Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 1 TEMMUZ 1997 SALI 16 SPOR FUTBOL Başkanlık seçiminde 'son'turlar • Futbol Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu öncesi iki aday arasında amansız bir çekişme var. Spor Servisi - Futbol Fe- derasyonu Olağanüstü Genel Kurulu'na 1 gün kala ıkı aday: Cefad Do- ğan ve Mehmet Ali Yıl- maz arasında amansız bir çekişme yaşaniyor. 4 bü- yûkler dışındaki birçok kulûple birlikte taban birliklerinin desteği- ni bulan Celal Doğan; dünü, Ankara'da, de- legelerle toplantılar yaparak geçirdi. 2. ve 3. lig kulüplerinin de sıcak baktığı Celal Do- ğan. "Futboida tarafsıznk sözü veriyonun" dedi. Dığer aday M. Alı Yılmaz ıse 4 büyük- lerin yanı sıra futbolla ılgıli demelderden 'oy' sözü aldı.Yılmaz, gazetecilerin sorula- nnı "Göreve destek gördüğüm için talip oJ- dum. Seçimde kimin başkan olacağı orîtaya çıkacak~şeklindeyanıtlarken medyanınni- çin kendisıni desteklediği yolundaki sorula- n ıse yanıtsız bıraktı. Sorunlar bfiyük Futbol Federasyonu Başkanlığı seçımi öncesi göreve gelecek kişiyi büyük sorun- lar bekliyor. Öncelikle naklen yayın konu- sunda yasanan kaos. gerek Doğan ve gerek- se Yılmaz'ı endişelendinrken yabancı fut- bolcu sınırlaması, MHK'deki kapanmayan 'çiftestandart' yarası ve sosyal güvence İcri- zı de acil çözüm bekleyen sorunlar olarak göstenliyor. Yeni bakan umutlu Seçkiner: Gençlik geleceğimiz Spor Servisi - Gençlik ve spordan sorumlu Devlet Ba- kanlığı'na getirilen ANAP Ankara Mil- letvekili Yöcel Seç- kiner, "Gençliğin en iyi şartlara kavuş- ması için elimden gelen her şeyi yapa- cağım" açıkîamasm- da bulundu. _f Mesut Yılmaz'm başkanlığında kuru- lan uzlaşma hükümetinde görev alan Seçki- ner, amatör ve profesyonel demeden tüm sporculara en ıyi hizmeti vereceklenni söyler- ken "Türkiye genç nüfusa sahip bir ülke. Bu gençliği spora yöneltip başanlı isimler yetiştireceğiz" dedi. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden gelen ve Güreş Federasyonu Başkanlığı da yapan Seçkiner, sporun tüm sonınlanru ya- kmdan bildığini ve çözüm için her olanağı kullanacağını da sözlenne ekledı. Yücel Seçkiner. bakanlık görevi kesinleş- tikten sonra ilk olarak halter millı takımını kutlarken ''Şimdi sizden daha başanlı so- nuçlar bekliyorum" dıye konuştu. Yücel Seçkiner 5-1'lik Grassophers yenilgisi G. Saray'ın moralini bozduSavuruna Terim'i düşündürüyor ADEM SAĞLAM NYON-Isvıçre'deki ikinci ha- zırlık maçmda kadrosundaki 18 futbolcuya da şans tanıyıp Gras- sophers'a 5-1 gibi farkJı bir skor- la yenilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sonucun fazlaönemsenmemesi gerektiği- ni belirtirken "Yinede maç kay- betmek hem de farkh yenilmek iyi bir şey degJT dedı. Savunmadaki krizi çözmek istediklerini söyleyen Fatih Te- rim, yeni arayışlar içinde olduk- lannı belirtirken Amerika Birle- şik Devletlen kampında takımın havasmı bulacağını söyledi. Te- rim. "Gerek Servette ve gerekse Grassophers maçlan ölçü değil. Ancak savunmada basit bile di- yemeyeceğimiz hatalar nedeniy- legoJ viyoruz. Birer adımdangol- ler kaçıyor ve sonra da istemedi- ğimiz sonuçlan alıyoruz. Bu maçlar hazııiık amacı taşıyor. ÖnemJi olan yapılan hatalardan ders almak. Şu an paniğe gerek yok. Biz zayıf takunlaria oynayıp kendimizi kandırabilirdik. An- cak güçlü takımlarla maç yapıp eksiklerimizi görmeyi yegledik" diye konuştu. G. Saray Teknik DirektörüTe- rim, takımın şu an 50 dakikalık kondisyona sahip olduğunu da belirtirken "Vakında 80. lig baş- larken de90 dakikalık bir tempo- Terimkızdı. yu yakalayacağız'' diye konuştu. Osman'a övgü Gençlerbirliği'nden transfer edilen ve lsviçre kampına 5 gün- lük bir gecikme ile katılan Os- • Hazırlık maçlannda alınan sonuçlann fazla önemli olmadığını söyleyen Terim, "Yine de maç kaybetmek güzel bir şey değil. Daha dikkatli oynamak zorundayız. Amerika kampında kendimizi bulacağız" açıklamasını yaptı. man, bir tek antrenmanla çıktığı Grassophers maçında etkili fut- bolu ile gerek yönetimden ve ge- rekse teknik kadrodan övgü aldı. Osman için yöneticiler, "40 yıl- lık Galatasarayb gibi oynadı" 'Beşiktaş transfer yapamadı' Spor Servisi - Beşiktaş Di- van Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oklay ÇokyükseLyönetım ku- rulunu sert bir şekilde eleştire- rek "Transfer döneminde ade- ta kâbus yaşandı.Yönetim ku- rulu kendi özdeştirisini yapma- h"dedı. BeşiktaşYönetım Ku- rulu'nun Sergen, AJpay, Mil- ne'nin transferi olaylannda ve Federasyon seçimlen öncesi pasifkaldığını ifade eden Çok- yüksel. şu ana kadar kulübün huzuru açısından sustuğunu, ancak kamuoyunun aydınlatıl- ması gerektiğini söyledi. Çok- yüksel şunlan söyledi: "Knlüp yönetimi, Sergen'i kazanmak için hiçbir caba sarf etmemiş- tir. Kulübün ikinci başkanı ile giriştigi polemik sonucu bu fut- bolcumu/görtfcn çıkanlmıştır. Transfer döneminde bir 'Gor- dongate' olayı yaşaıuü." derken teknik direktör Fatih Te- rim de "Takıma henüz uyum aşamasında. tleride daha yaraıt olacak"dedi. Yann gidiyoriar Galatasaray,Amerika Birleşik Devletlen kampı için yann New York'a uçuyor. San-Kıımızılı kafılede yeralan tüm futbolcula- nn katılacağı kamp, 16 temmu- za kadar sürecek. Galatasaray, New York'ta Amerika Birleşik Devletlen'nin de yer aldığı 4 ta- kımla hazırlık maçı oynayacak. Hasan'a hayır Bu arada Galatasaray Asbaş- kanı Ergun Gürsoy, 1.5 miryon dolar bonservıs bedeli biçilen Hasan Şaş'tan vazgeçtiklerini açıkladı. Sabin Üfc'nin transferi- ne de değinen Gürsoy, "Birileri Fenerbahçe'yi araya koyup bize futbolcu pazarlamaya çalışıyor. Hasan'uı bonservisi de anormal bir rakama çıkankh. Piyasa nor- mal degü. Bu paraya Hasan'ı ala- mayız" dedi. Bekirüzgüıı Ankaragücü'ne transferi söz konusu olan Bekir'in lsviçre kampında en moralsiz futbolcu olduğu görüldü. Antrenmanlarda bile isteksiz davTanışlan ile dik- katçeken Bekir'e teknik direktör Terim'in, "tstemiyorsan gftmez- sJn" dediği öğrenildi. Popescu gûndemde Galatasaray Yönetim Kurulu transfer çalışmalanna devam ediyor. Inter'de top koşturan Winter'ın transferinden vazge- çilirken 30 yaşındaki Rumen fut- bolcu PDpescu'nun 3 yıl için 2 milyon yüz bin dolarlık transfer ücretine sıcak baktığı açıklandı. Eğer Popescu ile anlaşma sağla- namazsa Mark Fish ile görüşü- lecek. Federasyon Başkanı Ayık, 'Türk güreşi patlama yapacak' dedi 6 2OOO yıbnın takımıyız' ARİFKIZILYALIN Grekoromen Güreş Milli Takımımızın, ts- tanbul'da sona eren 12. Avrupa Gençler Şam- piyonası'nda takım halınde 1. olması spor dün- yasında büyük sevinç yaratırken. Federasyon Başkanı Ahmet Ayık, "Bu gençler Türk güreşi- nin geleceği''açıklamasını yaptı. Abdi Ipekçi Spor Salonu'ndaki Avrupa Şam- piyonası'nda Türk takımının alkışlanacak bir performans sergilediğini ve 2 güreşçinin final- lere hasta hasta çıktığı için altın madalyayı kaybettiğini belirten Federasyon Başkanı Ah- met Ayık, "Eğer biraz şansımız olsa tulum çı- kanrdık. Ama şampiyonada mücadele eden tüm gürcşçi arkadaşlan kuthryorum. Çok iyi bir performans gösterdikr. Yıldız takımlardan beri yan yana güreşen bu çocuklan 21. yüzyüın takımı olarak görüyonız. 2000'li yıllarda Türk güreşini uluslararası platformda bu isimler tem- sil edecek. Bu çocuklardan en az bir ya da ikisi olimpiyat sampiyonu olabiiir" şeklınde konuş- tu. Tarihınde ilk kez takım halinde şampiyon olan Grekoromen Güreş MilliTakımı'nın cid- di rakipler önünde bu başanyı yakaladığma da dikkat çeken Ahmet Ayık konuşmasını şöyle sürdürdü: "RusyaveUknnnabüyüklerşanıpi- yonasında başanlı olup yaşı tutan güreşçflerini Istanbul'a getirdiği balde bu başanyı yakaladık. Şimdi sıra serbestçilere geldi." Ahmet Ayık umut saçü. G Ö R Ü Ş / HALtT DERİNGÖR Medyatik Savaş Her işte kepazelik. Politikada, sporda... Hep ayak oyunlan! Çıkar çatışmalan... Hep, yalan dolan. Suç- lama, aşağılama... Ankara'daki siyasi olayiara bir de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimi eklendi. Birbirinden soyutlayabilir misiniz? Tam anlamıyla bir insanlık komedisi. Nedense, po- litikada da sporda da bir türlü 'centilmen olamıyo- rvz'. Oyunlan kurallara göre oynayamryoruz. Demek ki bizim tarialanmız, ancak böyle ürün verebiliyor. De- mokrat Parti devrinde parlamenter olabilmek için köylerde propaganda yapan birisinin kansının fahişe olduğu söylentileri çıkanlıyordu. Sonradan öğrenildi ki adam ne evli, ne de eşi var! Bunlar ancak bize gö- re örneklerdi. Federasyon Başkanı Şenes Erzik için neler söy- lenmemişti ki. Kimi mason, kimi sermayenin adamı, kimi de iktidann adamı, kimi de anti-Fenerbahçeli demişti. Sonuçta; bir ırgat gibi Fenerbahçe'den ko- vulmuş, 'aff-ı şahane'ye uğramıştı. Bu olaylar sergi- lenirken Erzik, UEFA Başkanı adayı olarak gösteriti- yordu. Iç ve dış odaklara dayanamayan Erzik, sonuç- ta istifa etti ama kurtuldu mu? Hayır, bu kez de işi arapsaçına döndürdü ve sonra da bıraktı gitti suçla- ması yapıldı. Şimdi federasyon başkanlığı için ortada iki aday var. Celal Doğan ve M. Ali Yılmaz. Her ikisinin de iyi taraflan bırakılıp defolu taraflan konuşulup sömü- rülüyor Genel kanı; her ikisi de başkanlığı siyasi çı- kariarı doğrultusunda istiyor. Olay, tamamen partisel bir yapıya dönüşmüş. Peki, şimdiye kadar Orhan Şeref Apak dahil, hangi başkan, siyasal iktidann ira- desi ile gelmedi? Hangisi, bu irade dışında listesini yapmadı? 1980'lerden önce iskeçe Federasyonu'na 2. kez girmek için adaydım. Liste, Talat Asal'ın önü- ne gidince, "Bu, solcudur" diye ismimin etrafını da- reye aldırmış ve adaylığım kabul edilmemişti. Ama şimdi federasyon özerk oldu diyebilirsiniz. Evet, özerktir ama demokratik degildir. Çünkü başkanını seçkinler seçer. Bu seçkinler de bazı güçlerin kanat- tarı arasına gırmişlerdir. Hiçbir zaman özgür iradele- rini kullanamazlar. Şimdi de görüldüğü gibi bir kısmı Yılmaz'ın, bir kıs- mı da Doğan'ın kanatlan altındadır. Kavga onlann he- sabına yapılmaktadır. Onun için birbirlerinin kirli ça- maşırlannı ortaya döküyoriar. Olabildiğince yaygın oir şekilde iftira kampanyalannı geliştiriyorlar. Isteme- dikleri başkanı kötülemekte sınır tanımıyoriar. Aslın- da bunlann ötesinde bu savaş medyatik bir savaştır. 3İMAŞ'ın ve CINE 5'in savaşıdır. Diğerieri ise Viet- nam'da dövüşen Amerikan askerierinden farksızdır. Amaç, üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir. Hep- sıni anladık da bu başkanlık mücadelesinde, tarafsız Dİması gereken bazı yazar arkadaşlann kavgada bi- ine omuz vermesini anlayamıyoruz. Hani tarafsızlık, nani basın ahlak yasası, hani insanlık? Rumen gokü F. Bahçe'nin umudu. f Sabin 1 süper HİLMtTÜRKAY Fenerbahçe'nin Hır- vat asıllı teknik direktö- rü gibi başkanı An' Şen de Sabin Die'yı öve öve bitiremiyor. llie'nin transferi için 'yerinde bir karar' diyen Şen, "Galatasaray bu futbol- cuyu almış olsaydı bir yıllığına Gazianteps- por'a kiraya verecekti. Bize geünekle en doğru işi yapn" dedi. Dereağzı'nda herkes gibi kendisinin de Sabin Ilie'yi yakından izleme firsatı bulduğuruı ve çok beğendiğini söyleyen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen "Çok isabetn' bir transfer yap- ük. Geçen yıl Ugde 31, kupalarda 7, toplam 38 gol atan bu futbolcu, Sa- n-Lacrvertli forma alün- da çok büyük başanlara imza atacak. Die dört dörtlük, kusursuz bir futbolcu" diye konuştu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen, teknik direktör Otto Bariç'in de başanlı bir teknik adam olduğunu iddia etti. Ilie'yi Bariç'in isteği doğrultusunda transfer ettiklerini belirten Şen, taraftarlanyla yeni dö- nemde banşacaklannm ve Ilie ile coşacaklannın müjdesinı verirken Ilie'yi kısaca şöyle ta- nımladı: "Pingel gibi güçlü. Rıdvan gibi hızh. Oğuz gibi teknik. Tanju gibi firsatçL" Bu arada Sabin Ilie'ye Sporting Lizbon yöneti- cilerinden teklif geldiği öğrenildi. Futbolcu için 6 milyon dolan gözden çıkaran yöneticilere, Fe- nerbahçe'den 'hayu"'ya- nıtı geldi. Rakip Kirchheim Dün Almanya'ya gı- den Fenerbahçe, ilk ha- zırlık maçını bugün 3. lig takımlanndan Kirch- heim ile yapacak. Bu karşılaşma saat 20.30'dan itibaren Kanal D'den naklen yayımla- nacak. Baskette gözler Fransa maçında Litvanya: 93 - Türkiye: 85 SALON: Fontajau HAKEMLER: Korale\ski (5)(Polonva),Aksammija (5) Bosna-Hersek) LİTVANYA: Stombergas 6)15, Ado'maitis (6)13, EzniHs (7)20, Karni- sovas (8)27, Lukminas (6)16, Timiniskas (5), E. Zukauskas (5)2, Jasike- vicius (5) TÜRKİYE : Orhun (6)12, Mirsad (5)5, tbrahim (8)32, Ufiik (6)9. Ta- mer z(6)8, Murat IVEvIivaoğlu (5)3, Volkan (6)3, Hüseyin (6)9, Murat Konuk (5), Harun (5)4 İLKYARI: 45-39 (Litvanya lehine) GİRONA (Cumhuriyet)- 30. Avrupa Basketbol Şampıyonası ikinci tur ikinci maçında A Milli Basketbol Takımımız, Litvan- ya'ya 93-85 yenilerek çeyrek fi- nal umudunu grubunda Fransa ile oynayacağı son maça bıraktı. Karşılaşmaya çok iyi başlayan A milliler, Litvanya karşısında sa- vunmada problem yaşayınca ilk yanyı 45-39 yenik kapadı. Ma- çın ikinci yansında ise hem iyi savuruna yapan hem de yüksek şut yüzdesi ile oyanayan A Milli Basketbol Takımımızın oyunu- na, Ibrahim'in üst üste bulduğu üçlükler de eklenince maçın 30. dakikası 54-54 berabere geçildi. Bu dakikadan sonra geriye dö- nerken ağır kalan A milli takı- mımız karşısında Karnisovas ile sayı bulan Litvanya, karşılaşma- dan da 93-85 galip aynlarak E grubunda Yunanıstan ve Rus- ya'nm ardından çeyrek finale çı- kan 3. takım oldu. Fransa ile oynuyoruz İkinci tur son maçında A milli takımımız bugün Fransa ile kar- şılaşacak. TS121.30'da başlaya- cak maç TRT 3 'ten de naklen ya- yımlanacak. Kulağı ısınlan Holyfield'den öneri 6 Mike Tyson önce dişleriııî çektirsin' LAS VEGAS (Cumhuriyet) - Dünya ağır sıklet boks şampiyon- luğu unvan maçında rakibi Evan- derHolyfield'ın kulağını ısırarak. parça koparan eski şampiyon Mi- keTyson'm bu davTanışına tepki- ler sürüyor. Tyson şimşekleri üzerine çekti Holyfleld'ın antrenörü Don Turner, gazetecilere yaptığı açık- lamada, dişlerini çektirmesi du- rumunda Tyson ile rövanş maçı oynamayı kabul edebileceklerini söyledi. Tyson'a ceza Bu arada bokstan da sorumlu olan Nevada Devlet Atletik Ko- misyonu. bugün yapacağı top- lantıda Tyson'ın lisansının iptal edilip edilmemesini ele alacak. Şampiyon Holyfield'ın avu- katı JimThomas ise kendisine o- lay ile ilgili olarak herhangi bir talimat gelmediğini. geldiği tak- dirde dava açabileceğini ve Tyson'ın yeniden hapse gönderi- lebileceğini öne sürdü. Amerika basını, Tyson için "drakula' yorumu yaparken, The Virginian Pilot gazetesi de olay- lı maçı, "Asnn ısınğı'' başlığı ile duyurdu. Aynca, maçı 55'erdolarkarşı- lığı şifreli TV kanahndan izle- mek isteyen Amerikalılar, ver- dikleri depozito ücretini organi- zatörlerden geri istediler. Ödüllerini aldılar Tiirkije Açıkdeniz Kulübü'nün organize ettigi ve geçen cumar- tesi günü yapılan "1. BoğaziçiYelkenYanşr nin ödül töreni,önceki akşam yapıldı.The Marma- ra Esma Sultan Valısı'nda düzenlenen gecede, en anlamh ödülü, "En İyi Düzehümiş Zaman CHS Suım"nda Provezza isimli yaöyla Ergin İmre, "Destek Sırunn nda ise Orsa adlı yatryla Süreyya Çetin alırken "CHS ve Destek "Smıfi" klas gruplannda ilk 3'e gjren ekipler kupa ve madalya aldılar. Davete kablanlar, ilk önce yel- ken yanşının heyecanb bölümlerini sinevizyon- dan izledikten sonra Brczilyalı samba grubu- nun gösterileriyle müziğin ve dansın keyfini ÇH kardılar. (Fotograf: KEREM KAÇARLAR) Filede Avrupa sınavı • ANKARA (Cumhuriyet) - Avrupa Bayanlar Voleybol Şampıyonası ikinci tur elemeleri, bugün Slovakya'da başlıyor. Nitra kentınde yapılacak maçlarda, birinci tur elemelerinde grup ikıncisi olan takımlar : mücadele edecek. Türkiye'nin yanı sıra Romanya, Avusturya, Slovakya, Letonya ve lsviçre'nın de bulunduğu ıkmci tur elemelerinde birinci olacak takım, fınallere kaülacak. Milli takım TSt 15.30'da Romanya ile karşı karşıya gelirken, diğer maçlarda ise 18.00'de Avusturya-Slovakya, 20.30'da Letonya-lsviçre takımlan karşılasacaklar Osiek'e 45 gün ceza • ANKARA (Cumhuriyet) - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu. bugün yaptığı toplantısında, Kocaelıspor'un Teknik Direktörü Holger Osiek'e 45 günhak mahnımiyeti cezası verdi. AtJetizmdeıi 10 madalya I Spor Servisi - Atleuzm Milli Takımı, Yunanistan'ın başkentı Atina'da önceki gün sona eren Balkan Şampıyonası'nda, 1 altın, 5 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı. Adalar arası yüzmeyarışı • Spor Servisi - Bu yıl ikıncisi düzenlenecek olan Denız Kuvvetlen Komutanlığı Büyükada- Heybeliada Uluslararası Yüzme Yanşması bugün yapılacak. Coca-Cola sponsorluğunda saat 11.00'de Büyükada'dan başlayacak ve Heybeliada'da bitecek 3 km'hk yanşmaya tstanbul'un önde gelen kulüplerinin yanı sıra, Denız ve Hava Kuvvetlen Komutanlıklan ile Hollanda Millı Takımı'nın sporculan katılacak. Monica Seles • LONDRA (Cumhuriyet) - tngıltere'de devam eden Grand Slam'in 3. ayağı, ^^ı Wımbledon Tenis Turnuvasrnda erkeklerin 2 numarah seri başı Goran Ivaniseviç'in elenmesinin ardından bayanlann iki numarası Monica Seles de turnuvaya veda etti. Sırp asıllı Amerikalı Seles, 3.turda eşleştiği Fransız rakibi Sadrine Testud karşısında 2-1 yenık aynldı. Wımbledon'dakı dığer seribaşlan Mary Joe Fernandez, Jana Novotna, MaryPıerce, PeteSampras ve Boris Becker ise rakiplennı yenerek 4'üncü tura yükseldi. Misse Misse Tpabzonspop'rta • Spor Servisi- Portekız'ın Sporting Lizbon takımında oynayan ve 38 kez Kamerun Milli Takımı'nda forma giyen Misse Misse, Trabzonspor'la üç yıllık sözleşme imzaladı. Misse Misse, bugün Tarbzon'a giderek Trabzonspor tesislerini gezecek. TV'de spor TRT 1,21J0 Türkiye-Fransa Kanal D, 2030. F Bahçe - Kirchheim. SPOR-T0T01»MM SIRA 1 2 3 4 5 8 7 8 8 18 11 12 13 14 15 18 MAÇLAR Istanbulspor Vasas Sport Club Antalya MaccabiHaifa D.93 Mınsk MSVDuısburg SCHeerenveen PolonıaVV. ARDSFC Auxerre FCKöln FCAarau Maccabı Tikva CorttCity KRCGenk Slabaek Football IthrottafeJagıd FBKKaunas FC Universrtate W. Bremen KFCSK Halmstads Kongsvınger TF TPSTurku MSK Zilına OtympK Lyon FCGIona Spartak Vama FC Publikum Nınzhnı FC Meranı Ronana FC TAHMİN 1 1 1-0-2 1-0 1-0-2 1 1-0-2 0-2-1 1-0-2 0-2 1-0-2 1 2-0 1-0 1-0-2 1-0
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog