Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

CŞÇAĞDAŞ YAYINLARI ORHAN ERİNÇ medya ile politika 300.000TL Çağ Pazartana A.Ş. Yereöatan Cad Salkjmsögut Sok No 9/B CağaloğlıVbtanbul Posta çekı no 666322 Cumhuriyet CAĞDAŞ YAYINLARI 0 L B E H R A M O Ğ L U . ^ „ utanıyorum 300.000TL Salkımsöğut Sok No 9'B Caşaloğlu/lsterblı] Posta çeKı no 666322 74. Y l SAYI: 28212 / 75000 ll(KDV ıçmde) KURUCUSU YUMJS NADİ (7924-7945; BAŞYAZARl NJUA NADİ (1945-1997) 13TBMMUZ1997PUM Mesut Yılrnaz 55. hükümet güvenoyu aldı KATILMAYAN ı—r Oturumu yoneten Mustafa Kalemlı 'nın oy hakkı yok Topluııısal barışkazandıAtatÜrk'Ün yOlU1 55. hükümet 256'ya karşı 281 oyla güvenoyu aldı. 539 milletvekilinin katıldığı oylamada bağımsız Somuncuoğlu ile MHP'li Köse çekimser kaldı. DYP'den 7 milletvekili oylamaya katılmazken, iktidann tek firesi ANAP'lı Cemil Çiçek oldu. Başbakan Yılmaz, "Meclisimiz, hükümetimize verdiği güvenoyu ile bir kez daha inisiyatifin kendi elinde olduğunu ve milletin mukadderatına sahip çıktığını göstermiştir. Atatürk'ün Türkiye için çizdiği yolda olacağız" dedi. DYP eriyor Toruner istifa etti • DYP, 55. hükümet için güven oylaması yapılan güne Yaman Törüner'in istıfasıyla başladı. Törüner sabah saatlerinde istıfasını TBMM Başkanhğı'na üetirken ANAP'a katılacağım açıkladı. • "Aynlanlann arkasından konuşulmamasını" isteyen ve güven oylamasına katılmayan Mustafa Zeydan. Osman Berberoğlu, Ufiık Söylemez ve Hasan Karakaya'nın da istifanın eşiğinde olduğu bildirildi. I 5. Sayfada 2 kişilik MHP ikiye bölündü T B M M de 2 milletvekiliyle temsil edilen MHP'nin de oylama sırasında ikiye bölünmesi dikkat çekti. DSP'den milletvekili seçildikten sonra DYP'ye gidip 2 gün sonra eski partisine dönen, sonra yeniden DYP'ye giden ve son olarak da MHP'ye geçen Afyon Milletvekili Kubilay Uygun, hükümete kabul oyu verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kubilay Uygun için partiden ihraç sürecinin başlatılması talimatını verdi. Vapügı koımşmalanla milletvekfflerine 'pezevenk' <Hythakaretederek ortabğı ka- nşûran RP'nin takıyye istifacı milleUekili Şevki Yılmaz, uzun siire sonra ilk kez katıldığı TBMM Genel KurulıTnda ola> çıkmasına neden oldu. Güven oylaması sırasında Yıbnaz'ı gören CHP'li Sabri ErgüL. bir kartona 'Deyyus-u ekber dışan' yazarak RP sırajarına doğru tuttu. Ergûl'iin Yılmaz'a yönelik bu protestosu kar- şısındaRP'limillenekillerisUahçekereksaldırdılar.(Fotoğratlar AA REUTERS) Dolaylı destek veren DYP'liler Oylamaya katılmayan DYP milletvekilleri arasında, önceki akşam Başbakan Mesut Yılmaz'la yaptıklan görüşmede, "Bize gelmeyin, partinizde kalarak mücadele edin" yanıtını alan Hasan Karakaya ve Osman Berberoğlu da yer aldı. DYP'li Doğan Güreş, Sedat Aloğlu, Mustafa Zeydan, Ufuk Söylemez ve Mahmut Yılbaş da oylamaya katılmayarak hükümete dolaylı destek verdiler. Hükümetin güvenoyu alması üzerine Demirel bir kutlama mesajı yayımladı. • 17. Sayfada TBMM'DE KAVGA Refalihlar sflah çekti• CHP'li Sabn Ergül'ün RP'li Şevki Yılmaz'ı hedef alan ve üzerinde "Deyyus-u ekber dışan" yazan bir kartonu RP sıralaruıa doğru açması üzerine Genel Kurul'da kavga çıktı. RP'lilerin silahla kovaladığı Ergül, Meclıs mutfak kapısından kaçınlarak kurtanldı. Çıkan kanşıklıkta Ertuğrul Yalçınbayır, istifa ettiğı RP'lılerce yumruklandı. • Ergül, RP'nin iktidardan düştükten sonra hırçınlaştığını belirterek, "Ben Şevki Yılmaz'm yaptığı açıklamalara tepkı gösterdim. Bu tepkinın göstenlmesı gerekiyordu" diye konuştu. Sabn Ergül, TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'nın, Şevki Yılmaz'a özür dileme çağnsı yapması gerektiğıni söyledi. M 17. Sayfada GÜVEN OYLAMASINDAÎ^OTLAR... IŞK KMBMUI yuM • 7 7. Sayfada KIBRIS GÖRÜŞMELERİ LMerleriçin UdnciBM belgesiyazddı• Üç yıllık bir aradan sonra BM gözetiminde bir araya gelen Denktaş ve KJendes arasındakı zirve planlanandan bir gün önce sona erdi. BM özel temsılcisi Dıego Cordovez tarafindan perşembe günü sunulan ve CenevTe'de kesınlik kazanması öngörülen taslak belge, Türk ve Rum liderleri tarafindan reddedıldı. • Görüşmelerin gerginleşmesini önlemek isteyen BM temsilcisı, itirazlar çerçevesinde yeni bir metin hazırlanacağını söyledi. Her iki lider de bu öneriyi kabul etti. Bunun üzerine hemen yeni belge kaleme alındı. Lıderler, bir ay sonra Cenevre'de yapılacak ikinci tur görüşmelere kadar kamuoylanndan destek almaya çalışacaklar. RMT KdZLUKUriUI latasH • 9. Sayfada ' Türkiye'de demokrasi olduğu söylenemez' • TÜSİAD'ın yeni başkanı Muharrem Kayhan ile TÜSİAD"ın demokratikleşme çabalannı, darbe spekülasyonlannı, Türkiye'de Susurluk kazasından sonra "temız eller" operasyonunun başanya ulaşıp ulaşmayacağını ve AB'ye tam üyelik sonınunu konuştuk. LEYU TmŞANOĞLU'nun Pazv KoiNğu • 6. Sayfada Sayısal Loto 85 milyar d e v r e t t i Sayısai Lotoda bu hafta kazanan numaralar, 2, 9. 11, 13, 27 \e 49 olarak belırlendi. 6 bilen çıkmadığı için 85 milyar 259 milyon 947 bın 500 lira gelecek haftaya devretti. 5 bilen 263 kişi 302 milyon 890 bıner lira, 4 bilen 18 bin 178 kişi 2 milyon 205 bıner lira, 3 bilen 368 bin 352 kişi 215 biner lira kazandı. Genelkurmay, İslami sermayenin yıllık gelirinin 15 milyar dolan bulduğunu açıkladı Şeriatçılar para dağıtıyor• Türkıye'nin ıhracatına yaklaşan bir gelır elde eden islami sermaye, bu paranm 5-6 milyar dolannı varoşlarda yaşayan halka dağıtıyor. 4 milyon aıleye ayda 10'ar milyon maaş veren islami sermaye, yılda 3-4 milyar dolan kamuoyu oluşturma çahşmalanna harcıyor. LALE SARIİBRAHİMOĞLU ANKARA - Genelkurmay Başkan- lığı'nın büyüteç altına aldığı İslami sermayenin, Türkiye'nin ihracat ra- 2000 lerin komutanlan YAŞ'ta saptanacak • 11. Sayfada Batı Çalışma Grubu ihbarlan inceliyor • //. Sayfada katnlan ile boy ölçüşecek kadar güç- lendıgi bildirildi. Yılda 15 mılyar do- lar gelır sağladığı Genelkurmay rapor- lanna yansıyan şenatçı sermayenin, varoşlarda y aşayan yoksul ailelere ay- da 10 milyon lira maaş bağladığına dikkat çekildi. Genelkurmay Başkan- lığı'nda ırtıcaı faaliyetlen ızlemekle görevli Batı Çalışma Grubu tarafindan hazırlanan ve 25 temmuzda yapılacak Mılh Güvenlik Kurulu'nda da (MGK) ele alınması beklenen rapora göre, İs- lami sermaye yılda 15 milyar dolar (2.2 katrilyon lira) gelır sağlıyor. Ra- kamın, 25 milyar dolar olduğu belirti- len Türkıye'nin yıllık ihracat gelirine yaklaştığınaışaretedılıyor Rapora gö- re, İslami sermayenin kaynak aktardı- ğı alanlar ve rakamlar şöyle: 0 5-6milyardolar: Dış mahalle (va- roş) sakınlenne dağıtılıyor. 4 milyon aileye ayda 10'armılyon lira verihyor. • 3-4 milyar dolan Kamuoyu ol uş- turma, örgütlenme. seçim ve medya (20 TV, 50 radyo, 19 gazete, 110 der- gi için kullanılıyor). • 5 milyar dolan Eğıtım ve burs ıçın. (Mısır El Ezher Ünıversitesı'ne • Arkası Sa. 17, Sü. 1 'de B U G Ü N C u m h u p i y e t ' l e GUNCEL CUNE\T ARCAYUREK İki Fırsat EĞtTlM KOOPERATİFLERt Ozel okullara altenıatif • Sayılan 15'e ulaşan eğitim kooperatifleri kâr amacı gütmeyen okullar açmayı planlıyor. "Çağdaş, laik, insan haklarma saygılı, ulusal ve evrensel kültürleri birleştirerek banşa katkıda bulunan, katılımcı \ e özgür düşünen bıreyler yetiştirmek ve eğıtıme halkın katıhmını sağlamak" amacıyla kurulan eğitim kooperatiflennin okullannın özel okullardan yan yanya ucuz olacağı belirtıliyor. • 3. Sayfada Telefona yîİZde 50 Zam Türk Telekom AŞ'den yapılan açıklamada telefon ücretlerinin yüzde 50 oranında arttınldığı belirtildi. Zamlı konuşmalar yann sabahtan ıtibaren geçerli olacak. • 6. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Gazete manşetlerı TBMM Genel Kurulu'na indi: Yılmaz hükümeti güvenoyu aldı. Üstelik hatırı sayılır 25 oy farkla. CHP'li Sabri Ergül'ün, bir milletvekiline yakışma yacak hareketı asla onaylanamaz RP'li küfürbaz Şevki Yılmaz'm çember kara saka lı ve kara çehresiyle salona gırmeyip balkonda kaç • Arkası Sa. 17, Sü. 1 'de - Öptiim Canım Cepteyim... - Tamam Cepleşelim... Günluk yaşamımıza yeni bir "alet" girdı... Ceptelefonu... Teknolojinin yeni numarası. Büyiik kolaylık. Sürekli iletişim olanağı... Tanımlamalar sıralamakla bıtmez... • Arkası Sa. 17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog