Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

16 TEMMUZ 1997 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER MİR'de onarım ertelendi • MOSKONA(AA)- Progress M-34 kargo aracının geçen ay MtR'ın Spektr laboratuvar modülüne çarpması sonucu meydana gelen anzayı gidermek için başlatılan onanm hazırlıklannın ertelendiği bildirildi. Kontrol Merkezi sözcüsü Valeri Lindin, yaptığı açıklamada. bugün öğleden sonra yapılması planlanan hazırlıklann, görevı yürütecek kozmonot Vasili Tsibliyev 'in kalp ve damar rahatsızlığının ortaya çıkması üzenne ekibın dinlenmesi için ertelendiğini belirttı. Üç Filistinli polis tutuklandı • TELAVIV(AA)- Israil askerlennin önceki akşam Batı Şeria'da üç Filistin polfsini tutukladığı bildirildi. Tel Aviv'de askeri sözcü tarafindan yapılan açıklamada. Filistinli polislerin Nablus kentı yakınlanndaki Braha Yahudi yerleşım merkezine ateş açmaya kalktıklan iç.n tutuklandıklan kaydedildi. Tutuklama sırasında silahıyla direnen polislerden birinin yaralandığı da belirtildi. Bangladeş'te İsrail'e öfke • DAKKA(AA)- Bangladeş'te. Batı Şena'nın El Halil kentinde, Yahudi yerleşimcilerin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren afişler asmalannı protesto eden radikal lslamcı göstericiler ile polis arasında çatışma çıktığı bildinldi. Göstericilerin protesto amacıyla ülke çapında genel gre\ çagnsına bazı esnafın uyduğu belirtildi. Bir görgü tanığı. çatışmalann polisin, ülke çapında genel gre\ çağnsma uymayan bazı toplu taşıma araçlannın sürücülerine saldıran göstericilere sopalarla müdahale etmeleri üzerine patlak verdigini kaydetti. Kenya'da polis- öğrenci çatışması • NAIROBI(AA)- Kenya"nın başkenti Nairobı'de önceki gün polis ile öğrenciler arasında yeniden başlayan çar.şmalann dün de devam ettiği bildirildi. Başkent Nairobi'dekı Polıteknik Üniversitesi öğrencilerinin dün yine başkentın merkezindeki Haile Selasie Buhan'nı kontrol altına aldıklan. ancak gösterilerin sakin geçtiği belirtildi. Tahran'ın Moskova'dan petrol karşılığı aldığı silahları Şam'a hibe ettiği öne sürüldü Suriye'yi Iran besbyor• The Middle East dergisinin bildirdiğine göre Ortadoğu'daki jeopolitık hedefleri için Suriye'nin desteğine ihtiyacı olan Iran, Rusya'dan aldığı T-55 ve T-72 tanklannı bu ülkeye Türkiye ile sınır ticareti Barzani'yi zengin etti IKDP günde 1 milyon dolar kazanıyor aktanyor. îran Suriye uçakîannı yenilemek de istiyor. Dış Haberier Servisi - Ortado- ğu'daki jeopoliuk hedeflen için Suriye'nin desteğine ihtiyacı olan îran. Rusya'dan aldığı sılahlan bu ülkeye hibe ediyor. Ingiltere'de yayımlanan The Middle East dergisinde yer alan habere göre Iran, Rusya'dan petrol karşılığı aldığı silahlan Sunye'ye hibe ederek bu ülkenın ordusunun yeniden yapılanmasına yardım ediyor. Suriye ordusunun modern- leştirilmesı çerçevesinde gerçek- leştirilen askeri yardım özellikle Israil'i çok rahatsız ediyor. Suriye konusunda uzman Ür- dünlü bir araştırmacının. Ameri- üretilen silahlan alıp Sunye'ye ih- raç ediyor. Bölgedeki jeopolitik amaçlan için Suriye'nin desteğini isteyen tran, bu ülke için aldığı si- lahlann karşılığında Rusya'ya petrol ve tüketim mallan veriyor. ABD Savunma Bakanlığı'ndarı silah satmayı planlıyor. • Suriye'yi Ortadoğu'daki en büyük müttefıği olarak gören Rusya, bu ülkenin yanı sıra diğer Arap ülkelerine de silah satmak istiyor. Rusya bu yıl içinde bu ülkelere 1 milyar dolarlık DUBAİ (AFP) - Irak'ta muhalefet gruplannı bünyesinde toplayan Irak Ulusal Kongresi(IUK). Mesut Barzani liderliğindekı Irak Kürdistan De- mokratıkPartisrnın(lKDP.)BM'ninyasağınakar- şın Türkiye ile Irak sınınndakı yasadışı ticaretten günde bir milyon dolar kar ettığini öne sürdü. Merkezi Londra'da bulunan Irak Ulusal Kong- resı (IUK. tarafindan yapılan açıklamada. kazan- cın önemlı bir bölümünün Türk kamyon şoförle- rine satılan benzinden ve sınır \ergilerinden kay- naklandığı bildirildi ve günlük satış hacminin 8 milyon lıtre olduğu belirtildi. lUK'nin yazılı açıklamasında. Irak Petrol Ba- kanlığı'ndan mazotun litresini 1.5 sente alan IKDP'nin, bunu Türk kamyonculanna 11 5 sente sattığı iddia edildi. IUK'nın ıddiasına göre mazot satışlanndan elde edilen günlük 800 bin dolar ka- nn yüzde 40'ını Irak Devlet Başkanı Saddam Hû- seyin'in oğlu Uday alıyor. geriye kalan ise IKDP'nin elıne geçiyor. kan Defence N«vs dergisine söy- lediğine göre Iran Rus\ a'dan silah alabilmesi için Suriye'ye yardım edıyor. Isimleri belirtılmeyen kay- naklara göre Iran eski Sovyetler Birliği'ndeki para kavnaklannı ve ilişkilerini kullanarak Rusya'da alınan başka bir bilgiye göre ise Suriye ve Iran arasındaki anlaşma şu anda yalnızca T-55 ve T-72 tipi tanklann alımına dayansa da Iran Sunye'ye MiG-29uçaklannın ye- nilenmesi ve askeri eğitimler için de destek olmayı teklif etti. Ortadoğu'da etkinliğini arttır- mak amacında olan Rusya'dan bir heyet geçen mart ayının ortalann- da Suriye"de görüşmelerde bulun- du. Ruslann devlet eliyle yöneti- len silah üretim ve ihraç şirketi Rosvooruzhenie'den Mihail Tim- Idn, Rusya'nın 1997 yılında Arap ülkelerine 2 milyar dolarlık silah satmayı planladığını belirtti. Bir- leşık Arap Emırlikleri'nin en iyi müşterileri olduğunu açıklayan Timkin. Suudi Arabistan ve Ka- tar'a da silah satmayı hedefledik- lerini söyledi. Mihail Timkin. Mı- sır'ın da askeri teknoloji konusun- da ışbırliği için Rusya'ya yeşil ışık yaktığını bildirdi. Silah ihracatçı- sı Rus yetkilı, Suriye'nin ise Rus- ya'nın Ortadoğu'daki en önemli stratejik müttefiğı olduğunu be- lirtti.Rusya, Suriye ve lran arasın- daki askeri ilişkilerden ve silah alışverişınden en çok rahatsızlık duyan ülke ise tsrail. Bu yılın ba- şuıda Moskova'ya yaptığı ziyaret- te bu konuya dikkat çeken tsrail Başbakanı Renyamin Netanya- hu'ya Rusya Dışişlen Bakanı Yev- geni Primakovboyle bir girişimle- rinin olmadığını söylemişti. FIS lideri serbest bırakıldı • Cezayir'de lslamcı hareketın lideri Medeni şartlı tahliye edildi. Örgütün sürgündeki yönetimi. Medeni'nin sahverilmesini olumlu bir adım olarak değerlendirdi. Dış Haberier Senisi - Cezayir'de kapatılan Isla- mi Selamet Cephesı'nin (FIS) cezaevindeki liden Abbasi Medeni'nin dün şartlı tahliye edildığı bil- dirildi. FIS karan olumlu bulduğunu açıkladı. Askeri savcılık tarafin- dan, Cezayir resmi haber ajansı APS aracılığıyla dün sabah yapılan açıkla- mada. 16 Temmuz 1992"de Blida askeri mah- kemesince "devlet güven- liğine zarar vermekten" 12 yıl hapıs cezasına çarp- tınlan Medeni'nın dün koşullu olarak serbest bı- rakıldığı bildirildi. FlS'in sürgündekı vö- netimı tarafından Bonn'dakı AFP bürosuna gönderilen bıldiride "Me- deni'nin bırakılmasının Cezayir'deki bunaluna çö- züm bulunmasu banş ve huzurun yeniden sağlaıı- ması \olunda atılmış olumlu bir adım olduğu" kaydedildi. Bildinde aynca, ulusal uzlaşmayı sağlayabılecek adil ve kapsamlı bir siya- sal çözüm için bütün si- yasi mahkumlann serbest bırakılması istendi. Ûrgütün 3 numaralı adamı Abdülkadir Haşani de 8 temmuzda serbest bı- rakılmıştı. Cezayir Devlet Başkanı Liamin Zerval'in FlS'in iki liden Medeni ve Haşa- ni'yi serbest bırakması. ülkedeki katliamlan dur- duracak gibi görünmüyor. Çünkü FlS'in çatısı altın- da devlete karşı savaşan bırden fazla grup \ar. Kent merkezlerindekı bombalama evlemlerin- den sorumlu tutulan Sila- hı Islami Grup (GIA) ise FlS'ın aldığı kararlardan bağımsız hareket ediyor. Cezayir basınında dün yer alan haberlerde. önce- ki gün bir pazar yerinde meydana gelen patlama- da ölenlerin sayısının 26'ya çıktığı, 80 kişinın de yaralandığı belirtildi. Le Matin önceki gece, radikal tslamcı militanla- nn Medea'daki Tafraout köyünde 9 kişiyi boğazla- nnı keserek öldürdüğünü duyurdu. Le Matin, Der- rag köyünde de patlayan bir bombanın üç kişinin ölümüne yol açtığını, yine aynı bölgede başka bir köyde üç kişinin daha bo- ğazlan kesilerek öldürül- düğünü haber verdi. İTİ Bask gerillalannın bir politikacıyı öldürmesi, ülke genelinde 2 milyon kişinin katıldığı gösterilerle protesto edildi. ETA'dan yeni suikast tehdidi MADR1D (Reuter) - tspama'da geçen cumartesi günü polıtikacı Mi- gel Angel Blanco'yu öldüren ETA ör- gütünün iktidardaki Halk Parti- sı'nden bir politikacıyı daha ölümle tehdit ettiği bildirildi. tspanya'da yayımlanan El Pais ga- zetesi. Bask bölgesindeki San Sebas- tian kenti yakınlanndaki Renteria ka- sabasındaki Halk Partisı encümen üyelerinden 63 yaşındaki Jose Luis Caso'nun ETA tarafından tehdit edil- dığini duyurdu. Öte yandan. Bask bölgesindeki San Sebastıan kentinde göstenciler, ETA'nın siyasal kanadı Hern Batasu- na Partisi'nin binası (HB) ile parti üyelerinin gıttıği bir ban yumurta ve taş yağmuruna tuttular. Bann ıçinde- kilerin göstericilere molotof kokteyl- leri atarak karşılık vermesi üzerine iki kişı yaralandı. Bilbao'da ise gös- tericilerin HP merkezinı basarak iki ETA yandaşını linç etmeye kalkış- ması üzerine polis müdahale etti. Bu arada, HB tarafindan yayımla- nan bir bildinde "'Politikacıİar ve ba- sın tarafindan körüklenen ETA mili- tanı ve yandaşı avıyla linç girişimieri durumu daha da kötüleştirecektir. Angel Blanco'nun ölümü bi/i mutlu etmiyor, ama İspanyol hükümetinin uzlaşmaz tutumu da unurulmamalı- dır. ETA hapisteki tüm üyelerinin Bask bölgesindeki cezaevierinde top- lanmasını istiyor." dendi. POLİTİKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Bosna Hareketlendi Bosna'da son günlerde ilginç gelişmeler oluyor. Ülkedeki NATO Banş Gücünün (SFOR) geçen haf- ta bir Sırp savaş suçlusu zanlısını vurması, dığerini de tutukiayıp yargılanmak üzere Lahey'deki Ulusla- rarası Savaş Suçluları Mahkemesi'ne göndermesi gerginliği ansızın arttırdı. SFOR'un düzenlediği baskın, NATO'nun Sırp sa- vaş suçluları konusunda şimdıye dek ızlediği çekin- gen politikayı değiştirmekte olduğu izleniminı yara- tırken Sırp liderliği de NATO'ya yıldınmlar yağdırma- ya başladı. Bosna'nın kuzeybatısındaki bir kentte geçen haf- tadüzenlenen baskın ingiliz komandoları tarafından gerçekleştirildi. Bir lokantada yemek yemekte olan Priyedon kenti eskı polis şefi Simo Dricaka, kendi- sini tutuklamak isteyen askerlere tabancası ile ateş edince, çıkan çatışmada öldürüldü. Diğer savaş suç- lusu zanlısı Milan Karacevic ise tutuklandı. Simo Dricaka ile Mılan Karacevic, savaş sırasında Müslümanlara karşı soykırım yapmakla suçlanıyor- lar. • • • Şimdiye dek Sırplann mısillemesinden çekinen NA- TO, Sırp savaş suçlulannı görmezlikten gelirdi. The New York Times, Ingiltere'de başbakanlığa Tony Blair'in gelmesınden sonra NATO'nun bu po- litikasının değıştığinı bildiriyor. Tony Blair, Başkan Clinton'ı da ikna etmeyi başa- nnca geçen haftakı baskın gerçekleştı. Sırp savaş suçlulannın ördek gibı avlanmalannm bir nedeni de Lahey'deki Savaş Suçlan Mahkemesi'nin değişik bir taktık uygulaması. Mahkeme, şimdıye dek, tutuklanmasmı istedıği sa- vaş suçlusu zanlılannın adlannı ilan ederlerdi. Bu zan- lılar da, ya saklanır ya da kendilerini korumak için yan- lannda birfedai ordusu bulundururlardı. Lahey Mahkemesi, son zamanlardataktığini değiş- tirerek, tutuklanmasmı istedıği zanlılann adlannı gız- lice NATO Banş Gücü'ne bildirmeye başladı. Böyle- ce bu insanları hazırlıksız yakalamak mümkün oldu. Geçen haftaki baskından sonra sıranın Radovan Karadzic'le, General Ratko Mladic'egeleceğınden korkan Sırp liderliği ise beklenıldığı gibi sert tepkı gösterdı. • • • Gözlemcıler ise aslında NATO'nun Karadzic'le. Mladic'e karşı harekete geçmesi için ortamın uygun olduğunu savunuyor Zira Sırp toplumu kaynıyor. Karadzic'in geçen yıl siyası sahneden çekilmesınden sonra, Bosnalı Sırp- ların başkanlığına seçilen Bayan Biljana Plavsic, Karadzıc'e karşı beklenmedik bir şekilde savaş aç- mış durumda. Bayan Plavsic, Bosnalı Sırpların başkanlığına se- çildiğinde herkes onu Karadzic'in kuklası sanıyordu. Plavsic. başkanlık koltuğuna oturacak, perde gerısın- de ise ipler Karadzic'in elınde olacaktı. Ama Plavsic, büyük bir sürpriz yaparak Karadzıc'e karşı ısyan bayrağını açtı. Karadzic'le adamlarının Sırp bölgesının ıthaj ettiği petrol, sıgara, alkol ve di- ğer mallardan pay aldıklannı. hepsının dolar mılyar- deri olduklannı. ülkedeki tüm büyük yolsuzluklarda parmaklannın bulunduğunu açıkladı. Haziranayında da, Karadzic'in adamı olan Içişlerı Bakanı'nı, yolsuz- luk yaptığı gerekçesi ile görevınden aldı. Ancak Plavsic. iki hafta önce bir ziyaret için Lond- ra'ya gittiğinde Karadzic, Bosna Sırp Parlamento- su'nu toplayarak Plavsic'i kınama karan aldırttı. Ama Bayan Plavsic, mücadeleyi bırakmadı ve par- lamentoyu feshedıp yenı seçimlere gidileceğinı açık- ladı. Ne var kı, gerek parlamentoda gerekse anaya- sa mahkemesinde çoğunluk Karadzic'in adamlann- da. Buna karşın Plavsıc'in halk arasında desteğinın gi- derek arttığı bıldıriliyor. Plavsic, Karadzic taraftarları tarafından sık sık tehdit edıldiğini öldürülmekten kork- tuğunu belirtiyor. Büyük bir sefalet çeken halk, Plavsic'e yöneliyor. NATO, bu ortamda. Karadzic'le Mladic'e karşı hare- kete geçse hem Nazılerden sonra Avrupa'da en bü- yük soykırım gerçekleştiren iki katil cinayetlerinin he- sabını venr, hem de Bosna'da ve Balkanlar'da ban- şın önündeki en büyük engel ortadan kalkmış olur. ALAADDIN HOTEL •*•• ALAADDİN OTEL tncekum Alaaddin Hotel. Türkiye'nın yeşil turizm beldesi Antalya'nm Alanya ilçesi Avsallar kasabasında Akdeniz'in berrak kıyılarında huzur. spor. eğlence dolu bir ortama sahiptir. Antalya Havaalanı'na 98 km. uzaklıkta olan Incekum Alaaddin Hotel 232 oda, 500 yatak kapasıtelidir. Yılın 300 gününün güneşli geçtiği ve deniz sezonunun 8 ay sürdüğü Akdeniz'in bu şirin yöresindeki otelimızin odalan ile tüm kapalı alanlan merkezi ısıtma. soğutma \e havalandırma sistemi ile donatılmıştır. Özel banyolu odalarımız otomatik teletbn. 4 kanal müzik yayinı, uydu yayın TY sistemi ile otehmiz tatilde evinizi aratmayacaktır. Incekum Alaaddin Hotel'de aynca açık ve kapalı barlar. sauna. kondisyon merkezi. disco, 2 yüzme havuzu, özel plaj alanı, iskele, su sporlan merkezi. tenis kortu bulunmaktadır. Otelimiz 150 kişilik simültane çeviri sistemi toplantı salonu. 500 kişılik restoran, alakart restoran, pasta salonu, televizyon salonu, oyııt odası. alışveriş mağazalan ve manzara terasları ile unutamayacağınız bir tatil sunmaktadır. İncekum Alaaddin Otel'in mutfak ustaları da gece müziği eşliğinde zengin açık büfelen ile Türk yemeklerinin lezzetini sizler e bir kez daiıa tattıracaktır. Rezen'asyon için: (0242) 517 14 91 (6 hat) Incekum - ALANYA NASIL BtR PARTl NASIL BİR MÜCADELE AYHAN GEDİZ * Partı ve Orgütlenıne * Avrupa Sıya.s Partılen * Sovyetler Bırlıgı'nm Çöküş Nedeni * Türk Toplumunun Tanhsel Yapısı ve Türkı\e Siyası Panılen * Kemalıznı Nedır. Ne Değıldır1 * Türkı\e'de Gmumuzün Toplumsal Mucadelesme Yanıı Verecek Siyası Mücadelenm Pıogramı Ne Olmahdır 1 Ulkemızde halkm siyası örgütlenmesı açısından tıkanan parîılere ka'şı \anıî aravanlar jçm el kıtabı Tiım panı üyelen. partı sempatızanları \ e sejmenlennın okuması gereken kıtap Sergı Yayınlan. 134 sa>fa 250 000 -TL lstemeAdresı !43^SokakNo 17 ^ Aisancak-İZMİR Tel 0 232 422:114 FtLt 0232 421*026 Romanlarınız ve ansıklopedıleriniz yerinizden alınır. Tel: 554 08 04 Marmara Adası özel koy, doğa ile baş başa, denize sıfır. nefis yemekler. DENİZ OTEL Rezenasvon: (0 266) 885 58 28 (0 216) 384 46 89 ORDU 1. ASLIYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1994'431 Davacı SSK Genel Müdürlüğu tarafından davalı Selimi- ve Mah. tnayet Doktor Sıtkı Cad. No 23.5 Ordu adresınde ikâmet eden Atilla Gökalp'ın tüm araştırmalara rağmen ad- resı bulunamadığından davalının mahkememızde yapıla- cak olan 20.8 1997 günu saat 09.00'daki dunışmada bizzat hazır bulundurulması -bulunması- veya bir vekil gönder- mesi aksı taktırde yargılamaya yokluğunda devam oluna- cağı ve karar venleceğı ılan olunur Basın: 30035 ODAK TATİL KÖYÜ BODRUM TURGUTREİS'te DENİZ KENARI Özel Plaj, Yan Olımpık Havuz, Restaurant. Bar. Market. Möbleli 4 KtŞİLİK APARTLAR Günlük: 5.100.000.- 15 Günlük: 60.000.000.- TL. Rez. 0212 587 42 31 -587 44 39 KADIKOY ASLIYE 2. HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo: 1996747 Mahkememizin 1996747 esas, 1996951 kararlı ılam ile davacının Dursunali'nın iptalıyle Turgut olarak dü- zeltılmesıne karar venlmıştır. tlan olunur. 3.12.1996 Basın: 30758 BU YIL ailece Foça'da tatllYAPACAKSINIZ..: Çünkü Foça cennet gıbi.çûnku kiralama fiyatları uygun Çünkü yalnızca btr ev değil, Clup Mavı Foça Devre-Tatıl Köyü hızmetınızde olacak Çocuk Klübü.Yat gezılerı.çeşitlı günlük turlar, animasyonlar vb .. Günlük, haftalık, aylık, sezonluk fiyatlarımızı bir telefonla öğrenebılırsınız HEMENARAYIN TATİLİNİZİ ŞİMDİDEN ÖARANTİYE ALIN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog