Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

$ ÇAĞDAŞ YAYINLARI A T A O L B E H R A M O Ğ L U u t a n ı y o r u m 250.000TL Çağ Pazarlama A.Ş. Verebatan Cad Sa/kımsogut Sok No 9/B Cağalofllu'lstanbul Te(51401 95'96 Postaçekıno 666322 Cumhuriyet ÎAĞDA5 YAYIN! ARI S AJİŞghlfE R Ti 73. Y l SAYI: 26104 /75000 Tl (KDViçinde) KURUCUSU: YIMUS tUÜ (1924-1945) BAŞYAZARI: NNDİR HUDt (1945-1991) Başbakan, Kinkel için söylediklerini unuttu! Suçu basına attı Erbakan keiKİiıli yalanladı ANKARA - ATtNA İLİŞKİLERİ Türk generalin gizli ziyareti • Türk Genelkurmayrndan bir generalin geçen hafta gizlice Atina'ya gelerek Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nda üst düzeyde komutanlarla görüştüğü belirtildi. Genelkurmay Başkanı Karadayı'nm da Ankara'daki Yunanistan Ulusal Günü'ne katılmasının bu ziyaretin sonrasma rastlaması anlamh bulunuyor. • Orgeneral Ismail Hakkı Karadayı'nm bu jesti Yunanistan basınında da geniş yer buldu. Yunan basmı Karadayı'nm hareketini olumlu, ancak taktik bir manevra olarak niteledi. MURKT IfiMİR haieri • //. Sayfada 'Megafon politikasından vazgeçin' Almanya Dışişleri Bakanı Kinkel, Ankara'daki görüşmelerine TBMM Başkanı Kalemli ve TBMM Dışişleri Komisyonu'nu ziyaret ederek başladı. Dışişleri Komisyonu'nda "Buraya başımı öne eğmeye veya özür dilemeye gelmedim" diye konuşan Kinkel, "Benim başım dik. Megafon politikası yapmaktan vazgeçelim. Eğer Başbakan söylediklerini tekzip etmeseydi Roma'dan geri dönecektim. Biz kapalı kapılar ardmda birbirimize her şeyi söyleyebiliriz, ancak dışanya karşı dilimize hâkim olmahyız" dedi. 'Basına inanmayın' Kinkel daha sonra Erbakan ile görüştü. Erbakan burada Almanya Dışişleri Bakaru'na, "Eskiden beri söylediğimiz bir şey var, kimse basının yazdıklanna inanmasın" diyerek RP grubunda kameralann önünde söylediği sözleri yalanladı. AB'nin Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadığını belirten Erbakan partisinin grubunda kameralann önünde konuşurken "Bu olaylardan dolayı önlerine bakmak zorundalar. Kendisi de (Kinkel) bunu hissedecektir" demişti. • 10. Sayfada Emel öğretmen tesettüre karşı çıktı, müdür tartakladı, intihara sürüklendi Öğretmenetürbandayağı Rektörler: Eğitim 8 yıl olsun 58 üniversitenin rektörü, 29 mart cumartesi günü Çankaya Köşkü'nde yapılacak "rektörler zirvesi"ne sunulmak üzere rapor hazırladılar. Her üniversite rektörünün ayn ayn hazırladığı ve 131 sayfalıfc kitapçıkta toplanan raporlann ağırlıklı konusunu 8 yıllık zorunlu eğitim oluşturdu. • 3. Sayfada Halk 8 yıllık eğitim istiyor DSP Istanbul Millervekili Bülent Tanla'nın açıkladığı kamuoyu yoklamasına göre yurttaşlann yüzde 49'u, RP'nin 8 yıllık zorunlu eğitime karşı tavnnı, bu partinin "din devleti kurma" çabasının bir parçası olarak görüyor. Yurttaşlann yüzde 50'si imam-hatip liselerinin işlevini "din adamı yetiştirilmesi" olarak yorumladı. B 3. Sayfada Temel eğitime din rotası RP'nin 8 yıllık zorunlu eğitımin kesintisiz uygulanmasına karşı çıkması nedeniyle gündeme getirilen temel eğitime Kuranıkerim ve Arapça seçmeli derslerinin konulması formülü. 300 bini aşkın öğrencinin gördüğü dini eğirhnrn, temel egirrm kapsamındaki 10 milyon öğrenciye verilmesi kapısını da aralayacak. • 3. Sayfada tKİ ÖĞRENCİ YARALANDI Öğrenci binbaşıyı derste vurdu• Ayrancı Ticaret Lisesi ögrencisı A.Ö., kendisini dersten ' atan milli güvenlik dersi öğretmeni Binbaşı Ömer Faruk Kömürcü'yü vurdu. Yaralanan Binbaşı Kömürcü, Gazı Hastanesi'nde ameliyata alındı. Saldından sonra okula giden iki albay, öğrenci ve müdürün ifadesini aldı. Hollanda 6 Türk yanarak öldü • Daha önce bir Azeri ve Türk merkezinin kundaklandığı Lahey'deki bir Tûrk ailenin evinde. yangın çıktı. Olayda 41 yaşındaki anne ile 5 çocuğu yaşamını yitirdi. HALUKBAKIR LAHEY - Hollanda'nın Lahey kentinde bir Türk ai- lenın evınde önceki gece ya- nsı çıkan ve nedeni henüz belirlenemeyen yangında bir anne ile 5 çocuğu yanarak öl- mArkasıSa.l9,Sü. l'de ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ayrancı Ticaret Lisesi öğrencisi A.Ö., ken- disini dersten atan milli gü- venJik dersı öğretmeni Bin- başı Ömer Faruk Kömür- cü"ye silahlı saldın düzenle- di.' Derslıkte silahla 5-6 el ateş eden A.Ö. Kömürcü ve iki kız öğrenciyi yaraladı. Saldından sonra okula gi- den iki albayın öğrenci ile müdürün ifadesini aldığı ve olayın siyasi boyutu bulun- madığı ögrenildi. Milii güvenhk dersi öğ- retmeni Binbaşı Ömer Fa- ruk Kömürcü'nün kendisini dersten atması üzerine evi- ne giden A.Ö., emekli subay oldugu söylenen babasının tabancasını alarak okula ge- ri döndü. Binbaşı Kömür- cü'nün başka bir smıfta ders anlatrığı sırada sınıfa giden mArkasıSa.l9,SiL 7'de • ICırşehir"de 30 Ağustos Zafer tlköğretim Okulu öğretmenlerinden Emel Biçici, sınıfa türbanla girmek isteyen üç öğrenciyi uyardı. Biçici bunun üzerine okul müdürü taraftndan tartaklandı. Sinir krizi geçiren öğretmen 46 hap içerek inrihar etmek istedi. • Yoğun bakıma alman öğretmen, kentte saldınya uğrayan üçüncü eğitimci. Kırşehir Eğitim Fakültesi'nin türbanlı öğrencilerine RP ve BBP'liIerfle destek veriyor. Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. ÜÇ LtDER BİR ARADA- Güney Afrika Cumhurbaşkanı Nelson Mandela. 1992'de Atatürk Banş Ödülü'nü reddcftiğinden bu yana ilk kez bir Türktideriylebir araya geldi DemireL Bangladeş'te aynca, Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'Ia da Ortadoğu'daki geüşmekri görüştü. (Fotoğraf: REUTERS) 'Verüen sözler tutulmalı' Süleyman Demirel, Türkiye'nin Ortadoğu'da banş istediğini vurgulayarak "Bunun için taraflar ne taahhüt etmişlerse yerine getirmelidirler" dedi. ORALÇALIŞLAR DAKKA - Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat ile bir araya gelen Cum- hurbaşkanı Süleyman Demirel, Orta- doğu'daki banş sürecinin sürmesini is- tediğini belirterek "Bu konudald en önemli şart, her kim neyi taahhüt ettiy- se ona u> ulmastdır" dedi. Bangladeş'teki görüşmelerini sür- düren Demirel, 26'ncı kuruluş yıldö- nümü kutlamalan için bu ülkede bulü- nan Filistin Devlet Başkanı Yaser Ara- fat ile buluştu. Yaklaşık yanm saat sü- ren görüşmenın ardından bir açıklama yapan Demirel, banş sürecinin Ortado- ğu ve bu ihtilafa taraf bütün ülkeler için altın birfirsatolduğunu belirterek "Bufirsatuıkaçınlmamasınt,Ortado- MArkasıSa.l9,Sü.3>te MEHMETATILGAN RECEPBULUT KIRŞEHİR / KAYSE- Rt - REFAHYOL hükü- metinin işbaşına gelme- siyle yoğunluk kazanan türban tartışmalan Kırşe- hır'de bir öğretmeni inti- hara sürükledi. Öğret- menlik stajını yapan öğ- rencilerin türbanla derse gırmesine karşı çıkan öğ- retmen Emel Biçici' nin okul müdürü tarafından tartaklandığı öne sürüldü. Sinir krizleri geçiren ve 46 hap içerek intihara te- şebbüs eden Biçici, koma halinde Erciyes Üniversi- tesi Tıp Fakültesi Hasta- nesi'nde tedavi altına alındı. Kırşehir 30 Ağustos Zafer îlköğretim Oku- lu'na öğretmenlik için staja gelen Gazi Üniversi- MArk. Sa. 19, Sü. 3te Yüksekova soruşturması genişliyor • Necip Baskm'm kaçınlarak fıdye istenmesiyle ortaya çıkan Yüksekova çetesiyle ilgili soruşturma derinleştiriliyor. PKK itirafçısı Kahraman Bilgiç'in açıklamalan üzerine 2 albay, 2 yarbay, bir binbaşı ve bir üsteğmen daha ifade vermeye çağnldı. • 19. Sayfada tusfararâsı fstanbul Film Festivali eki Cumhuriyet 1e birlikte... BUGUN Cumhuriyet 'le birlikte. Beşiktaşlı fütboicu, karanndan vazgeçmiyor Sergen'e rekor ceza • Beşiktaş. milli futbolcusu Sergen Yalçın'la yollan ayırmaya karar verdi. Sezon sonuna kadar kadro dışı bırakılan Sergen'e 30 milyar lira ceza verildı. Son yıllann en kaliteli futbolculanndan bın olan Sergen. fırtınalı yaşamı ve atlan ile magazin dünyasının vazgeçilmez ısmiydi. • Yönetim kurulundan yapılan açıklamada, "Hiç kimse Beşıktaş'ın üstünde değildır. Sergen bundan sonra başka bir takımda futbol hayatını sürdürecek" denildi. Aynca Sergen'le arasının iyı olduğu belirtilen yöneticr Erdal Acar'ın da kulüple ilişkisi kesildi. MSpor'da ECEVlT: DYP DE RP DE İKİYÜZLÜ 15. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK BAYKAL: LAJK CUMHURlYETtN DOĞRU ADRESİ CHP I 5. Sayfada TURHAN DÎLLİGIL ÖLDÜ • 19. Sayfada TOFAŞARlS't 77-66 YENDI • Spor'da 8 Yıla Yeni Yutturmaca Oyun içinde oyun oynanıyor. Konu; kesintisiz 8 yıl temel eğitim! RP'nin taktiği açık. MGK'de ses çıkarmayacak, öneri- leri Bakanlar Kurulu'nda sessiz sedasız, tartışmasız onay- layacak. Bir süre sonra... Karşı çıkmaya başlayacak, takkelileri harekete geçirecek, 8 yıla direniş başlatacak. Öteki partiler mi? Biraz biraz CHP'den sesler geliyor. DSP şimdilik suskun. Ola ki Ecevit 1974'te Takkeli'nin dıretmesiyle imam-hatıplerin orta bölümünü öğretime aç- MArkasıSa. 19,SÜ. l'de Tiyatrocular Anıtkabir'e gidiyor • 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde TOBAV, tiyatro sanatma gönül ve emek verenleri anayasanm 64. maddesinin uygulanması ve özerk yapılanmanın gerçekleşmesi isteğiyle bugün saat 11.30'da Anıtkabir'de buluşmaya çağınyor. • Bu yılın bildirisini hazırlayan Dinçer Sümer de sanata saldınnın bağışlanamayacağım vurguladı. Özel tiyatrolar bu yıl devlet desteği olmaksızın perde açabiliyorlar. • 14. Sayfada BORSA ûDün 1582 Öncekı 1577 DOLAR ûDun 127.400 Öncekı 127.000 MARK ODün 75.300 Öncekı 75.300 ALTIN ODün 1.427.000 Öncekı 1.436.000 Kaçak sütte 'bisküvici' gölgesi Piyasadaki kaçak sütün yaygıniaşmasından Refah'a yakın bisküvi fabrikalan sorumlu tırtuluyor. Bisküvi firmalannın ihracat teşviklerinden yararianarak üretimde kullanmak üzere yurtdışından gümrüksüz olarak ithal ettiği süttozunun, kaçak süt üreticilerine el attından satıldığı öne sürülüyor. • 9. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ortam 'Gerici' Erbakan... Refah Partisi her yönüyJe "gerici" tutumunu sürdürü- yor. Ipleri geriyor... Ortamı gerıyor... Gericiliğe devam... Görünen o ki çok hareketli bir nisana hazırlanıyoruz. Nicanın her gününün ayn anlamı, önemi olabilir... Toplumun hemen her kesimiyle kavgalı bir iktidar par- tisiyle karşı karşıyayız. Önceki gün toplanan Ekonomik ve Sosyal Konsey'in Erbakan'a yönelttığı eleştıriler bu- • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog