Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

HALKA ARZ KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER HİSSE SENETLERİMİZİN KONSORSİYUM LİDERİ ARACI KURULUŞ KÖRFEZ YATIRIM A.Ş. ve DEMİR YATIRIM A.Ş., ALFA MENKUL DEĞERLER A.Ş., GEDİK MENKUL DEĞERLER A.Ş., STRATEjİ MENKUL DEĞERLER A.Ş., İKTİSAT MENKUL DEĞERLER A.Ş., INTER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., RIVA MENKUL DEĞERLER A.Ş., ACAR MENKUL DEĞERLER T.A.Ş., KENT YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER A.Ş., ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş., YAŞAR YATIRIM A.Ş., EVGİN MENKUL DEĞERLER T.A.Ş.'DEN OLUŞAN KONSORSİYUM ARACILIĞI İLE SATIŞI SERMAYEMİZ 624 724 100 000 TL Sl NAKİT, 96 496 400 000 TL'Sİ İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK UZERE 400 400 000 000 TL'DEN I 121 620 500 000 TLTE ARTIRILMAKTADIR. ORTAKLARIN YENİ PAY ALMA HAKLARININ KISMEN KISITLANMASI SURETİYLE NAKİT KARŞIUĞI ARTIRILAN 224 324 100 000 TL'LİK NOMİNAL DEĞERLİ HİSSE SENETLERİ, BEDELLERİ NAKDEN VE PEŞİNEN TAHSİL EDİLMEK SURETİYLE HALKA ARZ YOLUYLA SATILACAKTIR ŞİRKETİN 400 400 000 000 TL'LİK HİSSE SENETLERİ İLE BU SERMAYE ARTIRIMI NEDENİ İLE İHRAÇ EDİLEN 721 220 500 000 TL'ÜK HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU NCA 7'l 1/1997 TARİH VE 217/1713 SAYI İLE KAYDA AUNMIŞTIR ANCAK KAYDA ALJNMA. ORTAKUĞIMIZIN VE HİSSE SENETLERİNİN KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFULU ANLAMINA GELMEZ Ortaklığımız ıle ılgılı ayrıntılı bılgılerı ıçeren ızahname 7/11/1997 tarıhınde Izmır Tıcaret Sıcılıne tescıl edılmış olup, aynca yanda adres ve telefon numaraları belırtılen Şırket merkezı, aracı kuruluş Korfez Yatırım AŞ merkez ve şubelerınde ve dıfer basvuru yerlerınde (menkul kıymeder bırımlerınde) ıncelemeye açık tutulmaktadır Istanbul Menkul Kıymetier Borsası Baskantığı'ndan alınan 30/10/1997 tarıh ve 4/GİD-1875/AK-RAM-NK/17101 sayılı yazıda, Şırket ın İMKB Kotasyon Yonetmelıgı'nın 9/A-l maddesınde yaulı kotasyon şartlanndan 2/e (halka açıklık) şartı dışında kalan şartları tasıdıgı. halkaarz sonuçlannın ıncelenmesınden sonra 2ie şartının da sağlanması halınde Menkul Kıymeder Borsalannın Kuruluş ve Çalışma Esaslan Hakkında Yönetmelık'ın 35 maddesının verdıgı yetkıye dayanılarak. İMKB Kotasyon Yonetmelığı'nın 9/A-l maddesınde yazılı kotasyon kosullan esas alınmak sureoyte, 30/09/1997 tanhı ıtıbarıyle malı tablolarının Borsa'da ışlem gormeye başlama tanhıne kadar ba|ım5iz denetımden geçmış olarak Borsa ya gonderılmesı koşuluyta, Borsa Yonetım Kurulu nca verılecek kararla, Şırket hısse senedennın Borsa Ulusal Pazar da ışlem gorebıleceğı belırtılmıştır I. H A L K A ARZ VE SATIŞ H A K K I N D A BİLGİLER: Ortaklanmızın yenı pay alma haklarını kullanmasından sonra kalan 224 324 100000- branomınal tutanndakı payiar 13/11/1997 ıle 14/11/1997 tanhlen arasında ıkı gun sureyie, yarvda belırtılen basvuru yerlennde Sabıt Fıyada Talep Toplama" yontemıyle halka arz edılecektır Bır payın nomınal deferı I 000- TLolup, 6 200 TL'den satışa arz edılecektır Satılacak payların % 44 58 ı yurtdışında yerleşık yabancı yatırımcılara ve % 15'ı yurtıçındekı kurumsal yatırımcılara tahsıs edılmıştır BAŞVURU ŞEKLİ: Bu Halka Arz dan pay almak sureoyte ortak olmak ısteyen tasarruf sahıplerının talep toplama suresı ıçınde yanda belırtılen basvuru yerlennden bınne başvurarak talep formu doldurmahrı ve satın alacakları pay bedellermı yatırmaları gerekmektedır Talep mıktarının I Lot (I 000 adet hısse) ve katları şeklınde olması sarttır Yatırımcılar ıstedıklen takdırde talep formunda. almak ıstedıklerı mıktara ılışkın alt sınır belırleyebılırler BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: Toplanan teklıfler konsorsıyum lıden aracı kuruluş Korfez Yatınm A.Ş tarafından yurtdışındakı yerleşık yatınmcılar ve yumçındekı kurumsal yatınmcılar ve yurtıçı bıreysel yatınmcılar ıçın ayrı ayn konsolıde edıldıkten sonra, başvuru taleplennın satışa sunulan hısse senedı mıktanndan az olması halınde butun talepler karşılanır Talepterın satışa sunulan hısse senedı mıktanndan fazla olması durumunda ıse yurtdışında yerleşık vatırımcıtar ve yuroçı kurumsal yatınmcılar ıçın aynlan kısım hanc olmak uzere satışa sunulan toplam tutar talep eden yatırımcı sayısına bolunur Bu surede bulunan tutar ve altındakı alım taleplen karşılanır Kalan tutar talebı tamamen karşılanmayan vatırımcı sayısına bolunerek aynı şekılde dağrtılır Bu şekılde dagıtım ışlemıne satışa sunulan hısse senedennın tamamı da|itılıncaya kadar devam edılır Dağıtım sonucunda ortaya çıkan mıktarlar, mıktar konusunda bır alt sınır koyan yatınmcılar acısından gozden geçınlır Ortaya çıkan mıktann bu alt sınırın altında kalması halınde yatınmcının ıstefıne uygun olarak lısteden çıkarılır ve bu mıktarlar tekrar dagıtıma tabı tutulur Dağıom hesaplannda kusurat soz konusu ıse tama ıblağ edılır Yurtdışında yerleşık yatınmcılar ve yurtıçı kurumsal yatınmcılarla ılgılı dagıom, kendılenne tahsıs edılen mıktarlar uzerınden toplanan taleplere gore ayrı ayrı yapılacaktır Konsorsıyum Lıden, talep toplama suresının bıtımını rzleyen ıkı ışgunu ıçınde dağıtım lıstesını kesınleştınr ve şırkete gondenr Şırket, da|ıtım lıstesının teslımını ızleyen ıkı ışgunu ıçınde lısteyı onaylayarak Konsorsıyum üdenne ade eder HİSSE SENETLERİNİN TESLİM ŞEKLİ VE BEDELLERİN İADESİ: Hısse seneden Şırket tarafından basanlıp sermaye artınmı ışlemlennın tescılını takıp eden 7 gun ıçınde başvuru yerlennde. taleplen karşılanan tasarruf sahıplerıne teslım edılecektır Karşılanamayan taleplere aıt bedellenn ladesı dagıtım lıstesının Şırket tarafından onaylanmasını takıben satışa aracılık eden Konsorsıyum uyetennce yanda belırtılen başvuru yerlennde yapılacaktır II. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER: a) Son 3 yıllık bilançolar ile 30/04/1996, 30/06/1997 ve 30/09/1997 tarihli hesap durumuna gore aktif ve pasifi: (1.000.000 TL) AYRINTILI BİLANÇO: AKTİF 1 DONEN VARLIKLAR A. Haıır Dejerto B Henlcııl Deferier C Kısa Vadelı Tion Alaotor 1 Akabr 2 Afaalt Semlen (Net) 3- Veriten Defooto ve Temmadar 4. Şupnrt Ahcato-Kjrykji SupWıTonAboJdırKır(| 5-DıİcrTnanAtaaldır D DtterKmVaMİMacıkhr 1 Omklıntn Ahokfar 2 Işonk-Baj* On AboUjr 3-Dıfer Aboktır E Slokfar 1 Hk M»d* w Mahtme 2 Yın ve An Mjmufcr 3 hhnHilter ve Emoa 4-D^erSmMır S Verien Sıp Avjnsljn F Oıjer Doofr, Vjrtrtor 11. DURAN VARUKLAR A. U7V Tıon A h o t t v (Ntt) B UWOt|<rAbcakbr(N«t) C Fııunul Duran Varirijr (Net) D Hlddi Duran VarMbr 1 Madc* Dunn virMsr ıBratl 2 SıHani} Amorosngjıfar | ) 3 Y^dmitı Obn Ynmnbr 4- Verien Sçınş Amshn E. Haddi Okray» Dınn VırMtar F Dı|er Dunn VariıUar AKTİF TOPIAMI 1994 215 954 54 4M 31414 IN 1» 54 14 14 M23I 94306 1925 24 «23 211413 I24.MI 133 02Î •8385 44 M249 5.M3 ım 3»2.MI IMJ4J I2S0M 3154 8S4 3000 S2I 528 M7»7 91843 7891 63 MS« 271 »77 113 Ht 321722 144709 1955 M2I« 5 7*1 MU57 ım- 544 I N I27JT 112*7 207 249 IJ49 164 ııe 205.654 B7 897 lUtll 171 107 10528 5213 3 441 57İ.02I 4M.II7 884 651 -418.464 107 230 U l l 1 I2IJI4 IMW 353J77 5115? 3«JN II3JH 241 113 149 145 758 I39İ20 6236 2 3.171 3H.HI 25U64 S4&299 318496 19664 838 •4944 2.850 «»1.475 I W W »*U35 11427 2«.7»7 273-451 16014 397 52 180 257368 U37 1637 3MI37 361483 12417 5237 * İ M 1117 27» »14915 1 600846 •686 2t: 400 » m2.425 1913.544 I9»7»- I2M.4M 1(431 4*5 717 347 755 30690 1492 S2 315521 3.43* 3636 5I2.7N 477804 7620 27277 1IM IJM2M »31191 1759 484 « 7 118 6525 »5 726 IM4 2J24 749 PASİF 1 KKA VADEÜ BORÇUR 1 Baoica kredrien 2 UamVıd KredTakKveFaızlen 3 Tihvıi Anapan ve Faolen 4- Ç*anh«i Bono ve Seneder 5- D * r Fıuraal Borçbr t TnnBorçlv 1 Sıocbr 2 Bor^ Seneden (Net) 3 Akan Depooto ve Temnadar 4- DiJerT«an Borçhr CDıferKııaVaddıBarfiv 1 Ortakfcra Bo^hr 2 Ijtfjk Bag* On. Borçbr 3 DıJerBorçlar D AJnan S^arş Avamiın E Bof^ ve Gıder Kjr)jlıkian 11 UZUN VADELJ BORÇLAR A. Fııtamal Bor^ar 1 Banta Kredıler 3 Dıjer Menkul Kıymeder 4-l>jer Hnareal Borçlır B. Ticvi Bor^jar C Dıjer Unm Vad. Bor^lır D Alman Sipan; Avanslan E Bofç ve G>der KarjiMdan 1 Kıdem Tannnao Karyif 2 Dıjer Kır$>l*hr III ÛZSÎRMAYE A Odemne) Sefmsye B CfIMMUfl Vı ııııl C Temden Dcterienie Deter Artnı 1 DınnVırMJarDe|erArD; 2 IjOTjklente Dejer Arojı D.YedeMer 1 Yas2İ Yedekjer 2 OJer Yedelder E. Net Doneın Kir (Imn) F Geçnvş YJlır Zanrtan (•) C Getırm Yıllar Kirbn PASİF TOPLAMI 1994 211417 2*4911 193671 4255 367 6625 5213 120 5093 . 1.355 IIİ.MI MtMI 116.061 117.120 IN.IN 4J76 418 3958 2J44 434J67 1995 45IMI - U2.993 257635 5358 IMJII 209 188309 517 31.571 24 500 «071 6.071 IM.lt» IN.IN 94 172 94172 5 605 556 5 049 12.444 -2*333 444JS7 ım- 4*7 7)4 4*3 »39 458418 21063 4458 4*4(3 III 40372 1722 M39I 23(94 7451 14.243 6.2« 4KJ(4 »7MT • 94 M3 «İ03 3 194 1061 1133 1*4 735 13 145 1 12*214 I994M 32* 194 291M3 284729 8.114 19 793 37 19 756 214 7J44 37J74 24 5M 12.(74 11876 333 9*3 IM IM III 745 181745 3 170 665 1505 62.032 • 13 145 491475 1 N 7 175 - 127 941 810585 17376 130.597 40741 89J56 I.M0 44.11» 333.244 29791* 297910 44S0 219*4 28906 443*44 40*400 141434 148436 41731 12299 28439 53.49* ı»mw 1997/»* 1 197 4M I007İ39 1003806 3832 55J82 187 54894 2.994 131192 3(1211 343 291 343J98 3171 41 113 41 113 731M* 4 M 4 M 174*47 176047 4*731 11299 28439 I2Iİ74 2J24.749 b) Son 3 yıllık gelir tablolan ıle 30/0»/1996. 30/06/1997 ve 30/09/1997 tanhlı hesap durumlan: KİPA KİTLE PAZARLAMA TIC. VE GIDA SAN. A.Ş KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU(I 000.000 TL) A BRUT SAT1ŞLAR 1 YURTİÇİSAT15LAR 2 YURTDIŞ] SATŞLAR 3 DIĞER SATTŞIAR B. SATISLARDAN INDÜUMIİR CNETSATISUR D SAT1ŞLARIN MAÜYET1 (MUT SATIŞ KARI VFTA Z A M M E. FAAÜYET GIDERLERI 1 ARASTlRMAVtGBJ5TlW«GIOERL£W 2 PAZARLAMA SATIŞ DAGİTIM GIOERIİRI 3- GffftL YÛNETIM GlDRial ESAS FAAÜYET KAJU (ZARAR1) F DİĞER FAAllYFnBD£N GEJR VI KÂKIM 1994 173765 169443 4322 173 765 146.801 24.944 48.676 «676 21 713 rsst 1 ÇT1RAK-BAĞU C«T TP1ETTU GEURLBll 2 FAIZVEDlGERTIMtTTUGEÜRLERI 3- DtGER GEUR VE KAR1A» 26708 878 a CKĞ» FAAÜYETIİRDEN GlDa VE ZARAR1AR H HNANSMAN GIOERLfRI 1 KEAVADEUFtNANSMAN GDERLERİ 2 UZUN VADEU RNANSMAN GIDÖLERI FAAUYET KAJU (ZAJuVM) 1 1 OLAGANUSTU GEÜ»LB VE KARLAR J 2 OLAGANUSTU GIOERVE ZARARIAR DÖNEH KAM (IARARI) <. ÛOENECEK VERGI VE DİG YASAL TUK DÖNEM NET KAM (ZARAM) 19 19 5 854 18 1036 3 835 1292 1544 1995 1726669 1700647 26022 30i 1726363 1443 190 281173 306844 306844 •23.471 51242 906 51334 6071 7125 7225 IS27S 951 3İ82 11*44 11*44 199** 3 749 745 3671 100 78645 1893 3 746852 3 110499 436.353 621907 621907 13 445 193 624 21245 171378 11733 929 929 194 4*7 1983 14319 1*1871 76336 1*4 735 1994/4 1 450070 1416684 33386 1450070 1 195 365 254 7*5 269477 269477 •14773 85629 7708 77921 6805 1630 1630 41422 1132 1622 tl«2 62*32 1997/4* 30 5590 1974146 41444 704 30 4887 2523 634 491151 44031 440JII 5*94* 90098 8465 81633 13.352 1379 1379 124.307 67 3475 1231303 İ98I3 53 49* 1997/9" 5281013 52I4İ88 66425 1831 5 278182 4427834 150.348 715873 715873 134.475 175504 27S09 147995 26 088 1501 1501 281390 1469 7706 274.153 154477 121474 * Bo|ımsız Denetımden Geçmiftır Şırket ın 30/06/1997 tanhı ıtıbanyle 99 860 mıh/on TL olan maddi olmayan duran varlıklar hesabının 17 940 mılyon TL'lık kısmı kuruluş ve orgutlenme gıdertennden, 91 920 mılyon TL'lık kısmı ıse Şırket ın ozel malıyet bedellen ve kullanım hakkına sahıp olduğu telefon ve bılgısayar haklanndan bınkmış ıtfa paylarının mahsubu sonrası kalan tutardır Şırket ın 30/06/1997 tanhı ıtıbarıyle 81 633 mılyoa TL olan faalıyetle ılgılı dıger gelır ve kürlar hesabının 29 769 mılyon TLIrk kısmı kambıyo gelırierınden. 23 340 mılyon TL'lık kısmı menkul kıymet-Satış Kirlarından 18 S92 mılyon TL'lık kısmı markettekı luracılardan elde edılen gelırlerden» 9,932 mılyon TL'lık kısmı ıse borç senetlen provızyonundan oluşmaktadır - Şırket, 30/06/1997 tanhı ıtıbarıyle 43 380 mılyon TL finansman gıderını maddı duran varlıklann malıyetıne vermek suretıyle aktıfleştırmışor Bu tutar gozonune alındıgında Şırket ın 01 /01 /1997-30706/1997 donemınde nek kânnın 10 110 mılyon TL oldugu anlaşılmaktadır III. MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (000.000 TL) 1994 1995 1996 I - Carı Yıl Amortısmanlan - Satış Malıyetı ıçınde • Genel Yonetım Gıderlen ıçınde 2- Aktrfleşonlen Fınans Gıd 3- Aynlması Gereken Kıdem Taımınan Karş 4- Aynlan Kıdem Tazmınatı Karş 5- Odenen Kıdem Tazmınat Karş 6- Odenmesı Gecıken Sıgorta Pnm Borçlan 7- Olaganustu Gelır ve Kârlar Sıgorta tazmınat gelırleri Odenmeyen cari hesap borçlan Diğer Toplam 8- Olaganustu Gıder ve Zararlar 9- Personel Gıderlen 10- Stok deferieme yontemı/yontemlen hakkında bılgi Harekedı ortalama malıyet yontemı 9 476 9 476 17 18 13 238 93 736 93 736 6 071 6071 304 701 250 951 88 62S 196218 196218 10 172 10 172 2060 1.177 1.806 2.983 195 855 IV. DİĞER HUSUSLAR - Şırket sermaye artınmı yoluyia halka açılmadan elde edeceğı nakıtle Izmır Çıglı de yapmakta olduğu alışvenş merkezı yatınmının finansmanını saglamayı planlamaktadır Bu amaçla Çıgh'de 58 119 metrekare arazı satın almıştır Sozkonusu yatırımın temelı Eytul 1997"de atılmıştır ve Eylul 1998'de alışvenş merkezının faalıyete geçmesı planlanmaktadır Yaonmın tutan 6 9 mılyon ABD doları odenmış arsa bedelı dahıl 24 mılyon ABD doları olarak tahmın edıimektedır Yatınm teşvık belgesı alma calışmaları devam etmektedır Arazıler hakkında bılgıler aşagKJa verılmektedır * Batımfiz D*ntttm4tn Gt^miftir • Devır bedelı tahsıl tanhı lübanyle T C Merkez Bankası dovız saoş kuru uzennden ABD dolanna çevnlecektır Boylece devır bedelı dotar cınsınden bulunacaktır - Devır bedelının malıyet bedelınden fazla olması halınde fazlalık olan mıktar Şırket ve kıralayan Vakıf arasında boluşulecektır Şırket yutanda I ve 2. maddelerde belırtılen mtehklere sarnp 3 «ahıslara tessın tumunu kıralavabdecekar Ancak Şırket 3 şahıstan tahsıl edecegı kıra bedeltnden Şırket'ın bu sozleşme uyannca kıralayan Vakfa odeyecegı kıra bedelınden fazb olan mıktann yarısını kırabyan Vakfa ödeyecektır Kıra suresı sonunda Şırket carafından yaptknıs bınalar ve mutemrmm cuzlen hıçbır bedel talep edılmeksızın kıralayan Vakfa teslım edılecektır Kıra suresı ıçınde bırbınnı takıp eden ıkı takvım yılı Şırket kıra bedelını odemedığı takdırde kıralayan vakıf bu sozleşmeyı feshe yetkılı olacaktır Bu halde kıra konusu taşınmaz uzenndekı bınalar ve mutemmım cuzlen hıçbır bedel odenmeksızın kıralayana aıt olacaktır Kıra sozleşmesının 11 5 maddesıne gore taşınmazı kıralayan Ege Unıversıtesı Guçlendırme Vakfı. Şırket'ın yapacagı sermaye artınmlan sırasında, talep ettıgı takdırde Şırket hısselennden % 10'una kadarkı mıktannı sermaye artınmındakı şartlarla satın alabılecek ve bu surede Şırket'e hıssedar olabılecektır Ancak kıralayan Vakıf Şırket'ın daha once yapmış oldugu sermaye artırımlannda bu hakkını kullanmamıştır Bu sermaye arttrımında da Ege Unıversıtesı Guçlendırme Vakfı sermaye artırımına kaolmayacaktır Şırket'ın esas sermaye sıstemınde bulunması sebebıyle kıralayan Vakfın bu Şırket ın % 10'una kadar ortak olma hakkını kullanmak ıstemesı durumunda tahsıs ıçın genel kurul karan gerekecektır b) Akaryakıt ıstasyonunun buiundugu mulkıyetı Ege Unıversıtesı nı aıt olan Izmır Bornova'dakı 13 753 metrekare arazı Şırket tarafından Ege Unıversıtesı Guçlendırme Vakfı'ndan kıralanmıştır Bu kıralamaya ılışkın sozleşme 01/04/1995 tanhınde ımzalanmışor Kıra suresı 01/01/1996 tanhınden ıtıbaren başlamak uzere 25 yıldır Kıra bedelı 31/12/1995 tarıhıne kadar 65 625 ABD dolan olarak belırlenmıştır 1996 yılı ıçın aylık 12 500 ABD dotan olan kıra bedelı muteakıp 24 yıl ıçın ABD dolan bazında yıllık % 2 nıspetınde artınlacaktır Kıra suresı sonunda Şırket tarafından yapılmts olan bına ve tesısler hıçbır bedel talep edılmeksızın Ege Unıversıtesı Guçlendırme Vakfı'na terk ve teslım edılecektır Sozkonusu sozleşmeye ek olarak aynı tanhte ımzalanan ek protokole gore Şırket 30/06/1997 tarıhıne kadar yazılı olarak Ege Unıversıtesı Guçlendırme Vakfı na başvurması koşuluyta 25 yıllık kıra suresının azalalması veya çogaltılması talebınde bulunabıleektır Aksı takdırde 25 yılık kıra suresının aıaltılması veya çogahılması talebınde bulunabılecektır Aksı takdırde 25 yıllık kıra suresı geçerlı olacaktır Ancak, anılan tanhe kadar Şırket tarafından kıra suresının azalalması veya çogakılması yonunde herhangı bır başvuruda bulunulmamıştır Imtiyazlar ve Imtiyazlı Pajrlar Şırket'ın mevcut 400 400 mılyon TL sermayesını temsıl eden I tertıp paylara ılışkın bılgıler aşa|ıda venlmıştır Yeri K Çıjlı K Çıglı K Çığlı Vasfı Arsa Arsa Arsa M! 21 326 1650 34 143 Net Defter Değeri (TL) 277 149 600 000 6345 000 000 5I9667 335 6O6 Vergi Değeri (TL) 288 697 500000 6 345 000000 476 287500000 Mevcut Paylar Nama Hamiline Nama Hamiline TOPLAM Grubu A B Paqr Değeri 1000 1000 Nominal Toplam 10000000 000 390400000000 400.400.000.000 Sermayeye Oranı (%) 2.50 97 50 100,00 Kira Sozleşmelen Hakkında Bilgi Şırket'ın halen faalıyederını yurutmekte oldugu Izmır Bornova dakı hıpermarket ve akaryakıt ıstasyonunun uzennde buiundugu arazıler Ege Unıversıtesfne aıt olup, sozkonusu arazıler Şırket tarafından Ege Unıversıtesı Guçlendırme Vakfı'ndan kıralanmıştır Kıra sozleşmelenne ılışkın bazı bılgıler aşagıda verılmektedır a) Hıpermarketın uzerınde bulundugu 43 339 merkekare buyukluğundekı arazı Şırket tarafından Ege Unıversıtesı Guçlendırme Vakfı ndan 40 yıllıgına kıralanmıştır Bu anlaşmaya ılışkın sozleşme 03/02/1993 tarıhınde ımzalanmışor Kıranın başlangıç tanhı hıpermarketın fıılen faalıyete geçme suresı olarak belırlenmış, ancak yapı ruhsatı alınmış olması kaydı ıle en geç 01/01/1994 tarıhınde kıranın başlayacagı hususu yer almıştır Kıra suresı 40 yıldır Surenın sona ermesınden sonra Ege Unıversıtesı ve Ege Unıversıtesı Guçlendırme Vakfı taşınmazlan kıralamak ısterse Şırket'ın oncelıkle kıralama hakkı bulunmaktadır Kıra bedelı olarak I ve 2 ytllar ıçın ıkı yıllık toplam kıra bedelı I 250 mılyon TL dır 3 yıl yıllık kıra bedelı 40 000 ABD dolandır 4 ve muteakıp yıllarda her yıl kıra bedelıne 40 000 ABD dolann % 2'sı nıspetınde artınlacaktır Ancak 3 ıla 40 yıllarda sozleşmeye konu taşınmazlar uzennde ınşa edılecek hıpermarkeon takvım yılı mbanyle tahakkuk edecegı kânndan TTK ve Şırket ana sozleşmesı gereğı yapılacak odemeler, ındırım ve tevkıfadardan sonra dafıahbılır net kârın % 10 u I Nısan tanhı ıtıbanyle T C Merkez Bankası dovız satış kuru uzennden ABD dolanna donuşturuldugunde elde edılecek mıktar o takvım yılına aıt yukanda belırtılen yıllık kıra bedelınden fazla oldugu takdırde, fark mıktar o yıla aıt kıra bedelıne ılave olarak Şırket tarafından kıralayana odenecekor 3 ıla 40 yıla aıt kıra bedellerı her yıl altışar aylık ve peşın olarak, alaşar aylık donemlenn ılk 5 gunu ıçınde, ABD dolan veya odeme tanhındekı T C Merkez Bankası dovız satış kuru olarak odenecektır Kıra suresı ıç nde Şırket'ın kıra sozleşmesının kendısıne tanıdıgı hakları 3 şahıslara aşağıdakı şartlarla devretme hakkı vardır 1 Devır alan kıra sozleşmesının kıracıya yukledıgı tum mukellefiyeden kabul ettığını kıralayana yazılı olarak bıldınlecektır 2 Devır alanın objektıf olçulerle ıtıbarlı ve guvenılır oldugu bankalar tıcan meslek kuruluşlan tarafından belgelenecektır 3 Şırket devır bedelı olarak devır alandan alacagı mıktardan aşagıda belırtılen şekılde yapılacak bır hesaplaşma ıle belırlenecek bına ve tesısler bedelınden fazla olan mıktarın yansını kıralayana odeyecekor - Şırket ın sozleşme konusu taşınmazlara ınşa edecejı bına ve tesısler ınşa. ımal, satın alma tanhlen ıtıbanyle T C Merkez Bankası dovız satış kunj uzennden ABD dolanna çevnlecektır Boylece bına ve tesıslenn dolar cınsınden malıyet bedelı bulunacaktır (Bu malıyet bedelı uzerınden herhangı bır amortısman veya eksılme payı duşulmeyecektır) Sermayenın bu defa artınlacak kısmtnı temsıl eden paylar 2 tertıp C grubu olacaktır Ana sozleşmenın sermaye başlıklı 6 maddesı uyannca Şırket ın sermayesı I 000 TL nomınal degerde A grubu nama, B ve C grubu hamiline paytardan oluşmaktadır A ve B grubu paylar ımtiyazlı olup sozkonusu ımtıyazlar ıle ılgılı bılgıler aşagıda yer almaktadır - Ana sozleşmenın 7 maddesıne gore tumu nama yazılı olan A grubu paylann ortaklar arasında veya uçuncu şahıslara devnnde A grubu paya sahıp dıger ortaklann aşagıda belırtılen 3 durumdakı bedelden en yuksek olan ıle onalım hakkı vardır a) Amortısmana tabı ıktısadı degerlenn rayıç bedelle de|erlendırılmesı sureoyle çıkanlacak şırket ozvarlıgından hısseye ısabet eden mıktar b) Şırket'ın son uç yıllık bılanco kannın ortalamasından hısseye ısabet mıktann 7 kao. c) Şırket hısselennın borsa satış bedelının 2 katı On alım hakkı kullanıldıgı takdırde bu suretle alınacak htsseler on alım hakkını kullananlar arasında eşıt olarak pay edılecektır Yoneam kurulu on alım haklannın kullanılmasını temınen gereklı tedbırlen alacakar Mıras yoluyia veya kanunı mırasçılar arasında sağlar arası tasarruflarla ıntıkalınde onalım hakkı yoktur - Ana sozleşmenın 9 maddesıne gore yonetım kurul 7 kışıden oluştugu takdırde 4'u, dokuz kışıden oluştuğu takdırde 5 1 A grubu pay sahıplennın çoğunlugunun gosterecegı A grubu pay sahıplen arasından seçılecektır A grubu pay sahıbı adaylar arasından seçılen uyeler dışındakı yoneam kurulu uyelen B grubu pay sahıplennın çojunlugunun gosterecegı adaylar arasından seçılecektır - Ana sozleşmenın 16 maddesıne gore 3 kışıden oluşan denetım kurulu uyelennın 2'sı A grubu pay sahıplerının gosterecegı A grubu pay sahıbı adaylar arasından seçılecektır - Ana sozleşmenın 18 maddesıne gore olağan ve olaganustu genel kurul toplantılarında hazır bulunan hıssedarlardan A grubu pay sahıplennın her bır hısse ıçın 100 oyu vardır Şırket ana sozleşmesıın 7. 8, 9 18/c 18/e l8/fve22 maddelerınde yapılacak her çeşıt degışıklık ıle ana sozleşmenın A grubu pay sahıplenne tanıdıgı hakları etkıleyecek ana sozleşme degışıklıklerı A grubu pay sahıplennın kendı aralannda yapacakları ozel bır toplantıda ve A grubu pay sahıplennın tumune nıspetle 3/4 toplantı ve karar nısabı ıle onaylanmadıkça geçerlı olmayacaktır Genel kurulca A grubu pay sahıplennın yonetım kurulunun çoğunlugunu ellerınde bulundurmalan sonucu sahıp olduklan ıdare ve temsıl haklarını etkısız bırakacak ıcraı karar alınmasında da bu hukum uygulanacaktır Yoneom Kurulu A grubu pay sahıplennı tadelı taahhudu mektupla davet edecektır Ana sozleşmenın 9 maddesınde B grubu pay sahıplerıne tanınan hakları etkıleyecek ana sozleşme değışıklıklen B grubu pay sahıplennın kendı aralannda yapacaklan ozel bır toplantıda ve B grubu pay sahıplerının tumune nıspetle 3/4 toplantı ve karar nısabı ıle onaylanmadıkça geçeriı olmayacaktır Yonetım kurulu B grubu pay sahıplennı yapılacak ozel toplanoya davet edecektır BAŞVURU YERLERİ: Konsorsiyum Lideri Korfez Yatınm A.Ş. Ortaklar Cad Bahçeler Sok No 25 Mccıdıyekoy 80290 Istanbul Tel (0-212) 288 20 00 Faks (0-212) 288 33 60 ve Korfezbank A Ş nın tum şubelen Konsorsiyum Üyeleri Demir Yatınm A.Ş. Buyukdere Cad No 122 B Blok Esentepe 80280 Istanbul Tel (0-212) 275 19 00 Faks (0-212) 26« 49 07 ve Demırbank T A Ş nın tum şubelen Alfa Menkul Degerler A.Ş Akmerkez E3 Kulesı Kat 4 Nıspetıye Cad Ulus Eoler 80600 Istanbul Tel (0-212) 282 18 00 Faks (0-212) 282 17 28-29 ve tum şubelen Gedık Menkul Degerter A.Ş Necaobey Cad Alı Paşa Değırmen Sok. No 24 Karakoy-lstanbul Tel (0-212)251 60 06 Faks (0-212)293 49 03 ve tum şubelen Strate|i Menkul Degerler A.Ş. Buyukdere Cad No 78/80 Akabe Tıcaret Merkelı Kat 6-8 Meodıyekoy 80690 Istanbul Tel (0-212)288 55 21 Faks (0-212)288 48 II ve tum şubelen Iktısat Menkul Degerler A.Ş Buyukdere Cad No 165 Esentepe 80504 Istanbul Tel (0-212) 274 11 II Faks (0-212) 274 70 28 ve Ikasat Bankası TA Ş nın tum şubelen Inter Yatınm Menkul Degerier A.Ş. Muallım Nacı Cad No 91 Ortakoy 80840 Istanbul Tel (0-212)236 41 41 Faks (0-212)236 39 80 ve Intertank A.Ş nın tum şubelen Riva Menkul Degerler A.Ş Maslak Kule Meydan Sokak No 28 Kat 29 Maslak-lstanbul Tel (0-212) 290 30 30 Faks. (0-212) 290 30 20 Acar Menkul Degerler Tic. A.Ş Gaıetecıler Sıtesı Keskın Kalem Sokak No 25 Esentepe-lstanbul Tel (0-212) 216 26 61-63-67-69 Faks (0-212)266 05 43 tûm şubelen ve ırobat burolan Kent Yatınm ve Menkul Degerler A.Ş. Buyukdere Cad Maya Akar Center Kat 2 No 100-102 Esentepe-lstanbul Tel (0-212) 274 13 55 Faks (0-212) 288 67 82 ve Kentbank A.Ş nın tum şubelen ve Kent Yaanm Ankara şubesı Eczacıbaşı Menkul Degerter A Ş 19 Mayıs Cad Nova Baran Iş Merkeıı Şışlı 80220 Istanbul Tel (0-212) 234 35 01 Faks (0-212) 230 65 55 ve tum şubelen Yafar Yatınm A.Ş. Yıldız Posta Cad No 21 Esentepe-lstanbul Tel (0-212)213 01 60 Faks (0-212)266 31 32 ve Izmır şubesı ıle Yaşarbank A.Ş 'nın tum şubelen Evgin Menkul Değerler Tıcaretı A.Ş Abdı Ipekçı Cad No 65 Maçka 80200 Istanbul Tel (0-212)296 56 16 Faks (0-212)231 46 00 ve şubesı Kitle Pazarlama Tic. ve Gıda San. A.Ş ANKARA GAYRIMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESt'NDEN GAYRIMENKULÜN AÇIK AKTTIRMA tLANI DosyaNo I997'5O2 Satılmasma karar \enlen gaynmenkuJûıı cınsı, kıymetı. adedı, evsafı Ankara, Çankaya ılçesı Balgat. Karakusunlar Mahallesı. 30 sokak I kapı nolu Sevmç Apartmaru'ıun buiundugu yere rastlayan \e ımann 26000 ada 8 parselım teş- kıl eden 1290 m2 mıktanndakı arsa ûzenne ınşa edılmekte olan kargır apartmanın 80 1290 arsa paylı 3 kat 10 numaralı 3 oda salon ve müştemılatından ıbaret 130 m2 kullanım alanı bulunan daıre, bır borçtan dolavı Adlıye Sarayı K Blok zemınkat59no lu odada açık arttırma suretıyle satılacaktır Genışevsafi dosyada mevcut şartnameye ılışık bılırkışı raporunda açıklanmıştır Takdır edılen kıymetı 12 000 000 000 TL Satış şartlan: 1- Satış 15 12 1997 gun saat 1400'ten 14 15'e kadar >ııkanda jazılı yerde açık arttırma suretıyle yapılacak Bu arttırmada tahmın edılen kıymenn yüzde 75'ını ve ruçhanlı alacakjılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ıle ıhale olunur Böyle bır bedel- le alıcı çıkmazsa en çok arrtıranın taahhudu bakı kalmak şartıyla 25 12 1997 gunu aynı yer ve saatte ıkıncı arttırmaya çıkanlacaktır Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememışse gaynmenkul en çok arttıranın taahhudu saklı kalmak ûzere arttırma ılanında gostenlen müddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır Şu kadar kı arttırma bedelının malm tahmın edılen kıymetının yûzde 40'ını bulması \e satış ısteyenın alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla ol- maü \e bundan başka paraya çevırme ve paylaştırma maraflannı geçmesı lazımdı B l f l b d l l l k t t l b d û k t 2 A t k d k l h dl k d 20' d k g ç Ş y y e bulması \e satış ısteye ğ ç p maü \e bundan başka paraya çevırme ve paylaştırma masraflannı geçmesı lazımdır Boyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı dûşecektır 2- Arttırmaya ıştırak edeceklenn, tahmın edılen kıymetın yuzde 20'sı nıspetınde pey akçesı ve- ya bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu \ermelen lazımdır Satış, peşın para ıledır alıcı ıstedıgınde 20 günu geçmemek ûzere mehıl venlebılır Tellalıye resmı. ıhale pulu tapu harç ve masraflan alıcıya aıttır Bınkmış ver- gıler satış bedelınden ödenır 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgilılenn (*) bu gaynmenkul uzenndekı haklannı hususı>le faız ve masrafa daır olan ıddıalannı, dayanağı belgelen ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldırmelen lazımdır Ak- sı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır 4- Ihaleye katılıp daha sonra ıhale bedelını yatırmamak suretıyle ıhalenın feshıne sebep olan tum alıcılar ve kefillen, teklıf etnklen bedel ıle son ıhale be- delı arasındakı farktan ve dığer zararlardan \e aynca temerrut faızınden müteselsılen mesul olacaklardır Ihale farkı ve temerrüt faızı aynca hükme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak, bu fark, varsa oncelıkle temınat bedelınden ahnacaktır S Şartname, ılan tanhınden ıtıbaren herkesın görebılmesı ıçın daırede açık olup masrafi venldığı takdırde ısteyen alıcıya bır örneğı göndenlebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı görmüş \e munderecatını kabul etmış sayılacaklan.başkacabılgı almak ısteyenlenn 1997'502 sayılı dos>a numarasıyla müdûrlüğümuze başvurmalan ılan olunur 23 10 1997 (•) llgılıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basın 48548 DÖKTYOLASIİYEHUKUK HÂKİMIİĞtMKN 1997/275 Davacı TCDD Genel Müdürlüğü vekılı tarafindan, davalılar Saadet Üçgul ve Ismet Uçgul aleyhıne açtlan tescıl davasının mahkememızde yapılan duruşmasında davalılara duru§ma günu ılanen teblığme karar venlmış- tır Aşagıda ısımlen yazılı davalılara bugune kadar du- ruşma gunü teblığ edılememıştn- Davalılann mahkeme- mızdekı duruşması 19 11 1997 günü saat 09 / 00'a er- telenmıştır. dava dılekçesı ve dunışma günü ılanen teb- lığ olunur 1 Saadet Uçgül - Akevler Mah MeltemSok No 4 Antakya/Hatay 2 Ismet Uçgul - Aynı adres Basın 47535
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog