Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

(ŞÇAGDAŞ YAYINLARI N ECAT İ C U M A Ll acı tütün 400 OOOTL Çağ Pazartana A Ş Ye^batar Cad Satansoğut Sok No 9 B CagalDûİL sta-bjl Te 51-0 95 9B Pcsta çek. oo 666322 Cu m huriyet73. n. SAYI 26122 / 75000 Tl (KDVıçınde) KURUCUSU YUNUS NADİ (1924 1945) BAŞYAZARI PUOİR NADİ (1945-1991) Yıldınm Aktuna: RP, ya MGK kararlannı uygular ya da hükümetten çekilir ^Soııuıusüahsız kııvvetler çözecek' DARBE OLMAZ • DYP'de hükümet karşıtı blok oluşturmaya çalışması nedeniyle Genel Başkan Tansu Çıller'in gözden çıkardığı Sağlık Bakanı Yıldınm Aktuna, MGK'nin nisan ayı toplantısı yaklaşırken yoğunlaşan 'asken müdahale' söylentilerini değerlendirdi. Aktuna "Darbe olmaz. Ama MGK kararlan mutlaka uygulanmalı. Eğer uygulanmazsa, süreci hep birlikte göreceğiz. Ben bir yerden sinyal alarak konuşuyor degilım, akhmla, mantığımla, olacaklan değerlendiriyorum" dedi. ÇİLLER'E YANIT • Çiller'in 'ya sus ya da çek git' şeklındeki meydan okumasını yanıtlayan Aktuna 'her an istifa edebıleceğini' vurgulayarak DYP Genel Başkanı'nın sözlerini 'dikkate almayacaklannı' söyledi. MGK kararlannın Türkiye'nin gerçeği olduğunu kaydeden Aktuna, "Türkiye sıkışıyor. Eğer demokrasiye yönelik bir müdahale olmasmı istemiyorsak, soruna çözüm bulmak zorundayız. RP, yüzde 90'ı Atatürkçü, laik olan halkın ısteklerini yerine getirmiyor" dedi. • 17. Sayfada MHPde uzlasma Tuğrul Türkeş kongrede tek aday • Alparslan Turkeş'ın ölümu uzenne lıder arayışına gıren MHP'de, Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Turkeş adı üzennde uzlaşma sağlandı Kongreye kadar MÇP-MHP butunleşmesı donemınde emanetçı genel başkan olan Mehmet Irmak'ın geçıcı genel başkan olarak atanması beklenıyor KLongrede Türkeş'ın karşısına aday çıkmayacağı belırtılıyor • 4. Sayfada Tahran'a Dahran darbesi • ABD'de vayımlanan Washıngton Post gazetesı. tranlı ust dûzey bır ıstıhbarat yetkıhsının Suudı Arabıstan'dakı bombalı saldınyla ılgısı olduğunu one sürdü Gazetenın Amenkan ve Suudı ıstıhbarat kaynaklanna dayandırdığı habennde, Suudı bombacılarla trah arasında gızlı bır ılışkı bulunduğu behrtılıyor • Gazetede, ABD'lı bır yetkılının, "Iran, olayı orgamze eden guçtu" ıfadesıne >er venlırken, Suudı Arabıstanlı bır kaynağın da "bombalama olayında lran'ın bağlantısı olduğuna yonelık bır başka kanıtın Iran Devnm Muhafızlan ust düzey komutanlanndan ve ust dûzey ıstıhbarat yetkılısı olan Ahmed Şenfı tarafından ımzalanan bır banka çekı olduğunu" soyledığı belırtıldı • 9. Sayfada İRAN DANAB'YETEHDİT • 9. Sayfada Kamu sözlesmeleri Türk-Iş hükümete 'olur' dedi • 600 bın ışçıv ı ılgılendıren kamu çalışanlan sozleşmelennde, sağ eğılımh dokuz sendıkanın eşelmobıl sıstemıne uygun olarak sozleşme ımzalaması uzenne gucu bolünen Turk-lş, hukumetın verdığı zamma 'Olur' dedi Turk-lş ılk altı aydan sonrakı ucretlenn uç aylık enflasyona endekslenmesı ısranndan vazgeçtı Bağlı sendıkalann teker teker sozleşmelennı bıtıreceğı kaydedıldı • 3. Sayfada Mesut Ytlmaz 'Çillerkendini emekli etmeli' • ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Turkıye'de bır rejım tehlıkesı olduğunu belırterek "'Bunu algılamayan ıkı kışı vardır Bınsı Başbakan Erbakan. dığen de Başbakan Yardımcısı Çıller'dır" dedi lran'ın dış polıtıkasını gozden geçırmesı gerektığını de vurgulayan Yılmaz "Generallenn yenne Çıller'in kendısını emekli etmesı daha uygundur" dıye konuştu I 4. Sayfada Kızüav'da onbinlerce yurttaşın katıldığı miting olaysız sona erdi. Mhing sönunda çöplerin toplanması için çağn yapıldı. Yurttaşlar çöpleri ve kâğıtian bir yere toplayarak >akü. Yurttaş hükümeti uyardı SUSUrlUk raporunu açikladllar Susurluk kazasıyla ortaya çıkan 'çete'nın örtbas edılmesıne karşı yurttaşlann tepkileri sürüyor. Ankara Valilıği'nin izın vermemesme rağmen ÖDP'nin ginşimıyle Kızılay Meydam'nda yapılan mitinge onbinlerce kışi katıldı. Hükümetın istifa etmesını ısteyen yurttaşlar, 'Halkın Susurluk Raporu'nu da açıkladılar. • 5. Sayfada Hacda karaborsa • Bınleıce kışmın sahte ımzalı vıze aldığını belırten Dıyanet İşlen Başkanı Mehmet Nun Yılmaz bazı kadınlara da kasap bonservısıyle vıze venldıgıru belırtn CUMHUR KILIÇOĞLÛ MEKKE-Dıyanet İşlen Baş- kanı Mehmet Nuri Yılmaz, Su- udı Arabıstan'ın hac ıçın getır- dığı kota uygulamasının hac ka- raborsacılannı ve dolandıncıla- nnı ortaya çıkardığını belırttı Mekke'dekı Dıyanet Işlen Baş- kanlığı'nın Dın Hızmetlen Ata- şelığı'nde bır basın toplantısı duzenleyen Yılmaz. bınlerce kı- şıye sahte ımzalı vıze venldığı- nı, bu nedenle de buyuk mağdu- nyet yaratıldığını belırttı Bazı kadınlara kasap bonservısıyle vıze venldığıne dıkkat çeken Yılmaz, bu konuda Turkıye'de başlatılan soruşturmalar sonu- cu 7 kışırun gozaltına alındığı- nı kaydettı Yılmaz, Ankara'da mağdur olan 217 kışmın de Su- MArkasıSa. 17,SiL5te 'H\CCAÇOKGITMEK RÎYAKÂRLIK' • 17. Sayfada Emniyet operasyonıında Iraa îzi • Erbakan'ın ekım aymdakı Iran gezısınden sonra Alaaddın Yukserın RP tarafından da gozden çıkanldığı ortaya çıktı RP'nın Yuksel'ın gorevden alınması ıçın DYP'ye sureklı baskı yaptığı anlaşıldı RP, Yuksel'e Iran ıle ıhşküen bozacak yanıltıcı bılgı verdığı ve Erbakan'ı askerlerejurnal ettığı gerekçelenyle tavır aldı ANKARA (ANKA) - Gece v ansı operas- yonuvlavasalaraaykın olarak Enınıyet Ge- nel Mudurluğu gorevınden alınan Alaad- din Yuksel'ın koalısyonun ıkı kanadı tara- findan da "istenmediğr ortaya çıktı Susur- luk skandalındakı tavn nedenı>le DYP'nın tepkısını çeken Yuksel ı, RP Genel Başka- nı Necmettin Erbakan ekım aymdakı İran gezısınden sonra "istenmeyen bûrokrat" ı- lanettı Erbakan Yuksere"İran'lailişkile- ri bozacak yanıltıa bilgı verdiği \e gezı> k ü- gili kendisinı askerierejurnal ettiği" gerek- çesıvle sırt çevırdı Cumhurbaşkanı Sütey- ntan Demirel \ e Genelkurmay Başkanı Or- general İsmail Hakkı Karadayı'nın rande- vu vermedığı tartışılan >enı Emniyet Genel Muduru Kemal ÇeHk'ın sadece Başbakan Necmettin Erbakan tarafından kabul edıl- mesının altından RP'nın Alaaddın Yüksel'e vonelık ofkesı çıktı RP, Erbakan'ın ekım aymdakı Iran gezı- sınde Yuksel'ı gozden çıkardı ve DYP'ye sureklı gorevden alınması ıçın baskı yaptı Iran gezısınden sonra RP gnıbuna venlen bılgı notunda Yuksel'e yonekk ağır ıddıa ve suçlamalara yer venldı Bu nqt doğrultu- sunda da ekım avından bu yana RP. ortağı- na, Yuksel'ın gorevden alınması ıçın baskı yaparken, görevden almanın, anlaşmazlık nedeniyle bır turlu çıkanlamayan valıler ka- rarnamesı ıle gerçekleştınlmesını ıstedı Ancak kararname bır turlü çıkanlama- yınca Içışlen Bakanı Meral Akşener tara- findan gerçekleştınlen operasyon Erbakan mArkasıSa.l7,Sü.l'de Bu gece ve her gece saat21.00'de "SÜREKLİ AYDINLIK İÇİN 1 DAKİKA KARANLIK" SADECE 1 DAKİKA unutma! GUNCEL CUNE\T ARCAYUREK Tek Yol Konuşuluyor, yazılıyor 26 nısandakı MGK toplantısına ozel bır onem venlı- yor Moda deyımle soylemek gerekırse gelecek gunler 26 nısana "endekslı" 26 nısanda, MGK, 28 şubat kararlanntn hangı olçu- lerde uygulama alanlanna taşındığını gozden geçire- cek Ne var kı, MGK gundemınde "28 şubat kararlannın ırdelenmesı" dıye ozel bır madde olmadığı kesınleşmış değıl MArkosıSo. 17, Sü. l'de F-16'ların anahtarı Türkiye'nin elinde LALE SARIİBRAUİMOĞLU ANKARA - Turkıye, ABD- nın ehndekı hısselenn Tûrk ta- rafına tartışmalı devn ıle F-16 uçaklanna takılan kntık elekt- roruk savaş sıstemmde kontrolu ele geçınyor Bu amaçla Savun- ma Sanayıı Musteşarlıgı (SSM) ıle Amenkan Lockheed Martı arasındakı goruşmelenn ta mamlanma aşamasına geldığı ve anlaşmanın yakında ımzala- nacağı belırtıldı Lockheed Martın tarafından satın alınmadan once Loral adı- nı taşıyan Amenkan fmnası ıle yerlı ortaklı Tûrk firması Mıkes, 1980'lı yıllardan ıtıbaren Turkı- ye'de elektronık savaş sıstemı- nınortakuretımınegeçtıler Mı- kes'ın ABD teknolojısıyle uret- tığı elektronık savaş sıstemlen, • Arkosı Sa. 17, Sü. 5te AMGT, önce Mıllı Selamet Partısi'nın, onun 1980'de askeri müdahale sonucu kapatılmasıyla, 1983'te kurulan RP'nın Avrupa'da maddi ve manevı ılışkılerinı organize eden, çeşıtli ulkelerdeki Islam teşkılatları ile bağlantı içınde olan bir teşkılat olmuştur. AMCT yonetıcıierının en çarpıcı ozellıklerınden bırı, ıkıyuzlu oluşlarıyla tanmmalarıdır. Aynı anda yeşıl sarıkla fotr şapkayı birlikte taşıyabilecek kıvraklığı gosterecek bır ustalıktalar. İlk yıllar, çoğunlukla Turkıye'nın azgelışmış, yoksul kırsal yorelerınden Almanya'ya gıden vatandaşlarımız, ıbadetlerıni, kaldıkları ışçı yurtlarında, kımı fabrıkaların tahsıs ettığı salonlarda yaparlardı. Bugun Almanya'nın her koşesınde, Turkiye'dekı çeşitlı İslamı akımların paralelınde çalışma yapan camı derneklerı, mescıtler, dergâhlar var. Arsalar alınıp luks camıler yapılıyor, eskı ardıyeler, ıflas etmiş fabrıkaların binaları onarılarak camı halıne getırılıyor. M E T İ N G Ü R ' ü n y a z ı d i z i s i b u g ü n CumhuriyeC ' t e BUGUN Ekonomi Gazete'den izlenir Ozellıkle 1991 sonrasında gelışen ve sosyal guvenlık sıstemlerınden eğıtıme, tum mal ve hızmet uretımıne kadar her alana yayılan ozelleştırme polıtıkası kapsamında, kamunun yatırımları her yıl bıraz daha azaldı. v e h e r p a z a r t e s i Cumhuriyet ' I e RP HUKUKU RAFA KALDIRDI • 3. Sayfada ECEVİT DlNDARLAR KÜSTÜRÜLMESİN • 4. Sayfada KESKlN ERBAKAN BU HESABI VEREMEZ • 5. Sayfada SOSYAL GUVENLÎKTE ŞİLİ MODELI • 7. Sayfada BEŞİKTAŞ,ALTAY'I FARKLI YENDİ MSpor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Maliye 'Malı Ye' mi Oluyor? Her ıkı konunun da guncellığı açısından bır benzetme yapmak gerekırse ekonomi dunyasının Emniyet Genel Mudurlugu, Maliye Teftış Kurulu ve Hesap Uzmanlan Ku- rulu'dur Maliye Teftış Kurulu, Başbakan dahıl devletın tum or- ganlannı, Hesap Uzmanlan Kurulu da ozel sektoru ınce- ler RP'lı Maliye Bakanı Abdüllatrf Şener her ıkı kurumun tepesıne ınmış durumda Teftış Kurulu Başkanı Şener Akkaynak VVashıngton'a gondenldı Şımdı sıra Hesap MArkasıSa.l7,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog