Bugünden 1930'a 5,469,633 adet makaleKatalog


«
»

$ ÇAĞDAŞ YAYINLARI MEH Hi E D K E M A L denemeier elemeler 350.000TL Ç»ğ Pazadama A.Ş. Yerebatan Cad SalKmsoöf Sok No 9/6 Caoa/ojlu ıs'antul Tel514 01 95*96 PostaçeKıno 666322 Cumhu ($ ÇAGDAŞ YAYINLARI | A L E V C 0 Ş K U N dfcuvayı milliye'nin kuruluşu 500.000TL ^ ¥ajp>azariama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsojut Sok No * B CagaloğMstanbul TelŞUOI 95 96 PostaçeK m 56632: 73. Yl SAYI: 28088 / 80000 Tl (KDVıçmde) KURUCUSU- VUMBIU0İ (1924-1945) BAŞYAZARI: NMÜ N « i (1945-1991) 9NURT1997MZM Dünya Kadınlar Günü'nde 'eşit ve temiz Türkiye' özlemi dile getirildi Barışın sesi kaclııı• Türkiye 'nin kadınları dil, din, ırk • Şişli deki mitingde kadınlar 'eşit hak • Ankaralı kadınlar Anıtkabir 7 ziyaret gözetmeden bir araya geldi. eşit olanak' istediler. Katıhmın etti. Izmirli kadınlar ise ülkedeki Emekten, haktan yana bir dünya yüksek olduğu AKM'deki şenlikte olumsuzluklan protesto için sessiz için ayrımcılığı kınadı. Mesut Yılmaz da vardı. m 3. sayfada yürüyüş gerçeJdeştirdi. DEMİREL- KADINLAR LAİKLIĞIN SIMGESİ • 3. Sayfada KADINLAR HAKLARJNI KULLANAMIYOR • 6. Sayfada AŞKLARI TÖREYt YENEMEDİ • 3. Sayfada ÜCRETSİ2 AÎLE fŞÇtLÎĞt • & Sayfada Sesler yüzler kadınlar "Kadınlar, kadınlan- mız/Anamız, bacımız. yârimiz / Soframızda yeri öküzümü/den sonra gelen / Korkunç mü barekefleriyte /Ka- dınlannuz»" diye ya- zalı neredeyse yarun yûzyıJ oluyor Nâzım Hikmet. Bugün ko- numlan farkJı da olsa değişen bir şey yok. Kadınlar kuşkusuz çok yol aldı, ancak sö- miirû ve haksızlık ol- duğu yerde dunıyor. 8 Mart bir gün, yalnızca birgün~ (Fotoöraf: HATICE TUNCER) rırKt nfC-,11 • YAŞASIH Haber Merkezi - Kadınlar, 8 Mart Dûnya Kadınlar Gûnü'nü halaylar, tûrkûler, göstenler ve hertürlü aynmcılığa son venlme- sını ıstediklennı belırten slogan- larlakutladılar Cumhunyetle ka- zanılan haklannın genye götûrül- mesını amaçlayan, "jeriatçı giri- şünleri" protesto eden kadınlar, "aydmhk, temiz bir Tûrldve" ıs- temlenni dıle gerirdıler Şanlıur- fa'da geçen yıl "namus ugruna" ikı akrabası tarafından boğazı ke- silerek öldürûlen 16 yaşındakı Sevda Gök de etkinJıkler çerçe- vesınde anıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nederuyle sıvıl toplum örgûtleri- nın ve siyasal partılerin kadın gruplan Anıtkabır'i ziyaret ede- rek Atatûrk'ün mozolesı önünde saygı duruşunda bulundular In- san Haklan Anıtı önünde topla- nan Emekçı Kadınlar Platformu, "Kadmaz kurtuluşyok", "Kadm- lar kavgaya", u Sokağa, eyleme, özgürleşrneye", "CinseL ulusal,st- nrfsal sömürüye son" pankartlan açtı Platform, Yüksel Cadde- sı'nde düzenlenecek kadınlar gü- nü etkınlıklenne Ankara Valilı- ğı'nın ızın vermemesı nederuyle yalnızca basın açıklaması yaptı HADEP'ın Dünya Kadınlar Günü nedenıyle düzenledığı şö- len, şehıtler ıçın saygı duruşunda yapılan zafer ışaretlen ve Kürtçe söylenen "ŞehitleröJmez" slogan- lanyla başladı Halencezaevınde bulunan eskı DEP Mılletvekılı Le>"ta Zana, gönderdığı mesajda, u Kadını mutfağa. yatağa kilitle- yenpasiızktcirinhalkalanbirbir lanbyor. Kadm bir yandan kimü- MArkasıSa.6,Sü.3te Ordu eleştirîlei'den ralıatsız Istanbul'da konferansa katıldı Koalisyonda MCK bunalımı sürüyor Demirel basını övdü Refah direniyor • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de Geneîkurmay Başkanı Orgeneral Ismail Hakkı Karadayı gibi medyaya, Türkiye Cumhuriyeti adına şükranlannı sundu. Demirel, "Medya toplumım beldentileri doğrultusunda çok önemli bir fonksiyon icra etmektedir" dedi. • 5. Sayfada • RP, MGK karariannın bazılannm uygulanmayacağı yönûnde mesaj vermeye devam ederken DYP'liler hükûmet ortağını "gerginliği tırmandırmakla" suçladılar. RP Geneî Başkan Yardımcısı Rıza Ulucak, hükümetin MGK'nin taşeronu olmadığını belirtti. • 5. Sayfada MGK'nin ardından TSK'nin hedef haline getirilmesi üzerine Geneîkurmay sert bir açıklama yaptı • "TSK, anayasarun korunması ve sorumluluklannda fevkalade hassastır. Çağdaş uygarlık yolunda ilerlemeye kimse mani olamayacak" görüşünûn yer aldığı bildiride, "Türk milleti, Atatürk'ûn kendilerine emanet ettiği laik ve demokratik cumhuriyetin tüm imkânlanndan istifade ederek çağdaş medeniyet yolunda azimle ilerleyecektir" sözleriyle eleştinlere yanıt verildi. • 12. Sayfada WASHINGTON Türkiye'ye Irak uyansı • ABD, Ankara ve Bağdat arasında doğrudan temas sağlama kanalı olabilecek ikinci smır kapısını açma projesini duyuran Başbakan Erbakan'ı frenledi. Projenin Irak tarafından gündeme getirildiğı öğrenildi. • 4. Sayfada SICAK TAKIPISITILIYOR B 4. Sayfada KÜRT TEMSlLCİLER SALI GÜNÜ ANKARA'DA H 4. Sayfada Bu gece ve her gece saat21.00'de "SÜREKLİ AYDINLIK İÇİN 1 DAKİKA KARANLIK" SADECE 1 DAKİKA unutma! ISKENDERUN CEZAEVt'NDEN 28 MAHKÛM FİRAR ETTt Tünel kazıp kaçülarYurt Haberleri Servisi - Hatay'ın Iskenderun ılçe- sindeki kapalı cezaevinde yatan yasadışı PKK ve MLKP örgütlerine mensup olduğu bildırilen 28 tutuk- lu ve hükümlü firar etti. 50 metrelik tünel kazarak kaç- tıklan anlaşılan fıranlerden 8'i olaydan kısa süre sonra yakalandı. Adalet Bakanlı- ğı 7 cezaevı yönetıcısını açığa aldı. Elbistan E Tipi Cezaevi'nde de çıkan olay- lar sonucunda 7 ınfaz koru- mamemuruıle PKK'Iiüç • Iskenderun Cezaevi 'nde yatan 28 turukJu ve hükümlü 50 metrelik tünel kazarak kaçtı. PKK ve MLKP örgütlerine üye olmak suçundan cezaevinde bulunan 28 firariden 8'i yakalandı. Elbistan E Tipı Cezaevi'nde çıkan olayda ise 7 infaz koruma memuru ile 3 PKK davası tutuklusu yaralandı. mahkûm yaralandı. Çanak- kale Yanaçık Cezaevı'nden bir mahkûrn firar ederken, Ordu'nun Ünye ilçesınde, rüşvet aldığı ıddıa edılen cezaevı müdürü ıle infaz koruma memuru tutuklan- dı. Muhabırimız Akm Bo- dur'un bildırdığıne göre, Iskenderun Kapalı Ceza- evi'nde yatan PKK ve MLKPörgürJeruıe mensup çoğu idam ve müebbete mahkûm 28 tutuklu ve hü- kümlü önceki gece saat 19.00 ile 23.00 arasında kazdıklan 50 metre uzun- luğundakı tüneldenfiraret- ti. Önceki akşam yapılan sayımdan kısa süre sonra 28 mılitanın sırayla tünele gırdığı ve cezaevmın dış kapısının sol tarafından ve dış tel örgünün 20 metre kadar ılensınden çıkış yap- tığı öğrenildı. Fırann anla- şılmasından hemen sonra jandarmalar ve Terörle Mü- WArkasıSa.6,Sü.rde HASAN FEHMİGÜNEŞ: SUSURLUK DAVASI YETERStZ IfYU WŞJWÛÖJT«B Sİytoftt • 8. Sayfada Bugün Tatil keyfi Dergi'yle çıkar. Yarın Ekonomi Gazete'den izlenir... Çarşamba Serin yerde saklaymız... Perşembe Sakın Kitap'sız kalmayın. Cumartesi Bilimin ışığında bir yaşam... GUNCEL Almanya CUNEYT ARCAYUREK Maske Aşağıya... Yatıyor kalkıyor. Bir türlü aklından çıkaramıyor. Takkeli'nın "tek derdi" medya! Görsel ve yazılı basını "hizaya getirse", tamammrn! "Kendınden saydığı gazetecıler" ıle yemek yıyor. An- latıyor, anlatıyor. Çağrtlı olanlann bir bölümü Takkeli'nin inandıncı bulmadıkları açıklamalannı hafif alaylı uslup- la yansıtıyorlar. Dönüp dolaşıp aynı kapıya gelryorTakkefi• Önce med- yaya, sonra son ayın antilaık eylemlenne, ülkede yer- M Arkosı Sa. 6, Sü. l'de l'Çocuk vizesi'ne protesto • Almanya'daki Türk derneklerince düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı 'çocuk vizesi'ni protesto yürüyüşü olaysız geçti. Yürüyüş Komitesi Başkanı ve ATİAD Genel Sekreter Yardımcısı Levent Iyilik, yaptığı konuşmada, vize ve oturma izni uygulamasının 'Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığıyla Mücadele Yılı'nda yürürlüğe girmesinin son derece anlarrüı olduğunu söyledı. • 6. Sayfada Izmir 'Şeriat siyasi kavga oldu' • 2. Izmir Kitap Fuan'nda "Şeriat" konulu söyleşiye katılan îlhan Selçuk, Islamın doğuşundan günümüze dek şeriatın gelişiminı değerlendirdi. Şeriatın Türkiye'de siyasi bir kavgaya dönüştüğünü vurgulayan Selçuk, "Şeriat bir hukuk düzenidır. Osmanh'da bile şeriat hukuku tam olarak uygulanmamıştır. Dünya değiştikçe şeriat hukuku da değişmek zorunda kalıyor" dedi. • 15. Sayfada SAYISAL LOTO'DA 6 BİLEN ÇIKMADI: 2,16,20,22, 25 ve 27 • & Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY MasaHar Ulkesi... Bugün pazar... Sorunlan, dertleri atalım azar azar. Gerçi onlar durmaz, azar ama, bız yıne de masallar ül- kesıne kjsa bir yolculuk yapalım... Sıyasette kollama, masalda sallama olmaz... Sözümüz masal ama, bıraz sryasal, biraz kurgusal, bi- raz ulusal, bıraz toplumsal, az duygusal, bıraz ruhsal, ehh yüklüce de parasal... Zumada peşrev, masalda soylev olmaz... Sözü uzatmadan masala gırelım... Efendim memleketın bın, son derdi bildiri... mArkasıSa.6,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog