Bugünden 1930'a 5,431,491 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 1 TEMMUZ1997 SALİ: 10 EKONOMI / PARA RAPORU BORSAVERİLERİ Endekster Bıleşık Endeks Malı Endeks Sanayı Endeks Hızmetler End Oncekı seans 1815 1943 1692 1852 1 Seans 1893 2046 1750 1934 Degışım (%) 4 30 5 30 3 43 4 43 2. Seans 1857 2011 1729 1874 Değışım (%) -1 90 1 71 1 20 3 10 Işlem Hacmı 53 008 528 318 900 BORSA (1. SEANS) ao mukuNiss? ItotSeart hcttı »aeaııg IFBBtaj !.« şa IM HZ£WMM <M nı «a II.M IMNaBriH N U * nsEüıu nıs BtattUU 17 M afaiıu m attaMm 1H J1«**hLftt IM 08 An***» 2830 OBtap 3 000 S M F a K f i MMH «M?aa !W «IİBBTkbı 1İ9 Cka «M OUkM IN 44 ten I M (lm!M IM 2J0C «7ln>ift • kpVıpttt liü NM nsa »a a» 1M IM ua SM II» 117» 1S0CC 1İ25C EM * M tataNi» E* • EpfMi BEnslnJB SEnşlnc* MEM BEabttai • EİSâ 096 F m M m ı m 2.500 H F M M I !J8 JFaBT*a B I G t a M M M . 4.M DTUktı SM HUH S.75I ttSCafe IM KBMfcML 1.M PBMTM IJ* *»•(•* «M • öîlî» S,M ltHfT*.tt M 111(inF*tata IISİ In IM 5qta* U* 11i Hf^liamtli fflftnirl* nıEta. U* 1 B 5 m <» lhfHq JtaJTÜı • İM 1 5 0 C İ O O C Xji IM IM ÜJH Ü M u* nı ıı.)a iua SM 5.151 LM >M IIM.M«eiM MM M.M S4JH S 1 M 3 3 1CS 1551 m I.R 51* L M SJ* 5 J * 11500 22sO 5.300 5230 MM KM XM * 5 * 12j* 13J5I S5M M J * İM I M İM TM »ısı nm !M 171 11M 1! M IM HM ım n* tiM 11M 1555 ıe C7» 153MB1K>GCIS tSlnnM «Htüı MHlUi U* 1 3 3 3 7M IM 4Et I L B C 54O00 SMM S.M H.* 11M fflPMfi IParH KURynlb RhtaMblM mmt^tm 190 Satoıyaı ıtası EM 3! Z,a 96SÖUaş 9600 msünı «J* VSiaeMk IM ItaFM III SfafMaa IM 200 TrYiımCK. 3X Ü J 5 » W Jja LM 1 * 1.B £250 H*, a iaH p M M a ti m H1l£ 1 1 7 5 1 BlipMMa IH *"' pbtri Ytf. Qn 1 1 * ın 1 « LM ım 31M B M fM 'SM «M 51M LM IM U2S IS5 ıa LM Î.M 7 M 1.K 1!75 975! 0503 CM E M 3751 İ M M5M M M !£ rssSM S.M SM II* 1s1975 OKC EM 1S 4.MM HM »mm 1STM II 45i M S * 11 «5 « M 57X truti 1451 IMM iı m 4RM IM 7lt6M IMM M OOC ım 551i isa BORSA (2. SEANS) so mmuı^m HraSeıat Öacekı 13.» HM 6 U d S Mtarsa 309<crRras 30 * F Y 22™»lBra« 24 iıaft 25 4*! 3 «wn*IYa»n r t M 29'u-Iaat 331«rt»»»Cıt 33 «ws 29000 !« 19ÜO0 JT 3İ5C 4 03 »500 150OO 000 «M 90000 11300 #5 2C"5 m 1£000 245JO0 19.750 273» 1300 m 17750 15250 •«5 İM ım 2O000 14» K Borusaı'Bin jajrmt: •usaÇmnlc 12.DDC 9J200 2C500 : - 1350 5DİÛD0 4100 5,100 2 3900 19İ30 24250 8300 4T0 11M 360 06 y 3C CnmKöSar 5£ 3 jjfce KSDtnıU jeruiCan IJTOJ 3- 3005 4 Dıır Oto 3*Öİ B ^etKluslr 3 6 ^ » 3 r » 35. j-e Sara S6 rrBAoıa^ 3S t r a r ^ s a j z Ç 36! ErsrBeşYtE 383 tnt. ^ E ^ ^ İ B * S ErvtsEw.bar Rttııulnt* 393 B^DmrÇat "94ESH» 396 fvtr*irr!>- 3 Far -rar» Mhmtanra RSRnıtaalL 13C Fransn* > FhıısYantt Gwa»3tnır Jfer HltnlM.M. İ F t 1f Hnfcl* 21M taMİaj 14.M teH'nare 510C rtena 6İ0C _lWni| 11 «M ISlŞbtolı M.M J ısBaflast î800C a ' 5 Eate KjjoıttOOO 000 * IterPîtr 1825. IstMDmrÇ* 1S5C <5fcxar 520C 8.103 4Î50 19.750 7JO0 2 6 6 . 0 0 0 B.5O0 6,700 5.400 10250 1JU 2JS0 (M 1200 3J00 I9.3CC 24250 7330 4fĞ0 X5X 34D30 9S0 İM 11» 4J00 913 14403 2,100 1400 3BJXG 13.750 6400 6 T 0 1L29 t279 !M m 3300 ıa ıa 850 950 41000 44500 510OO 55000 IA 1175 ax 23250 920C 1 7 * ftrorean 132 K* 135 KentGua 136KtpsBetM TltowasG«î5 138 Kıia*\M*e 39trtG jtoy 44 KarsuTsios F 1503 5OX 36J0C <03X 13XKX 33500C 6IX tSOC 11503 950C 1179 8100C 81JC 1« IV* 4830 S500 11MJR au*56000 a7T0 «50 750 5.000 5.1 X 0^50 (830 34,000 39000 2500 32(1000 5X0 t£C i_ooo 9330 i 00 £•00 HMJ* OM ECOOO 3 18.250 S5 B50 5293 5JO0 "50 5100 365O0 KM "OCC 33EOO0 tooo£.900 1 500 »İO0 14JSI 4900 6.500 11 MJ* n j * se.ox3 18.000 500 750 500 5300 1GT0 «803 3500Ü 39500 <T0 3? 000 5,900 6B00 000 9403 12J* 1 1 J * 7SOO0 EtOOO 7300 5103 11,000 4.550 500 4Ü0 •JMeaş 53Mga 156 Kfce 157 Wpa 58M :5k 650C 1tl50C 125C 435C 3TC ia 11250 14J330 »500 £700 1400 1 3 12250 '3,000 4.250 4 4 » 1075 125 IM 1,M İS03 6JO0 9 X 4 6 5 3 3000 5 2 0 3.... 5 2 0 3 'sooc sm 12X 25ü 53300 56000 11M 1 1 i * 13 Pstar lüta ~ tVıarS 5 3 3 11. 56000 11i* SFateB9tfj*(len 620C MSttlıpcN IM «Urrâtaı IH 90Sanuysan 16503 c 5ASA OOC 92S*ş 1& h me^eür 960C «S>3ta* 2S0C »atK IM =e btemens 13003 « SancPamidj 530C 96 ScrneFıanHit 6 « ^Sevjttems 901 »U'lmöıl 17* £ ıiaınCrYen! «C itt ?»ysew 1 OOC T T J5 &aan 2* rnHnTH» 207TRlUsai 20 T B 1 0 OOC ' Û 5 0 0 Ji* ua 3 . 3 5 ! i 4 5 0 tm IOO 19.503 2C2S 1800 4000 720 7400 roOO 29JX0 29500 3H5O0 1930 4100 3 . 1 E2O3 us us ies 17S 6250 16T0 6.800 000 1300 3,403 9330 2830 1 1 * 2S30 1 0O0 1530 'JOO » 1 1 6.400 ' 9 0 3 ( . 8 6 0 IM T . 0 C C aıoo 1 000 4M '3503 450 12250 4300 1 0 0 5 4 0 0 1 B 0 O 6 5 0 3 105.000 225 4250 3fc0 IM '6503 İM 1JSİ ET3 4 0 0 3 LM 303 103 4650 5.400 J1QTJ 79.O0E 22a 5 6 . 0 0 0 112ü * 000 nm '0.000 7M 3*0 6800 'S7aO •"850 7200 2 6 , 0 0 0 29500 4003 = 600 İJS 17* £•03 S800 3303 9403 0T0 T250 4400 4550 2025 iOTa 8403 i«Jİ *m em 2DB TJakrmBanto 209Tareas 2 loiaşOUTcart t 2 Tr*öCan 213TıaWN«q <4TSKB L 6 T *as L T tmıeta T î d i îijlipnj üSUSAh Z 1W<U*QV»I mmimn a \x jvnafciY ui ^tüTKaûi £jO Vasas 6MC Jİ50C 4950C 6 ^ IM 22 7 E T 60C 19 7 I : 1000C HM 355 00C 923C 1,19 56CC 8 X iTsa0 423C 14 53C 95L 22J0C 1300C 3*X 621 30 030 fcno 6530 2175 6.303 903 9s30 DM Mo3X 3930 3.7* 5403 8300 1.H 40X 3 T a3 933 22003 2250 1403 £400 3 M 400 49:00 68O0 1J5I t250 7700 950 KOOO MJ* 1 BSÛ 35COO0 5T0 L SM fiJOO IM 4350 14SO0 950 225O0 '450 1250C 340C 3 9 5 C 1İ3 41 1İ35 İMJR MSS 1354000 5 J 1 5 798,000 10T4 0592,4» W 2,721,!59 2JB 894000 1247 55483,400 1777 1509000 9 2 6 "033 24JOS 34/Î000 5<1 6.82,000 4,882 US7M 11» 32.000 '7731 2 S 6 6 E 3 4 . 7 1 9 Î 4 E 3 9 0 0 0 3 3 . 5 2 " 1 2 6 6 . 0 0 0 1 5 0 0 £21000 ı313 <4*M 12JB 1C399000 4.625 7197620 904 13200D !C8 ımm 2.115 6 C 0 D 0 3.438 48.000 38J16 3258.030 1İ3B4 İ49.000 4319 11OJB 17 a 3SJ78.43 24615 454404 1J7< 6^698.000 9334 450'300 1SB llJOO 6532 SU* 1!« mm 2.K ?594K 1664 194000 4.494 1JG9.000 23,540 <21500C 9190 5L7SJH IX O3330C 13C5 ^39XIC 4JSD 2213CC 53468 IMM UH 5 1 X C U »nm ,« Ü135O0 404' (»m ı* 3*2.000 »C2 mm niTi i798D0C 6 K HS21.fi Rtn 1(0 3CC £.564 011421751 1ÜHB111I 3İ<91 n 5£ 20 C 0 839000 1 JS" 11397556 498 516293ES 793 "5900C 5JF 2220K 5204 53370CC 1 54 22.085000 4J-4 1611300 35 0B ] '£•« 3S 1 2 8 9 0 0 C U 6 S 2 9 8 9 2 C 3 2 4 E 5 8 •17 o o c 'Si ! 7 300 £İ"4 25S0OC 1 239 SSM '!« "".3CC liîk 2~ O36.00C E.3O4 8C3CC 1 25 2T4300 46C 340,000 11554 132B0C £.562 19010B0X 448 3 8 9 4 4 U 5 S 3 1 3 B D B 0 4 3 2 5 3 J 0 9 D X ' J B 7 18270OC =485 "99300 n 8OC3OC £İ96 00s3' IOE'2- 1"5£92£ 209 2.845 OOC 4/78 326CB0C J 6 S ItSBM 1W 283 BCC 16.7»' İ1M L73 SM IM 2 COC EEO 25330C 4 3 1HM 1421 !382XC 7286 2294clCC '25B 22520CC 4708 2224 OOC 5.438 17/5C 5.063 6138 OOC TE^gB 60070C 223 2440CC 55926 IHM 11ü! 1636823 ' C flja na «3JX 1t 99 1OIM 7JR t!3321X J68 18B630C £İ4 127 OOC 19.B9- 2633949 T3 1461 OOC 7306 16395S2 1 27F4 3J22SC 3C 58 522'3ffi =« îtffiM 1 » 15,0 M 1171 335330C 16448 14«20OC £9C2 JJ 4585 '355 T 21300C »482 KIM tB30 47M 1H7 11<0OC 1i5» ^ S O C 5 , E « 1JB0C £,193 ıo5,XC E993 I4LM 178 907000 ,ÜS 929 OOC 1CJ43 BSXC 449 0443CC ( 2 8 "9620C E458 17 İ M M 41412 3 » I I (538 4t XC E3C5 nOOC 3ı,BC3 34*532X1 7229 593 SOC 47 «T J355,30C 1,66 K.E3M 1 » U1239 t 2 i 4943 323 7.508 ~2 45 132C \mm D5ii «123E1! ı"55 524M349E53 B3 3CC s.( wm ın 144330B 5533 821350! 232C A23B.463 S51C U$M 1*7 (4İ63000 1139 501300 111 M 16UII0 }i 584^100 22 ( ~ı30t i2a"S E£43 X ' 4 1 5293CC 115C J 4 J 3 0 C 3 9 6 Yeni hükümetle moral bulan borsa, haftaya yükselişle başladı Borsa rekorlara alıştıEkonomi Servisi - Ge- çen hafta DYP ve RP'den gelen ıstıfalara sevınen IMKB. dun de hukumetm onaylanacağına ılışkm bek- lentılerle bırhkte rekorlan- nadevamettı Dunılksean- sa hızlı gıren borsa ıkıncı seansta gelen alımlarla mık- tar gevşemesıne karşın cu- ma günkü kapanışa gore 42 puan değer kazanarak gunu bın 875 puandan kapadı Alımlar yıne kamu ve ener- jı hısselenneyonelırken ya- tınmcılann 6 aylık bılanço- lan ıvı gelecek firmalarda da alım yaptıgını gozlendı Uz- manlar, endekstekı yukse- lışın devam edeceğını. ancak yenı hükumettekı goruş ay- nlıklannın duşuşe de neden olabıleceğını ıfadeedıyorlar Dun endeksın ılk seansta bın 911 puanı gorduğune ışaret eden uzmanlar, borsa- nın 2 bınlı sevıyelen test edeceğı sınyalını verdığıne dıkkat çekıyorlar Turkısh Yatınm Genel Müduru Gökhan Büyfik- JCR yakın takipte TOKYO/ANKARA (AA) - Japon kredı derecelendınne kuruiuşu Japan Credıt Ratmg (JCR) yetkılılen Türkı- ye'de aradıklan en onemls şeyın sıya- sı ıstıkrar olduğunu söyledıler JCR'm Türkıye masası uzmanlan, Tokyo'da, verdiklen demeçte "Tıirlaye'nin no- tunu duşürdukleri Kasun 1996'ckn bu yana Türki>e ekonomisinde göze çar- pan onemli bîr değışiklik görraedik- fcrini, de^şea şeyis siyaset olduğunu " ıfade ettıler JCR >etkılılen, Turkı- ye'nın kredı puanını duşurmelennden sonra Japonya'dakı kunımsal yahnm- cılann bundan olumsuz etkılendıkle- nnı, zaten bu olaydan sonra da Turkı- ye'nın, Japonya pıyasastnda herhangi bır borçlanmaya gıtmedığım behrttıler Dolar pariteyle coştu Ekonomi Servisi - Dolar, dış pıyasalar- daki hareketıne paralel olarak dun de yûk- selışmı surdürdu. Dolar-mark pantesı gün ıçınde 1 7443'tenkapandı MerkezBanka- st'nda dolar serbest pıyasadan yûksek sey- rederek gûnu 148 bm 4<30'den kapattı Inter- bank FX Yonetım Bınmı'nden Okan Bö- ke, "Yurtdışında artan paritenin Türkı- >e'_vc tamamcn vansımaması sonucu bir çıkîş oldu. Merkez Bankası da yukselişi destekledı. Makası sıfırlayarak banka- lardan dolar almak ıstedı. \ncak banka- ların dolara ıhtıyacı olmaması nedeniy- le, Merkez Bankası dolar kuru serbest piyasadan yukarıda kaldı. Kurun, ser- best pı>asadan daha yukarıda kalması- nm bir nedeni de pıyasa>a bir yerden do- lar girmesi olabilır' dedı şengıir, gûne hızlı başlayan borsanın bın 860 sevıyele- nndelu dırence takılacağını bekledıklennı, ancak endek- sın bu sevıyeyı çok kolay geçtığını belırterek ıkıncı seansta kâr realızasyonlan- nın etkılı olduğunu dıle ge- tırdı Dun borsada kamu \e enerjı hısselerınden prım yapmayan kâğitlara doğru yönelış olduğunu soyleven Buyukşengur, endeksın tek- nık olarak 2 bını gorebıle- ceğını \ urguladı Eczacıbaşı Menkul De- ğerler Araştırma Muduru Emır Sarp Yener, geçen hafta yuzde 10 5 değer ka- zanan borsanın dun de yuz- de 2 34 oranında arttığını belırterek ıkıncı seansta kâar realızasvonları gelmesının normal olduğunu so> ledı BOLGESEL (1. SEANS) tHmSmtı lapaı nıtpÇM ıu* 302 "eanÇnmo 50.00C M M H M fr^ 14JH Mkml<ıbt S.M 3tBGrt 67X M M l ^ K.M Bkt^riı I M M ItaEıMn MJ* • ttnip !,« HOVsKndFfBidK. 320C BOLGESEL (2. SEANS) Dnkı HbttSm* kamR) 001 NyoflGmnlG 19250 0O2MnÇmrt! 45,300 003 AlnuiEÇ^ne 15,000 3O4ETOKVap&c 5.150 305 Gra 6700 306 Görtoı^ı 39.300 X 7 HakSacda 50TC m h e E t l M n 34500 009ttenedw 2JJS0 (1ir*ıMtat«L IA PAZARLAR 80 HUftMN1H7 Eı mmıi* 11H «000 11751 S,M 6.600 vm ua KM ım 1050 Eı a» İL aj* 52.0OT HJR ua 690C ts* SM Ü.M !.M 305C ua 49JOO HM S-S 6700 nm SM 14M ija 3350 Ntai i*ja 108,000 44M !it!M a,5r T 40 IX M 2.M aja UBM 001 PAZARLAR 30 HHJWW1997 bı 19.00C 46,500 14 OOC 5.0CO 6.50D 37500 4756 34000 2.703 MH Eı jek 1 19.750 48.5CC •4.500 nx 6.700 39.000 475C H500 2J5O u* KB«q 193)0 47.CK 14JO0 5.100 6.6OC 3991 410 H0X m L2* Ue«ı 1J7İ000 60000 71000 591000 4617403 11100c •ooc 6210X 21588,008 B.M «•1 FI|M mm 49240 s.m 6,738 tTB S.M SJ* W 3050 Htn. Fıpt 19334 47475 W 5,348 6 » 38216 4750 34J07 178 İJS GOZALTI PAZARI 30 •1ta) • Ita H M » IM 17* 1IM 1İM 4M.M 1L2* CM BM BM (7M UM B(K 2M m İM 2M İJ4JM 2*2 İSTANBUL ALTIN BORSASI 30 HAZIRAN 1997 Toplanı Işiem Hacmı Toptam işiem Sayısı Toplam Işiem Mık (Kg) Kapanış Fiyatı V ons WorkJSpotGoldS»ons TUGram 1398 018 000 000 38 876 1599300 334 70 Dolar 12 935192 06 18 1200 335 00 MERKEZ BANKASI KURLARI 1 TEMMUZ 1997 CİNSİ DÖVİZ ALIŞ SAT1Ş EFEKTİF ALIŞ SATIŞ 1 ABD Doları 1 Alman Markı 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya Şılını 1 Belçıka Frangı 1 Danımarka Kronu 1 Fransız Frangı 1 Fın Markkası 1 Hollanda Flonnı 1 Ingılız Stertını 1 Irlanda brası 11spanyol Pezetası 1 Isveç Kronu 1 Isvıçre Frangı lOOhalyanüretı 1 Japon Yenı 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dınan 1 Luksemburg Frangı 1 Norvec Kronu 1 Portekız Eskudosu 1 S Arabıstan Rıyalı 1 Avrupa Para Bınmı 147 690 84 684 109 960 12 045 4099 22 240 25 100 28 093 75 118 245 820 222 960 1998 18 975 101080 8 622 1,288 107,170 484 040 4099 20 122 836 39 496 165 610 148 400 85 092 110 680 12 092 4125 22 350 25 244 28 521 75 579 247 100 224 080 1007 19172 101 730 8 717 1297 107 650 490 420 4 125 20 258 843 39 567 167 080 147 510 84 582 109 140 12015 4 089 22158 25 037 27 989 74 930 245 530 220170 973 18 905 100 960 8 569 1278 106100 472 040 4 084 20 048 815 39 002 148 770 85 415 112060 12138 4141 22 435 25 340 28 629 75 866 248 040 226 880 1020 19 245 102 120 8 782 1307 108 730 502 780 4 141 20 335 854 40 062 ÇAPRAZ KURLAR 11 1 7440 13408 12 273 35 977 6 6398 5 8787 5 2031 19635 147 38 7 7405 14588 1702 45 114 46 1 3786 35 977 7 3255 176 02 3 7506 1 Kuveyt D 1 Sterlın 11rlanda L 1ECU 1SDR 1SDR Alman Markı Avusturalya Dolan AvustınytŞttmı Belçıka Frangı Danımarka Kronu Fransız Frangı Fın Markkası Hollanda Flonnı spanyol Pezetası sveç Kronu svıçre Frangı talyan Lıretı Japon Yenı Kanada Dolan Luksemburg Frangı Norveç Kronu Portekız Eskudosu S Arabıstan Rıyalı 3 3047 ABD Doları 1 6651 ABD Doları 15100 ABD Doları 1 1259 ABD Doları 1 3885 ABD Doları 206 050 TL SERBEST DÖVİZ CİNSİ ABD Dolan Afanan Markı Isvıçre Frangı Fransız Frangı Hollanda Flonnı Ingılız Sterlını S Arab Rıyalı Avusturya Şılını 1001ta! üretı ALIŞ SATIŞ 147750148300 84750 85300 100500101500 24900 25300 74600 75500 245000247000 39000 3950C 11950 12050 8600 8750 ALTIN CİNSİ AUŞ SATIŞ Cumhuryet 10550000 10700000 Reşat 110OO0O0 11750000 24 ayar altın 1596000 1603000 22 ayar btlezık 1435000 1585000 DOSYA: BANKALARA KONSOLİDASYON ZORUNLULUĞU Borsa Yılmaz'a sıcak bakıyor Uzümü, şarabı ve köklü tarihi ile Bozcaada Demirbank dunyaya "İyigunlerdiler" Ege ve Akdenizkıyılarında satılıkturistiktesisler Beklentilerinize uygun elemanı sizin jçin seçiyorlar Paranıza yön veren dergi Ş P — M M T ^ E K O N O M I K TREND HER PAZAR BAYİNİZDEN ALMAYI UNUTMAYINIZ EKONOMIYE BAKIŞj TANER BERKSOY J Yeni Hükümetin Oluşumu1 Kurulmakta olan koalısyon çok onemli bır kavşak- * ta gorev ustlenıyor Yenı hukumetm olagan koşullar- •* da olağan bır siyaset dınamığı ıçınde oluşturuldu- • ğunu soyleyemeyız Ulkenın cıddı bır ıstıkrarsızlık vev bunalımdan geçtığı donemde, gerılımlerın ve sıya- * sal çozumsuzluklenn urettığı bır yonetım olarak al-" gılamak zorundayız yenı hukumetı 5 Pariamento dışı guçlenn de onemli roller, hatta go- « revler ustlendığı sancılı bır sureç sonunda ve kuş- » kusuz 1yı nıyetle kuruluyor bu koalısyon Ne yapabı-« leceğını, nereye kadar gıdebıleceğını kestırebılme- i mız ıçın bazı soruların yanıtlarını aramamız gerekı-f yor 1 • • • f Açık yureklılıkle yanıtlanması gereken ılk soru, bu koalısyonun nasıl bır etkıleşım sonucunda, ne tur bır destekle ıktıdar konumuna enştığı sorusu Bu soru- > nun ıkı farklı yanıtı olabilır Bınsı, somut gerçekçılı-; ğın bır parçasını ıçeren, ama bıraz da yuzeysel ka-' lan bır yanıttır Bu koalısyon ordunun ınısıyatıfı so- s nucunda, onun yolu açması, hatta bıraz da bılek t bukmesıyle ıktıdar olanağı buldu deyıp geçılebılır Gu- numuzde yaygın olan yanıt da budur Yenı hukume- / tın oluşumunu boylesıne mekanık bır ışleyışe bağ-1 layınca sorunun ıkıncı kısmının yanıtı da kendılığın- den verılmış olur Yenı koalısyonun yolunu ordu aç- * tığına gore arkasındakı temel destek de ordudan * gelıyor demektır > Dıkkat edersenız sorulan soruya venlen bu yanı-' tın ıçınde onemli bır gerçeklık dozu vardır Ordu, ul-t kenın sıyasal surecıne onemli bır mudahalede bu- lunmuş ve sonuçta sıyasal tabloda onemli değışme- ler olmuştur Ancak bu kadan son aylarda yaşadığı- ( mız olayların sadece bır kısmını kavramaktadır Bu- ( nunla yetınırsek gerçeğın butununu yanıtımıza ak- i tarmamız mumkun olmaz Yenı koalısyonu oluştu- r ran dınamık nedır arkasında ne tur bır destek var-,. dır sorusunun yanıtı da eksık ve yuzeysel kalır Yanıtı salt Sılahlı Kuvvetler'ın etkısı ıle sınırlamak , eksıktır Zıra geçen bır yıl ıçınde ortaya çıkan sıvıl dı- namızmı yurttaş etkınlığını gozardı etmektedır Aynı * şekılde bugunku sıyasal oluşumu salt sılahlı kuvvet- * ler koordınatı ıle algılamak yuzeyseldır Zıra olayın bır \ de toplumsal boyutu vardır Bu daha dennde yatan,t oldukça perdelenmış, karmaşık bır etkıleşım sure- ' cıdır Belırienıptanımlanması ve somut olçekleredo- » kulmesı guçtur Ama bu etkıleşım hep vardır ve tep- ', kılerı bıçımlendınp sıyasal sonuçlar yaratır Içınde yaşadığımız sıyasal surecın tum boyutla- ' rıyla algılanabılmesı doğru koordınatlarına oturtula- bılmesı, kısaca sorduğumuz sorunun tam anlamıy- v Ia yanıtlanabılmesı ıçın olayın toplumsal etkıleşım ' ve tepkı boyutunun da hesaba katılması gerekır • • * En taraflı gozle bakıyor dahı olsanız son bır yıl ıçın- ' de toplumun buyuk bır kesıtının once cıddı bır kor- ku ve tedırgınlığe suruklendığını, ardından hareket- * lenerek tepkılennı ıfade etmeye başladığını ve bunu i gıttıkçe artan dozda eyleme donuşturduğunu goz- den kaçırmış olamazsınız Siyaset alanının dışında ' orgutlenen çok sayıda sıvıl toplum orgutunun geç- t mışımızde gorulmemış olçude ınısıyatıf kullandığını, ' tepkılerı orgutleyıp gundeme taşıdığını da gormemış i olmanız mumkun değıl Tum bunlann sılahlı kuvvet- • lere yansımış onlara bır hareket alanı yaratıp ıvme » vermış olduğunu duşunmek de pekâlâ mumkun « Kısacası, adına ıster laıkperestlık deyın, ıster kerrt- » sel orta sınıfın huysuzluğu, geçen donemın ıktıdar o tercıhlen ve uygulamalan karşısında toplumun bır ke- ' sıtınde pek de alışık olmadığımız turden bır toplum- sal dınamığın oluştuğunu, tepkısellığın gelıştığını ve bunun da ıktıdar değışımının temelını oluşturduğu- } nu gormek zorundasınız Bu durumda kurulmakta olan hukumetm salt Sı- I lahlı Kuvvetler'ın ıradesı ve gırışımıyle bıçımlendınl- dığını duşunmek doğru olmaz Bunun oncesınde ve devamında onemli ve hacımlı bır toplumsal etkıleşı- mın soz konusu olduğu gerçeğını hesaba katıp sı- yasal analıze yansıtmak gerekır içınde yaşadığımız sıyasal gelışmelere bu gozluk- le bakılmca, sorduğumuz sorunun ıkıncı parçasını da doğru ve yeterlı bıçımde yanıtlamak mumkun olur. Yenı kurulan koalısyonun arkasındakı destek salt or- duyla sınırtı değıldır Bunun yanı sıra hatta belkı da- ha onemli ve etkılı olarak yenı hukumetm arkasın- da toplumun genış bır parçasının katkısı ve desteğı de vardır Bu en azından şımdılık boyledır Işın bu bo- yutunun hepımız kadar yenı ıktıdar tarafından da kavranması zorunludur Kendısıne bıçeceğı rolu, he- deflerını ve ıktıdannm zaman profılını arkasındakı desteğın ana karaktenne gore bıçımlendırıp tanım- laması, bundan sonrası ıçın buyuk onem taşımak- tadır , YATIRIM FONLARI 30 HAZIRAN1997 Katılma belgesı adı A TİPİ FONLAR ş Yatırm 2 ş Yatınm 3 Iş Yatınm 7 lrterfon-6 Inîerfon 7 Iktısat Yat 4 Garant FOP-4 Garant Fon Esbank Fon . Vakıf Hısse Dışbank Beyaz Dışbank Pembe Tjıun p or 1 F nans Fon 2 F nans Fon-4 Günluk Gunluk Değ % Katılma % belgesı adı Halk Fon 2 Pamuk Fon 1 Pamuk Fon 2 lak Fon 1 lak Fon 3 lak Fon-4 mer For 1 eFon 1 Ikınma Fon 1 Fon 2 arış Fon 1 Tarıs Fon 2 Turkbank Fon 2 " F o n 2 on 1 Fon ekstıl Fon 1 Tekstıl Fon 2 Atafon 2 Kocbank Fon 2 kFon-4 on 2 Tebınfon 2 KenHon 2 Alternatıf F Altematıf F ı! Fon 2 on 1 NuroJ Fon 1 Isık Fon 1 Yatınm 3 Fon 3 vgtn Fon 1 acırler Fon 1 tratejı M Fon on2 atırm 1 edık Fon 2 :a?Fon 1 on 1 on 1 Alfa Yat nm 1 YKY Fon 1 YKY Fon 2 atınmfon akbankFon 1 ndif Fon 1 B TİPİ FONLAR yatınm 1 te Yatınm 4 |s Yatınm ış Yatınm lnterfon-4 nteffon 5 ktsatYat3 ktısat Atılım Garant Fon Garant Fon Garantı Fon DUN YA BORSALARI AJtının onsu 334 90 $ Dolar Mark Pantesı 1 7400 Dolar Yen Parıtesı 114 38 Sterlın-Dolar Pantesı 1 6660 Ham Petrol(vanl) 1 8 1 6 $ MERKEZ BANKASI Emısyon 539 tnlyon 627 mılyar TL Interbank faızlen % 71 75 72 00 Işlem Hacmı 93 894 tnlyon TL Gecelık repo % 70 62 7 Gunluk repo % 7112 35 Gunluk repo % 71 84
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog