Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

@ ÇAĞDAŞ YAYİNLARI NE C AT İ CU MA L I güzel aydınlık 350.000TL Çağ Pızariama A.Ş. Yerebatan Cad Salkmsöğut SoK No 9/B CaŞe M J. Istaroul Te 5' 4 01 96'95 Posta çeta nc 666322 Cumhuri $ ÇAĞDAŞ YAYİNLARI Ç E T İ N Y İ Ğ E N O Ğ L U sakıncalı kadın polis 250.000TL Çaj Pazarlama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsöğût Sok No 9 ^ Caşalogiu/lstanbiii Tel 514 31 96,95 Posta çekı no 666322 73. YL SAYI: 26094 / 75000 Tl (KDV,ç,nde) KURUCUSU: VUNUS NMİ (1924-1945) BAŞYAZARI: N M Ü NADİ (1945-1991) 17MMT1897MZ«TESt Aınavutluk'ta ölüm tehlikesindeki 253 Türk özgürlüğe kavuştu Tiılıliye taıtıaıııSOSYALİSTLERİN GÖSTERİSİ Tiran'da banş mitingi • Amavutluk'un başkenti Tiran'da, dün çoğunluğunu sosyalıstlenn oluşturduğu yaklaşık üç bın kişı, ellerinde karanrıllerle banş içın gösteri yaptı. Serseri kurşunlara hedef olarak yaşamını yıtiren 75 kişınin anısına saygı duruşunda bulunan göstenciler, "Şiddete, cinayete hayır, banş istıyoruz" diye slogan attılar ve yeni atanan sosyalist Başkim Fıno hükumetını desteklediklerini belirttiler. • Durres'te, ülkeden kaçmaya çalışan bın kadar Araavutun polislerle çatışmaya gırdıği belirtıldi. Görgü tanıklan, polislerin limana ulaşmaya çalışan sivilleri dövdüklerini ve Kalaşnıkoflarla havaya ateş açtıklannı bildirdiler. • 8. Sayfada İç savaşın iyice yoğunlaşüğı Arnavutluk'tan herkes kaçmava çahşı>or. kimin elinde büslerle tahiiye edilen yurttaşlanmız Adatepe muhribine alındıktan sonra İtalya'ya olduğu betli olmavan silahlardan çıkan serseri kurşunların can aJdığı Tiran'dan oto- getirildi. Tahiiye edilen 253 Türk, iki özel uçakla sabah İstanbul'a geldi. • Arnavutluk'ta banker krizinden sonra başlayan ve isyana dönüşen olaylann ardından Türkiye'ye gelemeyen yurttaşlanmızın tahliyesi dün tamamlandı. • Tiran'da mahsur kalan 253 Türk, Adatepe muhribiyle îtalya'nın Bari Limanı'na getirildi. Otobüslerle havaalanına ulaşan yurttaşlanmız, iki özel uçakla istanbul'a geldi. • Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Ahmet Ökçün, tahliyenin başanyla tamamlandığını söyledi. Ökçün, Tiran'da kalan 40 kadar Türk'ün durumlanyla ilgileneceklerini de belirtti. AINKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Arnavutluk'ta yaşanan banker krizmın ardından çıkan iç savas, sürerken, gü- venlikleri tehlikede olan Türk yurttaş- lanndan 253'ünün tahliyesi dün ger- çekleştırildi. Arnavutluk'ta kendı ıstek- lenyle kalan 40 cıvannda Turk yurtta- şmın güvenlığının sağlanmasma da ça- M Arkası Sa. 17, Sü. 3'te Çeteci ve şeriatçılara özel koruma• Susurluk davasmdan yargılanacak olan özel tım görevlıleri ile îbrahim Şahin cezaevinde dığer tutuklu ve hükümlülerden korunuyor. Özel tim görevlileri ile Ibrahim Şahin, Söylemez çetesinden rüşvet aldıkjarı ooo'BÜrülen polis müdürlen, Aczmendilenn lıden Müslüm Gündüz, Atatürk'e hakaret eden eski mılletvekili Hasan Mezarcı ile duruşmalarda süreklı olarak olay çıkaran şeriatçı tBDA-C'liler Metris Cezaevi'nde buluştu. HULYATOPCU Susurluk kazası sonrasında "Cüriim işlemek için çete oluşturmak" suçundan haklannda dava açılan eski Özel Hare- kât Daıresı Başkanveküılbrahim Şahin ile özel tim görevlilennın Metris Ceza- evi'nde özel olarak korunduklan bildi- rildı. Çete üyesi olmakla suçlanan 9 ki- şı, dığer tutuklu ve hükümlülerden fark- lı günlerde görüşe çıkıyorlar. Metns Cezaevi farklı davalardan yar- gılanan ünlü isimleri bir araya getirdı. 10 kişılik koğuşlann bulunduğu cezaevin- de Susurluk davasmdan yargılanacak özel tim görevlılen Ayhan Çarkın, Er- ean Ersoy, Oğuz Yorulmaz, Enver Ukı, MustefoAtanok, Abdülgaoi kıalkaya, Ziya PuMİırmahoğiu, Ayhan Akça ile tbrahim Şahin'ın özel olarakkorunduk- lan bıldirildi. "Çete üyesi ohnak"la suç- lanan bu kişiler diğer tutuklu ve hüküm- lülerden ayn günlerde görüşe çıkıyorlar. Cezaevi yetkılılennin bildirdığıne göre. Şahin ile özel tım görevlileri bir hafta cuma, diğer hafta ise cumartesı günü zi- yaretçilenyle görüşüyorlar. Metris Cezaevi'nde Şahin ve özel timciler dışında kalan ısîmler de ilginç. ;£ippttn4S«&ttİ£ mex çetesınden rüj-^ veFafdıklan öne sürülen polis müdürle- n Sedat Demir, Erdal Durmaz, Deniz Gökçetin ve Hafim Apaydm da kalıyor. Fadime Şahin'le Kadıköy'de bir evde basılan, hâlâ Ankara ve tstanbul DGM'- de yargılanan Aczmendilerin lıderi Müslüm Gündüz'le Atatürk'e hakaret suçundan hükümlü eski milletvekılı Ha- san Mezarcı da Metns'te buluştu Met- nşjte bu kışıler dışında lstanbul DGM'deki duruşmalarda sürekJi olarak ^olay çıkaran, mahkeme heyetine küfür eden şeriatçı İBDA-C üyesı olmakla suçlanan kişiler de kalıyor. IBDA-C da- vası tutuklu ve hükümlüleri ile Mezarcı ve Gündüz'ün aynı koğuşta kaldıklan geçen günlerde basında yer alan fotoğ- raflarda da görülmüştü. GENELKURMAY, SAVCHJCA BAŞVURDU HatiİKiğhvııa suç duyurusu • Genelkurmay, MGK toplantısından sonra yazdığı şiirde TSK'ye, Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya ve Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'e hakaret ettiği gerekçesiyle Refah Partisi Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Genelkurmay, Hatiboğlu'nun şiirinin komutanlara hakaret içerdiğini belirtti. RP'li Hatiboğlu, yazdığı şiirine tepkiler gelmesi üzerine, 'Yanlış anlaşıldı' açıklamasını yapmıştı. • 4. Sayfada BANKADA ZORAKİ EMEKLİLİK Kalkınma^da Refah kıyımı • Tûrkıye Kalkınma Bankası, RP'nın yeni kadrolaşma merkezı halıne geldi. Özellıkle îstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tav\ip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen, TKB'ye vekâleten atanan Candan Karlıtekin'in 200 milyon lira maaşla"50'ye yakın personel alması dikkatı çekiyor. ESRA YENER ANKARA-Yatınmprojeleri- nın desteklenmesındekı en önemlı finans kuruluşlanndan olan, RP'li Devlet Bakanı Fe- him Adak'a bağlı Türkıye Kal- kıma Bankası (TKB), RP'nın yeni kadrolaşma merkezlenn- den biri halıne geldi. Özellıkle lstanbul Büyükşehır Belediye Başkanı Tay>ip Erdoğan'a ya- M Arkası Sa. 17, Sü. 3te FAŞIZME PROTESTO - Beyant \le\ danı'nda 19 yıl önce faşistier ta- leri ölümsüzdür", "16 Mart'ın hesabını soracağız'' pankarüaruu açan rafindan yapılan bombalı ve silahlı saldınyı protesto gösterisine, bin- topluluk, "Zindanlar boşalsın. çeteiere yer kaLsın". "Beyazıt faşizme lerce kişi kaüldı. "Çeteler Meclis'te, öğrencikr hapiste", "Bu memk- mezar olacak", "Halkız. hakhyız, kazanacağız" ve "Analann öfkesi ket bizim, çeteiere bırakma>acağız r , "Gazi, Cmraniye, 16 Martşehh- katiUeri boğacak" sloganlannı atö. (Fotoğraf: ALPER TURGUT) 16Mart 'KimsesidevDavası'• "Belanızı buldunuz..." 16 Mart günü patlayan bombanın hemen ardından bir ses böyle bağırmıştı. Ismi saptandı: Hamdi Karakaya. Ama ne Karakaya ne de cumhuriyet savcısının Emniyet Müdürlüğü'ne sorduğu otuz sekiz faşist bulunup yargı önüne çıkanldı. 16 Mart "Kimsesizler Davası" gibi sessiz sedasız hükme bağlandığında yıl 1984'tü. Mahkeme, katliama kanşmakla suçlanan Sıddık Polat hakkında beraat karan verdi. Gerekçe "delil yetersizliğT'ydi. • Yıllar sonra oğullan Zülküf'ün katliama kanştığını açıklayan tsot ailesinin bütün bireyleri fotoğrafından Polat'ı teşhis edeceklerdi. Bir başka isim daha vardı: Özgün Koç. Ismi ılk ıhbar yazısında bildirilmesine rağmen üzerinde durulmamıştı. Bütün bılgiler. tanıklar, 16 Mart'uı hiç de bir çırpıda söyleniveren sağ-sol çatışması olmadığını gösteriyordu. Çath'dan Ağansoy'a, Evren'den Türkeş'e pek çok isim geçiyordu duruşma tutanaklannda. BBUT GORÇKJIN ve KH«I LBATH ym *ât& • 10. Sayfada Avrupa'dan Türkiye'ye güvence• AB Dışişleri Bakanlan zirvesinin ardından bir açıklama yapan Avrupa Bırlıği Konseyi Dönem Başkanı Hollanda Dışişleri Bakanı Hans van Mierlo, AB-Türkiye ilişkilerinde hiçbir değişiklik olmadığını ve diğer adaylarla aynı muameleyi göreceğini belirterek "Türkiye'nin bir Avrupah geleceği olduğu kabul edilmiştir. Diğer aday ülkelerle aynı temelde değerlendirilecektir" dedi. • Fransa Dışişleri Bakanı de Charette, Türkiye'nin diğer aday ülkelerle birlikte Avrupa konferansına davet edilmesi gerektiğini belirtti. • 9. Sayfada Eski KGB ajanının ifadesi 'Rosenbergler suçsuzdu' • Rosenbergler'in Sovyetler'e atom bombasının sırlannı vermediği ortaya çıkanldı. Emekli Albay Feklisov, 1953 yılındaki infaz için "Bu kasıtlı bir cinayettir" ifadesini kullandı. Dış Haberter Servisi - Ruslar adına casusluk yapmakla suçlanarak 1953 yılında idam edilen Amenkalı Rosenbergçiftınin. haksız yere idam edildıklen belirtıldi AmerıkanNew YorkTımes ve VVashıngton Post gazetelennın dün, eski bir KGB ajanı ve Sovyet ordusunden emekli bir al- bay olan Aleksander Feklisov'un açıklamalan- na dayanarak verdıklen haberde, kan-koca Ro- senbergler'ın ilen sürüldüğü gıbı Ruslara atom bombası ile ılgılı önemlı sırlar satmadıklan bıl- dınldi. Eski Sovyet ajanı, Julius Rosenberg'ın bazı Amenkan asken sırlannı Ruslara aktardı- ğı, ancak bunlann arasında atom bombası ile ıl- gıli bılgilenn bulunmadığını sövledı. 83 yaşındakı emekli Albay Aleksander Fek- lisov, Julius Rosenberg içın "Atom bombasuı- dan hiç anlamıvordu. Bu nedenlede bizeyardım edemedL Vıne de onu öklürdüler. Bu kasıtlı bir cinayettir" dedı Feklisov. Julius Rosenberg'ın kansı Ethel içın de "BizimJe hiçbir ilgisi yoktu. Tamamen masumdu. Sanınnı olan bitenden ha- beri vardı. Ancak sırf bunun için insanlan öldü- remezsiniz" dedı Cindoruk MGK 'nin 'müfettişlik' yaptığını söyledi 'İrticanm ardında yolsuzluk var' • "Başbakan'ın da doğruladığı ırtıcanın ardında rüşvet ve yolsuzluk var" diye konuşan Hüsamettin Cindoruk, siyaset kulvannda yaşanan son gehşmelerin, bağımsız yargı ve partı içi demokrasinin ne denli gerekli olduğunu bir kez daha kanıtladığını söyledi. Yasama ve yargının yarattığı denetim boşluğunu MGK'nın doldurma durumunda kaldığını anlatan Cindoruk, "MGK, müfettış haline geldi" dedı. Cindoruk, "Hükümet savsaklama eğilimindeyse MGK'nin hiçbir etkinliği, güvenilirliği kalmaz" yorumunu yaptı. M 17. Sayfada HÜKÜMETE ALTERNATİF ARAYIŞI SÜRÜYOR • 5. Sayfada MAAŞ ZAMLARJ BUGÜN AÇ1KLANIYOR • 77. Sayfada TURtZMDE ZENGfN AVI • Arka Sayfada FÜZELERE 14 KATRİLYON B 8. Sayfada ARAFAT'A SÜRGÜN TEHDİDİ • 9. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Ne ABD, Ne Avrupa!.. "Içerdeki" ıhtilal uzmanı. 27 Mayts darbesınde görev almış. Alparslan Türkeş: "Darbe ıhtimalı yüksek!" "Dışardaki" ABD yönetimıne yakınlığı ile tanınıyor. Türkıye uzmanı. Adı Alan Makovsky: "Darbe olmaz" diyor. Hangisine inanalım? Ne ona ne ötekine... Önümüz- de duran sorunlara hükümetin alacağı tavra göre karar verme, darbenin gelip gelmeyeceğine olasılık tanıma olanağı bızım elımızde. M Arkası Sa. 17, Sü. l'de Ekonomi Gazete'den izlenir Mobilyada rekabet dönem i... Korumanın çıldırtan ekonorpisi. 67. Cenevre Otomobil Fuarı... Memur emekli aylıkları... Ekonomi eki bugün ve her pazartesi Cumhuriyet 'le GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kalkınma Bankası... Refah Partisi, demokrası merdivenının basamakları- nı tek tek kınp, devletle arasında "kadro köprüsu" ku- ruyor... "Demokrasi nasıl kullanılır" konulu bir araştırma yar pılsa, RP'nin yöntemi beş tüyle bırincı seçilır Gıdiş o ki RP demokrasıyı kullanış yöntemlerinı ört- tükçe toplum da giderek "kullanacak... Türkiye Kalkınma Bankası'ndaki gıdış bunlardan bi- risi... Bu bankanın dili olsa herhalde şöyle derdı: m Arkası So. 17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog