Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

9 MART 1997 PAZAR CUMHURİYCT SAYFA 13 HAYVANLAR Deniz SOM hteraet: hftp://www^ılaıet,«WLtr/X« ttekUotA porto: Dem.Swn@ptoaet.com.fr T«fc 0.212.512 05 05 M t c 0.212.512 44 97 Boşa geçen 13 gün geride kaldığmda D emokrasıdekı yozlaşma kaçı- nılmaz olarak sıyasette çuru- meyı yaratryor Ya da tam ter- sı, sıyasettekı yozlaşma de- mokrasıyı çurutuyor Hukumetın başının ve uç bakanın (kı bunlardan bırı başyardımcı) uyesı oldu- ğu Mıllı Guvenlık Kurulu'nda alınan ka- rarlar Bakanlar Kurulu'nda bu hafta go- ruşulemedı Ustelık hukumetın başı, Meclıs'ı "başkomutan" sanan başyardımcısı- nın onerısıyle topu Meclıs'e atmaya m- yetlendı, vazgeçtı Imzaladığı kararları tabanına benım- setmek yenne, "uygun gorulen uygu- lanır" mesajlan vermeye başladı Uy- gun gorulmeyecekse neden ımzaladı- ğı sorusunu şımdılık soran olmadı Kararların alınışından bugune tam dokuz gun geçtı Laf salatasıyla geçen bomboş dokuz gun Bakanlar Kurulu, perşembe gunu toplandığı zaman aradan 13 gun geç- mış olacak Boşa geçen 13 gun Mıllı Guvenlık Kurulu, her ayın son haftası ıçınde toplanıyor Bu aykı top- lantı 24 Mart'ta yapılırsa genye 11 gun, 28 Mart'ta yapılırsa 15 gun kaJdı Mıllı Guvenlık Kurulu mart ayının ola- ğan toplantısını yaptığı zaman kurulun kaytarmadan dısıplınlı bır bıçımde ça- lışan uyelerı dosyalannı masanın uze- nne koyup "Evet nerede kalmıştık" dı- ye soracaki "Elektnklerkesıldı, çalışamadım" ba- SESSÎZ SEDASIZ NURİKURTCEBE hanesı artık geçerlı değıl Çunku bu gece halk, sureklı aydınlık ıçın bır da- kıka karanlık eylemının galasını yapı- yor 1 Artık bıraz cıddı olmakta yarar var 13 Mart Perşembe gunku Bakanlar Kurulu toplantısında, 13 gun once Mıl- lı Guvenlık Kurulu'nda alınan kararla- nn hangısının uygulanabılır hangısının uygulanamaz olduğu tartışma konusu yapılırsa kendılenne bu kararlann hep- sının uygulanabılır olduğu hatırlatıla- caktır' Sıyasettekı yozlaşma ıle demokrası- yı daha fazla çurutmenın ve dolayısıy- la rejıme de zarar vermenın kımseye yarar getırmeyeceğı ortada Ama ne yazık kı perşembenın gelışı çarşambadan bellı gıbı.. IJstedekiler ûkümetin Refah kanadının güdümündeki şeriatçı gazete ve televızyonlar, son gelişmeler karşısında basının "en demokrat" yazarlannı seçiyor; sayfalannda ya da ekranlannda bu gazetecilerin listesinı venyor... Hazırianan "özel" listelerde genellikle Mehmet Barlas, Gülay Goktürfc, Cengiz Çandar, Ali Bayramoğlu, Etyen Mahçupyan, Yavuz Gökmen gibi adlar on sıralan alıyor. Şenatçı gazeteler zaman zaman bu "en demokraflann bazı yazılannı tekrar yayımlıyor. Fakat ilgınçtır, bunlarla aynı görüşü payiaşan Abdurrahman Dilipak ile arkadaşlan, Ahmet Taşgetiren ya da Mehmet Otbrtıren gıbısınden şenatçı basının kalemtıraşlan kendı lıstelennde bıle bır türiü "en demokrat" sınıfına gıremiyor! H L Cıhan Demırcı 'den T} A F O R t Z M A L A İ V İnsanın kopyası uretıldığınde kopya çekmenın de bır he\ecanı, bır anlamı kalmavacak' Milli Güvenlik Kurulu anayasaya ilk kez girerken • • U Ikenın buyuk bır coşku ıle çağdaş bır anayasa hazırlamanın umut dolu doğru"yu aramanın çabası ıçınde olduğunu soyluyor, eskı gazetecı ağabeylenmızden Yılmaz Öztürk Gunumuzden soz etmıyor tabıı kı 37 yıl oncesıne donup, 27 Mayıs sonrasını anlatıyor "Elbette, mağdur Demokrat Partıhlerın bu lyı nıyetlı çırpınışa sıcak baktıklan soylenemezdı Ama, yıne de 'gozumun ıçıne bak, ne demek ıstedığımı anlarsın karşı koymasını, kent kent, kasaba kasaba, koy koy surdurebılıyorlardı Anayasaya ılışkın her goruş, yeterınce olamamakla bıriıkte bellı koşullar altında soylenıp yazılabılıyordu Anayasa hazırlıklannın hangı aşamasıydı tam anımsamıyorum ama 'Mıllı Guvenlık Kurulu'nun soz konusu olduğu, tartışıldığı gunlerden bır gun, yaz gunuydu Sıddık Sami Onar hocayla Kadıkoy vapurunda karşılaştım Sıddık Samı Onar, Istanbul Unıversıtesı Rektoru ve Anayasa Hazırtık Komısyonu Başkanı ıdı o tanhte bızdıklar/ kadir cengiz Sordumdu, demokrasıyle, çağdaş anayasa ıle bağdaştıramadığım Mıllı Guvenlık Kurulu'nu nasıl savunabıldıklsnn». Ontenemez bır demokrası yanlısı ve olası ılerıcı bır Turkıye'yı duşleyen yurttaş, bır oğrencı ve çok genç bır gazetecı olarak Sıddık Samı Onar'ın yanıtını hıç unutmuyorum Yanıt çok yalın ve o denlı de gerçekçıydı 'Çok haklısın Doğru olan senın soyledığın Bu goruşunü savunmayı surdur Ancak, ulkenın gerçeklennın de gozardı edılemeyeceğını unutma Şımdrye kadar, ordu sıvıllere karşı hep kapalıydı Sıvıl kadrolar, ılk kez, anayasaya konulacak bu kurumia, askerierte bırlıkte karar verme -—••**- olanağı bulacaklar Bırbırlennı denetleyecekler, bırbırfennı anlayacaklar llende doğnısunu sız yaparsınız ' Eğer, 'hukumet'ler 'sıyası ıktıdar' olabılme basıretını gosterebılseler, acaba, sıyasıler adına yuz kızartıcı bu durumlara duşer mıydı ulke? Bır avuç 'kıfayetsız muhtens'ın esın olup çıktık Vay canına çok azız muhterem halkım benım " Sanatın da bilim gibi kurumlaşması ımar Sınan Unıversıtesı oğ- retım uyesı Prof Dr Ruşen Dora, Turkıye Bılımsel ve Teknık Araştırmalar Kurumu TUBİTAK orneğınden yola çıkarak, "Turk sanatı ıçın de benzer saygınlık- ta bır kurumlaşma gerekmez mı" so- rusunu soruyor Prof Dora, ortaya attığı sorunun ya- nıtını ıse "Turk Sanat Araştırma Kuru- mu TUSAK kurulmalıdır" dıyerek ven- yor "Nasıl kı, TUBİTAK da yoktan var olduysa ve bu oluşuma yapılan katkı- lara şukran borçlu ısek, TUSAK'ı oluş- turacak anlayış ve kuruluşuna tutula- cak ışıklara ınanç ve saygı buyuk ola- caktır TUSAK'ın doğumu ve yaşama geçı- nlışınde TUBlTAK'ın deneyım ve des- teğı ebeveynlık gorevı ıçınde çok yarar- lı ve gereklı olabılır Bır ulkede sanat bılımle, bılım de sa- natla aynı tepedekı yuce yerde ıse an- cak o zaman gerçek değer yargılann- dan soz edılebılır Yuce Turk ulusu bu değerlerden yoksun değıldır ve bunlara layıktır" 23 Nisan'da çocuklara armağan u lusal Egemenlık ve Çocuk Bayramı'nın hazırlıklan okul- larda şımdıden başladı Ör- neğın izmır'de İzmır Mıllı Eğıtım Mudurluğu'nun 21 Ocak 1997 tanh ve B 06 4 MEM 4 35 00 12 040 2/36976 sayılı yazısı ıle okul- lardan gıysı, alet ve malzeme gıdenne katkı payı olarak oğrencı başına 100'er bın lıra ıstenıyor Daha once okullara gondenlen baş- ka bır yazıyla sınrflardan kaç oğrencı- nın para verebıleceğı sorulmuştu, şım- dı tahsılata geçıldı' Çocukların bayramında çocuklara armağan venlmesı gerekırken çocuk- lardan paratoplanmasını reddeden bır oğretmen şoyle dıyor "23 Nısan'ı çocuk bayramı olarak kutlamakla ovunen bır ulkeyız Okulla- n çete yuvası ya da tankat tekkesı mı zannedıyorlar da ellennı çocukların ce- bıne atıyoriar 1 Ben oğrencılenmden ku- ruş para toplamadım Toplamam da Bu uğurda venlecek her cezayı da ma- dalya olarak goğsume asacağım Okullar eğıtım, bılım, kulturyuvalarıdır Arpalık değıl Bınlen galıba Turkıye'nın taşlannı toprağa bağlı zannedryor Yok oyle yağma" Şanlıurfa'da öğrencilerin balosu ş anlıurfa Anadolu Lısesı'nı brtı- ren oğrencıler mezunryet balo- su duzenlemış Oğrencıler, muzıklı-yemeklı toplantılanna velılerını ve kendılennı yetıştıren oğret- menlerını de çağırmış Velıler mezunıyet balosuna katılırken, bırtek oğretmen gelmemış muzıklı ye- meğe Gelmemış sozcuğunun yenne gele- memış sozcuğu de kullanılabılırmış Oğretmenlergelememış çunku Şan- lıurfa Mıllı Eğıtım Muduru Öner Er- genç'ın başlarına ış açmasından çe- kınmışler Kadın elı sıkmayan, kenttekı tum okullarda turbanlı oğretmenlerın ders- lere gırmesını sağlayan, okul duvann- dakı Atatürk sıluetını sıldırten Mıllı Eğı- tım Muduru Oner Ergenç, "balo" du- zenlendığını oğrenınce tuylen dıken dı- ken olmuş 1 Mezunlara sozunu geçıremedığı ıçın baloyu engelleyemeyen Ergenç, ver- dığı gozdağı ıle oğretmenlenn katılımı- nı engellemış İstanbul'a ittial ağaç dikilirken i stanbul'da Buyukşehır Beledıye- sı geçen yıl başlattığı ağaç dıkım kampanyasını bu yıl da surduru- yor Gorunuşte guzel bır çalış- Geçen yıl 100 bın fidan dıkılme- sı hedeflenmıştı bu yıl 200 bın fıdan dı- kılecek Ancak bu fidanlaryurtdışından getır- ma tılıyor Dovızle ıthal edılıyor Ithalatı da doğal olarak bınterı yapıyor Yurtdışın- dan fidan getırtılmesınde herhangı bır usulsuzluk, yolsuzluk olmadığını varsa- yalım, hatta peşınen kabul edelım Ya şu habere ne dersınız "Orman Bakanlığı elındekı 700 bın fidanı satacak yer bulamıyor" KİM KİME DLÜVI DU>L4 BEHIÇAK ÇİZGİLİK KÂMİL MASARACI GADDAR DAVUT SVRIKIRTCEBE BULLT BEBEK MRAY ÇİFTÇ! Föh! tkt'Aeo bılecekUr MIRMIRLAR VĞIRDIK\K MARt AYl, E^ ARAMA ... 6i LüP EVbEN V<ACMAH- YIM... TARİHTE BUGÜN MÜMTAZARIKAN 9 Mart GÜZSLCEALİPAŞA'NM GÜLÜMSEM£Sf 1621 OE &UGLJN, SADRAZAM GUZELC£ ALİ PAŞA OLMUÇ- TU ÇOCUKLU6U t/E GBNÇLIĞı PEHI2L£gD£ G£ÇEM AU , DAHA SOAJSA KAPTZfiJ-/ DeRyAU&A P£SlN_ YUK teORS/INLARt TEMIZİ.EMEK /ÇlfJ Ç/Kr/Ğt SıK AKOENIZ. SEFERJNÛEN BUYU< ÇAPTA SAMIMCTLE PÖNE- 6&JÇ PAD/fAH/ ÇOK S£tfrNOI£Mıçri JT OSA4AM, OMJ SADA&erE ATAAAAK7A SECIKMEOı GoZErr SlSAG/NDA, ****- GELlR SA6LAMAK IÇıM PADIŞAHA VEBPlÖl SÖZU^SlÜ- ÇOK TANINMlf YE ZENGlM KtŞtMN SEI&fETtNE ZO6LA EL 71/r/MA YOU/M4 SfTTT SAP&tZAM, BU rff SE*r PAVgANABAK DESIL, SüLE/eru^LE yAPMAYI AUftCAN- L1K £DINMlfT> "6UZEl.CE"LAKASl DA &U HEPENLE VERlLMIŞTt. ANCAK, ĞUZELCE ACI PAŞA NIN /L£&E /G4IZSf SEGT f, ILGIHÇ 8t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog