Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 TEMMUZ 1997 ÇARŞAMBA 14 SPOR Kemal Zorlu 'Federasyon başkanını kulüpler seçmeli' İZMİR (Cumhumet Ege Bürosu) - Türki- ye Futbol Federasyonu'nun Ankara'da yapıl- rnası gereken. ancak adaylar Mehmet AliYıl- maz \e Celal Doğan'ın son anda anlaşarak adaylıktan çekildıkleri genel kurulundan son- ra 'tek aday' çıkarma arayışlannın sürdüğü bugünlerde. eski başkan adaylanndan Kemal Zorlu. bazı uyanlarda bulundu. Uyanyı fede- rasyon genel kurullannda her türlü 'cepheyi' yaşamış bır kışı olarak görev bildığıni belir- ten Zorlu, kendı adaylığınm söz konusu olma- dığını v urguladı. 3813 sayılı Türk FutboluYa- sası'vla birçok konuda engellerın aşıldığını kaydeden Kemal Zorlu, 2-3 temmuz tarihle- rindekı genel kurul sonrası Türk futbolunu oluşruran birımlerinde birlık ihtıyacının or- taya çıktığını söyledi. Tersı durumda futbolun "kendi dışındaki girçler"ın elinde "oyuncak" olmaya mahkûm oldufunu dile getıren Zorlu. "Bugûn yaym kargaşası başta olmak üzere birçok konu çö- züm beklemektedir ve öncelikle yasanın revi- ze edilmesi kaçınılmazdır. Gecmişe sünger çe- kilip. kızgınlık ve kırgınlıkiar bir kenara bıra- kılarak mutlaka tek aday etrafinda birleşilme- lidir.' Demokrasılerde tek aday olmaz' gibi laf- lann dikkate alınmayacağı farklı bir dönemi yaşamaktayız. Futbolu oluşruran birimler, ye- ni başkanına sahip çıkıp destek vermezlerse, durum daha rahatsız edici boyııtlara tırmana- bikcektir" dedı. "Benim adaylığım son çare' Tek aday olarak seçilecek yenı başkanın destegını ve gücünü futbolu oluşruran bırim- lerden ve spor kamuoyundan alması gerekti- ğıni vurgulayan Zorlu. kendısınin başkan adaylığının "*son çare" olduğunu dıle getırdı Adaylığıyla ılgılı "İçinde bulunduğumşartia- nn ağırlığı.taşımış oktuğum toplumsal sorum- luluklar. beni başkan adayı olmaktan alıkov maktadır. Bu sorumluluklan yerine getirebO- menı için belirli bir süreyc daha ihtiyacım ol- duğu kesindir" dedi Eski dostların randevusıı F.Bahçe ile Beşiktaş 34. TSYD Kupası'nın ilk maçında karşı karşıya F e n e r b a h c e Rüştü K. Saffet, Uche (Serkan), Högh, Erol- Tayfun, Tarık, Okocha, tlie - B.Saffet, Boliç B e s i k t a s Mrmiç Ali, Rahim, Aipay, Erkan Yusuf, Yankov, Tayfur, Serdar, Ertuğrul, Orhan Spor Servisi - Üç büyüklerın tstanbul'daki gövde gösterisi bugün 34. TSYD Kupası'nda Fenerbahce ile Beşiktaş arasında oynanacak maçla başlıyor. 35 yıl önce, 1963 yılında düzenlenmeye başlayan ve Türkiye 1. Futbol Lıgı'nden sonraTürk futbolunun en uzun ömürlü turnuvası olarak gelenekselleşen TSYD Turnuvasrnın ilk maçında Fenerbahce ve Beşiktaş. Fenerbahce Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 20.30"da başlayacak ve CINE 'in naklen yayımlayacağı bu karşılaşmayı Muhittin Boşat, Celal Karahalil, Binali Kartal hakem üçlüsü yönetecek. Yenı futbol sezonu öncesi önemli bır sınav niteliğinı taşıyan bu karşılaşmadan mağlup aynlan taraf. 18 temmuz cuma günü saat 20.30'da lnönü veya Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş-Fenerbahçe maçının berabere sonuçlanması halinde ıse Galatasaray'ın rakibı lnönü Stadı'nda Beşiktaş olacak. Karşılaşmanın bilet fiyatlan: numaralı tnbün 2.5, kapalı 1.5 mılyon, açık ise 500 bın lıra olarak belirlendi. Bugüne kadar düzenlenen 33. TSYD Kupası'nda Fenerbahce \e Beşiktaş 12 kez şampiyon olurlarken Galatasarav 9 birıncilik elde etti. Bursaspor'un îngiliz teknik direktörü Gordon Milne: 'Geçmişe sünger çekelim' Gordon Milne: Duygular değişmetidir. • Bursaspor Teknik Direktörü Gordon Milne profesyonelliğin bir gereği olarak Beşiktaş'la görüşmeye gittiğini belirterek. "Duygusallık güzel bir şey. O nedenle bana yönelik tepkiyi doğal karşılıyorum" dedi. BURSA (Cumhuriyet)- BursasporTeknik Direktörü Gordon Milne, geçmişte isten- meyen olaylann yaşandığını belirterek "Ar- nk buna bir sünger çekilmeli" dedi. Bur- sa'dakı bir yerel televızyonun spor progra- mına konuk olan Milne. Bursaspor'a gel- meden önceTürkiye'den aldığı teklıflen ka- bul etmedığıni belırftı Bursaspor'un tekli- fı karşısında heyecanlandığını ve gcrevı ka- bul ettiğini anlatan Milne. özetle şunlan söyledi: "Bursa'yıdört büyük takımlamü- cadele edecek bir kent olarak düşündüm ve görevi kabul ettûn. Beşiktaş'ı çalıştırdığım dönemde, Bursa'nın potansiyelinin olduğu- nu biliyordum. Ben geldikten bir süre son- ra>önetim değişti. Memnun olmadığım hal- de görevime de\am ettim ve geçen sezonu iyi bir dereceyle noktaladık." Milne. yönetım kurulunun ısrarla takı- mın başında kalmasını ıstemesine karşın, profesyonelliğin bır gereği olarak Beşiktaş yönetıcıleri ile görüşmeye gittiğini anlattı. Sözleşmeler doğrultusunda teknik direktör- lenn de transfer olabileceğine işaret eden Milne. sözlerinı şöyle sürdürdü; " Görüş- meye gittikten sonra insanlar hakkımda pek çok şe>1er söylediler: hatta bu hareket kar- şısında çok sinirlendiler.Tiirk insanını iyi ta- nıyorum. duv gusaldırlar. Duy gusallık güzel bir şey. O nedenle bana \ önelik tepkiy i do- ğal ve anlayışla karşılıyorum. Geçmişte is- tenmeyen olaylaryaşanmış olabilir.Arûk bu- na bir sünger çekilmeli." NEYMtŞ ABDÜLKADİRYÜCELMAN Biz mi Aptalız.. Yoksa... TV'lerde maçı anlatıyor spiker:".. çok iyi top oynuyo- ruz... Hanka bir futbol... Gol kokluyoruz... Herangolbek- liyoruz..." derken gol yiyoruz. Spiker gayet pişkin "Ne şanssızlık..." Maçı radyodan anlatsa yutturacak; ama çocukçağız maçı TV'den herkesin gördüğunün bilefarkında değil. Atı- yor da atıyor. Maç izleyen gruptan bır arkadaş sıniriendi "Benım alnımda aptal mı yazıyor allasen..." Arkadaş espri yapmıyor. gerçegi söylüyor. Yeter artık çocuklar, ye- ter artık beyler, efendıler, kardeşlenm, arkadaşlanm, mes- lektaşlarım; bizi bu kadar enayi yerine koymayın lütfen!.. Bir başka maçı, bir başka spiker, bır başka kanalda ak- tanyor bize: "Yetışebılsek o golü kaçırmazdık..." Ve yine yakınmalarla: "Vurabtlseydik", "koşabilseydik", "ah o topu....'ya verebilseydik"... Pasımız yerini bulmuyorsa, attığımız şut kaleye gitmi- yorsa, bir topa yetişemiyorsak ve de hatta koşamıyor- sak, o maçı kazanmaya hakkımız var mı? Aman takım- ları, yöneticileri kızdırmayalım, şunun şurasında bir nak- len yayın kavgası var. "Ali Şen'/ kızdınrsak Show TV'ye gider ya da Galatasaraylılara yüklenirsek BlMAŞ'a ka- çar" gibi kimi ipe sapa gelmez düşünceler içinde gerçe- gi göımez ve üstelik TV izleyicilerini aptal yerine koyar- sanız ve de üstelik bunu sürdürmeye devam ederseniz sporseverier, TV'lerini çok yakında ya kıracaklar ya da ka- patıp huzura kavuşacaklar, bunu bilesiniz. Uçtu uçtu marklar uçtu Futbol takımlanmız, Avrupa'da hazırlık maçlan yapıyor- lar. Gurbetçiler çok murJu; hiç olmazsa yılda bir kez ol- sun sevdikleri takımın futbolculannı izleme fırsatı yakalı- yor, yılda bir kez olsun tuttuğu takımı çıplak gözle izleme mutluluğuna kavuşuyor. Ancak büyüklüklerine hiçbirdi- yeceğimiz olmayan bu takımlann ortaya koyduklan fut- bola bakıp, gurbetçilerin alın teri ile elde ettikleri markla- nn havaya uçtuğunu düşünüyoruz. Çünkü hazırlık maçı adı altında ortaya konulan futbol değil, bir para tuzağı. Hem gurbetçi aldatılıyor, hem maçlan TV'den izleyen fut- bolseverler. Evet belki adı üstünde "hazırlık"l\r dıyeceğiz, ama ta- kımların iskeletini oluşturan futbolculann olmadığı bir ha- zırlık maçında hangi teknik direktör bu oyuna bakıp da kendisine bir yön çizecek. Hangi antrenör takımında ek- siğinin ne olduğunu anlayacak? Bu aldatmacaya artık bir son verilmesi gerekir. Ancak yöneticilerimizin Avrupa sev- dası, organizatörierin oyunlan ve de gurbetçilerin mark- lan varken yanı bir anlamda "alan razı, satan razı" ise bi- ze dışandan saz çalmak düşmez. Kedinin kuyruğundaki teneke Vefa üsesi'nde bir fizık öğretmenimiz vardı: Demok- rat Sabri. Eveleyip geveleyen öğrenciler için şöyle der- di: "Yahu kedinin kuyruğuna bir teneke bağiamışsın, ba- na musiki diye yutturuyorsun." Sahada ne yaptığını bil- meyen futbolculartopluluğu, bana hep rahmetli Demok- rat Sabri hocamı anımsatır. Bizim takımlann lig öncesi verdiği izlenim tamamen ke- dinin kuyruğuna bağlanmış teneke kutunun çıkardığı se- se benzıyor. Maçlan izliyoruz, sonuçlar ortada; yabancı bir ülkenın 5. sınıf takımına bir gol atsak şapkamızı ha- vaya uçuracağız neredeyse. Ne diyelim hayırlısı olsun. Bir yetmezse iki olsun Futbol Federasyonu seçimleri için henüz aday yok. A- ma ben yine de M. Ali Yılmaz'ın yoklama çektiğini ve her an adaylığım ortaya koyacağını umuyorum. Yanıla- bilirim; ama sezgilerim bu noktada. Ancak Sayın M. Ali Yılmaz'ı düşündüren Show-BİMAŞ kavgası. Aslında adayların ortaya çıkmasını önleyen de TV'lerin kavgası. Şenes Erzik ve federasyonu 4. yabancıya bir çırpıda nasıl karar verdilerse şu naklen yayını da bir hamlede bi- tiriverseler; hatta ne bileyim havuz sayısını 2'ye çıkarsa- lar, belki havuzlar arası bir rekabet ortaya çıkar.isteyen istediğı havuzda yüzer. Böylece hem kavga bıter hem de Türk futbolunun çok daha lehine bır karar alınır. Ne bile- yim, benimkisi sıcak günlerin başıma vurduğu bir saç- malık da olabilir. Almanya kampında futbolcular geçer not aldılar Beşiktaş sııııiı geçti ASENAÖZKAN Beşiktaşlı futbolcular sınıfı geçtıler. Gallı teknik direktör. bazı organızasyon aksaklıklanna karşın Al- manya kampının olumlu geçtiğmi söyledi. Bugün Fenerbahce karşısında TSYD Kupası'nda ilk sınavı- nı verecek Beşiktaş'ta sakatlann çokluğu. en bü- yük sorun. Mehmet ile başlayan Nijeryalı futbolcu AmokachL Ertuğrul ve Sinan ile devam eden sakat- lık zincınne Oktay'ın eşının ölümü de eklenince, Be- şiktaş zor günler geçirdi. Beklenmedik ve üzücü ge- lişmeler karşısında futbolcular. Almanya kampının başlannda tam randıman veremediler. Ancak çalış- malara ve maçlara daha sonra konsantre olabıldıler. Siyah-Beyazlılar art arda oynadıklan 4 hazırlık maçında belki fazla gol bulamadılar, ama özellikle gençler. başanlı futbollan ile göz doldurduiar. 4 ha- zırlık maçının ikisinı beraberlik, ıkisinı de yenilgiy- le noktalayan Beşiktaş özellikle son iki maçta futbol olarak başanlı bir grafık çızdi. AB, Rahim. Alpay ve Tayfur, 4 maçta tam 90 dakika forma giymelennin yanı sıra görevlerini de başanyla tamamladılar. Ço- ğu kez yedekte bekleyen kaptan Recep ise Alman- ya'da ısyan bayTağını açıp; * Istenmediğim yerde kal- mam" açıklamasını yaptı. Almanya kampının en gözde futbolcusu ise Yusufoldu. Beşiktaşlı futbolculann Almanya karnesi Maç/Dakika İstanbulspor Rus golcüden gerekli randımanı alamazsa gönderecek Salenko'ya 10 gün süre ASLANYILD1Z Intertoto Kupası'ndabaşanlı sonuçlar alan Istanbulspor'da hedef, kendilennı yan fînale taşıyacak Osters maçını ka- zanmak. Geçen hatta Almanya'da Wer- der Bremen'le oynadığı karşılaşmadan bir puan çıkararak grubunda liderliği bı- rakmadığı gibi yan fınale çıkma yolun- da da büyük bir avantaj yakalayan San- Siyahlı ekıp, bu cumartesi günü oynaya- cağı Osters maçına kenetlendi Bu arada sakatlığı nedeniyle yakJaşık bir yıldır forma giyemeyen ve yeni yeni düz koşulara başlayan Salenko'ya 10 gün süre verildı. Basın sözcüsü TajüınGiin- doğar futbolcunun durumu ile ilgıli ola- rak Cumhuriyefe yaptığı açıklamada, "Salenko 10 gün süre ile idmanlara de- vam edecek. Kendisinden gerekli randn manı alamazsak o zaman gözden çıkar- tacağız ve yerine başka bir eieman almak için arayışlara gireceğiz" dedi. tstanbulspor'un eski kaptanı Abdul- lah, bugün futbola veda ediyor. Abdul- lah, bu akşam Bay rampaşa Stadı'nda sa- at 20.00'de lstanbulspor-Karabükspor karşılaşmasıyla futbolu bırakacak. Bu maçtan önce İstanbulspor'un eski şöhret- leri de bir gösteri maçı yapacaklar. 100 metrede yine birinci Linford Christie yaşlanmıyor SALAMANCA (Cum- huriyet) - Yunanistan'ın başkentı Atina'da İ-IO agustos tarihleri arasında yapılacak Dünya Atletizm Şampiyonası ile ilgıli son hazırlıklannı sürdüren ünlü isimler, çeşitli ülkelerde düzenlenen yanşmalara ka- tılarak foım tutmaya çalışı- yorlar. Ispanya'nın Sala- manca kentinde düzenle- nen müsabakalara katılan yıldız atletler, Atina öncesi oldukça iyi bir performans sergilediler.Yüksek atlama- da Kübalı dünya rekortme- ni Javier Sotomayor. bırın- cıliği 2.34'lük derecesiyle kazanırken yıl boyunca sü- ren sakatlığından kurtul- muş göründü. Bu dalda ikincıliği 2.21 ile Ispanyol Arturo Ortiz elde etti. In- gilizlerin iddialı sprinteri Linford Christie de erkek- ler 100 metreyilO. 12 ile ol- dukça kolay kazandı. lkin- ci olan Ispanyol Frutos Feo ise 10.26'lık bir derece yap- tı. Alınan dığer sonuçlar da şöyle: 1500metreerkekler:Ve- mıste Niyongabo (Burundı) 3.34.70 Uzun atlama erkek- ler: Eric VValder (ABD) 8 27 100 metre bayanlar: Angela Atede (Nijerya) 11.33 Bayanlar üç adım: OlgaCepero (Küba) 14.16 PANARAP OV LNLAR1- Beyrut'tayapdanAripOYunlan'ndaiOO metre engelli bayanlar yanşında Cezayirli Bayah Rahouly birinci olurken slatta bulunan seyircilerden büyük alkış aldı. (REÜTERS) BAŞKAN ALİ ŞEN: Fenerbahce 'nin yeni transferi TARIKHİLMİTÜRKAY miş. Gece hayatlanndan kurtulup kendisinı topa adamış. Keyif ahyorum Tank'ın eski günlenne yenıden dönmesine en çok sevinenlerin ba- şında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen gelıyor. Almanya kampın- da gösterdıği büyük perrbrmanstan dolayı futbolcusuna öv güier yağdı- ran Şen. \ ine onun ıçın "FenerİMh- Fenerbahçe'nin Al- manya'da yaptığı ha- zırlık kampında Otto Bariçin gözünde 'bir numara" olan Tank, bu yıl artık bir aksilik olma- dıkça 'banko' oynayacak görünü- yor. Otto Bariç'ten önce Brezilyalı teknik adamlar Parreira ve Lazaro- ni'nin on birinde yer bulamayan bu genç yetenek, şim- di Hırvat teknik adamın en büyük güvencesi. İki yıldır Fener- bahçe forması al- tında çoğu zaman yedek dahi otura- mayıp maç günle- rini taraftarlarla beraber tribünlerde geçiren, oynadığı maçlardadayoğun eleştirilere hedef olan ve dahası, se- zon sonunda gön- derilecek futbolcu- lar arasında ismi bulunan Tank, Al- manya kampında- ki çalışkanlığıyla büyük beğeni top- ladı ve gerek tek- nik kadronun, ge- rekse yönetim ku- rulunun bir anda gözdesi oluverdi. Ayağına topu alan artık Tank'ıanyor. Tank, orta alanda, zaman zaman da sağ kanada taşarak pas dağıtıcılığı görevini yapıyor, çe'ninen büyük transfer bombası" diye söz ediyor. Tank "a bu gece de büyük ış düşecek. Fenerbahçe'nın bu ilk ciddi sınav ında orta alanın yükünü taşıyacak olan bu futbolcu- dan Sarı- Lacivertlı taraftarlar. Al- Tank Almanya kampında göz doldurdu. gol ortalan yapıyor. lkili mücade- lelerde çabuk pes etmıyor. top kay- bettığinde kovalıyor, basıyor. pres yapıyor. Yani anlayacağınız çok değişik bır Tank var artık Fetıerbahçe'de. Futbolcunun kendisine güveni gel- manya'dakı gibi başanlı bır futbol beklivorlar. 80 trilyon borcu var înter batakta VtTALE MEDİNA MtLANO-Geçen sezon Italya Li- gi'nde UEFA Kupası'na katılmaya hak kazanan Inter takımı ile aynı dö- nemde hiçbir başanya imza atama- yan Milan. bu sezon takımlannı kuv- vetlendirerek söz sahibi olmak ve Juventus'u tahtından indirmek için yanşacaklar. Bu sezon Fabio Capello yönetı- minde 3-5-2 sistemiyle oynayacak Milan'ın muhtemel 11 oyuncusu şöyle: Taibi. MaldinL, Costacurta, Cruz,Ziege, Bogarde. Desaılly^Alber- tini, İbrahim Ba, Kluivert,Weah. Milan, takımında 13 yabancı oyuncusu ile ligin en çok yabancı oyuncusuna sahip olan ekip. 12 va- bancısı olan Inter takımında Paulln- cedışında istenmeyen oyuncusu yok. Bütçesinde rekor bir açığı olan Inter Kulübü'nün bu açığına transfer üc- retleri de eklenirse 80 trilyon TL'lik bir açığı nasıl kapatacağı merakla bekleniyor. Istatistiklere göre Inter takımı her 9 yılda bir ltalya ligini kazanıyor. Buna göre 71, 80. 89 sezonlannda kupayı kazanan Inter'in istatistik- çılere göre bu yıl ltalya ligini kazan- maması için sebep yok. Belki bu o- lasılık nedeniyle Inter boyundan çok büyük borca girdi. M. Stars ile oynuyor G.Saray son kez NEYV YORK (Cumhuriyet) - Se- zon öncesi hazırlıklarının son bölümü- nü tamamlamak üzere olan Galatasa- ray bugün 7. ve son hazırlık maçını ABD Birinci Futbol Ligi takımlann- dan Metro Stars ile yapacak. Karşılaş- ma TSi 22.00'de başlayacak. Yann dönüyoriar Uzun bir hazırlık dönemi içinde ts- viçre ve ABD'de kamp yapan San-Kır- mızılı ekip, oynayacağı son hazırlık maçından sonra yann tstanbul'a döne- cek. Teknik Direktör Fatih Terim. "İs- tanbul'a dönerdönmez biziTSYD Ku- pası maçlan bekliyor. Bu maçlarda her- kes Galatasaray'ı görecek" şeklınde konuştu. Cünün icinden • Tarihi Kırkpınar Güreşle- n'nde yedıncı kez başpehlıvan olan ve altın kemen ıkınci kez kazanan AhmetTaşçı ıledere- ceye gıren Karamürselli dıger güreşçiler, ılçe halkı tarafindan coşkuyla karşılandı. •Genç Milli Basketbol Ta- kımımız, Bulgaristan ile 3, Rusya ile 5 hazırlık maçı ya- pacak. I Kayseri Meysuspor'a E- fes Pilsen modeli. Geçen se- zon sonu yönetım değişıkliği yaşayan Meysu'ya menajer olan Derya Enegül, amaçlan- nın Avrupa kupalanna katıl- mak olduğunu \e ligde de ilk dördü zorlayacaklannı söyle- di. Öte yandan Meysuspor Kuzey Kore Mıllı Takımrnın 2.38'lik pıvotunu getırdı. BArçelik Doğu Ege Yelken Haftası Yacht Yanşlan başla- dı. Koyiçi yanşlannın bınn- cısı dün Çeşme lldır Körfe- zı'nde gerçekleştı. • Türk Basın Birliği Kasta- monu Şubesı, mıllı okçu Na- talıa Nasandzeye ""seçkın hemşenlık plaketı" verecek. TV'de Spor CINE 5 2030 F.Bahçe - Be- şiktaş (TSYD Kupası Maçı) Show TA' 20.30 Rochester Galatasaray, 22.15 Maraton: F Bahçe - Beşiktaş özet l.KOŞU:F:Kırbenazır(7),P: Hanbey (1), PP: Hamzabey (3).S:TajMahal(9). 2. KOŞU: F: Lady Angela 1 (6). P: Asos (1). PP: Agapia (4). S:Ebruş(5). 3. KOŞU: F: Sam Yeli (6), P: Ayızım (1). PP: Şekerayak (7), S: Çerkezkızı (4). 4. KOŞU: F: Zemheri (6), P: Griffon (2), PP: Penky Henky (3). S. Lıberty 1 (4). ' 5.KOŞU:F:Cherpkee(3). P: TomCat(l). PP:Üstok(2). S: Mükremın Abı (4|. 6. KOŞU: F: Serkanbey 1 (4), P. Bay Bay (8), PP. Büyük- berk('lO), S. Badraslı (1).'SS: Buğrahan (9). 7.KOŞU:F:Bartıngülü(2),P: Urfayıldızı (1). PP: Ezhar(3), SNope(7). Günün İkilisi: 7. Koşu: 1,2 Tabela Bahis: 4. 8. 10.1.9 ALTILI GANYAN 6 6 3 4 2 1 8 3 2 10-9 4 1-13
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog