Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

<Ş CAĞDAŞ YAYINLARI K E MA L S Ü L K E R savaş yıllarında bir sürgün 250.00CTL Çağ Pazariama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsöğut Sok No 9/B Cağaloğlu/lstanbul Posta çekı no 666322 Cumhuriye l& CAĞDAŞ YAYINLARI K U M A Ş parlameritonun boyutları 250.000TL Yerebatan Cad Salkımsogut Sok No 9/B " CaÇa'togiu/istantijl Posia çekı no 666322 74. VISAYI: 28227 / 75000 TL (KDV içinde) KURUCUSU: YUMB HNÂ (1924-1945) BAŞYAZARI: NM*t IUDİ (1945-1991) 28TBMMUZ1997MZMTBİ The Observer gazetesine göre Kuşadası'ndaki çiftlik kaçakçılık üssü Uyuşturucuda Çiller izi• The Observer gazetesi, îngiltere'deki uyuşturucu ticaretinin büyük bir bölümünün Türklerin elinde olduğunu ileri süren haberinde, DYP lideri Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller'in uyuşturucu ticareti ile olan 'yakın ilgisine' geniş yer verdi. Gazete, Ingiltere Merkez Bankasf nm, uyuşturucudan elde edilen paranın aklanmasına kanştıklan iddiasıyla bir KKTC bankasının Londra'daki şubeleri hakkında soruşturma başlattığını yazdı. • Yazıda, İngiltere hükümetinin uyuşturucu ile mücadele edebilmek için REFAHYOL iktidan döneminde Türk yetkililere defalarca işbirliği çağnsında bulunduğu, ancak istenilen yardımın sağlanamadığı da vurgulandı. Uyuşturucu ile mücadele girişimlerinin üst düzey politikacılar ve polis şefleri ile mafya arasındaki ilişkı nedeniyle engellendiği belirtildi. Gazete, Tansu Çiller'in Çatlı için kullandığı övgü dolu sözlere de yer verdi. Dış Haberler Servisi - îngiltere'deki uyuşturucu ticaretinin büyük bir bölü- münün Türklenn elinde olduğunu ıle- ri süren tngıltere hükümeti, uyuşturu- cudan elde edilen paranın aklanması- na kanştıklan iddiasıyla merkezı KK- TC'de bulunan bir bankanın Lond- ra'daki şubeleri hakkında soruşturma başlattı. Ingilız basını da DYP liden Tansu Çiller'in eşı Özer ÇUler'ın uyuşturucu ticaretı ile olan "yakın il- gisine'' genış yer verdi. tngıltere'de ya- yımlanan The Observer gazetesi "tn- giltere Merkez Bankası Türklere kar- şı uyuşturucu savaşında" ve "Ingflte- re'de uyuşturucu ticareti Türk çetele- rinin kontrolünde" başlıklanyla ver- dığı habennde. lngılız hükümetinin uyuşturucu ile mücadele edebilmek için REFAHYOL iktidan döneminde Türk yetkililere defalarca işbirliği çağnsında bulunduğunu. ancak istenı- len yardımın sağlanamadığını yazdı. Haberde uyuşturucu ile mücadele gı- nşimlerinin Türkıye'dekı üst düzey politikacılar ve polıs şeflen ile uyuş- turucu mafyası arasındaki ilişkı nede- niyle engellendiği vurgulanırken Öz- er Çiller'in Kuşadası'ndakı çıftliğinı uyuşturucu kaçakçılığı ışınde kullan- dığı yolundakı iddıalara da yer venl- dı. The Observer, İngiltere Merkez Bankası'nın merkezi KKTC'de bulu- UArkasıSa.l5,Sü.3'te Laik eğitimi protesto eden şeriatçılar çeşitli yerlerde gösteri düzenledi; 23 kişi gözaltında Irticacılar sokağa döküldüBeyaZlt'ta m i t i n g Kesıntisiz temel eğitimi protesto etmek için Beyazıt Meydanf nda toplanan yaklaşık 2 bin kişi şeriat yanlısı sloganlar attı. Emniyet yetkıhlen, izinsız gösteride 11 kişinin gözaltına alındığını söyledıler. Yetkilıler, izmsız mıtingde konuşma yapan Akıt gazetesi yazarlanndan Abdurrahman Dilıpak, Mustafa Karahasanoğlu ve Alı Bakaner ile organızasyonu yapan kişilerin arandığını behrttiler. Banka ŞUbeSİ yaklldl Akşam saatlennde Aksaray'da toplanan yaklaşık 70 araçlık konvoy korna çalarak gösteri yaptı. Refah Partisı'nin afişlerinı taşıyan ve Fatih'e yürümek isteyen grup, polisin uyansına karşm dağılmayınca 12 kişi gözaltına alındı. Olaya tepki gösteren ikı kişi bir banka şubesiai ateşe verdi. tkıtelli'de de yaklaşık 300 araçlık bir konvoy, gazetelenn ve televizyon kuruluşlannın önünde gösten yaptı. • 5. Sayfada Beyazrt'taki gösteride şeriat yanlısı sloganlar atddı (Fotoğraf. KEREM ILGAZ) GENELKLRMAY Eğitim ve Doktrin Komutanlığı kamuoyuna açılıyor • Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki Eğitim \e Doktnn Komutanlığı (EDOK) gazetecilere tanıtılacak. EDOK'ta Türkiye'nin. Türk ordusunun ımajıyla ılgili çalışmalar yapılıyor. EDOK'un gazetecılere tanıtımından önce Genelkurmay hükümete irtıca brifıngı verecek. • Yüksek Askeri Şûra 1 ağustos cuma günü başlıyor. YAŞ toplanrısında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ismail Hakkı Karadayı'nın bir yıl daha görev yapacağına kesin gözüyle bakılıyor. Kuvvet komutanlannın durumu konusunda ise kulislerde farklı değerlendirmeler yapılıyor. Kulislerde, dört kuvvet komutanının 28 şubat kararlanyla "risk" aldığı, bu yüzden dördünün de görev süresinin bir yıl daha uzatılmasının gündeme gelebileceği belirtiliyor. • 4. Sayfada Genelkurmay'da 'tutanak' toplantısı • MGK tutanaklannın bazı bölümlerinin gizliliğinin kaldınlması konusunda "iç değerlendirme" yapılacak. Başbakan Yardımcısı Ecevit. konu ile ilgilı olarak "Tutanaklar dedikodulan önler" dedu ANKAR4(Cumhuri\«tBürosu)-Milli Gü- venlik Kurulu'nun (MGK) 31 mayıstakı top- lantısının ıstıhbarat skandalı ile ılgılı tutanak- lannın bazı bölümlennin açıklanması konusu, bugün Genelkurmay Başkanhğı'nda yapıla- cak "iç değerlendirme'' toplantısında ele alı- nacak. Toplantıda, rutanaklann açıklanması- na ihşkın yöntem ile ilgıli seçeneklerin görü- şülmesı beklenirken söz konusu belgelerin doğrudan ıstıhbarat skandah soruşturmasını yü- MArkasıSa. 15,Sü.5'te Temel eğitimde Diyanet endişesi • 8 yıllık eğitım yasa tasansının, isteğe bağlı din eğitımının Diyanet Işleri Başkanlığı'na venlmesinı öngören 4. maddesi eğitimcilerin tepkisıne neden oldu. • Eğitimciler "Bu tasanyla, Diyanet Işlen, cumhunyet öncesinde medreselerin bağlı olduğu Şeriye ve Evkaf Vekâleti'nin yerine geçiyor" dediler. B 5. Sayfada DYP örtmek istiyor• Milli Güvenlik Kurulu'nda casusluk skandalına ilişkin konuşulanlann yayımlanmasım * istemeyen DYP, tutanaklann kanıt olamayacağını öne sürüyor. Saffet Ankan Bedük tutanaklann açıklanmasının doğru olmadığını söylerken Mehmet Gölhan da " Yasal olmadığı için bugüne kadar hiçbiri açıklanmadı" diye konuştu. ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Milli Gü- venlik Kurulu'nun (MGK) 31 mayıs toplantısı- nın "casusluk skandata"na ilişkin bölümü ile ıl- gilı tutanaklar üzenndekı gızlılığm kaldınlması hazırhklan, DYP'de rahatsızlık yarattı. DYP Grup Başkanvekıli Saffet Ankan Bedük, askenn tutumunu ağır bir dılle eleştırerek "Bu gidişle devlette sır kalmayacak. Açıklanmasını da aske- rin polemikkre gbmesini de onaylamryorum"' de- dı. DYP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Göl- han, yasal olmadığı ıçın bugüne kadar olan sü- reçte tutanak açıklaması yapılmadığmı vurgula- yarak " Hoşbir şey değfl,sistemibozmamakve ze- delememek gerekir'' diye konuştu. Başbakanlık koltuğunu kaybettikten sonra ağır suçlamalannı Cumhurbaşkanı Süleyman Demi- rel ile orduya yönlendıren DYP Genel Başkanı Tansu ÇiDer' ın partisınde tutanak tartışması baş- ladı DYP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Gölhan, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, tuta- naklann deşıfre edılmesınm bir kanıt oluşturma- yacağını savundu. Gölhan, açıklamanın eskı Içiş- MArkasıSa.l5,SiL3'te A C\ ro V1nt"l Asya'dan Avrupa'ya uzanan yüzme yanşı dün x\SVd vldll yapüdı.Kanlıcaİskelesi'ndebuluşan 176sporcu J Istanbul Boğan'nı yüzerek geçtL Bu yanşta Avrupa'ya tanbul Boğan'nı yüzerek geçtL Bu yanşta köpeğiyle beraber yûzen dujma özürlü Ted Erikson ve 'arkadaşı' Umbra İstanbullulardan çok alkış akü. (Fotoğraf: KEREM KAÇARLAR) • 75. Sayfada Bir başka güzeldir I i g i miz f^ • Türkiye 1. Futbol '*** ligi 1 ağustosta start alıyor. • Milyonlarca ^ taraftann heyecanı, % ' 0 üzüntüsü, sevinci yeniden başlıyor. *» • Ligde W tjj^ şampiyonluklar ^ yaşamış 4 büyük takımın son durumu. • Anadolu takımlannın yükselen grafiği. • Yılların eskitemediği kral golcüler. • Transferin gözdesi isimler. • Birinci, ikinci ve üçüncü lig fikstüheri... Ç a r ş a m b a g ü n ü Cumhuriyet Spor Eki'nde Federasyon yasasında değişiklik • tki televizyon kuruluşu arasındaki naklen yayın pastasından daha büyük pay alma yanşı, Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimini de etkiledi. Seçimlerin yapılamaması üzerine devreye giren spordan sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner, federasyon başkanının seçimine ilişkin yasada değişiklik yapmaya hazırlanıyor. • Federasyon başkanlığı seçimlerini Mehmet Ali Yılmaz ve Ergun Gürsoy'un engellediği öne sürülüyor. Spor Servisi - Ay- lardân ben süregelen naklen yayın kavga- sı Futbol Federasyo- nu Başkanlığı se- çimlennı etkilerken spordan sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçki- ner, Özerk Futbol Federas- yonu Yasasf nda değişiklik yapmaya hazırlanıyor Yapılması planlanan tek maddelik değişikliğe göre seçimlerde çoğunluk sağla- namazsa ikinci toplantıda 2/3, üçüncü toplantıda ıse yüzde 51 aranacak Yine ço- ğunluk sağlanamadığı takdırde spordan so- rumlu Devlet Bakanı, federasyon başkanını atama ile goreve getı- recek. Seçkıner. aynca Özerk Futbol Federas- yonu Yasasf ndakı gerekli değişiklıkler için genel ku- rul üyelerine bir yazı gönde- rerek önenler bekledığini bildirdi. Devlet Bakanı Yücel Seç- kiner'in Erzik federasyonu asbaşkanı Özkan Olcav 'ı gö- mArkosıSa.l5,Sü. 3'te B U G Ü N Paran var mı? O zaman güzelsir Cumhuriyet'le birlikte İNTİHAR SALDIRIŞINA HA2IRLANIRKEN ÖLDÜ I 4. Sayfada F. BAHÇE ELAZIĞ'I BEŞİKTAŞ Z. BURNU'NU YENDI I Spor'da ÖZELLEŞTİRME DOĞU'YU VURDU • 7. Sayfada LALELÎ KKTC'YE TAŞINACAK • 6. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Tezkere! REFAHYOL iktidardayken saldırmadık ulusal değer, yıkmaya çalışmadıkları çağdaş öğe bırakmayan irti- ca basını, bugünlerde son kozunu oynuyor: Kesintisiz 8 yılı bahane ederek muhafazakâr kitle- leri harekete geçirmeye hazırlanıyor. Yasanın Meclis'ten geçmemesi için "demokratik baskılann" arttığını ve daha da artacağını öne sürü- mArkasıSa.l5,Sü.l'de Perinçek'ten Ağar'a rest GUNDEM • IP Genel Başkanı Doğu Perinçek kendisine suçlamalar yönelten Mehmet Ağar'a sert çıkü. Ağar, Perinçek için "1980 öncesi Perinçekler Aydınlık grubu olarak isimlendiriliyordu. Doğu Perinçek ve arkadaşlannın Ingiliz Gizli Servisi elemanlanyla suçûstü yakalandıklanna ilişkin belgeler devletin elindedir" demişti. 1980'den bu yana 17 yıl geçtiğini belirten Doğu Perinçek ise "Bu süre içinde Aydınlıkçılann ve Işçi Partisi'nin darbelerini yiyen CIA'nın çocuklan 'elimizde' dedikleri dosyayı bir türlü açamadılar" dedı. • Perinçek, "Üstelik devletin gizli servisleri onlann. Ağar'ın söylediği iftiranın imalatçısı, Çiller Özel Orgütü mensubu, Abdullah Çath'nın arkadaşı MlT'çi Mehmet Eymür'dür. Daha önce Aydınlık, kendisini ve patronu Hiram Abas'ı, 'CIA'nın MİT içindeki' ekibi olarak teşhis ve teşnir etmişti. O zaman Aydınlık'a karşı bu karalamayı imal edip kullanmak istedi ve cevabını aldı. Susurluk olayından sonra ise aynı sılaha Ender Coşkun gibi memurlan vasıtasıyla Kanal 6'dâ başvurdular; kendileri için yine yıkım oldu" diye konuştu.H 4. Sayfada MUSTAFA BALBAY Bir Kahraman Yetişiyor... Dağınık Yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller'in muhalefete düşüşten sonra izlemeyi tasarladığı po- litikagıderekşekillenıyor. Milletvekilı sayısının 100'ün altınadüşmesi, bir başka tanımla partinin "100"süz- leşmesı, DYP'nın gidışini de düzsüzleştirdi... Paldır küldür gidiyoriar, ama Çiller ve daralan eki- mArkasıSa.l5,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog