Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

$ ÇAGDAŞ YAYINLARI M U S T A F A EKMEKÇİ öksüz yamalığı (köy enstitüleri) 400 000TL Çağ Pazariama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsoğut Sok No 9/B Cağalo§tu/lstanbul Posta çekı no 666322 Cumhuriyet $ ÇAGDAŞ YAYINLARI S A B İH A S ER T E L tevfik fikret 350 000TL Çağ Pazariama A.Ş Yerebatan Cad Salkımsoğut Şok No 9<B Cağalogiuistanbu Posta çex no 666322 74. Y l SAYI 28221 / 75000 Tl (KDVıçmde) KURUCUSU YUNUSNJUN(1924-1945)BAŞYAZARI (1945-1991) 22THMMUZ1997SMJ 'Gündem 2000' raporundan rahatsız olan Türkiye'den yeni adım Gümrük birliği kozıı MUAYENE OLDU Demokrasi ayıbı: Işık Yurtçu • îstanbul Ünıversitesı Tıp Fakûltesı Kardıyoloji Servisı'ne gelen Işık Yurtçu, burada tetkıklerden geçinldı. Işık Yurtçu'ya eşlık eden Türkıye Gazetecıler Cemıyetı Başkanı Nail Gürelı "Basm özgürlüğü yalnızca gazetecılerrn sorunu değıldır Aslmda bu, demokrası, özgürlük ve rejim sorunudur. 12 Eylül sonrasmda çıkan yasalardakı çarpıklıklarm dûzeltilmesi gerekır" dedi. Askerlerin arasında elleri keiepçelı bir adanı. Adı Işık Yurtçu. Kimseyi âidünnedi, kimseye ortuiu odenekten para ak- tarmadv ne banka baürdı ne de devleti dolandjrdı. Ancak devlete göre suçu belkı de bunlardan btiyük: Düşünmek— İstanbul Haber Servisi- Bır süredır kalbınden rahatsız olan gazetecı Işık Yurtçu,dun istanbul Ünıversitesı Tıp Fakûltesı Kardıyoloji Servısı'ne gele- rek muayene oldu Türkıye Gazetecı- ler Cemıyetı Başkanı NaüGüreH, Işık Yurtçu'nun. demokrası a> ıbının bır sembolü halıne geldığını belırttı Gazetecı Işık Yurtçu, Saray Beledı- yesı'ne aıt bır ambulansla dûn saat 11.00'de istanbul Ünıversitesı Tıp Fa- kûltesı Kardıyoloji Servısı'ne getınl- dı TGC Başkanı Naıl Gûreh ıle avu- katı Fikret İlkiz'ın de eşlık emgı Yurt- çu'yu burada Kardıyoloji Anabılım Dalı Başkanı Prof Dr Kematettin Bü- vüköztürk karşıladı TGC Başkanı Naıl Gürelı, kalbın- den rahatsız olan Yurtçu'nun çeşıtlı ıncelemelerden geçmleceğını belırt- tı Gürelı, gazetecıienn, Yurtçu'nun affedılmesı konusunu anımsatmalan üzenne, "Biz bunu yalnızca bu hfilcü- metinsorunu olarakgörmüyonız. Bu. basının genel sorunudur. Daha önce- ki hükumet doncminde de bu soruna çözüm bulunmasuıa çahşok. Hukü- met değtşıkliğınden sonra. gazetecüe- rin afflnı ıçeren v asa değıştküğı oneri- sini yıneledik" dedı Yenı hukumetm basın ozgüriuğune ve demokratık haklara bakışının fark- lı olduğunu söyleyen Gürelı, basın oz- guriuğunu kısıtlayan engellenn kaldı- nlması, demokratık haklann genışle- tılmcsı yönundekı taleplenmn haklı olduğunu vurguladı Bugun onemiı olan konunun Işık Yurtçu'nun affi olmadığmı behrten Gürelı, Yurtçu ıle aynı kaden payla- şan çok sayıda gazetecının ozgurluğü- ne kavuşması gerektığını ıfade ettı Hukumetın, Yurtçu nun affedılmesı konusunu gundeme getırmesının bır ıyı nıyet gostergesının ılk adımı oldu- ğunu belırten Gürelı, ancak bunun ba- sın özgürlüğunun sağlanacağı anla- mına gelmeyeceğını vurguladı • SHP-DYP koalısyon hükumetı dönemınde "yetennce muzakere edılmeden"' ımzalanan gumruk bırlığı anlaşmasınm bazı maddelennın gozden geçınlmesı yenıden gundeme geldı • Türkıye, AB Komıs>onu'nun tavsıye kararlannı aralık ayında kesın karara bağlayacak olan AB'ye karşı gumruk bırlığı kartını yenıden açtı AB'nın, Türkıye'nın tam uyelığme ılışkın takvımını açıklamasını ısteyen Ankara. "Bu takvım \enlmezse GB'yı yenıden muzakereye açanz" mesajını verdı. SERKAIN DEMİRTAŞ ANKARA - Avrupa Bırlı- ğı (AB) Komısyonu nun "Gundem 2000" raporuyla duş kınklığına uğra>an Tur- kıye 1 Ocak 1996 da uvgu- lamava konulan gumruk bır- lığını (GB) -pazarlık kozu" olarak kullanacak Gumruk bırlığını tam uvelık perspek- tıfı kapsamında uygularken kendısıne henuz bır takvım venlmemesınden rahatsızlık du>an Ankara bırlığın ge- nışlemesı ıle ılgılı kesın ka- ran aralık ayında alacak olan AB >e "GB'yi veniden mu- zakereye açanz" mesajını verdı Başbakanlığını TansuÇU- ler'ın yaptığı SHP-DYP ko- • Arkası Sa. 15, Sü. 4 'te triımruk bırhgının zararı kârından çok • Turkıve'nın gumruk bırlığıyle kotalann kaldınlması sonucunda buyuk ıhracat artışı bekledıgı polvester ıplık, pol>ester sentetık tekstıl, pamuk ıplığı \e bevazlatılmamış ham beze AB'nın başlattığı soruşturmalar nedenıyle ek vergılerkondu • 7. Sayfada Işadamlan kaygill Işadamlan, Bulent Ecevıt'ın gumnık bırhgının yenıden değerlendınleceğı yönundekı açıklamasına tepkı gostererek "gumruk bırlığınden donuş olmaz" dedıler • Z Sayfada AJAND\ 2000 YÜCa TOP'm yazm • 13. Sayfada AÇIKLAMA YUMUŞATILDI • 9. Sayfada Bakanlar Kurulu Basına kısmi afta anlaşma sağlandı Cezalar ertelenecek Bakanlar Kurulu toplantısından sonra bır açıklama v apan De\ let Bakanı \ e Hukumet Sozcusu Ahat Andıcan, toplantıda, hapıstekı vazıışlerı mudurlennın cezalannın 5 vıl ertelenmesı, a>nı suçun bu sure ıçınde ışlenmemesı durumunda af getınlmesı goruşunun benımsendığını sovledı 8 yıl görüşülmedi Andıcan Bakanlar Kurulu"nda 8 yıllık kesıntısız eğıtımın aynca bır gundem maddesı olarak goruşulmedığmı belırttı Temel ılkelerde uzlaşmaya vanldığını, yonlendırme ıle ılgılı çalışmalann da bır ıkı gun ıçınde bıteceğını soyleven Andıcan, "Lıderler arasında ıstışare yapıldıktan sonra bakanlann ımzasına sunulacak" dedı DTP ve DSP imzaladı DTPveDSPh bakanlann, 8 yıllık kesıntısız eğıtımle ılgılı oluşturulan komısyonca hazırlanan ve dını eğıtımdekı yonlendırmenın Talım ve Terbıye Kurulu'nca behrlenmesıne ılışkın taslağı ımzaladıklan belırtıldı • 4. Sayfada ANADOLU LİSELERİ Altın çocuklar belli oldu• Anadolu lıselenne gınş sınavımn sonuclan açıklandı Sınavda en başânlı ıl Eskışehır oldu Istanbullu Duygu Başoğlu'nun 895 461 puanla bınncı olduğu sınavda Bolu'dan Aras Erturk ıkıncî, tstanbul'dan Kaan Karamancı uçuncu oldu ANKARA / DÜZCE (Cumhuriyet) - Mıllı Eğıtım Bakanlıgrnca 1 hazıranda gerçekleştı- nlen, 351 bın 846 adayın katıldığı Anadolu lı- selenne gınş sınavı sonuclan açıklandı En ba- şanlı ılın Eskışehır olduğu sınavda, en çok ter- cıh edılen okul istanbul Lısesı oldu Fen Lıse- sı \e Anadolu Oğretmen Lısesı sınav sonuclan dayann açıklanıvor SınavdaIstanbul'dan DujguBaşoğiu895 461 puanla bınncı Bolu'dan Aras Erturk 889 450 puanla ıkmcı İstanbul dan Kaan Karamancı, 889 905 puanla uçuncu oldu Sınav bınncısı DuvguBaşoğlu Turkçe matematıkve fenbıl- gısı sorulannın tamamını. sos>al bılgıler bolu- mundekı 20 sorunun da 19 unu doğnı olarak ya- nıtladı Songul \ ıldınm, Bahrryıe Kiıçukgormez. Y ucel Dönmez, Anf Ozturk, Nilgun V ıldınm v e Ercan Karadağ adlı oğrencılenn sınav kâğıtla- n yerlenne ortaokul son sınıfoğrencılennı sok- tuklan ıçın ıptal edıldı Anadolu lıselen sınav m- • Arkası Sa. 15, Sü. 3'te MUHABÎRIMÎZ KEMAL BAĞCFDAN UMUT KESlLDt • 3. Sayfada KEMAL TURKLER BUGUN ANILIYOR • 5. Sayfada 500 hektar çam alanı kül oldu, çok sayıda hayvan yandı, 2 köy boşaltıldı Antalya'da orman yangını: 3 ölü • Antalya'nın Kepezbaşı beldesınde henuz belırlenemeyen bır nedenle çıkan orman yangını ruzgâr nedenıyle kısa surede bu>ııdu Yetkılıler, yangında sabotaj olasılığının da araştınldığını söyledıler. ANTAL\4 (Cumhuriyet) - \ntal- va'nın Kepezbaşı beldesınde dun çıkan orman yangını ılk belırlemelere gore 3 kışının olumune vol açtı Yangında 500 hektarın uzennde çam alanı kul oldu tt- faıye ekıplen ruzgâr nedenıv le v angını kontrol altına almakta zorluk çekerken sondurme çahşmalanna katılan ıkı kışı de yaralandı Yetkılıler, şu aşamada >an- gının başlama nedenının belırlenmesı- nın mumkun olmadığını bıldırdıler Yet- kılıler uç ayn verde başla>an vangında »abotaj ıhtımalının de araştınlacağını ka>dettıler \ntal>a Orman Başmudur Yardımcı- sı \hmetÇağan'ınverdığıbılgıvegore dun saat 13 30 sıralannda Antalya \a 20 kılomerre uzaklıkta Kepez beldesı Düzlerçamı mevkunde bulunan Guver kanyonunda henuz belırlenemeyen bır nedenle çıkan yangın ruzgânn da etkı- sıyle kısa surede bu>Tidu Yangına mü- dahale etmek ısteyen Antalya Orman Başmüdurluğu Başmuhendısı Osman Çolpak. karşı ateş çıkarmak ısterken ı- kı ateş arasında kaldı Osman Çolpak yanarak yaşamını yıtınrken traktor şo- fbrü Ahmet Ozcan da vangında oldu Asağı Karaman kov lulennden de kım- lığı belırleneme>en bır çocuğun ha>a- tını kavbettığı belırlenırken çok sayıda hay'vanın da yandığı oğrenıldı Vangını sondurmeye çalışan \ntalya Orman Bolge Başmudur Yardımcısı Osman • Arkası Sa. 15,Su. Vde DEMİREL 'Cennete büet kesilmez' • Cumhurbaşkanı Demırel, kendısıne yoneltılen eleştınlere Isparta'da yanıt verdı Demırel, ıstıfa eden başbakanın, gorev ın kıme venleceğı telkınınde bulunamayacağını vurguladı • lmam-hatıp okullannın \uzde 80'ını kendısının açtığını beluien Demırel, "Ben açtım, ama herkes dınını oğrensın dıye açtım Bırtakım sıvasetçıler gelsın ıçıne gırsm, cennete bılet kessın dı\e açmadım Cennete ancak AUah keser bıletı' dıve konuştu BtHfiVT ECEVtT ve CBM ULUTAŞ'in " " Pl • 15. Sayfada Demirel. menıleketi Isparta'da havaalanmı açarken hedeflerinin her ile bir havaalanı olduğunu soyledi. MUMCL RAPORL GENEL Kl Rl LDA 6 Soruşturma savsaklandı'• TBMM Araştırma Komısyonu'nun raporu bugun genel kurulda goruşulecek Komısyon, soruşturmayı yuruten donemın Ankara Dev let Guvenhk Mahkemesı (DGM) Başsavcısı Nusret Demıral ıle DGM Savcısı Ulku Coşkun'un gorevlennı sa\ sakladıklan. Ankara Valıhğı ve Emnıyet Mudurluğu'nun de hızmet kusuru ışledıklen goruşune yer \ erdı • Raporda, Mumcu cınavetı ıle bağlantılı olabıleceğı ıçın sorgulanan tslamı Hareket Orgutu elemanlan Mehmet Alı Şeker ve Ayhan Usta'nın ıfade tutanaklannı tahrıf eden polıslenn korunmaya çalışılması dıkkat çektı. Soruşturmanın genışletılmesı ıstenen raporda. sadece "sağ teror, ırtıcaı orgutler" uzennde yoğunlaşmanın yeterlı olmayacağı vurgulandı • 3. Sayfada BORSA Dun 1955 Öncekı 2O1O MARK oDun 86.7OO Öncekı 86.300 DOLAR oDun155.600 Öncekı 155.000 ALTIN oDun 1.645.OOO Öncekı 1.625.000 GUNCEL CUISEYT ARCAYLREK '0 Şartlar' Kafalar kanşık Çankaya'dan Başbakanlığa ulaşan çızgıde son bırkaç aydır yaşadıklarımıza her sorum- lu kendıne uygun duşecek oylesı ortuler çekıyor kı Orneğın son uç ayda "buyuksıkıntılarçektığını" Ba- kanlar Kurulu nu kabulu sırasında "ıtırafeden "Cum- hurbaşkanı Demirel'ın bır ara "hemen erken seçım" dıye dırendığını daha sonra "o şartlar" kalktığı ıçın m Arkası Sa. 15, Su. l'de BİR KENT VE VAROSLARINDAKI YOKSUL YASAM Diyarbakır artık 'şad akmıyor' GUNDEM MLSTAFA RALRAY • Kulp'tan, Lıce'den, Bıngol"den. Hanfden, Batman'dan. Bıtlıs'teaınsanlar aktı Dıvarbakır'a Burada hep beraber voksulluğu, umutsuzluğu, ka\gıyı ve yalnızlığı demledıler Goç edenlenn vaşadığı verler bır başka dunva sankı Kavrulan toprak voldan ağır sınsıce sızı ızleyen bır koku >ukselıyor Sıdık ve ınsan pıslığının bulamacı, tıfo, sanlık ıle sarmaş dolaş, kendıne ınce bır yatak yapmış, mahallenın ıçlenne sızıyor • Hemen karşıdakı mezarlık, yasam ıle olüm arasındakı farksızlığı vurguluyor Mezar taşı yenne. bırer bnket dıkılmış küçuk tepecıklenn başma Yaşarken sılınmış adlar, yıne oylece olume taşınmış, o kadar Ad voİc. doğum tanhı >ok, olum tarrhı yok Sozun kısası Dıvarbakır'ı çevreleyen gecekondu mahallelennı dolduranlann yaşamlannda "kıvanç"tan eser yok "Tasa" desen. dız bovoı IŞb( KMBlTlUl PÖPOPUİ • 4. Sayfada RFJAHYOL-M Necmetton Çiller hükumetı, toplumda karşıma ala- bıleceğım kaç kesım var dıye ışe gırıştı Ilk anda kar- şısına alabıldıklennı aldı, yetışemedıklerını sıraya koy- du 55 hukumet ıse "Bana bu kadar destekyeter" de- mesıne karşın, toplumun olabılecek en genış yelpa- zesını yanında buldu • Arkası Sa. 15, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog