Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 TEMMUZ 1997 CUMARTESİ 12 TELEVIZYON GüNÜN FîLMLERİ Terzi Fernandel 08.00 TRT 1 Duygusal /O) (Fernandel the Dressmaker) - Çapkınlığıyla ün- ^y lü Fernandel. yıllar önce tanıdığı bir kadının ken- disine miras olarak bir modaevine ait hisselerini bırak- tıgını öğrenir. Aynı fılmTRT3'tesaat 19.30'dadaya- yımlanacak!.. Yönetmen: Jean Boyer. Oyuncular: Fer- nandel. Suzy Delair. Françoise Fabian (1957 Fransa. 84 dk.) Müthiş Diktatör 09.40 Kanal 6 Güldürü /TT\ (The Great Dictator) - Charles Chaplin bu ilk ses- v i ' li fılminde hem Yahudi bir berber. hem de Toman- ya diktatörü Adenoid Hynkel rolünde. Chaplin'in yö- nettiği fılmde kendisine Paulette Goddard ve Jack Oa- kie eşlik ediyor. (1940 ABD. 128 dk.) Küçük Kız ve... 11.00 Kanal D Çocuk /O) (Goldilocks and the Three Bears) - On yaşında ^> öksüz kaldıktan sonra amcasının yanına gönderi- len Gabrielle'i burada ilginç olaylar beklemektedir. Yönetmen: Brent Loefke. Oyuncular: Hanna Hall. Dw i- er Brown, Staci Greason. Esrarh Buluşma 13.00 Show TV Güldürü ©(Mysterj Date) - İlk randevulanndaki sakarlık- lan yüzünden kızlarla ilişkisi düzgün gitmeyen .bir gencin güldürüsü. Yönetmen: Jonathan Wacks. Oyuncular: Ethan Hawke. Teri Polo (1991). Yangm 15.55 TRT 2 Polisiye /O) (Flash Fire) -Zengin birailenin çocuğuolan Jack *CV Flinder'ın en büyük arzusu dedektif olmaktı. Bu rüyası gerçekleşen Flinder'ın ilk göre\i. Los Angeles şehrini cehenneme çev iren bir sanığı yakalamak olur... Yön: Elliott Silverstein. Oyn: Billy Zane, L. Grosset. 17.30/ShovvTV/Aslan... Aynntyanda Ah Nerede 18.00 Interstar Gençlik /J"^\ Öğrenim yapmak için tstanbul'a gelen taşralı bir ^îî' ailenin üç oğlunun eğlenceli öyküsü. Yönetmen: Orhan Aksoy. Oyuncular: Tank Akan. Gülşen Bubi- koğlu. Halit Akçatepe. Nilgün Atılgan (19"75). Afacan Köpek... 21.00 Kanal D Güldürü /T7\ (Beethoven) - 90 kilo ağırlığında se\ ımlı St. Ber- vrx nard köpeği Beethoven'ın Nevvton ailesıyle yaşa- dıği olaylann güldürüsü. Filmin devamı da çeİaldi. Yönetmen: Briant Le\ant. Oyuncular: Charles Gro- din. Bonnıe Hunt. Dean Jones (1992 ABD, 87 dk.) VahşiRüzgâr 22.00 HBB Macera (77\ (Reap the \Vild \Vind) - Deniz kaptanı Jack ile v i ' avukat Steve geminin güzel sahibesi yüzünden sürtüşme halindedirler. Açık denizlerde geçen mace- rada John VV'ayne. Paulette Goddard. Ray Milland. Ro- bert Preston ve Susan Havward oynuyor. Yönetmen: Cecıl B. De Mille (1942 ABD 124 dk.) 23.00/TRT 2/Afrika... Ayrıntı yanda Critters-2 23.30 Interstar Korku /77\ (Critters-2: The Main Course) - Uzaydan gelen v3/ ve insan yiyen yaratıklann bir kasabada \ol açtı- ğı korku dolu günlerin öyküsü. Bu de\ am filmini Mick Garris yönetti. Oyuncular: Scott Grimes, Liane Curtis. Don Opper (1988 ABD. 87 dk.) Kördüğüm 00.35 atv Gerilim ©(Blink) - Ost kattaki komş.usu \ahşice öldürülen genç kadın polisle işbirliğı yapmaya yanaşmaz. An- cak art arda meydana gelen cinayetler zinciri karşısın- da ikna edilir. Yönetmen: Michael Apted. Oyuncular: Madeleine Stowe. Aidan Quinn. ^ ; ?-•; Büyük Soygun 00.40 Kanal 6 Macera /O) (Loophole) - Eski bir kasa hırsızına. milletlerara- vi/ sı güvenlik bankasını soyma karşıliğında yanm mil- yarpoundteklif edilir. Yönetmen: John Quested. Oyun- cular: Albert Finney. Martin Sheen, Susannah York (1980 Ingiltere. 105 dk.) 00.40 / Kanal D / Masum... Ayrıntı yanda Öldüren Liste 01.10 İnterstar Gerilim ©(Getting In) - Tıp okuluna gitmek isteyen ancak yedek listenin altıncı sırasında yer alan Gabriel. aynı listeden Holan'a âşık olur. Ancak lıstedekiler te- ker teker öldürülmektedir. Yön: Doug Liman. Oyun- cular: Kristy Swanson. Stephen Mailer. Skandal DişkUer 01.15 Show TV Erotik /T7\ (Scandalous Liasons) - Bir manken ajansının sa- ^Cs hibi olan kadının fotoğraflannı çeken adamlarona şantaj yaparlar. Kadın da kiralık bir katıl tutar. Yön: Albert Bamey. Oyn: Tracey Kellv. Gerard Manzetti. Kapan 01.20 TRT 1 Polisiye /Oj (Frame up) - Eski bir polis olan Jonathan. kan- *O/ smın ölümünden sonra yaşama sevincini yitirir. Ar- kadaşı Arnie'nin teklifıni kabul ederek evine yerleşir. Jonathan'm üzerinde yoğunlaştınr. Aynı film TRT INT ile ortak yayımlanıyor. Yönetmen: Michael Swıtzer. Oyuncular: Richard Crenna. Beverly D'Angelo. 77^zley«n /O\° r t a H a l l i / / T^ D e S m e z V_y >Vr// C_J Yabancı UYDULAR RTl EUROSPORT 06.30 Zeichentrickserien 09.30 Team Disney 11.30 Gargoyles 12.00 Power Rangers 12.25 Wo steckt Carmen Sandiego? 12.50 So ein Satansbraten 13.10 Katts&Dog 13.35 Full House 14.00 Eine starke Familie 14.25 der Prinz von Bel-Aır 14.50 Wilde Brüder mıt Charme 15.20 Die Nanny 15.45 Wimbledon'97 "Can- h" 18.50 Modelsinc. 19.45 RTL Aktuel 20.10 Explosiv 21.15 Zoraki Kahrarnan "Film" 23.30 Dıe Travesti Show 01.05 Krieg in chin- town "Film" 02.40 Blue Fe- ver "Film" şjnri 10.15 Kung Fu 11.10 Mit Schirm, Chârme und Me- lone 12.05 MondbasisAlp- ha 1 13.00 Kommisar Rex (Tekrar) 14.00 Heartbreak High 15.00 Pasific Drive 16.00 City Life 17.00 der Marshal 18.00 Sommer sucht Sprosse 18.45 Nach- richten 18.55 das Milli- onenspiel 19.00 ran SAT 1 Fussball 19.15 Star Trek 20.15 Sommer sonne SAT 1 "Canh" 23.00 Die woc- henshevv 23.30 ran fun 24.00 Schhuimadchen Re- port IV "Film" 01.20 Tekrar- lar. 09.30 Fun Sport (Tekrar) 10.00 Dağ Bısıkleti Yarışla- n11.00Duathlon12.00At- letizm 14.00 Motosiklet Ya- rışları "Canh" 16.00 Moto- siklet Yanşları "Canh" 17.15 Futbol 19.00 Bisiklet Yarış- ları "Canh" 21.00 Motosik- let Yanşları 21.30 Basketbol "Canlı" 23.00 Futbol 24.00 Motosiklet Yanşları 01.00 Bisiklet Yanşlan 02.00 Atle- tizm (Tekrar) 03.00 Kapa- nış. MTV 18.00 MTVHot 19.00 Mic- hael Jackson: His Story in Music 19.30 MTV News VVe- ekend 20.00 X-elerator 22.00 Dancefloor 23.00 MTV's US Top 20 00.30 Nckave&The Bad Seeds Lı- ven'Loud 01.00 Star Trax: Selig 02.00 Saturday Nıghts Music Mix 04.00 Chill Out Zone. TV5 07.00 -19.15 Nachrıchten. Serie, Magazine, Sport, Qu- iz 18.45 Prologue du Tour de Franca 20.45 Journal belge 21.00 Papa et rein d'auters 22.40 Perfecto 23.00 Journal 23.30 Tour de France 23.45 Quız 01.45 Soir 3 02.15 Journal Suis- se 02.45 -07.00 Tekrarlar. Korku ile güldürü sinemasmın kanşımından oluşan bir kokteyl Vampirlerden mafya MURAT ÖZER Insanın temel duygulann- dan bıridır korku... "Kor- ku'" dan korkmak ya da '"kor- ku"nun üzerine gitmek. onu bir keyif aracı haline getır- mekse yine insanın özellikle- ri arasmdadır. Korku sinema- sı denince. hemen insanlann gözlerinde ya bir kısılma ya da sonuna kadar açılma belir- tileri görülür. Bu gece izleyeceğimiz John Landis filmi "Masum Kan" (Innocent Blood). kor- ku sinemasının "doğrudan" ömek- leri arasına giremi- yor. "Masum" bir vampir kızın öykü- sünü anlatan yapım. yalnızca korku sine- masıyla yetinmeyip birçok türün bileşi- mini deniyor. Marie... Ameri- ka"da bir Fransız vampir... Kanasusa- mış, açlığın sınırla- nnda... Gazetede gör- düğü mafya haberi, onu Italyan bir kur- ban bulma yoluna iter. Sonunda, kendi- siniftalyanmafyası- nın göbeğinde bulur Marie, Macelli adlı mafva liderinin ka- Kanal D 00.40 Masum Kan - Innocent Blood / Yönetmen: John Landis / Senaryo: Michael Wolk / Oyuncular: Anne Parillaud, Anthony LaPaglia, Robert Loggia, Don Pickles / 1992 ABD yapımı, 112 dk. nını içer. ancak "son işlem"i yapamadığı için adam bir "kanemici"ye (doğrusu es- ki durumundan pek farklı de- ğildirama) dönüşür. Mafya- nın diğerüyelerini de vampir yaparak sonsuz birgüce ulaş- mayı hedefleyen Macelli, baş- lı başına bir tehlike olmuş- tur. Bu arada, mafyanın için- de üç yıldır gizlenen polis Joe da Macelli'nin peşindedir. Marie ve Joe, birlikte mafya- nın bir "vampirler ordu- su"na dönüşmesini önleme- yeçalışırlar. Landis'in birçok türü aynı potada erittiği "Masum Kan", vam- pir bir kızın İtahan mafyasına karşı mücadelesini anlatıvor. HBB 16.05 'Metronom' Albüm listeleriTV Servisi - Dünya müzik listelenyle çeşitli haberlerden oluşan müzik programı "Metronom"un yönetmenliğini Serdar Öktem üstlenirken Nihal Şirin de sunuyor. Programın bu haftaki bölümünde, albüm tanıtımı. 40 plaklık albüm listeleri. 10 plaklık single listeleri ile bir de yanşma sorusu yer alıyor. "Metronom"da ekrana gelecek parçalar ise şöyle: Katrina and the VVaves "Love Shine a Light". Apollo 400 "Raw Pov»er'\ Paul McCartney "İn the World Tonight", Fool's Garden "Why Did She Go". UB 40 "Tell Me is it True", Blur "On Your Ov»n", Cast "Free Me" \e Jovanotti "Questa E La Mia Casa". HBB 17.00 Güneş ve cilt TV Servisi - Yönetmenliğini Özlem Akaslanın yaptığı, Dr. Mişa Sidi Sarfati"nın hazırlayıp sunduğu "Check-up''ta. güneşin cildimiz üzerındeki etkileri ve mantar hastalığı konusu tartışılıyor. Canlı olarak yayımlanan programa Dr. Gönül Ergenekon konuk olarak, mantar hastalığı ve yaz aylannda cilt bakımı konusunda bilgi verecek. Aynca. sağlıkla ilgili çeşitli haberlerede yer verecek olan program, sürpriz sanatçılann katılımlanvla devam edecek. Landis. yıllar önce altına imzasını attığı "An Ameri- can Werewolf in London- Kurt Adam Londra'da" (1981) adlı son derece başa- nlı korku filminin izinde gi- diyor "Masum Kan"da. Bu kez Amerikalı bir kurt adamın Ingiltere serüveninin yerini, Fransız bir vampirin Ameri- ka serüveni almış. "Masum Kan", Landis'in birçok türü bir potada eritti- ği, ama "etki"ye ulaşamadı- ğı bir film. Korku sineması- nı temel alıp, polisiyeler. maf- ya fılmleri, güldürü sinema- sı gibi birbiriyle farklılıklar içeren türleri harmanlayan yönetmen. teknik becerisini yetkince kullanırken, sanatsal açıdan herhangi bir özelliği ol- mayan yapıta adını koymuş. Filmin başanyla kullanıl- mış özelliği ise bir çok sah- nesinde kadraja giden tele- vizyonlar. Bu televizyonlar- da gösterilense, en ünlü kor- ku fılmlerinden görüntüler. Ustanın kendisinin de görün- düğü bir Hitchcock fîlminden "Godzilla"ya. "King Kong"dan bir "Dracula" fılmine kadar bir avuç korku klasiğineyapılan anlamlı gön- dermeler. "Masum Kan"ın hoşluklan arasında. Luc Besson başyapıtı "Ni- kita" (1990) ile uluslararası üne kavuşan Anne Parillaud. "29th Strect-29. Cadde"den (1991) tanıdığımız Anthony LaPaggia, iyi ama "iç gıcık- lamayan" oyunlanyla fılm- de "saldırgan" kompozis- yonlarçiziyorlar. Korkunun \etkin adlann- dan Sam Raimi ile güldürü- nün has yönetmenlerinden Frank Oz"un da kısa roller- le filmde görünmesi, "Ma- sum Kan" için tam bir ipu- cu. Lendis, bu iki karşıt uç- tan gelen yönetmeni filminde kullanarak dıyor ki: "Size korku ile güldürü sineması- nın kanşımından oluşan bir kokteyl sunuyorum. Ben be- ğendim. Umarım siz de be- ğenirsiniz." j TRT 2 23.00 Afrika Kraliçesi - The African Oueen / Yönetmen: John Houston / / Oyuncular: Humphrey Bogart, Katherine Hepburn, Robert Morley, Peter Bull / 1951 ingiltere yapımı, 104 dk. TV Servisi - Her şey- leriyle birbirlerinin tam zıddı olan nehir töccan serüvenci kaptan Char- li'yle. yaşlı kız misyoner Rose'un serüvenlerini ve başta hiç de inandıncı ol- mayan se\gilenni konu alan "Afrika Kraliçe- si". perdenin en güzel aşk hikâyelerinden birisi. James Agee"nın senar- yosundan John Hus- ton"un beyazperdeye uyarladığı "Afrika Kra- liçesi", yönetmenin baş- yapıtlarından sayılıyor. Dört dalda Oscar'a aday olan ancak sadece Bo- gart'ın Oscarödülünüal- dığı yapım. çekimin zor ve olumsuz Afrika ko- şullannda gerçekleşme- sine rağmen ortaya çıkan başanlı sonUç nedeniyle sinemanın mucizelerin- den kabul ediliyor. Bo- gart ile Hepburn'ün ilk renkli çalışması olan "Af- rika Kraliçesi". aynı za- manda ikilinin perdedeki Sinemanın mucizesi 'Afrika Kraliçesi', Humphrey Bogart ile Kat- herine Hepburn'ün ilk ve de son kez birlikte oynadıkları bir çalışma. ilk ve de son kez beraber olduklan film olması açı- sından da a\n bir önem ta- şıyor. Güldürüyle dramın iç içe olduğu vapımın öy- küsüne gelince... İlk sa- vaştaki tehdit edici Al- man varlığı Afrika içleri- ne dek uzanmıştır. Belçi- ka Kongosu'nda. yerlile- re Hıristiyanlann iyilikle- rinı aşılamak amacıyla bulunan ikı tngiliz kar- desten biri olan peder Sa- muel Saver. Almanlarta- rafından öldürülür. Pede- nn e\ de kalmış kızkunl- su kardeşi Rose ise deh- şet içindedir. Inatçı ve güçlü bir kişilik sahibi olan Rose. cin şişesini agzından eksik etmeyen, küfürbaz ve serseri kap- tan Charlie'nin "Afrika Kraliçesi" adlı teknesi- ne kapağı atar. Birbirle- rinin tam zıddı olan bu ikı insan, yanlız doğaya karşı değü. "hain AN manlara" karşı da sava,- şımlannı yürütecekler. ^ Mmibüsçü çekişmesi TURHAN GURKAN Istanbul'un kenar mahallelerinden bi- rinde minibüsçülük yapan iki gencin çe- kişme öyküsü. Zeki AJasya'nın Metin Akpınarla oynadığı ilk yönetmenlik denemesi "Aslan Bacanak". kenar ma- halle ortamında küçük basit insanların \ aşantısına eğilen, dertlerini, sorunlan- nı taşlayarak yansıtan kahkahası bol bir güldürü filmi. "Bizimkiler" dizisinin yaratıcısı Umur Buga>'ın kalemiyle daha çok Alasya üzerine kurulmuş bu ke- >ıfli vapımda güldürü ikilisi. espirileri. diyaloglarıyla hareketli, eğlenceli bir oyun ortaya koyuyorlar. Minibüsçülük vapan Halim halkın I ShowTV 17.30 Aslan Bacanak - Yönetmen: Zeki Alasya / Senaryo: Umur Bugay / Oyuncular: Zeki Alasya, Metin Akpınar, Bahar Öztan, Perran Kutman, Hüseyin Kutman /1977, Erman Film. ' korkup saydığı bir mahalle kabadayısı- dır. Mahalleye bir süre sonra başka bir minibüsçü daha gelir. Selim adlı bu mi- nibüsçünün gelişinden, Halim hiç de hoşlanmaz. Ekmek peşindeki Selim, ma- hallede tutunabilmek için Halim'in gü- cünü kırmaya çalışsa da başaramaz. TV ,Oıfv 06 17 18 07.00 Laurel Hardy 08.00 Yabancı Film: Terzi Fernandel 09.30 Birlikte Söyleyelim 10.00 Haberler 10.10 Uçan Balık 11.10 Genç Yorum 13.00 Haberler 13.20 Her Şeye Rağmen 13.45 Gün Doğusu 14.15 Zirveye Ulaşanlar 15.00 55. Hükümet Guvenoylaması 17.10 Işıldak 05 18.00 Haberler 18.20 Fasıl 18.55 Dızi: Snowy Nehri 19.50 Millı Piyango Sayısal Loto Çekilişi 20.00 Haberler 20.45 Spor 21.00 Gönül Bahçesınden Nağmeler 22.40 Dizı: Iz Peşinde 24.00 Haber-Hafta Sonu 00.30 Mavı Rozetler 01.20 Yabancı Film: Kapan 02.50 Dızı: Snowy Nehri 05.30 Klip Saati S (0 312) 428 22 30 08.58 Açılış 09.00 Çizgı Film: Delfy ve Arkadaşları 09.25 Çızgı Film: Sylvan 09.50 Beigesel: Akdeniz 10.15 Kurtarma 911 H.OOKonser Salonlarından 12.30 Belgeseh Geleceğe Bakış 13.00 Dızi: Mavi Cinayet 15.00 Belgesel: Hayvanlann Büyüleyen Dünyası 15.50 Bunlan Biliyor musunuz? 15.55 Yabancı Film: Yangın 17.30 Dızi: Okavango 18.20 Düşunelim Konuşalım Yanşalım 19.00Akşam Bülteni 19.30 Spor Aktif 20.00 Çağdaş Türk Bestecılen 20.35 Dızi: Aile Bağları 21.30 Yanşma: Joker 22.00 Gece Bülteni. Ingilızce - Almanca Haberler 23.00 Yabancı Film: Afrika Kraliçesi 00.40 Kapanış ©(0 212)259 72 75 1 0 7 7 1 1 -5 0 A Ç'h ?1 2 0 ° T e l e 9 ü n 12.30 Yabancı rC>) Film: Beyaz Ölüm 14.10 Artık Açıklıyoruz ^»—f 15.00 55. Hükümet Guvenoylaması 17.00 Dizı: ÖnceCanan 17.20 Country Music 17.50 Genç Haber 18.00 Türkiye Yüzme Şampiyonası (Canlı) 19.00 Yabancı Film: Terzi Femandel 21.00 Genç Yorum 22.30 Kırkpınar Yağlı Güreşleri (Özet) 23.00 Klip Saatı 00.30 Kapanış. v/7 10.00 MEB A.Ö. L. Ders Programları 13.00 " ^ i ı TSM Bir Solıst 13.30 Asya'dan Müzikli Esın- H-T tıler 14.00 THM Konser 14.10 Devlet Koro- ları 14.40 TSM Bir Solıst 15.10 TSHM Konseri 16.10 Bir Solist Klasik Türk Muzığı 16.40 YörelenmizTürkü- lerimiz 17.10 Fasıl 17.40 Jazz Rgck 18.10 Konser 19.00Sazdan Söze 18.00MEM A.Ö. L. DersP.21.00 Gonül Bahçesinden Nağmeler 23.00 Kapanış. 06.00 Yabancı Film: Kasırga Ekspresi 07.30 Müzik Pınarı 07.50 Çizgi Film: VVeddıng Peach 08.20 Uçan Balık 09.20 Birlikte Söyleyelim 09.50 Çocuk Haber 10.00 Haberler 10.10 Düşünelım Konuşalım Yanşalım 11.00 Spor Aktif 11.35 Konser 12.30 Yıllar Geçse de 13.00 Haberler 13.20 Açıkoturum 14.20 Gündoğusu 14.40 Müzik Pınarı 15.00 55. Hükümet Guvenoylaması 17.00 Dızı: Yalnız Güvercin 18.00 Haberler 18.30 Bir Kelıme Bir Işlem 19.00 Dızı: Hızır Bey 19.30 Genç Haber 19.40 Cumhuriyete Kanat Gerenler 20.15 Dızi: Gölgeler Uzarken 21.00 Haberler 21.30 Yerli Film: Umutsuz Yollar 23.00 Türkiye Turizmi 23.30 Türkü Türkü Türkiyem 00.50 Dizi: Yalı 01.20 Yabancı Film: Kapan 02.50 Haber Hafta Sonu. 06.30 İyi Sabahlar 08.30 Çizgi Dünyası 10.00 Yerli Film: Küçük Hanım Avrupa'da 12.00 Haberler 12.15 Geniş Açı 13.00 Yerli Film: Küçük Hanımefendi 14.30 Müzik Çarşısı 16.00 Kaptan Cousteau 17.00 Haberler 17.30 Yabancı Film: Biraz Gülelim 18.00 Sınan Özen'le BirSaat 19.00 Haberler 20.00 Sporaltı 21.00 Konser: Nalan Altınörs 22.45 Klas Magazin 24.00 Haberler 00.30 Mehtaplı Geceler 02.00 Kaptan Cousteau 04.30 Yabancı Film: Buldok Dönüyor. «(0 212)652 25 60 07.00 Dizi: Los Ladrones 08.00 Çocuk Hikayeleri 08.30 Dizi: Süper Robot 09.00 Çizgili Harıkalar Diyan 10.00 Çızgı Film: Red Kit 11.00 Yabancı Film: Küçük Kız ve Üç Ayı 12.30 Zırvedekıler Pop 13.40 Karne 14.20 Sen Her Şeyi Düşünürsün 15.00 Sayfalar Arasında 15.40 Yerti Film: Deliye Her Gün Bayram 17.10 Yabancı Film: Teksas Polisi-2 20.00 Kanal D Ana Haber Bülteni 20.40 Spor Gündemi 21.00 Yabancı Film: Afacak Köpek Beethoven 22.45 Yerli Dızi: Geceler 00.30 Haber Saati 00.40 Yabancı Film: Masum Kan 02.30 Türk Halk Muzığı 03.10 Sigarayla Savaş 03.30 Kapanış ® (0 212)21551 11 08.00 Çızgı Film: Çocuk Adası 08.30 Çızgı Film: Sıhırli Şövalyeler 09.00 Çizgi Film: Sevgilı Köpeğım 09.30 Alaaddin 10.30 Yerli Film: Kanun Adamı 12.00 Top 20 13.00 Yabancı Film: Esrartı Buluşma 14.45 McGee ve Ben 15.45 Yerli Film: Keskin Sirke 17.30 Yerli Film: Aslan Bacanak 19.30 Show TV Haber 20.00 Aktüel 20.30 Spor Sayfası 20.45 Yerli Film: Inatçı 22.30 Hülya Avşar Show 23.30 Şakamatik 00.15 Haber Hattı 00.45 Gillette VVorld Sports 01.15 Yabancı Film: Skandal llişkiler 03.00 Kapanış 3(0 212)655 11 11 atv06.30 Gönul Nağmeleri 07.40 Çizgı Film: Blinky Bıll 07.50 Çızgı Film: Vikingler 08.25 Çizgı Film: Uzay Yolu 09.00 Yerli Film: Aynlık 10.30 Dizi: Molrose 11.30Elifnağme 13.00 Gün Ortası 13.15 Yerli Film: Güneş Yine Doğacak 15.00 55. Hükümet Guvenoylaması 16.00 Uzaklar 16.50 Yerti Film: Sevda Ateşi 18.30 atv Haber 18.50 Spor Haberlerı 19.00 VVerder Bremen - Istanbulspor (Canlı) 20.45 Spor Haberleri 21.00 Samsunspor - Leiftur (Canlı) 22.45 Iner mısın Çıkar mısın? 00.20 Gece Haberleri 00.35 Yabancı Film: Kördüğüm 02.20 Ayşe Özgün Talk Show 03.20 Kadınlar Matınesi 04.20 Habercı 05.00 Kadınlar Matinesı S (0 212) 655 00 00 07.40 Sıgarasız Toplum 08.30 Belgesel: Harika Dünyalar 09.00 Beverly Hılls 09.30 Afacan Kedi 10.00 Şırin Kızlar 10.40 Yerli Film: Bozdur Bozdur Harca 12.20 Yanş Başlıyor 12.50 Dızi: Barışta Savaşanlar 13.40 Hıghlander 14.10 Beverly Hılls 14.40 Afacan Kedı 15.20 Music Club 16.00 Yerli Film: Tarkan Gümüş Eğer 07.30 Sevilen Klıpler 07.50 Bando 09.10 Dızı: Genç Kovboy 09.40 Yabancı Film: Müthiş Diktatör 11.50Hıpodrom'da Bugün 12.30 Refik Erduran ile Baş Başa 13.00 Haberler 13.15 Tıyatro: Ölursün Gülmekten 15.15 Yarışa Doğru 17.15 Haberler 17.20 Yarışa Doğru 18.00 Yerli Film: Ah Nerede 19.30 Star Haber 20.50 Star Spor 21.00 Dizi: Acı Gunler 22.00 Süper Frikik 23.00 Gece Hattı 23.30 Yabancı Film: Critters-2 01.10 Yabancı Film: Öldüren Liste 03.10 Tatıl Başlıyor 03.35 Müzik... Müzik... Müzik... 04.00 Mızrap S (0 212) 698 49 01 'Pink Floyd konseri' TV Servisi - HBB"de bugün ekrana gelen ikinci yabancı müzik programı "Gece >e Müzik" yine "Metronom"'da olduğu gibi Serdar Öktem imzasını taşıyor. Programda, Syd Barret'li Pink Floyd'un 1967-68 yılı konserleri yayımlanacak (HBB, 02.00).' 'Kaptan Cousteau' belgeseli TV Servisi - Deniz altındaki gizemli dünyayı ekranlara taşıyan ve kısa bir süre önce ölen ünlü denizbilimci Cousteaıfnun imzasını taşıyan "Kaptan Cousteau" belgeseli TGRT'de ekrana gelmeye devam ediyor. Cousteau'nun gemisi Calipso ve ekibinin deniz altında gerçekleştirdikleri araştırmalan konu alan belgeselde, dünyanın çeşitli bölgelerinden ve görüntülere yer verilecek (TGRT, 16.00). 18.15 Dızi: Medenı Haller 19.00 Ana Haber 19.50 Spora Bakış 20.00 Hava Durumu 20.05 Dızı: Tele Flaş 21.05 Yaz Gecesi 22.50 Gece Bülteni 23.10 Dizi: Kaygısızlar 00.10 Dizi: Genç Kovboy 00.40 Yabancı Film: Büyük Soygun 02.25 Belgesel: Brezılya 03.15 Tatil Penceresi 04.05 Kapanış ©(0 212)289 01 63 Gizemli ülke TV Servisi - Belgesel program "Uzaklar" bu hafta Tayland Phuket'ten başlıyor Necati Zincirkıran'ın sunduğu belgeselde. Phuket'te Budizmin simgesi olan topraklar ve tay evleri tanıtılıyor. Hint Okyanusu'nda on gün süren yolculuğun ardından Sri Lanka'nın Galle Limanı'na gelen belgesel ekibi. doğunun altıncı gizemli ülkesinden görüntüler sunuyor (atv, 16.00). 08.00 Yabancı Film: Black Beauty 09.00 Yabancı Film: Karlar Kraliçesi 10.25 Yabancı Film: Şeytan Robot 11.20 CINE Pop 11.45 Yabancı Film: Uzay Yolu-2: Han'ın Gazabı 13.45 Yabancı Film: Ölümsüz Adam 15.20 Yabancı Film: Isaıah'yı Yitirmek 17.05 Yabancı Film: Tuhaf Günler 19.35 Formula 1: Ingıltere Sıralama Turları 20.45 CINE 5 Ajanda 21.00 Yabancı Film: Özgür Willy-2 22.45 Yabancı Film: Çılgın Beysbolcular-2 00.30 Yabancı Film: Çılgın Aşk 02.05 Kapanış. S (0 212) 225 55 55 07.30 Alvın ve Arkadaşlan 08.40 Genç Yanşçılar 10.00 Haberler 10.15 • • • • • • Çizgı Fılmler 11.00 Haberler 11.05 Mavi Dünya 12.00 Haberler 12.05 Gökkuşağı 13.00 Haberler 13.10 0x1x2 At Yanşı 13.15 Gençlerin Seçtikleri 14.30 Konser 16.00 Haberler 16.05 Metronom 17.00 Check-Up 18.00 Gün Batımı 19.00 Haber Bülteni 19.45 Spor 20.00 Ayşe Egesoy Sızlerle 22.00 Yabancı Film: Vahşi Rüzgâr 24.00 Haberler ve Hava Durumu 00.30 Filmin Devamı 01.00 Hülya Abla Sizlerle 02.00 Gece ve Müzik. S (0 212) 281 48 00 A 08.00 Haber'er, Sporda Bugün, Yurtta = 1 Bu Hafta 09.00 Haberler, Belgesel, Gündemdekiler 10.00 Haberler, Olips Motorsports. Lifestyle 11.00 Haberler, Belgesel: Evıta, Lıfe Style 12.00 Haberler. üfestyle, Yurtta Bu Hafta 13.00 Haberler 13.10 7 Gun Spor 19.00 Haberler 19.30 Sporda Bugun 20.00 Haberler 20.20 Spor Gündemi 20.30 Yurtta Bu Hafta 21.05 Sesler ve Renkler 22.05 Belgesel: Doğa ve İnsan 22.50 Life Style 23.15 Günün Ardından 23.40 Spor Ozetı. S (0 212) 213 03 33 08.00 Star Saat 09.00 Çizgi Film 09.30 ı Masal 10.00 Yabancı Film: Bir Yabancı Gibi 12.00 Sıgara ve Sağlık 12.30 Trafık 13.00Zenger Paşa'nın Konukları 14.30 Panayır 16.00 Belgesel: Bonsaı 16.30 Müzik Hattı 17.30 Sinetop 18.30 Dızı: Üçkâğıtçılar 19.00 Ana Haberler 19.30 Cümbüş 20.30 Gerçek Kesıt 21.30 Haşa Huzurdan 22.00 Yabancı Film: Öldüren Yanlışlık 23.30 Panayıi 01.00 Yabancı Film: Torpil Yolu 02.30 Kapanış 3(0 212)256 82 82. 09.30 Haber Bülteni 11.05 Doğanın Tarihi 11.35 Gezı Rehben 13.00 Haber Bülteni 13.15 Son Düzluk 13.35 AB Hattı 15.06 KANAL E Yüksek Devır 17.35 Vahşı Yaşam 18.35 Eğitim Kürsüsü 20.05 Car Life 20.30 Ana Haber Bülteni 21.35 Bay Reklam 02.05 Bakış Açısı. S (0 212) 282 51 00 ' 07.00 Sabah Mixı 09.15 Start 10.00 Pembe Dakikalar 11.00 Şehır Rehberi 11.30 MTV Plaj Partisi 13.30 Mert'le Mertçe 14.30 Jess 16.00 Anti Madde 18.00 Number One Cumartesı Ozel 19.45 Bir Numaralı Hıt Vıdeolar 20.30 Kapalı Gişe 21.30 Geyik Parkı 23.30 Number One Dans Zamanı 01.30 Transet 01.30 Video Mix 03.30 Karışık Türk Halk ve Sanat Müziği. S (0 212) 503 87 14
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog