Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

<$ ÇAĞDAŞ YAYINLARI YltM A Z S İ PAl çalışanların sorunları 2O0 000TL Çağ Pazarlarra A.Ş Ye'ebatar Cad Salk msoğut Sok No 9 B Cağal cgu Is sroul ~sl 5'- OT 95 96 Pos'a çekı no 666322 umhurıyçfl $ ÇAĞDAŞ YAYINLARI Haz.:NURAN TEZCAN • atatürk'ün yazdığı yurttaşlık bilgileri 200.000TL Yefebatan Cad Salkınsoğu- Sck No 9 B Cagalog u Is'anbu Tel 514 01 95 96 Posta çekı no 666322 73. W. SAYI 28099 / 75000 TL (KDVig,nde) KURUCUSU: YINB MDİ 0S24- 7 M j BAŞYAZARI: NAOİR MMİ (1945-1991) OSS-OYS DENEME SORULARI BUGUN 22MWT1997CUMMTHt YARIN Cumhuriyet - Düzey Dershanesi işbirliğiyle hazırlanan Felsefe - Biyoloji sorularıyla kendinizi sınayın. Bugün ve her cumartesi... 12. sayfada ve her cumartesi 'Serbest dolaşım ve mali yardımdan vazgeçilir' sözü tutanaklara geçirildi Çiller'den AB'ye iki ödiinÜye ülkelere tanınan ayrıcalık Tansu Çiller'ın, Roma'da AB'nin 6 üyesi ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin, tam üyelik güvencesi verilmesi karşılığında birlik üyelerinin yararlandığı iki önemli ayncalıktan ödiin verebileceğini bildirdiği öğrenildi. Tutanaklara geçen iki ödünün; AB'ye üye olması durumunda Türkiye'nin, yurttaşlanna serbest dolaşım hakkı ile bölgesel fonlardan vazgeçmesı ya da bu konularda ısrar etmemesi yolunda olduğu kaydedildi. UU£ &UtiHWİWOâJrnui hateri • 4. Sayfada AB önerisine Kardak engeli AB Dönem Başkanı Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Hans Van Mierlo, Istanbul ve Atina arasmda yaptığı mekik diplomasisi çerçevesinde Türkiye ve Yunanistan'ın birer "akil adam" seçmesini ve bu kişilerin Ege'deki tüm sorunlan inceleyip her iki üîkeye bır çözüm yöntemi önermesini içeren bir formül getirmişti. Ancak Yunanistan'ın Mierlo'nun getirdiği bu öneriyi kabul etmediği belirtildi. • 4. Sayfada Ankara'da AB trafîğl Ankara'ya gelen AP Sosyalist Grup parlarnenterleri Dışişleri Bakanhğı Müsteşan Büyükelçi Öymen, Devlet Bakanı Gül, CHP lideri Baykal ile öğle yemeğinde bir araya geldiler. Grup Başkanı Green, Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin önündekı sorunun "din olmadığını" belirterek "Bunlar ilişkisiz konulardır" dedi. Green - Çevik Bır görüşmesinde de "demokrasi, insan haklan ihlalleri, Kürt sorunu ve Kıbns" konulannın ele alındığı kaydedildi. • 4. Sayfada İSRAİL'E YANIT HAMAS'tan bombalı saldırı: 4 ölü • Tel Aviv'deki bir kafede meydana gelen şiddetli patlamada 4 kişi ölürken, bın bebek 43 kişi yaralandı. Saldırganın da parçalandığı saldınrun sorumluluğunu Filistınh radikal Islamcı HAMAS örgütü üstlendi. • Israil televizyonuna telefon eden bir kişi, eylemin, Israil'in Doğu Kudüs'te yeni yerleşim birimleri kurmasına karşı yapıldığını söyledi. • //. Sayfada ÂBD^RUSYA Zarvede sürpriz yumuşama • Helsınkı Zırvesi dün 3 saatlik toplantıyla sona erdi. Clinton ile Yeltsin"in, biri Avrupa güvenliği, üçü silah denetimi ve biri de ekonomik konularda olmak üzere 5 ortak bildiriyi imzaladıklan açıklandı. • Sonuçlan Beyaz Saray ve Kremlin sözcülerince "çok olumlu" diye nitelenen zirve sonunda yapılan ortak basın toplantısında iki lider NATO'nun genişlemesi konusunda bir anlaşma sağlayamadıklannı ifade ettiler. • 10. Sayfada ARNAVUTLUK Isyancılardan Berişa'ya ohuıı tuııı • îstifa etmemesi durumunda Amavutluk Devlet Başkanı Bîrişa'yı öldürmesi için Tiran'a 50 komando gönderen isyancılar, " Savaşnak istemiyoruz. Bütün isediğımiz Benşa'nın kellesi" diyor. • //. Sayfada CoşkuluNevruzda barış isteği• Bahann müjdecısi olarak bilinen Nevruz, özellikle Güneydoğu'da ve Kürtlenn yoğun olarak yaşadığı bölgelerde coşkuyla kutlandı. Devlet ayn halk ayn kutlamalar düzenledı. • Dıyarbakır ve Şanlıurfa'dakı olaylar büyümeden yatıştı. Ateşler yakıldı, halaylar çekildi. Banş ve dostiuk çağnlan yinelendi. YurtHaberieriServisi- Nevruz, Güneydoğu'da devlet ve siyasi partılenn ayn ayn düzenledığı et- kinlılderle kutlandı. Yo- ğun gûvenhk önlemlen- nın alındığı bölgede kutla- malar genelde sakın ge- çerken Diyarbakır ve Şan- lıurfa'da slogan atarak yü- rüyen gruplar güçlukle dağıtıldı. Urfa'da 5 kışı gozaltına alınırken Sıırt'te • Arkası Sa. 6,Sû.3te .NevTuz'un en yoğun kudandıgıflDJyarbaJar'daeddnKJderönceki gece yoğun güvenlik önkmleri alünda ba^lada. Güven- Hk güçleri özellikle gecekondu mahalleterini didik didik aradı. Kentteki Ne\Tuz kutlamalannı 100'e \akin yerli ve > r a- bancı gazeteci ve gödemci izledL Bağiar semtinin çeşitli yerierindeki kutlamalara binlerce kişi kaûldı. (AA) Devlet kendi kendine kutladı• Ankara ve Istanbul'da resmi kutlamalar düzenlendi. Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller Iğdır'da Nevruz ateşi yaktı. Yöre halkı kutlamalar sırasında tören alanını çevreleyen tel örgülerin dışında bırakıldı. Haber Merkezi - Devlet elıyle 'resmi Nevruz Bay- ramı' kutlatnalannda Is- tanbul, Ankara ve lzmır'de çeşitlı etkınlıkler gerçek- leştınlırken Başbakan Yar- dımcısı Tansu Çiller Iğ- dır'da Nevruz ateşı yaktı Üç yıldır devlet gudü- münde kutlanan Nevruz Bayramı'nın bu yılkı gele- neksel ateşı dün Iğdır'da Başbakan Yardımcısı Tan- M Arkası Sa. 6, SHl'de Kiilrür Bakanı İsmail Kahraman'm da kaüldığı törenler Güvenpark'ta başladi. Ankara FoJklor Eğrtim Merkezi folk- lorekibi ile Ankara Kültüriinü Yaşatma Derneği Seğmenkr Ekibi'nin gösterflerinin ardından Nevruz korteji Kıalav 'da- ki Zafer Anıü'nm önûne kadar yürüdü. (Fotoğraf: TARIK TINAZAY) Diyarbakır Ankara Î4 I ... ve her pazar OramiralErkaya 'dan 'durum değerlendirmesi' i Ordu 3konuda hassastir* • Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya, "Laiklik, demokrasi ve sosyal hukuk devleti tartışma dışıdır. Bunu tartışma konusu yapacak bir parti çıkarsa hır çıkar" dedi. ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Denız Kuvvetlen Komutanı Oramıral Güven Erkaya, son gelışmelen Cumhuriyet'e anlatırken, üç konuda odün venlemeyece- ğinı vurgulayarak "Laiklik, demokrasi ve sosyal hukuk devleti tartışma dışıdır. Bun- lan tartışma konusu yapan parti çıkarsa hır çıkar" dedi. Erkaya, "Türkrvcbugûnkü sorunlannı 50 yıl daha taro- şır. Bunlar bugünden varına M Arkası Sa. 7,Sü.8'de KÖKTENDINCİLİK KONFERANSI. 'ÇİLLER'E IMAMLIK FETVASF • 5. Sayfada TTK'DE DlNCl KADROLAŞMA • 5. Sayfada DŞP'DEN YtNE GÜÇBİRLİĞ1 ÇAĞRISI • 5. Sayfada Memura zam farkına yasal engel • Ekzam için çıkartılacak İcanun hükmünde kararname ya da Bakanlar Kurulu kararlan genye yürümüyor. Bu yüzden REFAHYOL'un memurlara ek zammı ocaktan itibaren uygulama vaadine yasal olanak yok. • Anayasa'nın 91. maddesi "KHK'lerin Resmi Gazete'de yayımlandıklan gün yürürlüğe gireceklerini, ancak kararnamede yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir tarih de gösterilebileceğini" hükme bağlıyor. IŞK MKSU'Ml lniıeri • 9. Sayfada BORSA ûDun 1654 Önceki 1649 DOLAR ûDun 126.200 Önceki 125.500 MARK ÛDun 74.850 Önceki 74.700 ALT7N ûDun 1.437.000 Önceki 1.428.000 SU İÇİN ÎCRMI2IALARM rka Sayfada EU BAŞARILI GVZETECİCİĞERCİ rka Sayfada ÜRETİCİLERİ VTNİLCİYI KABUL EE'Tİ • . 4 rka tayfada r=TMERİAHÇE V.'^NSP')R'U FARKLI porla GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK RP'yi Düzene Koymak.. Konuşan, Hasan Hüseyin Ceylan gibi kamuoyunda ve partide gelişıguzel yerı olan insanlardan değıl. O kadar ki; RP hıyerarşısinde Takkeli'den sonra ge- len isımlerden biri, hatta başlıcası. Oğuzhan Asiltürk, hem parti, hem de RP grubu adı- na konuşuyor. Önce üst perdeden attıklarına değınmek gerekiyor. Geçen gün metni yayımlanan 18 maddelık "önlempa- ketı"ile Takkelı Bay Başbakan'ın "imzaladığımetın ara- • Arkası Sa. 6, Sü. l'de Ankara'nın gabbi 4 Sen de Gitme' GUNDEM • 9. Ankara Film Festivali'nin Ulusal Film Yanşması'nda, yönetmen Tunç Başaran'ın 'Sen de Gitme' adlı yapıtı birinci oldu. Filmin Fransız oyuncusu Olivia Bonami de En tyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı. En lyi Erkek Oyuncu Ödülü ise Tabutta Röveşata filmindeki rolü ile Ahmet Uğurlu'ya verildi. • 15. Sayfada MUSTAFA BALBAY 'Sen de Gitme'nin Fransız oyuncusu Olivia Bonami (ortada). Muhalefet Sorunu... Zaman zaman vurguluyoruz... Türkiye'de iktidar sorunundan çok muhalefet sorunu var... İktidar ortakiarı, "tek bir parti g/'b/" olabiliyor. Muha- lefet partileri değil başka partıyle ortaklık, kendi ıçınde bile net olamıyor. Partilerin genel görünümüne şöyle bir bakalım... ANAP'ta polıtıka üretmekten çok senaryo üretmek üzerıne kurulu yapı var. ANAP'ın kendi ıçındekı yelpa- M ArkasıSo. 6, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog