Bugünden 1930'a 5,454,681 adet makaleKatalog


«
»

Ç A Ğ D A Ş Y A Y I N L A t \ r A Necati Cumalı Curtuıyet Kitap Kıiûbû ACI TUI Cu mhuriyet74. YIL SAYI: 26330 /1000&TU (KDViçinde) f Ç A Ğ D A Ş Y A Y I N L A R I Ümit Otan ÖYKÜNÜN DIŞINDAYSAN ÜŞÜRSÜN 200.000TL Curiuiyet Kitap KuKJbuÇağPazahamaA.Ş Tütocagı Cai No: 3^41 GStogkVfetfal Posta çekj-o 666322 KURUCUSU: YUNUS NADİflS24-?945;BAŞM4ZAflfcNADİR NADİ ^945-7997,) 8 KASIM 1997 CUMARTESİ Kofi Araıan: Irak uzlaşmaya yanaşmazsa Güvenlik Konseyi devreye girecek Saddam'asonuyarıClİnton'dan müttefiklere çağri Bağdat yönetimi dün, Irak'ın kitle ımha sılah- lannın tasfiyesiyle görevli BM Özel Komisyonu UNSCOM'un çalışmalarmı beşinci kez engelledi. UNSCOM Başkanı Richard Butler. olayı "BM'nin tarihindeki en ciddi mey- dan okuma" olarak nitelerken Bill Clinton, müttefıklerini Irak'a karşı "kararlı ve sert" bir tutum takınmaya çağırdı. Bağdat'a gönderdiği 3 kişilik diplomatlar heyetinin raporu- nu bekleyen BM Genel Sekreteri Kofi Annan ise sonucun olumsuz olması halinde ara- dan çekilerek konuyu Güvenlik Konseyi'ne intikal ettireceği yönünde Irak'ı uyardı. U-2'lere mÜdahale SavaS Ilam' Irak, Birleşmiş Milletler'den U-2 keşif uçakla- nnın topraklan üzerindeki uçuşlanna son verilmesi talebini yineleyerek aksi takdirde uçak- lann vurulacağı tehdidinde bulundu. ABD Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetki- li ise Irak'ın, U-2 keşif uçaklanna yönelik herhangi bir müdahalesinin 'savaş ilanı' ola- cağını söyledi. ABD'deki ABC televizyonu, Pentagon kaynaklanna dayanarak verdiği haberde, Irak'ın, muhtemel bir hava ve fiize saldınsına karşı kuvvetlerini yayma harekâtı başlattığını duyurdu. HJXT KOZLUKLirnun haberi • 8. Sayfada Dağıtım şebekelerinin satışı sırasında özelleştirme uğruna rant yaratılıyor Ild kerekazanacaklar• Elektrik dağıtım şebekelerini ve santrallan 2 yıllık kârlan karşıhğmda devreden hükûmet, bugünkü fiyatlarla kuruluş maliyeti 945 bin dolan bulan Kemerköy Termik Santralı'nı 150 bin dolara sattığı gibi, 100 bin dolara mal olacak antma tesisini de şirkete karşılıksız olarak devredecek. • Şirketler, 2 yıl sonunda 2 milyar 625 milyon dolar ödeyip hiçbir ek yük üstlenmeden yalnızca girdilerle 3 milyar 408 milyon dolar gelir elde edecekler. llk 2 yılda devletten 783 milyon dolar para alarak santrallan alan şirketler, geri kalan 18 yılda da yıllık 1 milyar 48 milyon dolar kân almaya devam edecekler. FARUKATAAY ANKARA-Özelleştirmeyle gelır sağlayacağını ve yatınm- lara kaynak yaratacağını açık- layan hükümet, gerçek değer- lennın çok altında satmaya ha- zırlandığı dağıtım şebekeleri için üste para verecek. Dağı- tım şebekelerini ve santrallan 2 yıllık kârlan karşılığında devreden hükümet, bugünkü fiyatlarla kuruluş maliyeti 945 bin dolan bulan Kemerköy Termik Santralı'nı 150 bin do- lara sattığı gibi, 100 bin dola- ra mal olacak antma tesisini de şirkete karşılıksız olarak devre- decek. Şirketler, Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın işlet- M Arkası Sa.15, SHS'te ÖZELLEŞTİRMEDE BİR İPTAL DAHA • 7. Sayfada Çayırhan kömür galerilerinde çalışan madenciler işletmenin \abanci bir ortaklığa devrinden rahatsızlar... (Fotoğraf: TARIK TINAZAY) Çayırhan ihalesi için suç duyurusu • Çayırhan kömür galerilerinde çalışan ve işletmenin devrinde önemli rol oynayan 4 bürokrat, ihaleyi kazanan şirkette çalışmaya başladı. Park- Saarberg ortaklığında çalışan bu bürokratlar için suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi. ANKARA (Cumhııriyet Bürosu) - Çayır- han kömür galerilerinin devrinde etkin rol oynayan ve ihale sonuçlanınca Türkiye Kö- mür Işletmesi'nden (TKİ) istifa ederek iha- leyi kazanan Park-Saarberg ortaklığına geçen bürokratlar için suç duyurusunda bulunula- cak. Ücretsiz izin alarak Park şirketinde ça- lışan TKl'de görevli mühendisler Erol Zırtü, Levent ŞenfDo ve Hûseyin Canpolat ıle dok- tor Nuri BaygiH hakkında da soruşturma açıl- dığı bildirildi. Cumhuriyet'te geçen çarşamba günü "Türk KjT-ini Alman KİT'i aMT başlığıyla çıkan haberi değerlendiren TKİ yönetimi, ihaleyi kazanan şirkette mevzuata aykın ola- rak çalışan personelle ilgili işlem yapılaca- ğını açıkladı. TKl'den üst düzey bir yetkilı, Çayırhan'daki bazı kömür sahalannın işlet- me hakkını devTalan Park-Saarberg ortaklı- M Arkası Sa. l5,Sû.3'te 85 yaşındaydı Bektaşüerin 'dedebaba'sı yaşamını yitirdi • Bektaşiliğin en üst aşaması olan 'dedebaba'lığa ulaşan bilim adamı, ressam, şair ve hattat Doç. Dr. Bedrettin Noyan, önceki gün îzmir'de yaşama gözlerini yumdu. Noyan, "Kemanımla Sana Bir Ses Verebilseydim Eğer" adlı tangonun söz yazan olarak da tanınıyordu. İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Bekta- şılerin 'dedebaba'sı, Aydın Halkevı Başkanı Doç. Dr. Bedrettin Noyan, önceki gün Îzmir'de öldü. Noyan bugün Aydın'da toprağa venlecek. 85 yaşında yaşama veda eden Doç. Dr. Noyan, 1960 yılmda "BektaşiBkörgüdenmesinin en üst aşaması" olan dedebabalığa seçilmişti. Noyan'ı yediden yetmişe herkes unutulmaz "Kemanım- la Sana Bir Ses Verebilseydim Eğer" adlı tango- nun söz yazan olarak da tanıyordu. M Arkası Sa. 15,Sü.3'te TBMM^Yİ UYARACAKLAR Yurttaş Gitişimi Ankara'da • Devlet içinde adam öldüren, uyuşturucu ticareti yapan karanlık odaklann aydınlatılmasını isteyen Yurttaş Girişimi, yann Ankara'da Güvenpark'ta bir araya gelecek. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Aydınhk İçin Yurttaş Gınşimi; sıvil iradeyi göstermek, Meclıs'ı uyarmak için yann Ankara'da buluşa- cak. Aydınhk tçin Yurttaş Girişimi lletişim Bü- rosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Eümiz- de karanfiller, yüreğûnizde aydınhk bir Türki- ye. sivil iradeyi göstermek, Medis'i uyarmakiçin 9 Kasım'da Ankara'dayız" denildi. Devlet için- de adam öldüren, uyuşturucu ticareti yapan, ha- raç alan çeteler olduğunun devlet tarafindan an- latildığının belirtildiği bildiride, çetelerin hâlâ görevlerini sürdürdüklerinın de Adalet Baka- nı'nca açıklandıği vurgulandı. Girişimciler; çağdaş, demokratık, saydambir hukuk devleti istediklennı belirterek, çözüm W Arkası Sa. 15, Sü. l'de YILMAZ, BÜTÇESİNİ YALANLADI 'Enflasyonda düşüş olmayacak' • Başbakan Mesut Yılmaz, hükümet olarak birinci hedeflerinin enflasyonla mücadele olduğunu belirterek kış mevsiminin ekonomik koşullar yüzünden rahat geçmeyeceğini söyledi. Yılmaz, "Vatandaşlardan fedakârlık bekliyoruz. Enflasyonu aşağıya çekme konusundaki hedeflerimize ulaşacağız" diye konuştu. • îlk altı ayda enflasyon oranında düşüş olmayacağını söyleyen Başbakan Yılmaz'ın, 1998 bütçesi henüz TBMM'de yasallaşmadan, 3 yıllık istikrar paketi sonucu çalışanlann büyük ölçüde rahatlayacağını söylemesi dikkat çekti. • 4. Sayfada İran, terörle işbirliğine yanaşmadı • PKK terörünü desteklediği MİT ve Genelkurmay tarafindan belgelenen Iran, Türkiye'nin güvenlik konusunda işbirliği önerisini kabul etmedi. • Demirel ile görüşen İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Eminzade, Iran'm PKK'yi desteklemediğini belirterek "Terör işbirliğini gerektirecek durum yok" dedi. H 8. Sayfada Selvi de DSP'den aynldı • DSP tstanbul Milletvekili Cevdet Selvi, "Solda birliğin DSP çatısı altında ilkeli ve örgütlü bir biçimde gerçekleşmesinin istenmediğini gördüm" diyerek partisinden istifa etti. • Seçimlerde parlamentoya 76 milletvekiliyle giren DSP"nin sandalye sayısı Selvi'nin istifasıyla 63'e indi. Selvi'nin önümüzdeki günlerde CHP'ye geçmesi bekleniyor. • 5. Sayfada SÖZLÜ AÇIKLAMA 11 KASIM'DA Refah'ın ek süre isteği reddedjldi • Anayasa Mahkemesi, Refah Partisi'nin kapatılması istemiyle açılan davada, sözlü açıklama için 15 gün ek süre verilmesi istemini reddetti. Dünkü karardan sonra, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş ile RP lideri Necmettin Erbakan veya başka bir yetkili, 11 Kasım'da Anayasa Mahkemesi'nde sözlü açıklamada bulunacaklar. RP'liler, partilerinin kapatılması olasılığı karşısında izlenecek stratejiyi tartışırken "Erdoğan liderlik koltuğuna, Erbakan Köşk e" formülünü gündeme getirdiler. • 5. Sayfada B U G Ü N BÜ9l/K U Cumhuriyet'le birlikte BORSA Dun 2sse Önceki 3163 DOLAR Oûn 181900 Önceki 1M.100 M flK üDuı1O7İ00 ÛnceM 107.000 ALTW Dün 1.337.000 Oncekı 1JSM00 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Kopyacı Kenan Evren Önce gözlerime inanamadım. Gazetedeki iki resme baktıkça hayretim giderek arttı. İki fotoğraf; çizgilerine, renklerine kadar birbırinin tıpatıp aynısıydı. Ama birinci fotoğraf, bir tablonun resmiydi. Ikincisi ise bir fotoğrafın fotoğrafı. • Arkası Sa. 15, Sü. 1 'de Ekmekçi, Kitap Fuarı'n- da anıldı Gazetemiz yazan Mustafa Ekmekçi, Kitap Fu- an'ndaki panelde anıldı. Ko- nuşmacılar, Ekmekçi'ntn anlatım dilinden ömekler vererek yerinin doldurula- mayacağını söylediler. Gazetemiz yazan llhan Selçuk, "Ekmekçi'nin yazılan yalın ve duruydu. Basit sözcükler kullanmaya özen gösterirdi" dedi. MArka Sayfada Iskeçe Müftüsü'ne 22 ay hapis Yunanis- tan'da Batı Trakya Türk azınlığının seçtiği Iskeçe Müftüsü Mehmet Emin Ağa, 22 ay hapis cezasına çarptınldı. Türkiye, bu uy- gulamanın iki ülke iiişkilerini olumsuz etki- leyeceğini bildirdi. • 8. Sayfada 6. filo Ege'ye demirledi Türk-Yunan tat- bikatlannın yol açtığı gerginlik ve Rusya'nın Ege'ye inme planlannı engellemek isteyen ABD, Ege'ye çok sayıda gemi yollamaya başladı. Selanik ve Rodos'a gelen ABD savaş gemilerine yakında nükleer enerjiy- le çalışan bir uçak gemisi de katılacak. • 9. Sayfada Burhan Öztatura ifade verdi Avukat Eş- ber Yağmurdereli ve yazar Yaşar Kemal'e hakaret eden izmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Öztatura, Karşıyaka Cum- huriyet Başsavcısı Ihsan Taşkın'a ifade verdi. Özfatura, ifadesinde devlet büyük- lerine hakaret etmediğinı, Demirel'e yapı- lan saygısızlığı hazmedemediği için böyle konuştuğunu söyledi. • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY RP'nin (S)avunması... Anayasa Mahkemesi, RP'nin savunma için ek sü- re istemini reddetti. Böylece 11 Kasım Salı günü ön- ce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş'ın, ardından da RP Genel Başkanı Necmettin Erba- kan'ın dinlenmesi kesinleşti. Savaş'ın esas hakkındaki göriişü 80 sayfaydı. 11 Kasım'da yapacağı sözlü açıklama 38 sayfa olacak. • Arkası Sa. 1'5, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog