Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

/ / Dunyanın ılk ınteraktıf radyosu www.kentfm.com.tr Cumhuriyet KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (19241945) BAŞYAZARI: N A D İ R N A D İ (19451991) 74. YIL SAYI: 26383 / 100000 TL (KDVıçinde) Biryıla damgasını vuranlar I 8, 10, 11 ve 14. Sayfalarda 1997'NİN IZLERl... Kyoto tklim Zirvesi'nden El Nino'nun yıkıcı etkisine, iç siyasetten toplumsal olaylara, clış siyasetten ekonomiye, spordan kültüre, geçen yıl yitirdiklerimizden 1997'de yaşadıklarımıza.. hepsi özel ekte. 24 sayfa bugün Cumhuriyet'le birlikte... TEKEL feda edüdi Türk tütünciilüğüne ölüm fermanı " Türkiye'nin en kârlı 500 kuruluşu arasında yeralanTEKF.L yabancı scrmayeye devrediliyor. Tek Gıdalş Sendikası tarafından hazırlanan raporda,TFKFL'in ulusal pazardakı en büyük üstünlüğü olan yerli sigaralarının marka hakkını devrederek kendi ölüm fermanını imzaladığı ve böylece yerli tütün eken üreticılerin de ipıni çektiği belirtildi Raporda, yerli tütünlerin ülke içinde üretilen sigaralarda sadece dolgu maddesi olarak kullanılabileecği belirtilerek "Türkiye tütüncülüğü yok olacaktır" dcnildi. ANAP, DSP'yi Ikna ettl TF.KF.L'den sorumlu Devlet Bakanı Iîyüp Aşık'ın TFKEL'le ilgili ealışmalar konusunda ayrıntılı açıklamalarda bulunduğunu kaydeden Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, "Çok tatmin etti. Kaygilann yersiz olduğu kanısına vardık" dedi. Devlet Bakanı ve 1 lükümet Sözcüsü Ahat Andican, isim haklarının devredilmesiyle ilgili sorulara, "îsim hakkı devredilmesi diye bir şey söz konusu değil. Akhısar'da bitirilmesi planlanan bir fabrikada Samsun'un üretilmesi söz konusudur" yanıtını verdi. Türkiye'nin en kârlı şirketlerinden birisi sigaradaki pazar kavgasmın kurbanı Tekel 2000 de satılıyor TEKEL Genel Müdürlüğü'nün, Tekel 2000 ve Maltepe sigaralannın satışı için çalışma yaptığı ve yabancı firmalardan teklif aldığı kaydediliyor. R.J. Reynolds firması Tekel 2000 sigarası için teklif verdi. Tek Gıdatş Sendikası Genel Başkanı Orhan Balta, "Tekel 2000 ve Maltepe markalannın satışı ile TEKEL bitirilmek isteniyor" dedi. • 7. Sayfada 8MDUUJIH USUMCtlln yazm • 7. Sayfada TEKEL'İN SATIŞI YASALARA AYKIRI Geometri Kılavuzu Hazırlayan: NURER UGURLU Atatürk, bu kılavuzu ölümünden bir buçuk yıl kadar önce, III. Türk Dil Kurultayı'ndan hemen sonra 19361937 yılı kış aylarında İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda yazmıştır. Atatürk'ün bu kılavuzla birlikte türettiği "açı, artı, beşgen, boyut, bölü, bölüm, çap, çarpı, dikey, dörtgen, düşey, düzey, , eksi, eşit, konum, köşegen, oran, orantı, teğet, toplam, türev, uzam,1 uzay, üçgen, varsayım vb.1 terimleri bugTJrfseverek kullanmaktayız, kuşkusuz yarın da kullanacağız. Bu güzel, bu özün özü Türkçe terimleri, Atatürk, Türkçe köklere Türkçe ekler getirerek türetmiştir. Türk dili açısından bu çok güzel, geometri öğrenimi bakımından bu çok yararlı ve kaynak kılavuzu, özellikle ortaöğretim çağındaki Atatürkçü, devrimci ve ilerici gençlerimizin üzerinde durarak ve düşünerek okumalarını isteriz. Çünkü bu küçük kitap, böyle büyük ve önemli gerçeği kanıtlamak için, Atatürk tarafından Atatürkçü gençler için yazılmıştır. Onlemler tamam, gözler piyangoda Halkın yeni yılı hu/ur içinde karşılaması için tiim yurtta gerckli önlcmler alındı. Kamazanın ilk gününe rastlavan yeni yılı parti liderlerinin çoğu Ankara'da karşjlavacak. Yeni yılı karşılamaya ha/.ırlamrkcn gö/Jer, bu yıl 300 milyar lira büyük ikramiye verecek olan Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişine çevrildi. Büyük ikramiyenin sahibi ya da sahipleri yeni yılın ilk dakikalannda belli olacak. (Fotoğraf. KLJDİLAY TÜNTÜL) • 3. Sayfada YENtMAHALLE Banliyö trenîne sabotaj • Banliyö trenının vagonunda meydana gelen patlama sonucu 7 kişi yaralandı. Istanbul Haber Strvisi Bakırköy/YenımahalleTren Istasyonu'ndaki banliyö treninin vagonuna 2 kişinin bomba yerlcştırmcsı sonucu meydana gelen patlamada 1 'i ağır 7 kışı yaralandı. Polis, olayın ardından yoğun bir operasyona girişirken sabotajı gerçekleştirenlerin kimlikleri konusunda henüz bir açıklama yapılmadı Yenimahalle Tren lstasyonu'nda, HalkalıSirkeci sefennı yapan banliyö treninin vagonunda dün saat 17.30'da patlama meydana gcldi. Koltuğun altına bırakılan zaman ayarlı, parça tesırlı bombanın patlaması sonucu 7 kişi yaralandı. Büyük bir gürültüyle meydana gclcn patlama, çevredeki binalarm camlarının kırılmasına ve panık yaşanmasına ncden oldu. Patlama sonucu yaralananlardan Ayfer tlrgün (49) C'errahpasjafıp Fakultesi Hastanesı'ne, Kenan Hasan Henden (44), Ismail Hakkı Henden (36), Esra Burcu Canipek,Ayten Henden, (îülseren Eren vc HaliıııeSö«;r(58)de Bakırkoy Devlet Hastanesı'ne kaldınldı Bakırkoy Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Kenan Hasan Henden'in patlamada kopan ayağı ameliyata alındı. Yaralılar yaptıkları açıklamada, saldırganlann iki kişi olduklannı ve kendilennı ıtcrek \ArkasıSa.l7,Sü. S'te 'Çeteler yargı önüne çıkanlsın' • ÇHD Genel Başkanı Aydın Erdoğan, 1<W yılının "yargı yılf'olduğunu belirterek IW8'ın çctclerın yargı önüne çıkanldığı bir yıl olmasını istedi. Çctelerlc ilgili sorus,turmaların hafifc alındığını açıklayan Erdoğan, çete davaİarının Türk CezaYasası'nın 313. maddesi uyarınca değil, idam ce/ası öngören 146 maddesı çerçevesınde dcğerlendınlmesı gercktığını savundu. M 3. Sayfada Bas,bakan, yeni yılın yeni ümıtlcrı dc berabcrınde getırdığını belirterek, "98 yılı belkı zor, ancak gelcccgımız açısından önemli yıl olacak" dedi. Karadayı ıse yeni yıla gircrken, ordunun tehdıde karşı görevını ycrınc getırmenın huzuru ıçınde olduğunu belirtti. • 10. Sayfada FKRANLARDA EĞLENCE SAHURA KADAR • 14. Sayfada Yılmaz 'zoryıldan umutlu Öğrenci yurduna faşist saldırı Ülkücüler Altunizade Erkek Öğrenci Yurdu'nu bastı; olayda 6 öğrenci yaralandı İstanbul Haber Servisi tstanbul (jniversitesi Ldebıyatlakültesı'ncbır sürc önce satırlı, baltalı saldırı düzcnleycn,YıldızTeknik Ünıversıtesi'ndekı sol görüsjü öğrencılerı Bcşıktaş sokaklannda sıkıştırıp dövcn faşistler, öncekı gece de Altunızadc Frkck Öğrenci Yurdu'nu bastı. Olayda 6 öğrenci yaralanırken dün sabalı saatlennde çıkan çatışmada 20 sol görüijlü öğrencı go/altına alındı. Haydarpaşa'da bulunan Marmara Unıversıtesı Hukuk Fakultesi'ndeönceki gün faşistlerın sol görüşlü ögrencılen tchdıt ctmesıyle başjayan gergınlik, sol göruşlu öğrencılerın ülkiicü saldırganlan okuldan çıkarmasıylasonaerdı. Sol goruşlüögrencilertarafından okuldan çıkanlan faşıstler, öncekı gece saat 23.00 sıralarında Altunizade öğrenci Yurdu'nu bastı. Yurdun B blok 108 numaralı odasına saldıran yüzlcrı maskclı 3540 kadar faşist, odada bulunan sol görüşlü ögrencılen demır çubuk ve sopalarla dövdü. Faşist saldırı nedeniyle yaralanan MÜ öğrencıleri Mehmet Gül, Mustafa Erdoğan, Ümit Dede, Behzat Efe, MArkastSa.l7,Sü. 7'de ÖZDEN BUGÜN EMEKLİ OLUYOR • 5. Sayfada AĞARVEBUCAK'IN DOSYALARI BIKİÜNF KALDI • 10. Sayfada DYPBİLDİRİDEÇARK ETTİ GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Tek başına kalmış, ne yapacağını bılemez durumdaki Şaibe Hanım'ın en buyuk destekçısı Takkeli Erbakan'ın son demecinı gördünüz mü? Görmedıysenız, lutfen RP'yi destekleyen gazetelerden birını alınız ve okuyunuz Inanınız kı, sağlığa zararlı değil. Tersine, sağlıklı yaşam için koşmak, yürüyüş yapmak kadar gülmeyi, neşelenmeyı salık veren doktorlara uygun bir reçete MArkasıSa. 17, Sü. l'de ECEVİT; ÜSTÜN HİZMETTE BDLUINANLARA VERİLtR PARTt DEĞIŞTtRME REKORTMENİ BU KEZ DTP'DE Takıyyeci ile Yalancının Buluşması Güven Erkaya büyükelçi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Eskı Denı? Kuvvctlen K.omutanı cmekli Oramiral Güven Erkaya, Bai>bakanlık Baijmü^avin vebuyükclçı yapıldı. Baijbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, " Devlete iistün hizmette bulunaıılar için nadir olarak bu unvan verilir, ancak yaygın bir uygulama degildir" dedi BakanlarKurulu'nun öncekı gün yapılan toplantısı öncesınde Başbakan Mesut Yılmaz arka arkaya Güven lirkaya, MİT Müsteşarı Sönme/. Köksal vc M(iK Genel Sekrctcn Ergin Celasin ile görüştü. Bu görüşmeler çeşitli spckülasyonlara yol açarken, Erkaya'nın Ba^bakan'ın imzasıyla önce Başbakanlık Başmüşaviri yapıldığı, sonra da büyükelçi unvanı ulmasına ilı>kın dörtliı kararnamenın ım7alannın tamamlanarak Çankaya'ya gönderildiği bildirildı. Başkent kulıslennde, daha önce de Nanıık Kemal Zeybek, EmUArkasıSa.l7,Sü.3'te Uygun yine parti değiştirdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) DSP'den Afyon milletvekılı sevilerek parlamentoya gtrdikten sonra DYP ve DSP arasında mckik dokuyan, ardından üç hafta süreyle MHP'li olan Kubilay Lygun sımdı de DTP'ye katıldı TBMM'nin "parti değiştirme rekorunu" elınde bulunduran Kubılay Uygun'un DTP'ye katılmasıTBMM Bas,kanlığı'na dün DTP Genel Sekrctcrı Muhtar Mahrarnlı im/usını ta^ıyan dılekçe ile bıldınldı. Uygun'un katılımıyla DTP'ninTBMM'dckı sandalyc sayısı 21'e yükselırken, bağımsızların sayısı da 17'ye düştü. 24 Aralık 1995'te yapılan gcncl secımlerde DSP Afyon milletvekılı olarak parlamentoya gıren Uygun, 3 Temmuz 19%'da partisinden istifa etti, ertesı gün de DYP'yc katıldı İki gün sonra DYP'den istifa eden Kubılay Uygun 8 Tcmmuz'da yeniden DSP'ye döndü. Parti değiştirme rekortWArkasıSa.l7,Sü.3'te • 10. Sayfada DOLAR MARK uuo BORSA üun 3459 Öncakı 3339 aps.700 Oncekl 2M.900 ALTIN Dun 114 600 Önrftkı 119200 Dun 1.027.000
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog