Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

$ ÇAĞDAŞ YAYINLARI M U S T A FA E K M E KC İ öksüz yamalığı (köy enstitüleri) 400.000TT. Çağ Pazartama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsoğüt Sok No 9/B CagaloğKj/lstanbul TeJ5U01 95/96 Postaçekıno 666322 Cumhuriyet @ ÇAĞDAŞ YAYINLARI S'A B İ HA SE R T E L V tevfik fikret 350.000TL Çağ Pazariama A.Ş. Yerebatar Cad Salkımsö§ut Sok No 9/B Cajaloğlu/lstanbul Tel 514 01 95/96 Posta çekı no 666322 74. Y l SAYI: 26203 / 75000 Tl (KDV,ç,nde) KURUCUSU- VUNÜSIUDİ (1924-1945) BAŞYAZARI: HUDftt NADİ (1945-1991) 4TBHMUZ1887CUMA Köstebekten sonra şimdi de casus otomobü... Orakoğlu 'nunparasının Başbakanlık'tan karşılandığı öne sürülüyor Orduya casus Mercedesİstihbarat çalışması yapıldı Köstebek skandalından sonra şımdı de emnıyete aıt bır Mercedes otomobılle TSK'ye karşı istihbarat çalışması yapıldığı öne sürüldü. 32 EE 330 plakalı lacıvert Mercedes'ın ikı kez Eskışehir Yolu Yoncalık Tepe'de bulunan askeri bırlığın kapısına gelerek nöbetçılerden bilgi almaya çalışması üzenne Genelkurmay tstıhbarat Başkanı Korgeneral Çetın Saner, aracın amacının ne olduğunu Orakoğlu'na sorarak yanıtını istedı. 1 4 . Sayfada Orakoğlu'nu Başbakan gönderdi Eskı Emnıyet Genel Müdürlüğü istihbarat Daıresı Başkanvekilı Bülent Orakoğlu'na, ABD'ye giderken örtülü ödenekten para venldığı beîirtıldı. Üst düzey bir emnıyet yetkılisı. "Emnıyet mensuplannın yurtdışı harcırahlan Içışlen Bakanlığı bütçesınden karşılanır. Böyle bir gider şu anda bütçede görünmüyor Edindığımiz bılgılere göre Orakoğlu, Başbakan'ın tasarrufunda olan örtülü ödenekten ABD'ye göndenldı" açıklamasını vaptı. B 4. Sayfada Köstebek imam-hatip mezunu Emnıyet tarafından kullanılan Genelkurmay'daki köstebek onbaşı Kadir Sarmusak, eski Emniyet Müdürlüğü istihbarat Daıre Başkanvekilı Bülönt Orakoğlu'na 6-8 adet gızlı belge gönderdiğini ıtiraf etti. Orakoğlu'nun kendısinı tehdit ettiğinı söyleyen Sarmusak, ifadesinde imam-hatip lisesinden mezun olduktan sonra polıs olduğunu belirtti. Köstebek Kadir Sarmusak, emniyete 6-8 tane belge sızdırdığını söyledi. • 4. Sayfada Perinçek: Orakoğlu CIA denetiminde Doğu Perinçek, daha önce ABD tarafından Türkıye'de Sovyetler Birliği'ni dinlemek için kurulan tesıslenn şımdi Türİc Genelkurmayı'nı dinlemek içın kullanıldığını ılen sürdü. Perinçek, Orakoğlu'nun, CIA denetimındeki Çıller özel örgütünün bir elemanı olduğunu, "Geleceğin Dünyası Stratejik Araştırmalar Vakff'na danışmanlık yapan ABD'li Jay Kriegel, Bob Squire ve Davıd Barchard'ın Türkıye aleyhine casusluk yaptığını belirtti. • 15. Sayfada Kıbns 'îan sorumlu bakan Gürel 'Özerklik Hişkisi kurulabilir' • Kıbns ve AB ıle ılişkilerden sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlenen Prof. Şükrü Sina Gürel, güvenoylamasının hemen ardından yapacağı ilk işin, geçmiş hükümetin yanlış sunduğu AB-Türkiye ilişkilerinin gerçek resmini çekmek olduğunu söyledi. Gürel, AB'nin tutumuna göre Türkiye ile KKTC arasında özerklik ilişkisi kurulabileceğıni, bu görüşün, adadaki Türklerin egemenliğinden geri adım atmak biçiminde yorumlanmaması gerektiğini \aırguladı LALE UUtfKMİMOâ.U'nui MMri • 5. Sayfada KIBRIS GÖRÜŞMELERİ BM belge sunmayacak • Dışişlen Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Ömer Akbel, yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Kıbns Özel Temsilci Yardımcısı Gustave Feissel'ın Denktaş ile önceki gün görüştüğünü bildirdi. • Akbel, Feissel'ın, New York görüşmelerinde BM'nin bir belge sunmasının söz konuşu olmadığını. BM Genel Sekreteri Özel Danışmanı Diego Cordovez'ın toplantı sırasında açılış konuşmasını yapacağı ve konuşma notlannı iki toplum liderine sunacağını belırttiğini kaydettı. • 75. Sayfada Yeltsin 'den Karabağ sözü • Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, dün Azeri petrolünün Rusya'nın güneyinden geçişi'konusunu çözüme bağlamak üzere Kremlin'de yaptıklan ikılı görüşmeden sonra aralannda bir işbirliği ve dostluk anlaşması imzaladılar. • Rusya Devlet Başkanı, Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağhk Karabağ'dan kaynaklanan anlaşmazlıklann giderilmesi için çabalannı arttıracağını söyledi. • Yeltsin, Karabağ sorununun kesin olarak bitirilmesi konusuna bundan sonra, NATO'nun genişlemesi kadar önem vereceklerini belirtti. • 9. Sayfada Kırıkkale Makina Kimyatfaaskeri mühimmatın infilak etmesi sonucu 2 kişi öldü, 10 kişiyaralandı. Halkpanik içinde; yangın devam ediyor Dehşet kenti Konutlan hasargören halk, bulabildiği her türlü araçla kentten aynldL 200 bin nüfuslu kent tamamen boşalüldı. (Fotoğraflar: HASAN AYDIN/AA) Patiamanın nedeni kıvılcım Makina Kimya Endüstrisi Genel Müdür Yardımcısı Doğan Mahmutoğlu, patlamalann "üretim sırasında hunide oluşan kıvılcımlar" nedeniyle başladığım açıkladı. Sistem yetersizliği nedeniyle yangına havadan ve karadan müdahale edilemezken Başbakan Yardımcısı Sezgin, MKE'de yangının önlenmesi için her türlü olanağın bulunduğunu söyledi. Yangın kontrol edilemiyor Rüzgânn ters yönden esmesi nedeniyle büyüyen yangın, kontrol altına ahnamadı. Alevlerin, savaş uçaklannda kullanılan bombalann yapıldığı bölüme ulaşması durumunda meydana gelecek patlamalardaki sarsıntının 7.2 şiddetindeki bir depremin etkisine eşit olacağı bildirildi. Çevreye kum torbalan yerleştırildi. Şehre giriş yasaklandı Şehre girişler bugün saat 09.00'a kadar yasaklanırken yağmalama olaylanna karşı çevre illerden polis ve jandarma gücü getirildi. Yurttaşlara 100 bin ekmek dağıtıldı. Cumhurbaşkanı Demirel, Başbakan Yardımcısı Sezgin ve bazı bakanlar Kırıkkale'ye gittiler. Kınkkale, Ankara, Dışişlen ve Çevre Bakanlığı'nda kriz masalan oluşturuldu. CEUUfTitl VMMN ve SBHUN DOİniŞ'B taksri • 3. Sayfada Kırıkkale'de akşama kadar 40'ın üzerinde patlama oldu. IŞÇlLERl ÇAY MOLASI KURTARDIBRU TOKlM'll Mttan • 3. Sayfada ÖZER ÇİLLER Noter onaylı sahtecüik • Özer Çiller'in ABD'deki şirketi GCD INC'e ilişkin olarak, noter onayıyla verdiği bilgileri içeren Ingilizce metnın noter onaylı Türkçe çevirisinin eksık yapıldığı belirlendi. • TBMM Malvarlığı Soruşturma Komisyonu üyesi CHP'li Sabri Ergül, Çiller'in komisyona gönderdiği Ingilizce metin ile Türkçe çevirisinin 2 ayn mernin harmanlanmasından oluştuğunu ortaya çıkardı. • 5. Sayfada ÖZER ÇILLER, PERİNÇEK'E 5 MİLYAR ÖDEYECEK • 75. Sayfada DYP'DE ÇİLLER'E TAVIR tstifalar yeniden başladı • Partisinden istifa eden DYP Samsun Milletvekili Cemal Alişan, DTP'ye geçeceğini açıkladı. Bu istifa ile birlikte DYP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 102'ye düştü, DTP'ninki ise 14'e yükseldi. Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan. istifacılan şerefsizlıkle suçlayan Çiller'e "Yönetimin hiç mi suçu yok" dedi. 30 dolayında milletvekilinin katılmadığı grup toplantısında DYP'liler, kendi aralannda Çiller'in istifasmı tartışmaya açtılar. DYP'de liderliği sarsılan Tansu Çiller, grubunun baskısı üzerine hemen seçim ısranndan çark etti. • 5. Sayfada YÜZDE 25 Maaşlara zam önerisi • Maliye Bakanı Zekeriya Temizel başkanlığındakı çahşmada, memur maaşlanna bütçe olanaklan içinde temmuz ayında yüzde 21 ile yüzde 25 düzeylerinde zam öngören iki seçeneğin hazırlandığı öğrenildi. Bu oranlarda maaş artışı yapılması durumunda bütçeye 125 ile 160 trilyon lira arasında ek yük geleceği bildirildi. BORSAİDOURj MARK 6. Sayfada uDun 1912 Önceki 1873 uDun 149.650 Ûncekı 149.200 Dun 85J50 Oncek, 85.200 ALTM ûDun 1.605.000 Önceki 1.597.000 MALİYE'DEN ŞÜPHELİ İŞLEMLER TEBLÎĞI • 6. Sayfada MÎR'DE YENİ ARIZA • 9. Sayfada BM'DE ESRAR TARTIŞMASI • 8. Sayfada FENERBAHÇE E.FRANKFURTtLE ÖYNUYOR MSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Sahi, Bu Belgeler Alereden? Sorunlarımızı demol^ratik kurallar içinde bır bır çö- züyorsak, Ertuğrul Özkök kardeşımiz, yazısında "Askeıin nabzı" arabaşlığı altında "o çevrelerı" an- latmaya neden gereksiniyor acaba? Cumhurbaşkanı Demirel açmış telefonu; önceki günkü "Silahsızkuvvetleriktidarda" kocaman başlı- ğından ötürü Hürriyet'i kutlamış, "Iştegazetecılıkbu" MArkasıSo. 15,Sü.l'de GUNDEM MUSTAFA BALBAY Döıt Proje... "Devlet baba" 1997 başında önüne dört hedef koy- du: - REFAHYOL'u bitırmek. - Çiller'le ilgili her şeyi gün ışığına çıkanp... - RP'yi marjınal hale getirmek. - Merkez sağı birleştirmek. Bunlardan biri gerçekleştı. Görünen o ki, sırada sı- • Arkosı So. 15, SiL 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog