5İ I I » 57M TM '35X 13253 511 5ÜO0 L» İM IM 3M 3 3 3503 £50*1 21» :m 1151 Î S I 1O7M KM 630CC 819000 SMM 1LM 3 "CO" 4-4IM «M 1)171 S5M 13363 5009 İM »M 33503 2751 1Ü7 BOLGESEL PAZARLAR (2. S E A N S ) 3 TEMMUZ 1997 KısseSem* m tawı'»ı!ıl 30SnasEv'Jate' 3iO>aoKiMfransilt Dıtcckı kaasnı; lia 57 000 lia 5M 38.0CC 5C0C 3350C 2.BCC 3-5C EJ En Juşuk riksek İŞM Adedı İİM 11M 620CC SÎDCC 115i '35i SH SH İSX 6TC E5CC l'SX 3HO. T50C 490C 490C 3İ5CC 33XC m 230C II» 5230C 1IM IH 4flO •CCOD 2.750 3000 3150 33S 25KM nr M 5İM 1» M 153OC 530C 103OC '138 300 •38 300 Fıjatı 11 IR 13211 5122 6565 3" 366 43CC 33 '•£ 2 "51 3359 GOZALTI PAZARI 3 THWUZI997 rter3Bıc«!QH İİM » a 11» 1151 3S1IM 11117 OGJoasr 54.300 61 OOC 54300 6201 5005 £C533 ÛC3CKSA iâOC Î75C 2M 2833 33C6C0C 2S22 İSTANBUL ALTIN BORSASI 3 TEMMUZ 1997 Toplam Işlem Hacmı Toplam işlem Sayısı Toplam Işlem Mık (Kg I Kapanış Fıyatı $/ ons TL/Gram 1287 177 500 000 34 805 1 599 000 Dolar 6429.183 94 6 600 334 00 MERKEZ BANKASI KURLARI 4 TEMMUZ 1997 CİNSİ DÖVİZ ALIŞ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ SAT1$ 1 ABD Doları 1 Alman Markı 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya Şılını 1 Belçıka Frangı 1 Danımarka Kronu 1 Fransız Frangı 1 Fın Markkası 1 Hollanda Florını 1 Ingılız Sterlını 1 Irlanda ürası 1 Ispanyol Pezetası 1 Isveç Kronu 1 Isvıçre Frangı 100 italyan Lıretı 1 Japon Yenı 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dınarı 1 Luksemburg Frangı 1 Norveç Kronu 1 Portekız Eskudosu 1 S Arabıstan Rıyaiı 1 Avrupa Para Bırımı 148,680 84,768 111,780 12,060 4,102 22,266 25,135 28,159 75,226 248,920 226,470 999 18,995 100,960 8 655 1.298 107.980 487.060 4,102 20.255 838 39,760 166,070 149,400 85,177 112,510 12,107 4.128 22 376 25 279 28 588 75 688 250 520 227 610 1008 19,193 101,610 8,750 1,307 108,470 493,480 4,128 20,392 845 39,832 167,540 148,500 84,666 110,940 12,030 4,092 22,184 25,072 28,055 75,038 248,620 223,640 974 18,925 100,840 8,601 1,288 106,900 474,980 4,087 20,180 817 39,263 149,770 85,501 113,920 12,153 4,144 22,461 25,375 28 697 75,976 251,170 230,460 1 021 19,266 102,000 8 816 1.317 109 550 505.920 4144 20 469 856 40.330 ÇAPRAZ KURLAR IMDMan 1 7540 13278 12 340 36 166 6 6767 5 9100 5 2260 19739 148.20 7 7839 14703 1707.35 114.30 13773 36 188 7 3265 176 90 3 7508 1 Kuveyt D. 1 Sterlın: 11rlanda L. 1ECU: 1SDR: 1 SOR: Alman Markı Avusturalya Dolan Avusturya Şilıni Belçika Frangı Danımarka Kronu Fransız Frangı Fin Markkası lollanda Florıni spanyol Pezelası sveç Kronu sviç're Frangı talyan Liretı Japon Yenı Kanada Doları Luksemburg Frangı Norveç Kronu Portekız Eskudosu S. Arabıslan Riyali 3 3031 ABD Doları 1 67-8 ABD Doları 1 5235 ABD Doları 1 1214 ABD Dolan 1 3877 ABD Doları 207 320 TL. SERBEST DÖVİZ CİNSİ ABODdan Alman Markı Isvıçre Frangı Fransız Frangı Hollanda Florını Ingılız Sterlını SJ\rab Rıyaiı Avusturya Şılmı 100ltal üretı ALIŞ SATIŞ 149400149650 85300 85550 101400102000 25250 25450 75550 75850 249500 2510 39600 39900 12075 12150 8730 8800 ALTIN CİNSİ A L I Ş SATIŞ Cumhunyet 10550000 10700000 Reşat 11000000 11750000 24 ayar altın 1597000 1605000 22 ayar bılezık 1440000 1585000 YATIRIM FONLARI 3 TEMMUZ 1997 Katılma belgesı adı A TİPİ FONLAR Iş Yatırm-2 tö Yatınm-3 Iş Yatınm-7 lnterfon-6 lrierfon-7 Iktısat Yat 4 Garantı Fon-4 Garantı Fon-5 Esbank Fon-3 VaKif Hısse Dışbank B ÖşbanK Per Tutun Fon-1 Fınans Fon-2 Fınans Fon-4 Halk Fon-3 Emlak Fon- mlak Fon-5 ume r fcr A F2 Gunluk Gunluk Değ.Katılma belgesı adı Yonca Fon-1 Esbank Fon-1 Esbank Fon-2 nrra Fon-2 e ı r Fon-1 Turkbank Fon-1 TSKBU kban Tekst'l Forı Atafon-1 Atafon- ıraat Fon raat Başak F ıraat For-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Fn-1 Pamuk Fon-2 mlak Fon- mlak Fon- mlak Fon-4 urrer Fon-1 Ege Fon-1 Kalkınma Fon-1 Demır Fon-2 Tanş Fon- Haklon-1 kef Fon-' akton-1 zac bası F-2 kspres Fon- 1 Sedık Hısse F Kapıtaı Fon-2 Toprakfpn-2 Tekfen Fon-1 Akfon-1 k Karma Fon Fekstıl Fon-1 ekstıl Fon-2 Atafon-2 Koçbank Fon-2 nk Fon-4 ez Fon-2 eb'nfon-2 Z Alternat Alternatıf F- er Fon-2 czacıbası F-1 nsores F Y S on-2 Yatarm-1 . Fon-2 kın Fon ıtal Fon-1 atırırnfon akbank Fon-1 yndır Fon-1 manlı Tah -B F DUNYA BORSALARI Altının onscı 332 80 S Dolar-Maık Parıtesı 1 7505 Dolar-Yen Parıtesı 11155 Stertın-Dolar Parıtesı 1 6775 HamPetrolfvanl) 18 92$ MERKEZ BANKASI Emısvon 542 tnlyon 876 mılyar TL Inteitank faızlen % 70 00-72 00 Işlem Hacmı 86 5 tnlyon TL Gecelık repo % 77 62 7 gunluk repo % 74 71 32 gunluk repo % 73 00
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog