Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3 TEMMUZ 1997 PERŞEMBE 14 TELEVIZYON GüNÜN FlLMLERİ Canım 10.00 Show TV Duygusal /J7\ Öldürülen babasının intikammı almak için katilin ^ykızını kaçıran delikanlının öyküsü. Yönetmen: Engın Temizer. Oynayanlar: Tolga Savacı, Fulden Uras. Bdeş Osman ' 10.30 atv Macera /7i\ tki kardeş. kirli işlerçeviren birçeteden "namus- <y suzluk \ergisi" almaya başlar ve olaylar gelişir. Yönetmen: Kemal tnci. Oynayanlar: Kemal Günşıray, Ekrem Bora, Sevda Ferdağ. Bir Ana Bir Oğul 11.00 Kanal D Dram /£"> Islahaneye düşen suçlu birçocukla talihsiz anne- ^O' sinin acıklı öyküsii. Yönetmen: Yücel Uçanoğlu. Oynayanlar: Özlem Onursal. Yaman Okay. Gençlik Ateşi 13.00 Kanal D Gençlik /T7\ (Shake, Rattle and Rock)-Rock'n roll yapmak v V isteyen gençler, onlara engel olmaya çalışan bü- yüklere karşı. 1956 yapımı film. dönemin rock'n roll stan Fats Domino'nun varlığıyla ilginçleşiyor. Rock'n roll severler kaçırmasın. Yönetmen: Edward L. Cahn. Oynayanlar: Touch (Mike) Connors, Lisa Gaye. Ster- ling Hollovvay, Fats Domino. Doktora Bak... 16.10 Interstar Güldürü Okumak için Istanbul'a gelen ancak bir hastane- de hademelik yapan Kemal, köyüne döndüğünde herkesi tıp eğitimi aldığına ınandınr... Yönetmen: Ümıt Volkan. Oyn: Sinan Bengier. Bir Daha Asla 16.40 atv Dram /JTN Kansının yurtdışına gitmesini fırsat bilen genç v^/ adam, bir bar kadınıyla birlikte olur. Ancak bu ka- dın daha sonra, tecavüze uğradığını ıddia ederek onu mahkemeye verir. Yönetmen: Mehmet Dinler. Oyna- yanlar: Necla Nazır, Yılmaz Zafer, Fatoş Sezer. Ben Topraktan Bir... 17.00 Kanal D Dram ®Sevdiği kızla İstanbul'a gelip kapıcıhk yapmaya başlayan ve daha sonra ünlü bir şarkıcı olan taş- ralı gencin öyküsii. Yönetmen: Osman F. Seden. Oy- nayanlar: Orhan Gencebay, Necla Nazır. Yildınm Gen- cer. Hayat Kadını 17.45 Show TV Dram ®Aşık olunca meslekten aynlmaya karar veren bir fahişenin öyküsü. Orhan Elmas"m yönetiminde Ahu Tuğba ve Tank Tarcan başlıca rolleri paylaşıyor. Âşıksın 20.50 interstar Duygusal /Î7\ Ünlü şarkıcıyla, zengin ama kumarbaz bir işada- ^O* mının kızı arasındaki ilişki konuediliyor. tbrahim Tathses yönetip başrolü Hülya Avşar'la paylaşmış. 22.20/atv/Günışığında.. Aynntyanda Kınk Hayat 22.30 HBB Biyografik ©(The Eddy Duchin Story)-I940'lı yıllann ünlü piyanisti Eddy Duchin'in trajik yaşam öyküsünü anlatan filmin yönetmeni George Sidney. Oynayanlar: Tyrone Pwer, Kim Novak. 23.00 / TFTT 2 / Vahşi Kraliçe Aynnt yanda Ölümcül Yatak 24.00 Show TV Erotik /7?\ (Deadly Embrace)-Üniversite öğrencisi Chris, v2/ zengin bir işadamının ev işlerine bakmaya başlar. Chris, bir süre sonra patronunun kansıyla birlikte olur, ancak kız arkadaşı bu durumu öğrenince işler karışır. Yönetmen: EllenCabot. Oynayanlar: Jean Michel Vin- cent, Jack Carter. Klan 00.10 Kanal 6 Macera (O) (Klansman)-Irkçı bir güney kasabasının şerifı, ^Zs siyahlarla beyazlar arasındaki olaylara son vermek için mücadele eder. Bazı eleştırmenlerin yerden yere vurduğu yapım, yine de ırkçılık karşıtı mesajı ve ünlü oyunculanyla ilgi çekebilir. Yönetmen: Terence Yo- ung. Oynayanlar: Lee Marv in, Richard Burton. Arzu 00.10 interstar Duygusal Gazeteci gençle ünlü bir fotomodelin öyküsü. Şa- hin Gök'ün yönetiminde Banu Alkan, Tolga Sa- vacı ve Yusuf Sezgin başlıca rolleri paylaşıyor. Asi Gençlik 00.50 Kanal D Dram /T7\ (Rebel Without a Case)-Neredeyse bütün kanal- v i ' lann bir kez ekrana getirdiği bu James Dean kla- siği şimdi de de Kanal D'de yayımlanıyor. Kuşaklar arasındaki anlaşmazlıklan ve iletişimsizliği konu edi- nen filmin yönetmeni Nicholas Ray. Oynayanlar: Ja- mes Dean, Natalie Wood. Sal Mineo. Cesaretin Bedeli 01.00 atv Savaş ©(A Midnight Clear)-2. Dûnya Savaşı sırasında gençlerden oluşan bir Amerikan birliği, ormanlık alanda yürütülen bir harekâta katılır. Savaş alehytan bir film. Uykunuzdan fedakârlık etmeye değer. Yönet- men: Keith Gordon. Oynayanlar PeterBerg, Kevin Dil- lon, Arye Gross. Sezgi 03.00 TRT 1 Dram O ı (Inner Sanctum)-Kehanetlerde bulunma konusun- ^ 3 / da haylı başanlı olan Doktor Velonıus, birtren yol- culuğunda tanıştığı bayanın trajik geleceğinı görür... Yö- netmen: Levv Landers. Oynayanlar: Charles Russell, Mary Beth Hughes (1948). ©İzleyin f^\Orta Halli ^Değmez U Yerli ^-^ ( J YabancT^ UYDULAR RTl EUROSPORT 11.30 Reıch und Schön 12.00 Der Preis ist Heıss 12.30 Familien Duell 13.00 Punkt 12 13.30 Magnum 14.30 Hör mal-wer da ham- mert 14.55 Barbel Schafer 15.55 VVimbledon '9719.00 Guten Abend 19.30 Exclu- siv 19.45 RTL Aktüel 20.10 Explosiv 20.40 Gute Zeiten Schlechte Zeiten 21.15 Dr. Stefan Frank 22.15 Dıe VVache 23.15 Mysteries mit Jörg Draeger 01.30 RTL Nachtjoumal 02.00 Tekrar- lar. 8AT1 11.30 Bube, Dame, Hörig 12.00 Kemer 13.00 Vera am mittag 14.00 Sonja 15.00 Trapper John MD16.00 Star Trek 17.00 Pacıfıc Drive 18.00 Jeder gegen Jeden 18.30 SAT 1 Regional Re- port 19.00 Blrtz 19.30 SAT 1 Nachrichten 20.10 Gelieb- te Schvvestern 20.40 Glücksrad 21.15 Komissar Rex22.15FüralleFalleSte- fanıe 23.15 Alphatem 00.15 Die Harald Schmidt Show 01.15 Friends 01.45 Frasi- er 02.15 Das Making of 02.45 Tekrarlar. 09.30 Golf 10.30 Motor Sporlan 11.30 Futbol 12.30 Atletizm 14.00 Dağ Bisik- leti Yarışlan 15.00 Futbol 17.00 Rudern 17.30 Atle- tizm 19.00 Sumo 20.00 Güç Sporlan 21.00 Futbol 23.00 Futbol 24.00 Bısıklet Yarış- lan 00.30 Boks 01.30 Segeln 02.00 Bisıklet Yanşlan 02.30 Kapanış. MTV 15.00 MTVın Touch 16.00 Hits Non-Stop 17.00 Se- lect MTV 18.00 MTV Beach House 19.00 The Grind 19.30 MTV Hot 20.30 Selig pur 21.00 Star Trax: Selıg 22.00 MTV's Finest 22.30 TheBıg Pıcture 23.00 Sing- led Out 23.30 MTV Amour 00.30 Beavis& Butt-Head 01.00 MTV Base 02.00 Night Videos. TV5 07.00-19.15 Nachnchten, Serie, Kochen, Quiz 19.30 Joumal 20.00 Paris Lumi- eres 20.30 Journal Suısse 21.00 Je vaıs cariquer 22.30 Magazine animalier 23.00 Journal 23.35 La marche du sicele 01.00 C'est la vıe 01.30 Soir 3 02.00 Journal Belge 03.00 Tekrarlar. 'Vahşi Kraliçe', insanlan savaşın sorunlanndan uzaklaştırmak için çekilmiş Kraliçenin mücadelesi TRT2 23.00 Vahşi Kraliçe - VVhite Savage / Yönetmen: Arthur Lubin / Senaryo: Richard Brooks / Görüntü: Lester VVhite, William Snyder / Müzik: Frank Skinner / Oyuncular: Maria Montez, Jon Hall, Sabu, Thomas Gomez, Sidney Toler, Paul Guilfoyle, Turhan Bey, Don Terry / 1943ABDyapımı,75 dakika. TV Servisi - Atilla Dor- say'ın hazırlayıp, Alin Taşçı- yan'la birlikte sunduğu "Si- nema Büyüsü"nün bu ak- şamki konusu "Sinema ve Masal". Bu başlık altında, temmuz ayı boyunca beş film gösterilecek. Bu akşam izle- yeceğımiz "Vahşi Krali- çe"nin (VVhite Savage) ardm- dan "Cobra VVoman-Yılan- lı Mabude" (1944), "Slave Girl-Esir Kız"( 1947), "Song of Scheherazade- Şahraza- dın Doğuşu" (1947) ve "Yankee Pasha- Yanki Pa- şa"(1954)adlıfilmleriizle- yeceğiz. "Vahşi Kraliçe", Güney Denizı'ndeki "yeryii- Masal türü filmlerin sahip olduğu özellikleri bünyesinde barındıran yapım, başroldeki Maria Montez'in varlığına çok şey borçlu. zü cenneti" bir adanın gü- zeller güzeli kraliçesinin, ada- daki madenler yüzünden kö- pekbalığı avcılan ve hırsız- larla başının derde gırmesını anlatan iIgiye değer bir"ma- salsı film". Ingiletere'de "VVhite Cap- tive" adıyla gösterilen yapı- mı, bu tür filmlerin temel özel- likleri olan doğal güzellikler, egzotik mekânlar, büyülü bir atmosfer. güzel kadınlar ve tempolu bir anlatımdan nasi- bını fazlasıyla almış bir film. Ikıncı Dünya Savaşı sırasın- da. insanlan savaşın sorunla- nndan uzaklaştırmak için çe- kılen bu tür birçok film gibi inanılmazbirgişebaşansı ya- kalayan "Vahşi Kraliçe", başroldeki Maria Montez'in varlığına da çok şey borçlu. Sonradan yönetmenlik de yapan Richard Brooks un ilk senaryo çalışmasını yaptığı film, özellıkle "technicolor" görüntüleriyle ilgi çekmeye aday. keyiflı "masal dünya- sı" fılmi. Bu filmi severse- niz, dığer haftalarda da bu ku- şağın takipçisi olacaksınız demektir... Şaşırtan kalkuıma Belgeselde, Kim B.Soon'un tanıklıklarına da yer veri- lecek. TV Servisi - "Yaşadığı- mız Yiizyıl" belgeseli. bu ak- şam 15. bölümüyle ekrana ge- lecek. Japonya'nın tkincı Dün- ya Savaşı'ndan sonra hızla ılerlemesınin ele alındığı bö- lümün özeti şöyle: tkınci Dün- ya Savaş'ından 6 yıl sonra Ja- ponya, bağımsızlığını kazan- masınm arifesindeydi, ama ül- ke yoksuldu \e Batı'nın çok gerisındeydı. 1940'ların so- nuna gelındiğinde, Japon- ya'nın geleceği hâlâ karanlık görünüyordu. Asya'daki bir başka savaş, Japonya'nın uya- nışınıhızlandırdı. 1950'deko- münist Kuzey'ın ışgali üzeri- ne Amenkalılar. Güney Ko- re'nın yardımına yetiştı. Sade- ce 120 mil uzakta bulunan Ja- ponya. gelen erzakın en ya- kınkaynağıydı. BirdenbıreJa- ponlar ıçın y ine çal ışma imkâ- nı doğmuştu. Fabrikalar 24 saat çalışıyordu. Japonya kısa zamanda dünya pıy asasını ele geçırerek herkesi şaşkına çe- vırdi. Bırzamanlaronlan kü- çük göreıı Batı'ya i!k yetişen Asya ülkesi Japonya olacaktı (NTV-21.0S). HBB 17.05 'Tüketici Dosyası' TV Servisi - Sunuculu- ğunu Pınar Kalyoncuoğ- lu'nun üstlendıği "Tüke- tici Dosyası" programında. ilk olarak tüketici şıkâyet- len ile haftanın tüketım ha- berlerineyervenlecek. Ta- tile çıkmayı düşünenlere bilgılerin de venleceği prog- ramda. akaryakıt zammı. Türkiye'deki ithal mal tü- ketimi çılgınlığı ve enflas- yon oranlanyla ilgili haber- ler de ekrana gelecek. = • H ı f . \ • .|< t 'SüperCasus'un maceralanatv 22.20 Günışığında Suikast - The Living Daylights / Yönetmen: John Glen / Senaryo: Richard Maibaum, Michael S. VVilson / Oyuncular: Timothy Dalton, Maryam d'Abo, Joe Don Baker, Art Malik, Jeroen Krabbe, John Rhys- Davies / 1987 İngiltere yapımı, 130 dakika. MURAT ÖZER lan Fleming'ın kale- miyle ortaya çıkan "söper casus" James Bond'un seriivenleri, atv ekranlarm- da ısıtılıp ısıtılıp yeniden önümüze sürülüyor. Se- an Conner> ile başlayıp George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton ve Pierce Brosnan'la de- vam eden James Bond se- risinın ıki filmınde oyna- yan Timothy Dalton'ın başrolünde göründüğü "Günışığında Suikast" (The Living Daylights), diğer filmlerden öne çı- kan özellikleri olmayan sıradan bir "action". Kahramanımız, bu filmde çift taraflı çalışan bir Rus generaliyle ılgıleniyor. Bu arada Amerikan silah tüc- carları. Afganistan'daki savaş ve yanm mılyar do- larlık afyon kaçakçılığı da ilgi alanına gınyor doğal olarak. Tüm bunlan ya- şarken Londra'dan Prag'a, dağlardan çöllere, Cebe- lıtank"a kadar uzanan bir serüvenin içinde buluyor kendıni. Bildik bereketli hareket sahnelenni de sık sık karşımızdabuluyoruz. James Bond'un "çapkın" yüzünüy se daha az görü- yoruz. Çünkü AIDS denen illet. kadın düşkünü kah- ramanımızı da etkiliyor ve yalnızca bir kadınla bir- likte oluyor film boyun- ca... Sean Connery ve Ro- ger Moore'dan boşalan yen doldurmaya yönelik bir operasyonla James Bond'luğa soyundurulan Timothy Dalton, ne yazık ki bu kişıliğe yeterince uyum saglayamadı ve bundan sonra "Licence toKill-Öldürme İzni" (1989) adh filmde oyna- yarak bu serüvenı sona er- dirdi. Ardından gelen Pi- erce Brosnan'sa şimdilik en çok tutulan James Bond aktörü olmaya doğnı gi- den bir grafik çizıyor. "Günışığında Su- ikast1 ', James Bond fîlm- lennin dınamığini taşıma- sına karşm. uzunluğuyla dıkkat dağıtan ve mızahi yönü •"afallamış" görü- nen bir yapım. Ama bu serinin tutkunlanndansa- nız bu fılmi de sıkılma- dan ve ilgiyle ızlemeniz mümkün olabilir... Sean Connerj ve Roger Moore'dan boşalan ye- ri doldurmak için James Bond'luğa soyunduru- lan Timothy Dalton, bu kişiliğe yeterince uyum sağlayamıyor. KanalE 21.35İ '5. Boyut' Susurluk ne oldu? TV Servisi - Merdan Yanardağ'ın hazırlayıp sunduğu haber programı "5. Boyuf'un ilk dosyasında, Susurluk kazasınm yarattıği sonuçlar irdeleniyor. Meclis Susurluk Araştırma Komisyonu üyesı Fikri Sağlar'ın konuk olacağı bu bölümde, kazadan sonra başlatılan soruşturmanın rıkandığına dıkkat çekilecek ve ortaya yeni sorular atılacak. Siyasette ve toplumsal yaşamımızdaki çifte standart sorununun ele alınacağı ikinci bölümün ardından program, bir dönemin efsane futbol kulübü Vefaspor'un öyküsüyle sona erecek. Tv PROGRAMLARI 06 '-)• 17 18 07.00 Haber Gündemi 08.30 Gün Başlıyor 10.00 Haberler 10.10 Çızgi Film: Donuşen Robotlar 10.35 Not Defteri 11.00 Dizı: Morena Clara 12.00 Haberler 12.10 Konser 13.00 Haber 13 13.40 Studyo TRT 15.00 Haberter 15.05 Dızı: Gençlik Ateşi 16.00 Haberler ve Borsa 16.25 KamberAğa 16.55 Çocuk Haber 17.05 ÇocukKuşağı 05 18.00 Haberler 18.30 Bir Solist 18.50 inanç Dunyası 19.30 Dızı: Genç Gazetecıler 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.45 Spor 21.00 Açıkoturum 22.50 Konser 24.00 Haber 24 00.45 Studyo TRT FM 03.00 Yabancı Film: Sezgi 04.40 Spor 06.10 Rock Market S (0 312) 428 22 30 06.20 MEB Açıkoğretım Lısesı Ders Programı 08.25 MEB Açıköğretim Lısesı Ders Programı 10.05 GAP TV'ye Geçış 10.10 Dort Mevsim Kadın 11.10 GuleOynaya 12.10 Yerli Film: Öfkenin Bedeli 13.30 Bilen Çiftçi 14.00 Haberler ve Hava Durumu 14.15 Hasret 14.30 Gençlerle Türk Sanat Müzığı 16.00 Gide Gıde GAP 17.00 TRT 2'ye Geçış 17.01 Haberler 17.40 Geçmişe Özlem 18.15 ÇevrePaneli 19.00 Akşam Bülteni 19.30 Tunzm Yanşması 20.05 Belgesel 20.40 Besteciler ve Yorumcular 21.10 NeVarNeYok 22.00 Gece Bülteni, Ingilizce - Almanca Haberler 22.45 Festıvalde Dün, Bugün, Yann 23.00 Yabancı Film: Vahşi Kraliçe 00.30 Kapanış S (0 212) 259 72 75 08.58 Açılış 09.00 Telegün 10.00 Yaban- cı Film: Kadınlar Tatili 11.30 Belgesel: Duş Değıl Gerçek 12.30 Konser 13.30 Hay- vanlar Dunyası 14.00 TBMM TV 19.00 Müzik Pına- rı 19.30 Belgesel 20.00 Yaz Eğlencesı 21.00 Genç Haber 21.15 Rock Market 22.00 Gezeüm Gorelim 22.50 Yabancı Film: Kadınlar Tatili (tekrar) 00.20 Kapanış ytfj 09.58 Açılış 10.00 MEB Açıkoğretım Lısesı ,*"*l DersProgramlan12.00YurttanSesler12.30 ^ J P Asya'dan Müzıklı Esıntiler 13.00 Armoni 14.00 Eğıtım Paketi 15.00 MEB Açıkoğretım Lisesi Ders Programlan 16.40 THM Bir Solist 17.10 Dev- let Korolan 18.00 Müzik Yelpazesı 19.00 Gençlerle Turk Sanat Müzığı 21.00 MEB Açıkoğretım üsesi Ders Programlari 23.00 Kapanış 07.00 Güne Başlarken 08.30 Gün Başlıyor 10.00 Haberler 10.10 Dört Mevsim Kadın 11.10 Belgesel 11.40 Dizı: Fertıunde Hanım ve Kızlan 12.00 Müzik Pınan 12.20 Dizı: Sah- te Dünyaiar 13.00 Haber 13 13.40 Dızi: Kuruluş 14.40 Yanşan Şahınler 15.10 Sızın İçin 16.00 Haberler ve Borsa 16.15 Genç Gazetecıler 16.45 Genç Haber 16.55 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Kuşağı 18.00 Merhaba 19.00 Akşam Bultenı 19.30 Yanşma 20.00 İnanç Dun- yası 20.30 Türkıye Turizmı 21.00 HaberlerAlmanca-in- gılızce Özet 21.30 Akşama Doğru 22.15 Yerli Film: Eski Sevdalar Gibi 23.45 Tanıtım 24.00 Haber24 00.35 Almanca-lngilizce Haberler 00.45 Studyo TRT FM. 06.00 Huzura Doğru 06.30 lyı Sabahlar 08.30 Çizgı Dunyası 10.00 Sabahın Se- dası 11.30 Huzura Doğru 12.00 Haber- ler 12.15 Hanımeli 13.30 Yerli Film: Kaçak Kuslar 15.00 Haberler 15.05 Yaz Saati 16.00 Çızgı Dunya- sı 17.00 Haberler 17.30 Yerli Film: Çalınmış Hayat 19.00Ana Haber Bültenı 20.00 Sırlara Yolculuk 21.00 Dızı: Btzım Ev 22.15 Mehmetçık 23.00 Belgesel 24.00 Haberter00.30 Yerli Film: Alaaddin-i Attar Hz 02.00 Belgesel 03.00 Muzık 03.45 Yerli Dizı: Komşular 04.30 Yerli Film: Çalınmış Hayat S (0 212) 652 25 60 06.00 Türk Halk Müziği 06.30 Belgesel 07.00 Günışığı 09.00 Çizgı Film: Casper 09.30 Çızgı Film: Taş Devrı 10.10 Çizgi Film: Sevımli Kahramanlar 11.00 Yerli Film: Bir Ana Bir Oğul 13.00 Yabancı Film: Gençlik Ateşi 15.00 Çızgı Film: Scooby Doo 15.30 Çızgi Film: Jetgıller 16.00 Dizı: H' <\şk 17.00YeriiFi.Ti: Ben Topraktan Bir Canım 19.00 Dizi: Melek Apartmanı 20.00 Kanal D Ana Haber Bülteni 20.50 Spor Gündemi 21.00 Yabancı Film: Kızıl Sonja 22.50 Hande ile Açık Açık 23.50 Gecenın Içinden 00.20 Alkışlar 00.50 Yabancı Film: Asi Gençlik 03.10 Türk Halk Müziği 03.30 Kapanış S (0 212) 215 51 11 SH#W T.V. 07.00 Show Başlıyor 08.00 Sıhırli Şövalyeler 08.30 Şut ve Gol 09.00 Dızı: Kassandra 10.00 Yerli Film: Canım 11.45 Kedıcık 12.15 KuçukCadı 12.45 Dizı: Sonradan Görmeler 13.45 Yerli Film: Öldüren Dakikalar 15.45 Çizgı Film: Cıcı Kız 16.15 PeterPan 16.45 Aslan Kral 17.15 Power Rangers 17.45 Yerli Film: Hayat Kadını atv 19.30 ShowTV Haber 20.00 Aktuel 20.45 Spor Sayfası 21.00Dizı:BirUmut 22.00 Yabancı Film: Cyborg 23.30 Dızı: Zırvedekıter 23.30 Haber Hattı 24.00 Yabancı Film: Ölümcül Yatak 01.40 Vahşi Batı 02.30 Sanat Günlüğü 03.00 Kapanış S (0 212) 655 11 11 06.30 Çizgı Film: Temel Reıs 07.00 Kahvaltı Haberleri 09.00 Medya Dunyası 09.30 Ayşe Özgün Talk Show 10.30 Yerli Film: Beleş Osman 12.10 Çızgı Film. Saılor Moon 13.00 Gün Ortası 13.20 Temel Reis 14.05 A'dan Z'ye 15.15 Çizgı Film: Heıdı 15.45 Çizgı Film: Flipper 16.40 Yerli Film: Bir Daha Asla 07.00 Khp 08.00 Çızgı Film: She-Ra 08.30 Çızgı Fılnr Şırın Kızlar 09.00 Beverly Hills 09.30 Çızgı Film. Afacan Kedı 10.00 Dızı: Manmar 10.40 Dızı: Maria Bonita 11.30HakikıSabah Şekerien 13.30 Çızgı Film: Polyanna 14.00 Çızgı Film: Beverly Hılls 14^0 Dızı: Kızlar Yurdu 15.20 Dızi: Ana 16.10 Yerli Film: Doktora Bak Doktora 18.15 Yanşma: Gelın- Kaynana 19.00 Dizı: Yalan Rüzgân 20.00 atv Ana Haber 21.00 Spor Haberleri 21.10 Reyting Hamdı 22.20 Yabancı Film: Günışığında Suikast 00.30 Son Durak 01.00 Yabancı Film: Cesaretin Bedeli 02.45 Sızın İçin 03.15 Ayşe Ozgün Talk Show 05.05 Kadınlar Matınesı ©(0 212)655 00 00 18.10 Dızı: Cesur ve Güzel 18.50 Dızı: Komşu Komşu 19.30 Star Haber 20.10 Star Spor 20.50 Yerli Film: Âsıksın 22.40 Paparazzi 23.40 Esra Zeynep'le Gece Hattı 00.10 Yerli Film: Arzu 01.40 Müzik... Muzik... Müzik 03.50 Mızrap 06.25 Zirve Defteri S (0 212) 698 49 01 Dalgıçlık ve paraşütçülük TV Servisi-TRT 2 de canlı olarak yayımlanan söyleşi proaramı "Ne Var Ne Yok?", bu hafta Sualtı Araştırmalan Derneğı Başkanı Gökhan Türe ile Albatros Yamaç Paraşütü Derneği Başkan Yardımcısı Emre Aytaç'ı konuk ediyor. Gökhan Türe, sualtı arkeolojisi ve diğer sualtı faaliyetleri hakkında bilgi verirken Emre Aytaç da yamaç paraşütçülügünden bahsedecek. Programın danışmanlığmı ve sunuculuğunu Ali Saydam üstleniyor (TRT2, 21.10). Bon Jovi'nin yeni albümü TV Servisi - Külrür-sanat programı "Alkışlar"ın bu akşamki bölümü "Batman" ve "Robin ile Tatlı Yalanlar" fılminden görüntülerle başlayacak. Duvar boyama sanatı graffıtinin de tanıtılacağı programın sunuculuğunu Serap Aksoy yapıyor. "Alkışlar"da ekrana gelecek diğer konular arasında. Pamukkale'den geçmişe yolculuk ile Fransız Külrür Merkezi'nden Michel Bouvet'nin afış sergileri, İnternet'te sanat dosyası, 25. Istanbul Müzik Festivali'nden haberler, Jon Bon Jovi'nin yeni albümü, Erden Kıral'ın "Avcı" filmınin setinden görüntüler bulunuyor (Kanal D, 00.20). 08.00 Yabancı Film Radyo Ginayet- len 09.45 Yabancı Fılrrv Kral ve Ben 11.55 Yabancı Film: Problem Çocuk 3 13.25 Yabancı Film: Hazretı Davud 15.20 Ya- bancı Film: Son Aynntı 17.05 Yabancı Film: Gızlı Bahçe 18.50 CINE Magazın 19.10 Yabancı Film: Beverly Hılis Magandalan 20.45 CINE 5 Haber 21.00 Yabancı Film: Tuhaf Gunler 23.30 Cıne Magazın 00.00 Erotıca: Seks Arzusu 2 01.30 Gece Yarısı Kovboyu S (0 212) 225 55 55 07.30 Bugün 10.00 Haberler ve Ha- va Durumu 10.10 Polıtika Gündemi • • • • • • 11.00 Haberler 11.05 Dört Mevsim 12.00 Haberler 12.05 Lıbero 13.00 Haberler 13.15 Ankara Panoraması 14.00 Işte Hayat 16.00 Haber- ler ve Hava Durumu 16.05 Hayvanlar Âemı 16.30 Küçük Soytanlar 17.00 Haberler 17.05 Tüketici Dos- yası 18.00 Dızi: Aşkın Yuzü 19.00 Ana Haber Bülte- ni 19.45 HBB Spor20.20 Konser 22.00 OndaOn Ha- ber 22.30 Yabancı Film: Kınk Hayat 24.00 Haber- ler 00.15 Konser 01.45 Çeşıtlı Müzik 02.30 Kapanış S (0 212) 281 48 00 07.00 Bu Sabah 09.00 Çızgı Film: Vahşi Kediler 09.30 Yanşma: Tatil Penceresı 10.30 Şeker Kız 12.00 Sızın istekleriniz 13.00 Haberler 13.15 Dızi: Şeyh 14.15 VeSağlık 15.15 Yarışa Doğru 17.15 Haberler 17.20 Yanşa Doğru (devam) 18.15 FoksıShovv 18.45 Moreno ile Harika Masallar 19.00 Ana Haber 19.50 Spora Bakış 20.00 Hava Durumu 20.05 Yanşma: Altına Hücum 21.20 Fadime Shovv 22.50 Spor Kazanı 23.35 Gune Bakış 00.10 Yabancı Film: Klan 02.10 Belgesel 03.00 Yanşma: Tatil Penceresı (Tekrar) 03.50 Kapanış S (0 212) 289 01 63 07.00 Güne Başlarken 09.00 Haber, LJ- festyle, Haber Özeti, Ekonomi, Gün- demdekiler, Yurtta Bugün 12.00 Gü- nün Içinden 14.00 Haber, Lıfestyle, Haber Özeti, Ekonomi. Dünyada Bugun, Yurtta Bugün 18.20 Ge- ce Gündüz Festıval 18.35 Gündemdekiler 19.00 Ha- berler 19.20 Ekonomi 19.30 Sporda Bugün 20.00 Haberler 20.10 Haberlenn Içinden 20.45 Ekonomi 10.50 Spor Gündemi 21.05 Belgesel: Yaşadığımız Yüzyıl 22.40 Gece Gündüz Festival 23.15 Gündem- dekıler 23.40 Spor a ( 0 2 1 2 ) 2 1 3 0 3 33 08.00 Türkülenmız 09J30Çızgı Film 09.30 Şe- ker Çadı 10.00 Kadınca 11.30 Yabancı Film: Arabistan Geceleri 13.00 Genel Haber iai5 Belgesel 13.45 Çatlaklar 15.00 Dızi: Kate ve Allie 15.30 Salıncak 17.00 Alı Babanın Çıftlıği 17.30 Müzik Hattı mOO Gülümse 18.30 Eko Bugun 19.00 Ana Haberler 19.30 Cümbuş 20.30 Gerçek Kesıt 21.30 Işığa Çağn 23.00 23. Saat 24.00 Yabancı Film: Rio Grande 01.30 Kapanış ® (0 212) 256 82 82 10.35 Borsanın Şirketleri 11.10 Para Raporu 11^5 Alışveriş 1Z10 Para Raporu 13.00 Ha- ber13.15Son Düzluk 14.10 Para Raporu 14.35 KANAL E Alışvenş 15.10 Para Raporu 15.35 Pıyasalar 16.10 Para Raporu 17.10 Eko Finısh 17.35 Sinemaskop 18.35 Dunya Modası 19.10 Eko Fınish 19.35 Hedef Uni- versıte 20.30 Haber 21.10 Eko Finısh 21.35 5. Boyut 22.35 Spor Çılgınları 2aO5 Bakış Açısı 01.05 Besım Tı- buklaHaftanınSohbet, s ( f J 2 1 2 ) 2 8 2 5 1 ^ OaOO 1 Numaralı Hıt Videolar 09.00 Klip Ekspres 10.00 Gune Merhaba 11.30 Alper 13.00 Gülman Spor Hattı 14.00 VJ Burçın 15.00VJ Pınar 16.00 Bir Numaralı Hit Videolar 17.00 Ece 18.00 Rejoıce Şehır Rehben 18.30 Number One Mega 5'li 19.00 Ozlem 19.45 Haberler 20.00 Centerfresh Po- ınt 20.30Coca ColaTop Ten 21.00 Haberler 21.15 Start 22.00 Haberler 22.15 Men E-Men 00.00 Haberler00.15 Vıdeo Mıx 03.30 Karışık Türk Halk ve Sanat Müziği Programı 04.30 v/ideo Mix S (0 212) 503 87 14
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog