Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

(ŞÇAĞDAŞYAYINLARI K E M A L SÜ L K E R savaş yıllarında bir sürgün 25O.0OOTL Ça j Pazartama A.Ş. Yerebaan Cad SallumsöSırt Sok No 9/B Cağaofllu/lstanbul Posta çekı no 666322 Cumhuriyet . Yerebatan Cad Salkımsoğut Sok No 9/B Cağaloğlu/lstanbul Posta çekı no 666322 74. Y l SAYI: 26223 / 75000 Tl (KDV içmde) KURUCUSU: YUNB NMİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NJDh HUÂ (1945-1991) 24TOMIZ1897PBtŞaK Munıcu cinayetinin 54. ayında araştırma komisyonunun raporu Meclis'te görüşüldü Sıısurlıık baglantısıHiçbir sonuç alınamadı Cinayetin ardından 7 hükümet knruldu, ama soruşturmada hiçbir ilerleme sağlanamadı. Soruşturmayı ilk aşamada savcı olarak yûrüten Ankara 2 No'lu DGM Yedek Yargıcı Binbaşı Ülkü Coşkun hakkında, "Bu olayı devlet yapmıştır. Siyası iktidar isterse iş çözülûr" yolundaki sözleri üzerine soruşturma açıldı. Ancak Adalet Bakanlığı'nın istemine karşın Coşkun cezalandınlmadı. Eski MlT Kontr-Terör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür'ün, Mumcu'yla Abdullah Çatlı konusunda görüşmeler yaptığını açıklaması, cinayette Susurluk bağlantısı kuşkusunu güçlendirdi. • 3. Sayfada Komisyona bilgi verilmedi' Komisyon Başkanı Ersönmez Yarbay, birçok bilginin kendilerine verilmediğini belirterek devletin töhmet altında olduğunu söyledi. DSP'li Ahmet Priştina, araştırmanın derinleştirilemediğinı söyleyerek devlet içinde bazı odaklarla gizli servislerin Mumcu cinayetinde parmağı olabileceği mesajını verdi. CHP'li Eşref Erdem, cinayetin aydınlatılmasına yönelik delillere, 'devlet ve ticaret sırn" kavramlan ile getirilen yasal kısıtlama nedeniyle ulaşılamadığını vurguladı. ANAP'lı Tevfık Diker, dönemin Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demiral'ın bilgi vermemesini eleştirdi. 1 3 . Sayfada Bülent Ecevit parlamentodaki tarikat baskısına sert çıktı 'Din istismarıbitecek'• Çocuklar üzerindeki din sömürüsünün biteceğini söyleyen Bülent Ecevit, ilköğretimin 8 yıla çıkanlması ile laikliğin güvence altına alınacağını belirtti. Kesintisiz eğitimle birlikte dinin de siyasallaşmaktan kurtulacağını savunan Ecevit, hükümet ortaklan ile aralannda uyumsuzluk olmadığını söyledi. İÇİŞLERİ BAKANFNA TALİMAT VERDİ Yılmaz: Göktepe saıııklan getirilsin • Bir grup gazeteci, Metin Göktepe davası ve basın çahşanlan üzerindeki baskılann kaldınlması amacıyla hazırlanan 550 imzalı bildiriyi Başbakan Mesut Yılmaz'a sundu. Mesut Yılmaz, görüşme sırasında tçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu'nu telefonla arayarak Göktepe'yi öldürmekle suçlanan polislerin duruşmaya getirilmesi için talimat verdi. • 3. Sayfada İP LİDERİ DOĞU PERİNÇEK 'Çifler, Kuzey Irak operasyonunu sızdırdı' • Perinçek, Çiller'in CIA ajanı olduğu yönündeki iddialara bir yenisini ekledi. IP lideri, Çiller'in Kuzey Irak'ta PKK'ye karşı düzenlenen operasyonla ilgili bilgileri ABD'ye aktardığmı, ABD yönetiminin de emekli Yunanh General Andonis Natsakis aracılığıyla Abdullah Öcalan'ı uyardığını ileri sürdü. • 5. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bû- rosu) - Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, cumhuriyet tari- hinin en büyük reformlanndan biri olarak değerlendirdiğı 8 yıllık kesintisizeğitimin uygu- lanmasıyla "çocuklar iizerin- den yapılan din sömürüsünün sonaereceğmi" vurguladı. Ece- vit, dün topladığı Meclis gru- buna ilk olarak 8 yıllık kesinti- siz temel eğitim tasansı ile il- gili bilgi verdi. Bu konuda hü- kümetortaklan arasında kamu- oyuna yansıyanın tersine uyumsuzluk olmadığını kayde- den Ecevit, özellikle Başbakan Mesut Yılmaz'ın kararlı tutu- mu sayesinde tasannın kısa sü- rede Meclis'e sevk edildiğine dikkat çekti. ilköğretimin 8 yı- la çıkanlması ile laikliğin gü- vence altına alınacağını vurgu- layan Ecevit, din istismannın ıstanbuVu imami fstanbfit*ii^kg/gKKK^infrth fmıliycr ^iisteren 25 mtıim-InııipHsesiııde 56 hiııi aşktn geııç. dittsel yaşııın hiçiınine göre eğîtUiynr, MGk ile gündeme geh'iı Xyıllık kcsiııfisi:. temel eğitimh' kafumlnuıst ÖHgörülen intuın-lnttip ortıı kısımlarında iseyaiıu:.%a İstanhııl'da 36 biıüaşkın iiğrenci öğrenim şıüriivvk 1USÜF ZİYA AY'II taberi • 15. Savfadu da önüne geçileceğini söyledi. Bu konuda ANAP milletvekil- lerini tepkiye zorlayan çevre- ler olduğuna işaret eden Ecevit, "Ancak ben ANAP grubunun bunlardanetkileneceğineinan- UArkasıSa. 15,SH3'te ANAP'ta tartışma sürüyor 8yıla tejJdler artıyor • ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, partisindeki muhafazakârların 8 yıllık kesintisiz eğitim tasansına olan tepkilerini dindiremedi. • Tasannın ülke koşullarına aykın olduğunu söyleyen Ekrem Pakdemirli hükümeti bozmayı önerince Yılmaz, "Istiyorsanız bu konuyu tartışınz" yanıtını verdi. • 75. Sayfada 8 YIL DYP'Yİ BÖLDÜ • 75. Sayfada Demirel 'den Erbakan 'a yanıt 'Hükümeti zorla almadık' • RP lideri Erbakan'ın kendisiyle ilgili eleştirilerini yanıtlayan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, kimsenin elinden demokratik bir hükümeti zorla almadıklannı söyledi. • Demirel, "Allah'tan kork. Sen getirip istifanı bana vermedin mi? Kendi nzanla verdiğin halde ne kadar gürültü yapıyorsun" diyerek tepkisini dile getirdi. I 4. Sayfada B U G Ü N C ı m h B P i y e t ' l e REFAHYOL'da erime bitmedi RP'Iİ CÜrcan Dağdaş DTP'ye katlldl Aydın Menderes'in listesınden RP milletvekili seçilen Şaban Karataş'ın ardından, parti yönetimine ağır eleştiriler yönelten REFAHYOL kabinesinin Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş da dün istifasını verdi. Dağdaş DTP'ye katıldı. Istifa dilekçesinde RP'ye eleştirilerini sürdüren Dağdaş, "RP'yi bu noktada toplumla kucaklaşan değil, tersine merkezden uzaklaşan bir görüntüde bulduğunu" vurguladı. RP'den daha önce de yenilikçi kanatta yer alan Ertuğrul Yalçınbayır kopmuştu. DYP'Iİ Sedat AlOğlU İStİfa ettî 55. hükümetin güven oylamasına grup karanna aykın olarak katılmayan Sedat Aloğlu da DYP'den istifa etti. "Arkadaşlannı zor durumda bırakmamak amacıyla" istifa ettiğini açıklayan Sedat Aloğlu'nun ihraç edilmemek için istifa ettiği, belirli bir süre sonra yeniden DYP'ye dönebileceği bildirildi. DYP GYK aynca, 55. hükümetin güven oylamasına katılmadıklan için Karakaya ve Berberoğlu'nu, uyarı cezası istemiyle disiplin kuruluna sevk etti. • 4. Sayfada Sont-a A insanhakran... Sncc GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Hükümetten Vazgeçmek mi? Nedense medya, bugünlerde olan biteni uzlaşma hükümeti namı ile ünlenen "Mesut Yılmaz hüküme- ti bir gitti bir geldi" diye vermiyor. Nedense hükümetteki kesintisiz 8 yıl tartışmalan özel TV'lerde "gündeme birbomba gibi" düşmüyor. Ya da "hükümette deprem yapmıyor." Oysa, "faili belli bir sorun", kesintisiz 8 yıl tasansı MArkusıSo. 15,Sü. l'de Kıbrıs'la CByi birliktetartısmayın' îsmafl Cem'e taktik • Dışişleri Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilileri. BAB toplantısı için Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı îsmail Cem'e Türkiye-AB ilişkileri konusunda bir brifıng vererek, Başbakan Yardrmcısı Bülent Ecevit'in KKTC'de açıkladığı "gümrük birliği kozunun Kıbns konusundan ayn tutulması" önerisinde bulundular. Yetkililer, Türkiye'nin pazarlığı Kıbns-GB eksenine çekmesi durumunda, AB'nin de "Türkiye'ye tam üyelik perspektifi karşılığmda Kıbns'ta ödün" kozunu kullanabileceğini bildirdiler. • 9. Sayfada Fen Liseleri Sınavı 14 hazirandaki Fen Liseleri ve Anadolu Öğretmen Liseleri'ne giriş sınavı sonuçlan açıklandı. Fen Liseleri sınavında birinci Elazığ'dan. UArka Sayfada 4 Türk yurttaşı aranıyor Isviçre hükümeti, bankalannda 2. Dünya Savaşı döneminde açılmış, ancak daha sonra hiç dokunulmamış hesaplann listesini yayımladı. Listede 4 Türk yurttaşı da bulunuyor • 75. Sayfada ABD'den Türkiye'ye güvence yok Ankara'nın, ortak üretim projelerine katılmak isteyen Amerikan fımnalarına önceden güvence verilmesi yolundaki önerisi Washington yönetimi tarafından geri çevrildi. • 9. Sayfada BORSA ODun 1919 Öncekı 1953 DOLAR ODun 157.700 Öncekı 156.800 MARK Dun , 86.250 Öncekı 86.550 ALTIN ODun 1.657.000 öncekı 1.665.000 Cezayir'de yine katliam Blida kentine bağlı iki ayrı köyde önceki gece 47 kişinin radikal Islamcı militanlar tarafından boğazlanarak öldürüldüğü bildirildi. • 8. Sayfada Fenerbahçe tat vermedi Erdinç Kaya'nın jubile maçında Bursaspor Fenerbahçe'yi Ünal'ın attığı golle 1-0 yendi. MSpor'da CUMHURİYET'İN K Ü L T Ü R H İ Z M E T İ Prof. Dr. Sina Akşin Ana çizgileriyle Türkiye'nin Yakın Tarihi Birinci Cilt Tarihini bilmeyen kişi çağını anlayamaz, çağdaş olamaz; Sina Akşin bu özgün yapıtıyla bize tarihimizi açıklıyor. P rof. Dr. Sina Akşin diyor ki: "Tiirklerin tarih sahnesine ilk çıkışlan M.Ö. 220'de Hun Hükümdarlığı ile olmuştur. Bu durumda Türkler tarih sahnesine geç çıkmış oluyorlar, yani Türkler görece genç bir halktır." "Anadolu ve Rumeli Türkleri için anlamlı sayılabilecek çağ ayrımı şöyle yapılabilir: İlkçağ(M.Ö.220-M.S. 1071) Göçebe ve hayvancılık dönemi. Ortaçağ (1071 -1839) Yerleşikliğe, tanma, köylülüğe geçiş dönemi Yeniçağ (1839-1908) Batılılaşmaya ve hukuk devletine yöneliş.. Son ya da Yakınçağ (1908 sonrası) Türkiye Türklerinin yaygın kentleşmeye ve kapitalizme yönelme dönemi..." Artılarıyla ve eksileriyle "Türkiye'nin Yakın Tarihi..." Urind cilt 176 sayfaj Yarın Cumhuriye! 1e birlikte. GUNDEM MUSTAFA BALBAY RP'nin Sekiz Oyunu... ANAP mılletvekilleri sekiz yıllık yolda yol aynmında: - Önümüzdeki seçimleri mi düşünecekler, önümüz- deki kuşakları mı? Şık olmayandan başlayalım, birinci şıkkı ele alalım... Önce güncel durum... RP, ANAP'lılara damardan giriyor: "Bu sizin intihannızdır. Bitersiniz. Halk sizi affet- • Arkosı So. 15,SiL8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog