Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

Ç A Ğ D A Ş Y A Y I N L A R Necati Cumalı ACI TÜTÜN 400 000T1. CurıhuiyetKJtapKLiliibûÇağPazarlamaA^.TCıt(OC^ıCad Nc 39(41 Cagatoğlı'faanbul Postaçekıno 666322 Cumhuri74. Y1L SAYI: 26328 / 90000 TL (KDV içinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARl: NADİR NADİ (1945-1991) f Ç A Ğ D A Ş Y A Y I N L A R Ümit Otan ÖYKÜNÜN DIŞINDAYSAN ÜŞÜRSÜN 20O00OTL Cunhuiyet Ktep Kıüjbû Çağ Pazariama A.Ş. Türtocagı Cad No: 3*41 CağatağkVİstartxJ Postaçetano 666322 6 KASIM 1997 PERŞEMBE 30 yıllığma devralacak firmalar belirlendi Elektrikdağrtmı ranb• 1997 yılı kâr hedefi 45 trilyon lirayı bulan elektrik dağıtım işletmelerinin 30 yıllığına devredileceği firmalar belirlendi. Bu firmalann arasında Doğan Holding, Cmgıllıoğlu, Sabancı, BEST, îhlas, Zeytinoğlu, ÎZMAŞ, EMTA, Korona, Kurpa, BEYTEKS, Torunlar, ŞA-RA, ERKO ve ENDA'nın bulunduğu belirtildi. • Dağıtım şebekelerinin işletme haklannm devri tepki yarattı. Türkiye Elektrik Üretim AŞ'den üst düzey bir yetkili, "Dağıtım işletmesinin devri, elektriğin fahiş fiyatla satılmasından işçi çıkarmaya kadar bir dizi sorunu beraberinde getirecektir. Enerjide de tekelleşmeye gidiliyor" görüşünü dile getirdi. HAZALATEŞÇAKIR ANKARA - Enerji sant- rallannı ve dağıtım şebeke- lerini özelleştirmeye başla- yan Enerji ve Tabıi Kaynak- lar Bakanhğı, 1997 yılı kâr hedefi 45 trilyon lira olan dağıtım işletmelerini 30 yıl- lığına devredeceği firmala- n belirledı. Dağıtım işletmesinin ve- rileceği firmalar arasında Doğan Holding, Cıngılhoğ- lu, Sabancı, BEST, Îhlas. Zeytinoğlu, İZMAŞ, EM- TA, Korona, Kurpa, BEY- TEKS, Torunlar, ŞA-RA, ERKO ve ENDA da bulu- nuyor. Doğu ve Güneydo- ğu Anadolu bölgelenndeki dağıtım şebekelerinin özel- leştirilmesinin ise güvenlık nedeniyle ertelendiğı öğrenildi. Enerji ve Tabıi Kaynaklar Bakanhğı Değerlendirme Komısyonu'nun, 25 bölge için ihale açılan elektrik dağıtım şebekelennden Doğu ve Güneydoğu Soysal'dan özelleştirme uyarısı 'Devlet yağma talan içinde...' • Kamu Işletmeciliğini Geliştirme Merkezi (KİGEM) Başkanı ve DSP Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal. özelleştirmelere karşı yargının verdiği iptal kararlan ve kamuya ait tesıslerin devir ya da satışına ilişkin yeni girişimler konusunda uyanda bulundu. Mûmtaz Soysal, "Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti'nin son dönemıne benzer bir yağma, talan ve zayıflatma süreci içindedir" dedi. IŞK KMBtrm hÜMPİ • 7. Sayfada Beş yılda fiyatı 27 kat arttı Enflasyon ekmeği yedi • Bu yil dördûncü kez zamlanan ekmek, yanndan itibaren 35 bin liradan satılacak. Son beş yıl içinde fıyatı yüzde 2.592 oranında artan ekmeğin 1992 yılında 300 gramı 300 liradan satılıyordu. Temel tüketim maddelerinin başında gelen ekmeğe yapılan her zamda tepki gördüklerini behrten lstanbul Fınncılar Odası Başkanı Fahri Özer, bu zammın hem geç yapıldığını hem de yeterli oranda olmadığını ifade etti. • 7. Sayfada Anadolu bölgelen dışındakılerinin ve- rileceği fırmalan behrlediği öğrenildi. Komisyonun behrlediği şirketlerde de- ğişikliğe gidilmemesi durumunda. elektrik dağıtım şebekelennin işletme hakkının 30 yıllığına verileceği firma- lar ve dağıtımm yapüacağı bölgeler şöy- le: "Doğan Holding-tstanbul ve Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane. Giresun; Cıngüboğlıı - Edirne, Kırklareli, Tekir- dağ; Sabancı - Kocaeli; BEST - Balıke- sir, Çanakkale: Zeytinoğlu - Eskişehir, Kütafoa, Bilecik; İZMAŞ - Izmir, Ma- nisa; EMTA- Barmek - Ankara, Kınk- kale; Karona - Zonguldak, Karabük, • Arkası Sa. 10, Sü. 3 'te C U M H U R İ Y E T ' İ N K Ü L T Ü R H İ Z M E T İ İnönü Atatürk'ü Anlatıyor Hazırlayan: Abdi İpekçi Geçen hafta Cumhuriyet'in 74. kuruluş yıldönümünü görkemli ve coşkulu törenlerle kutladık. lOKasım 1997 Pazartesi günü de Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'ü saygı ve minnetle anacağız. Cumhuriyet'in kültür hizmeti, bu nedenlerle Cumhuriyet ve Atatürk haftalarına rastlayan son üç kitabı Atatürk'le ilgili anılara aynldı. Sınıf arkadaşı general Ali Fuat Cebesoy'un iki kitaptaki anılanndan sonra cuma günü de yakın silah ve devrim arkadaşı İnönü'nün anılannı okurlanmıza sunacağız. • / 979 yılında bir silahlı saldırı sonunda aramızdan ayrılan seçkin gazeteci Abdi İpekçi, İnönü ile yaptığı konuşmalardan hazırladığı kitabı için şöyle diyor: y İnönü tekliflerimiz karşısında kararsızlık göstermekteydi. Nitekim Atatürk'ün ölüm yıldönümü vesilesiyle Ebedi Şef'le ilgili hatıralarmı anlatmayı kabul etti. Bu, bize İnönü'nün sadece Atatürk hakkındaki görüşlerini ve anılannı değil, aynı zamanda o devrin yıllardır dedikodusu yapılan olaylannı deşebilecek fırsatını da verdi. Yarm Cumhuriyet 'le... Genelkurmay seken kurşunla vurulduğuriu açıklarken ölüm nedeni otopsiyle âydırilâîiâfcalf 1 Albay Berkay tatbikatta şehit olduKurşun göğsüne isabet etti "Toros '97-2" tatbikatmda S-300 fûze maketlerinin imha edildiği anda operasyonu protokolden izleyen Piyade Albay Vural Berkay, göğsüne isabet eden kurşunla yaşamını yıtirdi. Berkay'ın ölüm nedeni, otopsi sonucunda kesinliğe kavuşacak. Kurşunun, Berkay'ın hemen solunda oturan Kara Kuvvetleri Komutanı Hüseyın Kıvnkoğlu'nun başı hizasmdan albaya isabet etmesi, suikast kuşkusunu da gündeme getirdi. TrİbÜnde 'ah' SeSİ Rampanın imha edildiği büyük patlama sırasında. sıkı koruma altında tutulan şeref tribününde 'ah" sesi duyuldu. Tribün boşaltılarak 'rahatsızlandığı' söylenen Piyade Albay Vural Berkay, helikopterle Girne Asker Hastanesi'ne kaldınldı. Berkay, tüm müdahalelere rağmen kurtanlamayarak saat 19.00 sıralannda şehit oldu. Genelkurmay'ın açıklamasında albayın seken kurşun sonucu şehit olduğu belirtildi. Cerçek mermiler kullanıldı Orgenerai Hüseyin Kıvrıkoğlu. tatbıkat sırasında kuvvetler arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasmın amaçlandığmı belirterek hedeflere ilk atışlarda yüzde 100 isabet saflandığını vurguladı. Tatbikatın sonraki bölümünde F-16"lar ve Süper Cobra helikopterleri, hedefleri gerçek bombalarla havaya uçurdular. Uçar birlik de bölgeye harekât düzenleyerek temsili düşmanla sıcak çatışmaya girdi. I 9. Sayfada ÜNİVERSİTE ÖĞRENCÎLERt 16. YILINI DOLDLRAN YÖK^Ü BEYAZIT MEYDANrNDA PROTESTO EDECEK Tarasız eğitim parasız sağlık'• Öğrenciler, boykot ile özdeşleştirdikleri YÖK'ün kııruluş yıldönümünü bugün Beyazıt Meydanı'nda protesto edecek. îstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri dün fakültenin temel bilimler binası önünde gösteri yaptı. "Parasız eğitim, parasız sağlık" sloganlan atan öğrenciler pankart açıp halay çekti. 15. Sayfada G. Saray galibiyetle tanıştı • Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, deplasmanda Göteborg'a 2-1 yenilirken galibiyete hasret kalan Galatasaray, Sparta Prag'ı Ali Sami Yen Stadı'nda 2-0 mağlup etti. • Şampiyonlar Ligi'nde 6 puanı bulunan Beşiktaş, bu sonuçla çeyrek final şansmı sürdürürken Galatasaray da ilk galibiyetini aldı. • Spor'da Beyazıt Meydanı'nda bugün yapılacak e>lem öncesinde öğrenciler. dün tfj Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde pankart actdar. ŞERİATÇI KANALLARA TAHSİS MGK'den RTÜK'e irtica uyarısı • RTÜK tarafmdan yapılan kanal tahsisi sıralamasında şeriatçı televizyonlar elenmeyince MGK devreye girdi. Ulusal, bölgesel ve yerel kuruluşlar için yapılması planlanan ihaleİerin askıya alınmasını isteyen MGK, bu ısteğinı RTÜK'e iletti. • Daha önce MGK'ye iki kez çağnlan RTÜK Başkanı Prof. Dr. Orhan Oğuz'un, yerel TVler için yapılan ihalelerde şeriatçı kuruluşlara karşı dikkatli olunmadığı gerekçesıyle uyanldığı da öğrenildi. • 4. Sayfada KtTLE ÖRGÜTLERİNDEN HİKMETÇETİN'E ZİYARET H 4. Sayfada MAHMUT IŞIK'A SALDIRI • //. Sayfada TRAFtK KAZASI: 6ÖLÜ • 11. Sayfada SOLDA GÜNDEM YENİDEN BİRLİK • 5. Sayfada B U G Ü N C u m h BORSA DOn 3168 Oncekı 297a u r ly DOLAR ODün 184.100 Öncekı 1S3.7OO e t ' l e MARK DOn 108^00 öncskı 106.700 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Düş İçinde Düş Görmek Yeni zengın sınıfının nasıl oluştuğunu belirlemek amacıyla yapılan bir kamuoyu araştırmasında, ilgınç görüşler ortaya çıktı: Araştırmaya göre zengin olmak için 'ahlak kuralla- rını çığnemek' ve 'iş bitiricı çevrelerle' iyı ilişkiler kur- mak gerekıyor. Araştırmaya katılanlann yüzde 76'sı; zenginliğe a- M Arkası So. 10, Sü. l'de an Kombassanh ödüllendirdi Cumhuri) et gazetesinin 13 Ağustos 1997 tarihli sayısuıda Oral Çahşlar'ın "İstan- bul'da TrUyonluk Arsa: Erdoğan, Kom- bassan'ı Ödülkndirdi'" başhğıyla \ayım- lanan konu\ la ilgili haberi H iirriyet ga- zetesi tarafindan da dün "Trihonluk Peş- keş" başlığıvla manşetten verildi. Tayyip Erdoğan'a suç duyurusu • Kombassan Holding'e Levent'teki trilyonluk bir arsayı 305 milyar liraya sattığı öne sürülen Recep Tayyip Erdoğan için Şişli Belediye Meclisi'nce bir rapor hazırlanıyor. • 10. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Solda Yer Değişimi Türkıye'de siyasetin raydan çok karaya oturduğunu gösteren durumların başında parti değiştirmeler geliyor. Aralık 1995'te TBMM 'ye gıren 550 milletvekilınden 200'e yakını parti değiştirdi. Bunda haklılık payının olup olma- dığı ayrı konu, ama parti değıştirmede hiçbir ülkenin bi- zimle yanşamayacağını kanıtladık. Sandalye sayısı değışmeyen tek parti CHP idi. Son ka- • Arkası Sa. 10, Sü. 7'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog