Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 TEMMUZ 1997 CUMARTESİ 14 SPOR Futbol Federasyonu Cesur başkan aranıyor\\KARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dun •\n<ara Hılton Oteli"nde bır araya gelenTur- kıye Bırıncı Futbol Lıgı"nde >er alan kulup- lenn temsılcılen. Futbol Federasyonu Başkan adaylannı 16 temmuz tanhındeaçıklamaka- ran aldılar Gençlerbırliğı kulubu Başkanı tlhanCav- caVınbaşkanlığındagerçekleşen'BirinciLig Kulupler Birltğf toplantısında ıkı konu gum- deme geldı Gundemı oluşturan ılk konu, be- hrlenecek başkan adayınm bırlığe üye tum kulupler tarafmdan desteklenmesı oldu Tum temsılcıler de bu konuda prensıp anlaşması- na vardi tkıncı konu ıse başkan adaymın ne zaman açıklanacağı oldu Kulup başkanlan ve temsılcılen bu konuda da uzlaşıp. başkan aday ını 16 temmuzda Istanbul'da duzenlene- cek toplantıda açıklamaya karar verdıler Toplantı sonrasi Cumhuriyet 'ın sorulan- nı \amtlayan Gazıantepspor Kulübu Başkanı Celal Doğan kamuovubaskısındançekmme- yecek bır başkan adayı aradıklannı belırtır- ken. "Benve Mehmet \lıYılmaz başkan ada- yı olmayacağımızı açıkladık. Benim karanm kesin ancak Mehmet \li \ ılmaz'ı bilemem. Futbol Federasyonu Başkanlığı için onurlu. dürüst ve baskıdan korkmayacak bir başkan adayı anyoruz. 16 temmuıa kadar kendi ara- mızda konuşup, başkan adaymı belirleyece- ğiz" şeklınde konuştu Bu arada spordan sorumlu Devlet Bakanı V ücel Seçkiner ıle Devlet Bakanı Hüsamet- tin Özkan, Galatasaray Kulubu Başkanı Fa- ruk Süren ve yonetıcı Mustafa Sangül ıle Ateş f nal Erzen ı kabul ettıler Galatasaray Kulubu Başkanı Faruk Suren, Alı Samı Yen Stadı Projesı hakkında Seçkıner'e bılgı \erdı v e proje hakkında destek ıstedı 'Böyle bir takım olmaz' diyen Hataylı, transfer komitesini eleştirdiHazırlık maçları F.Bahçe'yi îkiye böldü• Yönetici Ertuğrul Hataylı. Vefa Küçük \e transfer komitesini suçlarken "3 lıg takımına dahı gol atamıyoruz" deyıp Istanbul'a döneceğını açıkladı HAKK1 AKDUMAN MÜNİH - Fener- bahçe'nın Alman- ya kampı.yonetıcı- len bırbınne duşur- du Bugune kadar yapılan hazır- Iık maçlannda başanlı bır perfor- mans gosteremeyen Sarı-Lacı- vertlılerde ozellıkle bazı yonetı- cıler arasında 'iç kavga' yaşanı- yor Ertuğrul Hataylı ıle Futbol Şube Sorumlusu Vefa Küçük dun bır kez daha soz duellosuna gınş- tıler Ertuğrul Hataylı, Mannhe- ım maçından sonra yaptığı açık- lamada, \efa Kuçuk ve transfer komıtesının dığer uyelennı suç- larken "Böv.le bir takım olmaz. 3. lig takımına dahi gol atamıyoruz. Bazı oyunlar dönüyor olsa gerek. \EK maçını seyretmeden İstan- bul'a döneceğim" dedı Futbol Şube Sorumlusu Vefa Kuçuk ıse Ertuğrul Hataylfya yanıt vermek ıstemedığını söy- lerken Almanya donuşunde baş- Fenerbahçe'nin o\nadığı futbol yöneticiler arasında tarüşma yaratü. (Fotoğraf AA) kan Ali Şen'le goruşeceğını ve daha sonra gerekırse bır açıkla- mada bulunacağını belırttı Gidişat iyi değil Hazırlık maçlannın başansız takımı Fenerbahçe. Mmanya'da- kı son 90 dakıkasını AEK ıle ya- pacak Bugune kadar futbol ola- rak beklenılenı veremeyen San- Lacıvertlılen lıgde zor gunler beklıyor olsa gerek Taraftar yeterlı transfer yapı- lamamasından şıkâyetçı Futbol- cular arasında aşın kopukluklar ve gruplaşmalann olduğu sızan bılgılerarasında Bu arada Mann- heım maçında oyuna gıren ve kı- sa sürede Otto Bariç tarafmdan oyundan çıkanlan ve oyundan çıktıktan sonra da Hırvat teknık dırektorun yanına gelerek kendı- sme el-kol ışaretlen ıle bır şeyler soylemeye çalışan Selahattin'e teknık kadro ve Vefa Kuçuk tara- fmdan bır uyan yapıldığı oğre- nıldı KÜME DÜŞECEK TAKIMI ŞAMPİYON YAPTI HAZIRLIK MAÇI Beşiktaş aslannı aradı Beşiktaş:O Bayern Leverkusen: 2 Stat: llnch Haberland Hakemier: Insam (5) Freısev. ınkel(5) Monschau (5) Beşiktaş: Urmıç (6)(Fevzı 6), Erkan (5)(Recep 5), Ser- dar(5) fOsmanİj Alı(4). 4lpa\ (6/ Rahım(5), )anko\ (5) Hıkmet (5) (Yusuf5) Orhan (5) Mustafa (5) (Barbaros 4), Ta\fur(6) Leverkusen: Hemen (6), R Koiac 161 ii'srns (5) Zıvko- \ıc (6) \ Ko\ac (6), Kırsten (6) Emerson I5j Rmk (6), Lehnhoff(6) Beınlıch (5). Ramelou (6) Gatkr.Dk 37Rmk Dk 69 4lı (kendı kalevne) LE\ERKISEN (Cum- huriyet) - Beşiktaş, Al- manya'dakı ıkıncı hazırlık maçında, eskı çalıştıncısı Daum'un takımı Bayem Leverkusen ıle yaptığı ha- zırlık maçını 2-0 kaybettı Bonn Buyukelçısı Vol- kan VuraTın da ızledığı maça 6 as futbolcusundan yoksun olarak çıkmasına rağmen olumlu bır gorun- tu veren Beşiktaş, ılk yan- da Rink'ın ayağmdan, ıkıncı yarıda da Ali'nın kendı kalesıne attığı golle- re engel olamadı Ilende Orhan ve Mus- tafa ıle Leverkusen kale- sınde etkılı olmaya çalışan Beşkıtaş. başanlı bır oyun sergılerken yaptığı presle de rakıbıne zor anlar ya- şanı Beşiktaş. Mustafa ve Orhan'ın kale ıçındekı ça- balannda top defansta ka- lınca y akaladığı pozısy on- lardan boş dönmek zorun- da kaldı 3^ dakıkada Leverku- sen'mgolu geldı Rınk, M- mııç ten donen topu ıv ı ta- kıp ederek. beklenmedık şekılde Beşkıtaş ağlanna gonderdı 1 -0 Beşiktaş ıkıncı vanya Mrmıç'ın yenne Fevzi'yı. Leverkusen de Zivkoviç'ın yenne Meijer'ı oyuna ala- rak başladı 69 dakıkada Leverku- sen'ın ıkıncı golu geldı Merjer"m ceza alanı ıçıne yaptığı ortada Alı, Kırs- ten "den once davranarak topa ters bır vuruşu vaptı \e Fevzı'vı aldatarak topu ağlara gonderdı 2-0 llerleven dakıkalarda sonuç değışmeyencı maç Leverkusen"ın ustunlugu ıle tamamlandı Almanya Yasemin 7 konuşuyor RECEPSEPLİN BREVIEN - 1977'de Nordhom'da doğan Vasemin Durmuş.Hataylı bır gurbetçının en kuçuk çocuğu 4 v a- şında ağabevlennın yanmda futbola alışmış Kulubun- de 6 v a^ında lısans çıkararak, erkek çocuklar ıle bırlık- te futbola başlayan Yasemin 13 yaşındabayanlartakı- mma alınmış OT Bremen bayanlar takımmın alt klasmanda oyna- ması nedenıvle. Bremen amator lıglennde en ust basa- mak olan Eyalet Lıgı'nde ovnayan TUS Eınrracht ta- kımına transfer olan Yasemın. bu takımda buyuk başa- nlaraımzaattı 1991 vılında 3 lıgde ovnayan Polıs Ku- lubu'nu\asemın"ın golu ıle 1-0 yenerek Bremen Ku- pa Şampıvonu Eınrracht. 1 yıl sonra da Bremen Şam- pıvonu olarak eleme maçlannı da kazanarak 3 lıge çıktı 15 yaşında, 3 lıgdeo>nayan'Kara\asemin', ku- lubü 3 lıgden duşünce bu defa yıne aynı lıgde oyna- yan Polıs Kulubu'ne geçtı Yasemin bu kulübe gırdı- ğınde P yaşındavdı Bu arada Mman Bayan Mıllı Takımı Antrenoru, Ya- semın'ın Mman vatandaşlığına gırmesını \e Alman mıllı takımında oynamasını ıstedı Ancak Yasemın'ın babası karşı çıkmca Yasemin Polıs takımında oynama- >a devam ertı Polıs Kulubu"nde ıkıncı sezon onemlı \asemin, milli takundan davet bekiivor. bır sakatlık geçırdı Sakatlıgmın cıddı olmasından do- lav ı Yasemin. > aptığı bır açıklamayla futbol hayatının bıttığını so> ledı Yasemın'ın futbolu bırakmayı duşunduğu gunlerde. çevresının yoğun şekılde yeşıl sahalara donmeıi ıçın yaptığı ısrarlar sonucu\asemın, Bremen'de kume du- şecek bırkulupolan FC Huchtıng'e geçtı Yasemin. bu- rada 15 maçta 8 gol atarak kulubunu kume duşmekten kurtardığı gıbı. bır de şampıyon yaptı Almanya'dakı fiıtbolun 'Kara 11 lakaplı kızı Yasemin Durmuş şımdıler- de Turk Mıllı Takımı'ndan davet bekiivor G Ö R Ü Ş / H4LİT DERİNGÖR Kendimize Yabancılaşıyoruz Futbol Federasyonu'ndan nıhayet, dörduncu yaban- cı oyuncuyu oynatma ıznı çıktı. SonundaŞenes Erzik'ın ayaklan suya erdı. Ilende gelecek olan Federasyon Baş- kanı ınşallah bu sınırlamayı tamamen kaldınr. fşte o za- man Avrupa bızden korksun. Şenes Erzıkyuzünden ge- çen yıl, Avrupa şampıyonluklanndan bınnı yakalayama- dık1 Bu yıl, sanınm bu şampıyonluklardan bırı garantı. As- lına bakılırsa, takımlanmızın Almanya'da yaşayan ıkınci kuşaktan bırkaç futbolcusu var.. Şımdı bunlara ılave olarak da dort yabancı oyuncu alınır ve dolayısıyla da aşağı yukan butun takım. yabancılaşmış olur... Butun meyvelenn ve sebzelenn melezını yıyoruz.. Fut- bolumuz nıye melezleşmesin1 Eskı gunlerde yerlı karpu- zumuz ve yerlı portakalımız vardı.. Şımdıv onlann ısım- lerının başına 'VVashıngton' sozcuğü eklendi Pekı, takımın butunünu melezleştirirsek bızım yerlı fut- bolcularımız ne yapacaklar? Hertıalde onlar da kendı mahallelennde çelık - çomak oynarlar. Son yıllarda takımlarımız. lıg maçlanna hazırlanmak ıçın Brezılya, Amerıka, ozellıkle de Almanya'da kamp yapıyoriar O ulkenın tanınmış takımları ıle de maçlar ya- pıyorlar O da yetmıyor Turk takımları kendı aralarında maç yapıyoriar1 Ne ganptır kı bu ulkelerın hıçbır takımı, bızım ulkemıze gelıp de 'lıg ıçın hazırlık maçlan' yapmı- yorlar Hanı, bızım doğal güzellıklenmızden yana dünya- da bır eşı daha olmayan Turkıye'mız vardı? Havası da, suyu da guzel ulkemız nerede? Bunlar hep soylemlerde mı kalacak1 Bızım kuşak maçlara, istanbul'dakı oteller- den bırınde kamp yapmak suretıyle hazırianırdı Bugun- ku gıbı her ılde ışıklandınlmış yemyeşıl 'sarta'lar yoktu. Bugun bu guzelım ulkeyı bırakıp değişık ıklım kuşakla- rında maçlara hazırlanan futbolculann eskı kuşak futbol- culardan ustunluklerı nedır kı? Futbol, bugunkunden daha mı kalıtesızdı? O gunku koşullarda bıle Cihat Arman, Şükrü Gülesin, Hasan Polat gıbı 'Avrupa karması'na seçılen oyuncular olmuş- tu Şımdı bır Hakan çıktı, bayram edıyoruz. Uç yabancı futbolcu oynatıyoruz, başarılı olamıyoruz. Bır daha ılave etsek sankı başarılı mı olacağız'' Umut bağladığımız ya- bancıların çoğu nedense bızım futbolcularımıza bır şey oğretmek şoyle dursun; onlar bızımkılerden bır şeyler oğ- renıyoıiar Bu yuzden de mılyonlarca dolanmız uçuyor, heba oluyor . Hazırlık maçlannı yerlı ve yabancı vurgun- cular organıze ederek ceplennı dolduruyorlar. Turk ta- kımlarını yabancı sahalarda horoz mısalı dovuşturuyor- lar1 Kendılen de purolarını tutturup ceplen dolu olarak trı- bunlerden maçlan ızlıyorlar Bu üçkâğıtçılığın ardında ıse masum bır gerekçe var! Almanya'dakı Turklenn, Turk fut- bolculanna ozlemı' Sonuçta kuluplere ne kalıyor kı? Aya- ğı, burnu kınlmış. lıfı kopmuş, yaz sıcağında bıtkın ve yor- gun, moralı bozulmuş futbolcular.. Ne yazık kı futbolcu- lann, boyle bır duruma 'dırcnme' hakları yok. ABD kampına katılmayacağı açıklandı G.Saray'da Popescu sorunu sürüyor YORK (Cum- hurivet) - Galatasaray' ın yenı transfen Popescu. tatılıne devam edıyor Yenı şezon hazırlıkla- rına lsvıçre'de başlayan \e daha sonra Nevv York'ta devam eden Ga- latasaray'da, tek sorun Popescu Barcelona'dan transfer edılen Rumen futbolcunun. ABD kam- pına katılmayacağı açık- lanırken. San-Kırmızılı _ . _ ,. , takımın Teknık D.rektoru T e n m : ^^hşeye gerek yok. likle futbolcu eşleri- nin ABD kampına katılması herkesi ke- viflendirdi. Oynadı- ğınuz haarük maçla- nnda takımu değişik taktiklerde ov narjyor vc yeni ovuncuian deneme fırsatı bulu- yorum" şeklınde ko- nuştu. Popescu'nun kampa katılmamasından do- layı endışe duyma- dıklannı belırten Fa- Fatih Terim, "'Endişeve gerek vok" de- dı Aynca San-Kırmızılı futbolcuların ABD kampı, eşlennın de katılımıyla şenlendı Rumen futbolcu Popescu'nun, Ispanya'da eşyalanru topladığı ve daha sonra da Mallorca ^dası'nda tatılıne de- vam ettığı oğrenıldı. lsvıçre ve ABD kamplarından çok memnun olduğunu ıfade eden Terım. "\eni sezona çok iyi hazırlanıvoruz. İs- viçre'de başladığımız >eni sc/on ha^rhk- lan. \BD"de de daha da ronklendi. GVet- tıh Tenm. u Popescu Avrupa'da kendini ispatiamış bir futbolcu. Tek sorun Po- pescu'nun takım içindeki uyumu. Fakat Galatasaray 'a en kısa sürede uyum sağ- lavacağına inantyorum" dedı , Ferrer önûnde ABD Mıllı Tikımı'nı 4-1 yenen Ga- latasaray. bu ülkedekı ıkıncı hazırlık maçını bugün Nevv York Ferrer ıle ya- pacak Nevv York Ferrer-Galatasaray karşılaşması TSt 13 OO'te başlayacak 3 takımımmn maçı da bugün Intertoto'da uçuncu raunt Spor Serv isi - Intertoto Kupası'na bugün oynanacak karşılaşmalarla devam edılecek Turkıye'yı temsıl eden Samsunspor. lstan- bulspor ve Antalyaspor uçuncu maçlanna çı- kacaklar Grubunda başanlı sonuçlar alarak lıderlığe yukselen tstanbulspor, bugun gru- bun diğer favon ekıbı Werder Bremen ıle karşılaşacak Her ıkı ekıbın de Tınal maç' dı- ye tanımladığı karşılaşma saat 19.00'da baş- lajacak Werder Bremen - tstanbulspor ma- çını Ingıltere federasyonundan Gallagher yonetecek Samsunspor ıse Izlanda'nın Ithrottafela- gıd Leıfturtakımıyla karşı karşıya gelecek Daha once oynadığı ıkı karşılaşmayı da ka- zanan Samsunspor, kendı seyırcısı onunde I Leıftur maçından mutlak galıbıyet beklıyor Saat 21 00'de Samsun 19 Mayıs Stadfnda başlavacak Samsunspor I Leıftur maçını Av usturya federasyonundan Drabekyonete- cek 11 Grupta oynadığı maçlarda bır be- raberlık bır de yenılgı alarak tur sansını mu- cızelere bırakin Antalyaspor, bugiın Rus- ya'nın Nıjnı Novgorod takımıyla karşılaşa- cak Iskoçya federasyonundan Oark'ınyo- neteceğı Nıjnı Novgorod - Antalyaspor kar- şılaşması saat 17 00"de başlayacak I Yatlar Çengelköy'den Çeşme'ye Türkiye Açıkdeniz Yanş Kulübu tarafmdan organize edilen. Deniz Km^etleri Kupası YatYanşlan, dün Çengelkö> 'den verilen startla başladı. 115 millik İstanbul-Gelibolu ve 155 millik Geübolu-Çeşme olmak üzere iki etaptan oluşan vanşa, 20 >at ile 286 sporcu katıhjor. (Fotograf: KEREM KAÇ.AJILAR) BİNİCİLİK /ZERRİN BtLİMER Kupalar Hattası BaşladıKupalar Haftası, MaslakAtlıSporTe- sıslerı'nde başladı. Ozel kupa yarışlarının gerçekleştığı bu hafta, 'Ataturk Kupası' oncesınde hazırlık nrtelığı taşı- yor. 17-20 Temmuz 1997 tarıhlen arasında ger- çekleşecek olan Ataturk Kupası da yıne Mas- lak'tayapılacak Yukseklığı 130 cm olanortası- nıf yarışlanna katılımın daha fazla olması bekle- nıyor Geçen yıllarda Ataturk Kupası'nın yukseklığı 140 santımdı ve ancak 10-11 bınıcı katıhyordu Daha çok ustaların yarıştığı bu musabakalar ol- dukça heyecanlı ve streslı geçıyordu Bu musa- bakalar aynı zamanda 18 yaşın altındakı ]unıor- lara da kapalıydı. Dışandan getınlen pıst duzen- leyıcısı bu parkurun ne şekılde yapılması gerek- tığının bılıncı ıçerısınde engellerı saha ıçıne yer- leştınyordu Oldukça zor olan bu parkuru bıtır- mek ancak usta bınıcı ve iyi bır atla olabılıyordu 130 cm'de ıse katılım tabıı kı daha fazla olacak- tır Bu karar geçen salı gunu Ankara'da yapılan federasyon toplantısında çoğunlukla alındı Fa- kat gonlumuz Ata- turk Kupası'nın 140 santımde kalmasını ıstıyordu. 130'a daha çok bınıcının katılması olumlu bır gelışme olarak gorulebılır, ancak Ata- turk Kupası tektır ve onu boylesıne onemlı ya- pan da Turkıye ıçın ulaşılrması zor bır kupa ol- masıdır. 130'u da elbette kuçumseyemeyız. Or- ta sınıftır ve hazırlanılmasının bır haylı zor olaca- ğı bılınmektedır Hatta 140 parkuru bıtıren bını- cıler 130'dan o kadar rahat çıkamayabılır Ataturk Kupası'nı kazanmak atçılık camıasın- da buyuk bır onur olarak gorulmektedır Bu yuz- den herkes bu kupayı kazanabılmek ve o yukse- lığe ulaşabılmek ıçın ter dokmelıdır Atlı Spor Kulubu de genış ve deneyımlı kadrosu ıle davet- lıler ve sporcular ıçın her şeyı dort dortluk hazır- lamaktadır Sayın Bakanımız Yiicel Seçkiner Sayın Genel Mudurumuz Gazanfer Doğu ve Anayasa Mahkemesı Başkanı Sayın Yekta Güngör Öz- den'ın katılımlarıyla koşulacak olan Ataturk Ku- pası adına ve şanına yaraşır olacaktır Cim hentbolu turnuvası 'Kazananı çok kaybedeni yok' ŞEH.NAZ ZAİMOĞLU ALANYA-3 Alanya Llusla- rarası Hentbol Turnuvası Alan- ya"da tum hızıy la devam edıyor Turkıye Hentbol Federasyonu Yaz Aktıvıtelen Komıtesı ve Alanya Beledıyesı ışbırlıgıyle duzenlenen tumuva katılımcıla- nnTurgutlu Mehter Takımı eşlı- ğınde yaptıklan geçıt torenıyle başladı Gençsporcularlamehte- ranlann oluşturduğu tezat gorün- tü yerlı ve yabancı tunstlenn bü- yuk ılgısını çektı Buyükbayan- lar. yıldız bayan ve erkekler. kuçuk erkekler ve mınık er- kekler kategonlennde 40'a yakın takımın katıldığı tur- nuvada maçlar Kleopatra Plajı yanındakı çım sahalar- da oynanıyor llk uç gun maçlannda gençlenn hentbol mucadele- sıne seyırcılenn buyuk ılgısı olduğu gözlendı. Turnuvanın sponsorlanndan Coca Cola ucretsız ıçecek dağıtırken, Number One ekıbı ıse muzık ve anımasyonlanyla turnu- vaya renk kattı Gun boyun- ca sahada ter döken sporcu- lar, maçlar bıtınce soluğu Alanya'nın masmavı denı- zınde aldılar Akşamlan ıse organızasyon komıtesı tara- fından duzenlenen eğlence- lerde sporcudan ıdarecısıne, antrenörunden hakemıne ka- dar herkes kurtlannı dökme ve bırbırıyle kaynaşıp yenı dostluklarkurma fırsatı bulu- yor Perşembe akşamı duzen- lenen Beach Party'de yakılan dev ateş etrafında gençler dans ettıler şarkı soyledıler ve Alanya'nıntadınıçıkardılar Ha- vaı fışek gostensı ıse bütün şe- hırde ılgıyle ızlendı Turnuvada sona yaklaşılırken şampıyonluk mucadelesı bütun kategonlerde ıyıce kızıştı Bü- yuk bayanlar. yıldız erkekler ve mınık erkeklerde kupalar sahıp- lennı bugun bulacaklar Ancak bu noktada turnuvanın sloganını tekrar hatırlamak gerekıyor "Turnuvamızda kazananlar ola- cakur. ama ka\t>edenkr olmaya- caktır!" PLAJ VOLEYBOLU Favoriler kazandı ALEVANAKOK BELEK-Turkıye Plaj Voleybolu Şampıyonasi'nın 2"ncı ayağını oluşturan Belek Turnuvası dun start aldı Kare sponsorluklannı. Arçelik Burger King ve Fanta co sponsorluklannı ıse, NoFray. Hvundai, muzık dırektörluğünü de Shaw Radjt)'nun yaptığı, Senk Beledıye Başkanı Mehmet Bankoğlu'nun katkılan ıle Hilios günübırlık tesıslennde hazırlanan özel sahalarda suruyor Yann sona erecek Belek Turnuvası'nın 2'ncı ayağında mücadele tum hızıy la surerken. favoriler fınale adım adım yukselıyor Bisiklet Milli takım birinci sırada StBL'(\\)-34 Lluslarara- sı Romanya Bisiklet Turu'nun 8 etabını Turk takımındart Mustafa Güler kazandı 161 kılometrelık Culj-Napoca-Sıbu etabında rakıplerını gende bı- rakan Mustafa Guler. ıpı bırın- cı sırada goğusleyerek kursuye çıktı 1255 kılometre koşulacak tu- run son uç gunune gınlırkcn. Turkıye genel klasmanda bı- rıncı sıradakı yerını koruyor Oncekı gunku etabın bınncısı Erdinç Doğan ıse. krıtervum vanşı sırasındagrupçarpışma- sına neden oldu ve çenesı kınl- dı Erdinç Doğan. doktorun \ er- dığı raporagoreyarı^ı vandabı- raîctı Turkıye 5 bısıkletçısı ıle vanşa devam ertı Kırkpınar Güreşler başladı EDlRNE (Cumhuriyet) - 636 Tanhı Kırkpınar \ağlı Gu- reşlen. dun Edırne nın Sarayı- çı mevknndekı Ermevdanı Gu- reş Alanfnda duzenlenen to- renle başladı Edırne Beledıye Başkanı Hamdi Sedefçi de. 636 vıllık tarıhı bır gelenek olan Kırkpı- nar gureşlerının.Turkıve nın bır gururu olduğunu soyledı Se- defçı. "Ne yazık ki. devletimiz Kırkpınar'a gereken desteği gostermiyor. Bu vıl için de devletimizden tek bir kuruş dahi destek alamadık. Edir- ne Belediyesi kendi imkânla- rıileKırkpınar"a75mil>ar li- ra harcamaktan kaçınmadı" dıye konustu Edırne Valısı Mehmet Can- seven de tum ulusun gururla kutladıgı 636 Tanhı Kırkpınar Yağlı Gureşlen nın. butun dun- vanıntakdırını kazanan bır spor olayı ve bır tarıh olduğunu be- lırttı 636 Tanhı Kırkpınar \ağh Gureşlerfnde dun Ermodanı Gureş Alanı na deste kuçuk boy. deste orta bov ve deste bu- yuk boylarda 340 pehlıvan çık- tı 2 tur yapılan deste küçuk boy gureşlerde ılk galıbıyetı Sam- sunlu Hasan Ergin. rakıbı Sa- karyalı Hüseyin Yücel'ı l da- kıkada venerek kazandı. Cünün icinden • Balkan Gençler Aıletızm Şampıyonası bugun Izmır'de başlıyor Şampıyonaya, Turkı- ye'nınyanı*.ıraVunanıstan. Bul- ganstan, Romanya.Vugoslavya. Makedonya. Arnavutluk ve Moldova'dan toplam 600 atlet katılacak I Avrupa Futbol Federasyonla- n Bırhğı(UEFA). LEFA Kupa- sı fınal karşılaşmasmın. bundan sonra tek maç uzerınden oynan- masına karar v erdı • Dünya Gençler Sutopu $am- piyonası na katılacak olan Genç Vlıllı Takım bugun Kuba'va gı- decek Kuba"da 15-24 temmuz tanhlen arasında gerçekleştırı- lecek şampıyonadaTurkıve'nın yer aldığı grupta Ispanva. \u- goslavya. Çın. Guney Atnka ve Brezılya bulunuyor • Türkive Ikıncı Lıgı takımla- nndan Bakırkoy spor dun Beşık- taş'ın eskı futbolcu ve antreno- ru Kamuran Yavuz'la bır vıllık sozleşme ımzaladı I Avrupa Şampıyonası eleme- lenne hazırlanan Lmıt Mıllı Basketbol Takımı. ıkıncı hazır- lık maçında Bulgaristan', 97-^5 yendı • Bursa at yanşlannda altılı ganyan. 2-2-1-3-3-6 kombıne- sını'bılenler P9 054 500'erlıra kazandı TV'de spor an 19.00 \\erder Bremen - ts- tanbulspor 21.00 Samsunspor- Leıftur TRT3 16.00 Turkıye Yuzme Şampıyonası canlı yayın. 22.30 KırkpınarYağlı Gureşlen ozetı 1. KOŞU: F: Bartubey (2). P: \rabım(3).PP:Seheryelı 1(1), S: Sedoş(7) 2.KOŞL:F:NeverElemis(6), P: Çağatay (2). PP: Dartmo(3), S:Scandâl(l) 3. KOŞL: F: ^ğabatur (4). P: Goktuğ (2) PP: Benaıhan (8). S:lzel(3) 4. KOŞL: F: Bambınur (9), P: Blovv Up(8). PP: Sısılıano(5). S: Sharp Habıt(4) 5.KOŞU:F:BoldBıld(l),. Pıanıst (3). PP: Wood Pecker (4). S: Antıkıtos(5) 6.KOŞL:F:Serkanbeyl(8),P: Mehmetbeylı (4). PPİ Izcı (2), S: Çağlayan 4 (6), SS: Başak- can(13) 7.KOŞL:F:Şema>(2).P:Ha- berbatur(7).PP:Rış\anbey(8); S:Yıldızağa(9) Günün İkilisi: 7 Koşu 2 7 Tabela Bahis: 8 4 2 6 13 ALTILI GA1SYAN 6 9 1 4 11-11
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog