Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 TEMMUZ 1997 CUMARTESİ 8 DIŞ HABERLER Hindistan'da tekne battı: 50 ölü • HAGARİ(AA)- Hindistan'ın doğusunda bir nehırde mevdana gelen tekne kazasında. 50 kişi öldü. Kapasitesinin üzerinde sayıda yolcu alarak açılan tekne, Bihar eyaletindeki Bagmati nehrinde alabora oldu. Yetkililer 50 kişinin boğularak öldüğünü, kazadan sadece 6 kişinin kurtulduğunu kaydettiler. Rusya'mn ikna turu • MOSKÖVA(AA)- Rusya, başta Baltık ülkeleri olmak üzere komşulannı NATO'ye girmemeleri konusunda ikna etmeye çalışacağını açikladı. Rusya Başbakan Yardımcısı Valeri Serov. Rusya"nın izledigi politikadaki saydamlık ve güvenin, komşu ülkelere Rusya "nın artık düşman olmadığını ve onunla beraber banş içinde yasanabileceğini göstermesi gerektiğini söyledi. Madrid'deki NATO Zirvesi'nde Rus heyetine başkanlık eden Serov. düzenlediği basın toplantısında birçok Doğu Avnıpa ülkesinın NATO'ya girmek istemesinin ardında Rusya'mn eski görüntüsünün yattığını kaydetti. Orman yangını büpokratı yaktı • ATtNA(AA)- Yunanistan'da orman yangınlanna müdahalede yetersiz kaldığı öne sürülen Tanm Bakanlığı ormanlardan sorumlu Genel Sekreteri Elias Beriatos istifa etti. Tanm Bakanı Stefanos Çoumakas'ın sağ kolu olarak bilinen Beriatos, geçen hafta ülkenin hemen tüm bölgelerinde çıkan orman yangınlanna karşı yeterlı önlemleri almamakla suçlanıyordu. Tamil gerillaları saldırdı: 8 ölü • KOLOMBO(AA)-Sri Lanka'da, Tamil gerillalannın bır polis karakoluna dün düzenledıkleri saldında. 8 kişinin öldügü bildirildi. Askeri yetkililer, başkent Kolombo'nun kuzeydoğusundaki Thoppur kasabasındaki polis karakoluna yapılan saldında 6 sivilin ve 2 polisin öldüğünü, 15 kişinin yaralandıgını söylediler. Bangladeş'te sel: 25 ölü • ÇlTTAGONG (AA)- Bangladeş'in güneydoğusunu etkisi altına alan aşın yağışlann yolaçtığı sellerde ilk belirlemelere göre 25 kişi öldü. Polis yetkilileri. seller nedeniyle 30 kişinin yaralandıgını. yüzlerce kişinin kaybolduğunu ve binlerce kişinin de evsiz kaldığını söylediler. Bosna'da NATO askerlerinin bir Sırp savaş suçlusunu öldürmesine, bir diğerini de tutuklamasına Moskova tepki gösterdi Savaş suçhılarnıa Rus desteği • Rusya Dışişleri Bakanlığı bu tür "kovboy baskmlannın" barış sürecini tehdit ettiğini iddia ederken ABD Başkanı Bill Clinton operasyonu savundu. Dış Haberier Servisi - NATO'nun Bosna Sırp Cumhuriyeri'nde ikı savaş suçlusuna kar- şı gerçekleştırdiği sürpriz operasyonu sert bir dille kınayan Rusva "'bu tür kovboy baskın- lannın" Bosna'dakı banş sürecini tehdit etti- ğini bıldirdi. NATO'nun önceki gün Bosna Sırp Cumhu- riyeti'nde gerçekleştırdiği operasyonun ar- dından Rusya Dışişleri Bakanlığı'ncayayım- lanan bır bildiride. "Rusya, bu tür tek taraflı hareketk'rin yol açacağı sonuçlann sorumlu- luğunu üstlenmeyecektirr ' denildi. Bir kopya- sı Reuter haber ajansına gönderilen bildiride "Bu tür 'koyboy baskınlan' zaten zor bir dö- nem geçirmekte olan Dayton banş sürecini rümden tehdit etmektedir" denildi. Bu yön- de bir karann Lahev "dekı Uluslararası Savaş Suçlan Mahkemesı taraflannca ortaklasa alın- ması gerektiğini vurgulayan bildiride aynca Rusya'mn Bosna'da görev > apmakta olan NA- TO öncülüğündeki uluslararası banş gücün- den cekilme olasılığı da ima edildı ve '•Rus- ya Sderiiği bundan gerekli sonuçlan çıkaracak- ür" denildi. NATO'yabağlı Ingilizbanşgücü askerleri- nin önceki gün Bosna'nın kuzeyindeki Priye- dor kentinde düzenledikleri operasyonda bir Sırp savaş suçlusu öldürülmüş. bir diğeri de tutuklanmıştı. tngiliz banşgücü askerlerince bır lokantada kıstınlan eski polis şefinin, ken- disını korumak için ateş açtığı ve askerlerce vuruldugu bildirilmişti. Beklenmedik olayın. savaş suçlusu eski Bosnalı Sırp lider Radovan Karadziç'in başı- nı çektıği Bosnalı Sırp millivetçilerini hayre- te düşürdüğü ifade edilirken Sırp medyası NATO'yu "kasrtlı olarak cinayet işlemekle" suçladı. Operasyon, Sırbistan'ın da şiddetli tepkisi- Bosna'da NATO'nun oiuşturduğu SFOR kuvvederi. son operasyonun ardından aşın milliyetçi Sırplar'ın hedefi haline geldi. nı doğurdu. Sırbistan Devlet Başkanı Slobo- dan Miloseviç'in liden olduğu Sosyalist Par- ti'nin sözcüsü İvira Daçiç,eski Yugoslavya'da "savaşın yeniden başlayabıleceğini" söyledi. Madrid'deki NATO zirvesinin ardından Do- ğu Avrupa turuna çıkan ABD Başkanı Bill Clinton ise dün Macaristan'ın başkenti Buda- peşte'de yaptığı açıklamada. savaş suçlulan- na yönelik operasyonu savunarak bunun ya- pılması gereken en doğru şey olduğunu ifade ettı. NATO operasyonunun ardından Bosna'da bir huzursuzluk yaşanmadığını, durumun sa- kın olduğunu belirten Clinton. "Yapüanın uy- gun olduğuna ve banş gücünün görevi kapsa- mında olduğuna inanıvorum" dedi ABD Savunma Bakanı WUliam Cohen ıse ~l luslararası Savaş Suçlan Mahkemesi tara- fından suçlu bulunan herkesin eninde sonun- da adaletin huzuruna çıkartılacaklannı bil- mesi gerekir" diye konuştu. Bu arada. Bosna Sırp Cumhuriyeti'ndeki siyasi krizin Bos- na'dakı banş sürecini baltaladığım bıldiren Avnıpa Birlıği (AB), uluslararası topluluğu ha- rekete geçmeye çağırdı. AB'nin Dönem Baş- kanı Lüksemburg tarafından yayımlanan bil- dinde "Bosna Sırp Cumhuriyeti'ndeki kriz AB'yi ciddi biçimde kaygdandırmaktadır. Nor- mal dcmokratik süreçle açık çelişki oluşturan, kabul edilemez aşağılama ve baskılar yaşan- makladır. Bu nedenle uluslararası topluluk bu duruma tepki göstermek zorundadır" denil- di. Bosna Sırp Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bil- yana Plavsiç'in parlamentoyu feshederek ana- yasaya uygun davrandığı yönündeki AB gö- rüşünün yınelendığı bildiride, ülkedeki sıya- si partıler krize banşçı çözüm bulmaya çağ- nldı. Savaş suçlusu Bosnalı Sırp lider Rado- van Karadziç'in uluslararası baskılar sonucu görevden aynlmasının ardından Devlet Baş- kanlığı'nagetirilen Plavsıç ile Karadziç'in ba- şını çektiği milliyetçi kanat arasında patlak ve- ren knz hâlâ sürüyor. Karadziç ve parlamen- todaki yandaşlanm yolsuzlukla suçlayan Plav - siç, Bosna Sırp Parlamentosu'nu feshetmişti. Batılı diplomatlar ve gözlemciler. NA- TO'nun operasyonunun aşın milliyetçilerle iktidarkavgasını sürdüren Plavsiç'i zordurum- da bıraktığını ifade ediyorlar. Simdi tutuklayın' Savaş suçlulan için kampanya Dış Haberier Servisi - Uluslararası Af Örgütü. Insan Haklan Izleme Komitesi ıle Savaş ve Banş Habercilığı Enstitüsü, Bosna'daki katliamlardan sorumlu savaş suçlulannın yakalanması için "Şimdi Tutuklayın" adlı bir kampanya başlattı. Oç kuruluş tarafından yapılan ortak açıklamada. 11 temmuz 1995'de kuşatılan "güvenli bölge" Srebrenica'da gerçekleştirilen kitle katliamlannda binlerce kişinin öldürüldüğü hatırlatıldı. Bu katliamlann örgütlenmesinden ve tasarlanmasından sorumlu olanlann hâlâ yakalanmamış olmasının uluslararası topluluğun utancı olduğu vurgulanan açıklamada sıyasal liderlerin Uluslararası Savaş Suçlan Mahkemesi (USSM). tarafından suçlu bulunan kisjleri mahkemeye teslim etmeleri ıstendi. Örgütlerin açıklamasında USSM tarafından suçlu bulunan 75 kişiden yalnızca 9'unun gözaltına alındığı belirtildi. Savaş suçu işleyen subay, polıtikacı ve diğer yetkililerin yargılanmadan bir yıl içinde savaş dönemındeki görev lerine dönebilecekleri belirtilerek "Çok az zaman kaldı. Savaş suçlusu Slavko Dokmaniç'in 27 temmuzda yakalanması istendiğinde savaş suçlulannın tutuklanabileceğinjn göstergesidir'" dendi. GÜNLUGU HAKAN AKS. Rusya, kiliseye ve onduya güveniyor Rusya halkı en çok hangi kuruma güveniyor? Bu konuda yapılan anket ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Buna göre halk, en fazla kiliseye güveniyor. Ankete katılanların yüzde 54'ü, en güvendiği birkaç kurum arasında kiliseye ön sırada yer veriyor. Daha sonra, tüm sorunlarına ve son zamanlarda içinde olduğu belirtilen bunalıma karşın silahlı kuvvetler geliyor: Yüzde 42. Ardından belediyeler (yüzde 35), medya organları (yüzde 32), valilikler (yüzde 31), yargı sistemi (yüzde 22), içişleri-polis ve sendikalar (yüzde 19'ar), yerel yürütme organlan (yüzde 18), Rusya hükümeti (yüzde 11) ve son olarak da ulusal parlamento (yüzde 10) geliyor. Ankette devlet başkanı ve siyasal partılerle ilgili bir veri yer almıyor. Ölümünden 13 yıl sonra emeklilik! Emeklilik yaşı erkeklerde 60, kadınlarda 55 olan Rusya'da yeni bır yasa tasansı gündemde. Buna göre erkeklerin emeklilik yaşının 70'e çıkarılması öngörülüyor. Bir gazete, ülkede ortalama erkek ömrünün 57 yıl olduğunu söyleyerek ilgili yasa çıkarsa, bunun "ölümden 13 yıl sonra emekli maaşı" anlamına geleceğini yazdı. İşyerinde sigara içilmeyecek Rusya Sağlık Bakanlığı, işyerlerinde ve kamuya açık yerlerde sigara ıçilmesini yasaklayacak bir yasa hazırlıyor. Sigara tiryakilerinde büyük bir artış olduğu bildirilen ülkede, erkeklerin yüzde 57'si (30-39 yaşındaki erkeklerin yüzde 70'i), kadınlann ise yüzde 8'i sigara bağımlısı. Uzaktan tedavi yaygınlaşacak Moskova'da "çağdaş tedavi yöntemleri" üzerine yapılan çalışmalar, televizyon ve bilgisayar yardımıyla uzaktan tedavinin yaygınlaştırılması kararını doğurdu. Uzaydaki kozmonatların da bu yöntemle tedavi edildiğini vurgulayan yetkililer, uzaktaki sağlık birimlerine artık modem yoluyla düzenlı olarak bilgiler ulaştırılacağını açıkladılar. Tayland'ın sahil kasabası olan Pattaya'da yanan otelde vangın çıkışlannın kilitli olduğu ileri sürüldü. Tayland 'da yangın dehşeti Dış Haberier Servisi - Tayland'ın Pattaya kasabasındaki 17 katlı bir otelde dün sabah çıkan yangında 79 kişi öldü, 65 ki- şi yaralandı. Polis. ölü sayısının 100'e ulaşmasından korku- yor Yetkililer. Royal Jomtien ResortOteli'ndeki yangında ölen 78 kişinin arasında 9 Avrupalı. l ABD'li, 3 Korelı ve 1 Orta doğulu bulunduğunu bıldırdiler. Ölen Avrupalılann ıkısınin Belçika, birinin Macar uyruklu olduğu, diğerlerinin uyrukla- nnın henüz belirlenemediği açıklandı. Finlandiyalı ve Ame- nkalı iki kadın turist ise yaralandı. Polis yetkilileri, bır seminer nedeniyle otelde yangın sıra- sında 300'den fazla kişinin bulunduğunu belırttiler. Yangın- da ölen Taylandlılann bir bölümü nün otel personeli bir bö- lümününde semmere katılanlar olduğu açıklandı. Yangın çıktığında alarmın çalışmadığı bildirildi. Hükümet yetkılilen otelin otomatik yangın söndürme düzeninin bo zuk olması ve yangın çıkışlannın kilitli olmasından dolayı. ölü sa- yısının yüksek olduğunu belirttiler. Dumandan boğularak ya dayanarak ölen kurbanlann büyük bir bölümü kapalı yangın çıkışlannın önünde bulundu. Giriş katında başlayan yangın. mutfaktaki tüp gazlann art arda patlama sıyla 1 saat içinde bütün oteli sardı. Yangında ilk ölenlerin mutfakta çalışan 10 ışçi olduğu belirtildi. Otel çalışanlannın yangını önce kendi olanaklanyla söndürmeye ça- lıştıklan ancak gaz tüplerinin patlamasıvla yangının denetım den çıktığı belirtildi. ltfaıye yetkilileri. yangının çıkış nede- ninin henüz belirlenemediğını ama mutfaktaki bır tüpgazın ka- çak yapmış olabileceğıni söylediler. ttfaıvenin saatler süren çalışması sonucu yangın dün akşama doğru söndürüldü. ÇAĞDAŞ YAYINLARI ORHAN ERİNÇ MEDYA İLE POLİTİKA YENl\ ÇIKTI | 300.000 TL (KDV dahıl) Iyi insanrgüzel insan, vakfımızın değerli dostu Sevgili YASEMİN ARCA'yı kaybettik. Nur içinde yatsın. LOKMAN HEKİM SAĞLIK VAKFI VEFAT Müteveffa Bedia ve Fent Kuran'm kızlan, Rad. Dr. Serra Sencer'in kayınvalıdesi, Dr. Altay Sencer'in annesı. Prof Dr. Ergın Sencer'in eşi, İç Hastahklan l zmanı Dr. SAVGAT SENCER \efat etmıştır. Cenazesi 14 Temmuz Pazartesı günü. Ataköy 5. Kısım Camıı'nde kılınacak öğle namazım müteakip. Kazlıçeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecektır. AİLESt Çıçek gönderilmemesını. arzu edenlenn Türk Eginm V'akfı'na bağışta bulunmalannı rica ederiz. KAYSERİ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1995 513-165 Davacı Malıve Hazmesı tarafından davalılar Salime Öz- türk. Velı Kamber. Ahmet Kürkçü, Sadiye Melekoğlu. Ya- şar Mehmet Melekoğlu, Se\ıt Melekoğlu ve Metın Mele- koğlu aleyhlerme açılan alacak davasında venlen karar ile davalı Veli Kamber aleyhine açılan davanın reddine. dıger davalılar aleyhine açılan 212.449.000 liralık davanın kabu- lüne ilişkin İcarar davalılardan Salime Öztürk'e teblığ edi- lememış \ e adresi de tespit edilemediğinden; Salime Öz- türk'ün ilandan itibaren 15 gun içinde temvız etmesı. aksi halde kendisi yönünden karann kesınleştirileceeı hususu ılanen teblığ olunur. 2.6.1997 Basın: 28292 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ (ÖSYM) BAŞKANLIĞI'IVDAN DUYURU Merkezımize 657 sayılı yasaya göre alınacak personel sınavına ılişkın başvurular Başbakanlığın atamaları dur- durması nedeniyle ertelenmıştir. Başbakanlıktan gerekli izin alınması halinde yeniden düzenleme yapılacak ve kamuoyuna basın yoluyla duyurulacaktır. OSYM BAŞKANLIGI Basın: 30581 19 MAY1S ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1996'190 Karar No: 199780 Davacı 19 Mayıs Belediye Başkanlığı tarafından davalı Zekıye kocası tdris aleyhine açılan Acele El Koyma davasının yapılan duruşması sonunda: Dava- lı Zekiye kocası Idris'in adresi tespit edilemediğin- den 29.5.1997 tarihli ve aynı sayılı kararla davanın kabulü ile 19 Mayıs Ilçesi Cumhurivet Mah. 216 ada 1. 2. 3, 4. 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu parsellerin kamulaştırma yasası 16. ve 17. maddeleri gereğince davacı 19 Mayıs Belediye Başkanlığı adına tapuya tesciline dair karar Zekiye kocası İdris'e tebliğ yeri- ne kaim olmak züere ilanen tebliğ olunur. 9.6.1997 Basın: 28922 Nüfus cüzdanımı kaybettim, hükümsüzdür. NURDANE ŞAHİN Romanlannız ve ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel:554 0804 1. Baskı 1 9 8 8 ! MERSİN ASLİYE 4. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1996'416-E 1997'460-K Davacı Lütfiye Kıran tarafından davalı ldris Kıran aleyhine açılan boşanma da- vasınıın yapılıp ve bitirilen açık yargılaması sonunda: Davalı ldris Kıran aleyhine ve halen hâkımlığımizce verilen 16.5.1997 tarih ve 1996/416 esas, 1997'460 sayılı karan tebliğ edilememiş ve adreside tespit edileme- diğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verlmiş olmakla: Işbu karann gazetede ilanından itibaren 15 gün içerisinde adı geçen davalı ldris Kıran'ın karan temyiz etmediği takdirde 16.5.1997 tarih ve 1996416 esas ve 1997 460 sayılı karann kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 26.5.1997 Basın: 23694
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog