Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

ÇîÇAĞDAŞ YAYINLARI Ş I K KA N S U aymntının izdüşümü 25O.0OOTL Çağ Paarijna A.Ş. ><ebatan Cad Salkımso§ut Sok No 9/B Caşal Jljstc-tu' i 514 C1 96^5 Postaçekıno 666322 Cumhuri $ ÇAĞDAŞ YAYINLARI 0 R A L CA L I S L A R liderler hapishanesi 450 00OTL Çağ Pazartama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsogut Sok No 9/B Cagaoglu/lstanbul Teis-uoi % 9 5 Postaçek no 666322 73. Y l £A V I: 261 a / 75000 TL (KDV ıçınde) KURUCUSU YUNUS NJtOİ (1924-1945)BAŞYAZARt NMh NUİ (7945-7997] 12KİS«l1887CnUinBİ Almanya 'Milli Görüş Refah'la bağkntılı' • AlîaaıAnajasayı KorumaOıgûti'nûn 1996 yıl raporında Milli Gcrüş basta olmak üzere İsami örgütJenn faaliyetlerini arttırdıkanna cikkat çekildi. • 6. Styfada Avukatlara türban yasağı • Danıştay, kadın avukatlaın türtanlı olarak duruşmalara girmelenne izin veren Adalet BakanlığTnın tşlemıni yerinde bulmadı. • 6. Sayfada Laiklik karşıtı çıkışlar incelemeye almdı Refah kıskacmdaBaşsavcılıktan yerel savcılara yazı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı: RP'lı Hasan Hüseyin Ceylan, Necatı Çelık. Şevki Yılmaz ve Şükrü Karatepe'nin laiklik karşıtı çıkışlan nedeniyle RP hakkmda kapatma davası açılması için Ankara DGM Savcılığrnca yapılan ve geçmiş dönemde bekletilen başvuruyu ışleme koydu. Başsavcılık, rejim karşıtı çıkış yapan partililer hakkmda dava açılması için cumhuriyet savcılıklanna yazı gönderdi. Kazan'a by-pass, mallara inceleme Erbakan'ın Kuveyt gazetesındekı röportajı nedeniyle inceleme başlatan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, demeci Mısır'da alan gazetecinin ifadesine başvurulması için Kahire Savcılığı'na yazı gönderirken Adalet Bakanlığı'nı devre dışı bıraktı. Başsavcılık aynca partinin genel merkez ve diğer binalannın kimlere ait olduğunun belirlenmesi için RP'nın mali denetimini sürdüren Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. • 6. Sayfada Alman mahkemesinin karanndan sonra AB üyeleri büyükelçilerini geri çağırdı Avrupa ülkeleri îran'ı dışladı Rafsancanl: Celip geçici bir fırtına Tahran, Berlin Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Mikonos davası ile ilgili karannda Iran yönetimıni suçlaması üzenne Almanya'yı protesto etti. İran Cumhurbaşkanı Rafsancani, mahkeme karannı eleştirerek îran'a açılan diplomatik savaşın gelıp geçici bir fırtına olduğunu söyledi. Almanya ise Iran'dakı yurttaşlannı tehlikeye atmamak için bunalım üzerine bir yorum yapmıyor. Yunanistan, elçisini çağırmadı Bunalımda Almanya'yı destekleme karan alan AB ülkeleri, Iran'daki büyükelçilerini geri çekme karan aldılar. İspanya, Isveç, Ingıltere, Finlandiya, Belçika, Avusturya ve Fransa büyükelçilerini geri çekti. Yunanistan'm büyükelçisini geri çekmeme karan ise Almanya'da şaşkınlık yarattı. Rusya Devlet Başkanı Yeltsin, Iran'la ilişkilerinin daha da güçleneceğini söyledi. • //. Sayfada Demirel demir dövdü • 22. tktısatçılar Haftası kapsammda gerçekleştınlen "Devletın Iktisadi Hayattaki Yeri" konulu toplantıda konuşan Demırel, dünya ölçüsünde rekabet edebılmenin mutluluğun anahtan halıne geldığini belırterek, artık refah devletı yenne etkılı refah toplumu kurmanın hedef olması gerektığını söyledi • 9. Sayfada • Karadenız Kızılay ve Kızılhaç Konferansı Demırel'in konuşmasıyla başladı. Demırel, KEl'ye üye ülkelerın Kızılay ve Kızılhaç derneklennın yapacağı işbırlığının bölgedekı ınsanlann mutluluğuna yönelık çabalanna yenı bir ıvme kazandıracağını söyledi • 5. Sayfada Cumhurbaşkanı Demirel'e Türk Kalp V'akfi'nca düzenlenen 'Sevgi ve Hoşgörü Haftası' nedenhle "En Hoşgörülü lnşan* plaketi verildi. Demirel, en çok Van Gölii kıvısında kalp amelhaü \apılacağı gün sevineceğini sövledi. (UGUR GÜNYÜZ) Gazeteci Metin Göktepe davası 28 mayısa ertelendi Hâlrimden yargıya müdahale itirafi Davada izdiham yaşandı Afyon Spor Salonu'ndan adliyedekı küçük salona alınan davanm üçûncü duruşmasma kanhm yıne > r üksekti. Mahkeme başkanı müdahil avaıkatlann davanın başka bir salona alınması istemini "Bana kalsa sizin talebinizı kabul ederdim" diyerek reddettı. Avukatlar, "yürütmenin yargıya müdahale ettığı" gerekçesiyle mahkeme heyetinin davadan çekılmesını ıstedi. SEVfcd BITEMUR ve ECE TBHBJtURMirm Haberi • 7. Sayfada Olağanüstü güvenlik önlemleri Göktepe davasının dünkü duruşması da ınsan haklan ve demokrasi açısından ıbret vericiydı. Çok sayıda yerli ve yabancı gazetecinin buluştuğu bınanın önünde konuşan CHP'li Adnan Keskin, Susurluk'u örtbas etmeye çalışanlann yargıya müdahale ettiklerini söylüyor, bu sözler sloganlarla destekJenıyordu. Bahçeyı kuşatan güvenlik güçlen kimseyi içeri sokmuyordu. S8HMR KBK'n Ueirimleri • 7. Sayfada Şeriat ve RefahAvrupa Milli Görüş Teşkilâtı'nın Alman mahkemelerine yansıyan gizli ilişkileri ve parasal gücü... Bugün AMGT'rtin 100 milyon markı aşkın malvarlığı ve bu oranda da kazandığı paralar nereye gidiyor? Milli Görüş'ün Almanya'daki örgütlenmesi kimin direktifleriyle yapılıyor? Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan ne derse o mu oluyor? Refah Partisi Almanya'da 20 bin Milli Görüşçü genci eğıterek hepsini asker gibi kullanıyor. Cami rçinde 'Kâfir' dedikleri Almanların cami dışında önlerinde nasıl eğilerek takıyye yapıyorlar? AMGT'nin üst düzey bir yetkilisi "Yasalar elvermediği için 'adil düzen' diyoruz. Söylemek istediğimiz bu değil, şeriat düzenidir" diye gerçek amaçlarını açıklıyor. Refah, Türkiye'de söylediğinin fazlasını Avrupa'da söylüyor. Almanya'da şeriat yemini eden milletvekilleri ve belediye başkanları kimler? M E T İ N G Ü R ' ü n y a z ı d i z i s i p a z a r t e s i Cumhuriyet ' t e BUGUN YARIN ve hef cumartesi... ÖYS deneme soruları ve tercihler rehberi 112. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Kös Dinlemek... Olaylar Türkıye'fi nereye sürukluyor? Çeşıtli yorumlar, varsayımlar, hatta senaryolar... Birleştıklerı nokta; Türkıye, REFAHYOL'la yoluna de- vam edemez! Öyleyse, öncelik ve ıvedılikle REFAHYOL'dan kurtul- mak gerekıyor. Bu yargı, o denlı genışledı kı, son GİK toplantısında da ortaya çıktı. Artık DYP ıçınde "suskun" muhalıfler bıle baş kaldırıyor. Zıra, REFAHYOL'dan, özellıkle RP'den, takkelı kafa- MArkasıSa.6,SiLl'de BAKAN GÜNBEY. İNTtHAR EDENt SUÇLADI I Arka Sayfada 'SUSURLUK RAPORUNDA SUÇ VAR SUÇLU YOK' • 3. Sayfada TOPLUMSAL MUHALEFET MlTİNGl I 3. Sayfada YALIM EREZ, DYP YÖNETlMlNE REST ÇEKTİ • 5. Sayfada NURETTİN ÇAMLIDAĞ ÖLDÜ I 6. Sayfada BORSA Dun 1505 Öncekı 1514 DOLAR ûDun 131.800 öncekı 131.2SO MARK ûDun 76350 öncekı 76.500 ALTIN ûDun 1.481.000 Öncekı 1.471.000 'En sadık dostum müzik' Nılufer, dinleyici ılearasındaki ilişkiyi başka hiçbir şeye değışmeyeceğını söylüyor. O- nun için her yeni album yenı bir başlangıç. I Arka Sayfada Avrupa büyûk ödülü Henry Ford Avrupa Çevre Koruma Ödül- leri'nin Türkiye etabında kazanan projeler belirlendi. • Arka Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Türkiye Dost NATO Düşman Arıyor... Israıl'de seçımlerı Benyamin Netanyahu kazanınca, bölgedekı banş adına uzulmuş, "Neden yahu" demiş- tik... Zamanla Netanyahu da barış çızgısıne gelır gıbı oldu. Seçimden önce verdiğı sözler eteğınden çektjğı için bunda zorlandı. Türkıye-lsraıl ilişkileri ise bu seçımlerden etkılenme- • Arkası Sa. 6, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog