Bugünden 1930'a 5,484,124 adet makaleKatalog


«
»

AG)AŞ YAYINLARI H İ ( I E T C E T I N K A Y A aşıt kalınlar sokağı 4SO.0O0TU Çağ Psariaa AŞ. r*atanCad Salkımsöğut Sok No 9B CaŞaoglu-arDul ">5U D" 9695 Pcsta çett io 666322 Cumhuriyet $ ÇAĞDAŞ YAYINLARI 3 A.Ş. Yerebatan Cad SalkınsİgÇ' Sok No 9U Cağald|)t'lstant)ul Td514 31 96 95 Postaı;' I. Yt S A \ 2 M 2 / 75000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U İ B MOİ (1924-1945) BAŞYAZARt NADİR NADİ (1945-1991) FBNMnin 77. yıldönümü oturumunda Refahlı milletvekilleri muhalefete sert tepki gösterdi VLeclk'terejiın kavgasıEcevit: Rp ateşle oynuyor )SP lideri Ecevit'in, RP'nin 'askeri nüdahale' tartışmalanna dayanak oluşturan rraatını anlatması üzerine Meclis'te kavga aktı. Başbakan Necmettin Erbakan'ı inirlendren sızler üzerine Ecevit, "Türkiye'nin, en ağır Ejimbuıahmnın yaşandığı bir dönemden geçtiğini" telirtere; sözl.-rini sürdürdü. Ecevit, Anadolu'daki cihat (ağrılanve hakla orduyu karşı karşıya getirmeye yönelik ririşimlere dikcat çekerek RP'nin ateşle oynadığım söyledi. Baykal: Kralın cömert daveti CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, hac tartışmalanna değinerek "Suudi Kralı'nın cömert davetiyle Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin resmi olanaklannı birleştirerek bu yıl hacca giden hükümet üyeleri ve milletvekilleri, ne yazık ki ev sahiplerinin, din ve siyaset aynmını benimseyen anayasamıza ve ulusumuza yönelik suçlamalanna muhatap olmayı içlerine sindirebilmişlerdir" dedi. Yılmaz: TBMM sorunları aşar Özel gündemli toplantıda ilk sözü alan Başbakan Erbakan, Atatürk'ten yalnızca "Birinci TBMM'nin kurucusu" diye söz etti. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ise egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olmasının, anayasal rejimin tartışma kabul etmeyen ilkesi olduğunu vurgulayarak "Bu Meclis bugün de karşı karşıya bulunduğumuz sorunlan yine aynı şekilde aşmaya muktedirdir ve aşacaktır" dedi. • 4. Sayfada Menderes'ten sonra, tarikatların yönlendirdiğî bazı milletvekilleri de cözüm' istiyor Refah'ta'çekilelim' baskısı DİSK: Atatürk'ün ^SL w ışverenveışçı milıtanlıgını yapacagız b ^e r m m geldiğı Antaîya'daki toplantıda şenatçı kesimlere sert eleştiriler yöneltıldı. Türk Tekstil Sanayii Işverenleri Sendikası Başkanı Halıt Nann. "Erzurumlu paşanuı ağzından bal aktı, saygı duyuyoruz" diye konuşuıken, DÎSK Başkanı Rıdvan Budak, "Atatürk'ün militanhğmı yapacagız" dedi. Türk-lş Başkanı Bayram Meral de "Laik, demokratık cumhuriyetten vazgeçmeyız" diye konuştu. BMBİT ECEVtTm tatarf • 4. Sayfada MUli Gençlik Vakû &fe-î2Uu««> -* •* ve halkı orduya karşı \7flV01 tPİflSZItiiifl sılahh ayaklanmaya yuıgı uzutgınuu çağıran tiyatro oyununun gösterimı için organizasyon görevmi üstlenen MGV, yargı kıskacından kurtulabilmek için faturayı örgütlerine çıkardı. MGV Onursal Başkanı Nevzat Laleli, Amasya ve Erzurum örgütleri hakkmda soruşturma başlattıklanm ve bu iki örgüt yönetıcilerinı görevden alabileceklerinı söyledi. Laleli, "Arkadaşlarımıza başka bir metin vermişler. 0 metınde sakıncalı bir durum yokmuş. Ancak sahnede bu metne bağlı kalmamışlar" diye konuştu. • 4. Sayfada • REFAHYOL hükümetinin büyük ortağı Refah Partisi'nde de "aynlalım" mesajı yüksek sesle verilmeye başlandı. Partiden aynlmayı tartışan Aydın Menderes ve arkadaşlanndan sonra tarikatlann etkisindeki bazı milletvekilleri de "askeri müdahale" olasıhğına karşı harekete geçti. Bu milletvekillerinin endişesi, "Darbe en çok bizlere zarar verir" şeklinde. • RP Genel Başkan Yardımcısv Abdülkadir Aksu, kimsenin demokrasiye ara verme hevesine kapılmamasını isteyerek "Tehditler RP'yi yolundan döndüremez" dedi. RP Kahramanmaraş Milletvekilli Mustafa Kamalak. "askerin sivil zorbalardan cesaret aldığını" söyledi. • 5. Sayfada RP 8 Y1LIÎSTEMİYOR 4 Hiikümet MGK'nİn taşeronu değiP • MGK kararlan arasında en önemlisi olarak nitelendirilen 8 yıllık temel eğitim konusunda DYP ve RP'nin görûş aynlıklan keskinleşiyor. RP Genel Başkan Yardımcısı Rıza Ulucak, Tansu Çiller'in 8 yıllık kesintisiz eğitim ile ilgili sözlerinin hükümeti bağlamayacağını savunarak "Kesintisiz eğitim karan Bakanlar Kurulu'ndan çıkmaz. Çıksa bile TBMM'den geçmez" dedi. • Ulucak, Türkiye için en uygun modelin 5 artı 3 formülü olduğuna dikkat çekerek, "MGK kararlannı imzalamak demek, bu kararlann aynen hükümet tarafından kabul edileceği anlamma gelmez. Hükümet, MGK'nin taşeronu değil" diye konuştu. • i. Sayfada ALMAN ANAYASA MAHKEMESİ 4 Türkiye'de can güvenliği yok' • E Almanya Anayasa Mahkemesi dün verdiği bir kararda, "Türkiye'de can güvenliği yoktur" gerekçesiyle politik sığmma istemi geri çevrilen bir sığınmacının "Türkiye'ye geri gönderilmesine" karşı çıktı. • 16 yaşındaki Kürt kökenli bir Türk vatandaşı hakkmda alınan karan değerlendiren politik gözlemciler, Türkiye'nin, Avrupa'da "can güvenliği" bakımmdan birinci derecede "tehlikeli" bir ülke durumunda olduğunun onaylandığını söylediler. • 4. Sayfada 23NlSAN'A COŞKULUKÜTLAMA ÇOCUKLARIN BAYRAMI - Istanbul'da Ali Sami Yen öe Fenerbahçe staüaruıda yapılan töreıüere kaülan çocuklarrenklitaUolar çizdiler. Kadıköy yaka- sındaki pek çok ilkokulun kaüldığı Fenerbahçe Stadı'ndaki törende Tümgeneral Oltan Evren hazır bulundu. 1. Ordu Komutanhğı Bando Takımrnın çaldığı marşlar eşliğinde gösterüere kaölan çocuklar daha sonra müzik grubo Ayna'nın verdiği konserie coştular. (Fotoğraf: UĞUR GÜNYÜZ )•/.". Sayfada Cocuktan Erbakan'a ders • 23 Nisan nedeniyle Başbakanlık'ta düzenlenen törende Atatürk'ün adını anmaktan kaçınan Erbakan'a temsili başbakan Ayşe Kuru laiklik dersi verdi. Ayşe, "Sevgili Atamızı saygıyla anıyorum" dedi. B/7. Sayfada Ortaçağ gücleri Mecliste' • Cumhuriyetin bir mafya - gladyo - tarikat rejimine dönüştürüldüğünü savunan tP Genel Başkanı Perinçek "23 Nisan'ın yıktığı kuvvetler bugün yenıden iktidardadır. Meclis hacılaşıyor. Meclis ortaçağ gûçlerinin elıne geçmiştir" dedi. B17. Sayfada Batılılar gelmiyor • Türkiye Radyo ve Televızyon Kurumu'nun on dokuzuncusunu gerçekleştırdığı dün>anın uluslararası boyuttakı tek çocuk şenlığıne 1995 ve 1996 yıllannda katılan 45 ülkeden 14'ü kendilerine yapılan da^etı gen çevirdi. • 77. Sayfada PERU Futbol oynarken vuruldular • Peru'nun başkenti Lima'da rehineleri kurtarmak ıçın Japon Büyükelçiliği'ne düzenlenen operasyon sırasında Tupac Amaru gerillalannın büyük salonda futbol oynadıklan öğrenildi. • Mini futbol turnuvası sırasında büyük bir patlama olduğu ve gerillalann çoğunun bu patlamada öldüğü belirtildi. Sağkalan gerillalar ise çatışmada yaşamını kaybetti. • Peru Devlet Başkanı Alberto Fujimori, operasyon sonrası yaptığı konuşmada, "Operasyondan başka çözüm yolu yoktu" dedi. Fujimori'nin rehinelerden Perulu Yargıç Carlos Giusti Acuna ve iki askerin ölüm haberinı verirken göz yaşlannı tutmakta zorlandığı gözlendi. • 9. Sayfada Çok kutuplu dünyaya doğru... • Rusya ve Çın dünyanın tek hâkimi olmasından rahatsız olduklan ABD'ye karşı ışbirliği karan aldı. tki ülkenin lideri, Moskova zirvesinde işbırliğinin bölgede ve dünyada banş için önemli bir adım olduğunu vurguladılaT. • 8. Sayfada Arnavutluk'ta casuslar savaşı • Kritık günler geçiren Arna\oıtluk'ta Yunan ve Italyan ajanlan yönetim boşluğundan yararlanıp etkinlik sağlamaya çalışıyor. I 8. Sayfada FİRARİ ÜLKÜCÜ BABA YAKALANDI • 3. Sayfada 1 DAKIKA KARANL1K EYLEMİ SONA ERDt • 3. Sayfada PETROLDE ÖZELLEŞTİRMEYE START • 7. Sayfada 1MF DE TÜRKİYE RİSKJNİ ONAYLADI • 6. Sayfada DENİZLİ: BELÇtK.\ MAÇ1 DAHA ZOR • Spor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Masalı Bırak Gerçeğe Bak! "Düşürme" ya da "kurtuluş" stratejısı yavaş yavaş bi- çimleniyor. Stratejiye göre, "REFAHYOL'un gidişı" mayısın ılk iki haftasına erteleniyor. Tabii, siyasetin doğasında olan "anormal herhangi bir koşul" bırdenbire ortaya çıkmaz- sa. Aydın Menderes cephesi ile DYP içındeki Şaibe ye UArkosıSo. 17,SiL l'de 'Altına hayır' diyene soruşturma • Siyanürle altm aramaya karşı çıkan ve Eurogold firmasmın maden ararna alanını işgal eden Bergamalılar hakkmda soruşturma başlatıldı. 7 kişinin sorgulaması sürerken dün 30 eylemci gözaltına alındı. • Izmir Valisi Kutlu Aktaş'm altın sahasını bir ay kapatmasının ardından eylemlerine son veren yöre halkına çe\Teci örgütlerden büyük destek geldi. Alman Yeşiller Partisi yöneticileri Bergamahlan desteklediklerini açıkladı. • Arka Sayfada Bugân C u m h u p i y e t ' l e GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ayar Necmi... Ayyar Hamza... Türkçemiz çok zengin bir dildir. Sözcüklerın kendi içindeki açılımlan o kadar geniş ve derindir ki, anlatmak istediklerimizin de ötesine taşar... Hacbakan Necmettin Erbakan, siyasal yatınmlannın önemli bir dilımini oluşturan Suudi Arabistan'dan dön- dükten sonra havaalanında bir basın toplantısı düzen- ledi. Sözlerine Suud Kralı'na teşekkürle başladı. Gördüğü özel ilgiyı anlata aniata bitiremedi. Bu sozler bir bakı- ma, hac ibadetinin "davetle" olmaması gerektıği eleş- mArkasıSa.l7,SiL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog