Bugünden 1930'a 5,383,934 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

24 MART 1997 PAZARTESİ • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR 19 Don Kolov Tumuvası Güreşte Kulaç ve Kahraman gümüşte kaldı SOFV\ (Cumhurivet) - Bulganstan ın başkentıSofvadaduzenlenen36 Lluslara rası Don Kolov Serbest Gureş Turnuia- sı nda Turk gureşçılerı ıkı ıkıncılık dort uçunculuk elde ettı Ikı gun suren \e 9 ulkeden 90 gureşçınm katıldığı musabakalann fınal kar>ılaşmala nnda M kıloda Molana Kulaç, Iranlı Rı- za La>eh e 6-5 yenılerek ıkıncı oldu ve gu- muş madalv a kazandı 691ulodamındereçı- kan Efraım Kahraman da tranh MacıtKho- daei ye 2-0 yenılerek gumuşte kaldı Gunun uçunculuk musabakalarında 58 kıloda Hanın Doğan,Alman rakıbı Kuhner Othcnar ı 10-0 sa>ı tuşu ıle mağlup ederek uçunculuk kursuiune çıktı 69 kıloda Adem Kaya, Bulgar Mehmet Edısevıt 16-1 97 kı- loda Ahmet Doğu Mman Balz Şbeiko vu 6-3 125 kıloda Zekenja Guçlu de Bulgar Krassimır Koçev ı 1 0 venerek bronz madalyanın sahıbı oldular Turauva sonunda iran bınncı Bulgans- tan ıkıncı Turkıve de uçuncu sıravı aldı Hentbol Milli Piyango ve Ankara Belediyesi birinci ligde ESKİŞEHIR (Cumhumet) - Turkıve Erkekler Hentbol 1 Lıgı ne vukselme maçlan Eskı>ehırde>apıldı Dunyapılan fınal maçlan sonunda Mıllı Pıvango \e Ankara Buvukşehır Beledıvesı takımlan 1 lıge yukseldı Dun ovnanan karşıla^- malarda Çukobırlık ı41 21 yenen MıJlı Piyango ıle Istanbulspor u 30 25 >enen Ankara Buyuk^ehır BeledıyeM hentbol takamlan 1 lıg vızesı aldılar Türkiye Bayanlar Voleybol Süper Ligi finalinde Beşiktaş'ı 3-1 yendi Vakıfbank şampiyon Beşiktaş: 1 Vakıfbank: 3 SALOV Burhan Felek H\KEMLER. Lmıt Sokulluoglu <6) Ahmeı Keten (6) BEŞİKTAŞ. Carohn 0) Ozlem 14) Feng (5j \ısa (5) Sıettlana (6) Tatıana (5) Izel (4) Falma (3) VAKIFBANK. Elena C> Bahar (8) Pelın (7) Zeto\a (8) \alan Ci Çıgdem Û! \'ura\ (6) Tama (6) lzolda (6/ A\sun (6) SETLER- 10 15 14 16 15 7 11 15 KEREM KAÇARLAR Vlutlu son Vakıfbank ın Ba- vanlar\oleybol SuperLıgı nde uzun suren maratondan sonra Vakıfbank fınalde Beşiktaş'ı 2 maçta da venerek 1996-97 se- zonunun şampıvonu olaraK mu- zesıne 2 kez bu kupayı gotur- muş oldu Şampı\on Vakıf- bank bu vıl Turkıve \ı AvTupa Şampıvonlar Lıgı nde temsıl edecek Lıg ıkıncısı olan Beşik- taş ıse Turkıve Kupası nı kaza- namazsa Avrupa konfederas- von Kupası nakatılacak Şampiyonluk Kupası'nı Voleybol Federasyo- nu Başkanı Ahmet Gülüm'un elınden aîan Vakıfbanklı ovuncular buyuk sevuıç vaşar- larken,saJondakı vandaşlan tarafindan daki- kalarca ayakta alkışlandılar. Sezon başından beri çok başanb bir grafik çizen başkent ıki- bi, >apüğı yatmmlann karşıüğını boyiece aJ- mışoldu.(k£REMKAÇARLAJl) " Emlakbank eşitliği yakaladı Emlakbank: 3 Güneş Sigorta: 2 S\LON:Selım Sırrı Tarcan HAKEMLER:AhfPaçacı (6j Omer Mıhalhççık (6) EMLAKBANK: Guzın (7) Irına (7) Ful\a(6) Oz- lem (7) \ıklor\a (7) tlıana (6) Zeycan (4) Nıhal GUNEŞSİGORTA:^//a (7), Hu Wen (6), Necla (7) Anna (6) Avltn (7) Serap (7) Avsun (4) SETLER: 10-15 15-6 15-7 3-15 15-9 ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - Voleybolda, Bayanlar Süper Lıgı uçunculuk ıkıncı maçında Emlakbank, Guneş Sıgorta'yı 3-2 yenerek skoru 1-1 yaptı Ikı takım, 26 mart çarşamba günu Bolu'da uçuncu kez karşılaşacak Bu müsabakayı kazanan ekıp lıg uçüncusu olacak Zafer YKM'nin Turkne Bayanlar Hentbol Bınnci LigTnde YKM şampıvon oldu LıgdelvTson maçında Anadolu L nrversıtesı karşısına,Se\han,A\- şe, Dıana,Guiden. Marüna, Nursel, Haknur. Hanıfe, Sımona. Hafîze ve Handan'dan olu- şan kadrosuvla çıkan V KM. ilk varmnı 19- 17 onde kapadığı karşüaşmadan 35-25 ga- lıp a>nldı. V KM, A\ rupa Şamprvonlar Lı- gı'nde Turki>e"yı temsıl etmeve de hak ka- zandı. (Fotoğraf K£R£M KAÇARLAR) Dünya Kros şampiyonası Bayanlar dünya 18.'si S.MLNtRVARAŞ TORÎNO - ttalva nın Tonno kentınde japılan 25 Dum a Kros Şarnpıvo- naii Kenva ve Etıvopvalı atletlenn buvuk ustunlu- ğuv le sona ererken Turkı- ye genı, ve buvuk ba>an- larda dünva 18 sı oldu Turkıve bırev sel sıralama- daılk20 ve gırememesıne karşın genç erkeklerde de 21 oldu Turkıye nın tanhınde ılk kez tam takım katıldı- ğı şampıvonada ılk olarak genç erkekler van^ının startı venldı 384 kışının katıldığı vanşta Hahl Te- kin 70 Dılaver Kamber 9O.YusufZepak99 Hık- Bü>r ük erkeklerde Kenyalı Tergat birinci oldu.met Daştan da 12^ oldu Gençbavanlarda VaprakKa- lık derecesıvle ılk sırada ta- lemoğlu 81 Ayfer Ylgrt 104 Sümeyra Talı 114 Nebahat Çaviışda 123 sırada veraldı Buvuk bavanlarda ıse mıllı ta- kım en ıv ı derecesını 120 olan Hasıbe Cangır le v akala- dı LakOzturk un 112 oldu ğu vaıişta Gulşen Aşıkoğlu 131 Dudu Vleşe \entûr de 136 'lıkla vetındı Büvük er- keklerde Şökrü Onat 101 AbdülkadirTûrkl46 Nıhat Bağal83 ŞınnGonen203 olarak vanşı tamamladı 12 bın 333 metrelık parkur- da v apılan ve gunun en onem- lı koşusu olan buvuk erkekler vanşmasını Kenvalı Paul Tergat 3^ dakıka 11 »anıye mamladı Bu>uk bavanlarda 6 bın 700 metrelık parkuru ılk sıra- da tamamlavan Etıyopyalı Derartu Tulu altın madalva- nın sahıbı oldu 4 bın 89 met- relık parkurda koşulan genç bavanlar vanşında ıse Rose Koskeı (Kenva) 14 58'lık de- recesıvle I oldu 8 bın 511 metrelık parkurda vapılan genç erkekler Elıjah Korir (Kenva) 24 20 lık derecesıv- le zafere ulaştı Bu arada IA AF Baskanı Pnmo Nebıolo Dunv a Kros Şampiyonası nın bundan bovle 1 venne 2 gun- de vapılacagını ve yenı mesa- feler konulacağını soyledı Siyah - Beyazlılar, Netaş'a 80 - 72 yenilerek düşme potasına iyice yaklaştı Beşiktaı tehlike sımrmda BU KEZ TUT SPOR-TOTO VE SPOR-LOTO OYNAYIN, 2 EV VE 2 ARABADAN BİRİ SİZİN OLSUN Beşiktaş: 72-Netaş: 80 SALOÎN: Kadıko\ Caferaga HAKEMLER: Fatıh Dalay (5) Mehmet Keseratar (5) BEŞtKTAŞ: Ahmet (5)14 Mehmet Ah (5)10 Englısh (6)18 Vjkou(4)6 Nıhat (5)8 Onur (4)2 thsan(4) Husnu(6)14 Mus- tafa (4) NETAŞ: ümıt (4). Gokhan (4), Engın (6) 7, Mrsıc (8)S8 Atil tâ)P. Abdurrahman (7)18 Cem (6)8 İLKYAR1:32-29 (Beşiktaş) 5F\\JLl£R:Ahmet 3925 hıhat 39 45 Njkou 39 57 ASLI DURU Basketbol Ruffles Lıgı'nde duşme hartında ver alan ıkı ta- kımın mucadelesıqden galıp a>Tilan tarat 80-72 lık skorla Netaşoldu Karşılaşmayaherı- kı takım da adam adama sa- voınma yaparak başlarken Ne- taş ılk dakıkalarda savı bula- madı Beşıktaş'ınıse3 dakıka- da ılk savısını Englısh attı Bu vanda Englısh ın muhteşem ovunu sonucu Beşiktaş maçta farkı v akaladı ve 7 dakıka 19- 4 luksonuçlageçıldı Netaşılk yannın bıtımıne 1 dakjka kala arka arkaya bulduğu sayılarla farkı uçe ındırdı ve ılk yandan 32-29 maglup aynldı Karşılaşmanın ıkıncı yansı- naNetaş savılarlavehızlıbaş- ladı Lacıvert - Be>azlılar 22 dabkada Mrsıç'ın uçluğuvle karşılaşmada ılk kez 36-35 öne geçtı Beşiktaş ıse Ahmet Er- an ıle etkılı oldu Ve 24 dakj ka 41-36 Sıyah- Bevazlılarle hınde geçıldı Ancak maçın 25 dakıkasından sonra salonda buyuk bır heyecan yaşandı Beşiktaş ta Hüsnu'nun uçlûk- len Netaş ta ıse Abdurrah- man "ınüçlulden vardı Maçın son dakıkalannda pota altın- dan sa> ı bulmak ısteven Njkou oldukça başansız hareketler sergıledı ve 5 faulle ovun dışı kaldı Haftanın onemlı maçında salondan galıp aynlan taraf Netaşoldu 80-72 Beşiktaşal- dı|ı bu sonuçla lıgdekı kotu gı- dışıne devam ettı Haftanın önemli maçında salondan gaJip m nlan taraf Netaş oldu: 80-72. (Fotograf KEREM KAC\RLAR) »1HT .. 96 Canncs Film Festivali En lyi Yönetmen Odulu /»" DALDAOSCARADAYH\ hı «nn«\ -tMit Limun vı tamr- BİR JOEL VE ETHAN C0EN FİLUİ FABGO 7 D*ID« OS«A* ADAYt BU FIIM, SHUII IOM T I K M * VIZYONO* I I K(ek.1iirtar. Thtfro Ayna KUVAYI MİLLİYE KADINLARI Yazan NezıheAraz Yonetefi Şakır Gurzumar Saiı Çarşamca Persembe 2 0C Paza 19 00 ^ye u-ac No 6C Teşvwıye e 24« 35 fc Beyofl u Ak 2*9 O 66 2OC U 15-16 3O 18 45 21 5 3*6 481 OC 1 3 3O 16 DO 9 OO 21 3o 236 28 6* 6 45 «25 •* 78 KEINT OYUPİCULARI Muzaffer IZGÜ Yonelen Yılgız Kenler Soz : Selma Çuhacı 29t*att Saal 21 00 JOSHÜA SOBOL I Athol FUGARD IŞARK3LARI SON OYUN 28 Mart 21 OO Reflk ERDURAN ESEKDAĞın SEVDALISI SON OVUN Z7 Mart 21 OO D L C o b u r n KONKENİ PARTİSİSON OYUN 30 Mart 15 OO 'UHKÇfcSl *HMET NECOET YÖr.FTP! MURATKARASU D^/-r.ı^ r \ mjı TEOMAN KUMBARACIOAŞI '.l!/.- ALPEBPHARAL M ^ l O ı r t i l NASUHİAKIN IŞtK IAÜRMI CAFERYİĞİTEB S«HNE VE KOSTUM TAİAHır.H KüKLA TASAP-Mı EVVAKLUSEK Mûziklı Oyun [2 Pef üc) Pazar 1S.00-P.wsi 20.00 Martı Sanateui (02121 2S3 »1 37-230 27 93 TIYATRO-Tİ'NIN YENİ OYUNU Muralhan MUNGAN O H H A N V E L I o s y° N N Oynayan: Muşhk Kenter 2§Mar( Saal: 15 00 Rezervasymiumzı Maslcr ve Viu kartları ıle yactıralHlınınu I ğa banşa, gazellığe açılan a>dınJık pencere. İsfanbul'da ?eni bir sahne,,, SAHNE Fınn Sokak No. 43 Bomontı, Şişlı Gışe Tel: (212) 240 28 26 Büetler 4dam Kıtabevı ve Vakkoramakrda ****** 2û3 ,, Pazar 15 00-7830 z7/i(*-t/rsoo * EFES PUsen'il kiltür re s ı ı ı t ı katkıları attarak surectk. Tuborg'u 95-92 yendi Kültür Sanat ılanlarınız ıçın 293 89 78 (3 hat) '• •."• •.• •.'• •.• •.'• *."> '.'••.'• •.> •."> (OPERA) S A N A T Q A L E R İ S İ NURİ ABAÇ GIİLER KAŞİMOĞLU ZEYNEP SARIOĞLU r<esım Sergısı 24 MART 12 NISAN 1997 Htncıy Konljl Sot SJğl* tçt No I TlkıımTel 0212 2«9 9! 02 CADI KAZANI SM£H »fessadussate 169? Yen j r > 3 « ı n e ı j a d a k e r d l e m T a r r y a f e m t e m e v » aaanış c W a ı b f fcpun ErgenJv ç a j n d a l c b r grup gerç ktt. « n a - d a ^rrüa dara eaeteı tygnlen bın Abıgai W i a r a ıRyde'l e«* bır ç * p olan J * P ' a c b r n Pay-Lans) Yatajnda D e e * m kayte<n«şv° J o h r n k H d a s ( > rjna^rty -rr -aiurıımr 3*1« A^çaıırtnsmslacakır jaçegnrajano^ısuevffse'^asnCAC (O.'ı npur<» ^.jju5un «ışseıv y,-x ^.-r ogm>erUT ıe''"t ttanKefcn m A/îıurM*efrî/nıaöiıD>uıtnfânuyarıaran.escn3jcsu%öayneMıil»rya2ü^ imnltad'C6ijıxWu^ijnoidfia3û(li SaşTite de Oscar h Danıe Day levns Osca ada/ıonuşWnr3ftj>ds «/rıeOscafaaosvorrv^Joan Aler var 9 O Ulkerspor rövansı aldı Ulker: 95 - Tuborg: 92 SALON: Caferaga HAKEMLER:Engın Kennerman (4) Alpaslan Kara (4) ULKER: Orhun (8)26 Harun (7)17tt'ülıams(6)13 Haluk(6)9 Goodfread (7)16 Serdar (6)13 Tolga(5)l TUBORG: Serkan (V19 Emır (4)4 Curcıç (6)20 41ı Benlı (6)16 Johnson C)22 Faruk(6)ll Ruçhan (5) İLKV\RI: ?""- 41 (Tuborg lehine) 5 FAUL: Goodfread (39 IX) Spor Ser\ısı - Basketbol Ruffles Lıgı nde 26 haftanın onemlı maçında Ulker ılk. mavt 1 >enıldiğı Tuborgdan rovanşı 9$ 92'lık skorla aldı Bayanlar pla\ - out: Antalva Kolejı - Ankara An Kolejı 66-95 Ege Lnıversıtesı TED Kolejlıler 63-84 OKÇULUK Takım yarışmalarmda dereceye giremedik SporServısi-4 DunyaSa- lon Okçuluk Şampıvonası, takım finallen>le sona erdı Turkıve takım vanşmalann- da dereceve gıremezken er kek mıllı takım ılk turda ABD \ı venerek buvuk bır surpnz gerçekleştırdı An- cak, çe> rek fınalde Itah a va venılerekelendı Bav an mıl- lı takımı ıse ılk turda Lkray- na va mağlup olarak elen mekten kurt ılamadı \bdı Ipekgı Spor ialo nu nda 4 gun suren s^ımpı- yonanın takım fınallennde bavanlarda ^lmanva olım pık sistem atıslannda Kaza- kıstan 1 259 257 yenerek şampnon oldu Bavanlarda Almanya. van final ve fınal atışlannda elde ettığı toplam 520 pıunla dunv a rekorunu da kırdı Erkeklerde ıse Gunev Ko- re, çekışmelt bır musabaka- dan sonra tsveç'ı 265-258 yenerek dunv a rekoru kırdı ve şampıvon oldu Gunev Kore \ ırı fınal \e fınal atış- Kırında toplam 530 puanla rekor kırarken eskı rekor 529 puanla Isveç mıllı takı- mının elınde bulunuyordu Yüzmede büyük başarı • SOS\ (Cumhuriyet) - Almanva nın Bonn kentınde her vıl vapılan, Uluslararası 20 HanboGençlerYuzme Turnuvasrnda Tûrk >-uzucüler 3 gun suren vanşlar sonunda, toplam 15 bınncılık, 11 ıkıncılık, 4 uçunculuk aldı Bınncı olan vuzuculer şunlar 200metre kurbağalama EmrahOğut (2 56 42) CenkAktaş. (2 3122) lOOmefrekelebek ErgınKupelıd 11 57), Cenk Aktas 102 82, LğurOdek (10091) 200 metre kanşık Cenk Aktas (2 19 78) 100 metre kurbağalama Emrah Oğut(l 19 65) CenkAktaş (1 10 32) 200 metre serbest CenkAktaş (2 05 23), 200 metre kelebek Emre Çelık (2 33 39), LğurOdek (2 16 16), 100 metre serbest CenkAktaş (57 59) Bavanlar 200 mefre kelebek Gülşah Gonenç (2 29 31), 100 metre kelebek Gulşah Gönenç (1 10 88), 200 metre kanşık Gulşah Gonenç (2 37 67) Matthevv Douglos dopingli çıktı • LONDRA(Cumhunyet)- Ingılız atlet Matthevv Douglas m >apılan testler sonucu dopmg yaptığınm belırlendığı açıklandı lngıltere de yayımlanan Sunday s Observer gazetesının habenne göre, Douglas ın Efednn kullandığı belırlendı 20 yaşındakı Matthevv Douglas 1995 v ılında Avrupa Gençler ^tletızm Şampıvonası'nda 400 metre engellıde bronz madalvakazanmişt! Bulls bir engeli • NEW YORK (Cumhuriyet) -NBAde 19 hafta maçlan suruvor Merkez Grubu lıden Chıcago Bulls, gruptakı en vakın takıpçısı Detroıt'ı tarklı skorla yenerek 68 maçta 59 galıbıvetını aldı Sonuçlar şoyle Charlotte 100 GoldenState 93, Washıngton 108-Portland 104 C Bulls 103-Detroıt 88 Cleveland 75 Dallas 72 Phoenıx 104-Houston 99 Mılvvaukee 80 - New York 79,Utah 107 - Los Angeles 94, Seattle 113- Sacramento 99 Badmintonda • ZONGLT.DAK (Cumhumet) - Turkıye Buyukler Ferdı Badmınton Şampiyonası dün Zonguldak'ta yapılan fınal karşılaşmalanyla sona erdı Merkez Spor Salonu nda 4 gun suren musabakalara, 125 1 bayan toplam 255 sporcu katıldı Karşıla^malar sonunda, ılk sıravı alan badmıntoncular şunlar Tek Erkekler MertAydoğmuş (Ankara), tek bayanlar Gul Yenıcı(lstanbul). çıft bavanlar ElıfYoruker - Gul Yenıcı (Kaysen-tstanbul), kan^ık çıftler Elıf Aktaş - Erdal Er (Ankara), çıft erkekler CaferYoncü- Bahadır Elmasoğlu (KKTC- Ankara) Cimnastikte coşku sona erdi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Orta Derecelı OkullarTurkiveRıtmık Cımnastık Bınncılığı sona erdı Cımnastık Eğıhm Merkezı nde yapılan musabakalarda ortaokullu kızlarda, Konak Anadolu Lısesf nden Mısra Cığeroglu, 52 732 puanla bınncı oldu Lıselı kızlarda ıse Kadıköy Kız Lısesı'nden Pınar Tandurak, 55 930 puanla bınncı olurken, Habıbe Yahşı Lısesı nden Gulcan Pastırmacı, 53 622 puanla ıkıncılığı elde ettı Esenler Lısesı'nden Aylın Gursoy ıse 49 589 puanla uçuncu sırayı aldı Boks şampiyonası • ADANA (Cumhuriyet Günev llleri Burosu) - Adana da yapılan Turkıye Buvukler Bıreysel Boks Bınncılığı sona erdı Menderes Spor Salonu nda yapılan fınal karşılaşmalannda, rakıplennı yenerek kılolannda şampiyon olan boksorler şunlar 46 kılo Işık Çakır 48 kılo Agası Agagulluoğlu 51 kılo Bedn Çınar 54 kılo Soner Karaoz 57kılo Serdar Yağh, 60 kılo Ahmet Sabn 63 5 kılo Mehmet Alı Kolu, 67 kılo Bulent Ulusoy,7 1 kılo Ercument Aslan, 75 kılo Fırat Karagullu 81 kılo Adalet Beyleroğlu 91 talo Mehmet Hendem Artı 91 kılo Sman Şan Ote>andan bınncılıkten takımını çeken FBahçe Kuiubu nun ıkı antrenoru Ceza Kurulu na sev k edıldı AIUIı ganyan • Spor Servisı - Dun koşulan Izmır at yanşlannda altılı ganyan 1-1-3-2-15-7 kombınesını bılenler, 7 mılyon938bm300erlıra ıkramıye kazandı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog