Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAS YAYINLARl D> r . SA M İ K k \ A Ö U N nadir nadi'yi uğurlarken 300,000TL û£ »aariama A.Ş. Yerebatan Cad. SalKirr.so4ut Sck. No: 9/B Tel-.514 ]1 95/96 Posta çekı no: 666322 Cumhuri @ ÇAĞDAŞ YAYINLARl F A K İ R B A Y K U R T yeni kölelik mi? r t 250.000TL Çağ Pazartama A.Ş. Yereöatan Cad. Salkırnsöğüt Sok No: 9 * Cagaıoğlu/Istanbul Tel:5U01 95/96 Posta çeki nc: 666322 Jl (KDV içinde) KURUCUSU: YUNÜS IUDİ 0924-1945) BAŞYAZARt: NAûfe NADİ (7945-Î997) OYS DENEME SINAVI BUGUN 1MMT1«7aiMinBl YARIN Cumhuriyet - Düzey Dershanesi işbirliğiyle azırlanan Rehberlik veTarih sınavında kendinizi sınayın. Öğrenci Seçme Sınavı rehberlik kılavuzu. 12. sayfada ve her cumartesi K nPRÜK PfcASSOTtt« HlflÖNDE ... ve her pazar MGK'nin 9 saatlik toplantısmda özellikle şeriat girişimlerine karşı çıkılması istendi MuhbrambitavâyeMÜdahale UyariSI RP'nin, ortağı DYP'nin ödün veren tutumundan da ya-arlanarak laik rejimi hedef alan girişimleri nedeniyle gergin bir ortamda toalanan MGK, son yıllann en uzun toplantısını yaptı. MGK'nin yayımladığı 4 -naddelik aynntılı bildiri, "hükümete muhtıra niteliğinde uyan" olarak cUğerlendirildi. Bildiride, "anayasa ve cumhuriyet yasalannın uygulanmasından asla taviz verilmeyeceği, laikliğin sadece rejimin değil dtmokrasinin de güvencesi olduğu, çağdışı uygulamalann hukukun üstiinlüğüyle bağdaşmayacağı" vurgulandı. tGpkİ Cumhurbaşkanı ve kurulun asker üyelerinin, devletteki şeriatçı kadrolaşma ve girişimlerden rahatsızlık duyduklan, Başbakanlık'ta cuma namazı kıldıktan sonra MGK'ye giden Erbakan'ın "Türkiye'de faşist laik düzen var" diyerek özetlediği yaklaşımlanna tepki gösterdikleri bildirildi. KKTC'de yeni "askeri" önlemlerin de uygun bulunduğu kaydedilen bildiride Türkiye'nin 1997 içinde AB'ye tam üye olacak ülkeler listesine girmeyi "öncelikli" hedef saymayı sürdürdüğünün altı çizildi. mi9. Sayfada • MİLLİ GÜVENLlK KURULU AÇIKLAMASININ TAM METNİ • 19. Sayfada 'ILISA SESLENİŞ' Erbakan'dan rejim uyansma yanıt yok • Başbakan Necmettin Eıbakan, 'Ulusa Sesleniş' programında darbe senaryolan ve rejim U}anİanna değinmedi. Erbakan'ın televizyon çdrimi, kritik MGK tcplantısından önce yapıldı. • TBMM kulislerinde yayılan darbe senaryolarma kırşı Başbakan Necmettin Erbakan'ın yanıt niteliği taşıyacağı sanılan konusmasında sadece geniş oy tabanına yönelik elconomik projeleri anlatması dikkat çekti. • 19. Sayfada Milli Güvenlik Kurulu, REFAHYOL'a en uzun 28 şubaa yaşatb. Cumhurbaşkanı başkanlığuıda yapdan toplanûda komutanlar, Çiller ve Erbakan'ın karşısına oturdular. (Fotoğraf: REUTERS) CENSORL MUHALEFET VE BAĞIMSIZLARI BİRLEŞTtRDİ ANAP'tan düşürme çağnsı • Asker ve polise verdiği ek zamlarla memurlar arasında aynm yaptığı gerekçesiyle hükümet hakkında ANAP'ın verdiği gensoru önergesi muhalefeti ve bağımsız railletvekillerini birleştirdi. DSP, CHP ve BBP'nin desteğinden sonra RP ve DYP içinde "sağduyulu" olarak değerlendirilen milletvekillermin gensoru oylamasında muhalefetle birlikte hareket etmelermi sağlamak için harekete geçildi. • 4. Sayfada 0=0 DSP'DE HESAPLAŞMA • 5. Sayfada DYP, RP'Yt UYARIYOR I 5. Sayfada ACZMENDİLERE SAHTE KİMLtK • 4. Sayfada BAYKAL: MGK UMARIM TÜRKİYE^NİN UFKUNU AÇAR 'Çıkış yolu anayasada' • Baykal, hükümeti mektupla da uyaran Demirel'in olumlu bir görevi yerine getirdiğini söyleyerek "Ama gönül ister ki anlaşmak için yazıya dökülmesine gereksinim olmasın" dedi. Gerginliklerin anayasaya sahip çıkılarak aşılabileceğini belirten Baykal, şeriatçı girişimler nedeniyle gergin bir havada toplanan MGK'nin "Türkiye'nin ufkunu açmasını ümit ettiğini" söyledi. • 5. Sayfada Öğretim üyeleri örgütleri laiklik, demokrasi ve özerklik için 3 martta Anıtkabir'de buluşacak Üniversiteden demokrasi uyarısı • Öğretim Elemanlan Sendikası, Oniversite Öğretim Üyeleri Derneği ile ODTÜ, Gazi, Akdeniz, Hacettepe Oniversitesi Beytepe K.ampusu öğretim üyeleri dernekleri, "demokratikleşme yolunda atılacak her adımın yarunda olacaklannı" açıklayarak 3 martta Atatürk'ün manevi huzuruna çıkma kararı aldı.- • Istanbul Üniversitesi'nde meydana gelen faşist ve gerici saldından sonra Ülkü Ocaklan Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu'nun ortaya attığı iddialara, üniversite yöneticileri ve öğretim üyeleri sert tepki gösterdi. • 3. Sayfada B e y a z i t M e y d a n i ' n d a gözaltı İstanbul Ünhersitesi'ndeki faşist saldınyı protesto ermek amacıyla Beyazıt Meyda- nı'nda gösteri düzenlemek isteyen öğrencilerden 15'i gözahına aundı. Polis, cuma namanndan sonra Beyazıt Camii'nden tek- bir getirerek çıkan ve BBP'ye yakınlığryla bilinen Nizam-ı Akm Ocakları'ndan 10 göstericiyi de gözaltına aldı. Yine misilleme Iran 'la restieşme sürüyor • tran'ın, Türkiye'nin Tebriz Başkonsolosu Cemal Oğuz'u da 'istenmeyen adam' ilan etmeye hazırlandığı bildirildi. Türkiye'nin 'istenmeyen adam' ilan ettiği Erzurum Başkonsolosu Zare'nin bugün tran'a dönmesi bekleniyor. Korutürk ile Özsancak'm istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelecekleri belirtildi. • 19. Sayfada 'Sürekli aydınlık' Halk gücünü keşfetti• Türkiye'deki en yoğun katıhmh eylem olan "Sürekli Aydınhk tçin 1 Dakika Karanlık" kampanyasmm öngörülen bir aylık süreyi doldurmasmın ardından yapılan değerlendirmelerde, eylemin kendisi ve amacından çok, demokrasi -. ve ülkenin geleceğindeki rolüne dikkat çekildi. • Arka Sayfada Ek artış bilmecesi Memur zammına IMF engeli • Başbakan'ın ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere memura yapmak istediği zamma Maliye karşı çıkıyor. Yetkililer, "Asıl sorun IMF. Hükümet, mart sonu, nisan başında IMF'yje anlaşma yapmak istiyor. Bu tarihten önce de maaşlara ek zam verilmesi konusunu gündeme getirmek istemiyor" dediler. • 7. Sayfada Çorum da sallandı Deprem Pakistan ve İran'ıvurdu • Pakistan ve lran'da meydana gelen depremlerde en az 180 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı ve her iki ülkede de büyük yıkım meydana geldiği bildirildi. Çorum ili merkezinde dün meydana gelen 4.8 şiddetindeki depremde ise can kaybı olmadı. Çorum'da paniğe kapılan halk geceyi dışanda geçirdi. • 3. Sayfada Bu gece ve her gece saat21.00'de "SÜREKLİ AYDINLIK İÇİN 1 DAKİKA KARANLIK" SADECE 1 DAKİKA unutma! GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Savunma! Takkeli ile Şaibe ye göre, her olumsuzluğun başı medya! Olaylan saptmyor, yapay gündemler hazırtıyor, halkı, devletin önemli kurumlarını REFAHYOL'a -özel- likle Refah'a- karşı kışkırtıyor. Cumhurbaşkanı, sanırız bir aya yakın süredir aralık- larla Takkeli ile Şaibe'yi ayrı ayn kabul ediyor. Ülkenin içinde bulunduğu koşullarla "rejim bunalımını" anlatı- yor, anlatıyor. Söylenenleri algılıyorlar mı? Cumhurbaşkanı görüş- me sonrası gelişmelere bakıyor ve şu yargıya vanyor. UArkasıSa. 19,SÜ. l'de Saddam'dan yeni silahlar M BM'li uzmanlar, Saddam W,A yönetiminin VX adıyla bilinen sinir gazı üretmeye çalıştığını tahmin ediyor. Yeni uzun menzilli füzeyle Saddam'ın Avrupa kentlerini öldürücü sinir gazı yağmuruna tutabileceği belirtiliyor. • 11. Sayfada BORSA ûDün .1612 Önceki 1599 DOLAR ûDün 122.900 Önceki 121.750 MARK ûDün 72.700 Önceki 72.150 ALTIN ûDün 1.424.000 Önceki 1.415.000 Arsa alana tesis bedava • Didim'de üzerinde 60 dayalı döşeli ev, 3 bin kişilik televizyon salonu, 1500 kişilik gazino ve bar olan DSl tesisi 1 trilyona; 272 ev, 2 bin kişilik tesis, 5 gazino binası, 2 yüzme havuzu olan TKİ tesisi de 465 milyar liraya satıldı. • 9. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Demokratik Darbe Tartışmalan.!••• Türkiye'de hiçbir konu darbe kadar demokratik tartı- şılmıyor... Herkesin bir düşüncesi var. Olursa ne olur, nasıl ge- lir, nasıl gider? Parti liderleri, milletvekilleri bu sorulara "manftW;"ya- nıtlar arıyorlar. Şöyle bir bakalım, hangi konu "darbe" kadar darbe- MArkosıSo. 19,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog