Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4TEMMUZ1997CUMA 12 TELEVIZYON GüNÜN FlLMLERİ Taksi Şoförii 10.00 Show TV Melodram (Ç^\ Tezgâhtar kız-taksi şoförü ve zengin delikanlı iliş- ^İy kisi üzerine kurulmuş. fazla önem taşımayan kla- sikkenarmahalledramlanndanbiri. Toplumsal birko- nuya dayandığı savıylasansürengelinetakılan film. se- naryosundakimi değişikiikleryapılıp. "Nankör" olan adı değiştirildikten sonragösterim onayı alabilmişti. Şe- rif Gören"in yönetiminde Kadir Inanır, Banu Alkan ve Bora Ayanoglu başlıca rolleri paylaşıyor. David'in Annesi 10.00 TRT 3 Dram /77\ (DavM'sMother)-David löyaşındazihinselözür- v i ' lü bir çocuktur. Annesi bütün ömrünü ona adamış- tır. Ancak günün birinde anne bir erkekle tanışır... Yö- netmen: RobertAckerman.Oynayanlar: Kristie Alley. Sam Waterson. Hapishane Gülü 11.20 Kanal D Dram /J"İN Kocasının ölümünden sonra çocuklanyla yalnız y^ kalan ve daha sonra da ünlü bir şarkıcı olan kadı- nın öyküsü. Yılmaz Atadeniz'in yönetiminde Kibari- ye başrolde. Sürücü Okulu 13.00 Kanal D Güldürü /TT\ (Driving Academy)-Lisede sürücülük dersi ve- v ^ ren Larry Pearl kansından yeni boşanmıştır. Bu yetmiyormuş gibi, öğrencileri de her türlü yaramazlı- ğı yapmak için adeta birbirleriyle yanşmaktadır. Bu ara- da okulun müdürü de Larry'nin kuyusunu kazmakta- dır. Daha çok genç izleyicilerin hoşuna gidebilecek bir güldürü. Yönetmen: Scott Oz. Oynayanlar: Charlie Robinson. Harvey K.orman. Feryat 13.45 Show TV Dram ®Hapisten çıktıktan sonra sevgilisine tecavüzeden- lerden intikam alan bir bakkal çırağının öyküsü. Yönetmen: Temel Gürsu. Oynayanlar: Mahmut Tun- cer, Yaprak Özdemiroğlu. Gizli Yara 16.10 İnterstar Melodram ®Zengin ve iyi yürekli bir adamla sadece parası için evlenmiş "şeytan" kadın, ailenin diğer fert- lerine zor günler yaşatır. Sinemamızda çok işlenmiş bir konu. Yönetmen: Şahin Gök. Oynayanlar: Mahmut Tuncer. Zümrüt Cansel. Analar Ölmez 17.45 Show TV Dram /İ7\ Kâhyasının kızını iğfal eden bir ağa ıle bu ilişki- vüV den doğan çocuğun öyküsü. Ertem Göreç'in yö- netiminde başlıca rolleri Penhan Savaş ve SerdarGök- han paylaşıyor. Ormanda Tek~. 20.45 Show TV Macera /77\ (Alone in Woods)-Küçük bir çocuk, zengin bir ^Cy adamın kızını kaçıran iki haydutu atlatıp kızı kur- tanr ve olaylar gelişir. Yönetmen: John Putch. Oyna- yanlar: Loraine Newman. Chik Vennera. 20.50 / İnterstar / Tosun Paşa Aynnt yanda ThrUl Of a Romance 22.30 HBB Müzikal Özellikle MGM müzikallerinde yaptığı yüzme numaralanyla 50"li yıllarda hayli ilgi toplamış olan Esther Williams. yine bol bol yüzüp. duygusal bir ilişkiye giriyor. " I Should Care"" adlı şarkıya dikkat. Y'önetmen: Richard Thorpe. Başrolde VVilliams'ınya- nı sıra Van Johnson var. Sıcak Takip 00.10 atv Polisiye (Traces Of Red)-tki dedekttf.jzengin bir mahal- le olan Palm Beach'te işleneh bir cinayeti soruş- turmaya başlar. Aslında polisiyeden çok melodramı andıran yapımın yönetmeni Andy Wolk. Oynayanlar: James Belushi. Tony Goldwyn. Loraine Bracco. Tutku 00.10 İnterstar Gerilim (Gross Miscounduct)-Mesleğinde başarılı bir profesör olan Justin Thorne. güzel öğrencisi Jen- nifer Carter'la ilişkiye girer. Ancak Jennifer'in aşın tut- kusundan rahatsız olunca ondan aynlmak ıster. Ne var ki kız, tecavüze uğradığını iddia ederek. Justin'i tutuk- latır. Profesörüntemizeçıkmakiçingüveneceği tek şev zekâsıdır. Yönetmen: George Miller. Oynayanlar: Jimmy Smits, Naomi Wats. 00.30/TGRT/lndochina Aynnt yanda Sekreter 00.30 Show TV Korku /O\ (Seeretary)-Mesleğe uzun süre ara vermiş bir V^>' sekreteryeniden çalışmaya başlar. tşyerindeki di- ğer sekreter ona çok yardımcı olur. Ancak bu kadının korkunçplanlan vardır. Yönetmen: Andrew Lane. Oy- nayanlar: Sheila Kelley, Mel Harris. 00.40/Kanal D/13. Cuma Aynnt yanda KansasCityDosyası 03.00 TRT1 Macera /f>v (Kansas City Confidential)-Masum olduğu hal- V ^ de birbanka soygununun sanığı durumuna gelen Joe, temize çıkmak için gerçek suçlulann peşine dü- şer. Yönetmen: Phil Karlson. Oynayanlar: John Pay- ne. Coleen Grav. Preston Foster. İzleyin O Yerli Orta Halli \_J Yabancı Değmez UYDULAR RTL 11.30 Reich und Schön 12.00 Der Preis ıst Heiss 12.30 Familien Duell 13.00 Punkt 12 13.30 Magnum 14.30Wimbeldon '97 15.00 VVİmbeldon '97 19.00 Gu- ten Abend 19.30 Exclusiv 19.45 RTL Aktüel 20.10 Explosiv 20.40 Gute Zeıten Schlechte Zeiten 21.15 Ap- rilApril22.15Flodder23.15 Life! 00.15 TV Kaıser 01.00 RTL Nachtjournal 01.30 Tekrarlar. 8JIT1 11.00HastduWorte?11.30 Bube, Dame, Hörig 12.00 Kerner 13.00 Vera am mit- tag 14.00 Sonja 15.00 Trap- per John MD 16.00 Star Trek 17.00 Pacific Drive 18.00 Jeder Gegen Jeden 18.30 SAT 1 Regional Re- port 19.00 Blitz 19.30 SAT 1 Nachrichten 20 10Gelieb- te Schvvestern 20.40 Glücksrad 21.15 Die Dreı 22.15 Woffsriver23.15 Film 01 25 Die Harlad Schmidt Show 02.25 Film 03.25 Tek- rarlar. HJBOSPOflT 09.30 Segeln 10.00 Rudern 10.30 Dövüş Sporları 11.30 Modern Dövüş Sporları 11.30Futbol12.00Bisiklet Yarışları 13.00 Motor Spor- ları 14.00 Motosıklet Yarış- lan 15.00 Motoksiklet Yanş- ları 16.15 Motosiklet Yarış- ları 17.15 Basketbol 18.30 Motosiklet Yanşları 19.00 Basketbol 20.30 Motosiklet Yarışları 21.30 Basketbol 23.00 Offroad 24.00 Moto- siklet Yanşlan 01.00 Basket- bol 02.30 Kapanış. MTV 11.00 Mornıng Mix 14.00 Dance Floor Chart 15.00 MTV in Touch 16.00 Hits Non Stop 17.00 Select MTV 18.00 MTV Beach House 19.00 The Grind 19.30 MTV Hot 20.30 MTV News We- ekend 21.00 Dance Floor Chart 22.00 MTV's Fınest 23.00 Singled Out 23.30 MTV Amour 00.30 Beaıs & Butthead 01.00 Party Zone 03.00 Night Videos. TV5 07.00-19.00 Nachrichten, Magazine. 20.00 Parıs Lu- mieres 20.30 Journal Belge 21.00 Ford Boyard 22.00 Bon weekend 23.00 Jour- nal 23.35 Francofolies de Spa 00.45 Viva 01.30 Soir 3 02.00 Journal Suisse 03.00-07.00 Tekrarlar. Korkuyu kanla bağdaştıran zihniyetin takipçisi olduğunu 'haykıran' bir yapım Olümsüz caninin biyografisi ) Kanal D 00.40 13. Cuma - Friday the 13th / Yönetmen: Sean S. Cunningham / Senaryo: Victor Miller / Görüntü: Barry Abrams / Oyuncular: Betsy Palmer, Adrienne King, Jeannine Taylor, Robbi Morgan, Kevin Bacon / 1980 ABD yapımı, 95 dakika. TV Servisi - Korku sine- masınm "gore" türünün "Üç Silahşörler"inden en acımasız olanı Jason Vorhe- es'in (Diğerleri Freddy Krueger ve Michael Mycrs) doğduğu film "13. Cuma" (Friday the 13th), butürünve bu kahramanın tutkunlarını ekrana bağlamaya aday gö- Sinemalarda büyiik ilgi gören '13. C uma'nın 8 devam fllmi var. runuyor. Bir yaz kampında yaşanan kanlı cinayetleri ve bunlann ardında vatan nedenleri "açıklamay a" çalışan film, arka arkaya işlenen "kanın su gibi aktığı" cinayetleri "aynntılı" bir sinema di- liyle verirken, korkuyu kan- la bağdaştıran zihniyetin de takipçisi olduğunu haykırı- yor. Bazılarına göre gerilim ve korku, kimi imgeler ve anıştırmalarla sağlanabilir. Oysa "gore"cular, korku- ya ulaşmak için kanla haşır neşirolmanın "kaçınılmaz" olduğunu savlarlar ve zaman zaman da haklı çıktıklan göz- lemlenir. "13. Cuma" ya da sıne- malarda izlediğimiz adıyla "13. Gün", Jason Vorhees denen "sorunlu" ve "ölüın- süz" caninin biyografisidir adeta. Daha sonraki yıllarda sekız devam filmiyle "ilgi- yi odakladığını" kanıtlar bir performans çızen bu kah- raman. son bölümde cehen- nemin sonsuz karanlığına iti- lir. Ama "kamuoyuna" onu yeniden isterse, yapımcılann tek yapması gereken bir "ge- rekçe" bulup Jason'ı can- landırmaktadır. Ölümsüz ol- duğunu bildiğiniz birinin canlanmasıysa zaten şaşırt- mayacaktır hiç kimseyi... Güııah çıkaran fibıı MURAT OZER Avrupa sinemesının. HolK- wood sinemasıyla "boy 51- çüşme" sevdasının bir tür uzantısı olarak kabul edebile- ceğimiz epik Regis VVargni- erfilmi"Indochine"birkez daha küçük ekranda... Öykü. kauçuk patroniçesi EJaine ile evlat edindiği Viet- namlı Camille etrafında geli- şıyor. Birbirlerine son derece bağlı olan bu iki insan, hiçbır zaman karşı saflarageçmeye- cek gibi görülmektedir. An- cak yakışıkh sömürge subayı Jean Baptiste bu iki kadının arasına girer. Komünizmin ayak seslerinin alabildiğine yakından geldiği birdönemdir bu. Bu üç ınsanın öyküleri, ül- kenin bağımsızlık serüveniv- le birlıkte şekillenecek ve ko- şut biçimde gelişecektir. Ca- mille. bu süreç içinde komü- ) TGRT 00.30 Indochine- Indochine / Yönetmen: Regis Wargnier / Senaryo: Louis Cardel, Erik Orsenna, Catherine Cohen, Regis VVargnier / Müzik: Patrick Doyle / Oyuncular: Catherine Deneuve, Vincent Perez, Linh Dan Pham, Jean Yanne / 1991 Fransız yapımı, 160 dakika. nızme yaklaşır ve Fransız sev- gılisiyle birlıkte mücadeleye bir ucundan tutunur... Ingilizlerin Hindistan, Ame- rikalılann Vietnam"da yaşat- tıklan "cehennenT'inbirben- zerini Fransızlar. Çin Hin- di'ndeyaşatmışlardı. Ingiliz- ler ve Amerikalılar. zaman za- man filmleriyle bu "gü- nah"lannı aklamaya çalışıp içlerini rahatlatıyorlardı. Fran- sızlar da "Indochine"le bu tür bir "günah çıkarma" is- teğini dışa vuruyorlar, özeleş- tiri kurumunu çalıştırmaya gayret gösteriyorlar. Epik bir fîlmin "etki"sini iyi ayarla- yamayan yönetmen VVargni- er, iki buçuk saati aşkın sü- resince sık sık "sıkıcılık" tu- zağına düşüyor ve fılminin temposunu dengeleyemiyor. Bir an yüksek tempolu görün- tülerle karşı karşıya kalıyorsu- nuz, hemen ardından durağan- lığın en "ağdalı" katmanıy- la yüz yüze buluyorsunuz ken- dinizi. "En iyi yabancı film" dalında Oskar kazanan film, üç başrol oyuncusunun gayretli performanslanyla değerleni- yordenebilir. Vietnam gerçe- ğini ıskalamasıysa hazmedi- lircinsten değil... Uşaktan paşa olursa TURHAN GLRKAN Osmanlı döneminde Iskenderiye'de karşıt iki ailenin çatışması sıra- sında Tosun Paşa kılı- ğına sokulan bir uşağın gülünçlü öyküsü. Kar- tal Tibet'in 1976'da Yavuz Turgul'un se- naryosundan çektiği "Tosun Paşa", izleyi- ciyi güldürerek etkileme yoluna giden tarihsel bir taşlama örneği. fki soylu aile arasın- daki çekişmeleri, kız al- ma yüzünden çıkan ça- tışmalan anlatan öykü, sansür yüzünden geçen yüzyılın Mısır'ına yer- leştirilmiş. 19. Yüzyıl- da Osmanlı Impaıator- luğu'nun Mısır'daki son Tosun Paşa - Yönetmen: Kartal Tibet/ Oyuncular: Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda, Ergin Orbey/1976, Arzu Film yapımı. döneminde İskenderi- ye'de yaşayan karşıt iki aileden Tellioğullan ve Seferoğullan sürekli ça- tışma içindedirler. İki aile önce verimli bölge Yeşil Vadi'yi. sonra va- linin kızını oğullanna almak için savaşımagi- rişirler. Hamamda ge- lin beğenme işi kadın kavgasına dönüşür. MERCEKLE BAKEVCA MAHMUT T. ÖNGÖREN Birincilik! İnsan Hakları Derneği'nin Mayıs 1997 raporuna göre: Mayıs 1997 içinde kapatılan dernek, sendika ve ya- yın organı sayısı 11, toplatılan yayın sayısı 23 ve ce- zaevinde bulunan düşünce suçlularının sayısı ise 150. Mayıs 1997'de 11 kişi faili meçhul cinayete kurban gitti ve 6 kişi de yargısız infaz ve işkence sonucu ya- şamını yitirdı. 1559 kişi gözaltına alındı ve 387 kişi de tutuklandı. Kısacası, Türkiye'de insan hakları ihlalleri artarak sürüyor. Ya medya ne yapıyor? Hükümet sorunlarıy- la ilgilenmekten insan hakları durumunu ışlemiyor. Hükümet sorunu olmasa, medya insan haklarına eğilir miydi? Hiç sanmıyorum. Hükümet sorunu ol- masa, hükümet Türkiye'nin insan hakları sorunlan- na eğilir miydi? Muhalefet eğilir miydi? Yanıtım yine "hayır". Hem de kesinlikle hayır. Muhalefet partileri de eğilmezdi. Muhalefetın de insan hakları sorunla- nna ilgi göstermediği ortada değil mi? Son haftalarda, medyanın insan haklan soaınlan- na ilgisizliğinı HBB'de Ertian Akyıldız, "Yüksek Tan- siyon" adlı TV izlencesinde "idam cezası"n\ tartıştı- rarak bozdu. Kendisineteşekküretmekgerekir. Ger- çi "idam cezas/"nın yıllardan beri ülkemizde süren güncelliği var. Ama son günlerde ayrı ve hemen oluş- muş bir güncelliği bulunmamasına karşın Akyıldız'ın konuya el atmasını ve kamuoyunu düşündürmeye ça- lışmasını küçümsememeliyiz. Şimdı bir de Türkiye Gazeteciler Sendikası 0"GS) Ankara Şubesi Basın Haklarını Izleme Komisyonu'nun belirlemelerine bakalım: Geçen mayıs ayında 5 ba- sın-yayın kuruluşu ile 2 gazeteci silahlı saldınya ug- radı, 4 basın kuruluşu basıldı, 24 gazeteci dövüldü, 2 yayın organı kapatıldı, 11 basın emekçisi gözaltı- na alındı, gazete ve dergiler hakkında 23 toplatma kararı verildi. Buraya bir de RTÜK'ün verdiği cezalan ve kapat- ma kararlarını eklesem. başka şey söylemeye yer bulamayacağım. "Basın özgürlüğü" ile ilgili tüm bu kısıtlamalar da "insan haklan sorunlan"n\ içermek- tedir. Kısacası, Türkiye'de insan hakları sorunlarının her türü son derece yaygınlaşmıştır ve bu sorunların türlerinden hangisi özellikle Avrupa'da ele alınsa, Türkiye listenin ya başında ya da ilk sıralarda yer al- maktadır. Türkiye'nin bu "birinciliği"ne son verilmesi için en küçük bir çaba gösterilmezken sık sık demokrasiden söz edilmesi ise son dönemlerin en büyük "kara ko- medisi"d\r. Arkasından da İnsan Hakları Derneği'nin üstünde- ki resmi çevrelerden gelen baskıların arttırılması; Di- yarbakır ve Malatya şubelerinden sonra Izmir şube- sinin kapatılması; İHD'nin tümünü kapatmak için ça- baların sürdürülmesi; İHD Genel Merkezi'ne Avrupa Konseyi'nden "İnsan Haklan Eğitim Projesi" için gön- derilen paranın İHD banka hesabından alınmasının Içişleri Bakanlığı tarafından engellenmesi, "kara ko- medi"ri\n trajediye dönüşmesine yol açıyor. Türkiye'ye bu tür trajediler yaşatmaya hiç kimse- nin hakkı yoktur. Çeşitli olayların içyüzünü anlatan bir kitap: Dogu Perinçek, "Çiller Ozel Örgütü", Kaynak Yayınlan, Istanbul, 1996. TV PROGRÂIVfLATn 06 17 07.00 Haber Gündemi 08.30 Gun Başlıyor 10.00 Haberler 10.10 Çizgı Film: Tılsımlı Gelınlik 10.35 Türkiye Turizmi 11.05 Dızi: Morena Clara 12.00 Haberler 12.10 Konser 13.00 Haber 13 13.40 Stüdyo TRT 15.00 Haberler 15.05 Dızı: Gençlik Ateşi 16.00 Haberler ve Borsa 16.15 Bu Toprağın Sesi 16.55 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Kuşağı 18 05 18.00 Haberler 18.30 Dünden Bugune Balkanlar 19.00 Fasıl 19.30 Dızı: Genç Gazeteciler 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.45 Spor 21.00 Yabancı Film: 23.00 25. Saat 24.00 Haber 24 00.45 Stüdyo TRTFM 03.00 Yabancı Film: Kansas City Dosyası 04.30 Konser ©(0 312)428 22 30 06.18 Açıhş 06.20 MEB Açıköğretim Lısesı Ders Programı 08.25 MEB Açıköğretim Lisesi Ders Programı 10.05 GAP TV'ye Geçış 10.10 Dört Mevsim Kadın 11.10 Rüzgâr Gülü 11.40 Yerli Film: Utanmaz Adam 13.20 Düşunelim, Konuşalım, Yanşalım 14.00 Haberler 14.15 Gözlem 15.15 Bakış 16.00 GideGide GAP 17.10 Belgesel 17.40 Geçmışe Özlem 18.20 Belgesel 19.00 Akşam Bülteni 19.30 TatılŞansı 20.05 islam ve İnsan 20.35 Stüdyo Istanbul 21.05 BenıGörmek Demek 22.00 Gece Bülteni 22.45 Festivalde Dün, Bugün, Yarın 23.00 Festivallerden 00.30 Dızi: Mavı Cınayet 02.00 Kapanış S (0 212) 259 72 75 1 B 7 7 O 8 - 58 A Ç |h Ş O 9 0 0 Telegün 10.00 Yabancı n > ) Film: David'in Annesi 11.35 Belgesel 12.00 ^—* GençleıieTürkSanatMüzığı 14.00 Dızi: Ma- vi Rozetler 15.00 Müzik Pınan 15.30 Dünya Sizindir 16.55 Avrupa Bastketbol Şamp. (Canlı) 18.30 Müzik Pınan 18.55 Avrupa Basketbol Şamp. (Canlı) 20.30 Belgesel 21.25 Avrupa Basketbol Şamp. 22.55 Mü- zik Pınan 23.25 Avrupa Basketbol Şampiyonası. 09.58 Açılış 10.00 MEB Açıköğretim Lise- si Ders Programları 12.00 THM Bir Solist 12.30Asya'dan Müzikli Esıntiler 13.00Nü- ans 14.00 Eğıtım Paketi 15.00 MEB Açı- köğretim Lisesi Ders Programlan 16.40 Wimble- don Tenis Tumuvası 21.00 MEB Açıköğretim Lİ- sesi Ders Programları 23.00 Kapanış. 07.00 Güne Başlarken 08.30 Gün Başlıyor 10.00 Haberler 10.10 Dört Mevsim Kadın 11.10 Belgesel 11.40 Ferhunde Hanım ve Kızları 12.00 Müzik Pınan 12.20 Sahte Dünyalar 13.00 Haber 13 13.40 Kurtuluş 14.40 Yanşan Şa- hinler 15.10 Delfy ve Arkadaşları 15.40 Müzik Pına- rı 16.00 Haberler ve Borsa 16.15 Genç Gazeteciler 16.45 Genç Haber 16.55 Çocuk Haber 17.05 Ço- cuk Kuşağı 18.00 Merhaba 19.00 Akşam Bülteni 19.30 Yarışma 20.00 Gençlik Ateşi 21.00 Haberler, Almanca-lngılizce Özet 21.30 TSM Radyo Sanatçt- lan 23.00 Oyunlar ve Gerçekler 23.45 Tanıtım 24.00 Haber 24 00.35 Almanca-lngılizce Haberler. 06.00 Huzura Doğru 06.30 lyı Sabahlar 08.30 Çizgi Dünyası 10.00 Sabahın Se- dası 11.30 Huzura Doğru 12.00 Haber- ler 12.15 Hanımelı 13.30 Yerli Film: Gü- neş Yeniden Doğar 15.00 Haberler 15.05 Yaz Sa- atı 17.00 Haberler 17.30 Yerli Film: Gecelerin Kra- h 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Saklı Sözler 21.30 Müzık-Eğlence 23.00 Donence 24.00 Haberler 00.30 Yerli Film: Indochine 02.00 Belgesel 03.00 Müzik 03.45 Komşular 04.30 Yerli Film: Gecelerin Kralı. S (0 212) 652 25 60 06.00 Türk Halk Müziği 06.30 Belgesel 07.30 Gün Işığı 09.00 Çizgi Dizi: Casper 09.30 Çizgi Dızi: Taş Devri 10.10 Çizgi Dızi: Küçük Silahşörler 10.40 Sevımli Kahramanlar 11.20 Yerli Film: Hapishane Gülü 13.00 Yabancı Film: Sürücü Okulu 15.00 Dizi: İlk Aşk 16.00 Scooby Doo 16.30 Çizgi Dizi: Jetgiller 17.00 Yerli Film: Çare Sende Allahım 19.00 Dizi: Melek Apartmanı 20.00 Kanal D Ana Haber Bülteni 20.50 Spor Gündemi 21.00 Fenerbahçe- Frankfurt Hazırlık Maçı (Canlı) 22.50 Taksi 23.50 Haber Saati 24.00 Kokpit 00.40 Yabancı Film: 13. Cuma 02.20 Belgesel 02.50 Türk Sanat Müziği 03.10 Trafik Eğitimi 03.30 Kapanış S (0 212) 215 51 11 SH*W T.V. 07.00 Show Başlıyor 08.00 Çizgı Dizi: Sihirİi Şövalyeler 08.30 Sevgili Köpeğım 09.00 Dızı: Kassandra 10.00 Yerli Film: Taksi Şoförü 11.45 Çizgı Dizi: Kedicik 12.15 KüçukCadı 12.45 Sonradan Görmeler 13.45 Yerli Film: Feryat 15.45 Çizgi Dizi: Cici Kız 16.15 PeterPan 16.45 Aslan Kral 17.15 Power Rangers 17.45 Yerli Film: Analar Ölmez 19.30 ShovvTV Haber 20.00 Aktüel 20.30 Spor Sayfası 20.45 Yabancı Film: Ormanda Tek Başına 22.30 Dizi: Yasemin 23.30 Haber Hattı 24.00 Show: Tutti Frufti 00.30 Yabancı Film: Sekreter 02.10 Cıne Pop 02.40 Dızı: Mavi Sessızlık 03.10 Kapanış S (0 212) 655 11 11 atv06.30 Çizgi Dızi: Temel Reis 07.00 Kahvaltı Haberleri 09.00 Bam Teli 09.30 Ayşe Özgün Talk Show 10.30 Yerli Film: Ben de Yaşıyorum 12.10 Çizgi Dizi: Dragon Ball 13.00 Gün Ortası 13.20 Temel Reis 14.05 A'danZ'ye 15.15 Çizgi Dizi: Heidı 15.45 Çizgi Dizi: Flıpper 16.40 Yerli Film: Dökülen Yapraklar 18.15 Gelın Kaynana 19.00 Yalan Rüzgân 20.00 atv Ana Haber 21.00 Spor Haberleri 21.10 Dizi: Süper Baba 22.30 Dizi: Başka Istanbul Yok 23.40 Son Durak 00.10 Yabancı Film: Sıcak Takip 01.55 Bam Teli 02.50 Kadınlar Matinesı (0 212) 655 00 00 07.00 Klıp 08.00 Çizgı Film: She-Ra 08.30 Çizgı Film: Şirin Kızlar 09.00 Çizgı Film: Beverly Hills 09.30 Çizgi Film: Afacan Kedı 10.00 Dizi: Marimar 10.40 Dızi: Maria Bonita 11.30 ÇıtırSabah Şekerlerı 13.30 Çizgi Film: Polyanna 14.00 Beverly Hills 14.30 Dızi: KızlarYurdu 15.20 Dizi: Ana 16.10 Yerli Film: Gizli Yara 18.10 Dızi: Cesur ve Güzel 18.50 Dizi: Komşu Komşu 19.30 Star Haber 20.40 Star Spor 20.50 Yerli Film: Tosun Paşa 22.40 Dizi: Sihirİi Ceket 23.40 Esra Zeynep'le Gece Hattı 00.10 Yabancı Film: Tutku 01.40 Müzik...Müzik... Müzik... 03.50 Mızrap 06.25 Zirve Defteri S (0 212) 698 49 01 '7. Kulvar' TV Servisi - Nahit Duru'nun sunduğu " 7 . Kulvar"da "55. hükümet seçim baskısı altında icraat yapabilir mi", "Seçim ne zaman gerçekleşmeli" sorulanna yanıt aranacak. Programa siyasi partilerden birer milletvekili katılacak (KanalE, 23.05). Atletizm TV Servisi - 1997 atletizm sezonunun ilk önemli yanşı olarak nitelendirilen "Golden Four" Oslo Grond Prix'si NTV'de. Yarışma, birinci olanlara verilen ödüller nedeniyle atletlerden büyük ilgi görüyor. (NTV. 21.05). Bilgisayarla tehlikeli oyun TV Servisi - David Lightman, 17 yaşında bir yüksekokul öğrencisidir. Tutkulanndan biri de bilgisayar oyunlandır. Bir gün o>TJn oynarken kazara Kuzey Amerika Savunma Komutanlığı'nın füze sistemine girer. CINE 5'te 10.25'te ekrana gelecek olan "Savaş Oyunlan"nı (\Vargames) John Badham yönetmiş. Filmde Matthevv Broderick, Dabney Coleman, John Wood ve Ally Sheedy rol alıyor. 08.40 Yabancı Film: Proje: X 10.25 Yabancı Film: Savaş Oyunlan 12.15 Yabancı Film: Saklanacak Yer Yok 13.50 Yabancı Film: O.J. Simpson'ın Öyküsü 15.20 Yabancı Film: Isaiah'yi Yitirmek 17.05 Yabancı Film: özel Bir Dedektif 18.35 Sinema Günlüğü 18.55 Yabancı Film: Biloxi Anılan 20.45 CINE 5 Ha- ber 21.00 Yabancı Film: Müşteri 23.05 Yabancı Film: Hot Shots 2 00.35 Erotica: Robin Hood-Küçük Fahişe 01.50 Yabancı Film: ölümcül Büyü. ® (0 212) 225 55 55 10.00 Haberler 10.10 PolıtıkaGün- demı 11.00 Haberler 11.05 Dört Mev- • • • • • • sim 12.00Haberler 12.05 Dört Mev- sim 13.00 Haberler-At Yarışı Tahminlerı 13.15An- kara Panoraması 14.00 Işte Hayat 16.00 Haberler ve Hava Durumu 16.05 Hayvanlar Alemi 16.30 Küçük Soytanlar 16.45 Robokop 17.15 Süper 20 18.00 Aşkın Yüzu 19.00 Haber Bülteni 19.45 Spor 20.20 Eğlence Programı 22.00 Onda On Haber 22.30 Yabancı Film: Thrill Of a Romance 24.00 Haberler 00.30 Eğlence Programı 01.30 Süper 20 S (0 212) 281 48 00 07.00 Bu Sabah 09.00 Çizgi Dızi: Vahşi Kedıler 09.30 Yanşma: Tatil Penceresi 10.30 Şeker Kız 12.00 Sizin Istekleriniz 13.00 Haberler 13.15 Dizi: Şeyh 14.15 Biz Kadınlar 15.15 Yanşa Doğru 17.15 Haberler 17.20 Yarışa Doğru 18.15 Foksi Show 18.45 Moreno ile Harika Masallar 19.00 Ana Haber 19.50 Spora Bakış 20.00 Hava Durumu 20.05 Altına Hücum 21.20 üfestyle 22.30 Ceviz Kabuğu (Programı Hulki Cevizoğlu sunuyor.) S (0 212) 289 01 63 09.00 Haber, Lifestyle, Haber Özeti, _ , Ekonomi. Gündemdekiler, Yurtta Bu- gün .12.00 Günün Içinden 14.00 Haber, Lifestyle, Haber Özeti, Ekonomi, Gündemdekiler, Yurtta Bugün 18.10 Gece Gündüz Festival 18.35 Gündemdekiler 19.00 Haberler 19.30 Sporda Bugün 20.00 Haberler 20.10 Haberlerın Içinden 21.05 Gol- den Four 1997 23.25 Gündemdekiler 23.40 Spor. S (0 212) 213 03 33 09.30 Şeker Cadı 10.00 Kadınca 11.30 Ya- »s#j bancı Film: Kırmızı Gölge 13.00 Genel I Haber 13.15 Belgesel 13.45 Çatlaklar 15.00 Dızi: Kate ve Allie 15.30 Salıncak 17.00 Ali Babanın Çıftliği 17.30 Müzik Hattı 18.00 Gülümse 18.30 Eko Bugün 19.00 Ana Haberler 19.30Cumbuş 20.30 Ger- çek Kesit 21.30 Mozaik 23.00 23. Saat 24.00 Yaban- cı Film: Melez 01.30 Rokoko 02.30 Kapanış. S (0 212) 256 82 82 09.30 Haber 09.50 Eko Start 10.35 Borsa- nın Şirketleri 11.10 Para Raporu 11.35 Alış- veriş 13.00 Haber 13.15 Son Düzlük 13.20 KANAL t Yabancı Klip 13.35 Dünya Modası 14.10 Pa- ra Raporu 14.35 Alışveriş 15.10 Para Raporu 15.35 Pi- yasalar 16.10 Para Raporu 16.35 Muzık 17.10 Eko Fi- nish 17.35 Parametre 18.35 Dünya Modası 19.10 Eko Finish 19.35 Hedef Universıte 20.00 Ana Haber Bülte- ni 21.35 Tuketıcı 22.05 Gezı Rehberı 22.35 Dünya Dön- dukçe 23.05 7. Kulvar 00.30 Ana Haber Bülteni. S (0 212) 282 51 00 08.30 1 Numaralı Hit Videolar 09.00 Klip Ekspres 10.00 Kültür Sanat Rehberi 11.30 Jess 13.00 Burçın 14.00 Nefise 15.00 VJ Pınar 16.00 Slazenger Sportsline 17.00 Konuk VJ 18.00 1 Numaralı Hit Videolar 18.30 Num- ber One Mega Beşli 19.45 Haberler 20.00 European Top 20 21.00 Haberler 21.15 Dünyayı Kurtaran Bayan 22.00 Haberler 22.15 Geveze Show 23.15 Romans 24.00 Haberler 00.15 Parti Zamanı 01.45 Video Mix. S (0 212) 503 87 14
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog