Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

<£ ÇAĞDAŞ YAYINLARI N U R İ 0 N A T G.M.P.'nın sonbahar gezileri 200 000TL Çağ Pazariama A.Ş Yerebatan Cad Salkımsoğut Sof \o 9 B Cağafoğlu Istar&ul Teı 5'4 0' 95 96 Posta çeKı no 666322 Cumhuriyet <Ş ÇAĞDAŞ YAYINLARI 5 A R A E . K 0 R L E gfeçmiş zaman olur ki tt t «> Çaâ Paia 250.000TL «> Çaâ Paiarlama A Ş Yerebatan Cad Salk msogu' Sok Nc 9-B Caga'c-glu 'stanfcul Teı £1- 01 95 95 Fcc 'a ;ekı r>c 666322 78. Yl SAY1:26108 / 75000 Tl (KDVıçmde) KURUCUSU. Y1NK NJUÜ ^924-7945} BAŞYAZARt NMfe HNÂ [1945-139'i 29MART1997CUMMTBİ OSS DENEME SINAVI Birinci basamak sınavına çok az kaldı. Kendinizi sınamak için büyük bir fırsat. Deneme sınavı Cumhuriyef - Düzey Dershanesi işbirliğiyle hazırlandı. 6. ve 7. sayfalarda Refah Partisi'nin tırmandırdığı gerilime hükiimet ortağı DYP'liler sert çıktı Erbakan'a restDYP'den 'hOdrİ meydan' Başbakan Necmettin Erbakan'a karşı. kabinenın DYP kanadından "hodri meydan" seslen yükseldi. Sanayı ve Ticaret Bakanı Yahm Erez, Erbakarfın çıkışlanna tepki göstererek "Konuşulacak bır şey varsa bunun MGK'de konuşulması gerekirdi" dedi. DYP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Ekıncı de koalisyon ortağını "anlamsız hareket etmekle" suçlayarak "MGK kararlan bakanlan bağlar, bal gıbı de bağlar" dedı. Muhalif cephe genijliyor REFAHYOL karşıtı muhalefeti Çiller'in yaptığı ikna turlanna karşın sürdüren DYP milletvekilleri, bazı ağır toplardan da destek buidular. Nahit Menteşe, MGK kararlannın uygulanmasının "Erbakan'm ahlaki vecibesi olduğunu" söylerken Ünal Erkan. "15 kişiyi bulursak hükümetı bozanz" dedi. Zekı Ertugay, "tster muhtıra, ister uyan, istersenız yaptınm deyin, bunlar önemli kararlardır" değerlendirmesinı yaptı. • 19. Sayfada RP: MGK hükümete sart getiremezMGK toplantısma az bır süre kala RP Genel Sekreteri Oğuzhan Asiltürk, Başbakan'ın imzayı kararlann Bakanlar Kurulu'na gönderilmesi için attığını söyledi. Asiltürk, ımzanın 'kararlan tasvıp etmek anlamına gelmediği' görüşünü yineledi. Grup Başkanvekili Salıh Kapusuz da "Anayasaya göre MGK kararlan hükümete bildirilir. Hükümet gerek görülen kararlarla ilgili yasal düzenleme yapar" dedi. • 3. Sayfada 31Mart: Orduda şeriatçıisyan 31 Mart Olayı, sıyasal tarihimızin en önemli olaylarından ve hassas dönemeçlerinden bıridir. Araştırmacılar ve bilim adamlan tarafından çokfazla işlenmış ve nedenleri konusunda çeşitli yorumlar yapılmıştır. Itîihat ve Terakki ile çağdaşlaşma hareketine karşı planh bir isyan olan 31 Mart ayaklanmasının temelinde iç huzursuzluklar kadar, büyük devletlerin parmağı da vardır. Taşkışla'dakişeriat yanlısı askerlerin başlattığı 31 Mart ayaklanması kanlı bastırıldı. Kurmay kurulunda Mustafa Kemal'in de bulunduğu Hareket Ordusu, isyandan 12 gün sonra İstanbul 'u işgalcilerden temizledi. I 4. Sayfada GÖZÜIVÜ MERKEZ BANKASrNA DİKTİ Başbakan para basma peşinde • Kaynak paketlennden hedefledığı gelın alamayan hükümet, harcamalannı fınanse edebilmek için Merkez Bankası kaynaklanna göz dıkti. Başbakan Necmettin Erbakan'm. Hazıne'den para basımı karşıhğı kaynak alabilmek için Merkez Bankası'na talimat vermeye hazırlandığı, ancak Merkez Bankası Başkanı Gazı Erçel'ın buna sıcak bakmadığı belirtildı ESRA YBVBTin hateri • 8. Sayfada MGK öncesi yoğun trafîk Cumhuriyet'le birlikte:.. Ankara'dan insan manzaralan âB k a r ı 'd E Başbakanük "«"* ««'«"* •»«"-»uiua.j binasının bulunduğu sokakta fes- li ve sarıklı iki kişinin koyu sohbeti ilgiyle izlendi. Bu ikili bir süre sohbet et- tikten sonra birbirleriyle vedalaşarak ayn yönlere gittiler. (Fotoğraf: AA) • RP'nm MGK kararlanyla ılgıli olarak yaptığı açıklamalar Ankara'da yoğun trafiğe neden oldu Çıller, Karadayı ve bazı komutanlarla görüştü. Komutanlann, Çiller'e MGK karaılanndan ödün verilmeyeceğinı bıldirdiklen ögrenildı. Çıller daha sonra Erbakan ve Milli Eğıtım Bakanı Sağlam'la görüştü. MGK Genel Sekreten Kıiıç da Köşk'e çıktı. • 5. Sayfada Ecevit: RP, Cezayir isteyebilir DSP lıden Bülent Ecevıt, RP'nin "erken seçime giderek Millı Güvenlik Kurulu (MGK) kararlannı askıya alma eğilirninde olduğunu" belırtip, '"Bu arada kendi tabanını sürekli hırslandınp kışkırtıyor. Cihat çağnlan yapıyor. Böyle bır stratejiyle Türkiye'yı bır Cezayir ortamına sürüklemek istıyor olabilir" dedi. • 5. Sayfada Kırşehir Valiliği, Emel Bilici 'nin dövülmesini protestoya izin vermedi Oğretmene büyük destek • Okul müdürü Mustafa Güven tarafından MEHMET ATtLGAN tartaklanan ve hakarete uğrayan öğretmen Emel Bilici dün savcılığa giderek müdürü şikâyet etti. Bilici'ye siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri sahip çıkarken Kırşehir Valihği oğretmene destek amacıyla yürüyüş yapmak isteyenlere izin vermedi. KIRŞEHlR - Öğretmenlık stajını türbanla yapmak ısteyen ogrenciJen engelledığı gerek- çesıyle tartaklanan ve hakarete uğrayan Kır- şehır 30 Ağustos Zafen tlköğretım Okulu og- retmenı Emel Klîci'ye destek yağıyor. Kırşe- hir Vahliğı, sinır kn2a geçırerek ıntıhara teşeb- büs eden genç oğretmene destek ıçın eylem yapmak isteyenlere ızın vermezken, Bılıcı dün savcılığa giderek okul mudurü Mustafa Güven den şıkâyetçı oldu CHP ve ÖDP'deri ıkı heyet Kırşehır'e gelerek ıncelemelere baş- ladı Gazı Unıversıtesı Kırşehir Eğitım Fakülte- sı'nın öğretmenlık stajı gören 3 ögrencısınin • Arkası Sa. 19,SH3'te Cumhuriyet 1e birlikte... SALI Modanın gençleri Tiirk tasanmına ortam yarabp genç veteneklere olanak tarumayı amaçlayan ve alü kategoride gerçekleştirüen "Beymen Academia 6. Tasanm Yanşmasın nın birincileri törenle ödüllerini aldı. Elemcleri ûç aşamaJı olarak gerçekleştirilen vanşma sonucu 16 finalistin içinden Senem Yazgan (Avant- garde Kaduı Gi>im). Bülent Gürcihan (A\ant-garde Erkek Gijim), Beüna Tuncel (Genç Giyim), Ozan Ünal (A\ akkabı, çanta ve aksesuvar) ve Gülname Ozdemir'e (Mpbiha) birincilik ödülü verildi Ödüîe değer görülen tasanmcılar 1W8 ilkbahar-\az sezonu için hazuiavacakJan özel koleksiyonlan ile Be\ men mağazalannda verlerini alacakiar. (Fotoğraflar: KUBILAY TÜNTÜL) diplomat bizi bize anlatıyor Bazıları 6O'lı bazıları 70'li ve bir bölümü 80'li yıllarda Turkiye'ye uçüncü kâtip, başkâtip olarak ya da ülkeleri ile ilgili bir kuruluşta çalışmaya gelmişler, şimdi büyükelçilik yapıyorlar. ispanya, İngiltere, Polonya, Hindistan, Çek, Çin ve Macaristan büyukelçileri Türkiye'yı anlatıyor... Demokrasi, insan hakları, Avrupa Birliği, terör, mimari, turizm, medya için ne düşünüyorlari1 .. ÖZGEN ACAR'ın yazı dizisi salı günü Cumhuriyet 'te Saatlerinizi ileri almayı ıınutmayın! Haber Mer- kezi - Gun ışı- ğından daha fazla yararlan- mak ve elekt- nk tıiketimın- de tasamıf sağlamak amacıyla her yıl vapılan yaz saatı uygu- laması bu gece Turkıye ve Ku- zey Kıbns Turk Cumhunye- • Arkası Sa. 19,SiL l'de GUNCEL CÜNEYT ARCAYUREK Uzlaşma Değil Yozlaşma••• Ikı cambaz bır ıpte yenı sıyasal oyunlar sergılıyor. "Aynı konuda ayn mesajlar" havası basıyorlar. Şaibe Hanım kesıntısız temel eğıtımı ıçeren "MGK karariannın harfı harfine uygulanacağını, ödün venlme- yeceğinı" söylüyor. Takkeli Başbakan tam tersı eğılımde. MGK kararia- nnın tumunü uygulamak zorunda olmadıklarını, özel- lıkle "zorunlu eğıtımde odün vermeyeceklerını, beş ar- tı uç sekız yıl bıçımınde uygulanacağını" öne surüyor. M Arkası Sa. 19, Sü. l'de BORSA ûDun 1552 Öncekı 1511 DOLAR Dun 126.800 Öncekı 126 850 MARK ûDun 75.650 Öncekı 75.400 ALTIN ûDun 1.433.000 Öncekı 1.427.000 Clapton İstanbul'a geliyor • Muzık dünyasının güçlü ısımlennden Enc Clapton. 7-l"9 temmuz tanhlennde düzenlenecek olan 4 Uluslararası istanbul Caz Festıvalf ne katılmak ıçın lstanbul'a gelecek Sınead O'Connor. Nıck Cave and The Bad Seeds, Grover Washıngton Jr ve Mıchael Nyman'ın da gelmesı ıçın çaba harcanıyor. • 14. Sayfada SUSURLUK KOMİSYONLT Koman'ın mektubu üyelerden gîzlendi • TBMM Susurluk Araştırma Komısyonu'nda ıktıdar partılı üyeler ile muhalefet partılı üyeler arasındakı gergınlik büyüyor. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Teoman Koman'ın komısyona gönderdığı mektubun üyelerden bır ay saklandığı ortaya çıktı DSP'lı Pışkınsüt, Komısyon Başkanı Elkatmış'la, mektubu gızlı tuttuğu ıçın gazetecılenn önünde tartıştı. Pışkınsüt, üyelcnn komısyona geç gelmelennı de eleştirdi. • 3. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY RP Amip Gîbi... Refah Partisi'nin sergıledığı tutumlara zaman zaman değışık adlar verdık. "Dönekrasılerde yön tukenmez" dedik... "Döndu hocayon getır" dedık... "Rant Partısı" dedık.. "Dukalemunu yaya bırakır" dedık. Ancak bu tanımlar RP'yı tam olarak anlatmıyor Doğa hıçbır şeyı tanımsız bırakmadığına gore, acaba RP'ye uy- gun bır tanım var mı? M Arkası So. 19, SiL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog