Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

$ ÇAGDAŞ YAYINLARI G M I T 0 T A N öykünün dışındaysan üşürsün 200.000TL Çağ Pazariama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımso*Jt Sofc No 9/B Cağaloğlu/Istanbul Posta çekı no 666322 Cumhuriyet $ ÇAGDAŞ YAYINLARI C A T I C U M A L I , senin için ey demokrasi ÇağPazaıJama A.^-Ye'Sbatâ'Cad Salkımsoftüt SoK No 9/B V \ Cağaioğlu/istanbulPosfâçeklno 666322 74. Yl SAYI: 28224 / 75000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS MADİ (1924-1945) BAŞYAZARl: NADİR NADİ (1945-1991) 25TBMUZ1887ia«M Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay, karşı kampanya hazırlığmdaki Refah'ı suçladı '3 yıldan korkuyorlar' Eğitime yeni düzen • 8 yıl zorunlu eğitim tasansının yasalaşmasıyla Türk eğitim sistemine yeni bir model geliyor. 1997- 1998 öğretim yılından itibaren hangi okullar kapanacak, o okullarda öğrenim görenlerin durumu, ilkokul mezunlan nasıl etkilenecek. Açıkta öğrenci kalacak mı? Anadolu liseleri ne olacak? Sorulann yanıtı. • 10. Sayfada Yabancı okullar: Yasa değiştirilsin • 10. Sayfada Gelişim ve ruhsal açıdan gerekli • 10. Sayfada ' Doğu'da yatılı okullar geliştirilecek • 10. Sayfada • Cumhuriyet döneminde hiçbir hükümetin, imam-hatip liselerini ihmal etmek ya da bunlara karşı aynmcılık yapmak gibi bir amacı olmadığını vurgulayan Uluğbay, 196O'lı yıllarda 5 bin dolayında olan öğrenci sayısının bugün 550 bine ulaştığına dikkat çekti. Erkek teknik, kız teknik, sağlık meslek liselerindeki öğrenci artışının yüzde 36'larda kaldığını belirten Hikmet Uluğbay, "Bizim amacımız, diğer meslek liselerimize de imam- hatip liseleri gibi fırsat eşitliği sağlamak" dedi. • Konuşurken RP'lilerin sık sık engelleme girişimlerine ve laf atmalanna sinirlenen Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay, "Bunlar devletin istatistikleri, gerçeklerden mi korkuyorsunuz" diye çıkıştı. Diğer meslek liselerine de imam-hatiplerle aynı fırsat eşitliğini sağlayacaklannı belirten Uluğbay, "Halkımız buna göre tercihini yapacak" dedi. DTP Manisa Milletvekili Ayseli Göksoy da milletvekillerine 8 yıllık eğitime maddi katkı yapmalan çağnsmda bulundu. • 17. Sayfada OGRETIM UYELERI UYARDI 'Eğitimi engellemenin sorumluluğu ağır olur' • Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Burhan Şenatalar, 8 yıllık kesintisiz temel eğitim yasa tasansının komisyonlarda ve genel kurulda bulandınlmayacağını umduklannı söyledi. Şenatalar, tasannın yasalaşmasını engellemeye çalışacak parti ve milletvekillerine seslenerek "Ağır bir sorumluluk üstlenecekler" dedi. Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Bal da yeni düzenlemenin getireceği maliyetin devlet tarafindan karşılanması gerektiğine dikkat çekti. Kemal Bal, "Sekiz yılın parasız olması anayasal bir zorunluluktur" dedi. • 10. Sayfada 'Ulusal bütünlük projesi' Baykal: Siyasi tavizler verildi 8 yıihk eğitimin bir din ve eğitim çekişmesi değil, Türkiye'nin ulusal bütünlük projesi olduğunu söyleyen Baykal, tasanda bazı sakıncalar gördüklerini belirtti. Baykal "Siyasi tavizler verildi. Sanki böyle bir adım atıhrsa bazı başka konularda tavizlere ihtiyaç varmış gibi bir anlayış içinde davranılmıştır. Anayasaya aykınlıklar açısından değerlendirilmesi gereken konular vardır" dedi. • 4. Sayfada YllmaZ: DÖnÜŞ yok Başbakan Mesut Yılmaz, hükümetin 8 yıl kesintisiz temel eğitime geçişi öngören yasa tasansına tepki gösteren ANAP'lılara "Bu noktadan dönüş yok" yanıtını verdi. Buna karşılık çok sayıdâ milletvekilinin tasanyı değiştirmek için mücadele edecekleri öğrenildi. ANAP Genel Başkan Yardımcısı Agâh Oktay Güner ise "Partimizde bazılannın hayal ettiği gibi, bu konuda aynlıklar yoktur" dedi. • 4. Sayfada MGK ÎSTANBÜUDA TOPLAMYOR Islami sermayeye gözaltı • MGK'nin bugün yapılacak toplantısında yıllık geliri 15 milyar dolan bulan îslami serrnaye ele alınacak. Yurtdışından para transferi konusunda şeriatçı vakıflann araç olarak kullanıldığına dikkat çeken MGK'nin, gerekli önlemlerin alınması için hükümete bazı önerilerde bulunabileceği belirtıliyor. M17. Sayfada METİN IŞIK İSTİFA ETTİ DP'liler RP'yi terk ediyor • İstanbul Milletvekili Aydın Menderes'in listesinden parlamentoya giren DP kökenli milletvekilleri RP'yi birer birer terk ediyor. Şaban Karataş ve Gürcan Dağdaş'm ardından İstanbul Mıletvekili Metin Işık da dün RP'den istifa etti. • Aıkara Milletvekili Ahmet Bilge ve Bursa Mılfirvekili Cemal Külahlı'nın da istifa hazırhğında oldığu bildirildi. RP'den önceki gûn istifa eden Gir:an Dağdaş'ın yanı sıra Metin Işık'ın da DTTye katılması bekleniyor. • 5. Sayfada TGC ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNE VERİLDİ - Türkiye GazetecBer Cemiyeti'nin geleneksel Basro Özgür- lüğü Odülü dün akşam Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen bir torenle Cumhurbaşkanı Süleyman DemireL Saray Ce- zaevi'nde bulunan gazeteci Işık Yiırtçu adına annesi Kamuran Yurtçu ve gazetemiz Genel Yavın Yönetmeni Orhah Er- inç'e verildi. Başbakan Mesut Yılmaz ile çok sayıda bakan ve milletvekilinin de kaöldığı torende konuşan Cumhur- başkanı DemireL Metin Göktepe'nin sözaltında öldüriilmcsinin Türkive'nin ,»-*-•' •»™-~——™~»«. K.V „.,,» »ı^..z söyleyerek Işık Yurtçu'nun cezaevinde bulunmasından da hiç hoşnut olmadığını belirtri. Demirel ve Başbakan Mesut Yılmaz tören sırasmda gazetecilerin sorulannı yanıtjadılar. (Fotoğraf: BERTAN AĞANOGLU) • 3. Sayfada Gazeteci Metin Göktepe davasında sanık polisler yine gelmedi Başbakan'ı dinlemediler • Mesut Yılmaz'ın, "Göktepe'yi öldürmekle suçlanan polisleri duruşmaya getirin" talimatına karşın sanıklar dün de mahkemeye gelmediler. Sadece san basın kartı olan gazetecilerin alrndığı duruşmada mahkeme. "kastı aşan adam öldürme suçundan" 4 polisin daha tutuklanmasını kararlaştırdı. Böylece 11 sanıklı davada, hakkmda gıyabi tutuklama karan verilen sanık sayısı 9'a yükselirken mahkeme, diğer iki sanığın da gelecek duruşmaya katılmamalan halinde tutuklanmalan için karar verileceğini bildirdi. Duruşmaya ahnmayan gazeteciler içeri girmek isteyince polisten dayak yediler. • 17. Sayfada BAŞESGİOĞLU: SANIK POLİSLER SALI GÜNÜ YAKALANACAK M17. Sayfada BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ HEMEN ŞİMDİ • 3. Sayfada CUMHURlYET'İN K Ü L T Ü R H I Z M E T İ Prof. Dr. Sina Akşin Ana çizgileriyle Türkiye'nin Yakın Tarihi Tarihini bilmeyen kişi çağını anlayamaz, çağdaş olamaz; Sina Akşin bu özgün yapıtıyla bize tarihimizi açıklıyor. P rof. Dr. Sina Akşin diyor ki: "Türklerin tarih sahnesine ilk çıkışlan M.Ö. 220'de Hun Hükümdarlığı ile olmuştur. Bu durumda Türkler tarih sahnesine geç çıkmış oluyorlar, yani Türkler görece genç bir halktır." Artılarıyla ve eksileriyle "Türkiye'nin Yakın Tarihi..." Birinci cilt 176 sayfa Bugün Cumhuriyel 'le birlikte.. Spor eki Lig Başlurken Lig takımlarınm tanıtımı. Golün de adı var. Avrupa'da Türkîfe'yi kimler temsil ediyor? Lig fikstürleri. Çarşamba Cumhuriyet 'le birlikte. Ölüm orucunda yitirilen canlann öyküsü REFAHYOL'un ağır bedeli • ANAYOL koalisyonunda Adalet Bakanı olarak görev yapan Mehmet Ağar'ın çıkardığı genelge ve sonra REFAHYOL döneminde Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın aynı genelgeyi daha da ağırlaştırması üzerine mahkûmlar önce açlık grevine başladılar. Daha sonra ölüm orucuna dönüşen eylem sırasmda 13 kişi yaşamını yitirdi. • 36 ildekı toplam 41 cezaevinde başlayan ve 69 gün süren ölüm oruçlannın ana nedeni savunma hakkı olarak özetlenebilirdi. Tedavi altına alınan eylemcilerden 15 mahkûm belleğini yitirirken birçoğunda görme bozukluğu, kas erimesi ve konuşma güçlüğü tespit edildi. MİYASE LMJR'III haberi • 11. Sayfada ALEVİLER S0RUNLARIN1 .V^RUPAYA TAŞIYOR I 5. Sayfada ÇLLERİN DOSYASI DCM'YEGÖNDERİLDl • 4. Sayfada S\BANCI SUİKASTI CAVASIVDA KAVGA I 3. Sayfada M9İÇ: FENERBAHÇE BL DEĞIL MSpor'da GUIVCEL CUNEYT ARCAYUREK Ne Demek Istiyor? Cumhurbaşkanı Demirel'in Genelkurmay Başka- nı ile Başbakan'ı bir araya getinmesi birbirine zıt iki bakış açısıyla yorumlanıyor. Olaya iki eski ortak, takkelişaibe gözüyle bakıla- bilir: Türkiye'yı askerieryönetiyor. Hükümet askerler- dert talimat alryor. Bu, bir. Ikinci bakış açısı daha gerçekçi: Cumhurbaşkanı MArkasıSa. 17,Sü. l'de Versace'ninkatil zanlısı ölü bulundu • Andrew Cunanan'ın intihar edip etmediği henüz belirlenemedi. Miami polis şefi Barreto, Cunanan'ın işlediği 5 cinayetin üçünde kullanılan ve polis tarafindan aranan 40 kalibrelik silahın olay yerinde bulunduğunu belirtti. Miami Belediye Başkanı Seymour Gelber, cesedin Cunanan'a ait olduğuna inandığını ve bu habere çok memnun olduğunu açıkladı. • Arka Sayfada BORSA ûDun 1925 Önceki ' 1919 DOLAR ûDun 157.900 Önceki 157.700 MARK ODun 86.200 Önceki 86.250 ALTIN ODun 1.650.000 Önceki 1.657.000 GUNDEM MUSTAFA BALBAY Sanayici, Taner'e ilgisiz • Basma vereceği özel demeçler için 5 bin dolar alacağını açıklayan Güneş Taner'in ISO'daki konuşmasına sanayiciler ilgi göstermedi • 7. Sayfada Guneydoğu Gerçeği... Konu Guneydoğu olunca, bu sözcüğün yanına is- ter istemez şu ek geliyor: Gerçeği... Güneydoğu'da yaşananlar bir bakıma, "gerçek" sözcüğünün hecelerinde gizli: Ger-çek... Ger-çek... Yeni hükümete karşı kamuoyunda zamanla şu iki MArkasıSa. 17,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog