Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

<§ ÇAGDAŞ YAYINLARI Y I LM / Z Ş İ P A L çalışanların sorunları 30.000TL Çağ PazartomsA.Ş. Yeretatar Cad Salkımsogüt Sok No: 9/B CağgıjMstareul Posta çekı no 666322 Cumhurıye^^ ^ \ . , . \ MfcşaloğkPslanl ÇAĞDAŞ YAYINLARI L İ D E D E O Ğ L U ı£öytev-3(belgeler) 500.000TL Cad Salkımsogüt Sok ho 9/8 ıbul Posta çekı no 666322 74. Y l SAYI: M228,75000 TL (KDV,çinde) KURUCUSU: YUNBIU0İ f?924- MOfc PUOİ (1945-1991) 27TBNMUZ1887MZM REFAHYOL, Genelkurmay'm irticacı vali ve kaymakam uyansını dikkate almadı Raporlar hasıraltı Ajan skandalı Akşener'e tutanak kıskacı • MGK'nm, 31 mayıs toplantısının istihbarat skandalına ilişkin tutanaklan üzerindeki gizliliği kaldırarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Sa\cılığı'nailetmesi durumunda soruşturmanın Akşener'e de uzayabileceğine dikkat çekıldi. ANKARA (Cıunhuriyet Bürosu) - "Casuslukskandah" soruşturma- sının, Milü Güvenlik Kurulu (MGK) rutanaklanyla yeni boyırt kazanma olasıhğı, eski lçişleri Ba- kanı, DYP Genel Başkan Yardım- cısı Menü Akşener'i köşeye sıkış- tırdı. Basına istihbarat skandahn- dan haberi olduğunu belirten Akşe- ner'in, 31 mayıstaki MGK toplan- tısında komutanlann olayı günde- me getirmeleri üzenne, "Haberim yok" dediği bildınldi. MGK'nin, 31 mayıs toplantısı- nın istihbarat skandalına ilişkin tu- tanaklan üzerındekı gizlilıgi kaldı- • ArkasıSa. 6,SiL3te Cünes Taner 'Açığı zantlar kapatacak' • Devlet Bakanı Gûneş Taner, art arda yapılan zamlarla ilgili eleştirileri yanıtladı. Taner, "Memur ve emekli zaralan için önce belli vergileri yükselttik. Zam olarak yansıyan bu vergiler bütçe açığını kapatarak enflasyonu düşürür. Biz müdahale etmeseydik enflasyon yıl sonunda yûzde 100'ü aşardı"' diye konuştu. • 7. Sayfada Pazar Konuğu Ermenistan diyalog arayışında • Cumhurbaşkanı Petrosyan'ın Tûrkiye işlerinden sorumlu başdanışmanı tarihçi Prof. Libaridyan, ülkesindeki şahinlere rağmen iki ülke arasındaki ilişkilerin normale döneceği yolundaki iyimserliğini koruyor. IfYLA lWŞ/WİHfrteŞ 10. Sayfada Baskan atandı Futbolda ayak oyunu • Olağanüstû genel kurul yine yapılamadı. Bakan Yücel Seçkiner, Özkan Olcay'ı üç ay için başkanlığa atadı. H Spor'da Sadece göstermelik işlemler yapıldı Genelkurmay Başkanlığı'nın mart ayında şeriatçı faaliyeti destekledikleri belirlenen bazı irticacı kaymakam ve valilerle ilgili bir liste hazırlayarak "gereğinin yapılmasf' için lçişleri Bakanlığı'na gönderdiği öğrenildi. Ancak lçişleri Bakanı Meral Akşener döneminde suçlanan kişiler hakkmda sadece göstermelik bazı işlemler yapıldı. ALPER BALLI ANKARA - Genelkurmay Başkanlığı'nın, REFAH- YOL hükümeti döneminde Içişlen Bakanlığı'na gönder- diği irticacı vali ve kayma- kamlara ilişkin raporlann, birkaç göstermelik soruştur- ma dışında hasıraltı edildiği bildirildi. Genelkurmay, ge- lecek hafta çıkması beklenen kaymakamlar kararnamesi hazırlıklannı ızlemeye aldı. Samsun'da 6 yıl "imamJık" 1 Şanlıurfa Valisi Harput için tarikatlar devrede 1 Atamada dinci baskısı • REFAHYOL'un kurulmasından sonra göreve getirilen Şanlıurfa Valisi Şahabettin Harput için yörede tutucu yayın yapan gazete, TY radyolann yanı sıra tarikat liderleri de milletvekilleri düzeyinde kulis yaparak görevde kalmasına çalışıyor. • 6. Sayfada yaptığı öne sürülen Içışlen Bakanlı- ğı Personel Genel Müdürü Osman Güneş tarafından hazırlanan, yakla- şık 400 kaymakamı kapsaması bek- lenen kararnamede cemaatlerle ve RP'yle yakın ılişkide olduklan sav- lanan kişilerin etkili görevlere geti- rilebileceği uyansında bulunuldu. Cumhurrvet' in aldığı bilgiye göre, 28 şubatta yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararlan çerçevesin- de, irticayla etkili mücadeleyi karar- İçişleri Bakanı Başesgioğlu devrede Genelkurmay'm listesindeki bazı mülki idare amirlerinin cemaatlerin zikir törenlerine katıldıklan ve şeriatçı vakıflara maddi destek sağladıklan belirtildi. Içişleri Bakanı Murat Başesgioğlu'nun bu kişileri kızağa alacağı bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı, gelecek hafta çıkması beklenen kaymakamlar kararnamesini de izlemeye aldı. valilenn özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölge- leri ile bazı Orta Anadolu kentlennde tarikat liderleri- nin dergâhlanna gittiklerini, cemaatlenn yasadışı eylem- lerine gözyumduklannı belir- leyen Genelkurmay, bir liste hazırlayarak mart ayından iti- baren "gereğinin yapıiması" için lçişleri BakanhğTnagön- derdi. Cumhuriyet'e ulaşan bilgilere göre, Genelkurmay, raporlarda 70'e yakın mülkı idare yöneticisı hakkında za- man yitirilmeksizin soruşturmaaçıl- masmı istedi, ancak REFAHYOL'un lçişleri Bakanı Meral Akşener döne- minde suçlanan vali ve kaymakam- • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te laştıran Genelkurmay Başkanlığı, mart ayından itibaren şeriatçı faali- yetleri destekledikleri ve irücai faalı- yetlere göz yumduklan belirlenen mûlki idare amirlenyle ilgili birdizi çalışma başlattı. Bazı kaymakam ve ANAP'lı Yaşar Dedelek partideki muhafazakârlan sert bir dille suçladı '8 yıh îstemeyen hain' Crup kararı isteniyor ANAP yönetıminin, 8 yıla ilişkin tasannın görüşülmesi sırasında fıreyi önlemek için grup karan alıp almamayı tartıştığı belirtildi. Bazı yöneticiler böyle bir karara gerek olmadığını savunurken, bazılannın da firenin en aza indirilmesi için bağlayıcı grup karan alınmasından yana olduğu bildirildi. Bağımsızlar destekliyor DYP'de 8 yıllık kesintisiz temel eğitim tasansma destek vereceklerin sayısmın, liberal demokrat kesimin büyûk bölûmûnün partiden kopmalan nedeniyle 6'yı geçmeyeceği dile getiriliyor.Tasanya, partilerinden kopan bağımsız milletvekillerinin büyük bölümünûn destek vermelerine kesin gözüyle bakılıyor. CHP kurslar için kaygılı Baykal, 8 yıllık eğitim konusunda da hükümette mutabakata vanlmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdikten sonra ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak her öğrenciye ailesinin istemesi halinde hafızlık ve Kuran kursu verilecek olmasına tepki gösterdi. • 5. Sayfada BAYRAMPAŞA'DA DAVAKLIGÖZALTI - Halkevleri İstanbul Şubesi üyesi yaklaşık 50 kişi, dün Bayrampa- şa Cezaevi önünde, geçen yıl ölüm orucunda ölenleri anmak ve cezaevierindeki tutuklu ve hükümlülerin du- rumlannı protesto etmek için basm açıklaması yaptı. Daha sonra Hağılmak isteven gruba müdahale eden po- lis, 18 kişiyi cop, dipçik ve sopalaria dö\'erek gözaltına aldı. (Fotoğraf: SAADET USLU) • 4. Sayfada Demirel 'Inanan inanmayan aynmı bozgunculuk' • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Istanbul'da açılışlarda yaptığı konuşmalarda, siyasetin cami, okul ve kışla dışında yapılması gerektiğini söyledi. • Demirel, 8 yıllık kesintisiz temel eğitimin tartışılacak bir yanı bulunmadığını belirtti ve bu tip tartışmalann kökeninde 'dini duygulan istismar amacı yattığını' vurguladı. • 6. Sayfada DTP MECLlS GRUBUNU KURDU • 5. Sayfada The Economist dergisi, Türkiye'nin önemli merkezlerden biri olduğunu ileri sürdü Parayı aldatna savaşları• The Economist dergisi, son sayısında kara para aklama yöntemlerini inceleyen bir habere yer verdi. Haberde Tûrkiye de kara para aklayan ülkeler arasında yer aldı. Zenginler Kulübü olarak da bilmen G-7 ülkeleri tarafından kara para aklanmasına karşı 1989 yılında kurulan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), geçen yıl üyesi olan Türkiye'yi kara parayla savaşmak için gereken yasalan çıkarmadığı için açıkça kınamıştı. • Dünyada dolaşunda olan ve çeşitli yöntemlerle yasallaştınlan kara paranın neredeyse dörtte üçü yasadışı uyuşturucu ticaretinden elde ediliyor. Mali yolsuzluklar, fuhuş ve diğer suçlardan elde edilen kara para yaklaşık 500 milyar dolan bulurken bu paranın 400 milyar dolannı uyuşturucudan elde edilen gelir oluşturuyor. Büyük bir bölümü aklanan bu milyarlarca dolarlık kara para dünya ekonomisine giriyor. • 9. Sayfada HŞaşkadır futbol heyecanı 5& • Tûrkiye 1. Futbol ligi 1 ağustosta start alıyor. • Milyonlarca taraftarın heyecanı, üzüntüsü, sevinci yeniden başlıyor. • Ligde 0'' ı|jı şampiyonluklar yaşamış 4 büyük takımın son dunjmu. • Anadolu takımlarının yükselen grafiği. • Yıllann eskitemediği kral golcüler. • Transferin gözdesi isimler. • Birinci, ikinci ve üçüncü lig fikstürieri... Ç a P ş a h a g u n u Cumhuriyet Spor Eki'nde B U G Ü N Y A R I N C u m h u r i y e t ' l e b i r l i k t e ÜNİVERSİTELİYE KÖTÜ HABER Harçlara yüzde 65 zam geliyor • Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğretim harçlanna yüzde 65 oranında zam yapılmasına ilişkin önerisini Maliye Bakanlığı'na sundu. Önerinin kabul edilmesi durumunda tıp fakültelerinde öğrencilerden alınacak katkı payı 37 milyon 950 bin lira, mühendisliklerde 24 milyon 750 bin lira, eğitim fakültelerinde 18 milyon 150 bin lira. ikinci öğretim yapan devlet konservatuvarlannda ise 247 milyon lira olacak. • 6. Sayfada BORSA TATİLDE, DOLAR ÇALIŞIYOR • 7. Sayfada MESUT YILMAZ'IN ANNESİ KAZA GEÇlRDl • 6. Sayfada TALEBAN KÂBİL'DE SIK1ŞTI • 9. Sayfada tSTANBULSPOR LYON'U 2-1 YENDİ I Spor'da SAYISAL LOTO ÇEKILDİ: 5-11-13-24-38-47 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Yumuşak, Ama Kararlı Medyanın kimi organlarında açıktan, kimilerinde gizliden gizliye bir sevinç gözleniyor. Son Milli Güvenlik Kurulu toplantısı, kavgasız, gü- rültüsüz, tartışmasız geçmiş. Neşenin de sevincin de kaynağı bu. Bir başka irdeleme daha var basında: Askerierin keyfine diyecek yokmuş! Peki ama neşenin ve sevincin kaynağı ne? Ortak M Arkası Sa. 6, SiLl'de Vatandaş masayı sevmiyor GUNDEM 1 Ev dısında/lokantada yemek yeme sıklıgı 1 Evın dışında yemek yeoıeyenler Haftada bırden fazla Haftadabır On beş günde bir Ûç haftada btf Ayda bir Ayda bırden tjah4ieyre<( Değışır _N==t_*Ş:\ Ortalama sıklık " V . Topiam cevap \ ' * x Baz Profil'93 % 61.7 TS£2 6 4 4 9 1 4 5.» 6:5 - Ayda 1 kez 2000 2000 Profil'97 % 55.8 142 8.6 5.8 1.8 5 8 7 7 0 3 Ayda 1.5 kez 1970 1970 • Türk halkınm yüzde 51.1 'inin hâlâ yer sofrasında yemek yediği, yüzde 55.8'inin evi dışında yemek yemediği belirlendi. PİAR - GALLUP'un yaptığı araştırmaya göre halkm önemli bölümü salata yiyor. Evde turşu ve reçel yapanlann oranı yüzde 80'leri buluyor. Aile fertleri yemekte bir araya gelmeyi tercih ediyor. H Arka Sayfada MUSTAFA BALBAY Kesintisiz Ulusal Gider Bir ulusun bir yıl içinde ürettiği tüm mal ve hizmet- lerin değerinin toplamına, ekonomi sözlüğünde, "Gayri safi milli hasıla" deniyor. Orhan Hançeriioğlu bu tanımı Türkçeye şöyle çe- viriyor *'Kesintisiz ulusal gelir..." Hafta içinde yaşadıklarımızı alt alta sıralarken, te- levizyon kanallarından bırinde, "gayri safi milli ge- • Arkası Sa. 6, Sü. 8'de t;
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog