Bugünden 1930'a 5,454,681 adet makaleKatalog


«
»

" H E R Ş E Y B I R L I K T E G U Z E L " Cumhuriyet H E R Ş E Y B T F f t F K T E G U Z E L 74. YIL SAYI: 26352 / 100000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NAOİR NADİ (1945-1991) 30KASIM1997PAZAR 2000'den önceki son sayımda sokağa çıkana 1 ay hapis Sayım günüTürkiye Cumhuriyeti sınırlan içindeki tüm nüfiısun sayılması, ikametgâh temel alınarak yerleşim birimlerinin belirlenmesi, yerleşim birimlerine göre nüfusun yaş, cinsiyet ve öğrenim durumu gibi temel niteliklerinin derlenmesinin amaçlandığı sayımda 560 bın 600 kişi görev yapacak. Sokağa çıkma yasağı bu sabah saat 05.00'te başlayıp akşam saat 19.00'da sona erecek. Sayılmayan kişiler, yasak sonrası, il ve ilçe merkezlerinde oluşturulan nüfus tespit bürolanna başvurabilecekler. Devlet Istatistik Enstitüsü Başkanı Sıddık Ensari, sağlık hizmetlerinin yürütüleceğini, hastanelerin ve nöbetçi eczanelerin çahşacağını, belediye hizmetlerinin süreceğini bildirdi. Güvenlik, Emniyet Müdürlüğü, îl Jandarma Alay Komutanhğı ve Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü tarafmdan sağlanacak. Sağlık, belediye, haberleşme, basın-yayın ve ulaşım hizmetlerinde görevli kuruluşlar gerekli önlemleri alacaklar. • 4. Sayfada DtE'NİN TAHMİNt SONUCU 64 milyon 177 bin • Son yıllarda nüfus artış hızı önemli oranda azajan Türkiye'nın, buna rağmen nüfusunun 2010 yılında 75 milyona yûkseleceğı öngörülüyor. Tûrkiye'de nüfusun 1997 yılında, gûnde 2 bin 863, saatte 119, dakikada 2 kişi arttığı, her gün 3 bin 773, saatte 157,2 dakikada 5 bebeğın doğduğu, gûnde 1129, saatte 47,4 dakikada 3 kışınin öldüğü tahmin ediliyor. • 4. Sayfada ANAP'LILAR TAKtPTE Liderler Ankara'da • Cumhurbaşkanı Süieyman Demirel ve Başbakan Yılmaz dahil liderierin büyük kısmı, nüfus tespiti ve seçmen yazımında Ankara'da olacak. DTP lideri Cindoruk seçim bölgesi Eskişehir'de sayılacak. ANAP milletvekillerinin sayım ve yazımı izleyebılmeleri için tümüne sokağa çıkma ızın belgesi çıkanldığı bıldinldı. 1 4 . Sayfada REFAHLILAR ALTINOLUK'TA Refah endişesi • Sayım öncesi Erbakan'm yazlığının bulunduğu Altınoluk'ta RP endişesi yaşanıyor. Çok sayıda RP'linin Altınoluk'ta sayılacaklan ileri sürülüyor. Beldeye yığma yapacağı bildinlen partililerin ilk belediye seçimlennde de Altınoluk'ta oy kullanarak RP'lı bir belediye başkanını göreve Setirmeye çalışacağı savunuluyor. 15. Sayfada Sıvas davasında dosyaları ayrılan sanıklardan üçü yurtdışında 14 iclaıııhk firarda Primadonna yaşamlayüzleşince. Sıcak bir yaz gecesi, şarkıa Fioria Tosca, bir za- manlar biitün Roma'nın önünde titrediği poKs şe- fi Scarpia'yı öidürûr. Oysa o gûne dek sadece şarkı $öyleyen ve hep seven bir primadonnadır. Birdenbire kendini olay- lann içinde buluvcrince sanata ve aşka adanmış yaşama veda ederek cinayet işler. tstanbul Devlet Opera ve Balesi, Puc- cini'nin 73. ölüm yıldönümünde, yönetmen Yekta Kara'nın yorumu> la, güncelliğini hiç yitirmeyen 'Tosca'nın prömi- yerini gerçekleştirdi dün gece. Bu görkemli prodüksiyonda, soprano Zehra Yüdız 'Tosca' rolüyle bir kez daha 'diva V ğuıı kanıtiıyor operaseverfere. (Fotograf: UĞUR GUNYÜZ) • 12. Sayfada • Ankara 1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin (DGM) idam cezasına çarptırdığı 33 Sıvas katîiamı sanığından 14'ünün firarda'olduğu belirlendi. • Yakalanamadıklan için dosyaları aynlan 6 samktan Murat Songur'un Almanya'da, Ali Temiz ile Sadettin Temiz'in ttalya'da bulunduklan öğrenildi. • Sıvas mağdurlarmın avukatı Şenal Sarıhan, dava sonucunu değerlendirirken yargının Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu ırkçı-gerici tehdidi saptadığını söyledi. • DTP Manisa Milletvekili Ayseli Göksoy, idam cezasına , karşı olduğunu, ancak Sıvas olaylannın acısını yüreğinden atamadığını belirterek "Bunlann dosyalan Meclis'e gelirse idam cezalanmn infazı yönünde kabul oyu kullanacağım" dedi. • 5. Sayfada TÜRKİYE, AB ZİRVESt ÖNCESİ ATAĞA GEÇTİ Düşünce suçunun sının daraltılıyor• Türkiye, Avrupa Birliği ile ilişkilerinde dönüm noktası oluşturabilecek nitelikteki 12 Aralık Lüksemburg zirvesi öncesinde, ilk kez düşünce özgürlüğünün özünü yakalayan bir yaklaşım ile insan haklan üzerindeki iyileştirmeleri hızlandırdı. Başbakan Mesut Yılmaz, Dünya İnsan Haklan Günü olan 10 Aralık'ta, düşünce ve anlatrm özgürlüğünün sımrlannın genişletilmesine ilişkin yapılan kapsamlı değişiklikleri açıklayacak. Bu açıklamadan iki gün sonra Lüksemburg zirvesi toplanırken, Yılmaz da 19 Aralık'ta, beraberinde insan haklan dosyası ile ABD'ye gidecek. • 9. Sayfada ARALIK, TÜRKÎYE IÇlN ZÎRVELER AYI OLACAK • 9. Sayfada D 0 L U D 0 l U B İ R C U M H U R l Y E T içkiler. Bugün Cumhuriyet 'le. İşadamları da insan hakkı' dedi TÜSİAD Başkanı Muharrem Kayhan ^' (solda) ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kufulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı siyaset, dış politika ve rrtica konularında iş dünyasının görüşlerini anlattı. L e y l a T a v ş a n o ğ l u ' n u n s ö y l e ş i s i 6 . S a y f a d a Boysan: Adamdan sayılmayanı da saymalı İlk sayımın yapıldığı 1927'den beri hep sayılmış. Adı Aydın Boysan. Mesleği mimarlık ama o yazar, televizyoncu kısaca renkli bir kişilik. Rakı Çalışma Grubu'nun üyesi aynı zamanda... Bugünkü zorunlu hapis için önerileri var. A y ş e Y 1 1 d ı r ı m ' ı n s ö y l e ş i s i 4 . S a y f a d a Dünyanın dört bir yanından VVashington'dan: Dokunmayın Amerika'nın kedisine... Amsterdam'dan: Cehennemlik şehir... Münih'ten: Çok kültürlülük, seçimler ve ötesi... Chicago'dan: Hindilerin acı günü... P a z a r y a z ı l a r ı 8 . S a y f a d a TARTIŞMALI TAYÎNLER DURDURULDU • //. Sayfada SAYISAL LOTO SONUÇLARI: 12-19-35-41^1647 MÎLLÎ PtYANGO ÇEKİLDİ • 11. Sayfada KESKTEN 5 ÎLDE MÎTÎNG • 5. Sayfada \ GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Başbakanlık Öyküleri Haberi can evinden yakalamasını bilen gazeteci Muharrem Sankaya bir saat, iki saat, hatta üç sa- ata yakın sabırla bekledı. TBMM Genel Kurulu'nda dokunulmazlıklara hangi ölçüde dokunacaklanna bir türlü karar veremeyen milletvekilleri sağa sola koşuştururken, ön sıralarda Başbakan Yılmaz, çok yakın bakanlarından Eyüp • Arkası Sa. 17,Sü.l 'de Teknik Direktör Fatih Terim 'Avrupa'nın gol becerisi bizde yok' • B. Dortmund maçının "neden- sonuç" ilişkisi açısından ders çıkanlacak bir doksan dakika olduğunu söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyunu ve skoru ayn ayn değerlendirdiklerinde, Türk ve Avrupa takımlan arasındaki farkın ortaya çıktığını belirtti. • Spor'da Başbakan 9 m uçağı yiııe anzalandı!.. POLAT YILMAZ AFYON - Başbakan Mesut Yılmaz, siyaseti yalandan ve haramdan temızleyeceklerinı be- lirterek "Devtetiniçindeçete mete banndırma- VTZ. Susnrhık'ta ortaya saçılan biitün pisükk- rln üstüne gidecegiz. Siyaseti de devteti de te- mizleyece^z'' dedi. Başbakan Mesut Yılmaz'ı dün lstanbul'dan Afyon'a götürecek olan Do- ğuş Holding'e ait "ChaDenger-601" tipı özel uçağınjeneratör sisteminde anza meydana gel- M Arkası Sa.17, Sül'de GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kimliğimiz... Bugün herkes sayılacak. Sayılmamanın suç oldu- ğu bir pazan yaşıyoruz. Kimse evden çıkmayacak, de- yim yerindeyse yerınde sayılacak. Bu durum tabii ki, toplum olarak da yennde saydığımız anlamına gelmez ama, huyum kurusun benim aklıma ilk bu geldi. Genel olarak sayım diyoruz ama, bugün yapılan işin resmi adı, "seçmen yazımı ve nüfus tespiti." • Arkası Sa. 17, SiLVde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog