Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4TEMMUZ1997CUMA 14 SPOR Toshack işi sıkı tutuyor Riva'da fırtınası RİVÂ(Cumhuriyet)- Yeni sezon hazırlık- lannı Riva'da sürdüren Beşikıaş'ta, forvet oyunculannın becenksizlıklen teknik dırek- tör John Benjamin Toshack"ı çileden çıkar- dı. Gallı teknik adam. futbolculan garanti pas \ ermelen ve son vuruşlarda dıkkatlı ol- malan konusunda uyanrken, kaleci Fevzi de başansız performansı nedeniyle zor anlar yaşadı. Özellikle forvet oyunculan Amokachi, Orhan \e Ertuğrul gol vuruşlannda geç kalmalan nedeniyle Toshack'ınhışmınauğ- radılar. Futbolculan tanımak için dün sabah takımı üçe ayırarak çift kale maç oynatan Toshack, oyunculan hakkında sık sık not tuttu. Bu arada. Riva kampında Yankov ile Ufukçalışkanhklanylagözdolduruyor. Ge- çen yıl Bucaspor'dan transfer edilen ve Ra- sim Kara'nın fazla şans tanımadığı Ufiık. antrenmanlarda gösterdığı performansla şımdiden Toshack ın gözüne gırdı. Öte yandan, sakatlığı süren Mehmet Is- tanbul'a göndenldı. Mehmet ıki gün evın- de dinlenecek. Deneyimlı futbolcu dün ya- pılan antrenmana katılmazken, Mehmet'in lyileşememesi halinde Almanya kampına götürülmemesi kararlaştınldı. Hazırlık macı F. Bahçe, E. Frankfurt MÜNİH (Cumhurhet)- Almanya'da kamp hazırlıklannı surdüren Fenerbahçe, buradaki ikinci özel maçmı bugün Nijeryalı futbolcu Okocha'nın eskj takımı E. Frank- furt ıle yapacak. Kanal D'nin naklen yayımlayacağı kar- şılaşma TSt 21.00'de başlayacak. Afıımsa- yacağınız gibı Fenerbahçe ılk hazırlık ma- çını Kirchein ıle oynamış ve 2-0 kazanmış- tı. Dün vağmur altında çalışan San-Laci- \ertlıler. Frankfurt karşısına tam kadro ıle çıkacaklar Caziantep'te yas Sinan trafik kurbanıTARSUS (Güney tDeri Bürosu) - Gazian- tepspor'un başanlı futbolcusu Sinan Tanış (21) geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamı- nıyitirdi. OÎımpıkMilli Futbol Takımı'nm formasmı da giyen Sinan Tanış. dün 08.30 sıralarında kendisine aıt 06 TKS 33 plakalı özel aracı ile Mersın'denTarsusyönünegit- tiğı sırada aniden önüne çıkan bir köpeğe çarpmamak isterken direksiyon hâkimiye- tini kaybederek karşı şende geçti. Tarsus'tan Mersin'e gitmekte olan Mu- harrera Canpolat yönetımındeki 33 NN 534 plakalı kamyonun altına gıren genç fut- bolcu Sinan. olay yennde ölürken, araç içe- risınde bulunan arkadaşı Ersan Şener ise hafif yaralandı. Doğan ve Yılmaz görev almak istemeyince genel kurul 25-26 temmuza bırakıldı Futbolumiız ortada kaldıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Futbol Fe- derasyonu Olağanüstü Genel Kurulu, gerekJi ço- ğunluk sağlanamadığı için iptal oldu. TÜBİTAK Konferans Saionu'nda dün yapıl- ması gereken genel kunıla. 229 delegeden 74'ü geldi ve toplantı ıçın geTeklı olan üçte ikı çoğun- luk sağlanamadı. Böylece genel kurul, 25-26 temmuz tarihlerine ertelendı. Istifa eden Şenes Erzikbaşkanlığında 'idari'olarak toplanan Fut- bol Federasyonu Yönetim Kurulu, aday belirle- me tarihini de 18 temmuz olarak belirledi. Sorunlar çözûm bektivor Iki adayın anı karan, çözüm bekleyen konu- lann "ortada" kalmasına neden olurken dördün- cü yabancı konusu, naklen yayın kaosu ve MHK • İki adayın adaylıktan çekilmesi, çözüm bekleyen konulann "ortada" kalmasına neden oldu. Yönetici Haluk Ulusoy. "'Kimsenin Futbol Federasyonu'nu zor durumda bırakmaya hakkı yok" dedi. krizı de sonuca bağlanamadı. MehmetAUYılmaz ve Celal Doğan'ın çekilme karanyla başlama- dan sona eren Futbol Federasyonu Başkanlığı seçımlenne tepkiler devam edıyor. Eskı yönetim kurulu üyesı Haluk Ulusoy. "KimseninTürk futbolunun geleceği ileov nama- ya hakkı yok.Adaylık bir günde kabul edilip er- tesi gün vazgeçilecek bir şeydeğil"dı>e konuştu. Yılmaz ve Doğan'ın adaylıktan çekılmeleriy- le gelecek genel kurula kadar görev ınin başında kalan Federasyon Başkanı Şenes Erzik ıse iki başkan adayının çekilme karanna en çok üzülen kışınm kendısı olduğunu belirterek şöyle konuş- tu' "Bu olay Türk futbolu açısuıdan da hiç iyi ol- mamışür. Madem çeküeceklerdi, daha önce niye cekUmediler. Tek başkan adayı üzerinde mutla- ka anlaşılmalıdır. Demokrasüerde seçim sevap- tır, ancak Türk futbolu bugün bir geçiş dönemi yaşıyor. Spordan Sorumiu Devlet Bakanlığı'na Yücel Seçkmer gibi sporun içinden gden biri gei- mişken. Futbol Federasyonu Kanunu'ndada ge- rekli değişikiikler \apdmalıdır_" Gençlerbırlığı Kulübü Başkanı Ühan Cavcav, Futbol Federasyonu Yasası'nda değışiklik yapıl- ması gerektiğını belirterek "Antrenör, futbolcu, hakem gibi kesimlerin dernek kurarak, taban biriikleri adı altında güç oluşturması ve genel kurulda etkili olması doğru değü" dedı. Havuza destek Adaylıktan çekilen Gaziantepspor Başkanı Celal Doğan, Mehmet Ali Y'ıhnaz veya kendısı- nin tek lıste ıle başkanlığa yenıden aday olabıle- ceğinı belırtırken. "Ancak o veya bu başkan olsa da tek şarüm naklen yayınlardaki havuz sistemi- nin bozulmamasrdedı. San-Kırmızılılar, Rumen futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Popescu Galatasaray'daSpor Servisi - Galatasaray dördüncü yabancı sorununu çö- zümledi. Barcelona'da oynayan Rumen mıllı takımının liberosu Ghorge Popescu ile üç yıllık söz- leşme ımzalayan San-Kırmızıh- lar, 30 yaşındaki futbolcuyu Şam- pıyonlar Lıgı ön elemelennde de oynatacaklar.Yaklaşık 1 yıldır Po- pescu ile ilgılenen Galatasaraylı yöneticiler, önce ünlü futbolcu- nun menajeriyle görüşüp söz al- dılar. sonra da Barcelona ile bon- servis bedeli konusunda anlaştı- lar. San-Kırmızılı ekip Popescu için Barcelona'ya 4.5 mılyon do- lar öderken Rumen yıldıza da her yıl için 600 bin dolar verile- cek.Galatasaray ile anlaşan Ghor- ge Popescu yenı takımının kam- pına katılmak üzere önümüzdeki hafta başı New York'a gıdecek. Ünlü futbolcunun transferiyle ilgili bir açıklama yapan Galata- saray Basın Sözcüsü Ateş Ünal Erzen,"Popescu ile transferi ka- patük.Galatasaray, ligdeki şampt- \onluğun yanı sıra transferde de şampiyon oldu. Rumen milli takı- mının yıldızlan bizim kadromuz- da yer alıyor. Şampiyonlar tigine kalacağımıza inanıyorum"dedı. ABD KAMPI BAŞLADI Galatasaray'ı sıeak çarptı FTJATKOZLUKLU NEVVYORK-Ga- latasaray, yenı se- zon hazırlıkları içinABD'nınNevv York kenti yakın- lanndaki New Jersey'de kam- pa girdi. Vize problemi nedeniyle ABD'ye gelemeyen Osman'ın dışında tam kadro çalışmalara başlayan San-Kırmızılı ekip, ılk hazırlık maçını 10 temmuz- da oynayacak. Isviçre'nin Nyon kentindeki 10 günlük kamp sonrası New York'a ge- len G. Saray, aşın sıcak nede- niyle yorgun düştü. 13 derece- lik Isviçre havasından 35 dere- ceye yaklaşanNevvYorksıca- ğı ile karşı karşıya kalan fut- bolcular, antrenman dışındaki tüm vakitlerini otel odasında dinlenerek geçiriyorlar. Türkakını Yaklaşık 300 bin Türkün ya- şadığı ABD'deşusıralarG. Sa- ray telaşı yaşanıyor. Türklerin sahip olduğu tu- rizm firmalan Chıcago, Bos- ton, Washington gibı merkez- lerden New Jersey'e otobüs turlan düzenlerken 4 hazırlık maçının biletleri için de rezer- vasyonlar yapılmış durumda. G. Saray'ınAmerika'yageldi- ğini lnternet ve faks mesajlan aracılığı ile birbirine duyuran Türkler, NewYork'takı bir çok oteli de şimdıden 'kapadılar'. DÜNYA KARMASI, ASYA'YI 5-3 YENDİ Hakan. Düma karması formasıyla 60 dakika ovnadı. (REUTERS) Hakan Şükür gol attı HONG KONG (Cumhuriyet)-Hong Kong'un Çin Halk Cumhuriyeti'ne ka- tılması nedeniyle düzenlenen Dünya Karması-Asya Karması maçını, G. Sa- ray lı Hakan Şükür'ün de bir gol attığı Dünya Karması takımı 5-3 kazandı 21 bin biletli seyircinin ızledıği maçta 60 dakika foıma gıyen Hakan Şükür, Dün- ya Karmasf nın 3. golüne imzasını attı. Dığer goller Weah. Alfonso. Re>na ve Papin'den geldi. Hakan Şükur, yaptığı hücum pres \e hava toplanndaki üstün- lüğü ıle alkış aldı Asya Karması'nın golleri ise Azizi ve Bagheri'den geldi. BASKET YORUM /AHMETKURT Dersimiz Basketbol Aman ha! Futbolda yabancı oyuncu sayısını arttır- mayalım yoksa basketbole döneriz... Işte bu görüş Yunanistan ve Rusya yenilgilerine bakıp racon kesen bir futbol yazarına ait. Sazan gibi atlamış uzmanı- mız(!) oltaya. Turnuvanın sonunu bile beklemeye ge- rek görmemiş ve çalıştırmış jetonlu bilgisayannı: A- man ha! Mazallah... Dört yabancı mı? Sakın ha.. Yok- sa basketbol gibi oluruz... Ne oldu beyım? Basketbol Avrupa'da ilk sekize gir- di. Futbolunuz nerede? Onbeşinci mi, yirmıbeşinci mi?... Yunanistan' ın bizi yırmı sayı farkla yenişini fır- sat bılip döşenmışsiniz hemen yazıyı; Bülent Ersoy gibi şakımışsınız ilk yenilgınin ardından: Ma-a- zallah... Kliptekı gibı süt banyosu mu yapıyordunuz o sırada? Gözünüzü kapatıp bılmedığınız konularda fıkir yürü- tüp basketbolü aşağılamışsmız. Çocuk oyuncağı mı bu? Söyleyin bakalım bizı yenen Yunanistan'da kaç yabancı oynar? Bilmezsınız değil mi? Söyleyelim: Adamlar liglerinde üç- dört yabancı ile oynarlar ama bızım guruptan yenilgısız birinci olarak finale yüksel- dıler. ispanyollar da ilk sekızdeler. Ne diyeceksiniz şimdı? En iyisi siz bıryolunu bulup Robert Hatemo gibi kıvınn; Hoplayıp zıplayın ve şu yazınızı düzeltin... Sayın bayım! Eğer tüküruk yalamanın yolunu bil- miyorsanız onu da bız öğretelim sıze: Basketbol ya- zılannı okuyun. Bizim bazı basketbol yazariannın tur- nuva başındaki yazıları ıle sonundakileri karşılaştınn yeter. Ya da... Maçlan anlatan Avni Küpeli'nin bant- lannı isteyin TRT'den. ilk soyledıklerı ile son söyledik- lerini kryaslayın, öğrenirsiniz Hatemo kıvraklığını... Sevgili Avni! Kıvırmana söyleyeceğim pek bir şey yok. ama basketbol ukalası kesilmen beni ve basket- bolden anlayanları rahatsız etmeye başladı, bilesin... Yanına yorumcu almadan maç anlatmana itırazımız yok: iyi de beceriyorsun bu ışi ama yorumculuk tas- laman çok garip. Terecilere tere satmaya kalkışma lüt- fen. Sen nereden bilirsin savunmanın inceliklerini? Bu konularda fıkir yürütmek için öncelikle taktık faul ile teknik faulün arasındakı farkı öğrenmen gerekir. Bak dostum! Oyun sonlannda rakibe ikı faul atışı yaptınp karşılığında üçliik deneyerek farkı kapatma- ya çalışmak basketbolde sıkça kullanılan birtaktiktir. Bu uygulamanın en doğru şekli de rakibin serbest atış yüzdesi düşük oyunculanndan birine faul yapabil- mektir. O kaçırır sen atarsan farkı kapatabilisin. Basit değil mi?.. Buraya kadarını bıliyorsan, şimdi bir son- raki taktığe geçelim. Bu uygulamada kalan süreyi en rasyonel kullanma yolu, top oyuna sokulmadan ön- ce hamle yapıp, teknik faule neden olmaktır. Bu du- rumda ıstediğiniz olur ve rakip iki serbest atış kaza- nır. Süre hıç çalışmadığı için kazançlı oiursunuz elbet- te ama rakibe de seçim hakkı tanırsınız: En yüksek yüzdeli atıcılanna kullandırıriar bu serbest atışlan... Neyse! Detaya gırip kafanı daha çok karıştırmaya- lım. Kısaca şunu söylemek istiyoruz: O teknik faulle- rin nedeninı bılmeden oyunculara verıp veriştiren bir spıker takım oyunu üzerinde uzmanlık taslayamaz. Yapma bunlan! Ve sen Turgay Şeren! Sana da öner- ımız şu: Yazma bılmedığın konularda... AVRUPA GENÇLER SERBEST GÜREŞ ŞAMPİYONASI Miııderde ilk gibı 5'te 5 GONCAÖZDEN Avnıpa Serbest Gü- reş Şampiyonasf nın ilk gününde, mindere çıkan Türk güreşçile- ri, grup finaline kaldı- lar. Geçen hafta Avrupa Şampiyonu olan gre- koromen güreşçiler- den sonra, dün başla- yan Avrupa Serbest Güreş Şampiyona- sf nda, Türk gûreşçi- leri fırtına gibi esti. Yaptıklan tüm karşı- laşmalardan galip ay- nlan genç güreşçıler, "Serbestte de Avru- pa şampiyonu biz olacağız" dediler. Abdi Ipekçi Spor Salonu'nda yapılan ilk gün müsabakalan Genç güreşçilerin müsabakalan zevkle izlendi. (Fotoğraf: KEREM KAÇARLAR) sonucunda, 49 kiloda Yılmaz Şükrü- oğlu, 56 kiloda Hüseyin Gezer, 65 kiloda Ahmet Gülhan, 76 kiloda İb- rahim Katkıcı. 90 kiloda Sermest Bulut, 1. ve 2. turda yaptıklan karşı- laşmalardan galip aynlarak grup fina- line kaldılar. Bu arada, 56 kiloda Estonyalı Lips Jaanek'in, Ermeni rakibi Grigoryan Vrezh ile yaptığı müsabakada sol eli kınldı. Estonyalı güreşçi ÇapaTıp Fa- kültesi'ne kaldınlarak tedavi altına alındı. 12. Avrupa Gençler Güreş Şampi- yonasf na bugün 52,60,70.83 ve 115 kiloda eleme maçlan; 49. 56, 65. 76 ve 90 kiloda da grup finali karşılaş- malanyla devam edilecek. Basketbol milli takımı İtalya ile karşılaşıyor Potada yam final amyoruz Avrupa Basketbol Şampiyonası' nda Türkıye, bugün TSİ 23.30'da îtalya karşısında yan final şansı arayacak SporSer\isi-30. Avrupa Basketbol Şam- piyonası çeyrek fınalinde A Milli Basket- bol Takımı bugün TSİ 23.30'da Ispanya'nın Barcelona kentinde İtalya ile karşılaşacak. Italyanlar Avrupa Kulüpler maçlan nda elde ettikleri kötü maçlardan sonra. tüm ağırhklannı Avrupa Şampiyonasf na koy- du. "Maviler'". en çok güvendikleri ABD asıllı Carlton Myres'ten çok şey bekliyor. Italyanlann diğerbiryıldızı FernandoGen- tile'nin sakatlanması üzüntü yaratırken, Gi- an Marco Pozzecco''nun kısa süre içinde sağlığına ka\uşarak kadroya girmesı, yöne- timi se\ındirdi. Avrupa"nın en ıyı oyuncu- lan arasmda gösterilen Sloven asıllı Gregır Fucka, Avrupa Şampiyonasf ndan sonra büyük olasılıkla NBA'de boy gösterecek. Günün programı şövle: 17.00 Yunanistan-Polonya 19.00 Lıtvanya-Yugosla\\a 21.30 Rusya-Ispanya 23.30 Türkiye-ltalya Klasman grubu 11.00 Israil-Almanya 13.00 Fransa-Hırvatıstan İTALYA Oyuncu Bonaro Abbıo Pozzecco Coldebella Esposito Myers Morettı Meneghın Ancıllotto Prttıs DePol Fucko Contı Frosinı Gay Carera Marconato Antrenor: Boy Yaş Poz. 1.86 24 G 1.95 26 G 186 25 29 28 26 27 23 23 1.96 1.92 1.92 1.98 2.00 2.03 2.02 2.04 2.15 2.06 2.08 2.06 2.06 2.10 29 25 26 28 25 36 34 22 Ettore Messina Avrupa'dan pahalı Voleybolda transfer el yakıyor ALEVANAKOK Bu yıl futbol ve basketboldan son- ra yüksek transfer rakamlanyla voley- bolda da Avrupalılan gerıde bıraktık. Son yıllardaki başanlı çıkışlanna her geçen gün yenılenni eklemeyı ba- şaran voleybolculanmız Avrupalılann da büyük beğenısinı kazanınca oyun- culanmıza transfer teklifleriyağmava başladı. Ancak tüm ısteklere karşın transfer rakamlannın çok yüksek ol- ması A\rupa kulüplerinın geri adım atmasına neden oluyor. Son olarak Akdeniz Oyunlarf nda ortaya koyduklan başanlı voleybolla göz dolduran bayan ve erkek oyuncu- lanmıza özellikle İtalyan takımlan transfer tekliflerinde bulundular. tki sezondur ülkemızde büyük bir sıçra- ma yapan transfer rakamları netıce- sinde milli takım düzeyindeki erkek oyuncular önümüzdeki sezon için bir yıllığına 15-18 mılyara imza atarken bayanlann rakamı da 12- 15 arasmda değişiyor. Bu da 100 bin dolar civannda veya üstüne çıkan bir rakam oluyor. Yani ülkemızdekı koşulların Avrupalılan sollaması nedeniyle oyunculanmız transfer teklıflerıni gerı çevırdıler. Özellikle Arçelik"ın ıki başanlı oyun- cusundan Erkan Toğan'a ttalyanlar, Gökhan Öner'e ise Fransızlar kanca- yı taktı. Ancak bu iki oyuncuyu da ik- na edemediler. Bayanlarda ise en gözde oyuncular Özlem ve Çiğdem'dı. Özlem Özçelik teklıflere sıcak bakmazken. Çıgdem Can'a yurtdışında oynamak cazip gel- di. Böylece bu oyuncumuz için kısa bir süre sonra İtalyan takımlanndan birine bir yıl için 60 bin dolara trans- fer olma olasılığı da belirdi. Atletizm dünyasından Lale, Zeki'yi geride bıraktı ARİFKIZ1LYALHV Zeki Öztürk adı, Türk atletızmı ıçın çok şeyler ifade ediyor. 1980'li yıllann sonun- da Mehmet Terzi'ler- den, Mehmet Yurda- dön'lerden. Nejdet Ayaz'lardan aldığı bay- rağı en iyi şekilde taşı- dı. Balkan şampiyona- lannda, Akdeniz Oyun- lan'nda sayısız madal- ya kazandı. Sonra Lale Daşguı çıktı sah- neye: lcrosta ve orta mesafede adım du- yurdu. Türkiye şampı- yonluklan elde etti. Ardından milli takım kamplannda başla- yan dostluk iki atletin yaşamını birleştir- mesiyle sonuçlandı. Artık pistlerde iki Öztürk vardı. Ancak evde Zekf nin dedifı oluyordu; çünkü o daha ünlüydü, daha popülerdi. Lale. biraz sesinı yükselttiğinde, "Lluslararası alanda doğru dürüst madal- yan,rekorun bilej ok. Önce rekor kır sonra konuş" karşılığını alı- yordu şaka yollu. Yıllar geçti, bu kez 'popüler- lik' sırası Lale'ye gel- mişti. Zekf nin sakatlık ve formsuzluk nedeniyle pistlerden uzak kaldığı dönemlerde 'vüdız'gibi parlayıver di. Türkiye rekorlan. Balkan ikin- cilıği, Akdeniz Oyunla- n üçüncülüğü ve hatın sayılır bir para karşılıgı tranfserde yapmıştı La- le. Artık Zeki kadar ün- lüydü. Sorulanmızı ya- nıtlarken, "Ben kendi- me Zeki'yi örnek alıp aüetizme başladım. Bir gün onunla evleneceği- mL hatta onun elde etti- ği başanlan y ineleyece- ğimi hiç tahmin etmez- dim. Artık evde iki şam- piyon var. Bu da beni çok mutlu ediyor" di- yordu. Lale-Zeki: Aileboyu atlet Türkiye'nin en iyi or- ta ve uzun mesafecıle- rinden biri olan Zeki de eşinin 'süper' perfor- mansını kabul etmişti. "İyi bir atletolacagı bel- liydi Ama son ydlarda beni geçti. Onu tebrik etmekten başka bir şey yapamam" diyen Zeki Öztürk, 'komple' spor- cu bir aile olmaktan da ayn bir gurur duyduğu- nu sözlenne ekledi. Aliağa'da voleybolu heyecanı ALP GÜNVARAN ALİAĞA-Türkıye Bayan- lar Plaj Voleybolu Şampiyo- nasf nın ikıncı etabı, Aliağa plajlar mevkıinde bugün baş- lıyor. 6 etaptan oluşacak şam- piyonanın ikinci etabı, 6 gün- de ıki seans halinde yapılacak ve 6 temmuz pazar günü sona erecek. Manavgat'ta yapılan ilk etap müsabakalanndan sonra. Aliağa'da heyecanın daha da artacağını ıfade eden Organızasyon Komitesi Baş- kanı Hasan Uğur Epirden, ün- lü voleybolculann da Ali- ağa'ya geleceklenni ve turnu- vaya katılacaklannı söyledi. Bayanlar yenildi NfTRA (Curahuriyet) - Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonası 2. tur elemele- ri, Slovakya'da devam edi- yor. Türkiye, grubundaki üçüncü maçında Letonya'ya 3-2 yenildi. Letonya, karşılaşmayı 12- 15.15-10.15-12,8-15 ve 15- 9'luk setlerle kazandı. A Mil- li Bayan Voleybol Takımı ya- nn lsviçre ile karşılaşacak. Trabzonspor berabere BOLL (Cumhuriyet)- Ye^ nı sezon hazırlıklannı Bo- lu'da sürdüren Trabzonspor ve Vanspor vaptıklan hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor'un gollerini Le- mi (pen ). Mehmet tpek. Vanspor'un gollenni ıse Mus- tafa ve Ercüment kaydetti. Şile'deplaj ; hentbolu Spor Servisi - Hentbol Fe- derasyonu ıle Şıle Beledıye- si'nın ortaklaşa düzenlediği 2. Uluslararası Plaj Hentbolu Tunıuvası bugün Şile'de baş- lıyor. Hentbol Federasyo- nu'ndan yapılan açıklamaya göre, plaj hentbolunde kural- lar normal salon hentbolun- dan farklı olarak şova yönelik olacak ve turnuva boyunca akşamlan sarnlde çeşitli eğ- lenceler düzenlenecek. Novotna ve Hingis finalde LONDRA (Cumhuriyet) - Wımbledon Tenıs Turnuva- sı'nda tek bayanlar finali, ls- viçreli Martina Hingîs ile Çek Jana Novotna arasında oynanacak. 1 numaralıseriba- şı Hingis, yan finalde Rus Anna Kournikova'yı, No- \orna ıse lspanyol Arantxa Sanchez'ı yenerek fmale çık- tılar. Altıh 223 milyon verdi Spor Servisi- Bursa at ya- nşlannda altılı ganyan, 1-18- 1' 15-1 -3-3 kombinesıni bilen- ler 223 milyon 006 bin 750'şer lira kazandılar. TVde spor TRT3:16.55-18.55-21.25- 23.25 Avrupa Basketbol Şam- piyonası TRT 4 : 16.40 VVımbledon Tenıs Turnuvası Kanal D: 21.00 E.Frank- furt-Fenerbahçe l.KOŞU:F:Numanbey(l). P: Ceylanyıldız(ll), PP: Nursultan (5). S: Şulem (6). 2. KOŞU: F: Othara (2), P: Fethullah (4), PP: Hot Pipper (6), S: Gay Prin- cesse(5). 3. KOŞU: F: Cıhangırh (5). P:Rozal(10). PP: Savte- kin(2), S: Boğaç(l). 4. KOŞU: F: Nunşık 1 (4), P: Mor Menekşe (3). PP: Toma Hawk (11). S: Oce- an Going (1). 5. KOŞU: F: Bozdağ (2), P: Şubat(6), PP: Sergen (3). 6.KOŞU:F:Nahide(10), P: Bilalcan(15). PP: Düden (12), S:Handenur(2),SS: Aslıhan Gündüz (7). 7.KOŞU:F:BoatlnBill(5), P: Sam Dancer < 1). PP: Çiftçioğlu (14), S{ Tarot (2)- . Günün Ikilisi: 3 Koşu:5/10 TabelaBahis:10. 15. 12.2. 7 ALTILI GANYAN 2 5 4 4 10 3 6 11 5 1 2 9 2 10 15 12
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog