Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 TEMMUZ 1997 ÇARŞAMBA 12 TELEVIZYON GüNÜN FlLMLERt Adı Vasflye 10.00 Show TV Dram /^\ Şarkıcılık yapan tutkulu bır kadının. ilişkıye gir- ^îîs diği dört erkeğin gözüyle anlatılışının öyküsü. Atıf Yılmaz. Necati Cumah'nın "'Ay Büyürken Uyuya- mam'' kitabındaki beş öyküden derlediği filminde, ge- leneksel kadın imajını değiştererek. kendini aramak uğruna savaşan bir kahraman yaratmış. Atıf Yılmaz'ın yönetiminde, Müjde Ar, Aytaç Arman. Yılmaz Zafer ve Macit Koper oynuyor. Gerçek Cennet 10.00/23.05 TRT 3 Dram /77\ (LaParadis Absolument)-Gerardve Françoise'in ö evlilikleri yolunda gitmemektedır. Françoise birbaş- kasına âşık olmasına rağmen bunu kocasına söyleye- mez, bu arada Gerarda bır kadına âşık olur. Yönetmen: Patrick Volson. Oynayanlar: Patrick Bouchitey, Marc Jolivi. Benim Okayduı 11.20 Kanal D Melodram /J^\ Metresinden çocuğu olan evli bir şarkıcının öykü- * O ' sü konu ahnıyor. Yönetmenliğini Melih Gülgen'in üstlendiği yapımın başrollerinde, Faruk Tınaz ile Nes- lihan Acar oynuyor. Günah Defteri 14.10 Show TV Melodram ®Bazı olaylar nedeniyle geneleve düşen sevgilısi- ni. arkadaşıyla birlikte bataktan kurtanp, sonra da onunla evlenen bır gencin öyküsü anlatılıyor Yönet- menliğini Osman Seden'in yaptığı filmın başrollenn- de, Gökhan Güney ile Banu Alkan v ar. Analar Ölmez 15.40 atv Dram /^\ Kâhyasının kızını ığfal eden bir çıftlık ağasıy la. bu VTx ilişkiden doğan çocuğunun öyküsü anlatılıyor. Er- tem Göreç'in yönettigi yapımın başrollerini. Serdar Gökhan. Perihan Savaş ve Sezer Inanoglu paylaşıyor. Paydos 17.30 TGRT Dram /ÇJ\ Eşinin şikâyetlerine rağmen, mesleğıne olan sav- ^!V gı ve sevgisini hiç yıtırmeyen bir öğretmenın öv- küsü. Yönetmenliğini Ülkü Erakalın"ın yaptığı fılmin başrollerini, Sadri Alışık. Erdem Güvenç ile Gülıstan Güzev paylaşıyor. Sensiz Yaşanmaz 17.45 Show TV Dram /^s Küçük yaşta sakat kalan, yıllar sonra da topluma ' ö ' küsüp kabadayı olan bir gençle. batağa düşmek- ten kurtardığı bir genç kızın öyküsü. Orhan Elmas'ın yönetiminde, Kadır tnanır ile Perihan Sa\aş var. Üçûder-2 17.55 Interstar Güldürü ®Üçüz kardeşlenn başlanndan geçen olaylar konu ediliyor. Adem Ayral'ın yönetiminde. Cihat Tamer. Sevgi Onat ve Seval Ayral var. Geleceğe._ 21.00 Kanal D Bilimkurgu O (Back To the Future-3)-Marty. 70 yıl önce dok- v i ' tor tarafından kendisıne yazılmış bır mektup alır. Mektup 1885 yılında yazılmıştır ve doktor bir rastlan- tı sonucu her zaman hayalını kurduğu v ahşı batıya git- tiğini yazmaktadır. Aynca. Martv'e zaman makinesi- ni nereye sakladığını gösteren bır hantayla. makineyi onarabilmesi içın gerekli bilgilen de vermiştir Yönet- men: Robert Zemeckis. Ovnayanlar: Michael J. Fox. Christopher Lloyd. Mary Steenburgen. Macera Peşinde 21.10 atv Macera /O) (Paper Brigade^Aılesivlebırlikteşehırdenkasa- ^ o ' baya taşınan 15 yaşındaki bır gencin başından ge- çen olaylar konu ediliyor. Yönetmen: Blair Treu Oy- nayanlar: Robert Englund, Kyl Hovvard, Chauncey Le- opardi. Tjphon'un lnsanlan-1 21.20 Kanal 6 Gerilim /77N (Typhon's People-1)-Çalışmalarından dolayı su- ^zJ ikaste kurban giden bir bilim adamıyla, sonrasın- da gelişen olayların öyküsü. Yvonne Mackay'm yapı- mında, Greg Wise ile Sophie Lee var. 23.00 / TRT 2 / Düş Gerçek... Aynntı yanda 23.00 / HBB / Persona Aynntı yanda Bir Yabancıyla Asla 23.30 Kanal D Gerilim (Never Talk To Strangers)-Zeki ve mesafelı bir kadın olan Sarah, Max Cheski adlı sen cinayetler işlemış bir katilın psıkanalizıni üstlenir. Sarah. Ches- kı'nin tedaviye muhtaç bir psikopat mı, yoksa iyi rol yapan soğukkanlı bir cani mi olduğunu çözmekle gö- revlidir. Bu olaylar cereyan ederken, Sarah alışverişsı- rasında espnli ve yakışıklı bır adamla tanışır. Yönet- men- Peter Hall. Oynavanlar: Rebecca De Mornav. Antonio Banderas. Harrv Dean Stanton. Kaybolan Ceset 23.40 Kanal 6 Macera /Oı (Corpse Vanishes)-ICarısının daha genç olmasını vü' sağlamak ve onun sürekli bu gençliğini saklama- sı ıçin deneyler yapan bır doktorun öyküsü. Yapımın başrollerinde. Bela Lugosı ile Luana NValters var. Kolonide Terör 01 '.00 Show TV Macera (Chase Morran)-Yattığı hapishaneden kaçan Alex adlı suçlu ve arkadaşlan. değerli madenlerin çıka- nldığı bır koloniye baskın yaparak oradaki insanlan re- hin alırlar. Gilbert Po'nun yönetiminde, Joseph Culp ve Raymond Baker var. UYDULAR RTL 11.30 Reıch und Schön 12.00 der Preis ist Heıss 12.30 Familien Duel 13.00 Punkt 12 13.30 Magnum 14.30 Hör mal wer da hammert 15.00 Barbel Schafer 16.00 llona Chris- ten 17.00 Hans Meiser 18.00 Jeopardy 18.30 un- ter uns 19.00 Guten Abend 19.30 Exclusiv 19.45 RTL Aktüel 20.10 Explosiv 20.40 Gute Zeiten schlechte Zeiten 21.15 Film 01.00 RTL Nachtjo- urnal 01.30 Tekrariar. 11.30 Bube, Dame, Hörig 12.00 Kerner 13.00 Vera am Mittag 14.00 Sonja 15.00Trapper John M.D. 16.00 StarTrek 17.00 Pic- ket Fences 18.00 Jeder gegen Jeder 18.30 SAT1 Regional Report 19.00 blitz "Magazin" 19.30 SAT 1 Nevvsmagazin 20.10 Ge- liebte Schwestem 20.15 Glücksrad 21.15 Hallo On- cel Doç 22.15 Kurklink Ro- senau 23.15 Jetzt reicht's 00.15 Die Harald Schmidt Show 01.15 Film 03.05 Tekrarlar. BJROSPOBT 09.30 Motorlar 10.30 At- letizm 11.00 Bisiklet Yanş- ları 13.00 Motosiklet Ya- rışları 14.00 VVheelies 14.30 Kick 15.00 Bisiklet yarışları 15.30 BisikletT Yarışları 17.30 Triathlon 18.30 Tenis 20.00 Atle- tizm 20.30 Atletizm 23.30 Bisiklet Yarışları 00.30 Fechten 01.30 Tenis 02.00 Motor Sporlan 02.30 Ka- panış. MTV 15.00 MTV in Touch 16.00 Hits non Stop 17.00 Se- lect MTV 18.00 MTV Be- ach House 19.00 The Grind 19.30 MTV hot 20.30 Hot Music 21.00 Hitlist 22.00 MTV'sFinest 22.30 Gırl Povver 23.00 Singled Out 23.30 MTV Amour 00.30 Beavis&Butt- head 01.00 Dance Floor Chart 02.00 Night Vide- os. TV5 07.0018.15 Nachrichten, Serie, Magazine, Quiz 20.30 Journal Suısse 21.00 Jeux sans fronthe- res 22.45 Les Suisses du bout du monde 23.00 Jo- urnal 23.30 Tour de fran- ce 23.45 Savoir plus 00.45 Bons baisers d'Amerique 01.30 Soır 3 02.00 Jour- nal belge 02.30 Unıversi- te de nuit 04.30-07.00 Tekrarlar. fki bölümü yönetmen Metin Erksan'a a> nlan 'Si- nemayı Sanat Yapanlar'ı Işık Yenersu sunuyor. Sansüre karşı adanan yaşam TURHAN GURKAN Türk Sineması'na bü- yük emekleri geçmiş 6 yönetmenın ve filmlerinin tanıtıldığı "Sinemayı Sa- nat Yapanlar" belgesel programının konuğu Me- tin Erksan. Kerime Sen- yücel'in yapımcılığını üstlendiği. Emin Gerçe- ker, Prof. Sarai Şekeroğ- lu.Giovanni Scognamil- lo'nun danışmanlığını yaptığı belgesel in bu bö- lümünde, 68 yaşındaki uluslararası üne sahip 45 yıllık yönetmen Metin Erksan'ın sinemacı kı- şiliğının yanı sıra önem- lı fılmlerinden de örnek- ler \erilecek. Ünıversite yıllannda gazete ve dergilere yaz- dığı sinema yazılanndan sonra 1952'de ünlü halk ozanı Âşık Veysel'ın ya- şamını konu alan "Ka- ranlık Dünya" ile yö- netmenliğe başlayan Erk- san. gerek bu filmi, gerek- se "Dokuz Dağın Efe- si", "Yılanların Öcü", "Susuz Y az" gıbı ger- çekçi y apıtları nedeniyle sansürle amansız bir sa- vaşa ginştı 1964 Berlın Film Şenlığınde büyük ödül "Altın Ayı"yı ala- rak evrensel bir konuma gelen Erksan'ın "Yılan- ların Öcü" Kartaca Şen- liğı'nde. "Kuyu" filmi de 1969"dal Âdana Al- tın Koza Şenliği'ndeödül kazandı. Senaryolannı da yaz- dığı filmlerinde umutsuz aşk. rutku. saplantı tema- larını başarıyla ışleyen Erksan. kendine özgü bir dünya vebuna uygun bir sinema dili kullanarak. birdonem denedığı piva- sa koşullanna uygun mü- zıkal ış filmlenne karşın. ses getiren, vankı uyandı- ran yapıtlara ımza artı. îsveçli usta yönetmen Ingmar Bergman'dan çifte kişilik sorunsalı üzerine bir inceleme Sessizlik ve kelimelerMURAT OZER Îsveçli usta yönetmen Ingmar Bergman' ın başya- pıtlarından biri olan "Per- sona". sinema tutkunlannı ekran başına bağlamaya yö- nelik bire bir özellikler içe- riyor. Ünlü bir tiyatro oyuncu- suolan Elisabeth Vogler'in (Ullmann) dili, sahnede Elektra'yı oynarken birden- bire rurulur. Bir klinikte ge- çirdiğı smırlı günlerden son- ra, hastabakıcısı Alma (An- dersson) ile birlikte denız kıyısında bir yere giderler. Tedavi burada sürecektir. Ancak bu iki kadının kişi- likleri taban tabana zıt özel- likler taşımaktadır. Biri "yanlış" birannelik yaşar- ken. diğeri bir çocuk düşür- müştür. Bırı susarken (sus- mak zorunda kalırken), di- ğeri durmaksızın konuşur. Biri incelemekle yetinirken. diğeri sorunlannı açıkça di- le getirir, ıtiraflannı bir bir sıralar. Ancak bu roller. iler- Yönetmenin bir 'bulmaca' atmosferi yarattığı 'Persona'da, İsveçli kadın oyuncu Liv Ullmann (sağda), filmin son anına kadar aksamayan etkili bir oyun ortaya koyuyor. leyen günlerde değişecek ve iki kadının kişilikleri ne- redeyse bir "geçiş döne- mi" yaşayacaktır. Ve Elisa- beth'in yüzündeki "perso- na" (mask) yerini başka bir kişiliğe bırakacaktır... "Persona". Ingmar Bergman'ın çözümlenme- si güç, ama bunun denenme- sinin bile keyiflı olduğu yo- HBB 23.00 ğun filmlerinden biri. Çifte kişilik sorunsalının üzerin- de gezinen yönetmen, kişi- nin nasıl göründüğü, baş- kalan karşısında nasıl oldu- ğu, ne olduğunu sandığı ve gerçekte ne olduğu, ne ol- mak istemeyip de kendine rağmen olduğu üzerine, ses- sizlik ve kelimeler. masklar ve yüzler üzerıne usta ışı bir inceleme gerçekleştirmiştir "Persona"yla. Yönetmenin iki fetiş oyuncusu Bibi Andersson ve Liv Ullmann'ın birbir- lerini tamamlayan. adeta "tek kişibkmiş gibi" be- yazperdeyi doldurdukları görüntüleri, filmın en bü- yük kozu. Bu iki çağdaş Îs- veçli kadın oyuncunun fil- Persona - Persona / Yönetmen- Senaryo: Ingmar Bergman / Görüntü: Sven Nykvist / Müzik: Lars Johan Werte / Oyuncular: Bibi Andersson, Liv Ullmann, Margareta Krook, Gunnar Björnstrand, Jörgen Lindström / 1965 Isveç yapımı, 84 dakika. mın son anına kadar aksa- mayan kompozisyonlany- la etkili bir yapıt olmayı ba- şanyor "Persona". Değişmez kameramanı Sven Nykvist'in karanlık görünrülerine de yaslanan Bergman, bir "bulmaca" atmosferi yarattığı filmiyle "beyin cimnastiği" yap- mak ve sinemasal evreninı geliştirmek ısteyen bütün sınemaseverlere seslenıyor. Kaçırmayın! Düşlegerçekarası I TRT 2 23.00 "Düş Gerçek Bir de Sinema'yı, Reşat \uri Güntekin, Mem- duh Şevket Esendal ve Muzaffer Buyrukçu'nun üç kısa öykiisündcn sincmaya Tiilay Eratalay uyarladı. Düş Gerçek Bir de Sinema - Yönetmen: Tülay Eratalay / Oyuncular: Levend Yılmaz, Can Kolukısa, Kenan Bal, Zeliha Güney, Şenay Aksoy, AliSürmeli/1995, TRT Ankara TV yapımı. TV Servisi - Insanlann düşle gerçek arasında gidip gelen duygularının \ e ya- şamda beklentilerinın öyküsü. Tüla\ Eratalay'ın Ayfer Tunç ve A> kut Tan- kuter'in senarvosundan yönettıği "Düş Gerçek Bir de Sinema", Reşat Nuri Güntekin, Memduh Şevket Esendal ve Muzaffer Buyrukçu'nun üç kısaöy- küsünün sinemaya uyarlaması. 8. An- kara Film Şenliği Ulusal Yanşması'nda en iyi film ödülü aldı. Reşat Nuri Güntekin'in "Bahçeli Lo- kanta" öyküsünden alınan fılmin ılk bölümü "Düş"te, bır kasabada Millı Pı- yango'dan büyük ikramiye kazanarak düşlediğı bahçeli lokantayı açan, ancak ışlerı kötüye gıden Haydar adlı bir me- murun umutlarını yıtirişi anlatılıyor. Memduh Şevket Esendal'ın "Ev Ona Yakıştı" öyküsünden alınan "Ger- çek"te, Halil adlı bır ev sahibinın, ya- kın dostlannın zorlamasıyla kiraya ver- dıği kent dışındakı evinin, kiracılar ta- rafmdankınlıpdökülüşü Muzaffer Buy- rukçu'nun "Sinema Düşleri" öyküsün- den alınan "Bir de Sinema" adlı üçün- cübölümde. Yeşılçam'da sinema düşle- ri kuran. kansının dırdınndan ve ılgisiz- liğınden bunalmış Bedn adlı bir figüra- nın, güçlükle bulduğu bir işi, sevdiğı Mi- ne adlı mahalle kızına caka satmak ister- ken nasıl kaçırdığı anlatılıyor Tv PROGRAMLARI 06 17 18 05 07.00 Haber Gündemı 08.30 Gun Başlıyor 10.00 Haberler 10.10 Lady Oscar 10.35 Kardelen 11.00 Dızr Esmer Clara 12.00 Haberler 12.10 Konser 13.00 Haber 13 13.40 Studyo TRT 15.00 Haberler 15.05 Dızı Kuruntu Aılesı 16.00 Haberler ve Borsa 16.15 Bu Toprağın Sesı 16.55 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Kuşağı 18.00 Haberler 18.30 Kafkas Yıldızı Azerbaycan 19.00 Fasıl 19.30 Genç Gazetecıler 20.00 Haberler 21.00MevlıdKandili 22.35 Belgesel: Sinemayı Sanat Yapanlar (Metin Erksan) 23.15 Dızı. Kanun Savaşçıları 24.00 Haber 24 00.45 Studyo TRT FM 03.00 Yabancı Film: Sevgi Oünyası 04.40 Konser 06.18 Açılış 06.20 MEB Açıköğretım Lısesı Ders Programı 08.25 MEB Açıköğretım Lısesı Ders Programı 10.05 GAP TV'ye Geçış 10.10 Dört Mevsim Kadın 11.10 Portakal 11.40 Konuşan Gençlık 12.40 Müzık 13.30 Cumhunyete Kanat Gerenler 14.00 Haberler 14.15 llden İle Türkülerle 16.00 GıdeGıde GAP 17.10 Belgesel: Denndekı Izler 17.40 Geçmışe Özlem 18.10 Eğıtım Paketı 18.30 Turkıye Turızmı 19.00 Akşam Bultenı 19.30 Yarışma: Tatıl Şansı 20.00 Müzık Mozaık 20.30 Yaşamla içıçe 21.10 Dızı: Anna Pavlova 22.00 Gece Bultenı 22.45 Festivalde Dun, Bugun Yarın 23.00 Yerli Film: Düş Gerçek Bir de Sinema 00.30 Kapanış (0 312) 428 22 30 S (0 212) 259 72 75 08.58 Açılış 09.00 Telegun 10.00 Yaban- cı Film: Gerçek Cennet 11.30 Radyo Sa- natçıları Konserı 13.00 Dızr Mavı Rozetler 14.00 TBMM TV 19.00 Dızı Marıenhof 19.45 Dızi: Gençler 20.15 Belgesel 21.00 Genç Haber 21.15 Ko- nuşan Gençlık 22.15 Dızr Isyan Burnu 23.05 Yaban- cı Film: Gerçek Cennet 00.35 Kapanış yrfj 09.58 Açılış 07.20 MEB Açıköğretim Lisesi l_fy Ders Programlari 12.00 Beraber ve Solo """LJ 1 Türkuler 12.30 Konser 13.15 Şımdı Muzık 14.00 Eğıtım Paketı 15.00 MEB Açıköğretım Lisesi Ders Programlari 16.40THM Bır Solıst 17.0525. Sa- at 18.05 Konser 19.00 izdüşum 21.00 MEB Açıköğ- retım Lısesı Programlari 23.00 Kapanış. 06.10 Fasıl 06.40-Öğrendikçe 07.00 Güne Başlarken 08.30 Gün Başlıyor 10.00 Ha- berler 10.10 Dort Mevsim Kadın 11.10 Bel- gesel 11.40 Dızı Femunde Hanım ve Kızları 12.00 Müzik Pınarı 12.20 Dızı. Sahte Dünyalar 13.00 Ha- ber 13 13.40 Dızı: Kurtuluş 14.40 Yarışan Şahınler 15.10 Bıl Bul 15.40 Muzık Pınarı 16.00 Haberler ve Borsa 16.15 Dızı: Genç Gazeteciler 16.45 Genç Ha- ber 16.55 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Kuşağı 18.00 Merhaba 19.00 Akşam Bülteni 19.30 Yarışma 20.00 Gençlık Ateşı 21.00 Haberler Almanca-lngilızce Özet 21.30 Gezelım Gorelım 22.20 isteklennız 23.05 Ara- yış 24.00 Haber 24 00,35 Almanca-lngilizce Haber- ler 00.45 Studyo TRT FM 03.00 Yabancı Film: Sev- gi Dünyası 04.40 Konser 05.30 Dızı. Dostlarımız. 06.00 Huzura Doğru 06.30 İyi Sabahlar 08.30 Çızgı Dünyası 10.00 Sabahın Se- dası 11.30 Huzura Doğru 12.00 Haberler 12.15 Hanımelı 13.30 Yerli Film: Ölme- yen Arkadaşlık 15.00 Haberler 15.05 Yaz Saatı 17.00 Haberler 17.30 Yerli Film: Paydos 19.00 Ana Haber Bültenı 20.00 Dızı. Kederlı Yıllar 21.00 Mevlıt Kandi- lı 22.30 Denge 24.00 Haberler 00.30 Yerli Film: Son- suzuluğun İki Yakası 01.30 Yerli Film: Ölmeyen Arkadaşlık 03.45 Dızı Komşular04.30 Yerli Film: Pay- dos. S (0 212) 652 25 60 06.00 Turk Sanat Müziği 06.30 Belgesel 07.00 Günışığı 09.00 Çızgı Dızı. Casper 09.30 Çızgı Dizi: Taş Devri 10.10 Çizgı Dizı: Kuçuk Silahşor 10.40 Çızgı Dizı: Sevımlı Kahramanlar 11.20 Yerli Film: Benim Olsaydın 13.00 Dızı: Mihrace'nın Kızı 14.50 Dızı: Ilk Aşk 15.40 Scooby Doo 16.10 Çızgı Dızı: Jetgıller 16.40 Yerli Film: Gönül Hırsızı 18.20 Dızı: Melek Apartmanı 19.10 Ince Ince Yasemınce 20.00 Kanal D Ana Haber Bültenı 20.50 Spor Gundemı 21.00 Yabancı Film: Geleceğe Dönüş-3 22.45 Prızma 23.30 Yabancı Film: Bir Yabancıyla Asla 00.30 Gecenın Içınden 00.50 Fılmin Devamı 01.40Sınyal 02.20 Belgesel 02.50 Turk Halk Müziği 03.10 Trafık Eğrtimı 03.30 Kapanış S (0 212) 215 51 11 SH#W T.V. 07.00 Show Başlıyor 08.30 Sevgılı Köpeğım 09.00 Dizı: Kassandra 10.00 Yerli Film: Adı Vasfiye 11.40Sındırella 12.10 KuçükCadı 12.40 Dızi: Sarı Dev 13.30 Khp Show 14.10 Yerli Film: Günah Defteri 15.45 CıcıKız 16.15 Peter Pan 16.45 Aslan Kral 17.15 Power Rangers 17.45 Yerli Film: Sensiz Yaşanmaz 19.30 ShovvTV Haber 20.15 Aktuel 20.30 Rochester- Galatasaray Karşılaşması 22.15 Maraton- Fenerbahçe-Beşıktaş TSYD Kupası Karşılaşması 24.00 Haber Hattı 00.30 Tuttı Fruttı 01.00 Yabancı Film: Kolonide Terör 02.40 Ekomagazın 03.10 Kapanış S (0 212)655 11 11 atv06.30 Gönül Nağmelen 07.00 Kahvaltı Haberlen 09.00 Çızgi Dızi: Blınky Bıll 09.30 atv'de Sabah 11.00 Ayşe Özgun Talk Show 12.00 Dızı: Flıpper 13.00 Gün Ortası 13.20 Çızgı Dızı: Temel Reıs 14.05 A'dan Z'ye 15.15 Çızgı Dızı: Dragon Ball 15.40 Yerli Film: Analar Ölmez 17.15 Dızı: Hastane 18.15 Gelın-Kaynana 19.00 Dızı: Yalan Rüzgân 20.00 atv Ana Haber 21.00 SDor Haberlen 21.10 Yabancı Film: Macera Peşinde 23.00 Dızı. Tath Kaçıklar 00.20 Habercı 01.15 Gece Haberlen 01.30BamTelı 02.10 Pembe Gerçeve 02.40 Gönülden Nağmeler 03.30 Ayşe Özgün Talk Show 04.30 Kadınlar Matinesi 05.30 Haberci S (0 212) 655 00 00 07.00 Khp 08.00 Çızgı Film: She-Ra 08.30 Çızgı Film: Şirin Kızlar 09.00 Beverly Hılls 09.30Afacan Kedı 10.00 Dızı. Marımar 3 10.40 Dızı: Marıa Bonıta 11.30 Çıtır Sabah Şekerlerı 13.30 Dızı. Şaban Askerde 14.30 Çızgı Film: Polyanna 15.00 Beverly Hılls 15.30 Çızgı Film: Afacan Kedı 16.00 Dızı: Ana 16.50 Dızi CesurveGüzel 17.55 Yerli Film: Üçüzler-2 19.30 Star Haber 20.50 Star Spor 21.00 Yasemınce 22.00 Teksoy Görevde 22.50 Dızı: Oğlum Adam Olacak 23.50 Esra Zeynep'le Gece Hattı 00.20 Beach Volley 01.00 Motor Sporlan Dünyası 01.50 Müzık... Müzık.. Müzık... 04.00 Mızrap S (0 212) 698 49 01 'AklınYolu' TV Servisi - Zülfii Livaneli'nin sunduğu "Aklın Yolu"nun bu haftaki konuklan, Milliyet Gazetesi'nden Derya Sazak ile Hürriyet Gazetesi'nden Enis Berberoğlu olacak. Programda. Türkıye'nin içinde bulunduğu siyasi durum gazetecilerin gözüyle ele ahnacak. (NTV, 21.05). 'Haberci' TV Servisi - Kısa bir süre önce tatile giren "Haberci", tekrar bölümleriyle atv'de ekrana gelmeye devam ediyor. Coşkun Aral ve ekibinin hazırladığı programın bu haftaki bölümünde. savaş sonrası yaralannı sarmaya çalışan Lübnan'dan görüntülere yerverilecek. "Ortadoğu uyuşturucu trafiği" ile "Dürziler" dosyası da programda ele ahnacak konular arasında bulunuyor. (atv, 00.20). 'Oğlum Adam Olacak' TV Servisi - Yönetmenli- ğini Yalçın Yelence'nin yaptığı, Savaş Dinçel, Zihni Göktay. Cihat Tamer, Bilge Şen, Tanju Tuncel, Fü- sun Demirel'in rol aldığı "Oğlum Adam Olacak" ad- lı dızi film ikinci bölümüyle ekrana geliyor "Oğlum Ekmek Peşinde" başlığını taşıyan dizinin bu bölümün- de olaylar şöyle gelişiyor: Gazetecilik yaparak ev inin ge- çimini sağlayan Orhan. yıne işsiz kalmıştır. Üç kuruş da olsa, olsun bu gün Hılmi'nın cebinde emeklı maaşı var ya "Benim ölüm de para dirim de para" diye böbür- İenmektedir (İnterstar, 22.50). 05.00 Kürtür-Eğrtım 07.50 Kariar Kra- lıçesı 09.15 Yabancı Film: Isaiah'yı Yitirmek 11.00 Yabancı Film: Yakıcı Mevsim 13.00 Yabancı Film: Prehıstorya 2 14.25 Yabancı Film: Kaplumbağa Sahıli 15.55 Yabancı Film: Çılgın Beysbolcular 2 17.45 Yabancı Film: Müşteri 19.45 CINE 5 Ajanda 20.00 Başlama Vu- ruşu 20.30 TSYD Kupası: Fenerbahçe-Beşiktaş Karşılaşması (Canlı) 22.30 Yabancı Film: Yaratık 00.30 Afrodızya 01.05 Hapishane Kovboyu 02.50 Kapanış 05.00 Kültür-Eğıtim. © ( 0 212)225 55 55 10.00 Haberler 10.10 Politika Gun- demıi 1.00 Haberler 11.05 Dort Mev- sım12.00Haberler1£050-1-2AtYa- nşı 13.00 Haberler 13.15 Ankara Panoraması 14.00 Işte Hayat 16.00 Haberler 16.05 Hayvanlar »Alemı 16.30 Küçük Soytanlar 16.50 Ispanya'dan Futbol 18.00 Dizı: Aşkın Yüzü 19.00 Ana Haber Bültenı 20.00 Mevlıt Kandılı 22.00 Onda On Haber 22.30 Hayatımız Moda 23.00 Yabancı Film: Persona 24.00 Haberler va Hava Durumu 00.15 Hülya Abla Sızlerle 01.30 Çeşıtli Müzik 02.30 Kapanış. S (0 212) 281 48 00 07.00 Bu Sabah 09.00 Çızgı Dızı: Transilvanya Gezegenı 09.30 Tatil Penceresi 10.30 ŞekerKız 11.50 Hipodrom'da Bugun 12.30 Çocuk Mankenler Yarışması 13.00 Haberler 13.15 Çocuk Mankenler Yarışması 15.30 Yarışa Doğru 17.15 Haberler 17.20 Yarışa Doğru 18.45 Moreno ile Harıka Masallar 19.00 Ana Haber 19.50 SporaBakış 20.00 Hava Durumu 20.05 Yarışma: Altına Hücum 21.20 Yabancı Film: Typhon'un lnsanlan-1 23.05 Güne Bakış 23.40 Yabancı Film: Kaybolan Ceset 01.00 Belgesel: Küba 01.50 Tatıl Penceresi 02.45 Kapanış S (0 212) 289 01 63 07.00 Gune Başlarken 09.00 Haberler, jj Lıfestyle, Haber, Ekonomı, Gundem- dekiler, Yurtta Bugun 12.00 Gunün Içın- den 14.00 Haber. Lrfestyle. HaberÖzetı, Ekonomı, Dün- yada Bugün, Yurtta Bugun 18.20 Gece Günduz Fes- tival 18.35 Gündemdekıler 19.00 Haberler 19.20 Eko- nomı 19.30 Sporda Bugun 20.00 Haberler 20.10 Ha- berlerın Içinden 20.45 Ekonomı 20.50 Spor Günde- mı 21.05 Aklın Yolu 22.10 Belgesel 22.40 Gece Gün- düz Festival 23.15 Gündemdekıler 23.40 Spor. S (0 212) 213 03 33 07.00 Clıps 08.00 Türkülerımiz 09.30 Çız- |CH gı Film 09.30 Şeker Cadı 10.00 Kadınca 11.30 Yabancı Film: Çavuş Rampilyon 13.00 Genel Haber 13.15 Belgesel 13.45 Çatlaklar 15.00 Dızi: KateveAllie 15.30 Salıncak 17.00 Alı Babanın Çıftliğı 17.30 Müzik Hattı 18.00 Gülümse 18.30 Eko Bugun 19.00 Ana Haberler 19.30 Cümbüş 20.30 Gerçek Kesıt 21.30 Mevlıd Kandılı 23.00 23. Sa- at 24.00 Yabancı Film: Warlock 01.30 Kapanış. S (0 212) 256 82 82 09.50 Eko Start 10.35 Borsanın Şırketleri 11.10 Para Raporu 11.35 Alışveriş 12.10 Pa- ra Raporu 13.00 Ana Haber Bültenı 13.15 KANAl t Son Düzlük 13.20 Yabancı Klip 13.35 Dün- ya Modası 14.35 Alışveriş 15.10 Para Raporu 15.35 Piyasalar 16.10 Para Raporu 16.35 Yabancı Khp 17.10 Eko Fınısh 17.35 E Konferans.18.10 Eko Fınısh 18.35 Dünya Modası 19.10 Hedef Ünıversite 20.00 Haber 21.10 Eko Fınısh 21.35 Radar 22.35 Dunya Modası 23.05 Dık Açı. S (0 212) 282 51 00 08.00 MTV Plaj Partısı 09.00 Klip Eksp- res 10.00 Güne Merhaba 11.30 Alper 13.00 Gülman Sport Hattı 14.00 Burçin 15.00 Jess 16.00 Banu 16.45 Derya 17.45 MTV Plaj Partısı 18.30 Number One Mega 5'lı 19.00 Özlem 19.45 Haberler 20.00 Ece 21.00 Haberler 21.15 Dunyayı Kurtaran Bayan 22.00 Haberler22.15Geve- ze Show 23.15 Romans 24.00 Haberler 00.15 Video Mix 03.30 Karışık Türk Halk ve Sanat Müziği. S (0 212) 503 87 14
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog