Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

@ CAĞDAS YAYINLARI M . < EV D E T A N DA Y sevişmenin güdüklüğü ve yüceliği 300.000TL Çağ Pazaiaıra A.Ş. Yereoatan Cad Saltamsoğut Sok No 9 ^ Cajaloaıj/ls-anbül Ta 5M 0196/95 Posta çekj no 666322 Cumhu ® ÇAGDAŞ YAYINLARI •v-' S A MI tf K 0 C A G0 Z român ve yazarlık onuru Çağ Pazartama A.Ş. Yeıebatan Cad Salkımsoğut Sok No 915 Cagalojlu/tştanbul TelS14Qi 96/95 Poslaçekıno 666322 74. Yl SAYI: 26210 / 75000 TL (KDViynde) KURUCUSU: YUNÜS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NJUffi NAOİ (1945-1991) 111BVMUZ1897CUNU Cumhuriyet, bugün Prof. Bülent Tanör'ün 'Kurtuluş', 18 temmuzda da 'Kuruluş' adlı kitaplarını okurlarına armağan ediyor. 'Resmi tarih iddiaları'nın olumsuz tartışmaları son yıllarda toplumu yakından ilgilendirdiği için, bu konuya ışık tutacak iki ciltlik bir yapıt, gazetemizle birlikte okurlara parasız sunuluyor. 1 5 7 s a y f a l ı k ' K u r t u l u ş ' k i t a b ı b u g ü n b a y i n i z d e Istihbarat skandalı MGK'de tartışıldı; Çiller ve Akşener, 'Haberimiz yok' dedi Tutaııaldaryalatıhyor• TSK'ye yönelik istihbarat faaliyetlerinin de tartışıldığı MGK'nin mayıs toplantısında Oramiral Erkaya'nın hükümeti suçlaması üzerine Tansu Çiller'in ayağa kalkarak "Nasıl olur. Orakoğlu'nu yann görevden alıyorum" dediği bıldirildi. • Soruşturulan isrihbaratçılan "kahraman" ilan eden Meral Akşener'in de mayıs toplantısında, Emnıyet'ın TSK'den belge sızdırdığını bilmedığıni söylediğı belirtildi. MGK'nin, istihbarat • skandalırun tartışıldığı toplantı tutanaklannın gizlilığinin kaldınlması konusunda karar alabileceği öğrenildi. Istihbaratta görev değişikliği Operasyon bekleniyor • Türkiye'deki istihbarat kuruluşlan temsilcılerinin öncekı gün Genelkurmay Karargâhı'nda yaptıklan toplantının ardından istihbarat bjrimlerinde operasyon gündeme geldi. • Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik'in yerine yeniden Alaaddin Yüksel'in getirileceği ve Mehmet Eymür'ün kızağa çekilebileceği belirtilıyor. Çelik'in. hükümetin güvenoyu almasının ardından başka bir ile vali olarak atanabileceği bildirildı 115. Sayfada Eski istihbaratçı Yiğit: Kanşıklık Ozal'ın mirası • Eskı Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı Mustafa Yiğit, bugünkü kaosun, Turgut Özal tarafından polise venlen yetkilerle yaratıldığını söyledi. Yiğıt'e göre onbaşı, Genelkurmay'a monte edildi. • Bu dönemde polise venlen ajan kullanma yetkisinin karmaşa yarattığını öne süren Yiğit, "Polisin görevi suç işleyeni yakalamaktır" dedi. Mustafa Yiğit, polisin elinden istihbarat yapma ve ajan kullanma yetkisinin alınması gerektiğini belirtti. • 15. Sayfada ^PoÇnde ik«n demckrasi hiç aklı l l i ? ı M i ıktictörtan oüşûnce btşkıltfet ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ka- muoyu önünde orduyu eleştiren DYP Ge- nel Başkanı Tansu Çiller'in, Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde katıldığı Milli Güvenlık Kurulu'nun (MGK) ma- yıs toplantısında Genelkurmay'a yönelik istihbarat faaliyetleri konusunda suçla- nınca, "Nasıl olur? Haberim yok. Bülent Orakoğlu'nu hcmen görevden alacağun" dediği bildınldi. Genelkurmay'ın "dar- be" hazırlığı yaptığını ima ederken suç- lanan istıhbaratçılan "kahraman" ilan e- den DYP Genel Başkan Yardımcısı Me- ral Akşener'in de, aynı toplantıda emni- yetm belge sızdırdığından haberi olma- dığını söylediği kaydedildi. MGK'nin, 25 temmuzda Istanbul'da yapılacak top- lantısında, mayıs ayı toplantısının istih- barat skandalının tartışıldığı bölümün tu- tariaklannın gızhlığının kaldınlması ko- nusunda karar alabileceğine dikkat çe- kildi. Deniz Kuvvetleri KomutanJığı'ndan belge sızdınlması ûzerine hükümetin Ge- nelkurmay Başkanlığı bünyesindekı "Baü Çahşma Grubu Tl ndan haberdar ol- dugunu öne süren eski tçışlen Bakanı Meral Akşener'ın sözlerinın gerçekleri yansıtmadığı belirtildi. MGK'nin asker kanadının, 31 mayısta yapılan toplantıda, Emniyet'in Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gündeme getırdığı öğrenildi. Denız Kuv- vetlen Komutanı Oramıral Güven Erka- ya'nın, polis kökenli onbaşı Kadir Sar- M Arkası Sa. 15, Sü.3'te MGK 25 TEMMUZDA (TSK) yönelik istihbarat faaliyetlerini TOPLANIYOR • 15. Sayfada ÎSTtFALAR Çiüer'de gelecek korkiLSiı • 55. hükümet için yapılacak olan güven oylamasında ret oyu verilmesi yönünde partisine grup karan aldırmaya çalışan Tansu Çiller bozgundan korkuyor. Bu karan aldırmak için parti grubunu toplamaya çalışan Çiller'in girişimleri sonuçsuz kahyor. Önceki • gün yapılması gereken DYP grup toplantısı, 70'e yakın milîetvekiliııin gelmemesi üzenne ertelendi. • DYP'de yeniden toplu istifalann yaşanabileceğine dikkat çekiliyor. DYP'li muhalıflerden Antalya Milletvekili Hasan Karakaya, "Grup karannda ısrar etmesi Tansu Çiller"e karşı cepheyi giderek genişletir" görüşünü dile getirdi. DYP'h milletvekillerinden bir kısmının güven oylamasına katılmama eğiliminde olduğu belirtiliyor. • 5. Sayfada DELİLLER ZAYIF Yurdatapan taHliye »edildi • PKK itirafçılan Murat Ipek ve Murat Demir'e sahte pasaport sağlayarak örgüte yardım ve yataklık ettiği gerekçesiy le hakkında dava açılan sanatçı Şanar Yurdatapan, davanın dün yapılan ilk oturumunda, deliller zayıf olduğu için tahlive edildi. Mahkeme heyeti, Demir ve lpek'in mtiKİuluk halinin devamına karar verdı. • 4. Sayfada Aybar anıldıSos\alist hareketin önderlerinden, bağımsızlık ve demokrasi savaşcısı. Türkiye tşçi Partisi (TtP) kurucusu ve genel başkanlanndan Mehmet Ali Aybar, ölümünün ikinci yüında Bebek Aşiyan Mezarkğı'ndaki mezan başında düzenlenen törenle anıldı. Aybar'ın kızı Güllü Aybar, torunu Memo BehUL, ÖDP üyeleri, 68'liler Biriiği Vakfi üyeleri ile dava arkadaşlannın katıldığı törende yapüan konuşmalarda. Aybar'ın bağımsızlık ve sosyalist çizgideki kararh mücadelesi anlaüldı. TTP'in kuruculanndan ve eski DİSK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu, Aybar'ın en büyük amaçlanndan birisinin sosyalistleri tek çaü altında toplamak olduğumı belirtti. (Potoğraf: KUBİLAY TÜNTÜL) Hiikiimetteıı 8 yd güvencesi Deniz Baykal eleştirdi Hükümet programı üzerinde yapılan görüşmeler sırasında TBMM'de konuşan GHP Genel Başkanı Deniz Baykal, yeni hükümetin bazı konularda net tavır koymamasını eleştırdi. "Güvenoyunu bu hükümette yer alanlara değil, demokratik rejim için vereceğiz" diyen GHP lideri Deniz Baykal. "Sevda Demirel'e gösterilen şefkatin. öldürülen gazetecı Metin Göktepe'nin ailesine de gösterilmesi gerektiğini" söyledi. , 'Demokrasinin zaferi' Konuşması sık sık RP'lı milletvekilleri tarafından kesilen Başbakan Mesut Yılmaz, 55. hükümetin kurulmasını Türk demokrasisinin zaferi olarak niteledi. Yılmaz, yolsuzluklarla mücadeleyi hükümetlerinin varlık sebebi olarak kabul ettiklenni bildirdi. Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit de yaptığı konuşmada, 8 yıllık kesintisiz eğitimın önümüzdeki yıl uygulanacağını bildirdi. Akşener yine el öptü Daha önce Ozer Çiller'in elıni öpen DYP Genel Başkan Yardımcısı Meral Akşener, bu sefer de partisi adına konuşmasını tamamladıktan sonra yerine oturan Ayvaz Gökdemir'in elini öptü. Ayvaz Gökdemir'in de Meral Akşener'i yanakJanndan öpmesi sırasında yükselen uğultu üzerine TBMM Başkanı Mustafa Kalemli, milletvekillerine "Herkesin bir kutlama şekli var" uyansmı yaptı. • 15. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYL REK Yüzsüzlükte Sınıp Yok! Takkeli, yüzde21 oylateslim aldığı iktidarı elinden kaçırmış olmayı sindirmiş görünüyor. "Toplama hükümet" diye adlandırdığı Yılmaz hü- kümetinin, RP'nin yıllardır bir koz, bir kaynak gibi kul- landığı önemli kimi öğeleri elinden alacağını sezmiş, bağınyor, çağırıyor. Son grup konuşmasmda bülbül olmuş, korkusu- MArkosıSo. 15,Sü. l'de Denktaş'tan 'Yapıcı olun' çağnsı KKTC Cumhurbaşka- nı Rauf Denktaş ile Rum kesi- mi lideri Glafkos Klerides ara- sında, BM Genel Sekreteri'nin girişimiyle düzenlenen zirve- nin ilk gün çalışmalan tamam- landı. Denktaş, Klerides'e ya- pıcı olma çağrısında bulundu. • 9. Sayfada Kamboçya'da tecrit cezası Guneydoğu Asya Ulkeleri Biriiği, Burma'yı üyeliğe alırken Kamboçya'yı bekletme ka- rarı aldı. Darbecilikle suçlanan Hun Sen, diğer Eşbaşbakan Ranariddh'in ülkeye dönebileceğini söyledi. • 8. Sayfada RaufDenktaş NATO Bosna'da sertleşiyor Bos- nalı Sırpların eski lideri Radovan Karadziç'in başını çektiğı aşırı mil- liyetçilerin yönetime başkaldırma- lan üzerine Batı, baskılarını arttır- maya başladı. • 9. Sayfada Israil'de harem-selamlık israil'in köktendınci Ulaştırma Bakanı, üç hatta erkeklerin önde kadınların ar- kada oturacağı otobüsleri sefere koyuyor. • 9. Sayfada Dünya 6 milyara dayandı 1997 verilen- ne göreTürkiye'nin nüfusu 62 milyon 700 bin. Bunun yüzde 63'ü kentlerde yaşıyor, yüzde 35'i 15 yaşın altında. Yıllık artış hızı ise 1 milyon 600 bin. • Arka Sayfada 11 cesetkaraya vurdu, 23 kişi kayıp Ege'de ölüme kaçış • 40 Kuzey Irakhyı Çeşme'den Sakız Adası'na kaçırmak isteyen teknenin alabora olması Ege'de faciaya yol açtı. Kaza sonrası 11 kişinin cesedi karaya vururken 6 kişi kurtanldı, 23 kişi kayıp. İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu)- Karabu- run yakınlanndan Sakız Adası'na 40 Kuzey Irakhyı kaçırmak isteyen tekne, Karaada açık- lannda alabora olarak battı. Olayda 11 kişinin cesedi karaya vururken 6 kişi kurtanldı. 23 ki- şinın kayıp olduğu bıldinldi. Kuzey Iraklılann Sakız'a kaçma ginşimleri yıne facia ile sonlandı. Sahıl Gü\enhk Komu- tanlığı yetkihlennden edınılen bılgılere göre. öncekı akşam saat 21.00 sıralannda Çeşme- • ArkasıSa. 15,SiL 8'de 45. kuruluş yıldönümü TGSfikjr suçlarına af istedi • Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın 45. kuruluş yıldönümü, "Demokrasi ve Basın' konulu panelle kutlandı. Oturum başkanlığını gazetemiz Genel Yayın Yönetmenı Orhan Erinç'in yaptığı panele gazetemiz Yayın Kurulu Başkanı llhan Selçuk, TGG Başkanı Nail Güreli, TGS Genel Başkanı Ziya Sonay, Gazeteciler Gemiyeti Başkanı Nazmı Bilgin ile Eski TGC Başkanı ve Dünya gazetesi sahibi Nezih Demırkent katıldı. • Panelde, yaklaşık 18 bin çalışanın bulunduğu medya sektöründe. Cumhuriyet gazetesi ve üç ajans dışında hiçbir kuruluşun sendikaya izin vermemesinin demokrasi açısından kaygı verici bir durum olduğu belirtildi. 1 3 . Sayfada Özgürlüğü savunmaya katkı TGC'nin ödülü Cımılıurbaşkaıılığı Erinç ve Yurtçu'ya • Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 1996 Basın Özgürlüğü Ödülü'nü •'kurum" olarak Cumhurbaşkanlığı, "kişi" olarak gazetemizin Genel Yayın Yönetmenı Orhan Erinç ve Saray Cezaevf nde yatan Işık Yurtçu aldı. Ödüller. sahiplerine 24 Temmuz Gazeteciler Günü'nde verilecek. • 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY HIPSIZ Demokrat... Demokratın onlarca, tonlarca çeşidi var. Bir o ka- dar da tanımı var. Herkes kendine göre bir çeşit tut- turmuş gidiyor. Demokrat olalım, demokrat çeşitlerini sıralayalım: Bencil demokrat... Demokrasiyi sadece kendine göre tanımlar. Kendi konuşma özgürlüğü, seçme-seçilme hakkı varsa de- m ArkasıSa.15, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog