Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 KASIM 1997 PAZAR 14 TELEVIZYON GüNÜN FiLMLERİ Ritz'de Akşam _. 09.00 TRT 2 Gerilim /fN (Dinner at the Ritz) - Ranie Racine, babası \Zs ve dayısıyla yaşayan genç bir kızdır. Ancak, evlenmeyi planladığı bir sırada babası anıden ölür. Polis, olaya intihar derken, Ranie, babasmın öl- dürûldüğûnden emindir. Yönetmen: Harold Schus- ter. Oyuncular: Annabella, Pavid Niven, Paul Lu- kas(1937tngiltere,77dk). 11.40/TRT2/Serseri... Aynntıyanda Rehine 13.45 Show TV Macera , (Deadly Heroes) - Bir grup terörist, Yuna- nistan havaalanındaki bir Amerikan uçağı ile yolculannı rehin alır ve tutuklu olan Carlos isim- li liderlerinin serbest bırakılmasını isterler. Yö- netmen: Menahem Golan. Oyuncular: Michael Pare, Claudette Mink. Çılgın Macera 15.50 Interstar Güldürü . (INational Lampoon's Senior Trip) - Dags ve en iyi arkadaşı Reggie, okuldaki asi par- tileri ile tanınan liseli iki gençtir. Okulun müdü- rü, son vukuatlanndan sonra onlara ceza olarak Birleşik Devletler Başkanfna bir mektup yaza- rak okulla dertlerinin ne olduğunu açıklamalan- nı ister. Fakat, müdürün planı ters teper ve Baş- kan sınıfı kongreye davet eder. Yönetmen: Kelly Makin. Oyuncular Matt Frewer. Tommy Chong, Jeremy Renner. Sürücü 16.15 TRT 3 Macera (The Driver) - Yönetmenliğini Walter Hill'in üstlendiği, başrollerini Ryan O'Neal, Bruce Dem ve Isabelle Adjani'nin paylaştığı fılmde; ka- çak bir şoför, onun peşindeki polis ve esrarengiz bir kumarbaz arasında geçen olaylar anlatılıyor (1978ABD,90dk). Nereye_ 17.00 Show TV Güldürü /^\ Hemşerilerini bulmakiçin köyden Istanbul'a VÜ' gelen iki saf taşralının başına gelen olayla- nn anlatıldığı filmin yönetmenliğini Osman F. Seden yapmış. Başrollerinde ise Zeki Alasya, Me- tin Akpınar ve Meral Zeren yer alıyor (1976). Genç Şampiyonlar 20.20 atv Macera ©(D2: Migtaty Ducks) - Hırsh bir avukatken hokey oyuncusu bir grup çocuğa, takım ru- hunu aşılayarak başanyı yakalayan Gordon Bom- bay, bir anda kendini sıradan bir spor mağazasın- da paten bıçaklannı bilerken bulur. Fakat, hayat- tan hiçbir beklentisinin kalmadığı bir sırada ala- cağı teklifyaşamını degiştirecektir. Yönetmen: Sam Welsman. Oyuncular: Emilio Estevez. Kathryn Er- be, Michael Tucker. Çılgın Max 21.00 Kanal D Bilimkurgu (Mad Max) - Genç polis Max ile Nightrider isimli bir asi arasındaki kovalamaca Night- rider'in küçük bir kasabanın yanında bulunan ce- sediyle son bulur. Ancak, kısa süre sonra bir grup silahlı asi, arkadaşlannın cesedini almak için ka- sabaya gelince ortalık kanşır. Yönetmen: Geor- ge Miller. Oyuncular: Mel Gibson, Joanne Samu- el, Huguh Keays-Bryme (1979 Avusturalya, 93 dk). 21.50/Interstar/Birkaç... Aynntıyanda Kavgıya Merhaba 22.45 TRT 2 Duygusal /fN (Salut L'Angoisse) - Quentin Latour, ken- v3/ dine ait bir basımfirmasınınbaşkanlığmı yü- rüten, boşanmış birerkektir. Quentin, genç ve gü- zel çevirmen Laura ile popüler bir eserin çeviri- si için çahşmaktadır. Bu yoğun iş temposuna bir de aşk eklenince Quentin hem ruhen, hem de be- denen zor duruma düşer. Yönetmen: Maurice Frydland. Oyuncular: Artus de Penguuem, Vir- ginie Peignien, Beatrice Agenin, Pascale Arbil- lot. Aşk Oyunu 00.20 Interstar Güldürü ©(The Thin Line Betvveen Love and Hate) - Darnell Wright annesini seven, işinde ba- şanli ve centilmen bir erkek olarak kadınlan pe- şinde koştururken, en son gözdesi olan Brandi Web, hiç de sandığı gibi biri çıkmaz. Brandi. ilk güzel gûnlerden sonra Darnell'i rahat bırakmama- ya, aynlmayı kabul etmek bir yana dursun, genç adamı rahatsız etmeye başlar. Yönetmen: Martin Lawrence. Oyuncular: Martin Lawrence, Lynn Whitfield. BüyükKumar 00.30 Show TV Macera (Golden Rendezvous) - Bir kumarhane ge- misindeki yolculan esir alan korsanlar Ame- rikan hazinesinden, geleceklerini güvence altına almalannı istemekte, aksi taktirde ellerindeki tah- rip gücü yûksek bombalan rehinelere karşı kul- lanacaklannı söylemektedirler. Yönetmen: Ash- ley Lazarus. Oyuncular: Richard Harris, Ann Tur- kel, David Janssen (1977 ABD, 103 dk). Iztoyin Orta Değmez Ç^) Yabancı O Yerli UYDULAR ITL 11.20 Beetle Borgs 1 11.45 New Spider- man12.10Salvage-1 13.05 Disney Filmpa- rade 13.15 Eine ganz irre Truppe 15.10 Ext- ra spezial 16.10 Sli- ders 17.00 Herecule 17.55 Xena 18.45 Te- amKnightRider 19.45 RTLAktüel 20.10 Not- ruf 21.15 Earth 2 23.15 Spiegel TV 00.10 Greenpace TV 00.40 Talk 2000 01.20 Prime Tıme 01.40Talk Kanal 4. 07.35 Sabah Prog- ramlaı 10.05 Hölleam weissen Turm 11.50 Gut gezielt ist halb getroffen 13.30 lch zahlte taglich meine Sorgen 15.10 DerOr- gelblauer von St. Ma- rien 16.50 BnmalHöl- le und zurück 19.00 Blitz 19.30 Nachrich- ten 20.00 Ranissimo 21.15 Die vvitzigsten VVerbesports der Welt 23.00 Talk im Turm 00.00 Spiegel TV 00.30 24 Stunden 01.05 Sex vor sechts Millionen. T¥5 07.00-17.15 Tagesp- rogramm 17.15 Faut pes rever 18.15 L'ecole des fans 19.00 Grand Touris- me 19.15 Correspon- dances 19.25 Le Grand Jeu 19.30 Jo- umal 20.00 Telecine- ma 20.30 Joumal bel- ge 21.00 Envoye Spe- cial 22.55 Meteo/Jo- umal 23.30 Le Grand Jeu 23.35 Notre his- torie 00.30 Journal historie 01.30 Joumal Meteo. 09.30 Sabah Rrog- ramları 12.30 Tenis 14.30 Indoor Trial 16.00 Tenis 18.30 Bi- nicilik 19.30 Bobfah- ren 21.00 Supercross 23.00 Boks 00.00 Fut- bol 00.30 Segeln 01.00 Bobfahren 02.30 Kapa,..y . Jean Luc Godard'ın yönettiği ilk film, 'Sinema ve Edebiyat' kuşağında ekrana geliyor İki 'serseri âşığın' kaçış öyküsü TRT 2 11.40 Serseri Âşıklar - O Bout de Souffle / Yönetmen: Jean Luc Godard / Senaryo: Jean Luc Godard (François Truffaut'nun öyküsünden)/ Oyuncular: Jean Paul Belmondo, Jean Seberg, Daniel Boulanger/1959 Fransa / Siyah-Beyaz. TV Servisi - Rekin Teksoy'un hazırlayıp sunduğu TRT 2'nin "Si- nema ve Edebiyat" kuşağında bu- gün, sinema tarihinin anahtar film- lerinden Jean Luc Godard'ın "Ser- seri Âşıklar"ı gösteriliyor. Fihnin gösteriminden önce Teksoy, iki genç sinema yazanyla Zahit Atam ve Yusuf Güven'le Godard sineması üzerine bir tanıtım söyleşisi yapa- cak. lkinci Dünya Savaşı sonrasının en önemli sinema akımlanndan " Yeni Dalga"nın ilk ömegi "Serseri Âşık- lar", Godard'ın ilk filmi olmanm yanı sıra, François Truffaut'nun bir öyküsüne dayanması ve Claude Chabrol'un filme teknik danışman- lık yapması, yönetmen Jeao-Pierre Melville'in oyuncu olarak filme ka- tılmasıyla "Yeni Dalga"nın ağır toplannı bir araya getirme özelliği- ni de taşıyor. Geleneksel sinema di- linin kalıplannı kıran, sokaklarda, Paris kahvelerinde, otel odalannda çekilen, kamerarun genellikle omuz- da tasındıgı, konuşmalann yeryerdo- ğaçlamaya dayandığı filmin estetik anlayışı, sinemada yepyeni birözgûr- lüğün kapılannı açmıştı. Jean Paul Sartre, filmi, "olağanûstü bir ba- şan" olarak tanımlamıştı. İki "serseri âşığın" serûveni üze- rine kurulu filmde, beyazperdede ilk çarpıcı rolünü büyûk bir doğalhkla oynayan eski boksörJean Paul Bel- mondo, peşindeki polislerden biri- ni öldûrdükten sonra kapağı Paris'e atıp burada boş zamanlannda Ame- rikan gazetelerini satarak harçlığını çıkaran Amerikalı bir öğrenci kızla tanışır. Jean Seberg'in (sınemada- ki belki de en başanlı rolü) canlan- dırdığı öğrenci kızla delifişek serse- rinin serûveni beklendığı gibi nok- talanır. "Serseri Aş.ıklar"ın en önemli etkisi, savaş sonrasının han- tal Fransız sinemasma canlılık getir- mesi, dar bütçeli filmlerin de başa- nlı olabileceklerini göstermesi, özel- likle de yaratıcılanndan, oyuncula- nndan, konusuna dek genç yapısıy- la, sinemaya gençliğin soluğunu ge- tirmesi oldu. Konusu sıradan Ame- rikanfilmlerininkonulanndan deği- şik olmayan "Serseri Âşıklar"ın Godard sinemasında özel bir yeri ol- masının ve bugûne dek eskimeme- sinin nedeni, içerdiği bu genç soluk- tan başka bir şey değil. Tom Cruise, bir denizcinin öidürülmesi nedeniyle gözaltına alınan iki askeri savunan avukat rolünde ekrana gelirken Demi Moore da onun yardımcısı rolünde. 'Birkaç tyi Adam' daha çok mahkeme filmlerine ilgi du- yanlara sesleniyor. Oyuncularıyla öne çıkanfılm dört dalda Oscar'a da aday olmuştu Önyargılı bir, 'hukuksistemi' MURAT ÖZER "When Harry Met Sally- Harry Sally ile Tanışınca" (1989), "Postcards from the Edge-Yaşanun Kıyısından Kartpostallar" (1990), "Mi- sery-Ölüm Kitabı" (1990), "Regarding Henry-Kendi- ni Arayan Adam" (1991). "North" (1994) gibi fîlm- leriyle aşina olduğumuz yö- netmen- senarist-aktör Rob Reiner'ın "Birkaç tyi Adam" (A Few Good Men), gecenin ilgiye değer yapım- lanndan. ABD'nin Küba körfezin- deki Guantanamo Donanma Ossü'nde, William Santiago adh bir denizcinin öidürül- mesi üzerine, cinayet zanlısı olarak Davvson (Wolfgang Bodison) ve Downey (James cgr Interstar 21.50 Birkaç İyi Adam - A Few Good Men / Yönetmen: Rob Reiner / Oyuncular: Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore, Kevin Bacon, Kiefer Sutherland, Kevin Pollak, James Marshall, VVotfgang Bodison / 1992 ABD yapımı, 131 dakika. Marshall) adlı iki asker gö- zaltına alınır. Denizcileri sa- vunma görevi, donanmanın genç ve deneyimsiz avukat- lanndan Daniel Kaffee'ye (Tom Cruise) verilir. Har- vard mezunu Kaffee, her tür- lü pazarlığa yatkın olarak ta- nınmaktadır. Kaffee'nin niye- ti de önce zanlılann itirafla- nnı almak, sonra da mahke- meyle pazarlığa oturmaktır. Yardımcısı Joanne Galloway (Demi Moore), onu karann- dan vazgeçirmeye çalışır. De- likanlılann donanma içinde tezgâhlanan bir plana kurban ediîmek istendiğine inanan genç kadın. bu düşüncesini Kaffee'ye kabul ettirir. Ancak işlertasarladıklan gibi geliş- mez ve sanıklan sorgulama girişimleri başansızlıkla so- nuçlanır. Ote yandan üs komutanı Nathan Jessep'in (Jack Nic- holson), Yüzbaşı Jonathan Kendrick'in (Kiefer Suther- land) olay hakkında hiçbir şey bilmemesi mümkun de- ğildir... Bir Brodvvay oyunundan uyarlanan "Birkaç İyi Adam", Amerikan ordusu- nun kendı içinde bir "dünya" yaratma düşüncesinin nasıl pratiğe yansıoldığını gösteri- yor. Hukuk sisteminin de ala- bildiğine "önyargılı" bir iş- leyişe sahip olduğunu savla- yan yapım, zaman zaman temposuzluk sorunuyla kar- şı karşıya kalıyor. Bu durum, filmin iç dengesinin kaybol- masına neden olurken, oyun- culann çabası da yetersiz ka- labiliyor. En iyi film, yardımcı er- kek oyuncu, ses ve kurgu dal- lannda Oscar'a aday olan "Birkaç tyi Adam", mah- kemefilmlerineözel ilgi du- yanlann kendilerine daha ya- kın hissedecekleri bir yapım... TKT2 16.30 Caz üzerine Focan'la söyleşi TV Servisi - Müzik programı "Albüm"e ün- lü caz gitaristi Önder Focan konuk oluyor. Ke- rem Demircioğlu'nun sunuuculuğunu üstlendiği programda Focan'ın "Bosnia-Herzegowina" ad- lı klibine ve caz üzerine görüşlerine yer veriliyor. Yapımda Nat King Cole'den "Wben I Fall in Love", Miles Davis'den "Tutu", Kerem Gör- sev'den "For Murat", Pat Metheny'den "Slip Away" Ue Stanky Jordan'dan "Eleanor Rigby" adlı parçalar da ekrana geliyor. NTV 12.051 Konu, Atatürk 'Ankara Kulisi' TV Servisi - "Ankara Kuli$i"nin bu haftaki konu baslığını "Atatûrk" oluşturuyor. Gazete- ci tsmet Solak'ın sunduğu canlı yayında, "Ata- türk, neden bugün yine önem kazandı", "Ata- türkçûlükTürkiye'nin geleceğine nasıl damga vuracak" gibi sorulara açıklık getiriliyor. Yapıma emekli general Ali thsan Tûrkkan ve Ankara Üniversitesi Inkılap Tarihi Enstitüsü Mü- dür Yardımcısı Prof.Dr. Ünsal Yavuz kaühyor. NTV 22J5İ 'Klİtİk' Kültür ve Sanat TV Servisi - Kültür ve sanat etkinliklerini ak- taran "Kritik"te bu hafta Istanbul Kitap Fu- an'ndan izlenimler, yayıncılann görüşleri ve si- nema yer alıyor. Nilüfer Kuyaş'ın sunduğu ya- pımda, Murathan Mungan'm yeni şiir kitabı "Oyunlar tntiharlar Şarkılar" tanıtılırken. ödüllü fihn"Masumiyet"in yönetmeni Zeki De- mirkubuz, oyunculan Derya Alabora, Güven Kı- raç ve sinema eleştirmeni Tunca Arslan da ya- pımın konuklan oluyor. atv 'îkinci Kahvaltı' TV Servisi - Banş Manço'nun sunduğu "7'den 77'ye" programında bu haftadan itibaren, "tkinci Kahvalü" adlı yeni bir bölüm ekrana gelecek. 77 yaşın üzerindeki konuklann katılacağı bölümde, söyleşi, şiir ve fasıl heyeti yer alacak. Programın "Dünya Turu" köşesinde ise Türkmenistan tanıtılacak. Bu ülkedeki Garaşsızlık Bayrarru'ndan görüntülerin verileceği yapımda trafik kontrolü de yer alıyor. Kanal D 12.5 'Pazar Keyfi' TV Servisi - Halit Kıvanç "Pazar Keyfi"nde Sumru Yavrucuk ve Adnan, Şenses'i konuk ; ediyor. Şenses'in • müziğiyle katıldığı programda tiyatro ve sinema sanatçısı Yavrucuk'la da söyleşi yer alıyor. ' TRT1 2LÖ0İ 'Politikanın' Nabzı' TV Servisi - - "Politikanın Nabzı"na Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör : Özden katılıyor. Sunuculuğunu > Kurtul Altuğ'un üstlendiği canlı yayında, kadının toplumdaki yeri ve haklanndan Anayasa Mahkemesi'nin görev ve sorumluluklanna kadar çeşitli konular ele alınarak tartışılıyor. Kanal D 23.30 Oltan SunguTİu 'Teke Tek'te 'Adalet tartısı' masada TV Servisi - Adalet Bakanı Oltan Snngurlu canlı yayında Fatih Altaylı'nın sorulannı yanıtlayacak. "Türkiye'de yargı bağımsız mı" sorusuna yanıt aranacak "Teke Tek" programına katılan Sungurlu, düşüncenin suç olmaktan çıkanlıp çıkanlamayacağı, önümüzdeki günlerde bir affın söz konusu olup olmadığı ve yargının "adalet tartısı"mn ne kadar adil olduğu gibi konularda da açıkJamalarda bulunacak. Öğrenci eylemlerinin ele alınacağı yapımın bir diğer bölümünde ise, çocuğunu karakolda kaybeden bir babanın dramı ile iki babanın da çocuklan için verdiği hukuk mücadelesinm öyküsü ekrana gelecek. Tv PROGRAMLARI î n T l 07.00 YannlarBizim laOOHaberiervelşrt- I I me Engellilere Haber 10.15 Yannlar Bi- 1 4 zim (Devam) 11.00 Haberter 11.05 ÜkjrOl- maz 12.00 Haberler 12.05 Dünya Mutfaklanndan 12.30 Herşeye Rağmen 13.00 Haberler 13^0 Ay- dınBolak'la Pazar Sohbeti 13U»Dikkat Trafik 14.00 Haberler 14.05 Pazar Konseri 15.00 Haberler 15.05 Klip Saati 15.35 Bir Kelıme Bir Işlem 16.00 Haber- ler 16.05 TeleTatil 17.00 Haberler 17.05 TeleTa- til (Devam) 18.00Haberter 18.10TeleTatil (Devam) 19.05 Dızi: Şaşıfelek Çıkmazı 20.00 Haberler ve Ha- va Durumu 20.45 Spor 21.00 Politikanın Nabzı 22^5 SporStüdyosu 00.35 Haber 24 01.05 Yabancı Fihn: Elmas Peşinde 02.45 Kapanış (0 312 428 22 30). 09.00 Yabancı Film: Ritz'de Akşam Ye- meği 10.40 Kesışme Noktası 11.40 Ya- baricıRlm: Serseri Âşıklar 1130 Yaşam Boyu 14.20 Perde Arkası (Tekrar) 15.35 Dünya Coğrafyası 16.30 Albüm 17.10 Resim Se- vinci 17.40 Ateşı Çalmak 18.05 Dizı: Sevgilı Öğret- menimiz 19.00 Akşam Bülteni 19.30 BilimTekno- lojiveBiz 20.00 Müzık Koridoru 21.25Cumhuriye- te Kanat Gerenler 22.00 Gece Bülteni ve Ingilızce Haberler 22.30 Sanat Bienalı 22.45 Yabancı Fiim: Kaygıya Merhaba 00.25 Kapanış (0 212 259 72 75). laOOTelegün 12.00 Dizı: Korkuşuzlar 12J0 MaceralarSırki 13.00GeçmışeÖzlem 13J30 Dizı: Clara 14.15 Rock Efsanelen 15.00 Dı- zi: Omerta 15.50 Şelgesel: Ideahmdeki Yaşam 16.15 Yabancı Film: Sürücü 17.45 Besteciler ve Yorum- cular 18.15 Dizi: Geçmiş Bahar Mımozalan 19.00 Di- zı: Esmer Clara 20.00 Gençlerle TSM 21.30 içımiz- deki Dünya 2Z00 Konser Salonlanndan. 09.58 Açıhş 10.00 MEB Açıköğretim Lisesi DersProgramlan 13.00 TSM Bir Soltst 13J0 Asya'dan Müzıkli Esintıler 14.00 THM Kon- ser 14.40TSM BirSolist 15.10TSHM Kon- sen 16.00YörelerimizTürkülerimız 16.30 Jazz Rock 17.00 Sazdan Söze 18.00 MEB Açıköğretim Lisesi Ders Programlan 21.00 Hafta Sonu 23.00 Kapanış. 06.00 Konser: Muazzez Ersoy 07.00 Ço- cuk Saati 10.00 Haberler 10.15Çocuk Sa- ati 11.05 Pazar Panorama 13.00 Haber- ler 13.20 Yabancı Film 15.00 Haberler 15.10 Belgesel: Kafkas Yıldızı, Azerbaycan 15.35 Istekleriniz 16.00 Tele Tatıl 18.00 Haberler 18.10 Tele Tatil (Devam) 19.00 Diyalog 19.30 Pop 10 20.00 Ikı Nesil 21.00 Haberler Almanca- Ingilizce Özet 21.45 Dizi: Ester'in Hayali 22.35 Spor Stüd- yosu 00.35 Haber 24 01.05 Yabancı Film: Elmas Peşinde 02.30 Müzik Pınan 02.45 Telegün. 07.30 Yerti Film: Aysecik SokakKızı 09.00 Çizgi Sinema: Zaman Savaş- çılan 2 10.30 Yerti Rlm: Idamlık 12.00 İlk On 13.00 Dizı: Acti- on Man 13.45 Yabancı Film: Rehine 15.45 Yerli Film: Gûlümse Biraz 17.00 Yerli Film: Nereye Bakıyor Bu Adam- lar 18.30 Dizı: Hemşerim 19.30 Show TV Haber 20.30 Spor Sayfası 20.45 Dizi: Ana Kuzusu 21.45 Maraton 23.00 Ug Pazan 24.00 Haber Hattı 00.30 Ya- bancı Film: Büyûk Kumar 02.15 Bel- gesel 02.45 Kapanış (0 212 286 35 35). 6 07.30Türkü Pınan 09.00 Ban- do 10.05 Pazar Neşesı 11.50 Hıpodrom'da Bugün 13.00 Haberler 13.15 Yanşa Doğ- ru 16.15 Müzik Seti 17.15 Haberler 17.25 Yerli Film: Gelmeyin Üstüme 19.10 Maxı Sports 20.00 Ana Haber 20.30 Spora Bakış 20.40 Yerli Film: Uçurum 22.25 Kronometre 23.30 Ge- ce Bülteni 23.50 Son Nokta 00.40 Ya- bancı Film: Dekameron Geceleri 02.10 Kapanış (0 212 283 02 83). 05.00 Kültür-Eğitim 07.30 Yabancı Film: Happy Gilmore 09.05 Yabancı Film: Kahraman Köpek 10J0 Yabancı Film: K2 12.25 Yabancı Film: 1941 14.30 Yabancı Film: Kötü Kız- lar 16.10 Yabancı Film: Zevk Sehri 18.30 Cine5 Ajanda 18.45 Başlama Vuruşu (Şifresiz) 19.00 Bursaspor- Beşiktaş Karşılaşması 20.50 Vans- por-Fenerbahçe Karşılaşmasının öze- ti 21.30Yabancı Film: Tam Zamanın- da 23.10 Android 00.40Yabancı Film: Sarah'nın Sım (ü 272 225 55 55| 08.00 Haberler 08.20 | T V Sporda Bugün 08.30 Dünyada Bu Hafta OaOO Haberler 09.10BasınÖzetı09.30Ses- ler ve Renkler (Tekrar) 10.00 Haberler 10.05 Kesifler Dünyası (Tekrar) 11.00 Haberler 11.05 TEMA Vakfı 11.15 Ba- sın Özeti 11.30 Gündemdekiler 12.00 Haberler 12.05 Ismet Solak'la Ankara Kulisi laOO Haberter, Spor Pazan 1İ15 G.Saray-Trabzon Maçı Özetı 13.30 Fut- bol Aktüel 14.10 Basketbol Panorama 15.10 Olips Motorspor 16.10 Spor Der- gisi 17.10 Futbol Analiz 18.10 Avru- pa'dan Futbol 19.00 Haberler 19.20 Dünyada Bu Hafta 19.45 Sporda Bu- gün 20.00 Haberler 20.35 Sporda Bu- gün 21.00 Haberter 21.0510Kasım'a Doğru, Atatürk ve Mılli Mücadete 22.05 Kritik 22.50 Lifestyle 23.05 Ismet So- lak'la Ankara Kulisi (Tekrar) 24.00 Ha- ber Bülteni (0 212 213 03 33). 07.30 Beyaz, Gel Benı Bul, Taşıkardi 09.00 Konser 10.40 Ya- bancı Film: Master Of The Elephant1Z40 Be- yaz. Gel Benı Bul, Taşi- kardi 14.10 Dizı: Acil Ser- vis 15.10 Yabancı Film: Kumsalda 17.10 Belge- sel: EIEspeıo 18.00 500 Ulus 19.00 Bam Teli 19.10Haberci21.00Ya- bancı Film: Robinson Crusoe 22.50 Antika Dünyası 23.40 Yerli Film: Bir SonbaharHi- kayesi 01.40 Beyaz, Gel Benı Bul, Taşikardi (Tek- rar) (0 212 655 00 00). 07.00 Sa- bah Sabah 10.00 Eu- ropeanTop20 12£0A* das Top Rock 12.45 NumberOneKix 14.00 USTop20 15X0 Coca Cola Top Ten 15.30 NumberOneHits 16.00 Lee Pop Haber 16.45 Jess 18.30 Yedigünlight Stylissimo 19.00 Bağ- lantı 20.00 Hit List Uk 21.00 Alternatıve One 23X0 Number One Spe- cial OI.OOGeceyansı ve (0212288 75 75). 0a35TVDars- hanesı 09.30 Ana Haber *****Lt 10.10 Çocuk- lar İçin 10.35 Belgesel 11.35 Son Düzluk laOO Ana Haber Bultenı 13.35 EkınRüzgân 15.10 Para Rehberi 16.10 Radar 17J5 Belgesel: Vahşı Ya- şam iaiODerniryoluÖy- küleri 19.35 Belgesel: 2000'in Küçük Devleri 20.00 Ana Haber 21.05 Sirtemaskop 21.35Car& Ufe2Z05ZirvedekiSes- ler (0212 282 51 00). 06.30 Aerobik 07.30 Çizgı Film: Çocuklann • • • • • • Düşü 07.55 Çizgi Film: Hızlı Dinozorlar 08.20 Çizgi Film: Al- vin ve Arkadaşları 08.45 Çizgi Film: Genç Yanşçılar 09.10 Çizgi Film: Di- nozortar 09.30 Müzik Kulübü 10.00 Haberler ve Hava Durumu 10.15 Ma- vi Dünya 11.00 Haberler ve Hava Du- rumu 11.05 Çizgi Rlm: Oliver Tvvist 12.30 Top Mix 13.00 Haberler ve Ha- va Durumu 13.15 Metronom 14.00 Asker Istekleri 15.30HBBTV6. YHÖzel Eğlence Programı 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Pazar Şenliği 6. Yıl Özel 23.00 Bizim Stadyum 24.00 Haberler ve Hava Durumu 00.30 Pazar Şenliği (Tekrar). (0212 281 48 00). 06.00 Sabah Haberleri 08.30 Azerbaycan Özel 09.15 Çizgi Film 10.00 DikızAynası 10.45 Yatı- nmcıya Özel 11.30 Huzura Doğru 12.00 Haberler 12.15 Yabancı Rlm: Beyaz Kurt 14.00 Tele Stad 16.00 Dönence 17.00 Haberler 17.20Türk Telecom PTT-Efes Pilsen Karşılaş- ması (Naklen) 19.00 Ana Haber Bül- teni 20.00 Dizi: Kalbımi Kıra Kıra 22.00 Haberler 22.05 Reisin Taka- sı 23.20 Sportek 24.00 Gece Bülte- ni 00.30 Geniş Açı 01.15 Yabancı Film: Dolunay 03.00 Müzik 04.00 Dikiz Aynası 05.00 Belgesel: Kap- tan Cousteau 05.30 Huzura Doğru (0 272 652 25 60). - 06J0 Gönül Nağmeleri 07.20 Çizgi Sk ¥ l f Film: Dragon Ball 07.45 Çizgi Film: • 1 * W SailorMoon 08.15 Disney Club 09.50 Banş Manço ile 7'den 77'ye 11.00TE- MA Vakfı Özel 11.15 Hanka Pazar 13.00 Gün Orta- sı 13.25 Direksiyon 14.00 Makarnanın Yolculuğu 14JÎ5 Çizgı Film: Temel Reıs 15.10 Yerli Film: Be- ni Bende Brtirditer 17.00 Dızi: Viper 18.00 Dizi: Mac Gyver 19.00 atv Ana Haber 20.10 Spor Ha- berien 20.20 Yabancı Film: Genç Şampiyonlar 22.10ATakımı 23.45 Dizi: Cybill 00.15 Dizi: Göz- lerdekiSuç 01.10 Gece Haberleri 01.30 Yabancı Film: Dağdaki Tehlike 03.20 Belgesel: Haberci (Tekrar) 03£0 Direksiyon 04.20 Ayşe Özgün Talk Snow 06.00 Bam Teli (0 212 655 00 00). 06.00 Türk Halk Müziği 06^0 Belgesel 07.00 Çizgi Film: Neşeli Çizgiler 08.00 Çocuk Hikayeleri 08.30 NBA Action 09.00 Çızgili Harikalar Diyarı 10.00 Çiz- gi Rlm: Red Kit 10.30 Pazar Magazin 11.00 TE- MAVakfı Erozyonla Mücadele Açılış Toplarrtjsı 11J3Q Zirvedekiler 10 12.50 Halit Kıvanç'la Pazar Keyfi 13.30 Katılsana Yanşsana 14.10 Yabancı Rlm: Sonlzci 16.10 Şahane Pazar 19.00 Kanal D Ana Haber Bülteni 19.50 Spor Gündemi 20.00 Dizi: Kay- nanalar 21.00 Yabancı Rlm: Çılgın Max 22.30 Di- zi: Sinbad 23.30 Teke Tek 00.30 Haber Saati 00.40 Yabancı Rlm: Genclik Ateşi 02.30 Türk Sa- nat Müziği 03.10 Sigaranın Zaraıian 03.30 Kapa- nış (0212215 51 11). 07.00 Sigarasız Topium 07.30DİZİ: Bay Kamber 08^0 Belgesel: Yeryüzü Cennet- leri 09.00 Yerli Rlm: Öp Beni 10.20 Pa- zar Ekspres 11 00 TEMA Vakfı Özel 11.10 Keyifli Pazariar Sana 12.00 Kırmızı Koltuk 13.00 Ekohaber 13.40 Tatil Başlıyor 14.00 Motor Spor- lan Dünyası 14^0 Şimdı Den Zamanı 15.00 Çizgi Film: Zorro 15.20 Çizgi Film: Gökyüzü Hakjmleri 15.50 Yabancı Film: Çılgın Macera 17.30 Medya-, tör 18.30 Devriye 19.30 Star Haber 20.20 Star Spor 20.30 Dizı: Bizımkıler 21.50 Yabancı Rlm: Birkaç İyi Adam 24.00 Gece Hattı 00.20 Yabancı Rlm: Aşk Oyunu 02.10 Müzik... Müzik... Müzik... 04.00 Mızrap 08.25 Zirve Defteri (0212 448 80 00). 08.00 Clips 09.00 Çizgi Film 09.30 Cüm- büş 10.30SozEsnafın H.OOLafOlaBe- riGele 12.00 Yabancı Rlm: MorgAka- demisi 13-30 ZengerPaşa'nın Konuklan 15.00 Ya- bancı Rim: Kaptan Scariet 16.30 Star Saat 17.30 Yabancı Rlm: Şans Eseri 19.00 Bizim Kahve 20^0 Ana Haber 21.00 Düzlem Ayna 22.00 Mozaik 2130 23. Saat 24.00 Yabancı Rlm: Koşan Katil 01.30 Kapanış (0212 256 82 82).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog