Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 MART 1997 PERŞEMBE 8 EKONOMI / PARA RAPORU 031 AnpMOr. SfcISSBteBMo* QXI «hntn im 045BU90nrto TX 11500 1175 15300 049 OTO 51000 ~ JopSn 3.1D0 m ım '«SÇrikMm 54000 0530» '7500 NÇMtalm 72* UnSc '5300 - = ^ '«ıını 12.750mutsu rnşrasîiı 060 CMM OEIDnttfM 06SDmM 63DmaC*ı 065DMWfng »ÖhiDtta capraryiaı __ rbÜB OTOMfc CÎ'SlStp REsrişlîı 074 BORSAVERİLERİ Endeteler BıleşikErtdeks Malt Eideks Sanay Endeks Hizmeter End. Önceki seans 1471 1540 1511 1330 1. Seans 1454 1527 1492 1316 Değişim (%) -1.16 -0.84 -1.26 -1.05 2. Seans 1437 1511 1473 1315 Değişim (%) -1.17 -1.05 -1.27 -0.08 Işlem Hacmi 20.069.461857 225 BORSA(1. SEANS) U OSMnOMBİ 0Q3Mittsat Kİtt OOEAUMai 0G7NM OOAfcna GU teKHa mtAMG m nm am 1530 'İOOO 1930 1151 172S 18,000 2.475 5J0O ySn 11500 15300 ffiaıesSmıSr »ErapSn* IOE0O 036 FhnsFtaallC • NtaMMH ,0OT5ra»taias 04 3ttSY*rı 105 GâteOnrt io/«wmri.at 101 Stnfttür 10SGmçuju 1 t C G a M u» ia 73i 7,« 11S0C 14J00 »500 2 1 2 0 1100C 13J00 1150 2.175 1*750 1 5 2 0 53300 54.000 3.000 3.1OC Ui l« 5İJ0C 5E30C pt ,7300 nM 713i 17750 18JB0 ,5300 -5330 175JKM ,61500 ,220 1İ00C 1100 540C 1300 1J50 335C 3350 17-55 11254 ,'«IC 17750 47X 43S0 1120 13.750 SJI a» 3'SOO 31500 24JO0 2520 £.» *.» 4150 4J0C 1,625 170C ,5,000 1550C :JS SJOO 1650 3,750 32300 33.000 vm ii,i9 S300 &7O0 ,2300 11250 16300 -3.30C •;75 I J C 1J0C 1120 5.1BC 5JO0 tfSO 1 . » 950 2J0 W 2.4S 3300 3 3 1 9300 SHO 630G &8X 1» *• % "~ , 1 * 533C 630C 12.00C 1041136 1'3B0 İM 26,X0 6.736 6.0CC 40W 300 6İ32O i.G5 ınm vm 4lji «• tTS 1İ50C 7755JD0 ,5386 13.000 1066364 13,032 '7.250 Ü0389 1765- 3300 4.764300 3,:'O 5,4i İCTJ0I Utl 10.750 551300 10.756 13,000 768,0X 19.003 W J » 1.07O02E 16(381 25300 49,000 25326 152011606*42 ,5626 £.400 U1M 5305 1750 8İ71Û00 3,765 1t75l «• H744 21,750 211X0 21370 2.750 33BJ» 1753 2,425 «34126 1430 4,450 1,154,500 4313 6300 265JB} 630C 17000 1064JB1 17.26? 24000 ,6M0O 24.18i •65: ffijffi 1371 1'SOC 'OZİSO 11J77 12.000 336,300 12.105 2600 53SJ002305'"7!B) 1325 450,000 1352 1800 45» 1!"5 26.000 5.057P5 2! 725 21000 2SJB0 29486 29.500 1000 21500 16,300 13H300 H.184 162.500 23JD0D 1 ( 2 3 » -1000 1.4,1000 ,1273 4350 1,1,1461 4325 1700 9Î4.00C 9,772 İM mm %M IM T3Mİ UB 7A 7JSJM Ijn 13300 7334300 11799 21J00 £000 21.042 13,000 6CJ0C 3 2,175 3 3 1 0 » 2151 Iİ0O0 3300 ,5300 51000 -08,000 53,027 1050 1/410» 3,050 IH SJH,S5 UB SOOC 777,1» 53J96 11516 1371 KM 4.223 1335 1İ276 3271 3370 32364 17,7» 6362 110-1 17,100 125 1,170 a21777 14-6 35,761 76.128 1,775 13.449 1010 9E700C » k M n O M t ) i25fiwDn»Ç* aaaLİtttn ,220 tttfau&k ,320 137KmaCrae 1520 ntMa vm ,4, KnıTM 0 0 300.00D 3,1300 34JJ0 3SJ00 : o 15.750 1620 <SOC 4300 1,625 172 11.» 1 1 * 11000 13300 '2JM 12300 32J00 34000 33300 35000 12,750 133X 145JH) 151000 1300 8700 11250 11503 11000 11250 15J9E '5300 :mc 52jo eıın 71300 14o U*ra~«r 1«IM 147 iMımTad 415C H5D0 4£0 2950 S3J05 12271 1957 33335 12397 148.114 1354 12J8C 13JK 1İ272 51.521 g;ss5 VM '3389 4.153 19306 15.415 1129 S3MK i.n MltomnsltatOU 220 55 t 6.100 15i tköif 157 IMufti 151 ItaMVn 13,750 SG0O 4300 ım m 300c 13300 lys 6400 6.500 1350 1,100 9» 5300 5D 4 S 0 4.700 4,750 0 0 9,000 S4.000 5400 5754,022 31,000 615,000 4550 1'61 OK 4700 30,005 ] 0 167 OkkıOlotûbr». ,660te» 170 PRB 171 nOnNO 1721*. ,73 A n 171 tarjı ITiMMlfB ^7t hvB 77 RnvSit 1JB P n Jı 179 DOMET 1% ^ P T ( 3 $ B I M 1 fl - r&IÜÜİ8 182fiWS •5000 68.000 1175 52,000 1150C 5010 1520 Mi 7700 «6İ0OO ÎB0 11,750 66^00 %m 15.000 65JS0 2.150 50JBO 12J0B 57J00 1520 İSH l « v& 'm15,75! 3650 ,1500 66JM0 35300 ,5500 68.000 2200 52300 •İ250 6'MO 15.7S) Ui mtm7900 İ6ÜE 3350 •IMT 1,Xt 36300 1500C '418,030 67,000 '337500 İ'SC -&H300 SaOOO 32.300 '2JBÜ 233JXK 57000 15*7173 1İ250 3D1İBC İW 9JKJİ im 3,32436* 15.7İÖ 15,ÛÛC 1BS011,781200 'tjOO I^ÛUS S6JDC û ifâ.Q0[ 3L500 2,045.0» 100c 2375 12.750 JSC 3550 20300 331 3im 9,300 '5.750 7300 5300 197TMM" 2,400 •»Tam 13.750 199T«HMY*n 334» HOTnKilH! 5,«0 20, TJUmaBıta 77O0 202 I n a 27,000 K8SASA •90 Tı •91 Sdoaş 18SMm m SimzPınlkı IMSfl 2O4Wş(fcT«« ffiTriCaı 2C7TSKB 238 Tû 16» 1600 1600 1400 28 ûkDa 14ÜC 209TJOB 1550 2 T l C X 5530C 22 ıraFMttüa 9,300 213 IfilS 325,00! 214 ynhM 31000 215ltMQ 216UâS İ50C 1550 tm om 1325 1000 1325 2.450 •125i IİOT S l l 9.7OC 1500 3650 2cyn 20300 9.0OO 9300 32J» BÜ0 ,5,750 1600C 1620 1730C 5J00 550C 2.4J0 1475 10300 " 000 32300 34.000 63X 5 j X 7500 1000 2Jİ0O 2İO0O ,5300 ,6,750 5*X 'JtB UOO •S25 2 , X 152515,471000 O500 4 İ 2 2 » 9,400 6,701000 3550 4521300 2O.O0C 213J25 9J93 3 4 » 2O.O0 9J93 32» S,3X 11750 1620 1«X 134» 197» ÜS.000 KCOO 31İD01 538» J060D01400 ,306.000 1C.750 1446 30C 33.000 H445J0S 6.400 : « O I 7.SX 546.00D 3 3350 20 jTa 211 T\fx, 212 Tıra 1525 3J0D .... 13750 " 3 0 0 1500 1550 """" 8,'00 9 » 31000 62C SSl 218 « M 219tt li39,1)00 1550 O 6,400 17J00 1JSİ *9» *5O3 iS 2.750 530C 1 7» 51000 9.100 321900 325» £.300 3 3 » E» 6,1X 6» t» Uİ S.9 3 8 » 39JO5 320 1600 6,100 650G 1720 -750D ia i,9 1920 '31 50 34J10 3âJ0C S.9 59 2.750 2J0O S100 5,400 2λ ısm İ91*1!4ji 16» S3700C 1600 6.166,71' •52512.148.IK 3J50 6 1 0 » 1575! 1461001 155C 1.869,0) 8 » ' 331ÛO0 5400012302,399 İZt 6671000 320.000 »44JO0 32500 2 1 6 » 6.11 2JM3» C.900 2 2 9 » 5,9 11419 39D0C 1O000 13CC' 11*5» £.300 -6.513 30C •75» 7 8 » 1J75 4 ^ 9 19.500 3.390» 35» 135.003 S İ B.S71J7Î 2,750 1.459000 1200 238000 4.733 0 15,155 66338 2.179 50.750 12J53 59,142 utı 17B 7765 15363 3732 66.EO1 36.71Ş «325 1366 2.386 11623 3,5)4 1576 21,20 9.102 32346 ,5,775 16,670 54-3 1423 '0,785 33ys 6İ399 '703 27397 ua ,1270 5388 1551 1307 14049 3504 8,012 5&'97 m 321713 31447 6,340 6368 ua 920 1349 632î 17448 1*1 1953C 35,1,8 StB 1782 5274 Ç ,2.000 002 U n & r m H 6,700 ISAAKjfctiı 6 » 004 tdnOrankılC) 1325 X6 tanât 49J0C OOB A i a T * « S 007 « M O36ftona HfF 045 BoaÇrofc 046 Bugûn Yj(K* 047Bımıgyi.Oıt 2.175 049Bınt " ~ K^SBonS» ,ÇaktHnS10ÖÖ ,6300 HnSma 76300 ıpc BM* ,77300 B £tn>K#S«ı 1220 S9 CEYTAŞİBSTl — 360C91M BORSA (2. SEANS) 12 M«TIW7 KatStMtk r 750 12» 6303 » 1900 6» 1600 1325 «JOC «500 15ü 15,750 18,003 192» 17» 17750 19 t* 1200 1400 'OJOO 10.750 n.79 na 165» 167iX 24İO0 25» 4750 5» 6» 8900 7300 0,19 20,750 21» 13» 13JH 2JC5 2.150 14300 15» 99 5(9 2350 1İI50 ,75300 ,803» 12300 11250 5100 5J00 ~ 1300 1.450 3 teyetGB* "4 HamdarTu^ı mltata 6.700 9300 20JK L« 'S 730 (JOOJOO . _ »COOO •2iike«*»!çi um •'6 117lUta "i ı«m 19TtB 1 9 6,600 1300 1920 1 9 16» 59 710C 0 1 9 6.70C UOC '4,750 Ui \İ 7500 0 2 2 E M a İ 0 123UtoMn 11750 1 9 135025hrOm 126bca> 128Kamn 129 «* ,1000 ,3300 1220 1950 32300 ,*İ3ÜC 8300 ,2250 •320 ,5300 5,300 69J0O I73M 1UC 4.155 16300 144 Manans<bwu 4100 138 Ka£ 139Ko*ks 148 B 41KaiÎ4U '42KMMPO9« UtaÜüe 145IMnT*n 146 M MIMa « Mı «UlU ISOMebş 151 Mgn 1850 na H« 1125 9JO0 130000 2025 2.850 5300 ,3300 157 MufcM 6.4O0 '53 MusaaY*wrı 1375 159N99SHo*ıg 7 3 » • î ^ 36300 61 ItoÇraK 9,000 " - - 5,4(0 31J0O 4350 «,* 4300 1E7OUı»OktaK»«. 15JX 16! 0*» TTiFm 172 M R I ,73nnı 175 D H 1 •75Pr»B 77PS 179 1CUB •yfacE«*.hW»B! 43,X0 l i U M I 1.B5 67,000 2,150 *m 11000 S7M0 1İ250 63CC l * 3,700 7700 15.751 3350 H3O0 66300 Ui 3,500 295X0 30Q.DK 33300 34JOS d 0 15750 16300 IM 43» ,625 1675 1tjO0 , 2 2 0 ,1000 ,1250 ,1.750 112H 3Ü 3350 31.500 3230J 33300 3490C 12.7K ,3.25! 145JH0 147300 9İ00 8300 11000 12300 '2.750 -120 15JJJ) ' 5 2 0 51.000 51OO0 sejoc Booo SÜ aji UJJ» 142C 4^50 4.200 175O0 11750 4500 4650 1T0 235S Ü-ÜI 5^8 n£m H m i,« 11a 13i 17t 3.IC 9.30G "311000 1XJ» 1375 2D50 <ja m 230C 2305 530C 530C 135X ,1750 ytC 6.50C 730O 7700 32300 37JCC 9,000 1100 5300 5.400 30300 3,000 4.450 4,550 1,19 «,7» 3 0 ,4309 !im B.O0C S7300 2,25 2,175 n« vm '4750 1Z0O0 56.000 56000 •1000 1520 1425 S.710JOO 5300 513300 iffi SS3,4911,40300 4300 1,495.133 5300 1280X00 ,350 1210300 135021.431000 17,500 394300 ,7300 123JD0 6300 ,32230 4350 , 3 1 * 0 ,1250 374.IO0 24» 1.KJİ X,500 T'3X 23.750 VJ60J0O 10500 2023,000 630D 565560 17* UİM <ac loeıooo ,300 sjoyoo ıjı mm 1650 1167J96 31000 41000 '720 1732JB0 1400 266J0C 11000 4324300 ,6,79^915300 120 1,442377 9,100 B7S30C 1075 446,000 IX 544.00C' •1.M 2T900 530 232KO1 1,550 <4ia2C 1325 1,157000 930O 7 T O İ 22,750 14*000 8300 621000 leiuü 2425 355jX0 76300 591,724 1,725 1751000 11290 253.030 200017956.100 9600 14CJO0 Ui 2JHJİ 6.70C 273900 3.4OC 591OC 11250 »0X l ü 115Uİ IMCO ır'ooo S.4İ uam 7ÜD3IJ01050 0 0 300,300 48.0OC 31500 7Ht29C 0 : 15750 21000 4A 1.7HJİ 1650 21248.837 11000 1521,000 1300C -75,000 12000 1511000 185C 903C.9X 3-500 5742OOC 315O0 61--J64 •ıoot 1*5.000 1500 1220 1125C «Oİo 51.303 69» t93jK 256.000 12&000 12.000 42100' ..._. -6B0C !I9 1619 14 U '9300C «100 itflOI 17750 3O0.30C (330 268» 2JO0 63SS.'3C 159 11X9 V19 B 9 119 117B9 W\U*M 6.1» S 7500 6303 7İ irac '703 19* SimaHanrt 12J00 199 SASA' 1400 3ac 32 0O0 15750 1620 5.40C . 240C «Tn 11,79 '99I(ntoav *r. 31000 a'ete S4O0 201 TKJnmSıla 7300 202 TISB 27JXJ0 303 Tcteş Oksrati F i , S.000 2t)4Tof3;0kTanl 15Ü0O VSC 5300 ,a 3J5O 13,79 3350 İM 54,000 ?13 USÂŞ 320300 21'lJNItorMMin 325(0 mkpCMA i.11 ?6uş*Smrı* 6300 aüodMIM 2071903 239TJ» 21! f ı r ö s l * 21-1 1600 3700 H20 11500 Vim £7000 SJİ I7« 1450 15Û0 42,000 43.000 1* ım 1225 2.325 '2Ü0 ' 2.75C 9300 1550 nji 830C 1100 3200C 32.500 m w 1520 15,750 •620 «,500 5200 5,400 1353 2.400 %m 11a 31000 33J0C 6,300 640C 7,400 7SX 26300 27000 7300 8.100 15.750 16J00 5,400 5600 138 ' ~ 1300 11,79 WUM 9'30 631:003 1X0O: 236 XC IBCO "Ş4.4O0 *,H 4.TUİ 2850 i'16» 1800 ' 2 8 » '3503 416» £400 69B» 1325 0 2 » 7,600 2.SS.00C 32300 530» 9,000 6SJC1 1303 2.370.01 31,X0 B1O003 4.450 1J6S0OC 4.19 9 9 0 C 1 5 » 1191510 67303 '36Z00[ı 2,153 1 2 4 » 51,9 « 9 10,75c 22Î300 5U0C *4275 11250 611000 t-BO 550,000 19 719 3J630 1 6 8 3 » '600 '68C.136 «9 19 3603 4351030 1120 134J0B HOCC l'!130C «9 mı 1500 577,300 GOO0 141000 2,19 *S9 2İ75 e,670JCE 12,500 İ360.000 3,300 1 3 2 7 » 2300 1,775» S.79 imm EJOü 3L0OO ,52C ,620 5J00 2375 29,00c 58,300 356.303 140C 1500 3.510 8,000 ü 217 a K r 22- VtaoKaJI 222 YAŞAREÜMC 224 Y Î x 2 5 ^ B 5300 sax 3X0 6300 ,7300 1,375 ,1» 35.000 22 Y Î 3 0 225Y^KniBanta 5703 226 Yap Kred YaL O t Z75B 227 YIB, 52K) 52300 54.000 830i 92)0 3,5300 3ZUO0 3,,5oo aa» S.» Ui 6700 E.SOO 5300 :.500 39009 33CO0 1303 1400 î , X UOO ,7300 17300 1,300 U 7 5 iU9 nm 34,000 35,000 5,600 5700 2700 2300 5200 5300 101X0 2T» _. 332.00C , 1 9 U53.427 £500 6934» 641 ' 7 3 1 » '303 346.000 2'OOC '.031300 7300 34.534173 'VS 132.300 15» t'3'036 191Uİ9 3300 1,12021] H 9 IHUİ 15K 5D900C 9,000 1,745» 2,300 7,39" 365 5,100 1563,000 3 2 3 » 153,147 31300 826,000 69 109 6.70) 94822 1500 1368.000 33300 23.303 3300 891223 63(0 6391,003 1720 175» 1353 25.6'7,303 1179 11.*9 34300 207» 5753 30924.23 2.75C U 7 2 » 1200 123,000 .i 176,795 11047 1,12 13Î9 1.424 1835 6J57 10053 1«2 1974 ifO '362 1395 17361 17,416 6380 4.67C 1322 HJM 3'382 24,055 0.369 6.64S Mi 4,17! 1622 15.» ı;x 1681 32,116 17,575 8,480 12.000 «,750 •23 9365 2J172 '30C 1037! 529 22320 8394 ia 2.429 tm 75329 1.732 13.40 1,36» 1S49 939 1S366 167 16.313 59 7» 0 299,-66 31947 0 11761 «jn 165C 11326 '1120 3367 31391 23306 12J75 14527 E.508 1227 12367 11079 5131 î.062 vm 14001 4-10 •7'55 4549 2J« 1SJS %m 1.123 1.441 3.082 JIDO 1306 43» 13300 ejp 1329 7393 31723 9,314 1339 30767 4478 1.19 0 14,794 65355 2,145 56.561 •5J45 İ167 UC 1505 7,578 159 1654 ,1,453 5123' *M 1463 42338 29 222 12i-0 9366 3326 Ü5O 89" 32103 8J41 11471 '6JB1 1331 1369 «9 32.603 1313 7,497 2E352 7306 11309 1«9 3,343 1 1 9 3500 JS21 ım 31822 31390 IM 6.7S 150) 39DO3 1321 5İ4Î 1729 1.337 1U36 34239 5615 2.750 1230 Uluslararası paritede yaşanan çıkış iç piyasayı da etkiliyor Dolar aldı l>aşuu gîdiyor S.\BİHA SEMERCİ Siyasi ve ekonomik kar- gaşalann yaşandığı dönem- ck Merkez Bankasfnın kont- rolü ile frenlenmeye çahşı- lan dolar fiyatlan, uluslara- rası paritenin desteği ile çı- kışını sürdûrûyor. Bu hafia içinde iç piyasada sakin bir seyir izleyen dolar fiyatlan- nın önümüzdeki günlerde yıne pariteye paralel olarak yükselmesi bekleniyor. Uz- manlar olağanüstû bir du- nım yaşanmazsa dolardaki aylık artışın yıl boyunca yüz- de 4-5 civannda olacağını savunuyorlar. Bu arada do- lar önceki güne göre 1OO li- ra artış kaydederek 125 bin 300 liraya ulaştı. ABD Dolan Avrupa bor- salannda önemli para birim- lerinin hemen hemen hepsi karşısinda değer kazanırken, dolar iç piyasada da gûçle- niyor. Paritede 13 şubatta 1.66'dan 1.68'e çıkışla baş- layan hareket, aradaki iniş- lere rağmen hâlâ devam edi- yor. Uzmanlar paritenin 1.75'lere, hatta 1.80'lere çı- kabileceğine işaret ederken, "Ancak bu seviyeden son- ra geri dönüş olur ve pari- te 1.70'Ier civannda yıb bi- tirir, tahminleri ağır bası- yor" şeklinde konuşuyor- İar. Yurtdışı piyasalardaki bu gelişmelere karşın dola- nn iç piyasadaki yükselişi de pariteye paralel olarak çı- kışını sürdûrûyor. Merkez Bankası'nın re- zervlerinin iyi olduğuna işa- ret eden uzmanlar, iç piya- sada dolann kontrollü olarak yûkselişini sûrdûreceği gö- rüşünde. "Ancak siyasi ve ekonomik krizlerin yaşan- Dolar/Mark paritesi (TCMB) Dolann bir aylık seyri (TL) 19 20 21 24 25 26 27 28 7 10 11 12 maması gerekiyor" diy4în uzmanlar, dolarda yıl bo- yunca aylık artışlann yüzde 4-5 arasında gerçekleş4X*ği- ni savunuyorlar. Paritenin 1.70 civannda kalması halin- de dolann teknik verilere göre yıl sonunda 185-190 binlerde olması gerektiğini ileri sûren uzmanlar, "Bu rakam 200 binleri aşabi- lir. Zaten bir ay sonrasını bile göremediğimiz bir or- tamda tam bir tatamin yap- mak mümkün değil" açık- lamasıni yapıyorlar. Dolann uluslararası pi- yasalarda aşm değer kazan- masının etkilerinin iç piya- sada hissedilmesinin norrnal olduğuna işaret eden uzman- lar, "Alman Markı, Japon Yeni gibi güçlü para birim- lerine karşı değer kazanan dolann iç piyasada dur- gun olmasını beklemek yanlış olur" şeklinde konu- şuyorlar. Hükümetin sade- ce dolann yükselişi ile ilgi- lenmediğine de işaret eden uzmanlar, hükümet için önemli olanın döviz sepeti olduğuna dikkat çekiyorlar. "Dolardaki yükselişe kar- şılık, mark iki aydır nere- deyse yerinde sayıyor. Do- layısıyla sepet, hükümeti rahatsız edici bir şekilde yükselmiyor" dediler. TKB kredilerinin üçte biri batık ANKARA (ANKA) - Türkiye Kalkınma Banka- sı'nın (TKB) toplam kredi- lerinin üçte birinin zamanın- da geri ödenmediği için ya- sal ve idari takipte bulundu- ğu bildirildi. TBMM KİT Komisyonu, TKB'nin 1994 yılı hesaplanm ele aldı. TKB Genel Müdürû Vekili Can- dan Karlıtekin, bazı mil- letvekillerinin TKB'nin özel- leştirilmesiyle ilgili önerile- rine, "TKB özelleştirme ye- rine, misyonuna uygun bir hale getirilmelidir" yanı- tmı verdi. 2^orunlu emekli- liğe tabi tutulan TKB çalışan- lan ise "SOS" başhklı bir bildiri yayımlayarak TKB'- nin belirli bir siyasi görûşün kadrolaşması için kullanıldı- ğını öne sürdüler. Kaııııı bankalarmda RP-DYP çekişmesiEkonomi Servisi - Koalisyon ortaklan arasında yaşanan ve ekonomik karariann ge- cikmesine neden olan sorunlara bir yenisi eklendi. DYP'li bakanlıklara bağlı kuru- luşlarla ilgili kararlan uzun süre imzala- mayarak beklettiği eleştirileri alan Devlet Bakanı Fehim Adak, Halk Bankası ve Em- lak Bankası'nın aracı kurum kurmasına ilişkin kararlan geri çevirdi. RP'li Devlet Bakanı Fehim Adak'ın DYP'li Devlet Bakanı Ufiık Söylemez'e bağlı Halk Bankası ve Emlak Bankası'nın aracı kurum kurmasına ilişkin karan veto ederken RPIi Devlet Bakanı Sacit Günbey'e bağlı Ziraat Bankası'na onay vermesi yeni bir "imza krizi" olarak nitelendirildi. Global'in kârı 1.4 trîlyon Ekonomi Servisi - Global Menkul De- ğerler 1996 yılı kânnı bir önceki yıla gö- re yûzde 92.1 arttırarak yaklaşık bin 472 milyar lira olarak açıkladı. Dün gerçekleş- tirilen genel kunılda Yönetim Kurulu Baş- kanı Mehmet Kutman, son dört yıldır Is- tanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda hiv se senetleri işlemleri açısından ilk sırada yer aldıklannı ve toplam işlemler içeri- sindek payını yüzde 4.17'ye çıkardıklan- nı belirtti. Sabit getınli menkul kıymet alanında da iş hacmini arttırdıklannı söyleyen Kut- man, toplam satışlannın 226.7 trilyon li- radan 379.6 trilyon liraya çıktığıru da söz- lerine ekledi. 1996 yılında şuba ve irtibat bürosu ağını genişleten kurum 1997'de de yatınmlannın devam edeceğini ifade etti. BOLGESEL (1. SEANS) I- «)aıQm« 31»! | M | M Sji mi+mtom im 'X4 Bcro«*©End. 1,750 005 S n 1820 J*Camtt 31000 İ 7 M S | * %m • ikıEıiMn am OOBkıknnıtp 2300 fttC v apKf«IFinaraj(K 5000 BOLGESEL (2. SEANS) Imta 001 MfffÇMg 293K 002 AAnÇiMD 27JK0 003 WrçwusÇejw 17X V* Smeipfnl. 11300 005 * E 18300 906 3crtX3Rl^ 38.000 X" H*sçra ,2.000 Ü I M i E ı M i 29300 009ktoiHdp 2300 CiQ ytfi Kffd rnıtid K. 4.G0G PAZARLAR 12 HMRT1M7 I4Mİ lı«Mi ta 27500 30,500 nm vm ım ım 11300 11.750 ,7,750 , 8 2 0 381000 3BJ00 1751 12Jİ na U 2300 3300 4300 5<00 lâtf 21300 nm ım 113» nın 3&000 U i nm 2300 4300 lOUOO M İ U i 359300 ,23,450 36420 77* 1.1CJİ wm 7300 PAZARLAR 12 MART 1987 tafhU B ^ M â h 28Ü00 21000 2&000 26300 8,100 8.400 1,20 1,300 1720 18300 373» 31000 11ffl0 11750 29flX S.500 1750 2,900 4300 4300 GOZALTI PAZARI •itaıBttMM 191 X2 ODÛJSS* fi1JXX 303 S6ks 2300 ıa ua 51000 61000 1500 1650 2Sİ3O0 26300 8,400 11300 ,7300 3730 1,300 23300 2360 4J0O IM 49300 ,4300 44300 «309 ,.4HIDO 203» 37J0OO 27U» 2J0SJOO 1300 £731 &jn M 11306 18JD0 3UB HJB nm ıw 4314 2t375 26J21 1279 11277 17330 37,750 11381 29JB 18* 4300 12 MMT1M7 Ui 58300 2300 İSTANBUL ALTIN BORSASI Toplam Işlem Hacmi Toplam Işlem Sayisı Toplam Iştem Mık. (Kg.) Kapanış Fiyatı $/ ons VVoridSpotGoldJVons TUGram 968.468.000.000 54 680 1.422.500 362.60 ınji ,3330c 11345300 tm 51136 1563 12 MART 1997 Dolar 1.710.146.22 7 50 363.30 MERKEZ BANKASI KURLARI CİHSİ 1 ABD Dolan 1 AJman Markı 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya Şilinj 1 Belçika Frangı 1 Danimarka Kronu 1 Fransız Frangı 1 Fin Markkası 1 Hollanda Florini 11ngiliz Sterlini 11rlanda ürası 11spanyol Pezetası 11sveç Kronu 11sviçre Frangı 100 ttalyan Lireti 1 Japon Yeni 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dinan 1 Lûksemburg Frangı 1 Norveç Kronu 1 Portekız Esküdosu 1 S. Arabıstan Rryalı 1 Avrupa Para Bırimi DÖVİZ ALJS 124.390 72.904 98.696 10.368 3.528 19.109 21.598 24.132 64.699 197.870 192.830 857 16.122 84.374 7.280 1.013 90.969 406.210 3.528 18.210 724 33.266 141.090 SATIŞ 124.990 73256 99.342 10.409 3.550 19503 21277 24.499 65.096 198.900 193.800 864 16.290 84.917 7.360 1.020 91.380 411.560 3.550 18.333 730 33.326 142.340 13 MART 1997 EFEKTİF AUŞ 124.240 72.817 97.709 10.342 3.519 19.038 21.544 24.043 64.537 197.630 190.900 846 16.062 84.163 7225 1.005 90.287 396.140 3.484 18.143 717 32.850 SATIS 125.150 73.439 100.335 10.449 3.563 19.276 21.805 24.592 65.343 199.660 195.740 876 16.352 85.240 7.415 1.028 92.065 421.930 3.577 18.403 737 33.743 ÇAPRA2 KURLAR 1.7062 1.2582 12.008 35.205 6.5088 5.7540 5.1018 1.9201 144.73 7.6727 1.4719 1698.25 122.55 1.3678 35.205 6.8177 171.21 3.7505 » D 1 ABD Dolan AlmanMarta Avusturarya Dolan Aratunra Şilini BelçitaTranoı Danimarka Kronı Fransız Frangı lollantta Florini spanvpl Pezetası freFrans »n: 11rtamta L. 1ECU: 1ŞDR: 1S0R: PortelL Esltudosa S. Arabistan Rivali 3.2927 ABD Dolan 1.5913 ABD Dolan 1.5505 ABD Dolan 1.1388 ABD Dolan 1.3737 ABD Dolan 171.700 TL. SERBEST DÖVtZ CİNSİ AUŞ ABD Dolan AJman Markı Isviçre Frangı FransE Frangı HoHanda Bonrn Ingiliz Sterlini SArab.Riyal, Avusturya Şilini lOOİtal. üreti SATIŞ 125050125300 73300 84750 21600 65000 73500 85100 21750 65350 199000200000 33500 10400 7345 33800 10440 7390 ALTIN CİNSİ AUŞ SATIŞ Cumhunyet 9450000 9650000 Reşat 9750000 10400000 24 ayar attın 1420000 1426000 22 ayar bitezik 12800001415000 BORSAf yı En Yeni Teknolojiyle Real-Iîme Izleyin... MKB hisse senedi piyasası takibinde data hattı ve modeme SONIstanbul; Cjmhunya Cafl Ûita* Sk No 1 Boğai Sk. No 712 E'n HanKaı 2 3 80230Elmadağ 067DOGaaosmanpsşa Tel 10212)2482494-2316211-2317960 Tsl (03,2)4271913(3 hat) c ?ks (02,2)232 80 77 Faks (0312) 427 ,4 63 Bir TV anteni ve bilgisayar kartı ile hisse senetlerinin fiyat ve işlem adetlerini anında (real-time) izleyebilecek, portföy yönetimi ve teknik analiz yapabileceksiniz. • Seans içinde alış/satış teklifi, endüşük/en yiiksek ve son işlem fiyatı ile hisse bazında işlem adedi ve sözleşme sayısı, Seans sonunda ağırlıklı ortalama fiyatlar, Seans içi ve tarihsel grafik, Portfoy yönetimi/on-line kâr-zarar hesabı, Teknik analiz (en yaygın 9 adet gosterge), DDE olanağı ile Exce]'e ven aktarma, Meta Stock a/Meta Stock'dan ven transferi, Hisse senetlerinin geçmişe dönük bilgileri. FOREKSBilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. EKONOMIYE BAKIŞ TANER BERKSOY Değişimin Korkulam Gerilim dozu yüksek günler geçiriyoruz. Ne olu- yoruz, nereye gidiyoruz, soruları aklımızı sürekli kurcalıyor. Çoğumuz bize bir şeyler olmasından, bir yerlere doğru sürükleniyoruz duygusunu yaşa- maktan rahatsızız. Şaşkınız. Korkuyoruz. Panikler- deyiz. Korku ve panik, nesnelliği öldüren, gözümüzü kör eden duygular. Olan biteni algılama, tanımla- ma ve çözümleme yeteneklerimiz de törpüleniyor bu koşullarda. Günlük, çoğu kez de tekil olaylar- dan ciddi tehditler algılıyor, geleceğin ne olabilece- ğini kestirmekte zorianıyoruz. Güncele takılı kalıp, geleceği belirleyecek oluşumlan bütünüyle ıskalı- yoruz. içinde yaşadığımız iklimin temel niteliğini, algı- lamamız gereken temel sorunun ne olduğunu bile yeterince tanımlayamıyoruz. Oysa günümüze ege- men olan iklimin niteliğini, sorun olarak algıladığı- mız olguların kimliğini tanımlamak o denlı güç de- ğil. Neredeyse tek bir kelimeyle açıklanabilecek bir süreçten geçiyoruz. Değişiyoruz. Değişim doğal ve sürekli bir olgu. Olağan tem- posuyla zaten hep değişiyoruz. İçinde yaşadığımız süreç bundan biraz farklı. Olağan temposunu çok aşan bir hız ve hacimde değişiyoruz. Hızlı ve kah- redici birtoplumsal değişim sürecinin tam ortasın- dayız. Tehdit olarak algıladiğımız olaylan doğuran, geleceği belirsız kılan da bu hızlı değişim süreci iş- te. *•• Değişiyoruz deyip olan biteni buna bağlayıp işin içinden sıynlmak kolay değil. Bu sürece biraz da- ha analitik olarak bakmak durumundayız. Değişim belli bir referans noktasına, belirli bir du- ruma kıyasla tanımlanması gereken bir süreç. De- ğişim bir durumdan hareket edip, yeni ve farklı bir konuma doğru yol alınmasını, böyle dinamik bir ha- reket sürecini tanımlarken kullandığımız bir söz- cük. Değişiyoruz, yoğun bir toplumsal değişim süre- cinden geçiyoruz savı öncelikle referans noktasını beliriememizi, ardından da buna ilişkin bir kabulü benimşememizi gerektiriyor. Değişimin referans noktası olarak mevcut duru- mu, toplumsal yapımızın mevcut oluşumunu ve bu- nun tüm yansımalannı almak durumundayız. FJenim- sememiz gereken kabul de mevcut durumla bağ- lantılı. Eğer bir değişim süreci tanımlıyorsak, bunun, mevcut durumun istikrarlı ve sürdürülebilir olmadı- ğını gösterdiğini de kabul etmek zorundayız. Istikrar ve sürdürülebilirlik mevcut durumun de- ğiştirilmeden ileriye taşınabileceğini tanımlayan sözcükler. Değişim ıse yerleşik olan mevcut duru- mun muhafaza edilmesınin ve ileriye taşınmasının mümkün olmadığını, mevcudun terk edilip yeni bir duruma doğru yol alındığını gösteriyor. • • • Bu durumda hızlı ve yoğun bir toplumsal deği- şim sürecinden geçiyor olduğumuzun kabulü, mev- cut durumumuzu belirleyen toplumsal yapının, bu- nun siyasal, kuaımsal ve ekonomik yansımalannın istikrarlı ve sürdürülebilir olmadığının da kabulünü gerektirir. Sorun olarak algıladığımız olgu ve olay- lan doğurup besleyen mevcut durumumuzun mu- hafaza edilmesinin ve ileriye taşınmasının mümkün olmadığı anlamına gelir bu. Yaşam süresi sınırtı olan faniler için böyle bir sü- reçte yaşamak gerçekten korku vericidir. Bireytn bin bir çabayla edindiği konumunu muhafaza edeme- yeceği, ömrünü tüketerek oluşturduğu yaşam ko- ordinatlannı sürdüremeyeceği bir süreçte yaşıyor ol- ması, güven duygusunu tüketen, korku ve panik üre- ten bir durumdur. Dikkatli bakarsanız bireysel kor- kulanmpn kökeninde böylesine güvensiz ve payan- dasız bir toplumsal iklimde yaşıyor olmamızın yat- tığını görürsünüz. Güvenini yitiren, korkan ve panikleyen bireyin ça- reyi paylaşmakta ve dayanışmakta araması doğal- dır. Toplum yaşamında bu tür ihtiyaçlar, kurumsal yapının verdiği güvende ve ortak değerlerin payla- şıldiğı oluşumlarda giderılir. Yani devlet ve siyaset, bireyin güven ve dayanışma aradığı alanlardır. Ne var ki, hızlı ve yoğun değişim sürecinde kurumsal yapı da, siyasetin mevcut karakteri de değişmek ve yenilenmek durumundadır. Başka bir deyişle bu tür bir süreçte mevcudun güven verici durumunu sür- düımesi olanaksızdır. Evet, değişiyoruz. Hem de çok hızlı ve yoğun bi- çimde yaşıyoruz bu süreci. Alışageldiğimiz düze- nin istikrarsızlaştığına tanık oluyor, mevcudu ileri- ye taşımamızın mümkün olmadığını yaşayarak öğ- reniyoruz. Bu dönemi korkusuz ve telaşsız geçir- menin tek yolu değişimi benimseyip, yönünün be- lirienmesinde söz sahibi olacak bir etkinliği ger- çekleştirmek. Bu da korkmayı değil cesareti ve çabayi gerektiriyor. YATIRIM FONLARI 12 MART 1997 Katlma betgesiadı Günlük DUNYA BORSALARI Altmınonsu: 351.70$ Dolar-Mark Paritesi: 1 7028 Dolar-Yen Paritesi: 122.60 Stertin-Dolar Pantesi: 1.5930 Ham Petro((varil): 19.24$ MERKEZ BANKASI Emısyon. 411 tnlyon 741 milyar TL Inteıtank fazien: % 52 0(>68.00 Işlem Hacnn-112.937 milyar TL Gecelık repo: % 55.88 Haftalıkrepo:% 65.54 Ayl* repo: % 67.96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog