Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

4 TEMMUZ 1997 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Apsel'in kitabma toplatma • tstanbul Haber Servisi - Prof. Dr. Ilhan Arsel'in "Aydın ve Aydın" adlı kitabı Konya Emniyet Müdürlüğü'nce toplatıldı. Kaynak Yayınlan'ndan yapılan açıklamaya göre. Konya Nüve Kültür Merkezi'ne gelen polislenn "kanunsuz'' bir şekilde kıtaplara el koyduğu belirtılırken yayınevi olarak bu olayın peşınin bırakılmayacağı kaydedildi. Dışişlem normale dönuyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dışişlen Bakanı lsmaıl Cem'in, 8-9 temmuz günlennde Madrid'de yapılacak NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e eşlık edeceği bildirildı. Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevıt. Devlet Bakanı Şükrü Sına Gürel \e Cem'in. bugün Türkiye'ye gelecek KKTC lıderi Rauf Denktaş'ı Esenboğa Havalimanı'nda karşılayacak olmasına da dikkat çekilerek "'Tansu Çiller'in bıraktığı dışişleri normale dönmeye başladı" yorumlan yapıldı. açıklama • ANKARA (Cumhumet Bürosu)- tngıltere'nın Türkiye Büyükelçiligi, İngiltere'nin Kıbns Özel Temsılcısi Sır Davıd Hanna> "e atfen verilen haberlerin doğruyu yansıtmadığını sa\ r undu. Büyükelçılik. gazetemizin 1 temmuz tarihli sayısında "Çiller"ın Kıbns skandalı" başlığı altında yayımlanan habere ilışkin yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanhğı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçı Inal Batu ıle Ankara'yı ziyaret eden David Hannay arasında geçen ve tutanaklara dayandınlan bilgilerin gerçegi yansıtmadıgı savladı MHP kurultayı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - MHP kurultay düzenleme komitesı dün yaptığı basın toplantısmda. delegeleri provokatörlere karşı uyardı. Çıkan olaylar nedeniyle ertelenen 18 mayıs kurultayındaki görüntülenn yinelenmemesi için 6 mayıs günü saat 10.00'da başlayacak olan kurultayda, seçim komitesi dışında diğer görevlilerin delegelerden oluşacağı kaydedildi. KISA...KISA.. • Yayıncı Hatice Bahtjyar ve Hayri BUdik. "Padişah Analan" adlı kitap nedeniyle tstanbul 2 No'lu DGM'deyargdandı. • Karaköy- Beyoğlu hattında hizmet veren Tünel'in, olağan bakım dolayısıyla pazar günü kapalı olacağı bildirildi. • Bebek'te ülkücii itirafçı Nurullah Ağansoy'un da aralannda bulunduğu 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldın olayma ilişkin olarak haklannda dava açılan 3'ü gıyabi tutuklu. 6"sı tutuklu 12 sanığuı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargüanmasına devam edildi. • Istanbul Üniversitesi (tÜ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesı Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı ve 1C Rektör Danışmanı Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu, aralık ayında yapılacak tÜ Rektörlük seçimlerinde aday olacağını açıkladı. • İnsanlık Yakfı Genel Kurul toplantısı yapıkü. Toplanoda, yönetim kunılu başkanhğuıa Mahmut thsan ÖzdenseçiML • Istanbul Gaziosmanpaşa ve Çağlayan'a 6-7 temmuz günleri, 08.00-18.00 arası elektnk \enlemeyecek. I Tiirk pop miizigi sanatçıs HalukLevent, "resmi evrakta sahteciük" yaptığı gerekçesiyle öncelti gece Antaha'da potis tarafindan gözahma alındı. M Kara \ e ha\ a harp akademileri komutanlan ile mezunlan, GAP kapsamındakı Atatürk Barajı, Şanlıurfa tünelleri ve sulamaya açılan alanlarda incelemelerde bulundu. MKE'de patlama sonucu çıkan yangııı kontrol altına alınamıyor. 2 kişi öldü Kırıkkale'dedehşetCELALETTtN YAMAN/SERKAN DEMİRTAŞ KIRIKKALE -Makına Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Kınkkale Mü- himmatsan Fabrikası Dol- durma Tesisleri"nde sabah başlayan ve TNT kalıpla- n, el bombalan ve uçaksa- var mermilerinin infila- kıyla üst üste yaşanan pat- lamalar Kınkkale"yi ce- henneme çevirdi. Patla- malar sonucu çıkan yan- gın kontrol altına alına- mazken 200 bin nüfuslu kent tamamen boşalnldı. Karadan ve havadan mü- dahale yapılamayan yan- gının, savaş uçaklanna ta- kılan bombalann yapıldığı fabrikaya sıçra- ması tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Elle- rinde etkin müdahale sistemi bulunmadığı- nı belirten yetkililer, sınırlı kalan çalışma- lann ardından fabrikadaki tüm cephanenin yanmasını beklemek zorunda kaldıklannı bildirdiler. Sağlık Bakanı Halil İbrahimÖz- soy, 10 kışinın yaralandığı patlamalar sıra- sında kafasma şarapnel parçası isabet eden Temel Karaca adlı yurttaş ile Özer Babayi- ğit adlı işçınin yaşamını yitirdiğini söyle- di. Kentteki hasann yaklaşık 1 trilyon lira dolayında olduğu belirtilirken kaza nede- niyle Kınkkale, Ankara. Dışişleri Bakan- hğı ve Çevre Bakanhğı "nda knz masası oluşturuldu. Tedbirsizlik ve müdahale yetersizliğini de sergıleyen yangın üzerine Cumhurbaş- kanı Süleyman Demirel. Başbakan Yardım- cısı ve Mıllı Savunma Bakanı İsmetSezgin ve tçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu. Sa- Türkiyede gelişmiş yangın söndürme sistemlerinin bulunmadığı belirtildi Patlamalara teknik önlem yetersizliği neden oldu ANKAR4 (Cumhurh'etBürosu)-Kınkkalede- ki Makina Kimya Endüstrisi'ne ait İmla Fabrika- sı'nda meydana gelen ilk patlamanın ardından meydana gelen diger patlamalann ahnan teknik önlemlerin yetersizliğinden kaynaklandığı ileri sürüldü. Uzmanlar •'Eğerfabrikada.dumanadu- v-arh yağmurtama sistemi obaydı, peşpeşe gelecek patlamalar önlenebilirdi" dedıler. Fabrikanın ilk kurulduğu yıllarda yerleşim ala- nmuı dışında kaldığı behrtilırken daha sonra yurt- taşlann fabrika çevresinde yerleşmeye başladık- lan kaydedildi. Askeri uzmanlar Türkiye'deki as- keri tesislerde etkin ve gelişmiş yangın söndürme sistemlerinin bulunmadığını belirttiler. Yeni yapı- lan bmalaradumana duyarh yağmuriama sistemi- nin monte edildiğini kaydeden uzmanlar. "Busis- tem yangmın çıktığı mekânda dumanı tespit ede- rek tepeden su boşahryor. Fabrikada ilk pattama- da 8 kişinin yaralanmış olmasu patlamanın ilk an- da düşükdüzeyde seyrettiğini gösteriyor. Eğer fab- rikada.dumana duyarfa yağmuriamasistemi oisay- dı. peşpeşe gelecek patlamalar önfenebüirdT de- diler. MKE'nin Kınkkale fabnkasında üretilen bomba ve fîşek tipleri ile bunlann yapımmda kul- lanılan patlayıcı maddeler şöyle: "500 H>ve2000B) bombalar(Fl6bombardıman uçaklaruida kuHanıhyor, TNT), Napalm bombas (Tbfcner), 155 mm top ve obüs mühimmatı (T- NT), 8inç ve 105mm obüs mühimmaO (TNT), 106 mm tanksavar mühimmatı (Comp-B), 105 mm tank mühimmatı (TNT), 35 mm uçaksavar mü- himmatı (Hexal), 5/38 kalibre deniz mühimmaa (Comp A3 veya TNT), 60 mm M49 A2 havan tah- rip mennisi (TNT), 81 mm, 120 mm ve 42 inç ha- van mühimmanan, çeşitli cap ve ebatlarda fışek ve tabanca fişekteri, uçaktan aülan aydıniatma fişe- ği, sevk haİdan, ekktronik ihtiraklı tapa, mühim- mattapalan, 2.75 MKE Mod 248 sisişaretrokeJ harp başhğL" nayı ve Ticaret Bakanı Yahm Erez, Çalış- ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Ça- ğan ve Sağlık Bakanı Özsoy Kınkkale'ye gittiler. Hunideki krvılcım Kınkkale'deki facia, MKE'nin askeri mühimmat üreten Doldurma lşletmesi'nde sabah saat 08.50'de. akşam saatlerine kadar belirlenemeyen bir nedenle meydana ge- len patlama ile başladı. MKE Genel Müdür Yardımcısı Doğan Mahmutoğlu, Cumhuri- yet'e, ilk belirlemelere göre patlama \e yangının 'üretim sırasında hunide oluşan kmlcımlardan' kaynaklandıgını açıkladı. Patlama ile birlikte başlayan yangın, iş- letmede bulunan 500 librelik sıvı TNT'nin patlamasına neden oldu. 10 dakika içinde başlayan çalışmalarla yangının, önemli teh- like yaratacak mühimmat dolum bölümü- ne sıçraması önlendi. Hava Kuvvetleri'ne ait mühimmat da fabrikadan tahliye edildi. Yangının, Doldurma tşletmesi'ne 500 met- re uzaklıkta bulunan ve çok miktarda bom- banın yerleştirildiği tam atım depolanna u- laşmasının engellenmesine yönelik çalış- malar da başanya ulaştı. Ancak patlamalar tüm müdahalelere karşın aralıklarla devam etti. Çeşitli librelerdeki bombalann TNT ve trotil dolumunun gerçekleştirildiği Dol- durma lşletmesi'nde, sabah saat 09.00'dan 16.30'a kadar çok sayıda patlama meyda- na geldi. Itfaiye ekipleri. yerden olaya müdahale edemezken, patlamalann etkisiyle, şarap- nel parçalan yaklaşık 500-600 metrelik bir alana yayıldı. Patlamalar sonucu kentteki binlerce binanın camlan kınldı. tlk patlamada yaralanan Reşat Aydın, Muharrem Kıhç, Haüt Dağdefen, Yaşar Ba- loğlu, Mehmet Bozkurt, Latip Bütün, Ne- şet Ayna Kjnkkale Deviet Hastanesi'nde; Hastane, patlamalann gerçekleştiği yere yakııı olduğu için yarahlar seyyar hastanekrde tcdavi edildi NOTLAR / HALK REFAHYOL KADROLAŞ>L4SINI SOROILU TtTTLI Işçüerin hctyatınıçay molası kurtardı EBRUTOKTAR KIRIKKALE - Kınkkaleliler 1983 ve 1986 yıllannda 2 kez ya- şadıklan dehşeti yeniden hisse- deceklerini bilmeden güne baş- ladılar. Doldurma îşletmesf nde TNT atölyesinde çalışan işçiler saat 08.50'de meydana gelen pat- lama öncesinde verdikleri "çay molası"yla ölümün eşiğinden dönerken benzer korku, Kınkka- lelileri de kuşatmaya başladı. Patlamanın gerçekleştiği TNT atölyesinde çalışan işçiler. saat 09.00'da verilen çay molasını mucize olarak değerlendirdi. Büyük can kaybını önleyen patlama sırasında atölyede 5 ki- şi olduğunu bildiren işçiler, "Ük patlamadan sonra hemen fabri- kayı terkederekçevredeki insan- lara haber gönderdik. Yangın sı- rasında kaçmaktan başka çare- miz yoktu. Çay, bize yaşam getir- di" diye konuştular. 08.50'de gerçekleşen ilk patla- mayı önemsemeyen Kınkkaleli- lerin yüreğine korku, 10.40'taki ikmcı büyük patlamayla düşrü. Patlamalar sürerken elektrik ve telefon hatlan da kesilınce pani- ğe kapılan yurttaşlar, Cumhuri- yet Meydanı'nda toplanmaya başladı. Polisin uyansıyla kenti terk etmeye başlayan Kınkkale- liler, tüm eşyalannı geride bıra- karak araç bulmaya çalıştı. Kent içinde çalışan otobüsle- rin Kınkkale dışına ayakta yol- cu taşımalanna karşın, birçok yurttaş kaçış için araç bulamaya- rak paniğe kapıldı. Araç bulama- yan yurttaşlar, yoüan doldurarak otostopla kentten uzaklaşmaya çalıştı. Kınkkale Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler de üni- versitenin karşısındakı benzin- likte toplandı. Görgü tanıklan, saat 15.40'ta gerçekleşen büyük patlamanın kente 20 kılometre uzaklıktan duyulduğunu söyle- di. Halkın çok daha önceden anonsla uyanlması gerektiğinı belirten yurttaşlar. Başbakan Yardımcısı tsmetSezgjn'ın "Sa- at 12.15'teki. patlamadan sonra başka patlama olmayacak. Bu konuda başkalannm sö\ ledikle- rine inanmayuı" sözlerine tepki gösterdi. tlk patlamayla uyanan Levent Tüfekçi adlı yurttaş göz- lemlerini şöyle anlattı: "llk parJamayı uyku sersemli- ğiyle ciddi>e ahnadım. Fakat da- ha sonraki parJamalarla binada gerçekleşen sallannlarla. bunun deprem olduğunu düşündüm. Bu sırada komşular da paniğe kapılarakdısan çıkmaya başladı. Ancak belediye tarafindan hiç- bir anons \apılmaması nedeniv- le halk ne yapacağını bilmi\or- du. Cumhuriyet Me>danı'nda toplanan halk, polis tarafindan uyanlarak kenti boşaltmaya baş- ladı. Pek çok yurttaş paniğin et- kisiyle kapılannı kOinemeden SH ğınak arama> a başladı. Ankara Anakent Belediyesi ekipleri. ken- te ancak 12JO'da gelebildL Bu sa- atten sonra da zaten >apacak bir şey yoktu. Kınkkale'nin can ve mal giivenliği bu fabrika nede- niyle tehnkede." ^rumluREFAHYOU Halk, yaşadığı dehşetin so- rumlusu olarak MKE'dekı uz- manlan tasfiye ederek kadrola- şan REFAHYOL hükümetini gösteriyor. Kınkkale fabrikasm- da pek çok nitelikli elemanın gö- revden alınarak bunlann yerine uzman olmayan kişılenn yerleş- tirildiği belirtiliyor. Fabrikada çalışan uzmanlann MKE Genel Müdürlüğü'nün Ankara'daki bi- nasının 3. katında u müşa\ir" kadrosuna alınarak pasifleştiril- dıği öğrenilırken aynı uygulama- nın Kayaş'taki kapsül fabrikasın- da da gerçekleştirildiğinden ya- kınılıyor. Kınkkale'deki mühun- mat fabrikasında gereklı bakım işlemlerinin yıllardıryapılmadı- ğı, bakıma aynlması gereken kaynağın başka alanlarda kulla- nıldığı da öne sürülüyor. Uzman- lar, bu tip fabrikalann yerleşim bölgelerinden en az 5 kilometre uzakta kurulması gerektiğine dikkat çekiyor. YTIRTTAŞLARIN ZOR GECESİ - Kınkkale halkı, dün geceyi zorlukla gecirdi. Halkın bü- yük kısmı, patlamalann hemen ardından kenti terk ederken geri kalanlardan şanslı olanlar, Kı- nkkale Ünhersitcsi'nin yurdunda: şansı daha az olanlar gece>i arabalarda. kamyonlarda \eya otobüslerde, hiç şansı olmayanlar ise battaniyelerinin altında açık havada geçirdiler. Yan aç ya- n tok gezen yurttaşlann imdadına Ankara Anakent Belediyesi'nin gezki aşevi araçlan yetişti. Ankara'dan getirilen pilav ve ekmeğe talep çoktu. (Fotoğraf: HASAN AYDIN) ağır yaralanan Özer Babayiğit adlı işçi ise Ankara'ya gönderilerek GATA'da tedavı al- tına alındılar. Babayiğit, tüm müdahalele- re karşın kurtanlamadı. Müdahale edilemiyor Patlamalardan kaynaklanan yangınlann söndürülmesi için karadan müdahale edi- lememesi üzerine THK uçaklan ve Orman Bakanhğı helikopterleri de\Teye girdiler. Orman Bakanlığı'nın 2, Türk Hava Kuru- mu'nun 1 helikopteri, Kınkkale'yeçokya- kın olan Kızılırmak'tan 2 ton kadar su al- dıktan sonra yangının üzenne isabet ettire- meden boşalttı. 14.30'dan itibaren seri pat- lamalann artması nedeniyle havadan mü- dahaleye de ara verilmek zonmda kalındı. Işletmedeki 500 librelik 100 kadar bom- banın saat 15.38'te büyük bir gürültüyle patlaması üzerine. kafasma şarapnel parça- sı isabet eden 35 yaşındaki Temel Karaca yaşamını kaybederken, kentteki birçok as- ker, polis ve sivil yurttaş da yaralandı. Pat- lamalann önlenememesi ve yangının her geçen dakika daha da büyümesi üzerine Kı- zılay, çadır hastaneler oluşturdu ve buralar- da yaralılann tedavisine başlanıldı. Kent merkezi. Tugay Komutanlığı ve Cezaevı ta- mamen boşaltıldı. Cezaevindeki tutuklu ve hükümlüler Delice Cezaevi'ne nakledildi. Kente enerji verilemezken yağma ve hırsız- lık olaylanna rastlanması sonucu emniyet kuvvetleri harekete geçti. Valilik emriyle şehre girişler bugün saat 09.00'a kadar ya- saklanırken yağmalama olaylanna karşı Ankara, Kırşehir, Yozgat ve Çorum'dan takviye polis ve jandarma gücü getirildi. Yurttaşlar kent dışında geceyi geçirirken Vali Çelik, çevre yerleşim birimlerinden getirilen 100 bin ekmeğin dağıtıldığını bil- dirdi Tehlike sûrûyor Yangının öğleden sonra saat 16.30 civa- nnda fuel-oil depolannın bulunduğu bölü- me sıçraması üzenne sabahki patlamalara oranla daha şiddetli patlamalar yaşandı. Bölgedeki yetkililer. patlamalann şiddeti- ni arttırmasının ardından müdahale şansı- nın kalmadığını belirterek. tüm cephane- nin yanmasının bekleneceğini' vurguladı- lar. Yangın. dün akşam saatlerinde elektrik santrallerine de sıçradı. Rüzgânn ters esme- si nedeniyle büyüyen yangın kontrol altına alınamadı. Kriz masası yetkilileri, yangının, savaş uçaklannda kullanılan bombalann yapıldı- ğı bölüme ulaşması durumunda meydana gelebilecek patlamalardaki sarsıntının, 7.2 şıddetindeki bir depremin etkisiyle eşit ola- cağını söylediler. Yetkililer, yangının uçak bombalannın yapıldığı bölüme sıçramama- sı için kum torbalannın döşendiğini de bil- dirdiler. lsmet Sezgin, gazetecilerin, Kınkkale'de daha önce de benzeri patlamalann meyda- na geldiğini anımsatması üzenne 'bu tür olaylara karşı her rürlü önlemin ahndığını, dolum depolannın tecrit du> arlan ile çev- rüi olduğunu ve MKE'nin de yangmuı ön- lenmesi için her türlü olanağa sahip oldu- ğunu' bıldirdi. Içişleri Bakanı bilgj verdi Kınkkale'deki olaylan yerinde ızleyen Içişleri Bakanı Başesgioğlu, Ankara'ya dö- nüşünde Başbakan Mesut Ydmaz ve Baş- bakan Yardımcısı Bülent Ecevit ile bır ara- ya gelerek gözlemlerini aktardı. Başesgioğ- lu, gazetecilerin sorulan üzerine, Yılmaz'ın talimatıyla, Kınkkale Valiliği emrine. mağ- dur olan vatandaşlann gereksinimlerinin karşılarunasma yönelik olarak yeterli mik- tarda para gönderildiğini kaydetti. Başes- gioğlu, tahmini olarak 1 trilyon liralık za- rar meydana geldiğini söyledi. Başbakan Yılmazda bugün saat 10.00'da Kınkkale'de olacağını belirterek yangının söndürülebilmesi için Almanya'dan özel uçak istendiğini söyledi. Kınkkale Valisi Behiç Çelik de, Almanya'dan istenen uça- ğın bugün kente ulaşacağını kaydetti. Dışişleri Bakanlığı'nda konuyla ilgili bir kriz masası kuruldu. Kriz masasımn aracı- lığıyla ABD, Ingiltere, Fransa. Italya ve Is- rail ile bağlantılar kuruldu. Çevre Bakanı tmren Aykut, sözkonusu kazadaki patlayıcılann TNT olması nede- niyle toksık etkismin görülebileceğini ve bakanlık olarak bir kriz masası kurduklan- nı kaydetti. Kınkkale Rafirıerisi güvenlikte Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜP- RAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüsamettin Danış. 5 milyon ton ham petrol işleme kapasitesiyle Türki- ye'nin en büyük üçüncü rafinerisi olan Kı- rıkkale Rafinerisi'nin, MKE Mühimmat Fabrikasında meydana gelen patlamalar- dan etkilenmediğini ve bölgenin emnıyet- te olduğunu söyledi. HAFTAY4 BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Şanssclık Bazen Şanstır! Geçmiş dönemlerde sol zaman zaman yakınırdı: - Şanssızız, hep koşullann çok kötü olduğu ortam- larda hükümete gelıyoruz... Oysa bu son derece doğaldı. Çünkü koşullann iyi olması demek, düzenin çarklannın iyi ışlemesi demek- ti. Düzenin beklentileri karşıladığı ortamlarda da sol, yani düzeni en azından düzeltmek isteyenler, elbette ki "umut" olamazlardı. Şimdi de koşullar çok kötü. Parasal kaynaklar kurumuş, borçlarartmış, ekono- mi berbat duoımda... Eğitim sistemi çökmüş... Laik- lik düşmanlan deviet içinde yuvalanma aşamasını ge- ride bırakmışlar, artık çöreklenmışler... Siyasette ve devlettekı yozlaşma çok ileri boyutlara varmış... Lsteyi uzatmaya ne hacet! Cumhuriyet en kötü dönemıni yaşıyor. Dibe vur- muş. Işte yeni hükümetin şansı da bu noktada!.. Artık da- ha kötüsü olamayacağı için, yaptığı her düzeltme "iyimserlik" yaratacak. • • • "Ahlaksız ortaklık"m Genelkurmay içindeki casusu olan onbaşı, meğer bır imam-hatiplı imiş... Derslerimde Humeyni rejıminı savunan gençler de ımam-hatıplı ıdı. Zonguldak'ın bır ilçesinde, yasadışı Kuran kursuna kanat geren savcı da ımam-hatıplı idi. Yaklaşık yüzde 70 oranında, "Yasalar dine uygun ol- malı!" görüşünde olanlar da ımam-haiiplıler. Elbette ki her imam-hatipli böyle değil! Ama tüm bu somırt örnekler de "nastlantı" değil! Ilhan Selçuk, bir gerçeöı ne kadar özlü anlatıyor: Hıristiyan çocuklanndan "Islamın kılıncı" biryenıçeri ordusu yaratan nedir? Eğrtım! • • • "2. MC" dönemınden sonra hükümet olmuştuk. Daha ikinci haftamız bile dolmamıştı. Ecevit'in Ba- kanlar Kurulu'ndaki sözleri bugün gibı kulağımda: - Bu benim üçüncü başbakanlığım. İlk ıkısınde, müsteşanm ve özel kalem müdürüm dışında klmse- yi değiştirmek gereği duymamıştım. Oysa şimdi, bel- ki çaycıya kadar değiştirmek gerekiyor... Niçin? Partizanca bir kadrolaşma ılen boyutlara vardığı için. Oysa o dönemde, ne laik cumhuriyeti ve dolayısıy- la demokrasiyi yıkmak isteyenler bu denli güçlüydü.. ne de deviet içindeki kadrolaşma, bu ölçüde bir "re- jim sorunu" boyutuna varmıştı. Cumhuriyet gazetesi, "Askerlerden emniyete tavır" başlığını atmış... Ve şimdi aynı Ecevit, "Deviet hıç bu hale düşmedi" diyor. Çünkü devletın çeşitli organlan birbirine güvensiz! Çünkü bazılan "hâlâ" cumhuriyet ideolojisini savu- nuyor. Bazılan ise, ya cumhunyeti yıkmak ısteyenlerin ya da "çefeierin emrinde... • • • Herkes tartışıyor: - CHP'nin hükümetin dışında kalmasıyanlış mı doğ- nı mu? Bana göre doğru! DYP çökmüş, bitmiş... Suçluluğun telaşt içindeki ka- dının eteğini bırakmadığı sürece, her çırpınış onu bi- raz daha batağa saplayacak. Bu koşullarda CHP'nin hükümete katılması demek; muhalefet ışlevınin RP'nın "emin"ellenneterk edilme- si demektir. Hükümete yönelik her düş kınklığının Er- bakan kafasma yaraması demektir. Yani CHP'nin bu hükümetin "ilerici" muhalefetı gö- revini üstlenmesi olumludur. Ama... Gerdeğe girmeye sabırsızlanan güveyi gibi; oy tabanındaki iki-üç puanı bir an önce tahsil etme çabası içindeki hırçınlığı yan- lıştır! CHR zaman geçince, bugünkü seçmen desteğınin azalacağı endişesı içinde midir? Sayın Baykal, bu- günkü hükümet başanlı olur da, toplumdakı "Laiklik elden gidiyor" korkusu azalır diye mi düşünüyor? Işte zaman... iştefırsat! Tarihsel kimliğıni yeniden kazandığını kanıtla... Hi- zipçilikten vazgeçıp parti içinde demokratik bir yapı oluştur... Somut çözümler üret... Demokratik kitle ör- gütlerıyle organik bir ilişki ıçine gir!.. Ve ıktıdara giden yolu, başkalannm başansızlığın- da.. yani ülkenın daha kötüye gıtmesınde arama! Ken- di ideolojinde, kendı yapında, kendi gücünde ara! Günün kişisel ve partisel çıkarlar peşinde koşma- nın değil, cumhuriyeti ve ülkeyı kurtarma günü oldu- ğunu da "özellikle" unutma! ••• Bu hükümet kendı içinde tutarlı bir hükümettir. Bir "cephe hükümeti"d\r. Toplumun en az yüzde 80'inın inançlannı temsıl e- den bir "cumhuriyet cephesi" hükümetidir. Ve koşul- lann şanssızlığı bu hükümetin bir şansıdır. Ama Silahlı Kuvvetler'in basına sızdırdığı üç mad- delik "vazgeçilmez beklenti"n\n; aslında cumhuriye- tin tüm silahsız güçlerinın de ortak beklentisi olduğu- nu unutmamak zorundadır "Sekizyıllık kesintisiz temel eğitim... Gericiliğin pa- rasalkaynaklannın kunjtulması... Cumhunyetiyıkmak ısteyenlerin deviet içindeki kadrolaşmasının ortadan kaldınlması..." Ve açıklıkla söylenmeyen bir dördüncü madde var. "Suçlulann -yurtdışına falan kaçmalanna izin veril- meden- cezalannı bulması!" Büyük patlamalar • 17 Mart 1992'de Istanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Gayrettepe'deki binasında imha edilmek istenen bomba- nın patlaması sonucu 3 polis memuru öldü, 19 kişi yara- landı. 12 katlı emniyet binasında ve çevre binalarda ağır hasarlar meydana geldi. • 8 Ağustos 1992'de Çorlu-Murath Yolu üzerinde Kon- yahlar Mensucat Fabrikası'nda sıkışan metan gazı pat- İadL 29 kişi öldü, 86 kişi yaralandı. • 28 Kasım 1992'de Aliağa'da gemı bakım tesislerinde Sea Tank adlı yakıt tankerinde atık benzine kaynak sıç- radı. Meydana gelen patlamada 3 denizci öldü, 3 kişi ya- ralandı. • 28Nisan 1993'te Ümraniye'deçöp dağı patiadı. Hekim- başı Çöplüğü'nde biriken metan gazı patla> ınca. çöp da- ğı bir mahaOenin üzerine çöktü. Göçük altında kalan 13 e\de 39 kişi öldü. • 13 Mart 1994'te Istanbul Boğazı'nda Kıbns Rum tan- keri ile Yunan şilebi çarpıştı. Çarpışma sonucu çıkan yan- gın bir anda Boğaza yayıldı. 15 gemici öldü, 18 gemici- nin yaralandığı yangın nedeniyle Istanbul büyük bir teh- like atlattı. Tankerdeki yangın birkaç gün devam etti. • 27 Mart 1995'te Yozgat'm Sorgun Uçesinde bulunan Madsan Kömürtşletmesi'ne aitocakta meydana gelen gö- çük sonucu toprak alnnda kalanlardan umut kesildi. 37 işçi göçük altında kaldı. • 28 Temmuz 1995 'te Sakarya'nın Pamukova ilçesi ya- kınlannda çıkan orman yangını, Türkiye'nin ikinci bü- yük cephanelıği olan 2. Tugay Komutanlığı'na ait mühim- mat deposuna sıçrayınca 16 bin 500 nüfuslu ilçe tümüy- le boşaltıldı. 1949 yapımı 89 milimetrelik roketatarlann Pamukova'da imhası sırasında orman yangmı çıkmıştı. • 31 Ağustos 1995'te Makina ve Kimja Endüstrisi (MKE) Elmadağ Barut Kabrikası'nda dinamit patiadı, 2 kişi öldü. MKE'den yapılan açıkla>nada. patlamanın iş kazası olduğu bildirildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog